Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämndens ansökan om kronor för att genomföra Kulturfestival Finansieringen ska ske inom kommunledningskontorets befintliga budgetram. Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden har ansökt om kr från kommunstyrelsen för att kunna genomföra Kulturfestival Evenemanget ska bygga på samverkan mellan kulturinstitutioner, kommunens kulturverksamheter, föreningar, kulturkrögare & stadens fria kulturliv, studieförbund, konstnärer, universitetet, Smålandsidrotten och näringslivet. Ambitionen är att långsiktigt utveckla en unik och bred kulturfestival som gör att staden blir mera levande året om vilket på sikt ska leda till ökad attraktivitetet för kommunen. Utifrån ovanstående föreslås att kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämndens ansökan om kronor. Annette Andersson förvaltningschef Bilagor Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax

2 UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 9 Kulturfestival 2014 Dnr KFN 2014/0032 Handlingar Förvaltningschef Lolita Perssons och arrangemangsutvecklare Pär Israelssons skrivelse 30 januari Bakgrund Under hösten 2013 togs de första stegen mot att utveckla en större årlig kulturfestival i Kalmar. Två större möten har genomförts med totalt 75 personer från olika delar av kulturlivet i Kalmar. Gruppen har gemensamt beslutat att genomföra en kulturfestival som ska bygga på en bred samverkan mellan kulturinstitutioner, kommunens verksamheter, föreningar, kulturkrögare & stadens fria kulturliv, studieförbund, konstnärer, Linnéuniversitetet och näringslivet. Kulturfestivalen ska bygga på medarrangörernas egna arrangemang men också i form av gemensamma satsningar. Evenemanget planeras pågå mellan 24 oktober och 1 november Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ansökan på kronor för att genomföra kulturfestivalen 2014, och skicka den för beslut till kommunstyrelsen. Sekreterare Pia Axeheim Justeras Marianne Dahlberg ordförande Ingegerd Petersson Anslaget på kommunens anslagstavla den 25 februari 2014

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/ Kultur- och fritidsnämnden Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta ansökan på kronor för att genomföra kulturfestivalen 2014, och skicka den vidare till kommunstyrelsen för beslut. Bakgrund Under hösten 2013 togs de första stegen mot att utveckla en större årlig kulturfestival i Kalmar. Två större möten har genomförts med totalt 75 personer från olika delar av kulturlivet i Kalmar. Gruppen har gemensamt beslutat att genomföra en kulturfestival som ska bygga på en bred samverkan mellan kulturinstitutioner, kommunens verksamheter, föreningar, kulturkrögare & stadens fria kulturliv, studieförbund, konstnärer, Linnéuniversitetet och näringslivet. Kulturfestivalen ska bygga på medarrangörernas egna arrangemang men också i form av gemensamma satsningar. Evenemanget planeras pågå mellan 24 oktober och 1 november Kultur- och fritidsförvaltningen Lolita Persson Förvaltningschef Pär Israelsson Arrangemangsutvecklare Bilagor Kulturfestival i Kalmar med start 2014 KF Kultur- och fritidsförvaltningen Monokrom Adress Box 610, KALMAR Besök Tullslätten 4 Tel vx Fax Klicka här för att ange text.

4 Handläggare Datum Pär Israelsson Till Kommunstyrelsen Kulturfestival i Kalmar med start 2014 Bakgrund: Kalmar har vuxit som evenemangsstad de senaste åren och vi ser tillbaka på en fantastisk sommar med många besökare och välbesökta evenemang. Framförallt har det tagits stora kliv inom idrottsturismen med evenemang som exempelvis UEFA Dam-EM och Ironman. Det har under 2013 också tagits initiativ från olika håll att utveckla en kulturfestival i Kalmar. Som ett första led övergick ljusfestivalen Lysande Kalmar till evenemanget Ljus på kultur som arrangerades den 16:e november Ljuset riktades istället mot stadens kulturverksamheter och evenemang. Arrangemanget planerades och genomfördes som en samverkan mellan Kalmar konstmuseum, Kalmar läns museum, Kalmar slott, Kalmar 4H, Byteatern, Galleri Monica Strandberg, kulturskolan, Söderport Café, Thomas Michel, Lindökollektivet med stöd och samordning av kultur- och fritidsförvaltningen och Destination Kalmar AB. Evenemanget blev framgångsrikt och mottogs väl av både publik och media. Publiken rörde sig mellan de olika evenemangsplatserna vilket bidrog till att en ny publik besökte stadens olika kulturarenor. Kalmar konstmuseum hade t ex cirka 400 besökare under dagen/kvällen varav många var förstagångsbesökare och totalt besöktes arrangemanget av 3500 personer. Efter Ljus på kultur beslutade arrangörerna att utveckla arrangemanget till en flerdagars större kulturfestival med start Kultur- och fritidsförvaltningen Adress Tel vx

5 2 (4) Målsättning och innehåll: Evenemanget ska bygga på samverkan mellan kulturinstitutioner, kommunens kulturverksamheter, föreningar, kulturkrögare & stadens fria kulturliv, studieförbund, konstnärer, universitetet, Smålandsidrotten och näringslivet. Kulturfestivalen ska bygga på medarrangörernas egna utbud men också i form av gemensamma projekt. Målet är att tillsammans skapa en kulturfestival innehållande teater, film, bildkonst, performance, föreläsningar, konserter med all världens musik, utställningar, dansförställningar, författarbesök, ljusparad, estradpoesi, ljusinstallationer, stadsvandringar, rookiescen, streetkulturer, internationell matfestival, körevenemang, berättarkvällar m.m. Dessutom planeras ett särskilt kulturlovsprogram dagtid för höstlovslediga barn, ungdomar och barnfamiljer. Ambitionen är att långsiktigt utveckla en unik och bred kulturfestival på hög nationell nivå. Detta bidrar till att staden blir mera levande året om och en ökad attraktivitetet i staden. Kulturfestivalen ska locka hit besökare, få boende och studenter att hitta till allt som erbjuds i Kalmar på den kulturella kartan, ge kulturen en tydligare identitet och utveckling samt en fördjupad samverkan mellan de olika kulturaktörerna i staden. På Fan Zone under UEFA Dam-EM möttes idrotten och kulturen. Ett framgångsrikt koncept som lockade nya besökare som inte var intresserade av fotbollen. Under kulturfestivalen bjuds också idrotten in att samverka med kulturen. Syftet är att väcka nyfikenhet och intresse bland de som normalt inte tar del i stadens kulturutbud. Nuläge och möjligheter: Hittills har två möten hållits där totalt 75 aktörer funnits med varav cirka 35 redan planerar sin medverkan på olika sätt. Det har utvecklats ett mycket positivt samverkansklimat inom kultursektorn och möjligheten finns att skapa något unikt inom kulturområdet. Beslut har tagits att genomföra festivalen mellan perioden 24 okt till 1:e november 2014 och antalet evenemangsdagar under 2014 kommer att beslutas under våren då vi ser omfattningen av programmet. Samtal pågår också med Ölandskommunerna kring möjligheterna att utveckla en kulturfestival med Kalmarssundsperspektiv. Mörbylånga och Borgholms kommun har också beslutat att arrangera kulturvecka under v.44. Här finns potential att långsiktigt utveckla en regional kulturfestival och därmed påbörja djupare samverkan mellan kommunerna inom kulturområdet. Kulturfestivalen, som evenemanget kallas innan annat namn beslutas, planeras innehålla en kombination av betal- och gratisevenemang för att få till både spets och bredd i programmet. Samtal förs också med kommunledningskontoret kring att den 24:e oktober särskilt fokusera programmet på mångkultur.

6 3 (4) Genomförande: Kulturfestivalen planeras under våren med utgångspunkt i 9 områdesgrupper. Här träffas arrangörerna och fokuserar på olika teman/kulturområden med särskilt fokus på nya samarbeten och utveckling. Inom arbetsgrupperna arbeta fram en sammanställning av evenemang som kan genomföras och finansieras av parterna själv samt en sammanställning evenemang som kan genomföras med ett projektstöd. Tidsplanering: Vecka 3-9, inledande temamöten utifrån områden och samverkan. Undersöka finansiering/sponsring, möten med Borgholms och Mörbylånga kommun, Linnéuniversitetet, Kalmar City, Regionförförbundet Kalmar län, krögare, hotell med flera. 4:e mars, stormöte med avstämning & lägesrapport. Vecka 11 21, planering och programsättning. En första marknadsföring byggs upp på sociala medier. 27:e maj stormöte, avstämning & samordning av program. Vecka 23, första pressinformation. Vecka 35 programmet färdigt. Vecka marknadsföring och praktisk planering. 24:e oktober invigning! Finansiering: Kulturfestivalen finansieras dels av respektive medarrangör men med en gemensam marknadsföring och en möjlighet att söka medel till samverkan och utveckling av olika delevenemang. Arrangemangsutvecklaren på kultur och fritidsförvaltning ansvarar för samordning/projektledning av evenemanget och Destination Kalmar AB samordnar marknadsföringen.

7 4 (4) Preliminär budget Kulturfestival 2014: Intäkter: Fördelat ur kultur- och fritidsförvaltningens pott för projekt och utveckling : - Kulturinstitutionerna (egna produktioner) : - Föreningar (egna produktioner) : - Studieförbunden (egna produktioner) : - Destination Kalmar (marknadsföring) : - Summa: : - Utgifter: Programtidning : - Övrig marknadsföring, annonser, grafisk profil m.m : - Invignings & avslutningsevenemang : - Övriga evenemang, totalt alla parter : - (Kostnader för utställningar, installationer, band & artister, dans och teaterföreställningar, författarbesök, föreläsningar, ljud & ljusteknik m.m.) Summa: :- Vi ämnar söka pengar från: Regionförbundet : - Statens konstråd (Kalmar konstmuseum) : - Näringslivet : - Linneuniversitetet : - Summa: : - Sammanfattning: Planeringen är i ett tidigt skede och de olika parternas insatsar är uppskattade utifrån nuläget. Intäktsbudgeten, inklusive möjlig extern finansering, uppgår till :-. Vi söker därför medel från kommunstyrelsen med kr för att genomföra evenemanget under Evenemangsutvärdering och ekonomiskt utfall redovisas i december Pär Israelsson Arrangemangsutvecklare Kultur- och fritidsförvaltningen

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde -3, KFN 2013-03-12 08:30 Kallelse till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2013-03-12 kl. 08.30 i Frösörummet -2, KFN 2013-03-12 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Karin Thomasson, MP, ordförande JA

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN BLEKINGE Nya samverkansformer Blekinge är en liten region med korta avstånd och goda möjligheter att skapa samverkan mellan aktörer från hela regionen. Genom

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN

KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN Handlingsplan 2010-2013 Beslutad i kommunstyrelsen 2010-02-03 2 Bakgrund I februari 2008 antog kommunfullmäktige en kulturpolitisk strategi för Lunds kommun. Samtidigt

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun 1 Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun Bakgrund Säters kommun har ca 11 000 invånare. Ambitionen är att trots kommunens relativa litenhet kunna erbjuda barn och ungdomar ett aktivt kulturliv,

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar län. Scenkonst-strategi för Kalmar län 2012-2014

Regionförbundet i Kalmar län. Scenkonst-strategi för Kalmar län 2012-2014 Ka l m län ar s e t a i g s n o k n e c s Regionförbundet i Kalmar län 1 4 1 0 2 2 1 0 2 r t ts Scenkonst-strategi för Kalmar län 2012-2014 Omslag: Foto 1 Ur Byteaterns pjäs Lockfågeln. Regionförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID 2(15) Sammanfattande analys En bild: Den 10 juni på kvällen samlas 1200 ungdomar i Kungälv för att fira att sommarlovet börjar. Hög stämning, drogfritt, succé.

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 14 maj 2013, klockan 18:00 Plats Huddinge Folkets Hus, Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv De regionala kulturaktörerna Kulturenheten September 2011 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Regionala kulturaktörer... 4 2 Musik... 7 2.1

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2015-01-28

Kulturnämndens handlingar 2015-01-28 Kulturnämndens handlingar 2015-01-28 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2015-01-15 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Varbergs Kurort, 2015-01-27--2015-01-28

Läs mer

Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011

Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011 Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011 1. Fakta om året som gått Styrelse Styrelsen har under 2011 bestått av: Ordförande: Marianne Gustafsson Kassör: Olle Sundin (fram till augusti) Ordinarie ledamöter:

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2012 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 Inledning Utifrån sett borde 2012 ha varit ett magert år med sämre ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Rapport 13:05 maj 2013

Rapport 13:05 maj 2013 Rapport 13:05 maj 2013 Volante är ett kunskapsföretag som vill bidra till en klokare och roligare värld genom att utveckla och sprida kunskap. Tobias Nielsén är kulturekonom och vd för Volante Joakim Sternö

Läs mer

1 Upprop om information om tänkt tillbyggnad av hotell Kungshamn. Informationen ges den 3 mars kl 1400 av Erik Prestgaard och Mats Lundgren.

1 Upprop om information om tänkt tillbyggnad av hotell Kungshamn. Informationen ges den 3 mars kl 1400 av Erik Prestgaard och Mats Lundgren. Kallelse utbildningsnämnden Tid Plats Ordförande Torsdagen den 26 mars 215 kl.8.3-13. Kommunhuset Kungshamn, lokal: Hållö Mikael Sternemar Den ledamot som har förhinder att närvara kallar själv in sin

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad

Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad Foto: Stefan Nilsson 1 Evenemang - och mötesstrategi för Halmstad Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund och nuläge 3 Vision 3 Syfte 3 Vad är evenemang och möte 4

Läs mer

P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson

P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson Kultur- och turismnämnden 2008-09-02 43 Plats och tid Boda kvarn, kl 16.00 Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Marianne Tronelius (s), Inga Eriksson

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer