Årsredovisning verksamheter Näringsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv"

Transkript

1 Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv

2 Näringsliv, Årsredovisning verksamheter (8)

3 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga företag. Detta stöd består av kontaktförmedling, rådgivning, skapa mötesplatser för nätverkande och informationsförmedling. De aktörer som finns tillgängliga för företagens utveckling är till största delen projekt som finansieras helt eller delvis av Fyrbodals kommunalförbund, som t ex Omställningskontoret+, Företagsakuten, Styrelseakademien, NyföretagarCentrum, Gränsregionalt Industrisamarbete, Gränshinder för näringslivet m fl. Inom ramen för Omställningskontorets etableringsservice ingår vi även i en arbetsgrupp som arbetar fram en metod för att locka företag att etablera sig i regionen. En viss del av arbetet läggs på att försöka hitta nyetableringar, men fokus ligger på att stödja och behålla de företag som redan finns. Rollen som näringslivsutvecklare handlar till stor del att förmedla hjälp för att företagen ska hitta rätt bland myndigheter och aktörer för företagsstöd av olika slag. Företagsstöden kan t ex vara personer från Skatteverket, VGregionen, Länsstyrelsen, affärsnätverk, projekt - både i Ed, Fyrbodal, VG-regionen eller i Norge. Kontaktytan är stor, vilket är svårt för företagen att själva upprätta. En annan inriktning som ligger i fokus är samverkan mellan näringsliv -skola, där träffar mellan företagare och lärare leder till ökad kunskap om varandra. För nyföretagare finns stöd med olika aktiviteter för att få en bra start på företagande och att kunna behålla företaget på sikt. Detta kan t ex vara starta eget-kurser, informationsträffar, rådgivning, mentorskap. Näringsliv, Årsredovisning verksamheter (8)

4 2 EKONOMISKT UTFALL Resultaträkning Belopp i kkr Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Bokslut 2013 Avvikelse 2013 Intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Investeringar (kkr) Objekt Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Näringsliv, Årsredovisning verksamheter (8)

5 3 PERIODENS HÄNDELSER Under våren var det största arbetet med att planera och genomföra företags- och föreningsmässan, som gick av stapeln den mars. 42 företag och 17 föreningar deltog i mässan, och även skolan hade aktiviteter kring mässa som ökade kunskapen om ortens företag och framtida yrkesmöjligheter. Underh året har projektet Industriell Symbios genomförts, där Peter Carlsson från KanEnergi i Göteborg har drivit frågan, och efter ett studiebesök i Danmark i maj, fortsatte arbetet under hösten med att undersöka möjligheten hos företagen i Ed att på sikt kunna engagera sig i ett sådant arbete. I december hade tillräckligt många visat intresse så att man har tillsatt extra pengar från Fyrbodal för att fortsätta förstudien en runda till. Eftersom detta är ett långsiktigt arbete förväntar vi oss inte att detta arbete genomförs förrän tidigast 2015, då nya projektpengar kan sökas. Men eftersom intresset finns och medvetenheten om det hos företagen nu finns, kan det finnas möjlighet att de på egen hand hittar symbioser innan dess. Omställningskontorets arbete fortsätter och i arbetsgruppen Etableringsservice har vi arbetat med att få fram en gemensam hemsida - Position Väst - som ska marknadsföra regionen och dess kommuner i etableringsfrågor. Vi har haft fem frukostmöten, ett lunchmöte och många spontana besök hos företagen. Vid frukostmöten bjuds aktörer in för information, t ex OK+, Skatteverket m fl. Eftersom frukostmöten och lunchmöten är ganska kostsamma kommer vi nästa år att istället låta företagen stå som värd, vilket gör att vi kan anordna många fler träffar. Företagsbesök med KSAU har vi haft under hösten med en träff med 10 företag inom besöksnäringen och ytterligare 3 besök hos enskilda företag. Projektet Gränshinder för näringslivet - vi stog som värd för ett möte för hela regionen. Utöver detta arbetar vi med gränshinder vad gäller organisaioner och arbetstagare tillsammans med Grensetjänsten och andra kommuner på svenska och norska sidan. Många hinder har lösts. Näringslivsstrategi - via omställningskontoret har vi fått tillgång till en konsult som hjälper oss i 50 timmar med att ta fram en ny näringslivsstrategi. Mycket arbete ligger under 2013 på att ta fram en nulägesanalys och när den är klar bjuder vi även in näringslivet att delta i framtagandet. Landsbygdsstrategi - parallellt med ovanstående arbete, upprättar vi även en landsbygdsstrategi med finansiering från Länsstyrelsen. Många delar är likartade i de båda, men denna ska vara klar i maj 2014, vilket innebär hittlls tre träffar ute i de olika kommundelarna. Resterande två under februari -14. Besök i Stockholm i september för att föreläsa om Dals-Eds arbete med företagsklimatet. Målgruppen var andra kommuner som vill utveckla sitt eget arbete. Vi var 5 kommuner som föreläste för ca 50 personer. Gränssymbios - vi har fått finansiering från Fyrbodal för ett förprojekt tillsammans med fyra andra kommuner för att upprätta kontakter med våra norska kollegor. Studiebesök 25 november i Oslo hos Business Värmland och norsksvenska handelskammaren tillsammans med kommunchefer, kommunalråd och näringslivsansvariga från Åmål, Bengtsfors, Ed, Tanum och Strömstad. För handeln har vi köpt in två inspirationsföreläsningar, vilket den första var den 21 november. Den andra kommer i januari nästa år. Föreläsningen handlade om butikskommunikation, och lockade ca 15 personer, vilket är alldeles för lite, med tanke på den situation som handeln i Ed befinner sig i. Som adjungerad i styrelsen i Dals Ed Handel finns möjligheter att påverka deras väg fram till ökade möjligheter, men engagemanget hos handlarna är inte det bästa kommer att bli ett viktigt år för deras överlevnad. Ett aktivitetsstöd har sökts för studiebesök hos andra kommuner, så hoppas att detta ger lite inspriation. Näringsliv, Årsredovisning verksamheter (8)

6 4 KOMMUNALA MÅL 4.1 ATTRAKTIV KOMMUN Stödja en fortsatt positiv utveckling av den lokala näringslivsstrukturen. Verksamhetens mål Resultatmål/S MARTA mål Utfall Målvärde Senaste kommentaren Måluppfyllnad Informationsutby te mellan företag och skola angående framtida yrken och rekryteringsbeh ov. Samverka i arbetet med att utforma en metod för att hålla kontakten med utflyttade elever och ungdomar. Minst 20 nya företag ska etablera / starta under 2013 Stärka befintligt näringsliv (bland annat handel/tjänstese ktorn, industri och energi/miljö). Minst 25 företag ska involveras i företagsmässan. 8 lärare på högstadiet ska inleda kontakt med en företagsledare. Utveckla en form för faddersystem mellan lärare och företagsledare. Antal nystartade företag i kommunen. Minst 5 aktiviteter inom aktuella områden % % 100% Högst 100% 100% 7 10 Under andra halvåret avstannade nyföretagandet en del, efter flera år av höga siffror. Efter rekordåret 2012, är vi tillbaka på "normala" siffror, vilket i diverse rankingar kommer att visa sig som en väldig bakåttrend. Man märker dock att nyföretagandet har avstannat i hela regionen, och verkar inte komma igång till normala antal än på något år. 70% 100% Högst 100% 100% Näringsliv, Årsredovisning verksamheter (8)

7 4.2 STABIL EKONOMI I BALANS Verksamheterna ska bedrivas inom tilldelad budget. Verksamhetens mål Resultatmål/S MARTA mål Utfall Målvärde Senaste kommentaren Måluppfyllnad Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budget. Genomförda investeringsproj 0 kkr 0 kkr Inga investeringsproj ekt har förekommit i näringslivsarbet et. 100% Budgetföljsamh et - personalkostna d 384 kkr 373 kkr 103% Budgetföljsamh et - övriga kostnader Budgetföljsamh et - intäkter 133 kkr 19 kkr kr av kostnaderna avser Vårmässan kkr 76 kkr kr av intäkterna kommer från Vårmässan % 241% Öka andelen extern finansiering. Verksamhetens mål Resultatmål/S MARTA mål Utfall Målvärde Senaste kommentaren Måluppfyllnad Delta i projekt som främjar det lokala näringslivet och som bidrar med externfinansierin g Andelen externfinansierin g kr av intäkterna kommer från Vårmässan % Näringsliv, Årsredovisning verksamheter (8)

8 5 FRAMTIDEN Framtiden för näringslivet går i två spår. Vad gäller företag med industriell inrikning, byggföretag, företagsservice osv, ser framtiden ljus ut, och vi får indikationer på att verksamheterna går bra. Många har utökat, anställt mer personal och bygger ut. Detta är väldigt glädjande, då vi ser att antalet förvärvsarbetande ökar i kommunen. Däremot ser det mer dystert ut för handeln. Många butiksägare kämpar och känner stor konkurrens från närliggande köpcenter, webbhandel och generellt sviktande underlag. Trots insatser med inspirationsföreläsningar under hösten verkar det inte ha hjälpt. Ett flertal butikslokaler står tomma och det är svårt att få folk att ta över, speciellt då det är svårt att få lån för att ta över en butik. Sammantaget så ser det ändå ljust ut för företagen i kommunen, förutom för handeln Under 2014 kommer det mycket att handla om strategiarbete, både vad gäller näringslivsstrategi och landsbygdsstrategi. Eftersom även Fyrbodal och Omställningskontoret ligger i förändringsfas, ligger det nära till hands att vi också ser över hur vi arbetar. Så tillsammans med näringslivet kommer vi att strukturera upp hur arbetet från 2015 ska se ut. Näringsliv, Årsredovisning verksamheter (8)

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

NÄRINGSLIVET. Missa inte! Företagskontakt 2013. Hans ger företag goda råd vid ägarskiften. Susanne hjälper företag i kris. hjälper småföretag

NÄRINGSLIVET. Missa inte! Företagskontakt 2013. Hans ger företag goda råd vid ägarskiften. Susanne hjälper företag i kris. hjälper småföretag NÄRINGSLIVET Nyheter från Näringslivsenheten i Uddevalla kommun Nummer 6 Oktober 2013 Ann och Ida hjälper småföretag Susanne hjälper företag i kris Hans ger företag goda råd vid ägarskiften Sid 3 Sid 4

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun Årsredovisning 2014 Dals-Eds kommun Innehållsförteckning 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE... 3 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 2.1 KOMMUNENS UTVECKLING...4 2.2 EKONOMISK ÖVERSIKT...13 2.3 PERSONAL- OCH HÄLSOBOKSLUT...20

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Näringslivsnytt 07 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 Sep 2013 Utvecklad handel i Katrineholm Det går bra för Katrineholms handel. Detaljhandeln ökade sin

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen 2014-03-26 1(5) Frågor och svar En bakgrundsbeskrivning Region Halland äger och driver fyra skolor, varav två är gymnasieskolor, Plönningegymnasiet och Munkagårdsgymnasiet. På de båda skolorna går i dagsläget

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer