Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla"

Transkript

1 Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla ASPEGREN IDÉ AB Sjätte upplagan

2 Glassfabriken Glassfabriken tillverkar glass som säljs till livsmedelsbutiker, glassbarer, glasskiosker, restauranger och personalmatsalar. Verksamheten är uppdelad i skilda produktområden. Produktområdena är som små företag inom företaget. Produktområdet Familjeglass Familjeglassen säljs bara genom livsmedelsbutiker. Det finns planer på att även börja sälja till stormarknader. Familjeglass finns i fyra olika smaker Alla sorterna säljs i ensförpackningar och till samma pris. Du utnämns nu till chef för produktområdet Familjeglass Nu gäller det för dig att se till att produktområdet Familjeglass blir en bra affär för Glassfabriken. Till dina uppgifter hör att planera verksamheten och fatta beslut om priser och produktion mm. Du kommer nog att märka att det finns en hel del fallgropar men också möjligheter att göra riktigt bra affärer. Vaniljapelsin med chokladsplit Kolavaniljglass med pecannötter Jordgubb med marshmallows Tropikglass med fruktsplit Marknad De flesta familjer köper glass nästan varje vecka. Marknaden är stor men konkurrensen är också hård. Familjeglass har klarat sig bra, särskilt sedan man lanserade de nya djärva smakerna. Produktion I den stora glassfabriken finns en speciell produktionslinje som bara tillverkar Familjeglass. Kapital Glassfabriken har satsat kapital för att bygga upp produktområdet Familjeglass. Kapitalet har använts till att köpa maskiner och skaffa lokaler mm. Glassfabriken satsade också kapital för att täcka underskotten under de första åren innan produktområdet Familjeglass hade vuxit till sig och blivit lönsamt. Det behövs dessutom kapital för att finansiera lagren av råvaror och färdig glass innan betalningen från kunderna kommer in. Ekonomi na för kapitalet är i princip lika stora oberoende av hur mycket som produceras och säljs. Samma sak gäller kostnaderna för t ex den fasta personalen. na för råvarorna är däremot direkt beroende av hur mycket glass som tillverkas. 2 3

3 ÅR1 verksamhetsåret Du ska fatta ett antal viktiga beslut inför ditt första verksamhetsår som chef för produktområdet Familjeglass. Vilken prisstrategi ska du välja? Vågar du höja priset och tjäna mer pengar på varje glass som säljs? Eller ska du hålla igen på prisökningarna för att tjäna på att sälja mera glass i stället? Du ska göra en sprognos och se till att tillräckligt mycket glass produceras Då är det viktigt att tänka på vilken prisstrategi du väljer. Hur gick en? Du behöver både tur och skicklighet i affärslivet. I detta spel står för turen. Skickligheten får du själv stå för. med två tärningar och se hur det gick. Det är vanligt att kalkylera med ett optimistisk, ett pessimistiskt och ett mellanalternativ. Tärningarna får här avgöra vilken prognos som slog in. Det ekonomiska Nu är det dags att räkna ut hur mycket pengar produktlinjen Familjeglass tjänade in till Glassfabriken under ditt första år som chef. Beslut om priset Priset du bestämmer är det pris som butikerna betalar för glassen. Konsumentpriset i butiken brukar bli dubbelt så högt. Affärerna ska också tjäna pengar på glassen. Dessutom tillkommer momsen. Beslut om spris per Fjol pris motsvarar 10:50 / detta år, med hänsyn tagen till de allmänna prisstegringarna. En prognos är att gissa. Men du gissar bättre om du grundar det på vad du vet om fjol och på vilken prisstrategi du valt. Föregående års svolym Försäljningsvolymen är den mängd glass i räknat som såldes förra året. Prognos för i volym Dvs hur många du tror att ditt produktområde kommer att sälja / Om visar Se hur ditt pris påverkade en 9:00 / + 8% + 10% + 12% 9:50 / + 5% + 7% + 9% 10:00 / + 1% + 3% + 6% 10:50 / 3% ± 0% + 3% 11:00 / 7% 4% 1% 11:50 / 12% 8% 5% 12:00 / 21% 17% 14% Varje 0:50 högre pris 16% 14% 12% många glass dina Siv förändringen i procent här % Betalning för såld och levererad glass. Såld glass x pris /lit. = intäkt Rörliga kostnader De rörliga kostnaderna, t ex råvarukostnader är proportionella mot mängden glass. Dina rörliga kostnader är 6:50 / såld och levererad glass. Såld glass x 6:50 /lit. = De fasta produktionskostnaderna är t ex kostnader för maskiner, annan utrustning och lokaler. De påverkas inte av hur mycket som produceras. Dina fasta produktionskostnader är 11 milj Marknadsföringskostnader na för säljorganisationen med 4 säljare och olika reklaminsatser mm. I lagret finns Hur mycket glass behöver då produceras för att du ska kunna leverera det du räknar med att sälja. Du kan gärna lägga till för ett säkerhetslager om en skulle gå bättre än sprognosen. Fördelningen mellan de olika smakerna anpassas under gång. I lagret ligger vid början Glass till Vad ni maximalt kan leverera under året summa efterfrågeökning x = Nej Ja kvar Glass till. För över det som blev kvar till ingående lager under rubriken Ingående lager för nästa år. Summa kostnader / överskott Det överskott som din produktlinje Familjeglass tjänat ihop under året kallas för täckningsbidrag. Pengarna ska användas för att täcka en rad gemensamma kostnader för hela Glassfabriken som produktutveckling, personalutbildning, administration, investerat kapital och dessutom bidra till vinsten. och kostnader Företag skiljer på intäkter och inbetalningar. Skillnaden är att intäkten som huvudregel ska redovisas och räknas vid det tillfälle när varan levereras. Pengarna dvs inbetalningen kan komma långt senare. Företag skiljer också på kostnader och utbetalningar. Det är som om ditt barn skulle slå sönder en fönsterruta. Då ser du hundralapparna flyga. Det är kostnaden. Utbetalningen för att ersätta skadan kommer betydligt senare. 4 5

4 ÅR2 verksamhetsåret En omorganisation har stärkt ditt inflytande över marknadsföringen. Det är du som ska besluta om reklamkampanjer mm. Du kan också göra en storsatsning för att få in Familjeglass på stormarknader. Hur gick en? Hur gick det med en under ditt andra verksamhetsår? Dags att slå med för att se hur marknaden reagerat? Det ekonomiska Marknadsföring Om visar Beslut om spris per Inflationen ligger på 8-9 %. Konkurrenterna uppträder allt aggressivare. Det går inte längre att tala om något genomsnittligt prisläge för glass. / Beslut om säljare för stormarknader Du har 4 fast anställda säljare för livsmedelsbutikerna. Ska du satsa på stormarknaderna behöver du 1 eller 2 extra säljare. Med lön, arbetsgivaravgifter och omkostnader blir säljare stordet /år och säljare. antal marknader Beslut om butiksreklam Med extrapriserbjudanden och skyltmaterial mm kostar varje kampanj Maximalt 2 kampanjer för livsmedelsbutikerna. Därtill max 2 kampanjer för stormarknader om du satsat på dem med bl a extra säljare. antal kampanjer Beslut om veckoannonsering Kostnad för att vara med i affärernas veckoannonsering är /kampanj. Maximalt 1 kampanjer för livsmedelsbutiker. Därtill max 2 annonskampanjer om du satsat på stormarknader bl a med extra säljare. antal kampanjer Beslut om TV-reklam En TV-reklamkampanj beräknas kosta 1,3 milj. Du har möjlighet att satsa på två TV-reklamkampanjer. antal kampanjer Ditt pris? 10:00 / + 4% + 7% + 11% 10:50 / 2% + 1% + 7% 11:00 / 7% 4% + 3% 11:50 / 9% 8% 6% 12:00 / 17% 15% 11% 12:50 / 25% 21% 17% 13:00 / 37% 31% 27% 13:50 / 45% 41% 36% Varje 0:50 högre pris 13% 10% 7% % Säljare för stormarknader? Varje säljare + 1,6% + 2,1% + 3,2% % Butiksreklam? Varje reklamkampanj + 3,6% + 3,9% + 4,1% % Veckoannonsering? Varje annonskampanj + 3,4% + 4,3% + 6,3% % TV-reklam? Varje TV-kampanj + 3,1% + 4,4% + 8,7% % Summa efterfrågeökning % OBS! Vid två säljare t.ex, räknar du procentsatsen två gånger, osv. Såld och levererad volym x ditt pris + Rörliga kostnader 7:10 / x såld och levererad volym För maskiner, annan utrustning och lokaler mm. Säljare per säljare 4 ordinarie + stormarknad Butiksreklam per kampanj Veckoannonsering per kampanj TV-reklam 1,3 milj per kampanj Summa kostnader Föregående års svolym Fyll i den sålda volymen för år 1. Prognos för i volym Beror mycket på vilken marknads- och prisstrategi du valt och om du valt att även satsa på stormarknader Det beror på ingående lager, sprognosen och det säkerhetslager du vill ha för att vara säker på att kunna leverera. I lagret ligger vid början Glass till Vad som maximalt kan levereras under året summa många glass dina efterfrågeökning x = Nej Ja kvar Glass till. För över det som blev kvar till ingående lager under rubriken Ingående lager för nästa år. Marginal Marginalen visar hur stort täckningsbidraget är i förhållande till intäkterna. Det beräknas så här. x = % Ett viktigt effektivitetsmått Marginalen är ett viktigt effektivitetsmått som bl a kan ge tidiga varningssignaler. Till exempel: om en går bra och intäkterna ökar snabbt, ökar även täckningsbidraget. Då ser allt bra ut. Men om däremot marginalen samtidigt sjunker, betyder detta mindre och mindre överskott för varje ona i. Görs inte något kan detta leda till förlust om en tid. 6 7

