Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland"

Transkript

1 Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning 6.4 Företagsstarter 7. Medlemmar och samarbetspartner 8. Konkurrenter 9. Ekonomi 10. Handlingsplaner och uppföljning 11. Inriktningsmål 2017 Bilaga sammanställning mål, Nyföretagarbarometern

2 1. Bakgrund NyföretagarCentrum startade 1985 och är Sveriges ledande kraft för nyföretagande fick personer rådgivning och av dessa startade drygt företag. NyföretagarCentrum finns i cirka 200 av Sveriges 290 kommuner. Efter 3 år är 81 % av företagen verksamma. För övriga aktörer är motsvarande siffra 61 %. Om företagarna deltagit i mentorprogrammet är överlevnaden efter 3 år 89 %. Antalet konkurser är mindre än 1 %. Paraplyorganisationen NyföretagarCentrum bistår lokala NyföretagarCentrum med itstöd, rådgivningsverktyg, utbildning, trycksaker, mässor och liknande. NyföretagarCentrum ansvarar för certifiering av lokala NyföretagarCentrum och diplomering av rådgivare. Verksamheten finansieras av medlemmar och samarbetspartner, i huvudsak från privata näringslivet, men även kommuner, organisationer och myndigheter bidrar. NyföretagarCentrum Jämtland bildades den 25 augusti 2010 med konstituerande stämma och val av styrelse. Under 2010 och 2011 fanns verksamheten enbart i Östersunds kommun utökades verksamheten till att omfatta fyra kommuner: Östersund, Krokom, Strömsund och Berg. 2. Organisation NyföretagarCentrum Jämtland är en ideell förening med en ideell styrelse. Privata näringslivet och organisationer är representerade i vår styrelse. Verksamheten leds av en verksamhetsansvarig och för rådgivningen svarar sju rådgivare. Samtliga är egna företagare. 3. Vision Vi skapar de bästa förutsättningarna för start av nya företag i länet. 4. Affärsidé Vi erbjuder kostnadsfri, individuell, konfidentiell och affärsmässig rådgivning från företagare till blivande företagare.

3 5. Marknad och andra aktörer 5.1 Marknad Till och med oktober 2012 har 750 företag startat i Jämtlands län, en minskning med 14 % jämfört med föregående år. Av de startade företagen utgör 220 enskilda firmor och handelsbolag samt 422 aktiebolag. Uppskattningsvis startar 800 företag i länet under Inom vårt verksamhetsområde (4 kommuner) har 466 företag startat per , varav 156 enskilda firmor och handelsbolag samt 310 aktiebolag. Bedömningen är att cirka 525 företag kommer att starta under Om verksamheten utökas till att omfatta även Bräcke och Ragunda kommun är bedömningen att cirka 600 företag kommer att starta i de 6 kommunerna under Per har vi medverkat till 24 % av företagsstarterna, 56 % av enskilda firmor och 8 % av aktiebolag. Att vi medverkat till så låg andel aktiebolagsstarter förklaras av att många av aktiebolagen är ombildningar i befintliga bolag och hanteras av ägare och revisorer. NyföretagarCentrum totalt i hela Sverige medverkar till 17 % av företagsstarterna. Marknaden för 2013 är beroende av konjunkturläget och situationen på arbetsmarknaden. Svag konjunktur minskar benägenheten att starta företag medan däremot många varsel och uppsägningar ökar antalet företagsstarter. En bedömning är att trenden med färre företagsstarter under 2012 jämfört med 2011 (-14 %) fortsätter under En grov uppskattning är att företag kommer att starta i de 6 kommunerna, där vi planerar att ha verksamhet. 5.2 Andra aktörer ALMI Mitt AB är en samarbetspartner och hänvisar en stor del av kunderna till oss. ALMI Mitt AB leder ett speciellt projekt för invandrar kvinnor som vill starta företag. ALMI Mitt AB har också öppnat ett kontor med både finansiering och nyföretagarrådgivning i Åre. Arbetsförmedlingen har upphandlat en konsultfirma, EGT, som granskar affärsplaner för utbetalning av starta eget bidraget. Några andra aktörer för nyföretagande är Näringslivskontoren, Business Incubator (innovationsföretag), Coompanion (kooperativa företag) samt Ung Företagssamhet (grund- och gymnasieskolan).

4 6. Verksamhet 6.1 Kommuner Vi har verksamhet i fyra av länets åtta kommuner, Östersund, Krokom, Strömsund och Berg. I Åre kommun har ALMI Mitt ett kontor med rådgivning för både finansiering och nyföretagande. I Härjedalens kommun sköts rådgivningen av Näringslivskontoret. Bräcke och Ragunda kommun avvaktar med beslut. Vi kommer att utöka verksamheten med två kommuner. Vi kommer att bearbeta kommunerna aktivt för att utöka verksamheten. 6.2 Rådgivare Vi har sju rådgivare, fyra i Östersunds kommun och en i vardera av de övriga kommunerna. Rådgivaren i Strömsunds kommun kommer att lämna oss på grund av annat uppdrag. Rådgivarna är erfarna företagare med erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet. Rådgivningen är av hög kvalitet. Två av rådgivarna är diplomerade. Antalet rådgivare kommer att utökas till 8 st. I Strömsunds kommun kommer en rådgivare att rekryteras för att täcka upp vakansen. Till övriga tillkommande kommuner kommer en rådgivare att rekryteras. Våra nuvarande rådgivare kommer att kunna svara för rådgivning i närliggande kommuner. Ytterligare två rådgivare kommer att diplomeras, dvs. vi kommer att ha totalt fyra diplomerade rådgivare. NyföretagarCentrum Jämtland kommer att certifieras. I Strömsunds kommun fortsätter rekryteringsprocessen för att engagera en ny rådgivare.

5 Två rådgivare kommer att delta på en introduktionsutbildning för att bli diplomerade. För certifiering av NyföretagarCentrum Jämtland krävs att verksamhetsansvarig är diplomerad, vilket kommer att genomföras. 6.3 Rådgivning Personer som planerar att starta företag benämner vi kunder. Kunderna kommer till oss genom rekommendation från ALMI, arbetsförmedlingen, banker, vänner och bekanta. Kunderna hittar oss också via hemsidan, facebook och en applikation Starta Eget. Vi ger individuell rådgivning till 330 personer, som planerar att starta företag. 145 personer som fått rådgivning har startat 135 företag. Rådgivningen startar med Starta Eget information, som leds av NyföretagarCentrum Jämtland. I informationsträffen deltar Skatteverket, Näringslivskontoret och Arbetsförmedlingen. I syfte att stärka företagarna driver vi ett mentorprogram för nystartade företagare i samverkan med ALMI Mitt. Mentorprogrammet omfattar 20 par och kommer att pågå under Mentorerna kommer i huvudsak från privata näringslivet. Vi ger individuell rådgivning till 380 personer Vi kompletterar informationsträffen och den individuella rådgivningen med gemensamma möten för utbildning och för nätverksbyggande. Samtliga rådgivare skall vara aktiva i sina nätverk för att öka antalet kunder. Vi skall genom annonseringar, artiklar, deltagande i nätverksmöten öka kännedomen om oss. Informationsträffarna kompletteras för de, som startat företag eller är på väg med utbildningar och information från våra samarbetspartner, Lärcentrum och Vuxenskolan. 6.4 Företagsstarter Nyföretagarcentrum och Bolagsverket sammanställer månadsvis antalet företagstarter uppdelat per typ av företag och kommun. I Jobsdata upprättas en statistikrapport, som visar hur många företagsstarter vi medverkat till uppdelat per kommun, rådgivare och typ av företag. Vi svarar för 24 % av företagsstarterna inom vårt verksamhetsområde. Motsvarande siffra för NyföretagarCentrum totalt i hela landet är 17%. För enskilda företag medverkar vi till 56 % av starterna och för aktiebolag 8 %. Cirka 39 % av personerna, som får rådgivning startar företag. Vi medverkar till start av 135 företag totalt.

6 NyföretagarCentrum medverkar i 30 % av företagsstarterna i de kommuner där vi är verksamma. Andelen aktiebolag skall öka till 10 % Andelen, som startar företag, av dem som fått rådgivning skall öka till 45 % Antalet företagsstarter skall öka till 160. Vi skall utse Årets Nyföretagare för att marknadsföra vår verksamhet och stimulera företagsstarter. Andelen skall dels öka genom hög kvalitet på rådgivningen, dels kompletterande information, utbildning och nätverksbyggande. Andelen aktiebolag skall öka genom att bearbeta redan startade enskilda företag, som känner sig mogna för nästa steg, att välja aktiebolagsformen. Genom att öka verksamhetsområdet, antalet kunder och ökad aktivitet på marknaden skall vi öka antalet företagsstarter. Rådgivarna nominerar kandidater till Årets Nyföretagare. Styrelsen är jury. 7. Medlemmar och samarbetspartner Eftersom vi är en ideell förening är strävan att ha många medlemmar för att dels ge föreningen legitimitet, dels bidra till finansieringen tillsammans med samarbetspartner. Samarbetspartner är i huvudsak privat näringsliv, men även kommuner, myndigheter och organisationer stöttar vår verksamhet. Vi har 63 medlemmar. Medlemmar är samarbetspartner, organisationer, mindre företag och enskilda personer. Medlemsavgiften uppgår till 500 kr. Vi har 39 samarbetspartner från privata näringslivet. De fyra kommuner där vi har verksamhet är partner. Ett Nyhetsbrev, som upprättas 4 ggr/år, distribueras till samtliga samarbetspartner, medlemmar, styrelse och mentorer. Två gånger per år inbjuds samarbetspartner och medlemmar till ett lunchmöte där nyföretagare berättar om sina företag. Vi har inget uppdrag från Arbetsförmedlingen, men Arbetsförmedlingen och arbetssökande deltar i våra informationsträffar. Vi samverkar med Näringslivskontoren och Skatteverket. Vi skall behålla alla nuvarande medlemmar och samarbetspartner. Vi skall öka antalet medlemmar till 100. Vi skall öka antalet privata samarbetspartner till 50. Vi skall ha 6 kommuner som samarbetspartner.

7 Vi skall öka antalet lunchmöten till tre per år Vi skall medverka till att Nyhetsbrevet sprids i samarbetspartnernas organisationer. Vi skall arrangera ytterligare en aktivitet för samarbetspartner. Varje styrelseledamot och rådgivare skall kontakta 2 av våra nuvarande medlemmar och samarbetspartner för fortsatt engagemang. Vi skall värva våra nyföretagare till medlemskap. Rådgivarna skall värva ca 20 % av sina kunder som startat företag som medlemmar. Samtliga styrelseledamöter och rådgivare skall utnyttja sina nätverk och värva minst en ny samarbetspartner och medlem. Ett äskande skickas till respektive kommun med information om 2012 års utfall. Vi skall besöka kommunerna och informera om verksamheten. Vid distribution av Nyhetsbrevet skall mottagarna uppmanas att sprida brevet i sin organisation. Vi skall marknadsföra oss genom att delta på träffar i våra nätverk och informera om vår verksamhet för att öka kännedomen om oss. 8. Ekonomi Kostnaden för en företagsstart uppgår till kr beroende på hur förberedda personerna, som vill starta företag är. Totala ersättningen från privata samarbetspartner och kommuner uppgår till 1000 kkr. Kostnaden för en företagsstart skall minska till 7000 kr. Vi skall medverka till start av 160 företag. Totala ersättningen från privata samarbetspartner och kommuner skall uppgå till 1200 kkr Vi skall arbeta för att öka andelen ersättning från privata näringslivet. Vi skall minimera tiden för de som inte bedöms kunna starta företag. Vi kan stötta dem bland annat genom att rekommendera dem för en verksamhet i Bolagibolaget, som stöttar dem som inte bedöms kunna starta företag. 9. Inriktningsmål 2017 Vi kommer att ha verksamhet i länets samtliga kommuner. Antalet rådgivare kommer att öka till 8 st.

8 Samtliga rådgivare kommer att vara diplomerade. Nyföretagarcentrum Jämtland skall medverka till minst 35 % av företagsstarterna inom verksamhetsområdet. För enskilda företag skall motsvarande uppgå till 60 % och för aktiebolag 15 %. Minst 50 % av personerna, som kommer till rådgivning, skall starta företag. Minst 85 % av företagen är verksamma efter 3 år. Nöjd kundindex skall öka till 90 %. Vi skall höja kvaliteten ytterligare. NyföretagarCentrum Jämtland skall ha uppdrag från Arbetsförmedlingen och samverka med ALMI, Lärcentrum, Vuxenskolan och Bolagibolaget. För att öka kompetensen hos nyföretagarna skall gemensamma utbildnings- eller informationsträffar med banker, advokater och revisionsbyråer anordnas 4 gånger per år. Kostnaden per företagsstart skall sänkas ytterligare. Antalet samarbetspartner skall uppgå till 75 stycken inklusive 8 kommuner. Totala intäkterna skall uppgå till 1,8 Mkr. 10. Handlingsplaner och uppföljning Verksamhetsansvarig upprättar konkreta handlingsplaner och uppföljningar av samtliga mål. Affärsplanen är fastställd av styrelsen den 14 december 2012 Östersund den 14 december 2012 Maj-Britt Ringvall Verksamhetsansvarig

9 Kvantitativa mål Mål 2017 Verksamhet Antal kommuner Rådgivare Antal rådgivare Rådgivningar Antal projektkort (rådgivningar) Företagsstarter Andel företagsstarter av totala % Antal företagsstarter Andel i rådgivning som startar % Kunder Antal personer Medlemmar och Samarbetspartner Antal medlemmar Antal privata samarbetspartner Total intäkt privata samarbetspartner Kommuner Total intäkt kommuner Kvalitativa mål Certifiering NyföretagarCentrum Jämtland X Diplomering verksamhetsansvarig X Diplomering rådgivare Mentorprogram antal par

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Entreprenörskap, företagande och integration i Jämtlands län

Entreprenörskap, företagande och integration i Jämtlands län Entreprenörskap, företagande och integration i Jämtlands län Rapport från Förstudie Inkluderande och hållbar tillväxt för alla Anette Forsberg, Bräcke kommun augusti 2014 december 2014 (feb 2015) 2 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011. NyföretagarCentrum Öresund. Sverige behöver FLer livskraftiga företag. Våga ta steget du med!

ÅRSBERÄTTELSE 2011. NyföretagarCentrum Öresund. Sverige behöver FLer livskraftiga företag. Våga ta steget du med! NyföretagarCentrum Öresund ÅRSBERÄTTELSE 2011 NyföretagarCentrum Öresund Studentgatan 4, plan 3, 211 38 Malmö Telefon 0734-274050 oresund@nyforetagarcentrum.se www.nyforetagarcentrum.se/oresund Layout

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Stiftelsen Svenska Jobs and Society

Verksamhetsberättelse. Stiftelsen Svenska Jobs and Society Verksamhetsberättelse Stiftelsen Svenska Jobs and Society 2013 NyföretagarCentrum Sverige NyföretagarCentrum Sverige är moderorganisation för landets NyföretagarCentrum. Verksamhetens syfte är att främja

Läs mer

Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping

Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping Guiden delas kostnadsfritt ut till företagare i Enköpings kommun. Utgivare: Enköpings kommun, 2007 Kungsgatan

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Driva vidare guide 2014

Driva vidare guide 2014 Driva vidare guide 2014 Driva vidare? UF-året är över...... sommaren närmar sig med stormsteg. Det är bra, passa på att vara lediga och njut av ett väl utfört arbete under året som UF-företagare. Ni som

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Starta aktiebolag. - Vilka problem upplevs av entreprenörer i Eskilstuna?

Starta aktiebolag. - Vilka problem upplevs av entreprenörer i Eskilstuna? Mälardalens högskola Akademin för samhälls- och teknikutveckling Magisteruppsats i företagsekonomi (EFO019) Eskilstuna VT 2009 Starta aktiebolag - Vilka problem upplevs av entreprenörer i Eskilstuna? Författare:

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen Innehåll Affärsplanen 2 Produkten/tjänsten Marknaden och kunderna Konkurrenterna Strategi

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30 Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande Peter Hemlin,

Läs mer

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län.

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Rapport 00: Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Innehåll. Sammanfattning.... Genomförande.... Sammanfattning resultat..... Tyngdpunkt i startfasen.....

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015-01-29 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 5 februari kl 9-12 Plats: Clarion Hotel Gillet Föredragningar Gruppmöten Beslutsärenden Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009 Flyinge jobbmodell av Gunnar Petersson Maj 2009 Reviderad 2009-01 01, 2009-01-25, 2009-03-02, 2009-03-28, 2009-05-12 Det hjälper inte att gödsla uppe bland blommorna. All gödsling måste ske vid rötterna

Läs mer

Näringslivskontakter i Örebro

Näringslivskontakter i Örebro Näringslivskontakter i Örebro Bra kontakter för dig som företagare i Örebro Reviderad 2011-11-01 Innehåll Innehåll... 2 Almi... 3 Arbetsförmedlingen... 3 Cityakademin... 3 City Örebro... 4 Coompanion...

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2015-02-20 Avser januari till december 2014 Sida: 2 av 42 Sida: 3 av 42 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2015-02-20 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

Läs mer

CONNECT Nordica. Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum. 20 april 2001

CONNECT Nordica. Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum. 20 april 2001 CONNECT Nordica Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum 20 april 2001 Förord Målet för CONNECT är att underlätta nyföretagande genom frivilligt och aktivt mentorskap samt att förse

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer