Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer."

Transkript

1 Glasscompagniet - Spelet om lönsamma affärer.

2 Glasscompagniet - Glasscompagniet hör till den grupp av företag som börjat utmana marknadsledaren på allvar. Dessa företag har alla mellan 5 och 10% marknadsandel. Flera har vuxit kraftigt på senare år. Det är alltså en marknad med hård konkurrens men också med stora tillväxtmöjligheter som Glasscompagniet arbetar på. Glasscompagniet har koncentrerat sig på lite exklusiv glass. Den säljs framför allt genom livsmedelsbutiker, men även till stormarknader. Denna glass säljs mycket till vuxna. Den är därför inte lika priskänslig som glass, som har barn som främsta målgrupp. Glassen säljs i 4 varianter: POMERANS- OCH VANILJ- PARFAIT INGEFÄRS- GLASS MED RABARBER FLÄDER- BLOMS- SORBET COINTREAU- GLASS MED SLINGOR AV MÖRK CHOKLAD

3 Du ska ingå i ledningsgruppen för Glasscompagniet - Du har gått in som delägare i Glasscompagniet tillsammans med ett par kompanjoner. Ditt huvudansvar är att vara marknadschef, men i ledningsgruppen agerar du liksom dina kompanjoner främst som delägare. Du ska besluta utifrån ett övergripande ansvar för bolaget. 4

4 Som delägare är du intresserad av: RESULTATRÄKNINGEN Visar vad företaget tjänat under året. BALANSRÄKNINGEN Visar vad som hänt med företagets förmögenhet och därmed om värdet av dina aktier ökat eller minskat. 5

5 Spelet kan börja sidan Ni ska ta era affärsbeslut inför första verksamhetsåret Därefter får ni se hur det gick med er försäljning... 9 Slutligen ska ni räkna fram ert ekonomiska resultat

6 Första året Beslut inför verksamhetsåret Förra året blev både bra och dåligt. Försäljningen gick bra och företaget ökade sina marknadsandelar. Det ekonomiska resultatet blev däremot inte bra. Ni har just gått in med friskt kapital och har därför råd att satsa offensivt. Det finns långt gångna planer på att utveckla och komplettera glassortimentet med nya smaker. Det kan bli klart redan till sommarsäsongen. Sedan är frågan hur offensiva ni vill vara i er marknadssatsning. Företrädarna var lite försiktiga. Marknadsföring Beslut om försäljningspris Priset som ni bestämmer om är priset handlarna betalar för glassen. Konsumentpriset brukar vara dubbelt så högt. Det är samma pris för alla smakvarianter. Glassen säljs i 500 grams glasspaket. Förra året var priset 15 kr. Inflationen är ca 2% Pris /glasspack Beslut om extra säljare Ni har 4 säljare. Det behövs för att klara er nuvarande butikstäckning. Frågan är om ni vill satsa hårdare på försäljning genom att anställa en eller två nya säljare. En säljare kostar kr i lön, arbetsgivaravgifter och omkostnader Anställa... extra säljare Beslut om butiksreklam Med extrapriserbjudanden och skyltmaterial m.m. kostar varje kampanj 1,2 milj kr. Ni kan maximalt genomföra 3 kampanjer under året Antal... kampanjer Beslut om annonsering i månads-/veckotidningar Ni har en viktig målgrupp bland åringar. De kan bl.a. nås med annonser i månads- eller veckotidningar. En kampanj med flera införanden kostar per tidning plus engångssumman kr för att producera annonserna. Välj själv hur många tidningar ni vill annonsera i Beslut om TV-reklam En TV-reklamkampanj beräknas kosta 2,5 milj kr. Ni har möjlighet att satsa på 3 TV-kampanjer Antal... tidningar Antal... kampanjer 7

7 Första året Försäljningsprognos Gör en försäljningsprognos för året. Utgå från förra årets försäljning och försök uppskatta hur de marknadinsatser ni beslutat om kan påverka försäljningen. Föregående års försäljningsvolym 6,8 milj Antal... glasspaket Prognos för årets försäljning Er prognos för året i antal förpackningar. Antal... glasspaket Beslut om produktionen Utgångspunkten är försäljningsprognosen. Hur mycket glass behöver ni producera för att kunna leverera det ni räknar med att sälja. Ni kan lägga till för ett säkerhetslager om ni skulle sälja mer än beräknat. Ni kan inte producera mer än 8,2 milj glasspaket. Vi planerar att producera (Max 8,2 milj glasspaket). Antal... glasspaket I lagret ligger vid årets början Inget lager detta år. Antal 0... glasspaket Glass till försäljning Vad vi kan leverera. Summa... glasspaket Utveckla ett nytt glassortiment En annan framtidssatsning är förslaget att utveckla ett nytt glassortiment som kompletterar det nuvarande med flera nya smaker. Den nya glassen kan produceras med samma utrustning som den andra glassen. Därför behövs inga nya investeringar i maskiner eller lokaler. Men det blir andra merkostnader. Det behövs personalförstärkning till produktutvecklingen. Sedan blir det kostnader för provtillverkning, marknadstester, förbereda lanseringen m.m. Det nya glassortimentet ska lanseras till sommaren. Totalt visar kalkylen på 3,1 milj kr i kostnader detta år. Beslut att satsa på ett nytt glassortiment Hela kostnaden på 3,1 milj. kr kommer att belasta detta år trots att de beräknade intäkterna förväntas komma först under kommande år. Vi beslutar att satsa glasssortimentet. Ja Nej Ge era förslag på nya smaker:

8 Första året är slut Hur gick det? Hur gick det med försäljningen under ert första verksamhetsår? Dags att slå med tärningarna för att se hur marknaden reagerat. Om tärningarna visar Ditt pris ,00 kr eller lägre pris + 22% + 25% + 29% 12,50 kr/glasspaket + 15% + 18% + 22% 13,00 kr/glasspaket + 9% + 12% + 16% 13,50 kr/glasspaket + 2% + 5% + 9% 14,00 kr/glasspaket 6% 3% + 1% 14,50 kr/glasspaket 11% 9% 6% 15,00 kr/glasspaket 17% 15% 12% 15,50 kr/glasspaket 22% 20% 17% 16,00 kr/glasspaket 28% 26% 23% 16,50 kr/glasspaket 33% 31% 28% 17,00 kr/glasspaket 40% 37% 33% 17,50 kr/glasspaket 47% 44% 40% 18,00 kr/glasspaket 51% 48% 44% 18,50 kr/glasspaket 56% 53% 49% 19,00 kr/glasspaket 61% 59% 55% Varje kr högre pris, lägg till 17% 14% 10%... % Merförsäljning med det nya sortimentet Upp till 15,90 kr/glasspaket + 2% + 4% + 6% 16 kr eller mer/glasspaket + 5% + 7% + 9%... % Extra säljare Varje extra säljare + 1,9% + 2,2% + 2,4%... % Butiksreklam Varje reklamkampanj + 2,7% + 3,1% + 3,6%... % Månads-/veckotidningar För varje tidning + 0,3% + 0,3% + 0,4%... % TV-reklam Varje TV-reklamkampanj + 4,0% + 5,5% + 7,9%... % Summa efterfrågeökning eller minskning... % Efterfrågan Räkna ut årets efterfrågan. Hur mycket era kunder ville köpa. Förra årets försäljning Plus efterfrågeökning 6,8 milj glasspaket. eller minus minskning.... % 6,8 milj glasspaket =... glasspaket 100 (Förra årets försäljning) OBS! Dubbla procenten för två kampanjer. Tredubbla för tre. Räckte glassen? Hade ni tillräckligt med glass för att kunna leverera det som efterfrågades. Nej Ni kan bara sälja så mycket glass som ni har under rubriken Glass till försäljning. Ger årets efterfrågan... glasspaket 9 Ja... glasspaket kvar i lager. För över det som blev kvar till lager för nästa år.

9 Första året det ekonomiska resultatet Årets resultaträkning Resultaträkningen visar hur mycket företaget tjänat under året. Dvs pengar in, pengar ut, pengar kvar. Utgångspunkten är vad vi fått in på vår försäljning, intäkterna. Sen ska vi dra av kostnaderna för det vi sålt. Det är t.ex. kostnader för råvaror, reklam, personal. Det finns också kostnader som inte hör ihop med årets resultat. T.ex. kostnaderna för råvarorna till de glasspaket som ligger kvar i lagret. Dessa kostnader förs på lagret och påverkar därför inte årets resultat. Syftet är att få ett så rättvisande resultat som möjligt. Intäkter Försäljningsintäkter Såld och levererad volym ert pris Kostnader Uppställningen anpassas till den egna verksamheten men grundprinciperna gäller för alla. Denna uppställning speglar Glasscompagniet. RÖRELSENS KOSTNADER Direkt produktionskostnader Rörliga kostnader för råvaror, energi, emballage m.m. som använts till årets glassförsäljning. Såld och levererad volym 8,10 kr/glasspaket ,5 milj Produktionspersonal och övriga produktionsomkostnader Marknadsföring, era beslut Säljare, kr/säljare Butiksreklam, 1,2 milj kr/kampanj Annonsering månads-/veckotidningar, kr kr/tidning..... TV-reklam, 2,5 milj kr/kampanj Utveckla nytt sortiment Om ni beslutade satsa på det, 3,1 milj kr Avrunda till kr Administration och övrigt Personal, lokaler och övrigt ,5 milj kr Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Avskrivningar motsvarar årets kostnadsandel för maskiner och utrustning. I princip värdeminskningen. Årets avskrivningar på maskiner och utrustning Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella kostnader och intäkter Räntor skulder och fordringar netto Resultat före skatt Skatt 28% Årets resultat ,2 milj 0,6 milj 10

10 Första året det ekonomiska resultatet Så här hänger resultatoch balansräkningen ihop En grundläggande princip för bokföringen är att för varje transaktion ska effekterna på både resultat- och balansräkningen redovisas. Detta kallas dubbel italiensk bokföring och introducerades av affärsmännen i Venedig under deras storhetstid. Det ger en tät väv av samband mellan resultat- och balansräkningen. Intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Här några typiska exempel på samband: Intäkter En försäljning ökar intäkterna i resultaträkningen och påverkar samtidigt balansräkningen. När fakturan skickas blir det först en kundfordran. När kunden betalar efter ca 30 dagar går pengarna in på bankkontot och blir likvida medel. Vid årets början var kundfordringarna ,5 milj kr Era kundfordringar vid årets slut var en tolftedel av era intäkter detta år. Kundfordringarna vid årets slut blev årets intäkter / = Ökade eller minskade kundfordringarna? Kundfordringarna förändrades med Det mesta blev likvida medel Ni fick in pengar för kundfordringarna vid årets början plus årets intäkter minus kundfordringarna vid årets slut: Kundfordringarna vid årets början ,5 milj kr Plus årets intäkter Minus kundfordringar årets slut Likvida medel ökade med Rörelsens kostnader När Glasscompagniet får fakturan för ett inköp blir det först en leverantörsskuld som normalt ska betalas inom 30 dagar. För enkelhetens skull räknar vi här med att leverantörsskulderna är lika stora vid årets slut som vid årets början. Det betyder att likvida medel minskas med samma summa som rörelsens kostnader. Rörelsens kostnader betalas med likvida medel. Rörelsens kostnader Finansiella kostn. o. intäkter Skatt Årets resultat 11

11 Första året det ekonomiska resultatet Vad händer med lagret Om ni har producerat mer än vad ni sålt får ni ett lager. Glasspaketen i lagret värderas här till de direkta produktionskostnader ni haft för dem, 8,10 kr/glasspaket. Ert lagervärde blir: Antal glasspaket vid årets slut... st 8,10 kr = (...) Så påverkas balansräkningen Lagret ökas med detta lagervärde för färdiga glasspaket Året innan, inga glasspaket i lager. Pengarna för att betala de direkta produktionskostnader för lagret har tagits från likvida medel. Likvida medel minskas med samma summa som lagervärdet Så påverkas likvida medel Alla in- och utbetalningar går in på eller tas från likvida medel. Likvida medel fylls på av intäkter där fakturorna betalats Minskas av rörelsens kostnader med de fakturor som betalts Minskas med lagrets värde Minskas med betalade räntor netto Minskas med vinstskatten Nettoförändring av likvida medel Skriv in summan i balansräkningen. 12

12 Första året det ekonomiska resultatet Årets balansräkning Balansräkningen visar hur företagets förmögenhet utvecklats och pengarna används. Balansräkningen består av tre delar: 1 Tillgångarna som visar vad företaget äger. 2 Skulder. 3 Eget kapital, i princip företagets förmögenhet. Vanligen ser man balansräkningen i årsredovisningen men balansräkningen följs upp löpande på samma sätt som resultaträkningen. Tillgångar Anläggningstillgångar, långsiktiga tillgångar Tillgångar som är avsedda att behållas på längre sikt. Maskiner och utrustning som inte är helt avskrivna och därför har ett värde i bokföringen. Maskiner och utrustning Värde vid årets början milj Årets avskrivning minskar värdet med Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar, kortsiktiga tillgångar Det är tillgångarna som påverkas i den löpande verksamheten. Dessutom börsnoterade aktier, obligationer och andra tillgångar som snabbt kan omvandlas till pengar. Lager Lager färdiga glasspaket Kundfordringar Vid årets början ,5 milj Förändring under året Summa kundfordringar Likvida medel Vid årets början ,5 milj Nettoförändring under året Summa likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Summa tillgångar kallas också för totalt kapital. Det begreppet används t.ex. för att ange vinsten i förhållande till det kapital som företaget utnyttjar. Mer om detta under tredje året. 13

13 Första året det ekonomiska resultatet Årets balansräkning Eget kapital Aktiekapitalet och övrigt eget kapital Vid årets början Årets resultat ,5 milj Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Vanligen lån som tagits för att finansiera anläggningstillgångar. De påverkas inte direkt av den löpande verksamheten. Summa långfristiga skulder ,9 milj Kortfristiga skulder Skulder som hör ihop med den löpande verksamheten och lån som kan komma att ändras på några månaders sikt Leverantörsskulder ,2 milj Övriga kortfristiga skulder ,4 milj Summa kortfristiga skulder Summa skulder I balansräkningen ska alltid summa tillgångar vara lika med summa skulder och eget kapital. Om balansräkningen är rätt ska summan tillgångar var lika stort som summan skulder och eget kapital. Kontrollera er balansräkning. Kontrollera Att summan tillgångar Är lika med: Summa skulder och eget kapital Summa Stämmer det har ni räknat rätt. Om inte har ni räknat fel någonstans. 14

14 Andra året Beslut inför verksamhetsåret Ni har tvingats att göra en genomgripande ombyggnad som blir ganska dyrbar. Frågan är om ni samtidigt ska satsa på att bygga ut er produktionskapacitet. Ni ligger nära ert kapacitetstak. Ska ni kunna fortsätta att expandera måste ni investera. Ett alternativ är naturligtvis att hålla igen och öka vinsten på annat sätt. Marknadsföring Beslut om försäljningspris Två av era mindre konkurrenter har börjat något som närmast liknar ett priskrig. De övriga konkurrenterna har behållit sina priser. Frågan är om de kommer att blir aggressivare i sina marknadsföringsinsatser. Inflationen är ca 3% Beslut om extra säljare Ni har 4 säljare. Det behövs för att klara er nuvarande butikstäckning. Frågan är om ni vill ha extra säljare. Varje säljare kostar kr. Max 3 extra säljare Pris /glasspack Antal... extra säljare Beslut om butiksreklam Med extrapriserbjudanden och skyltmaterial m.m. kostar varje kampanj 1,3 milj kr. Ni kan maximalt genomföra 4 kampanjer under året Antal... kampanjer Beslut om annonsering i månads-/veckotidningar Ni har en viktig målgrupp bland åringar. De kan bl.a. nås med annonser i månads eller veckotidningar. En kampanj med flera införanden kostar per tidning plus engångssumman kr för att producera annonserna. Välj själv hur många tidningar ni vill annonsera i Beslut om TV-reklam En TV-reklamkampanj beräknas kosta 2,8 milj kr. Ni har möjlighet att satsa på 3 TV-kampanjer Utveckla nytt glassortiment Om ni inte satsade förra året kan ni göra det i år. Det kostar 3,8 milj kr Antal... tidningar Antal... kampanjer Nytt sortiment detta år? Ja Nej 15

15 Andra året Försäljningsprognos Gör en försäljningsprognos för året. Utgå från förra årets försäljning och försök uppskatta hur de marknadinsatser ni beslutat om kan påverka försäljningen. Föregående års försäljningsvolym Antal... glasspaket Prognos för årets försäljning Er prognos för året i antal förpackningar Antal... glasspaket Beslut om produktionen Utgångspunkten är försäljningsprognosen. Hur mycket glass behöver ni producera för att kunna leverera det ni räknar med att sälja. Nästa fråga är hur mycket kan ni producera. Utan investering maximalt 8,2 milj glasspaket. Därtill kommer det som ligger i lager. Vill ni sälja mer måste ni investera. Vi planerar att producera Antal... glasspaket I lagret ligger vid årets början Antal... glasspaket Glass till försäljning Summa... glasspaket Ni ska besluta om en investering Det har kommit nya EU-normer som gör att produktionslinjen behöver byggas om på flera ställen. En del av maskinerna börjar också bli lite gamla och slitna. Frågan har kommit upp om att samtidigt bygga ut produktionskapaciteten. Detta beslut handlar om företagets långsiktiga utveckling. Ni kan nöja er med att bara rusta upp linjen, med bibehållen produktionskapacitet. Det begränsar era tillväxtmöjligheter. Alternativ 1. Ni kan passa på att utöka kapaciteten när ni ändå bygger om. Då kan ni växta mycket mer på marknaden. Alternativ 2. Investeringen blir klar före sommaren så ni kan räkna med ökad kapacitet redan i år. Vilket alternativ väljer ni? Alternativ 1 BIBEHÅLLEN KAPACITET Bara ombyggnad med bibehållen produktionskapacitet på max 8,2 milj glasspaket/år. Investering Maskiner m.m. för 7,5 milj kr. Avskrivs på 5 år. Avskrivning 1,5 milj/år. Alternativ 2 UTÖKAD KAPACITET Ombyggnad och ökad produktionskapacitet till max 12,4 milj glasspaket/år. Investering Maskiner m.m. för 18 milj kr. Avskrivs på 5 år. Avskrivning 3,6 milj/år. Ökade driftkostnader För att klar den högre kapaciteten behöver ni mer personal. Även andra fasta produktionsomkostnader ökar. Totalt innebär detta merkostnader på 6,3 milj kr. Hur vill ni finansiera investeringen? Med avskrivningar kan ni fördela kostnaderna över flera år. Men alla fakturor ska betalas i år. Var ska ni ta pengarna? Då är ni inne på balansräkningen som visar var pengarna kommer ifrån och hur de använts. Titta på balansräkningen vid slutet av år 1 och gör en bedömning om ni kan betala med egna medel eller om ni måste låna pengar. Investeringen ska genomföras och betalas i huvudsak under första kvartalet. Ert beslut Vi vill låna Lånet blir på. Obs ni kan låna till en del och betala resten med egna pengar. Vi använder egna pengar Med egna pengar. Om ni lånar Ni får själva besluta om ni vill försöka låna pengar till hela beloppet eller delar av det. Lånet kostar 8% i ränta. 16

16 Andra året är slut Hur gick det? Hur gick det med försäljningen under ert andra verksamhetsår? Dags att slå med tärningarna för att se hur marknaden reagerat. Om tärningarna visar Ditt pris ,50 kr eller lägre pris + 23% + 26% + 30% 13,00 kr/glasspaket + 16% + 19% + 23% 13,50 kr/glasspaket + 9% + 12% + 16% 14,00 kr/glasspaket + 2% + 5% + 9% 14,50 kr/glasspaket 4% 1% + 3% 15,00 kr/glasspaket 10% 7% 4% 15,50 kr/glasspaket 15% 13% 10% 16,00 kr/glasspaket 22% 20% 17% 16,50 kr/glasspaket 29% 26% 23% 17,00 kr/glasspaket 34% 31% 28% 17,50 kr/glasspaket 39% 36% 32% 18,00 kr/glasspaket 44% 41% 37% 18,50 kr/glasspaket 50% 47% 43% 19,00 kr/glasspaket 56% 53% 50% 19,50 kr/glasspaket 62% 59% 55% Varje kr högre pris, lägg till 16% 14% 10%... % Merförsäljning med det nya sortimentet Upp till 16,40 kr/glasspaket + 3% + 5% + 9% 16,50 kr eller mer + 8% + 9% + 11%... % Extra säljare Varje extra säljare + 1,7% + 2,0% + 2,3%... % Butiksreklam Varje reklamkampanj + 2,6% + 3,3% + 3,9%... % Månads-/veckotidningar För varje tidning + 0,3% + 0,3% + 0,4%... % TV-reklam Varje TV-reklamkampanj + 4,8% + 6,2% + 7,8%... % Summa efterfrågeökning eller minskning... % Efterfrågan Räkna ut årets efterfrågan. Hur mycket era kunder ville köpa. Förra årets försäljning Plus efterfrågeökning... glasspaket. eller minus minskning.... %... glasspaket =... glasspaket 100 (Förra årets försäljning) Ger årets efterfrågan... glasspaket 17 OBS! Dubbla procenten för två kampanjer. Tredubbla för tre. Räckte glassen? Hade ni tillräckligt med glass för att kunna leverera det som efterfrågades. Nej Ni kan bara sälja så mycket glass som ni har under rubriken Glass till försäljning. Ja... glasspaket kvar i lager. För över det som blev kvar till lager för nästa år.

17 Andra året det ekonomiska resultatet Resultaträkning Intäkter Försäljningsintäkter Såld och levererad volym ert pris Kostnader RÖRELSENS KOSTNADER Direkt produktionskostnader Rörliga kostnader. Såld och levererad volym 8,30 kr/glasspaket Produktionspersonal och övriga produktionsomkostnader Merkostnad för utökad kapacitet. Investeringsalternativ 2 = 6,3 milj kr ,8 milj kr Avrunda till kr Marknadsföring, era beslut Säljare, kr/säljare Butiksreklam, 1,3 milj kr/kampanj Annonsering månads-/veckotidningar, kr kr/tidning... TV-reklam, 2,8 milj kr/kampanj Utveckla nytt sortiment Om ni valt att göra det i år i stället för under år 1, kostnad 3,8 milj kr Administration och övrigt Personal, lokaler och övrigt ,5 milj Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Avskrivningar motsvarar årets kostnadsandel för maskiner m.m. I princip värdeminskningen under året. Avskrivningar på investering ni beslutat. Alt. 1 = 1,5 milj kr. Alt. 2 = 3,6 milj kr Avskrivningar på tidigare investeringar ,6 milj Summa avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella kostnader och intäkter Ränta på lån för er investering, 8% Räntor, andra lån och skulder ,8 milj kr Minus ränteintäkter ,2 milj kr Netto finansiella kostnader Resultat före skatt Vinstskatt 28% Årets resultat

18 Andra året det ekonomiska resultatet Intäkter... Årets stora investering Produktionslinjen behövde byggas om. Kostnaderna för sådana investeringar ska företaget fördela över flera år. Det går till så att hela investeringskostnaden först förs in som en tillgång i balansräkningen. För varje år görs sedan en avskrivning motsvarande det årets kostnad i resultaträkningen. Samtidigt minskas tillgångens värde med lika mycket i balansräkningen. Investeringar påverkar balansräkningen Ni investerade i maskiner m.m. för Detta går in som en tillgång under anläggningstillgångar i balansräkningen. Hur betalade ni investeringen? Tog ni ett lån? Detta ökade på era långfristiga skulder Rörelsens kostnader... Avskrivningar Eller betalade ni med egna medel Om ni betalade helt eller delvis med egna medel så togs de från bankkonto e.dyl. Likvida medel minskade då med Intäkter och kundfordringar Kundfordringar årets början Plus årets intäkter Minus kundfordringar årets slut (1/12 av årets intäkt) Tillskott av likvida medel Förändring av kundfordringar (vid årets slut minus vid årets början) Rörelsens kostnader Allt har betalats från likvida medel Summa leverantörsskulder oförändrade.... Finansiella kostn. o. intäkter... Skatt Årets resultat NYCKELTAL FRÅN BALANSRÄKNINGEN LIKVIDITET Likviditeten visar företagets förmåga att få fram pengar till att betala fakturor m.m. Ett företag ska ha en bra likviditet så att de inte hamnar i penningknipa. Men har de allt för mycket likvida medel betyder det att de inte utnyttjat möjligheterna att få bättre avkastning på överlikviditeten. Beräkna er likviditet Omsättningstillgångar =... % Kortfristiga skulder

19 Andra året det ekonomiska resultatet Vad hände med lagret Antal glassar vid årets slut 8,30 kr Minus föregående års lagervärde Så påverkas balansräkningen Om lagervärdet ökade: Varulagrets värde ökade Likvida medel minskade Pengar till att betala lagerökningen. Om lagervärdet minskade: Varulagret minskade Likvida medel ökade Så påverkas likvida medel Likvida medel fylls på av intäkter Minskas av rörelsens kostnader med de fakturor som betalts Lagervärdeökning betalades eller lagerminskning sparade pengar Egna medel till investeringen Minskas med finansiella kostnader Minskas med vinstskatten Nettoförändring av likvida medel Skriv in summan i balansräkningen. SOLIDITETET Soliditeten visar hur förmöget företaget är. Dvs hur stor del av tillgångarna som man kunnat betala med eget kapital. Hög soliditet betyder att företaget är finansiellt starkt och kan ta en tillfällig förlust. Låg soliditet gör företaget sårbart och beroende av långivare. Beräkna er soliditet Summa eget kapital =... % Summa tillgångar

20 Andra året det ekonomiska resultatet Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar, långsiktiga tillgångar Årets investering Bokfört investeringsvärde Övriga anläggningstillgångar Bokfört värde vid årets början Summa bokfört värde Årets avskrivningar Minskar värdet av tillgångarna Summa avskrivningar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar, kortsiktiga tillgångar Lager färdig glass Vid årets början Nettoförändring under året Summa lager Kundfordringar Vid årets början Nettoförändring under året Summa kundfordringar Likvida medel Vid årets början Nettoförändring under året Summa likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

21 Andra året det ekonomiska resultatet Balansräkning Eget kapital Eget kapital vid årets början (Aktiekapital och övrigt eget kapital) Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Ert lån för årets investering Övriga långfristiga skulder, oförändrade Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder samma som år Övriga kortfristiga skulder som år Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

22 Tredje året Beslut inför verksamhetsåret Tredje året. Nu har ni blivit varma i kläderna. Då gäller det verkligen att visa att ni kan tjäna pengar i företaget. Styrelsen har blivit mer kortsiktig i sitt tänkande. De återkommer ofta till att det gäller att få ett maximalt bra resultat. Ni vet inte riktigt vad som ligger bakom detta. Men oavsett vad det är så är det bäst att göra som de säger. Marknadsföring Beslut om försäljningspris Nu gäller det att hitta den optimala kombinationen av prisnivå och satsningar på marknadsföring. Ett högre pris måste försvaras med mer marknadsföring, men ger också mer pengar för varje såld glass. Inflationen är ca 3% Beslut om extra säljare Ni har 4 säljare för att er gamla butikstäckning. Vill ni ha extra säljare, max 3 st, för att bearbeta ett utökat försäljningsområde. En säljare kostar kr..... Pris /glasspack Antal... extra säljare Beslut om butiksreklam Med extrapriserbjudanden och skyltmaterial m.m. kostar varje kampanj 1,4 milj kr. Ni kan maximalt genomföra 3 kampanjer under året Antal... kampanjer Beslut om annonsering i månads-/veckotidningar En kampanj med flera införanden kostar per tidning plus engångssumman kr för att producera annonserna Beslut om TV-reklam En TV-reklamkampanj beräknas kosta 2,9 milj kr. Ni har möjlighet att satsa på 3 TV-kampanjer Antal... tidningar Antal... kampanjer Försäljningsprognos Gör en försäljningsprognos för året. Föregående års försäljningsvolym Prognos för årets försäljning Er prognos för året i antal förpackningar Antal... glasspaket Antal... glasspaket Beslut om produktionen Er maximala produktionskapacitet beror på vilket investeringsalternativ ni valde år 2. Om ni beslutar att köpa in er i Glassoasen får ni därutöver kapacitet att tillverka max 2,5 milj glasspaket. Vi planerar att producera I lagret ligger vid årets början Antal... glasspaket Antal... glasspaket Glass till försäljning Summa... glasspaket 23

Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla

Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla ASPEGREN IDÉ AB Sjätte upplagan Glassfabriken Glassfabriken tillverkar glass som säljs till livsmedelsbutiker, glassbarer, glasskiosker, restauranger och personalmatsalar.

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Namn: Tentamensdatum: 150603 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg krävs:

Läs mer

Resultaträkningen Idé och struktur

Resultaträkningen Idé och struktur Resultaträkningen Idé och struktur Idén med resultaträkningen Visar hur affärerna gått Resultaträkningen ska visa hur affärerna gått under en tidsperiod, ett år, ett kvartal en måndad o dy. Den handlar

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström Företagets uppföljning- nyckeltal Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Nyckeltal Tolka nyckeltalen Företagets lönsamhet Finansiell balans Kapacitetsutnyttjande Analys av nyckeltal Länkar Begrepp

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Grundläggande finansiell analys

Grundläggande finansiell analys TPYT16 Industriell Ekonomi Lektion 8 Finansiell analys Kassaflödesanalys Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi 1 Seminarium 8 (kap 23-24)

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Glasscompagniet. Råd och tips till seminarieledare ASPEGREN IDÉ. Affärsekonomi för chefer

Glasscompagniet. Råd och tips till seminarieledare ASPEGREN IDÉ. Affärsekonomi för chefer Glasscompagniet Affärsekonomi för chefer Råd och tips till seminarieledare ASPEGREN IDÉ Neglinge Center 133 33 Saltsjöbaden Tel 08-717 49 30 www.aspegren-ide.se Handledning Glasscompagniet Aspegren Idé

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad.

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad. Textil Projekt- och Affärsutveckling 15 högskolepoäng Skriftlig tentamen avseende 6 högskolepoäng Tentamen ges för: TPU3 Namn (eller kod): Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning

AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning Mörarp 2003-04-23 AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning 030101 030331 Aqua Terrena International AB redovisar ett planenligt resultat. Bolaget förväntas ha goda rörelsemarginaler

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Glasscompagniet. Affärsekonomi för chefer. Råd och tips till seminarieledare. För upplaga 5 maj 2011

Glasscompagniet. Affärsekonomi för chefer. Råd och tips till seminarieledare. För upplaga 5 maj 2011 Glasscompagniet Affärsekonomi för chefer Råd och tips till seminarieledare För upplaga 5 maj 2011 ASPEGREN IDÉ Neglinge Center 133 33 Saltsjöbaden Tel 08-717 49 30 www.aspegren-ide.se Handledning Glasscompagniet

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10 2012-05-10 Delårsrapport januari mars 2012 Rapportperiod (januari-mars 2012) Nettoomsättningen ökade till 2 948 (2 115) KSEK Rörelseresultatet ökade till -3 541 (-3 879) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer