Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer"

Transkript

1 Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg

2 Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad inbjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten, Västra regionen, till en dag då vi fokuserar på skolledningens betydelse för att utbildningen skall bli tillgänglig för alla elever. Inbjudan riktar sig till dig som arbetar i ledningsfunktion med skolutvecklingsfrågor i Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län. Vid årets konferens har vi valt att belysa Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer, ur olika perspektiv. Under dagen kommer vi att behandla frågeställningar som innefattar ett pågående projekt från fem länder, specialpedagogik i förhållande till elevens behov, vilka erfarenheter som finns av inkludering och särskiljande lösningar och hur rektorer kan tänka kring organisation av lärmiljö. Vi drar också erfarenheter från 12 kommuner som arbetat med inkludering och behandlar frågan om vad som är hållbar kompetensutveckling. Vi får även en inblick i betydelsen av elevers välmående som bygger på tvärvetenskaplig forskning kring inlärning, kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi. Allt detta är ju elevers lärandemiljöer och av stor vikt för att skolan ska bli tillgänglig för alla elever. Vi tror att exempel, både de lyckade och de mindre lyckade, samt delade erfarenheter leder skolutveckling framåt. Vi tror att era erfarenheter, kunskaper och tankar är viktiga för andra och därför ges ni också under en del av dagen möjlighet att dela dessa med varandra. Att alla elever, oavsett funktionsförmåga, ges möjlighet att nå målen och känna trygghet i skolan är vår gemensamma angelägenhet. Därför hoppas vi att du kan delta den 14 oktober Välkommen med din anmälan! Ulla Reiderstedt Regionchef Specialpedagogiska skolmyndigheten

3 PROGRAM Registrering och fika Inledning med Ulla Reiderstedt, regionchef Specialpedagogiska skolmyndigheten Elevhälsa, specialpedagogik och inkludering Ledstjärnan är och har länge varit i Sverige att vi ska ha en skola för alla samtidigt som elevers skolsvårigheter har identifierats som tillhörande eleven själv och ska utredas, benämnas och åtgärdas. En av de viktigaste utmaningarna i vår tid är att utveckla stödinsatser och nya former av pedagogik samt andra insatser med målet att skapa en inkluderande skola. Det har i stort sett alltid funnits en skillnad mellan ideologi och praktik inte bara i Sverige utan även i andra länder när det gäller hur skolsvårigheter förstås och bearbetats menar Eva. Hon kommer bland annat att berätta om denna utveckling i andra länder i västvärlden utifrån ett pågående forskningsprojekt. Eva Hjörne, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet Erfarenheter av hur inkluderingsförmågan kan öka - 12 kommuners försök att skapa inkluderande lärmiljöer Per Skoglund föreläser utifrån erfarenheter i projektet med 12 kommuner kring inkluderande lärmiljö, samt ett antal studier av European Agency for special needs and inclusive education. Särskilt fokus läggs på vikten av förtroende och stöd i hela styrkedjan från huvudman till lärare. Slutligen reflekteras hur verksamheter kan gå från reaktivt agerande till proaktivt och konstruktivt/utvecklingsinriktat agerande. Per Skoglund, FoU-samordnare SPSM Bensträckare och frukt Välmående ger resultat på Kollaskolan En unik skolsatsning som utgår från forskning kring välmående, hjärnans funktion och vad som påverkar inlärning positivt. Välmående ger resultat skapar förutsättningar för goda lärmiljöer och för fler elever att må bra och gå ut skolan med godkända betyg. I oktober 2014 startade en pilotomgång på Kollaskolan i Kungsbacka. Bakom satsningen står Region Hallands lokala nämnder i Falkenberg, Varberg, Laholm och Kungsbacka. I samarbete med experter från skolutvecklingsföretaget Bättre skolor togs under 2014 ett utbildningsmaterial fram som gör forskningsresultat kring välmående, hjärnans funktion och inlärning, konkreta, lättillgängliga och enkla att använda. Det handlar inte bara om att bli inspirerad utan att få till en beteendeförändring och förändrat tankesätt hos personalen. Bättre skolors processledare Erik Fernholm och Kollaskolans rektor Mats Lönn samtalar om sina erfarenheter från pilotåret. Länk till mer information om Kollaskolans hälsosatsning Information om lokaler och gruppindelning vid erfarenhetsutbytet Lunch Erfarenhetsutbyte Fika En undervisning som möter varje elev - kompetensutveckling för alla! Det finns mycket ny forskning om kompetensutveckling i relation till skolutveckling. Det har visat sig att det viktigaste är att den inte är ett mål i sig utan ett medel för att fokusera elevernas lärande och välmående. Några viktiga aspekter som är utmärkande för en bra kompetensutveckling är att hålla fast vid en fråga, arbeta långsiktigt och kollegialt samt med förankring i hela organisationen. Kompetensutveckling som är upplagd med utgångspunkt från dessa grundpelare visar sig ha klart större effekt på elevernas resultat och välbefinnande. Eva Minten, undervisningsråd på Skolverket Avslutning.

4 MEDVERKANDE Eva Hjörne, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon bedriver forskning om elevhälsa, skolsvårigheter och inkluderande pedagogik. Hon är forskningsledare för PRIS Platform for Research on Inclusion and School Development vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Per Skoglund, fou-samordnare, Specialpedagogiska skolmyndigheten och project adviser, European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Erik Fernholm, akademiskt utbildad inom kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi. Erik startade företaget Lyckoaktivist.se och är mannen bakom projektet Bättre skolor. Hans styrka ligger i att göra den häpnadsväckande psykologin till något du upplever på stolskanten, förstår och viktigast av allt, börjar använda i vardagen. Med utgångspunkt i senaste tio årens hjärn-och lyckoforskning inspirerar han dig till ett helt nytt sätt att se på vad som egentligen driver människor och verktygen för att må och prestera optimalt. Mats Lönn, rektor på Kollaskolan som är en F-9 skola i centrala Kungsbacka med både grundsärskola och grundskola. Mats har mångårig erfarenhet som skolledare i två skolformer och har också arbetat centralt i förvaltningen med kvalitetsutveckling. Eva Minten, fil dr i historia och undervisningsråd på Skolverket med ansvar för forskningsspridning och för internationella forskningsfrågor.

5 Bra att veta Datum 14 oktober 2015 Kl Plats Scandic Crown Polhemsplatsen 3, Göteborg Kontakt Ulla Reiderstedt, Lena Singleton, Tel (vxl): Kostnad Dagen är kostnadsfri, inklusive kaffe och lunch. OBS! Vid utebliven närvaro utan avanmälan senast 30/9 debiteras 500 kr + moms. Anmälan Direktlänk till anmälan. Aktivitetskod: Anmäl dig på Senast 10 september 2015 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Läs mer på vår webbplats

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Den 14:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 2 3 juni 2014 Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Årets tema: Kommunikativ tillgänglighet för alla! Göteborgs Stad Grafiska ruppen 140108-011-130

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan.

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. n e g n i n s i v r e d n u i g n Framgå En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Skolinspektionen Dnr 2010:1284 Foto: Ryno Quantz, Monica Ryttmarker

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer