Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar."

Transkript

1 Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan får möjlighet att jobba med entreprenörskap genom materialet Idésprutan Du som lärare får utifrån dina pedagogiska behov, förutsättningar och tidsramar organisera arbetet kring Idésprutan. Materialet stimulerar till kreativitet, ökad självkänsla, samarbetsförmåga, ansvarskänsla och företagsamhet. Din roll som lärare blir att sätta ramar för arbetet och jobba processinriktat i form av coach eller handledare. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. - om entreprenörskap på skolverket.se Utöver Idésprutan har vi även tre andra koncept för grundskolan, Vårt samhälle Se möjligheterna och Vår Framtid & Ekonomi. För mer information kring dessa så hänvisar vi till 1

2 Skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. -Lgr11 Logga in på för mer tips och övningar Inledning Hur materialet ska användas Materialet används som en guide genom de fem steg som ska genomföras. Tanken är att elevgrupperna ska ta fram sina egna idéer/uppfinningar och göra en modell av denna. Sista steget, presentationen, innebär om möjligt deltagande på Idésprutan 2013 som är en mässa i Arena Vänersborg den 21 mars. Det finns gott om utrymme för dig som lärare att göra ditt egna avtryck och tänka nytt. Följande 5 steg är rekommendationer från vår sida vad man bör gå igenom innan man deltager på Idésprutan. Givetvis går det att lägga till moment om man önskar. Tips på fler idéer och moment hittar ni i inloggat läge på Lektionsförslag Till varje steg följer en kort ruta med lektionsförslag. Dessa är uppbyggda enligt lektionstid, förarbete samt utförande och skall betraktas som tips på hur du kan genomföra de olika stegen. För varje steg följer en sida/mall som ni kan ha som utgångspunkt i arbetet med just detta steget. Gruppindelning I materialet tas det inte upp något om gruppindelning. Rekommendationen är dock att eleverna delas in i grupper om 3-5 elever. Att träna på samarbete är en viktig del i detta material. Registrera dig som lärare Vi önskar att samtliga lärare som väljer att arbeta med detta material registrerar sig via vår hemsida På detta sätt får vi koll på att ni jobbar med materialet och kan hjälpa er på bästa sätt. För mer information kontakta 2

3 Logga in på för mer tips och övningar För att kunna bli en riktig idéspruta kan det vara bra att veta vad en uppfinnare gör. Här nedan hittar ni diskussionspunkter kring detta, vilket förhoppningsvis väcker lusten hos eleverna att komma på egna idéer. Diskutera följande punkter i klassen eller i smågrupper: Vad gör en uppfinnare? Vad är en uppfinning? Vet du namnet på en uppfinnare? Känner du till en uppfinning? Känner du till några svenska uppfinningar och dess uppfinnare? Vilka uppfinningar tycker du är bäst? Favorituppfinningen: 1. Välj din favorituppfinning 2. Ta reda på så mycket som möjligt om uppfinningen du valt - Vem uppfann den? - Vilket land är den ifrån? - När uppfanns den? - Vilket problem löser den? - Kan den göras bättre? 3. Presentera din uppfinning på en minut. Förslag på lektionsupplägg Lektionstid: 60 minuter Förarbete: Förbered svar för diskussionspunkter kring uppfinnare så att eleverna får insikt i vad en uppfinnare gör. Förbered även intressanta uppfinningar, av olika storlekar, som eleverna kan leta information kring för att sedan presentera detta för övriga klassen. Utförande: Låt eleverna diskutera vad en uppfinnare är, jobba med sin valda uppfinning för att sedan presentera denna. 3

4 Logga in på för mer tips och övningar 1. Min favorituppfinning: 6. Kan den göras bättre? Hur i så fall? 2. Vem uppfann den? 3. När uppfanns den? Teckna gärna din förbättring: Använd gärna separat papper för detta 4. Vilket land kommer den ifrån? 5. Vilket problem löser den? 4

5 Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem -Lgr11 Logga in på för mer tips och övningar Första steget mot idén/uppfinningen är att komma på nya idéer och tankar. Det finns flera verktyg att använda. Här nedan presenteras två sätt att komma igång med kreativt tänkande. Det är viktigt att våga tänka utanför ramarna. Fastna inte vid den första idén utan våga tänk vidare på andra möjligheter. Allt är möjligt! Slumpordstekniken slå ihop två saker med varandra och tänk kreativt kring resultatet. Ex. Mobiltelefon + Råttfälla = en råttfälla som sms:ar vid fångst Barnvagn + Motor = en barnvagn med hjälpmotor för branta backar Problemdektektiven hitta problem kring saker och försök att lösa dem Ex. Vilka problem finns det med glasögon? De immar, de kan gå sönder, man tappar bort dem osv. Fokusera på ett eller flera problem och försök lösa dem. Motor Djur Problem? Glasögon Barnvagn Förslag på lektionsupplägg Lektionstid: minuter Förarbete: Förbered ord eller bilder som eleverna kan använda sig av för slumpordstekniken och problemdetektiven. Utförande: Slumpordstekniken - Låt eleverna jobba i grupper om 3-5 elever. Varje grupp väljer 2 ord/bilder och försöker under 10 minuters tid komma på så många nya idéer som möjligt med dessa två ord. Problemdetektiven - Låt eleverna jobba i grupper om 3-5 elever. Varje grupp väljer ett ord/bild. Låt eleverna komma på så många problem kring detta under 5 minuter för att sedan ägna 5 min till att lösa dem. Uppmuntra till att eleverna tecknar sina lösningar. 5

6 Logga in på för mer tips och övningar Ord 1 Ord 2 Idé nr 1 (Teckna gärna idén på separat papper): Bild 1 Bild 2 Idé nr 1 (Teckna gärna idén på separat papper): Idé nr 2 (Teckna gärna idén på separat papper): Idé nr 2 (Teckna gärna idén på separat papper): Idé nr 3 (Teckna gärna idén på separat papper): Idé nr 3 (Teckna gärna idén på separat papper): 6

7 Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra -Lgr11 Logga in på för mer tips och övningar Efter att eleverna har jobbat med att komma på nya idéer är det dags att välja idé och jobba fram sin idébeskrivning. Denna är själva kärnan för gruppen och lägger grunden till vad eleverna kommer jobba med under projektet. Utöver att formulera sin idébeskrivning ska gruppen även ta fram en logga och slogan. Detta för att kunna marknadsföra sin affärsidé på bästa sätt. Givetvis ska även gruppen komma på ett namn som gör att man lägger dem på minnet! Idébeskrivning skall innehålla följande information. Logga Slogan Beskrivning av produkten Vilka behov eller problem ska ni lösa? Vilken målgrupp ska vara era kunder? Formulera svaren på dessa tre punkter till en mening och ni har er idébeskrivning klar! En logga är en bild, symbol eller namn med ett specifikt utseende som gör att loggan framstår som en bild. När du gör en logga tänk på att den ska bära fram gruppens idé eller känsla ni vill förmedla. En slogan är ett typ av slagord, en mening som företag ofta brukar använda sig av för att marknadsföra sig själva eller någon produkt. 7 Förslag på lektionsupplägg Lektionstid: 2 x 40 minuter Förarbete: Hitta gärna kända loggor och slogans för att visa för eleverna. Utförande: Gå igenom hur Idébeskrivningen är uppbyggd för eleverna så att de i momentet efter kan jobba med sina egna idébeskrivningar. När idébeskrivningen är färdig så låt eleverna gissa vilka företag/organisationer som ligger bakom de loggor/slogans som du hittat. Efter detta är det dags att ta fram egna Loggor/Slogans. Rita gärna upp gruppnamn, logga och slogans på A3 papper så är det förberett till montern de har på Idésprutan.

8 -Lgr11 Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningsätt som främjar entreprenörskap -Lgr11 Logga in på för mer tips och övningar Beskrivning av produkten: Vilka behov eller problem löser ni? Vilken målgrupp ska vara era kunder? Namn på idén eller gruppnamn: Vår slogan: Vår logga: Rita gärna logga, slogan och gruppnamn på ett separat papper i så stor storlek som möjligt, för att kunna sätta upp i montern vid Idésprutan. Formulera svaren på dessa tre punkter till en mening och ni har er idébeskrivning klar! 8