5 ÅR3 verksamhetsåret Hur gick en? Det ekonomiska Du bör ha fått ordentlig fart på en nu. Inflationen har sjunkit till 5% men räntorna har gått upp aftigt. Ditt produktområde ska nu bära räntor och övriga kostnader för det lager av färdig glass som ni har. Så planera produktionen rätt. Ditt tredje år som chef för produktområdet Familjeglass är till ända. och se hur marknaden reagerade på dina satsningar. Marknadsföring Beslut om spris per Inflationen har gått ned till 5% per år. / Beslut om säljare för stormarknader Antalet stormarknadssäljare (max 3) du vill ha utöver de 4 ordinarie säljarna. Kostnaden /år säljare storär samma för alla säljare. antal marknader Beslut om butiksreklam Pris oförändrat /kampanj. Max 2 för livsmedelsbutiker och max 2 för stormarknader. antal kampanjer Beslut om veckoannonsering Pris höjt till /kampanj. Max 1 för livsmedelsbutiker och max 2 för stormarknader. antal kampanjer Beslut om TV-reklam Pris höjt till 1,5 milj /kampanj. Max 2 TV-reklamkampanjer. antal kampanjer Föregående års svolym Fyll i volymen för år 2 Prognos för i volym Gör din bedömning Kvar i lagret från föregående år Glass till Vad som maximalt kan levereras under året summa Om visar Ditt pris? 10:50 / + 11% + 17% + 19% 11:00 / + 8% + 11% + 15% 11:50 / 1% + 4% + 6% 12:00 / 5% 3% + 1% 12:50 / 15% 11% 8% 13:00 / 22% 20% 16% 13:50 / 31% 29% 25% 14:00 / 42% 38% 35% Varje 0:50 högre pris 16% 14% 13% % Säljare för stormarknader? Varje säljare + 1,8% + 2,4% + 3,1% % Reklamkampanjer? Varje reklamkampanj + 2,5% + 2,9% + 3,2% % Veckoannonsering? Varje annonskampanj + 2,3% + 3,4% + 5,1% % TV-reklam? Varje TV-kampanj + 2,5% + 4,3% + 7,6% % många glass dina Summa efterfrågeökning % efterfrågeökning x = OBS! Vid tre säljare t.ex, räknar du procentsatsen tre gånger, osv. Såld och levererad volym x ditt pris + Rörlig kostnad Såld och levererad volym x styckekostnaden 7:40. För maskiner, annan utrustning och lokaler mm. Säljare per säljare, 4 ordinarie + stormarknadssäljare Butiksreklam per kampanj Veckoannonsering per kampanj TV-reklam 1,5 milj per kampanj Beräkna lagrets storlek Genomsnittet mellan lagret vid början och vid slut. Lager, början + vid slut Lagerkostnader Lagerkostnaden motsvarar 40% av lagervärdet, som är den rörliga styckekostnaden x lagervolymen = x x = Vad kostar lagret Företag kan hålla reda på sina lager genom att följa vad som läggs in och tas ut ur lagren. Dessutom kontrollräknar man genom regelbundna lagerinventeringar. Här i Glassfabriken beräknar du lagrets storlek som genomsnittet mellan lagret vid början och slut. Lagrets värde är den rörliga produktionskostnaden gånger volymen glass i lager. Värdet motsvarar det kapital som bundits i lagret. På detta kapital ska du betala ränta, 15% för detta år. Hyra för lagerlokal och hanteringen kostar dig 25% av lagervärdet. Det ska du också räkna med. Din lagerkostnad för detta år blir alltså 15% + 25% = 40% av lagervärdet. Nej Ja kvar Glass till. För över det som blev kvar till ingående lager under rubriken Ingående lager för nästa år. Summa kostnader Marginal x = % 8 9

6 ÅR4 verksamhetsåret Hur gick en? Det ekonomiska Konkurrensen på marknaden är lika hård som någonsin. Nya konkurrenter har dykt upp på marknaden. Detta år får du dessutom ökat ansvar för produktionsekonomin. Du ska ta ställning till ett förslag att byta förpackning. Ditt fjärde verksamhetsår är klart. Hur gick det med en? Dags att slå med för att se hur marknaden reagerat. Marknadsföring Beslut om spris per Inflationen har gått upp till 7% per år. Beslut om säljare för stormarknader Antalet stormarknadssäljare, max 3, du vill ha utöver de 4 ordinarie säljarna. Kostnaden är /år för varje säljare. antal / säljare stormarknader Beslut om butiksreklam Kostnad /kampanj. Max 2 för livsmedelsbutiker och max 2 för stormarknader. antal kampanjer Beslut om veckoannonsering Kostnad 1 milj /kampanj. Max 2 för livsmedelsbutiker och max 2 för stormarknader. antal kampanjer Beslut om TV-reklam Kostnad 2,1 milj /kampanj. Max 3 kampanjer. antal kampanjer Föregående års svolym Fyll i volymen för år 3. Prognos i volym Gör din bedömning. Kvar i lagret från föregående år Glass till Vad som maximalt kan levereras under året summa Rationaliseringsbeslut Om visar Ditt pris? 11:50 / + 11% + 17% + 19% 12:00 / + 8% + 11% + 15% 12:50 / 1% + 4% + 6% 13:00 / 5% 3% + 1% 13:50 / 15% 11% 8% 14:00 / 27% 22% 18% 14:50 / 41% 35% 30% 15:00 / 55% 48% 41% Varje 0:50 högre pris 16% 14% 13% % Säljare för stormarknader? Varje säljare + 1,5% + 1,7% + 2,3% % Butiksreklam? Varje reklamkampanj + 1,9% + 2,4% + 2,8% % Veckoannonsering? Varje annonskampanj + 1,4% + 2,8% + 5,1% % TV-reklam? Varje TV-kampanj + 2,7% + 5,9% + 7,7% % många glass dina Summa efterfrågeökning % efterfrågeökning x = OBS! Vid tre säljare t.ex, räknar du procentsatsen tre gånger, osv. Såld och levererad volym x ditt pris + Rörlig kostnad Såld och levererad volym x 8:00 /, eller 7:80 / om du rationaliserade. Rationaliseringsprojektet Engångskostnad 1,7 milj om du satsat på det Dessa ökar stegvis när kapaciteten byggs ut enligt tabellen ovan. Säljare per säljare. 4 ordinarie + stormarknadssäljare Butiksreklam per kampanj Veckoannonsering 1 milj per kampanj TV-reklam 2,1 milj per kampanj Beräkna lagrets storlek Genomsnittet mellan lagret vid början och vid slut. Lager, början + vid slut 2 Fasta produktions- kostnader Lagerkostnader Lagerkostnaden motsvarar 40% av lagervärdet, som är den rörliga styckekostnaden 8:00 eller 7:80 x lagervolymen = 7 milj 12 milj 7,1 9 milj 17 milj 9,1 11 milj 25 milj 11,1 13 milj 33 milj 13,1 milj 39 milj Produktionsledningen har föreslagit en ny, billigare förpackning, som dessutom har fördelar ur miljösynpunkt. Detta äver en ombyggnad som kostar 1,7 milj.. Besparingen blir 20 öre per glass. Innan du fattar ditt beslut ska du göra en kalkyl över återbetalningstiden. Det är den tid (antal månader) det tar att spara in lika mycket som investeringen kostar. Besparingen per månad räknar du ut så här: Planerad årsproduktion x 0:20 = /månad 12 Återbetalningstiden kalkylerar du så här: Rationaliseringskostnaden Månadsbesparingen, = månader Vill du satsa på rationaliseringsprojektet Ja Nej Nej Glass till. Ja kvar i lager x x = Summa kostnader Marginal x = % 10 11

7 Det är lättare att lära om man börjar med ett spel Glassfabriken Glassfabriken handlar om affärsekonomin. Målet är att var och en ska förstå hur de är med och påverkar intäkter och kostnader, och hur de kan bidra till att skapa överskott. Glasscompagniet Glasscompaniet har inriktningen att skapa en djupare förståelse för resultat- och balansräkningen. Det visar hur balansräkningen lever varje dag och påverkas av hur affärerna går. Övningen ger liv och sammanhang åt lönsamhet, likviditet och andra nyckeltal. Gröna Affärer Gröna Affärer handlar om att få en affärsmässig helhetssyn på miljöfrågorna och den egna verksamheten. Frågan är vad som ävs för att miljösatsningar också ska bidra till en positiv affärsutveckling. Kort sagt att hitta intäktssidan och konkurrensfördelarna i miljöarbetet. ASPEGREN IDÉ AB Vikingavägen 17 D, Saltsjöbaden Tel Ekonomispelet Glassfabriken är utvecklat av Ulric Müllern-Aspegren. Aspegren Idé AB disponerar alla rättigheter. Eftertryck och kopiering av materialet utan tillstånd är förbjudet. ASPEGREN IDÉ AB Sjätte omarbetade upplagan juni 1999.

Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer.

Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer. Glasscompagniet - Spelet om lönsamma affärer. Glasscompagniet - Glasscompagniet hör till den grupp av företag som börjat utmana marknadsledaren på allvar. Dessa företag har alla mellan 5 och 10% marknadsandel.

Läs mer

Glasscompagniet. Affärsekonomi för chefer. Råd och tips till seminarieledare. För upplaga 5 maj 2011

Glasscompagniet. Affärsekonomi för chefer. Råd och tips till seminarieledare. För upplaga 5 maj 2011 Glasscompagniet Affärsekonomi för chefer Råd och tips till seminarieledare För upplaga 5 maj 2011 ASPEGREN IDÉ Neglinge Center 133 33 Saltsjöbaden Tel 08-717 49 30 www.aspegren-ide.se Handledning Glasscompagniet

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA OLIKA SÄTT ATT RÄKNA Man brukar utgå från en s k fullkostnadskalkyl där alla kostnader (både direkta och indirekta) och en viss vinst är medräknad. En sådan modell tar inte hänsyn till marknadspris och

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG Arbetsmaterial Har du fått detta arbetsmaterial i din hand så funderar du förstås på att starta eget företag. Vi på ALMI Företagspartner ser som vår uppgift att ge dig verktygen

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B Bread & Breakfast AB Affärsplan Grupp 15 Vi ska erbjuda olika former av surdegsbröd och andra konditoriprodukter. Det ska finnas möjlighet att kunna köpa våra produkter i vårt konditori, och vårt bröd

Läs mer

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar?

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? 144s Holmen ideal volym 100gr bulk 1,4 rygg = 14 mm Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? Ekonomi för chefer är en praktisk och lättöverskådlig bok för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Den

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens verksamhet 1 Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena,

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer