Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer."

Transkript

1 Glasscompagniet - Spelet om lönsamma affärer.

2 Glasscompagniet - Glasscompagniet hör till den grupp av företag som börjat utmana marknadsledaren på allvar. Dessa företag har alla mellan 5 och 10% marknadsandel. Flera har vuxit kraftigt på senare år. Det är alltså en marknad med hård konkurrens men också med stora tillväxtmöjligheter som Glasscompagniet arbetar på. Glasscompagniet har koncentrerat sig på lite exklusiv glass. Den säljs framför allt genom livsmedelsbutiker, men även till stormarknader. Denna glass säljs mycket till vuxna. Den är därför inte lika priskänslig som glass, som har barn som främsta målgrupp. Glassen säljs i 4 varianter: POMERANS- OCH VANILJ- PARFAIT INGEFÄRS- GLASS MED RABARBER FLÄDER- BLOMS- SORBET COINTREAU- GLASS MED SLINGOR AV MÖRK CHOKLAD

3 Du ska ingå i ledningsgruppen för Glasscompagniet - Du har gått in som delägare i Glasscompagniet tillsammans med ett par kompanjoner. Ditt huvudansvar är att vara marknadschef, men i ledningsgruppen agerar du liksom dina kompanjoner främst som delägare. Du ska besluta utifrån ett övergripande ansvar för bolaget. 4

4 Som delägare är du intresserad av: RESULTATRÄKNINGEN Visar vad företaget tjänat under året. BALANSRÄKNINGEN Visar vad som hänt med företagets förmögenhet och därmed om värdet av dina aktier ökat eller minskat. 5

5 Spelet kan börja sidan Ni ska ta era affärsbeslut inför första verksamhetsåret Därefter får ni se hur det gick med er försäljning... 9 Slutligen ska ni räkna fram ert ekonomiska resultat

6 Första året Beslut inför verksamhetsåret Förra året blev både bra och dåligt. Försäljningen gick bra och företaget ökade sina marknadsandelar. Det ekonomiska resultatet blev däremot inte bra. Ni har just gått in med friskt kapital och har därför råd att satsa offensivt. Det finns långt gångna planer på att utveckla och komplettera glassortimentet med nya smaker. Det kan bli klart redan till sommarsäsongen. Sedan är frågan hur offensiva ni vill vara i er marknadssatsning. Företrädarna var lite försiktiga. Marknadsföring Beslut om försäljningspris Priset som ni bestämmer om är priset handlarna betalar för glassen. Konsumentpriset brukar vara dubbelt så högt. Det är samma pris för alla smakvarianter. Glassen säljs i 500 grams glasspaket. Förra året var priset 15 kr. Inflationen är ca 2% Pris /glasspack Beslut om extra säljare Ni har 4 säljare. Det behövs för att klara er nuvarande butikstäckning. Frågan är om ni vill satsa hårdare på försäljning genom att anställa en eller två nya säljare. En säljare kostar kr i lön, arbetsgivaravgifter och omkostnader Anställa... extra säljare Beslut om butiksreklam Med extrapriserbjudanden och skyltmaterial m.m. kostar varje kampanj 1,2 milj kr. Ni kan maximalt genomföra 3 kampanjer under året Antal... kampanjer Beslut om annonsering i månads-/veckotidningar Ni har en viktig målgrupp bland åringar. De kan bl.a. nås med annonser i månads- eller veckotidningar. En kampanj med flera införanden kostar per tidning plus engångssumman kr för att producera annonserna. Välj själv hur många tidningar ni vill annonsera i Beslut om TV-reklam En TV-reklamkampanj beräknas kosta 2,5 milj kr. Ni har möjlighet att satsa på 3 TV-kampanjer Antal... tidningar Antal... kampanjer 7

7 Första året Försäljningsprognos Gör en försäljningsprognos för året. Utgå från förra årets försäljning och försök uppskatta hur de marknadinsatser ni beslutat om kan påverka försäljningen. Föregående års försäljningsvolym 6,8 milj Antal... glasspaket Prognos för årets försäljning Er prognos för året i antal förpackningar. Antal... glasspaket Beslut om produktionen Utgångspunkten är försäljningsprognosen. Hur mycket glass behöver ni producera för att kunna leverera det ni räknar med att sälja. Ni kan lägga till för ett säkerhetslager om ni skulle sälja mer än beräknat. Ni kan inte producera mer än 8,2 milj glasspaket. Vi planerar att producera (Max 8,2 milj glasspaket). Antal... glasspaket I lagret ligger vid årets början Inget lager detta år. Antal 0... glasspaket Glass till försäljning Vad vi kan leverera. Summa... glasspaket Utveckla ett nytt glassortiment En annan framtidssatsning är förslaget att utveckla ett nytt glassortiment som kompletterar det nuvarande med flera nya smaker. Den nya glassen kan produceras med samma utrustning som den andra glassen. Därför behövs inga nya investeringar i maskiner eller lokaler. Men det blir andra merkostnader. Det behövs personalförstärkning till produktutvecklingen. Sedan blir det kostnader för provtillverkning, marknadstester, förbereda lanseringen m.m. Det nya glassortimentet ska lanseras till sommaren. Totalt visar kalkylen på 3,1 milj kr i kostnader detta år. Beslut att satsa på ett nytt glassortiment Hela kostnaden på 3,1 milj. kr kommer att belasta detta år trots att de beräknade intäkterna förväntas komma först under kommande år. Vi beslutar att satsa glasssortimentet. Ja Nej Ge era förslag på nya smaker:

8 Första året är slut Hur gick det? Hur gick det med försäljningen under ert första verksamhetsår? Dags att slå med tärningarna för att se hur marknaden reagerat. Om tärningarna visar Ditt pris ,00 kr eller lägre pris + 22% + 25% + 29% 12,50 kr/glasspaket + 15% + 18% + 22% 13,00 kr/glasspaket + 9% + 12% + 16% 13,50 kr/glasspaket + 2% + 5% + 9% 14,00 kr/glasspaket 6% 3% + 1% 14,50 kr/glasspaket 11% 9% 6% 15,00 kr/glasspaket 17% 15% 12% 15,50 kr/glasspaket 22% 20% 17% 16,00 kr/glasspaket 28% 26% 23% 16,50 kr/glasspaket 33% 31% 28% 17,00 kr/glasspaket 40% 37% 33% 17,50 kr/glasspaket 47% 44% 40% 18,00 kr/glasspaket 51% 48% 44% 18,50 kr/glasspaket 56% 53% 49% 19,00 kr/glasspaket 61% 59% 55% Varje kr högre pris, lägg till 17% 14% 10%... % Merförsäljning med det nya sortimentet Upp till 15,90 kr/glasspaket + 2% + 4% + 6% 16 kr eller mer/glasspaket + 5% + 7% + 9%... % Extra säljare Varje extra säljare + 1,9% + 2,2% + 2,4%... % Butiksreklam Varje reklamkampanj + 2,7% + 3,1% + 3,6%... % Månads-/veckotidningar För varje tidning + 0,3% + 0,3% + 0,4%... % TV-reklam Varje TV-reklamkampanj + 4,0% + 5,5% + 7,9%... % Summa efterfrågeökning eller minskning... % Efterfrågan Räkna ut årets efterfrågan. Hur mycket era kunder ville köpa. Förra årets försäljning Plus efterfrågeökning 6,8 milj glasspaket. eller minus minskning.... % 6,8 milj glasspaket =... glasspaket 100 (Förra årets försäljning) OBS! Dubbla procenten för två kampanjer. Tredubbla för tre. Räckte glassen? Hade ni tillräckligt med glass för att kunna leverera det som efterfrågades. Nej Ni kan bara sälja så mycket glass som ni har under rubriken Glass till försäljning. Ger årets efterfrågan... glasspaket 9 Ja... glasspaket kvar i lager. För över det som blev kvar till lager för nästa år.

9 Första året det ekonomiska resultatet Årets resultaträkning Resultaträkningen visar hur mycket företaget tjänat under året. Dvs pengar in, pengar ut, pengar kvar. Utgångspunkten är vad vi fått in på vår försäljning, intäkterna. Sen ska vi dra av kostnaderna för det vi sålt. Det är t.ex. kostnader för råvaror, reklam, personal. Det finns också kostnader som inte hör ihop med årets resultat. T.ex. kostnaderna för råvarorna till de glasspaket som ligger kvar i lagret. Dessa kostnader förs på lagret och påverkar därför inte årets resultat. Syftet är att få ett så rättvisande resultat som möjligt. Intäkter Försäljningsintäkter Såld och levererad volym ert pris Kostnader Uppställningen anpassas till den egna verksamheten men grundprinciperna gäller för alla. Denna uppställning speglar Glasscompagniet. RÖRELSENS KOSTNADER Direkt produktionskostnader Rörliga kostnader för råvaror, energi, emballage m.m. som använts till årets glassförsäljning. Såld och levererad volym 8,10 kr/glasspaket ,5 milj Produktionspersonal och övriga produktionsomkostnader Marknadsföring, era beslut Säljare, kr/säljare Butiksreklam, 1,2 milj kr/kampanj Annonsering månads-/veckotidningar, kr kr/tidning..... TV-reklam, 2,5 milj kr/kampanj Utveckla nytt sortiment Om ni beslutade satsa på det, 3,1 milj kr Avrunda till kr Administration och övrigt Personal, lokaler och övrigt ,5 milj kr Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Avskrivningar motsvarar årets kostnadsandel för maskiner och utrustning. I princip värdeminskningen. Årets avskrivningar på maskiner och utrustning Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella kostnader och intäkter Räntor skulder och fordringar netto Resultat före skatt Skatt 28% Årets resultat ,2 milj 0,6 milj 10

10 Första året det ekonomiska resultatet Så här hänger resultatoch balansräkningen ihop En grundläggande princip för bokföringen är att för varje transaktion ska effekterna på både resultat- och balansräkningen redovisas. Detta kallas dubbel italiensk bokföring och introducerades av affärsmännen i Venedig under deras storhetstid. Det ger en tät väv av samband mellan resultat- och balansräkningen. Intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Här några typiska exempel på samband: Intäkter En försäljning ökar intäkterna i resultaträkningen och påverkar samtidigt balansräkningen. När fakturan skickas blir det först en kundfordran. När kunden betalar efter ca 30 dagar går pengarna in på bankkontot och blir likvida medel. Vid årets början var kundfordringarna ,5 milj kr Era kundfordringar vid årets slut var en tolftedel av era intäkter detta år. Kundfordringarna vid årets slut blev årets intäkter / = Ökade eller minskade kundfordringarna? Kundfordringarna förändrades med Det mesta blev likvida medel Ni fick in pengar för kundfordringarna vid årets början plus årets intäkter minus kundfordringarna vid årets slut: Kundfordringarna vid årets början ,5 milj kr Plus årets intäkter Minus kundfordringar årets slut Likvida medel ökade med Rörelsens kostnader När Glasscompagniet får fakturan för ett inköp blir det först en leverantörsskuld som normalt ska betalas inom 30 dagar. För enkelhetens skull räknar vi här med att leverantörsskulderna är lika stora vid årets slut som vid årets början. Det betyder att likvida medel minskas med samma summa som rörelsens kostnader. Rörelsens kostnader betalas med likvida medel. Rörelsens kostnader Finansiella kostn. o. intäkter Skatt Årets resultat 11

11 Första året det ekonomiska resultatet Vad händer med lagret Om ni har producerat mer än vad ni sålt får ni ett lager. Glasspaketen i lagret värderas här till de direkta produktionskostnader ni haft för dem, 8,10 kr/glasspaket. Ert lagervärde blir: Antal glasspaket vid årets slut... st 8,10 kr = (...) Så påverkas balansräkningen Lagret ökas med detta lagervärde för färdiga glasspaket Året innan, inga glasspaket i lager. Pengarna för att betala de direkta produktionskostnader för lagret har tagits från likvida medel. Likvida medel minskas med samma summa som lagervärdet Så påverkas likvida medel Alla in- och utbetalningar går in på eller tas från likvida medel. Likvida medel fylls på av intäkter där fakturorna betalats Minskas av rörelsens kostnader med de fakturor som betalts Minskas med lagrets värde Minskas med betalade räntor netto Minskas med vinstskatten Nettoförändring av likvida medel Skriv in summan i balansräkningen. 12

12 Första året det ekonomiska resultatet Årets balansräkning Balansräkningen visar hur företagets förmögenhet utvecklats och pengarna används. Balansräkningen består av tre delar: 1 Tillgångarna som visar vad företaget äger. 2 Skulder. 3 Eget kapital, i princip företagets förmögenhet. Vanligen ser man balansräkningen i årsredovisningen men balansräkningen följs upp löpande på samma sätt som resultaträkningen. Tillgångar Anläggningstillgångar, långsiktiga tillgångar Tillgångar som är avsedda att behållas på längre sikt. Maskiner och utrustning som inte är helt avskrivna och därför har ett värde i bokföringen. Maskiner och utrustning Värde vid årets början milj Årets avskrivning minskar värdet med Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar, kortsiktiga tillgångar Det är tillgångarna som påverkas i den löpande verksamheten. Dessutom börsnoterade aktier, obligationer och andra tillgångar som snabbt kan omvandlas till pengar. Lager Lager färdiga glasspaket Kundfordringar Vid årets början ,5 milj Förändring under året Summa kundfordringar Likvida medel Vid årets början ,5 milj Nettoförändring under året Summa likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Summa tillgångar kallas också för totalt kapital. Det begreppet används t.ex. för att ange vinsten i förhållande till det kapital som företaget utnyttjar. Mer om detta under tredje året. 13

13 Första året det ekonomiska resultatet Årets balansräkning Eget kapital Aktiekapitalet och övrigt eget kapital Vid årets början Årets resultat ,5 milj Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Vanligen lån som tagits för att finansiera anläggningstillgångar. De påverkas inte direkt av den löpande verksamheten. Summa långfristiga skulder ,9 milj Kortfristiga skulder Skulder som hör ihop med den löpande verksamheten och lån som kan komma att ändras på några månaders sikt Leverantörsskulder ,2 milj Övriga kortfristiga skulder ,4 milj Summa kortfristiga skulder Summa skulder I balansräkningen ska alltid summa tillgångar vara lika med summa skulder och eget kapital. Om balansräkningen är rätt ska summan tillgångar var lika stort som summan skulder och eget kapital. Kontrollera er balansräkning. Kontrollera Att summan tillgångar Är lika med: Summa skulder och eget kapital Summa Stämmer det har ni räknat rätt. Om inte har ni räknat fel någonstans. 14

14 Andra året Beslut inför verksamhetsåret Ni har tvingats att göra en genomgripande ombyggnad som blir ganska dyrbar. Frågan är om ni samtidigt ska satsa på att bygga ut er produktionskapacitet. Ni ligger nära ert kapacitetstak. Ska ni kunna fortsätta att expandera måste ni investera. Ett alternativ är naturligtvis att hålla igen och öka vinsten på annat sätt. Marknadsföring Beslut om försäljningspris Två av era mindre konkurrenter har börjat något som närmast liknar ett priskrig. De övriga konkurrenterna har behållit sina priser. Frågan är om de kommer att blir aggressivare i sina marknadsföringsinsatser. Inflationen är ca 3% Beslut om extra säljare Ni har 4 säljare. Det behövs för att klara er nuvarande butikstäckning. Frågan är om ni vill ha extra säljare. Varje säljare kostar kr. Max 3 extra säljare Pris /glasspack Antal... extra säljare Beslut om butiksreklam Med extrapriserbjudanden och skyltmaterial m.m. kostar varje kampanj 1,3 milj kr. Ni kan maximalt genomföra 4 kampanjer under året Antal... kampanjer Beslut om annonsering i månads-/veckotidningar Ni har en viktig målgrupp bland åringar. De kan bl.a. nås med annonser i månads eller veckotidningar. En kampanj med flera införanden kostar per tidning plus engångssumman kr för att producera annonserna. Välj själv hur många tidningar ni vill annonsera i Beslut om TV-reklam En TV-reklamkampanj beräknas kosta 2,8 milj kr. Ni har möjlighet att satsa på 3 TV-kampanjer Utveckla nytt glassortiment Om ni inte satsade förra året kan ni göra det i år. Det kostar 3,8 milj kr Antal... tidningar Antal... kampanjer Nytt sortiment detta år? Ja Nej 15

15 Andra året Försäljningsprognos Gör en försäljningsprognos för året. Utgå från förra årets försäljning och försök uppskatta hur de marknadinsatser ni beslutat om kan påverka försäljningen. Föregående års försäljningsvolym Antal... glasspaket Prognos för årets försäljning Er prognos för året i antal förpackningar Antal... glasspaket Beslut om produktionen Utgångspunkten är försäljningsprognosen. Hur mycket glass behöver ni producera för att kunna leverera det ni räknar med att sälja. Nästa fråga är hur mycket kan ni producera. Utan investering maximalt 8,2 milj glasspaket. Därtill kommer det som ligger i lager. Vill ni sälja mer måste ni investera. Vi planerar att producera Antal... glasspaket I lagret ligger vid årets början Antal... glasspaket Glass till försäljning Summa... glasspaket Ni ska besluta om en investering Det har kommit nya EU-normer som gör att produktionslinjen behöver byggas om på flera ställen. En del av maskinerna börjar också bli lite gamla och slitna. Frågan har kommit upp om att samtidigt bygga ut produktionskapaciteten. Detta beslut handlar om företagets långsiktiga utveckling. Ni kan nöja er med att bara rusta upp linjen, med bibehållen produktionskapacitet. Det begränsar era tillväxtmöjligheter. Alternativ 1. Ni kan passa på att utöka kapaciteten när ni ändå bygger om. Då kan ni växta mycket mer på marknaden. Alternativ 2. Investeringen blir klar före sommaren så ni kan räkna med ökad kapacitet redan i år. Vilket alternativ väljer ni? Alternativ 1 BIBEHÅLLEN KAPACITET Bara ombyggnad med bibehållen produktionskapacitet på max 8,2 milj glasspaket/år. Investering Maskiner m.m. för 7,5 milj kr. Avskrivs på 5 år. Avskrivning 1,5 milj/år. Alternativ 2 UTÖKAD KAPACITET Ombyggnad och ökad produktionskapacitet till max 12,4 milj glasspaket/år. Investering Maskiner m.m. för 18 milj kr. Avskrivs på 5 år. Avskrivning 3,6 milj/år. Ökade driftkostnader För att klar den högre kapaciteten behöver ni mer personal. Även andra fasta produktionsomkostnader ökar. Totalt innebär detta merkostnader på 6,3 milj kr. Hur vill ni finansiera investeringen? Med avskrivningar kan ni fördela kostnaderna över flera år. Men alla fakturor ska betalas i år. Var ska ni ta pengarna? Då är ni inne på balansräkningen som visar var pengarna kommer ifrån och hur de använts. Titta på balansräkningen vid slutet av år 1 och gör en bedömning om ni kan betala med egna medel eller om ni måste låna pengar. Investeringen ska genomföras och betalas i huvudsak under första kvartalet. Ert beslut Vi vill låna Lånet blir på. Obs ni kan låna till en del och betala resten med egna pengar. Vi använder egna pengar Med egna pengar. Om ni lånar Ni får själva besluta om ni vill försöka låna pengar till hela beloppet eller delar av det. Lånet kostar 8% i ränta. 16

16 Andra året är slut Hur gick det? Hur gick det med försäljningen under ert andra verksamhetsår? Dags att slå med tärningarna för att se hur marknaden reagerat. Om tärningarna visar Ditt pris ,50 kr eller lägre pris + 23% + 26% + 30% 13,00 kr/glasspaket + 16% + 19% + 23% 13,50 kr/glasspaket + 9% + 12% + 16% 14,00 kr/glasspaket + 2% + 5% + 9% 14,50 kr/glasspaket 4% 1% + 3% 15,00 kr/glasspaket 10% 7% 4% 15,50 kr/glasspaket 15% 13% 10% 16,00 kr/glasspaket 22% 20% 17% 16,50 kr/glasspaket 29% 26% 23% 17,00 kr/glasspaket 34% 31% 28% 17,50 kr/glasspaket 39% 36% 32% 18,00 kr/glasspaket 44% 41% 37% 18,50 kr/glasspaket 50% 47% 43% 19,00 kr/glasspaket 56% 53% 50% 19,50 kr/glasspaket 62% 59% 55% Varje kr högre pris, lägg till 16% 14% 10%... % Merförsäljning med det nya sortimentet Upp till 16,40 kr/glasspaket + 3% + 5% + 9% 16,50 kr eller mer + 8% + 9% + 11%... % Extra säljare Varje extra säljare + 1,7% + 2,0% + 2,3%... % Butiksreklam Varje reklamkampanj + 2,6% + 3,3% + 3,9%... % Månads-/veckotidningar För varje tidning + 0,3% + 0,3% + 0,4%... % TV-reklam Varje TV-reklamkampanj + 4,8% + 6,2% + 7,8%... % Summa efterfrågeökning eller minskning... % Efterfrågan Räkna ut årets efterfrågan. Hur mycket era kunder ville köpa. Förra årets försäljning Plus efterfrågeökning... glasspaket. eller minus minskning.... %... glasspaket =... glasspaket 100 (Förra årets försäljning) Ger årets efterfrågan... glasspaket 17 OBS! Dubbla procenten för två kampanjer. Tredubbla för tre. Räckte glassen? Hade ni tillräckligt med glass för att kunna leverera det som efterfrågades. Nej Ni kan bara sälja så mycket glass som ni har under rubriken Glass till försäljning. Ja... glasspaket kvar i lager. För över det som blev kvar till lager för nästa år.

17 Andra året det ekonomiska resultatet Resultaträkning Intäkter Försäljningsintäkter Såld och levererad volym ert pris Kostnader RÖRELSENS KOSTNADER Direkt produktionskostnader Rörliga kostnader. Såld och levererad volym 8,30 kr/glasspaket Produktionspersonal och övriga produktionsomkostnader Merkostnad för utökad kapacitet. Investeringsalternativ 2 = 6,3 milj kr ,8 milj kr Avrunda till kr Marknadsföring, era beslut Säljare, kr/säljare Butiksreklam, 1,3 milj kr/kampanj Annonsering månads-/veckotidningar, kr kr/tidning... TV-reklam, 2,8 milj kr/kampanj Utveckla nytt sortiment Om ni valt att göra det i år i stället för under år 1, kostnad 3,8 milj kr Administration och övrigt Personal, lokaler och övrigt ,5 milj Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Avskrivningar motsvarar årets kostnadsandel för maskiner m.m. I princip värdeminskningen under året. Avskrivningar på investering ni beslutat. Alt. 1 = 1,5 milj kr. Alt. 2 = 3,6 milj kr Avskrivningar på tidigare investeringar ,6 milj Summa avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella kostnader och intäkter Ränta på lån för er investering, 8% Räntor, andra lån och skulder ,8 milj kr Minus ränteintäkter ,2 milj kr Netto finansiella kostnader Resultat före skatt Vinstskatt 28% Årets resultat

18 Andra året det ekonomiska resultatet Intäkter... Årets stora investering Produktionslinjen behövde byggas om. Kostnaderna för sådana investeringar ska företaget fördela över flera år. Det går till så att hela investeringskostnaden först förs in som en tillgång i balansräkningen. För varje år görs sedan en avskrivning motsvarande det årets kostnad i resultaträkningen. Samtidigt minskas tillgångens värde med lika mycket i balansräkningen. Investeringar påverkar balansräkningen Ni investerade i maskiner m.m. för Detta går in som en tillgång under anläggningstillgångar i balansräkningen. Hur betalade ni investeringen? Tog ni ett lån? Detta ökade på era långfristiga skulder Rörelsens kostnader... Avskrivningar Eller betalade ni med egna medel Om ni betalade helt eller delvis med egna medel så togs de från bankkonto e.dyl. Likvida medel minskade då med Intäkter och kundfordringar Kundfordringar årets början Plus årets intäkter Minus kundfordringar årets slut (1/12 av årets intäkt) Tillskott av likvida medel Förändring av kundfordringar (vid årets slut minus vid årets början) Rörelsens kostnader Allt har betalats från likvida medel Summa leverantörsskulder oförändrade.... Finansiella kostn. o. intäkter... Skatt Årets resultat NYCKELTAL FRÅN BALANSRÄKNINGEN LIKVIDITET Likviditeten visar företagets förmåga att få fram pengar till att betala fakturor m.m. Ett företag ska ha en bra likviditet så att de inte hamnar i penningknipa. Men har de allt för mycket likvida medel betyder det att de inte utnyttjat möjligheterna att få bättre avkastning på överlikviditeten. Beräkna er likviditet Omsättningstillgångar =... % Kortfristiga skulder

19 Andra året det ekonomiska resultatet Vad hände med lagret Antal glassar vid årets slut 8,30 kr Minus föregående års lagervärde Så påverkas balansräkningen Om lagervärdet ökade: Varulagrets värde ökade Likvida medel minskade Pengar till att betala lagerökningen. Om lagervärdet minskade: Varulagret minskade Likvida medel ökade Så påverkas likvida medel Likvida medel fylls på av intäkter Minskas av rörelsens kostnader med de fakturor som betalts Lagervärdeökning betalades eller lagerminskning sparade pengar Egna medel till investeringen Minskas med finansiella kostnader Minskas med vinstskatten Nettoförändring av likvida medel Skriv in summan i balansräkningen. SOLIDITETET Soliditeten visar hur förmöget företaget är. Dvs hur stor del av tillgångarna som man kunnat betala med eget kapital. Hög soliditet betyder att företaget är finansiellt starkt och kan ta en tillfällig förlust. Låg soliditet gör företaget sårbart och beroende av långivare. Beräkna er soliditet Summa eget kapital =... % Summa tillgångar

20 Andra året det ekonomiska resultatet Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar, långsiktiga tillgångar Årets investering Bokfört investeringsvärde Övriga anläggningstillgångar Bokfört värde vid årets början Summa bokfört värde Årets avskrivningar Minskar värdet av tillgångarna Summa avskrivningar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar, kortsiktiga tillgångar Lager färdig glass Vid årets början Nettoförändring under året Summa lager Kundfordringar Vid årets början Nettoförändring under året Summa kundfordringar Likvida medel Vid årets början Nettoförändring under året Summa likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

21 Andra året det ekonomiska resultatet Balansräkning Eget kapital Eget kapital vid årets början (Aktiekapital och övrigt eget kapital) Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Ert lån för årets investering Övriga långfristiga skulder, oförändrade Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder samma som år Övriga kortfristiga skulder som år Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

22 Tredje året Beslut inför verksamhetsåret Tredje året. Nu har ni blivit varma i kläderna. Då gäller det verkligen att visa att ni kan tjäna pengar i företaget. Styrelsen har blivit mer kortsiktig i sitt tänkande. De återkommer ofta till att det gäller att få ett maximalt bra resultat. Ni vet inte riktigt vad som ligger bakom detta. Men oavsett vad det är så är det bäst att göra som de säger. Marknadsföring Beslut om försäljningspris Nu gäller det att hitta den optimala kombinationen av prisnivå och satsningar på marknadsföring. Ett högre pris måste försvaras med mer marknadsföring, men ger också mer pengar för varje såld glass. Inflationen är ca 3% Beslut om extra säljare Ni har 4 säljare för att er gamla butikstäckning. Vill ni ha extra säljare, max 3 st, för att bearbeta ett utökat försäljningsområde. En säljare kostar kr..... Pris /glasspack Antal... extra säljare Beslut om butiksreklam Med extrapriserbjudanden och skyltmaterial m.m. kostar varje kampanj 1,4 milj kr. Ni kan maximalt genomföra 3 kampanjer under året Antal... kampanjer Beslut om annonsering i månads-/veckotidningar En kampanj med flera införanden kostar per tidning plus engångssumman kr för att producera annonserna Beslut om TV-reklam En TV-reklamkampanj beräknas kosta 2,9 milj kr. Ni har möjlighet att satsa på 3 TV-kampanjer Antal... tidningar Antal... kampanjer Försäljningsprognos Gör en försäljningsprognos för året. Föregående års försäljningsvolym Prognos för årets försäljning Er prognos för året i antal förpackningar Antal... glasspaket Antal... glasspaket Beslut om produktionen Er maximala produktionskapacitet beror på vilket investeringsalternativ ni valde år 2. Om ni beslutar att köpa in er i Glassoasen får ni därutöver kapacitet att tillverka max 2,5 milj glasspaket. Vi planerar att producera I lagret ligger vid årets början Antal... glasspaket Antal... glasspaket Glass till försäljning Summa... glasspaket 23

Glasscompagniet. Affärsekonomi för chefer. Råd och tips till seminarieledare. För upplaga 5 maj 2011

Glasscompagniet. Affärsekonomi för chefer. Råd och tips till seminarieledare. För upplaga 5 maj 2011 Glasscompagniet Affärsekonomi för chefer Råd och tips till seminarieledare För upplaga 5 maj 2011 ASPEGREN IDÉ Neglinge Center 133 33 Saltsjöbaden Tel 08-717 49 30 www.aspegren-ide.se Handledning Glasscompagniet

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Bildtext lektion 6: Analysera

Bildtext lektion 6: Analysera Bildtext lektion 6: Analysera Resultaträkning i sammandrag (Bild 3) I resultaträkningen räknas först företagets intäkter ihop, sedan dras alla kostnader av i tur och ordning. Till sist ser vi resultatet.

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B Bread & Breakfast AB Affärsplan Grupp 15 Vi ska erbjuda olika former av surdegsbröd och andra konditoriprodukter. Det ska finnas möjlighet att kunna köpa våra produkter i vårt konditori, och vårt bröd

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar?

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? 144s Holmen ideal volym 100gr bulk 1,4 rygg = 14 mm Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? Ekonomi för chefer är en praktisk och lättöverskådlig bok för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Den

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

1.INLEDNING. 1:1 Ämnesval

1.INLEDNING. 1:1 Ämnesval 1 1.INLEDNING 1:1 Ämnesval Starta eget är nog något alla har drömt om att göra, men de flesta kommer nog inte längre än så av flera anledningar. En orsak kan vara att man vet för lite om hur man går till

Läs mer