9 Läraren ska ge utrymme för elevens förmåga -Lgr11 att själv skapa och använda olika uttrycksmedel -Lgr11 Logga in på för mer tips och övningar Med idébeskrivningen på plats är det dags att börja framtagandet av modellen. Vi rekommenderar att man gör denna process i två steg: 1. Börja med att skissa/teckna den tänkta modellen på ett papper. Innan man sätter gång att bygga sin modell görs en ritning. Detta för att ha något att utgå från innan byggandet av modellen. Det är alltid lättare att göra om och göra rätt med hjälp av ett suddgummi än att bygga om en modell. 2. Bygg din modell. När skissen är färdig är det dags att bygga sin modell efter denna. Förbered genom att försöka få fram det byggmaterial som kan tänkas gå åt. Byggmaterial kan vara pappkartong, tejp, lim, toarullar, färgpennor m.m. Uppmuntra eleverna att se efter hemma vad de kan tänkas behöva ta med för byggmaterial. Fruitsaver samlar ihop din fallfrukt och förhindrar att den blir liggandes på gräsmattan Förslag på lektionsupplägg Lektionstid: 2 x 40 minuter Förarbete: Förbered dig genom att kunna förklara skillnaden mellan skiss och modell och varför man skall använda dessa i den tänkta ordningen. Utförande: Låt eleverna skissa sin tänkta modell. Förslagsvis kan eleverna teckna var för sig. Låt sedan eleverna fundera över vad de behöver för att bygga sin modell och hur de skall få fatt i detta. Försöka att få hela klassen att samarbeta kring detta. Presentera vad skolan har att erbjuda. 9

10 Logga in på för mer tips och övningar När skissen är färdig är det dags att bygga modellen. Innan detta behöver vi veta vad för material som behövs för denna. Ex. pappkartong, ståltråd, toarullar, folie, glasspinnar, hönsnät osv. Detta behöver vi: 1 Vem har detta? 2 Vem har detta? 3 Vem har detta? 4 Vem har detta? 5 Vem har detta? 6 Vem har detta? 7 Vem har detta? 8 Vem har detta? 9 Vem har detta? 10 Vem har detta? 11 Vem har detta? Vem har detta?

11 Läraren ska medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det. -Lgr11 -Lgr11 Logga in på för mer tips och övningar Varje år anordnar Ung Företagsamhet Fyrbodal mässan Våga Vara Egen. Där har ni i år möjligheten att vara med och tävla och ställa ut. Populärt är även att bjuda in till utställning på skolan eller exempelvis kommunens bibliotek. Under utställning uppmanas eleverna att samarbeta, gå utanför sin trygghetszon och representera sin idé. För att befästa kunskap och erfarenheter är det av stor vikt att eleverna får tillfälle att förmedla sina nya lärdomar till andra elever och vuxna. Torsdagen den 26 mars 2015 går Idésprutan av stapeln i Arena Vänersborg. Detta som en del i mässan Våga Vara Egen. Där har elever som har jobbat med Idésprutan möjligheten att ställa ut sina resultat. Utöver de grundskoleelever som ställer ut kommer även ca 400 UF-företagare från gymnasiet att vara på plats med sina UF-företag. Vi räknar med ca 200 utställare totalt denna dagen samt omkring 3000 besökare. Varje utställande grupp kommer att tilldelas en monterplats. Kontakta Ung Företagsamhet för mässbesök För att få information kring mässa så kontakta gärna oss på Ung Företagsamhet så kommer vi ut till din klass för en mässpresentation. Där pratar vi om det mesta som händer denna dagen. för att boka besök eller anmäla din klass till mässan. 11 Förslag på lektionsupplägg Lektionstid: 3 x 40 minuter Förarbete: Kontakta Ung Företagsamhet för att diskutera mässbesök. Planera hur mässdagen skall genomföras. Utförande: Ung Företagsamhet kommer och presenterar Idésprutan och vad denna innebär. Därefter får eleverna först teckna hur de vill att deras monter/utställning skall se ut för att sedan försöka få fram materialet som krävs för detta. Planera gärna ihop med eleverna hur mäss-/utställningsdagen kommer att genomföras. Samma gäller genomförande av lokal utställning, med undantag för UF:s medverkan.

12 Läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel. Organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk-och kommunikationsutveckling -Lgr11 -Lgr11 Logga in på för mer tips och övningar Att tänka på inför utställning Hur ska smycka vår utställningsplats? Gör en skiss! Vad ska vi ha på oss för kläder? Hur ska vi på bästa sätt presentera vår idé? Hur kan vi göra vår utställningsplats intressant och rolig? Vilka sinnen kan vi använda oss av för att få fler besökare till oss? Lukt/Smak/Syn/Känsel/Hörsel Reklambyråövning Låt gruppen tänka sig att de jobbar på en reklambyrå. Deras uppdrag är att med ord, bilder, färger etc. formulera ett budskap på en affisch. Kreativa idéer får man ofta genom inspiration från vad andra gjort så ge dem därför exempelvis en hög med tidningar och tidskrifter som de får klippa ur. Budskapet skall säga någonting om deras idé. Låt dem även få bestämma sig för en målgrupp. Låt dem sedan efter en tids klippande, diskuterande och klistrande, redogöra för sin affisch inför klassen och berätta hur de tänkt. 12

13 Logga in på för mer tips och övningar En rad förberedelser behövs inför tävlingen Idéstorm. Här nedan finns en checklista utöver det ni själva bestämmer er för. Idébeskrivningen skickas in via post el mail, samt tas med till montern Logga & slogan skickas in via mail el post, samt tas med till montern Ert gruppnamn gärna i A4 eller A3 Namnskyltar Efter monterskissen är det dags att försöka hitta de saker som behövs för att förverkliga er monter. Detta behöver vi: 1 Vem har detta? 2 Vem har detta? 3 Vem har detta? 4 Vem har detta? 5 Vem har detta? 6 Vem har detta? 7 Vem har detta? Skicka in till el via post till Ung Företagsamhet Fyrbodal, Box 907, Trollhättan Märk med Idestorm

14 Logga in på för mer tips och övningar Bästa Fantasi Juryn ska lägga vikt på: Hur uppstod idén Behöver nödvändigtvis inte fungera i praktiken Tänk utanför ramarna/ kreativitet Fantasi Bästa monter Juryn ska lägga vikt på: Design / Formgivning Hur presenterar utställningen produkten/uppfinningen Monterpersonalens agerande (kunskap om produkten och förmåga att få besökare till montern). Bästa Idépresentation Juryn ska lägga vikt på: Hur presenteras uppfinningen Tydlighet Skissen, hur väl förklarar den uppfinningen och kompletterar den texten Bästa logga & slogan Juryn ska lägga vikt på: Att den har en koppling till uppfinningens/företagets verksamhet. Snygg design/utformning Att den har en koppling till uppfinningen/företaget Ge en viss känsla till produkten Att den ger en positiv känsla till produkten/tjänsten 14 Bästa idé Juryn ska lägga vikt på: Hur uppstod idén? Är det en egen idé? Är det en ny ide? Är det en förbättring av en befintlig produkt? Är det ett nytt användningsområde för en befintlig produkt?

15 15

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Sveriges största uppfinnartävling för unga Innehåll Varför ska du använda Finn upp... 3 Motiverade elever... 4 Finn upp läroplanen

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

Bra mat. för unga idrottare

Bra mat. för unga idrottare Inledning Riksidrottsstyrelsen har antagit en strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete som bygger på riksdagens antagna folkhälsomål. Inom området goda matvanor och säkra livsmedel vill idrottsrörelsen

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Börja med filmen! Innehåll. Om finn upp... 3 uppfinnarresan... 5 Idéa... Designa... 15 21 Arbeta med Finn upp... 27. förverkliga...

Börja med filmen! Innehåll. Om finn upp... 3 uppfinnarresan... 5 Idéa... Designa... 15 21 Arbeta med Finn upp... 27. förverkliga... Börja med filmen! Innehåll Om finn upp... uppfinnarresan... 5 Idéa... Designa... 7 förverkliga... 5 Arbeta med Finn upp... 7 Om Finn upp Om Finn upp Eleverna uppskattar friheten i det praktiska arbetet

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Bild av självförtroende

Bild av självförtroende SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Bild av självförtroende Om bildundervisningens betydelse i skolan. Författare Ina M Andersson Artikel nummer 7/2010 Skolportens numrerade

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer