4 För mycket låsta pengar?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 För mycket låsta pengar?"

Transkript

1 4 För mycket låsta pengar? Rörelsekapital I balansräkningen finns de tillgångsposter som med ett gemensamt namn kallas för omsättningstillgångar. De har sin motsvarighet på skuldsidan i form av skulder till leverantörer, skattemyndigheter m fl. Här kallas de för kortfristiga skulder. Skillnaden mellan omsättningstillgångarna och de kortfristiga skulderna är företagets rörelsekapital. TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar + Långfristiga skulder Kortfristiga skulder - Rörelsekapital = Anläggningstillgångar Eget kapital PRESENTATION BERÄKNING Det är viktigt att känna till hur stort rörelsekapitalet är. Det anges ofta i procent av omsättningen. Behovet av rörelsekapital står vanligen i direkt relation till omsättningen och förändras i takt med den, snabbt när omsättningen ökar och med viss fördröjning när den sjunker. Följaktligen: om omsättningen ökar med ett visst procenttal, så ökar behovet av rörelsekapital på ungefär samma sätt. En ökad omsättning får ju normalt till följd att mer pengar binds i kundfordringar, varulager etc. Detta är viktigt att känna till, liksom det egna företagets behov av rörelsekapital. Annars kan en alltför snabb expansion ge upphov till likviditetsproblem (jämför exempel 1 på sid 31). Men även om behovet av rörelsekapital förändras i takt med omsättningen så både kan och bör man påverka dess storlek. Exempel 2 på samma sida visar hur det kan gå till. Nyckeltalet för Rörelsekapital beräknas på följande sätt: omsättningstillgångar (B10) - kortfristiga skulder (B18) x Nettoomsättning (R1)

2 EXEMPEL 1 EXEMPEL 2 Armaturfabriken AB Swedlight har en omsättning på 1400 kkr. Rörelsekapitalet är 420 kkr, eller uttryckt i procent av omsättningen, 30%. Omsättningen beräknas kommande år öka med 25% till 1750 kkr. Behovet av rörelsekapital ökar då också med ungefär 25% (=105 kkr) till 525 kkr. Företagets resultat räcker inte för att finansiera detta. Kan man låna även för behovet av ytterligare rörelsekapital? AB Askelöfs Mekaniska hade följande utveckling av omsättning och rörelsekapital: Rörelsekapital År1 År 2 År 3 R1 Nettomsättning Rörelsekapital (B10 minus B18) Trots en god vinstutveckling blev likviditeten allt sämre, och man tvingades skjuta på betalningarna av leverantörsfakturor. Bara omsättningstillväxten i sig hade ställt större krav på rörelsekapitalet. Men rörelsekapitalet hade ökat även uttryckt i procent av omsättningen, från 25% år 1 till 32% år 3. När man granskade de poster som tillsammans utgör rörelsekapitalet fick man fram följande: Rörelsekapital År 1 År 2 År 3 R1 Nettoomsättning B6 Lager och pågående arbeten B7 Kundfordringar B8 Övriga kortfristiga fordringar B9 Kassa och bank (Likvida medel) B10 Summa omsättningstillgångar B18 Summa kortfristiga skulder Rörelsekapital (B10 minus B18) Efter analysen och diskussion av de olika posterna bestämde man sig för att vidta en del åtgärder som skulle frigöra likvida medel och ge företaget en bättre betalningsberedskap. Detta åtgärdsprogram beräknades ge följande resultat (se nästa sida).

3 Åtgärder: B6 Lager och pågående arbeten visar en kraftig uppgång. Med hjälp av förenklade inköpsrutiner och rensning i sortimentet räknar man med att kunna sänka kapitalbehovet från 36 till 30% av omsättningen. Det innebär i frigjorda likvida medel: Pengar som frigörs 6 x 2975 kkr = kkr B7 Kundfordringar visar en ökning från 17 till 22% kkr B18 S:a kortfristiga skulder. Ökningen av de på överenskomna kreditvillkor kan man måste minska de kortfristiga skulderna från 29 till 26%av omsättningen. Detta innebär att kapitalbehovet ökar med 3%. Totalt kan företaget i likvida medel frigöra 89 kkr 209 kkr Sammanfattningsvis innebär detta att likvida medlen (B9) kan öka med 209 kkr eller till 239 kkr (8% av omsättningen), pengar som efter det man tillgodosett behovet av god kassaberedskap delvis kan användas till exempelvis amorteringar. FÖRETAGETS! EGNA SIFFROR Räkna med hjälp av arbetsblanketten ut rörelsekapitalet för ditt företag de tre senaste åren.

4 DISKUTERA Om "procenttalet" gått upp Om "procenttalet" gått ned Är kassamedlen placerade så att de ger högsta möjliga avkastning? Har kassamedlen tidigare varit otillräckliga eller är de nu större än vad vi måste ha för löpande betalningar? Har ni svårigheter att betala skulderna i rätt tid? Likvida medel Är situationen på väg att bli så allvarlig att vi riskerar att behöva ställa in betalningarna? Kundfordringar Har vi en dålig bevakning av Har kreditförsäljningen minskat? våra kundfordringar? Andra orsaker... Andra kortfristiga fordringar Vilka är de största fordrings-posterna här? Är det ett tillfälligt förhållande (t ex moms-fordran) eller finns det orsaker som kräver åtgärder? Är det en tillfällig eller bestående minskning Har vi för stort eller felaktigt sammansatt lager? Behöver vi se över och rensa sortimentet? Kan produktionsflödet ske snabbare så att antalet produkter i arbete kan minska? Beror ökningen på t ex ändrat sortiment eller ovanligt stora prisökningar? Har vi sådana eftersläpningar i betalningarna av leverantörsfakturor och sociala avgifter att vi drabbas av ränteoch straffavgifter? Varulager, pågående arbeten Kortfristiga skulder Är minskningen ett resultat av en systematisk inköps- och lagerplanering? Har produktionsflödet snabbats upp? Andra orsaker Utnyttjar vi leverantörskrediterna till fullo? Andra orsaker...

5 PRESENTATION BERÄKNING EXEMPEL Kassalikviditet Ekonomer talar ofta om företagets kassalikviditet, som är ett uttryck för företagets betalningsberedskap. För tillverkande företag brukar man som ett riktvärde säga att kassa och bank plus kund- och andra kortfristiga fordringar skall vara lika stora som de kortfristiga skulderna (kassalikviditet = %). Då kan företaget anses ha en bra betalningsberedskap. I företag med stor kontantförsäljning, t ex butiker, brukar man på motsvarande sätt anse 70% som ett riktvärde för bra kassalikviditet. Men även här måste man ta hänsyn till speciella förhållanden, t ex olika kredittider för kundfordringar resp leverantörsskulder, storleken av andra utbetalningar (t ex löner), säsongvariationer i försäljningen etc. Nyckeltalet kassalikviditet beräknas så här: Kundfordr (B7) + Övriga kortfr fordr (B8) + Kassa och bank (B9) x Kortfristiga skulder (B18) För Askelöfs Mekaniska räknas kassalikviditeten ut på följande sätt: Kassalikviditet År 1 År 2 År 3 B7 Kundfordringar B8 Övriga kortfristiga fordringar B9 Kassa och bank B18 Summa kortfristiga skulder Kassalikviditeten är 3 räknas ut så här: x = För samtliga tre år blir kassalikviditeten: Kassalikviditet År 1 År 2 År 3 Kassalikviditet Kassalikviditeten är således låg och dessutom sjunker den. Företaget har också fått allt svårare att klara de löpande betalningarna. År 3 var branschens genomsnitt för kassalikviditeten 92%.

6 FÖRETAGETS EGNA SIFFROR DISKUTERA Räkna med hjälp av arbetsblanketten ut företagets kassalikviditet för de tre senaste åren. Om kassalikviditeten har gått upp Har vi för stor checkräkningskredit? Utnyttjar vi räntefria krediter i full utsträckning? Har vi fordringar som inte betalas när de ska? Bör vi amortera av lån i snabbare takt än planerat? Om kassalikviditeten har gått ned Har vi rätt avvägd checkräkningskredit? Har alltför mycket likvida medel gått åt för att bygga upp ett alltför stort och svårsålt lager? Har vi förlitat oss för mycket på kortfristiga lån? Bör vi i högre grad finansiera oss med långfristiga lån? Har vi nyligen gjort större investeringar som ännu inte har avlyfts med långa lån? Andra orsaker BEDÖM Bedöm med nyckeltalen "rörelsekapital" och "kassalikviditet" om för mycket pengar är låsta i verksamheten. Markera med kryss i arbetsblanketten. Notera idéer till uppslag.

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER

FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER Lagans Byggnads AB A small construction worker with big ambitions INNEHÅLL: SIZE DOESN T MATTER 5 ARBETSMYRORNA 7 FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER 8 STACKAR VI BYGGT

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Om kunskapsläget, främjandesystemet och Tillväxtverkets roll Stockholm & Östersund, februari 2011 Peter Bjerkesjö, Göran Hallin, Lars

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling 2005:13 2004:29A Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling Förord Investeringar som syftar till att utveckla myndigheters verksamhet måste grundas på ett

Läs mer