1(2) Diarienummer DNKS Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå."

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum Diarienummer DNKS Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga Förslag till beslut Driftnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga attt gälla från årsskiftet Sammanfattning Att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet är ett av målen inom såväl den regionala som den nationella kulturpolitiken. Arbetet med att nå barn och unga i hela Halland är prioriterat i Hallands kulturplan Redan idag ges stöd till kultur för barnn och unga i Halland i form av till exempel subventionerad scenkonst och resestöd till utvalda besöksmål. Det existerar också ett informationsutbyte mellan den regionala och kommunala nivån. Däremot har hittills saknats formulerade riktlinjer. Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga syftar till att öka tillgängligheten till ett kulturutbud medd hög konstnärlig kvalitet för barn och unga samt att tydliggöra roll- och ansvarsfördelningenn mellan regional ochh kommunal nivå. Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef

2 2(2) Bilaga: Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga Styrelsens/nämndens beslut delges Kultur- och utbildningsnämnder i de halländska kommunerna

3 1(4) Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet det är ett av målen inom såväl den regionala som den nationella kulturpolitiken. Arbetet med att nå barn och unga i hela Halland är prioriterat i Hallands kulturplan Dessa riktlinjer syftar till att öka tillgängligheten till ett kulturutbud med hög konstnärlig kvalitet för barn och unga samt att tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen mellan regional och kommunal nivå. Regionalt subventionerat kulturutbud De regionala programmen ska uppfylla kravet på kvalitet. I begreppet ingår både konstnärlig professionalitet och lämplighet. Utbudet ska erbjuda program för kulturupplevelser. Utbudet ska vara varierat både gällande innehåll och medverkande kulturskapare. Utbudet formas i samverkan med kommunerna. Ett konstnärligt råd skapas med representanter från samtliga kommuner. Gruppen ges stort inflytande över vilka program som ska subventioneras. Gruppen träffas minst två gånger per år och träffarna har även utbildningsinslag. Kultur i Halland fastställer det slutgiltiga utbudet. Subventionsmedel kan inte användas om programmen finansieras med skapande skola-medel. Regionalt resestöd Resestödet ska utgöra 50kr/resenär, dock minst 50 % av den totala resekostnaden. Ett pedagogiskt program ska ingå i besöket. Detta bekostas av skolan. Besöksmålet ska ligga utanför den egna kommunen. Resestödet utbetalas för resor till de besöksmål och institutioner som omfattas av regionalt stöd. För närvarande omfattas följande besöksmål av resestödet: Tjolöholms slott Teater Halland Falkenbergs Museum Mjellby konstmuseum Bonadsmuseet i Unnaryd Rum för Dans Naturrum Getterön Hallands kulturhistoriska museum Världsarvet Grimeton Hallands konstmuseum Teckningsmuseet i Laholm Teater Albatross Äskhults by

4 2(4) Målgrupp De subventionerade programmen riktar sig till barn och unga till och med gymnasieåldern. Kultur i Halland De regionala insatserna sköts av Kultur i Halland som ombesörjer: presentation av utbud och artister gemensamma resor till utbudsdagar bokning och administration av det regionalt subventionerade programutbudet Kommunala insatser Varje kommun som vill ta del av de anslagna subventionsmedlen ska ha en fastställd kulturplan som också anger särskilda riktlinjer för hur kulturen ska nå de unga i kommunen. För att dialog och samverkan mellan kommunen och Kultur i Halland ska fungera krävs att det i varje kommun finns kommunal samordnare som ansvarar för att fördela den reserverade subventionssumman. Kommunal samordnare ansvarar för att subventionsmedlen fördelas så rättvist som möjligt inom kommunen. Även friskolornas, ideella arrangörers och i möjligaste mån även gymnasieskolans rätt till subventionsmedel beaktas. Ekonomisk motprestation med lika stor insats som den regionala programsubventionen utgör (50 % av totalpriset inkl. resor, boende och traktamenten). Samordnaren ansvarar för redovisning av hur medlen använts samt återrapportering av publiksiffror. Konstnärligt råd Ett konstnärligt råd bestående av kommunala samordnare från kultur- och utbildningsförvaltningar och regionala utvecklare tar två gånger årligen fram ett kulturutbud som omfattas av Kultur i Hallands programsubventioner. Fördelningsprinciper gällande subventioner mellan kommunerna Antalet barn 0-18 år i varje kommun, används som beräkningsgrund för en proportionell fördelning av regionala subventionsmedel mellan kommunerna

5 3(4) Subventionsmedel som innan 1 juni ej tagits i anspråk av en kommun, kan tilldelas annan kommun eller användas till särskilda satsningar efter dialog i konstnärliga rådet Finansiering Kultur i Halland avsätter årligen medel, som ska användas till subventionering av utbud samt övriga regionala insatser. Anslaget fastställs i samband med Region Hallands årliga budget och verksamhetsplan. Vid förändring av förutsättningarna ska dessa meddelas i god tid. Fördelning För 2015 har regionen anslagit kronor till kommunerna för arvode och resor för medverkande i det utbud som arbetats fram i det konstnärliga rådet bokas program enligt nuvarande praxis. Det regionala anslaget fördelas proportionerligt mellan kommunerna enligt nedanstående modell: Kommun Folkmängd 0-18 år 2014 Andel 0-18 år Regionalt anslag inkl. program subvention, Teater Halland och resestöd Regional programsubvention Hylte ,4 % Halmstad ,7% Laholm ,1 % Falkenberg ,0% Varberg ,7% Kungsbacka ,1% ,0% Från och med 2016 införs subventioner i enlighet med riktlinjerna i detta dokument, d.v.s. kommunerna betalar 50 % av totala programkostnaden. Vid köp av Teater Hallands föreställningar betalar man angivet, redan subventionerat, pris samt bokar direkt på teatern.

6 4(4) Övriga regionala insatser i dialog med kommunerna Verkar för att öka kunskapen om kulturens betydelse för barn och unga Arrangerar varje år tillsammans med en kommun i taget en konferens för skola och kulturliv i syfte att stärka kunskapen om kulturens betydelse för ungas utveckling och lärande Driver utvecklingen av utbudet Utvecklar och upprätthåller löpande information och utbyte med kommunerna Samverkar med kommunerna runt utbildningstillfällen för personalen Samverkar med Högskolan i Halmstad och andra forskningsinstanser Delger kommunerna regional omvärldsbevakning och medverkan i nätverk. Presenterar ett utbud av konstnärer och institutioner som har kunskap om och vilja att arbeta konstnärligt inom ramen för Skapande skola. Uppföljning och utvärdering Kultur i Halland sammanställer senast den 15 januari varje år de insatser som gjorts för att genomföra insatserna samt utfallet kommunvis. Med denna redovisning som underlag följer Region Halland i dialog med konstnärliga rådet upp och utvärderar årets verksamhet. Driftnämnden Kultur och skola Lovisa Aldrin Ordförande Eva Nyhammar Förvaltningschef

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER. PROJEKTPLAN Museipedagogisk utveckling 24 oktober 2002 29 februari 2004

STATENS HISTORISKA MUSEER. PROJEKTPLAN Museipedagogisk utveckling 24 oktober 2002 29 februari 2004 STATENS HISTORISKA MUSEER PROJEKTPLAN Museipedagogisk utveckling 24 oktober 2002 29 februari 2004 Beslutad av överintendenten den 24 oktober 2002 1 Innehåll: Sammanfattning. 3 Bakgrund.. 3 Beställare och

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen Kultur i ögonhöjd Förskolan Kulturförvaltningen Barn och ungdomar som får utveckla alla sina språk, som blir lyssnade på och som får uppleva konst och kultur med alla sina sinnen växer. Att detta blir

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer