Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-lärare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-lärare."

Transkript

1 Ung Företagsamhet Västerbotten Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-lärare. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013/2014 Detta häfte innehåller information som kan vara bra att ha samlad på ett och samma ställe. Vi har bland annat inkluderat viktiga datum för läsåret och de nationella policys som gäller för bland annat registrering. Dokumentet innehåller viss information som kan komma att förändras under året, i sådana fall kommer detta att meddelas via hemsidan. Mer ingående information om Ung Företagsamhet och UF-året hittar du på vår hemsida och i utbildningsmaterialet. Som aktiv UF-lärare ska du vara registrerad i vårt register på vår hemsida. Då kan du bland annat logga in och hålla koll på dina UF-företag, hitta information, mallar och använda lärarforum för att diskutera med kollegor runt om i landet. Ett UF-företag kan ha flera registrerade lärare. Hemsidan används i mycket stor utsträckning för att sprida information, ta därför som vana att göra regelbundna besök. Dyker det upp brådskande eller extra viktig information skickas detta direkt till din e-post. I dessa fall tar vi förgivet att du förmedlar informationen vidare till dina UF-företag. Vi vill också påminna om hur viktigt det är att dina UF-företag registrerar sig så fort som möjligt. Det är inte bara ett obligatoriskt moment utan även ett krav för att försäkringar ska gälla, samt att de faktiskt får lov att kalla sig UF-företag. Enligt Ung Företagsamhets policy ska samtliga UF-företag och UF-lärare ha tillgång till ett aktuellt utbildningsmaterial. Det är väl ingen som missat att Ung Företagsamhet tagit fram ett eget läromedel och en lärarhandledning: UF-företagande - Entreprenörskap på riktigt! Läromedlet bygger på UFföretagande som verktyg för att arbeta med entreprenörskap i skolan och stödjer eleverna när de utifrån sina egna idéer och uppsatta mål tränar och utvecklar sitt entreprenörskap och sina entreprenöriella kompetenser på ett praktiskt och verklighetsförankrat sätt. Läromedlet ersätter vår pärm som vi tidigare använde oss utav. Du beställer ett läromedel per deltagande elev hos vårt förlag Natur och Kultur: Observera att läromedlen är tänkta att ni ska kunna återanvända under flera år, till skillnad från pärmen som var förbrukad efter ett år med ett UF-företag. Vi kommer att lägga ut en Kom ihåg-agenda på hemsidan. Där ser ni vad som förväntas av er under UF-året samt vilka datum som är viktiga att komma ihåg. Skriv ut och spara! Hör av dig för att boka in oss för besök i era klasser eller för att informera dina kollegor på skolan om vårt koncept. Vi kommer gärna ut och pratar kring olika passande teman under UF året, både med de elever som driver UF-företag och för de elever som kommer att få möjligheten att driva under kommande år. Vi på Ung Företagsamhet Västerbotten hoppas ni ska få ett givande och roligt år tillsammans med oss. Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss! Lycka till!

2 Vad är Ung Företagsamhet? Policy för UF-företag UF-företaget ska drivas i linje med Ung Företagsamhet i Sveriges verksamhetsidé och enligt de riktlinjer som uppställes av Nationella kansliet och den regionala UF-föreningen. Ung Företagsamhet är en ideell organisation som främst finansieras av det lokala näringslivet och kommunerna. Organisationen är partipolitiskt och arbetsmarknadspolitiskt obunden. Syftet är att skapa fler kreativa och företagsamma ungdomar, främst genom att låta gymnasieungdomar driva ett UF-företag under ett läsår oavsett program eller skola. Ung Företagsamhet är organiserat utifrån ett Nationellt kansli och 24 fristående regionkontor med ca 100 medarbetare runt om i Sverige. Ordförande för Ung Företagsamhet Sverige är Erik Skog, partner i Sahlgren & Skog AB. I dag finns vi i över hundra andra länder sprida över hela världen och konceptet kom till Sverige Under läsåret 12/13 drevs UF-företag av elever. En undersökning som genomfördes i april 2006 visade att 23 procent av dem som genomgått UF-företagande, hade företagarerfarenhet senare i livet. Ung Företagsamhet finns genom 24 regionala föreningar representerat i Sveriges samtliga län. Utbildningen fanns under läsåret 12/13 på 573 gymnasieskolor. Under samma läsår fanns det lärare och rådgivare runt om i landet som engagerade sig i UF-företagen. I Västerbotten drev 639 elever 234 UF-företag på 19 gymnasieskolor under läsåret 12/13. Lämna alltid denna informationen vid kontakt med media! Nationella kansliet försäkrar UF-företaget och dess medlemmar. Dock ska ansvarig regionchef kontrollera eventuella behov av tilläggsförsäkring vid affärsidéer med hög skaderisk. Varje UF-företag ska inneha en aktuellt utbildningsmaterial som stöd för UF-företagets verksamhet. UF-företag ska registreras hos Ung Företagsamhet i Sverige på utsatt tid (se registreringsregler nedan) och erlägga registreringsavgift på 300 SEK. Varje medlem i UF-företaget ska köpa en riskkapitalsedel i sitt eget UF-företag som återbetalas av det egna UF-företaget efter likvidation av UF-företaget (för läsåret 2013/2014 minst 10 SEK), ingen individ får handla för mer än 250 SEK. Efter fullgjort UF-år, enligt Nationella kansliets riktlinjer, ska ett utbildningsbevis, intyg, utfärdas till samtliga medlemmar i UF-företaget. UF-företagets affärsidé, verksamhet och aktiviteter får inte vara skadliga eller negativa för Ung Företagsamhet i Sverige eller strida mot svensk lagstiftning. Ansvaret för att detta efterlevs ligger i första hand hos UFföretagets medlemmar. Exempelvis försäljning och tillverkning av; droger, alkohol, tobak, spel och dobbel, vapen eller redskap för kampsporter samt import av plagierade erkända märken o dyl. Vid tveksamma fall beslutar UFs regionchef, styrelse och/eller Nationella kansliet om en affärsidé ska godkännas eller ej. Utöver ovanstående motsäger sig Ung Företagsamhet i Sverige affärsidéer som strider mot de mänskliga rättigheterna och FNs barnkonvention.affärsverksamheten får inte sammankopplas med angrepp mot person eller folkgrupp på grund av religion, etnisk tillhörighet, geografisk härkomst, kön eller sexuell läggning. Därutöver får försäljning av material som kan tolkas som pornografi inte förekomma. Affärsidéer som syftar till att UF-företaget agerar festarrangör kräver att företaget kan garantera att brand- och säkerhetsföreskrifter följs. Om någon medlem i UF-företaget vill driva ytterligare ett UF-företag under kommande läsår ska ny affärsidé och nytt företagsnamn och en ny konstellation registreras hos Ung Företagsamhet i Sverige. Medgångar har blandats med motgångar men vi har hållit ihop och löst alla problem som dykt upp på vägen. KneeOn UF drevs läsåret 06/07 av tre killar på teknikprogrammet i Skellefteå. Företaget utvecklade arbetsshorts med knäskydd. Linnea Järkstig, drev Bling UF under läsåret 11/12 på Luspengymnasiet, Storuman

3 Regler kring registrering UF året/intyg 1. UF-året löper läsårsvis från hösttermin till vårtermin. 2. Samtliga UF-företag och dess medlemmar måste vara registrerade hos Ung Företagsamhet före utsatt datum, den 31 oktober. Registreringen ska innehålla alla begärda uppgifter och registreringsavgiften ska vara betald innan samma utsatta datum för att registreringen ska gälla. 3. För att få ett undantag från grundprinciperna ovan krävs en formell ansökan ställd till Ung Företagsamhet i Sverige. Ett undantag kräver mycket starka skäl. 4. Ett blivande UF-företag som inte är registrerat hos Ung Företagsamhet i Sverige före utsatt datum får inte kalla sig för UF-företag eller använda UF eller Ung Företagsamhet i någon kommunikativ form (logga, brevpapper, fakturor osv.). Företaget får inte heller skaffa konton, bokföringsprogram eller andra produkter som tillhandahålls via Ung Företagsamhet. Företaget får inte ställa ut på en av Ung Företagsamhet arrangerad mässa eller dylikt, företaget får heller inte tävla inom UF-företagande. 5. UF-företag och dess medlemmar som inte är registrerade hos Ung Företagsamhet i Sverige har inget försäkringsskydd via Ung Företagsamhet. Eleverna kan inte erhålla intyg för sin företagsprestation då ett av de obligatoriska momenten ej är uppfyllda, företaget finns inte i UF-registret och företaget räknas de facto inte som ett UF-företag. För frågor vänligen kontakta Ung Företagsamhet i Sverige , UF-året är uppdelat i fem obligatoriska moment och tre tilläggsmoment som ni tilldelar era UF-företag eller låter eleverna själva välja. Utöver detta erbjuder vi alla UF-företag att delta på olika arrangemang t.ex. regional mässa och att ställa upp olika tävlingar. Vid fullföljande av de obligatoriska momenten och tre tilläggsmoment samt att eleven får minst E i huvudkursen där UF-företaget drivs, kommer varje elev att få ett intyg från oss på Ung Företagsamhet. Intyget är en viktig merit när de i framtiden ska söka jobb. Det betyg ni ger eleven i huvudkursen blir det betyg som kommer att stå på intyget. Betyget F resulterar inte i något intyg. Obligatoriska moment Registrering (senast den 31 okt 2013) Affärsplan (inskickad senast den 30 nov 2013) Minst 2 säljtillfällen Personlig kontakt med er rådgivare Årsredovisning (inskickad senast den 31 maj 2014) Fem obligatoriska moment + tre tilläggsmoment + minst E i kursen = Intyg Exempel på tilläggsmoment Halvårsavstämning Skapa logotyp Producera en webbsida Gör en miljöplan Teambuildning Fler säljtillfällen tex. marknader, öppet hus m.m Skapa kvalitetsplan Delta på mässeminarium Gör en reklamfilm Utvidgad affärsplan eller utökad årsredovisning Skriv pressmeddelande från företaget Gör en marknadsföringskampanj Att räkna med moms Att räkna med lön Tips och exempel på affärsplan och årsredovisning hittar ni i Ung Företagsamhets utbildningsmaterial och på hemsidan. Jag erbjuder skolor och företag föreläsningar kring mobbning. Att företaget heter just Att Våga är för att hela livet går ut på just det, att våga säga ifrån och att ta det första steget mot en bättre värld Ur interju i månadens UF-företag med Att Våga UF Katedralskolan läsåret 06/07. Att Våga UF och på bilden Jennifer Ågren. Utan Mamma UF, Dragonskolan, Umeå läsåret 12/13. De sålde en handbok fyllt med tips och information till de som ska flytta hemifrån för fösta gången.

4 Tävlingar Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där UF-företagen kan delta. Tävlingarna kan vara en bra krydda för UF-året och ett roligt tilläggsmoment. Det är frivilligt att delta, och det är viktigt att UF-företagen väljer de tävlingar som de tycker verkar roliga och som passar företaget. Tävlingskriterierna finns på hemsidan (läggs ut under hösten). Det är viktigt att följa kriterierna noga och att anmäla sig i tid. Generellt för alla tävlingar: Juryn består främst av representanter från det lokala näringslivet och branschorganisationer. Mutor och gåvor får inte förekomma i någon tävling. Informationsmaterial får dock lämnas till jurymedlemmarna. Juryns beslut kan inte överklagas. Datum för anmälan och vissa kriterier för tävlingarna kan variera mellan UF-regioner. Tävlingsdeltagarna måste vara 16 år fyllda innevarande år (2013) och får max fylla 21 år den 31 juli Mässa - Ett kul tilläggsmoment Varje år arrangeras en mässa för Västerbottens UF-företag. I år kommer mässan att gå av stapeln i Umeå. UF-företagen har under mässan möjlighet att marknadsföra sitt företag och sälja sina varor eller tjänster. Mässan ger även möjlighet att öva på försäljningsteknik, bygga upp en egen monter och träffa andra UF-företagare från hela Västerbotten. På hemsidan kommer det under hösten att ges mer information kring mässan. Ung Företagsamhet håller även en mässföreläsning i januari. Tävling Underlag Hösten Årets Affärsplan Rapport Laddas upp på hemsidan senast den 30 nov Inför regional mässa Årets UF-företag* Rapport Årets Tjänst* Årets Vara* Årets Monter* Alla UF-företag på regional mässa Årets Säljare* Anmälan. En person/uf- företag Hållbart företagande* Produktutvecklingspriset* Årets Hantverk* Årets Webb Årets Logotyp Laddas upp på hemsidan senast den 20 feb 2014 *( Kvalificerande till SM i Stockholm ) Efter UF-året Årets Årsredovisning Rapport Årets Skola Nominering Årets Lärare Nominering Inskickat till regionkontoret via mail senast sen 31 maj Bidragen ska laddas upp på hemsidan, Vid sista anmälningsdag gäller att bidraget ska vara uppladdade senast Information om eventuella förändringar meddelas alltid via hemsidan. Glöm inte underskrifter på rapporter. Tävlingskriterierna hittar ni på hemsidan under hösten. Tips: Kolla gärna igenom företagens tävlingsunderlag i god tid innan de laddar upp sina bidrag. Ge feedback och kolla att samtliga kriterier följs. Allt för ofta sållas bra tävlingsbidrag bort av juryn på grund missar i antal sidor eller formalia. Kom ihåg att det är många som tävlar och konkurrensen är stenhård.

5 Försäkringar UF-företag och skatt När UF-företaget har registrerats och betalat in 300 kr i registreringsavgift är UF-företaget försäkrat genom försäkringsbolaget Nordic Försäkring och Riskhantering AB. Företagsförsäkringen innehåller egendom, avbrott, ansvar, rättsskydd, krisskydd, utställningsförsäkring, tjänstereseförsäkring, entreprenad och montage samt en olycksfallsförsäkring som omfattar företagets medlemmar. Observera att försäkringen endast gäller elever som är registrerade i företaget. I vissa fall kan försäkringen behöva kompletteras, bland annat ifall företaget handskas med mopeder, bilar, maskiner eller annan dyrbar utrustning samt ifall företaget hyr eller lånar egendom i samband med mässor eller dylikt. RISKFÖRETAG En individuell bedömning kan göras då affäridén har att göra med: - fordonsverkstad - biltvätt - utlandsverksamhet, t.ex skidresor - verksamhet med anställd personal - Bemanningsföretag - Ridskola - Simundervisning - Barnpassning - Utställningar - Festarrangemang Försäkring tecknas inte för bl.a. - flyttföretag - restaurang - pizza- eller kebabförsäljning - uthyrning av egendom - Export utanför Europa Det som gäller angående skatt/moms för UF-Företag i Sverige är följande: 1) Det finns en gräns för hur mycket ett UF-Företag får omsätta under ett beskattningsår, alltså januari-december samma år, utan att vara momsbepliktade. Denna gräns är kr. 2) Om UF-företaget kommer upp i en omsättning över kr under samma år ska Skattemyndigheten kontaktas. Skattemyndigheten gör då en individuell bedömning av UF-företaget. 3) Alla företagsmedlemmar ska ta upp sin eventuella vinst i sin självdeklaration om andelen från vinsten + övriga löneinkomster sammanlagt under 2013 är högre än kronor ( kronor under 2012). Om olyckan är framme är det viktigt att UF-företaget snabbt tar kontakt med försäkringsbolaget och följer deras instruktioner. Har ni fler frågor kring försäkringen? Läs mer på hemsidan eller kontakta; Paul Persson Gunnar Thörne Telefon: Telefon: E-post: E-post: Vi spelar själva i band och började därför fundera över alla tråkiga accessoarer och fodral till instrument. Att företaget fick namnet gradmaa hänger ihop med vår jakt efter secondhandtyger, vi har letat på loppmarknader, secondhandbutiker, men framför allt hemma hos mormor. Ur intervju med månadens UF-företag grandmaa UF, Växjö Design och Konstskola läsåret 05/06. Grandmaa UF drevs av Lisa Röman och Lisa Bengtsson som även syns på bilden.

6 Certifiering Diplomering Ung Företagsamhets verksamhet är beroende av engagerade och aktiva UF-lärare. Vi vet att läraren har stor betydelse för varje elev och att de ligger till grund för eleverna positiva erfarenheter av Ung Företagsamhet. Bland annat uppger hela 92% av eleverna att de fått bra stöd av sin lärare och sin skola, dessutom är läraren den i särklass största marknadsföringskanalen gentemot eleverna. Ett sätt för oss att markera lärarens vikt inom Ung Företagsamhet är genom vårt certifieringssystem som påbörjades Sedan 2004 delas även diplom ut till de lärare som ytterligare engagerar sig i Ung Företagsamhet. Målet med certifieringsprocessen är att ge de lärare som satsar på Ung Företagsamhet ett kvitto på sina kunskaper och sitt engagemang samt bidra till både högre status och lite mer i lönekuvertet. Nivåer Ung Företagsamhets certifieringssystem är indelat i två nivåer, Certifierad UF-lärare samt Diplomerad UF-lärare. Du kan dock inte vara både Certifierad UF-lärare och Diplomerad UF-lärare samtidigt. Certifierad UF-lärare För att erhålla ett certifikat krävs att du som lärare: Genomgått en grundutbildning i Ung Företagsamhets regi. Grundutbildningen ger dig nödvändiga baskunskaper i Ung Företagsamhet, såsom hur verksamheten är uppbyggd, hur konceptet Ung Företagsamhet ska fungera, innebörden av bas- och tilläggsmoment, betyg och intyg samt utbildningsmaterialets olika delar och funktioner. Certifikaten delas/ skickas ut vid slutet på läsåret att du avslutat en grundutbildning och påbörjat handledningen till minst ett UF-företag. Efter två år utan att ha handlett UF-företag krävs en lämplig fortbildning för att förnya ditt certifikat, denna fortbildning erbjuds via regionkontoret. Certifikaten utdelas när regionkontoret anser att läraren besitter tillräcklig kunskap om konceptet för att åter vara Certifierad UF-lärare. UF-läraren måste uppfylla kraven för att ingå i en ny tvåårig period som Certifierad. Varje Certifikat utfärdas från och med 2007 i tvåårsperioder. Diplomerad UF-lärare För att uppnå nivån Diplomerad UF-lärare ställs höga krav, både på dig som UF-lärare och skolan du arbetar på. Diplomnivån innebär att: Du arbetar aktivt med Ung Företagsamhet varje läsår som handledare av UF-företag och/eller fadder till UF-lärare och har gjort det i minst två hela läsår. Samtliga UF-företag på din skola använder sig av ett uppdaterat utbildningsmaterial. Du arbetar aktivt för att dina UF-elever ska få arbeta med Ung Företagsamhet på lektionstid med goda förutsättningar. Du medverkar vid minst två evenemang i Ung Företagsamhets regi per läsår (t.ex. regional/nationell mässa, fortbildningar). Du har kontinuerlig kontakt med Ung Företagsamhets regionkontor och arbetar aktivt för att både du och dina elever aktivt uppdateras sig om nyheter i de kommunikationskanaler som gäller i din region. Du har kontinuerlig kontakt med dina elevers rådgivare. Du har skrivit under avtalet med ditt regionkontor (om det finns i din region). Som diplomerad UF-lärare kommer du att erhålla ett antal förmåner: Ett personligt diplom. Ett brev till ansvarig rektor på skolan som förklarar vad nivån innebär. Möjlighet att utnämnas till Årets UF-lärare. Möjlighet att ta plats i nationella referensgrupper och styrelser. VIP-aktivitet i samband med alt. rabatt till nationella evenemang. Andra eventuella förmåner. Statusen Diplomerad UF-lärare upphör inte så länge UF-läraren är aktiv med UF-konceptet. Om UF-läraren inte är aktiv under ett eller flera år kan statusen förnyas förutsatt att kriterierna fortfarande är uppfyllda. Vill du veta mer om certifiering och diplomering, kontakta regionkontoret. Lärarrådet i Västerbotten I Lärarrådet i Västerbotten får alla länets aktiva lärare möjligheten att påverka vår verksamhet genom att komma med synpunkter, tips och ideér. Aktuella frågor tas upp, aktiviteter utvärderas och det diskuteras flitigt kring hur vi kan utveckla konceptet för att locka både fler lärare och elever. Lärarrådet ses 3 gånger per läsår i vid antingen regionala eller lokala träffar. Vår målsättning är minst en lärare från varje aktiv skola skall medverka vid varje träff. Varmt välkommen att delta på våra lärarrådsträffar. Årets UF-lärare i Västerbotten Patrik Andersson, Minervagymnasiet, utsågs till årets UF-lärare i Västerbotten för sitt arbete med UF-företagande under läsåret 11/12. Att träffa UF-lärare från andra skolor för att utbyta erfarenheter är givande. Bilden är tagen på UF-konferensen i Umeå 2012.

7 Viktiga datum UF-året 2013/2014 Kontaktuppgifter HÖSTEN /9 Registreringen öppnar 9-10/10 UF-konferensen, Storregional lärarkonferens i Luleå 31/10 Deadline betalning av UF-företag 30/11 Deadline inlämning Affärsplan 1/12 Registret stänger 1/12 Deadline för ändring i registret VÅREN 2014 v. 3 Mässföreläsning 16/1 Inbjudan till mässan läggs ut på hemsidan 23/1 08:00 Anmälan till UF-mässan öppnar 20/2 Sista dag anmälan till UF-mässan 20/2 Deadline för tävlingsbidragen 27-28/3 Regional UF-mässa i Skellefteå 26-27/5 SM i UF-företagande i Stockholm 31/5 Sista inlämning Årsredovisning 10/6* Deadline betygsättning av UF-eleverna Ung Företagsamhet Västerbotten Box Umeå Tel: Fax: E-post: BG: Vi som jobbar på Ung Företagsamhet! Besöksadress Umeå: Renmarkstorget 5D Umeå Besöksadress Skellefteå: Entreprenören Gymnasievägen Skellefteå Besöksadress Lycksele: Storgatan Lycksele Matilda Henningsson Tfn: Kontor i Umeå * Datumen är preliminära eller ej fastställda. Håll koll på hemsidan under året. Amanda Wikström Tfn: Kontor i Skellefteå Håll koll! På hemsidan hittar ni nyhetsartiklar, viktiga datum och annat intressant. Oskar Riby Tfn: Tillsammans med er kommer vi se till att UF-året 2013/2014 kommer att bli det bästa någonsin. Eller hur? Kör hårt och lycka till!

8 Våra samarbetspartners Ung Företagsamhet Västerbottens arbete för att utveckla företagsamheten bland länets gymnasieelever är kostnadsfri för skolorna. Vi arrangerar träffar och ställer upp med vår kunskap och vårt nätverk. En mycket viktig del av nätverket är våra samarbetspartners som fungerar som rådgivare åt UF-företag, ställer upp med studiebesök och stöttar oss finansiellt. Ett stort tack! Guldpartners Silverpartners

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-lärare.

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-lärare. Ung Företagsamhet Västerbotten Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-lärare. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014/2015 Detta häfte innehåller information som kan vara bra att ha samlad på ett

Läs mer

Ung Företagsamhet Västerbotten. Starthäfte. - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag

Ung Företagsamhet Västerbotten. Starthäfte. - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag Ung Företagsamhet Västerbotten Starthäfte - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013/2014 Att driva ett UF-företag innebär att under ett

Läs mer

Ung Företagsamhet Västerbotten. Starthäfte. - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag

Ung Företagsamhet Västerbotten. Starthäfte. - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag Ung Företagsamhet Västerbotten Starthäfte - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014/2015 Att driva ett UF-företag innebär att under ett

Läs mer

Starthäfte. - Tips och råd för dig som UF-lärare

Starthäfte. - Tips och råd för dig som UF-lärare Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-lärare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Detta häfte innehåller information till dig som UF-lärare som kan vara bra att ha samlad på ett och samma

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-lärare

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-lärare Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-lärare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Detta häfte innehåller information till dig som UF-lärare som kan vara bra att ha samlad på ett och samma

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Starthäfte- Elev. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15. Ung Företagsamhet Kalmar

Starthäfte- Elev. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15. Ung Företagsamhet Kalmar Ung Företagsamhet Kalmar Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15 Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag UF-Föeretagande 14/15 Att driva ett UF-företag

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15 Starthäfte- Lärare - Tips och råd för dig som skall handleda ett UF-företag.

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15 Starthäfte- Lärare - Tips och råd för dig som skall handleda ett UF-företag. Ung Företagsamhet Kalmar Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15 Starthäfte- Lärare - Tips och råd för dig som skall handleda ett UF-företag. Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Lärare - Tips

Läs mer

Starthäfte- Lärare - Tips och råd för dig som UF-lärare.

Starthäfte- Lärare - Tips och råd för dig som UF-lärare. Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Lärare - Tips och råd för dig som UF-lärare. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013/2014 Detta häfte innehåller information som kan vara bra att ha samlad

Läs mer

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Att driva ett UF-företag innebär att under ett år starta, driva och avveckla ett företag. För många

Läs mer

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2015-2016! Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

STARTHÄFTE 2017/2018 TIPS OCH RÅD FÖR DIG SOM SKALL STARTA OCH DRIVA ETT UF-FÖRETAG

STARTHÄFTE 2017/2018 TIPS OCH RÅD FÖR DIG SOM SKALL STARTA OCH DRIVA ETT UF-FÖRETAG STARTHÄFTE 2017/2018 TIPS OCH RÅD FÖR DIG SOM SKALL STARTA OCH DRIVA ETT UF-FÖRETAG VÄLKOMMEN TILL UNG FÖRETAGSAMHET LÄSÅRET 2017-2018! Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter med näringslivet

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Lathund för UF-lärare

Lathund för UF-lärare Lathund för UF-lärare - En miniguide för dig som handleder UF-företag 2016/2017 Hej! Varje år genomgår ca 1000 gymnasieelever i Jönköpings län processutbildningen UF-företagande. Det innebär att de startar,

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID.

ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Tack för ditt engagemang för

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Starthäfte. för dig som UF-företagare

Starthäfte. för dig som UF-företagare Starthäfte för dig som UF-företagare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Att driva ett UF-företag innebär att under ett år starta, driva och avveckla ett företag. För många är UF-året den

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2015-2016

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2015-2016 Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2015-2016 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

RÅDGIVARGUIDE TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR. Under året kommer dina elever att starta, driva och avveckla ett företag. DIG FÖR SVERIGES FRAMTID.

RÅDGIVARGUIDE TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR. Under året kommer dina elever att starta, driva och avveckla ett företag. DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. ungforetagsamhet.se RÅDGIVARGUIDE ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE INOM UNG FÖRETAGSAMHET Under året kommer dina elever att starta, driva

Läs mer

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar.

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar. Kalendarium läsåret 2016/2017 Ung Företagsamhet i Östergötland Processutbildningen UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret Ung Företagsamhet Örebro Län Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2016-2017 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Starthäfte. för dig som UF-företagare läsåret 2015/2016

Starthäfte. för dig som UF-företagare läsåret 2015/2016 Starthäfte för dig som UF-företagare läsåret 2015/2016 Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2015-2016 Att driva ett UF-företag innebär att under ett år starta, driva och avveckla ett företag. För många

Läs mer

Ung Företagsamhet Skåne

Ung Företagsamhet Skåne Information December VIKTIGA DATUM LÄSÅR 2013/2014 Registreringen stängd Halvårsavstämning Roll-Up Varning! Ideon Mässan Anmälan öppen Tävlingsdag Seminarium för framtida UF-elever Fortbildningar till

Läs mer

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till!

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till! Ung Företagsamhet för elever Så här går det till! För dig som är nyfiken på Ung Företagsamhet Den här skriften är till dig som är nyfiken på hur det fungerar att driva ett företag genom Ung Företagsamhet.

Läs mer

Lärarseminarium. Steg 2: DRIVA. ett UF-företag. 19 november. Steg 3: AVVECKLA ett UF-företag 10 mars. Steg 1: STARTA. ett UF-företag.

Lärarseminarium. Steg 2: DRIVA. ett UF-företag. 19 november. Steg 3: AVVECKLA ett UF-företag 10 mars. Steg 1: STARTA. ett UF-företag. Lärarseminarium Steg 2: DRIVA ett UF-företag 19 november Steg 1: STARTA ett UF-företag 9 september Steg 3: AVVECKLA ett UF-företag 10 mars Hur väl förberedd känner du dig inför att handleda ett UF-företag?

Läs mer

Starthäfte. för dig som UF-företagare

Starthäfte. för dig som UF-företagare Starthäfte för dig som UF-företagare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Att driva ett UF-företag innebär att under ett år starta, driva och avveckla ett företag. För många är UF-året den

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Ung Företagsamhet i Östergötland besöker elever som ska driva UF-företag under septemberoktober

Ung Företagsamhet i Östergötland besöker elever som ska driva UF-företag under septemberoktober Aktivitetskalender för UF-elever läsår 2017/2018 Senast uppdaterad 31 maj 2017. Med reservation för ändringar. Anmälan till samtliga elevaktiviteter görs via vår hemsida www.ungforetagsamhet.se September

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Ung Företagsamhet Skåne

Ung Företagsamhet Skåne INFORMATION DECEMBER Läsårets siffror Affärsplanen Lärarkonferensen UF då & Nu: The story UF på IM-programmet Skånes regionala mässa Viktiga datum Anmälan/utställarplatser Tävlingar/Tävlingskriterier Deadlines

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2016-2017 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Avveckling steg för steg

Avveckling steg för steg Avveckling steg för steg Nu börjar det bli dags att avveckla UF-företaget. Använd checklistan nedan till er hjälp. 1. Sälj slut på varor Bestäm när sista säljtillfället för vara/tjänst ska genomföras.

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014 Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014 Introduktion Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UFföretag kan delta. Tävlingarna kan

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Ung Företagsamhet Örebro län

Ung Företagsamhet Örebro län INFORMATION Nyhetsbrev 2 VIKTIGA DATUM LÄSÅR 2017/2018 Våren 2018 10 jan Anmälan till regional mässa öppnar 18 jan Steg 2-utbildning i UF företagande Läsårets siffror 2017/2018 Kalender Utbildningstillfällen

Läs mer

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen!

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen! LÄRARNYTT NR 1 13/14 Vi lanserar våra nya, fräscha webb! Kolla in årets kalendarium! Kickoff den 24 september i Kungsbacka och Halmstad Fortbildning: gruppdynamik och konflikthantering den 11 december

Läs mer

UF-företags- och rådgivarresursen

UF-företags- och rådgivarresursen UF-företags- och rådgivarresursen INNEHÅLL Inledning Förberedelser Möte 1 - Starta Affärsplan och mål Möte 2 - Driva Profilering och varumärkesbyggnad Produktion och inköp Sälj Möte 3 - Driva Sälj Ekonomi

Läs mer

Årets Affärsplan 2014 - Bra information

Årets Affärsplan 2014 - Bra information Årets Affärsplan 2014 - Bra information DEADLINE 10 NOVEMBER VIKTIG INFORMATION Först och främst, att skriva en affärsplan är ett obligatoriskt moment i UF-kursen. Men det är helt och hållet frivilligt

Läs mer

HEMSIDAN OCH SHOWROOM

HEMSIDAN OCH SHOWROOM HEMSIDAN OCH SHOWROOM Detta är förstasidan ni möter när ni besöker www.ungforetagsamhet.se. Här kan ni välja viken region ni vill kika närmare på samt klicka er in på flikarna längst upp för att få veta

Läs mer

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015 Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015 INTRODUKTION Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UF-företag kan delta. Tävlingarna kan

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Program 09:00 Presentation Introduktion av UF Kaffe Affärsidé Grupp/UF-företag Affärsplan Lunch Driva Avveckla Kaffe UF-lärarrollen Avslutande

Läs mer

Avveckla UF-företaget

Avveckla UF-företaget Avveckling Avveckling Avveckla UF-företaget Leverera beställningar Sälja slut på lager Betala leverantörer och andra skulder Få betalt från kunderna för de sista fakturorna Se till att bokföringen är i

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2013/14

Tips och råd för Årsredovisning 2013/14 Tips och råd för Årsredovisning 2013/14 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017

Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017 Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017 Alla UF-företag som ställer ut på mässan Entreprenörskap på riktigt i Skellefteå den 23-24 mars har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag.

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2014/15

Tips och råd för Årsredovisning 2014/15 Tips och råd för Årsredovisning 2014/15 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN:

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN: Verksamhetsår: UF-företagets registrerings nr: VD:ns namn: Adress: Ort & Län: ÅRSREDOVISNING UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Årsredovisningen ska laddas upp på www.ungforetagsamhet.se under perioden 1

Läs mer

UF-HANDBOK. För dig som ska handleda ett UF-företag

UF-HANDBOK. För dig som ska handleda ett UF-företag UF-HANDBOK För dig som ska handleda ett UF-företag UNG FÖRETAGSAMHET SÖDERMANLAND 24 REGIONER Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som sedan 1980 har utbildat gymnasieelever

Läs mer

Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013

Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013 Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013 Historik Etableringen i Sverige Tre drivande personer och ett antal lyckliga sammanträffanden gjorde att Ung

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

UF-året elev. januari. februari. mars. april. maj. augusti. september. oktober. november. december. marknaden... Registrering. Kolla.

UF-året elev. januari. februari. mars. april. maj. augusti. september. oktober. november. december. marknaden... Registrering. Kolla. Idéer... Kolla marknaden... augusti. september. oktober. november. december Registrering Affärsplan UF-året elev januari. februari. mars. april. maj Regional Mässa SM i UF-företagande Årsredovisning Välkommen

Läs mer

UF registrering 2013-09-10 Så här går det till.

UF registrering 2013-09-10 Så här går det till. UF registrering 2013-09-10 Så här går det till. Här nedan förklaras genom bilder och text vad eleverna går igenom i momentet registrering. Som ni säkert vet genomgår vi ett skifte av webbplats och en del

Läs mer

UF-MÄSSAN2014. 24 mars l conventum arena

UF-MÄSSAN2014. 24 mars l conventum arena UF-MÄSSAN2014 24 mars l conventum arena viktig Information och inbjudan till UF-företag www.ungforetagsamhet.se/orebro VÄLKOMNA! INNEHÅLL VÄLKOMNA ANMÄLAN & AVGIFTER TIDER MONTERN REGLER TÄVLINGAR VILLKOR

Läs mer

RESULTAT Ung Företagsamhet Västerbotten

RESULTAT Ung Företagsamhet Västerbotten RESULTAT Ung Företagsamhet Västerbotten Årets UF-företag Företaget som på ett hållbart sätt vänder alla utmaningar till möjligheter. I stenhård konkurrens och med en fläckfri insats knäckte de koden till

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. UF-företag kan bara tävla i en kommun, om företaget har medlemmar

Läs mer

Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE

Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE Deadlines och inlämning av tävlingsbidrag! DEADLINES: Deadline för tävlingsbidragen är den 3 februari 2014 kl. 16.30. HUR SKER INLÄMNINGEN

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Ung Företagsamhet Stockholmsregionen Sara Ewerth

Ung Företagsamhet Stockholmsregionen  Sara Ewerth Ung Företagsamhet Stockholmsregionen www.ungforetagsamhet.se/stockholm Sara Ewerth 08-762 70 09 sara.ewerth@ungforetagsamhet.se Ung Företagsamhet Stockholmsregionen www.ungforetagsamhet.se/stockholm Pontus

Läs mer

Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag.

Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag. ÅretsUF-FÖRETAG Alla UF-företag som ställer ut på mässan Entreprenörskap på riktigt i Umeå den 17-18 mars har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag. Vinnaren i tävlingen kommer att kvalificera

Läs mer

Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. MÄSS- OCH TÄVLINGSHANDBOK. 9 mars 2017 Elite Stadshotellet Växjö

Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. MÄSS- OCH TÄVLINGSHANDBOK. 9 mars 2017 Elite Stadshotellet Växjö Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. MÄSS- OCH TÄVLINGSHANDBOK 9 mars 2017 Elite Stadshotellet Växjö Om mäss- och tävlingsdagen: Plats: Elite Stadshotellet, Växjö När: 9 mars,

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag, för att därifrån kvalificera sig till SM i UF-företagande. Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande

Läs mer

Årets UF-företag Blekinge/Bromölla

Årets UF-företag Blekinge/Bromölla Årets UF-företag Blekinge/Bromölla Deadline: 3 februari 14:00 Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Årets UF-företag - region Värmland

Årets UF-företag - region Värmland Årets UF-företag - region Värmland Deadline: 8 februari 2017 kl. 12.00 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Driva företag 10-15

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Driva företag 10-15 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Driva företag 10-15 Gruppindelning Lag Namn Skola Kommun 1 Ellinor Pira Karlfeldt Avesta 2 Johan Persson Karlfeldt Avesta 3 John Eriksson Karlfeldt Avesta

Läs mer

Utkast till årsredovisning för

Utkast till årsredovisning för På årsredovisningens framsida ska UF-föreagets namn och registreringsnummer anges, vilket räkenskapsår årsredovisningen gäller för, ort och län samt VD:s eller ansvariges adress. Ta gärna med er logotyp

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter Ekonomi och UF-företagande Övningsuppgifter CASE 1 - Facit Resultat- och likviditetsbudget SolKlart UF SolKlart UF kommer under sitt år som UF-företagare att köpa in och sälja vidare smarta solcellsladdare

Läs mer

RESULTAT VÄSTERBOTTENS REIONALA UF-MÄSSA 2014

RESULTAT VÄSTERBOTTENS REIONALA UF-MÄSSA 2014 RESULTAT VÄSTERBOTTENS REIONALA UF-MÄSSA 2014 Årets UF-företag Med vinnande personligheter, stark vilja och bra fäste har företaget trots utmaningar bidragit till ökad trafiksäkerhet. 1:a pris: AllSafe

Läs mer

Tävlingskriterier läsåret 2011/2012

Tävlingskriterier läsåret 2011/2012 Tävlingskriterier läsåret 2011/2012 REGIONALA TÄVLINGAR Introduktion till samtliga tävlingar Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UF-företag

Läs mer

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Morgondagens entreprenörer finns i dagens skolor. Därför har Ung Företagsamhet en tydlig vision: Vi ska vara bäst i Sverige på att ge unga människor

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Logga in på www.ungforetagsamhet.se

Läs mer

Dalamästerskapen Lugnets sporthall Falun 16 mars

Dalamästerskapen Lugnets sporthall Falun 16 mars Dalamästerskapen 2016 Lugnets sporthall Falun 16 mars Varför med på DM? Avslutning på UF-året Försäljning Kontakter för framtiden Tävlingar (48.000 kr i prispengar) Kval till SM Ca 140 UF-företag deltar

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

4. Tävlingar. 5. Marknadsföring. 6. Avslutning

4. Tävlingar. 5. Marknadsföring. 6. Avslutning 1. Praktisk information Schema för mässdagen Monterdetaljer Beställningar 4. Tävlingar Varför tävla? Hur tävlar man? Prisutdelning 2. Monterinspiration Jurymedlem tipsar Montervinnare tipsar Bildspel 3.

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i UF-företagande. Tävlingen Årets UF-företag är den mest

Läs mer

Tävlingskriterier läsåret 2012/2013

Tävlingskriterier läsåret 2012/2013 Tävlingskriterier läsåret 2012/2013 REGIONALA TÄVLINGAR Inlämningen av de flesta bidrag sker digitalt. Respektive UF-företag laddar upp en PDF-fil i inloggat läge på vår hemsida (www.ungforetagsamhet.se).

Läs mer

Tävlingskriterier 2014/2015. Kronoberg

Tävlingskriterier 2014/2015. Kronoberg Tävlingskriterier 2014/2015 Kronoberg Innehållsförteckning Tävling: Sida: Deadline: Generella regler 2-3 Årets Affärsplan 5 1 december 2014 12.00 Årets Vara 7 3 februari 2015 12.00 Årets Tjänst 8 3 februari

Läs mer

HT2013. Bra material, ska bli kul att arbeta med detta. Varför är du unik? Vad är din grej? Tro på din idé, brinn och bara kör Albin, Crazy pictures

HT2013. Bra material, ska bli kul att arbeta med detta. Varför är du unik? Vad är din grej? Tro på din idé, brinn och bara kör Albin, Crazy pictures VÅGA en tidning från Ung Företagsamhet i Jönköpings län HT2013 Varför är du unik? Vad är din grej? Tro på din idé, brinn och bara kör Albin, Crazy pictures Entreprenörskapsdag 21 november Bra material,

Läs mer

Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00

Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00 Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00 Alla UF-företag som deltar på UF-mässan den 13 mars får tävla i Årets UF-företag. 1an och 2an kvalificerar sig till SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Borås Lokala Mässa i UF-företagande

Borås Lokala Mässa i UF-företagande Borås Lokala Mässa i UF-företagande Viktig information till utställande UF-företag Den 31 januari är det dags för Borås lokala mässa Mässan för alla UF-företag i Borås. Mässan kommer att hållas i Skokanonens

Läs mer

Skriv UF-företagets namn och vilken tävling bidraget avser högst upp.

Skriv UF-företagets namn och vilken tävling bidraget avser högst upp. Tävlingskriterier UF STHLM Våga Vara Egen 2014 - Världens Största UF-mässa Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar där ditt UF-företag kan vara med och delta. De flesta tävlingarna avgörs

Läs mer

Årets UF-företag Örebro Län

Årets UF-företag Örebro Län Årets UF-företag Örebro Län Deadline: 13 februari 2017 kl. 13.00 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något med andra

Läs mer

Detta är en nationell tävling och kvalificerar förstapristagaren till SM

Detta är en nationell tävling och kvalificerar förstapristagaren till SM Årets UF-företag 2016/2017 Har du sålt en vara eller en tjänst? Har det gått lite upp och ner i företaget? Har du lärt dig något om företagande? Då har du ett UFföretag och då kan du tävla i Årets UF-företag!

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2016/17

Tips och råd för Årsredovisning 2016/17 Tips och råd för Årsredovisning 2016/17 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

För dig som också tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet

För dig som också tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet För dig som också tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet OM OSS Nu vet jag att jag kan Min resa började för ett år sedan med att vi satt i ett klassrum dagarna långa och

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

HittaSommarjobb UF Af Chapman. Karlskrona. Blekinge. Affärsplan. Registreringsnummer: K018322

HittaSommarjobb UF Af Chapman. Karlskrona. Blekinge. Affärsplan. Registreringsnummer: K018322 HittaSommarjobb UF 2012-2013 Af Chapman Karlskrona Blekinge Affärsplan Registreringsnummer: K018322 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 VD har ordet... 2 Affärsidé... 3 Tjänsten... 3 Vision...

Läs mer