PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad"

Transkript

1 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad Göran Giselsson, ordförande (M) RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) Helen Hägglund, tf. kulturansvarig Landstinget Kronoberg Emelie Johansson, kultursamordnare, Regionförbundet södra Småland Sekreterare Helen Hägglund Göran Giselsson, ordförande önskar välkommen till dagens möte. 41 Justering Ordförande Göran Giselsson och vice ordförande RosMarie Jönsson Neckö justerar protokollet fredagen den 21 november 2014 kl Föredragningslista Kulturberedningen fastställde upprättat förslag till föredragningslista. 43 Information om beslut av statliga utvecklingsmedel Projektet Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten har ansökt och beviljats medel av Statens kulturråd om totalt 1 miljon kronor. Projektägare

2 2 (6) är Regionförbundet södra Småland och utförare är Regionteatern Blekinge Kronoberg. et innebär att projektet är finansierat för det tredje och sista året. För länet medborgare innebär det att dansgästspel och samproduktioner inom dans kommer att visas och turnéra i länet. Det mobila scenkonstteam som arbetar mot skolorna kommer att fortsätta stt arbete med pedagogisk verksamhet inom dans och teater. 44 Information om budgetarbete inför 2016 Kulturberedningen tar vanligtvis fram ett budgetunderlag gällande kulturområdet för vidare beslut i budgeten för kommande år. I år ser processen annorlunda ut med anledning av bildandet av Region Kronoberg. Budgetkick-off för förtroendevalda samt ansvarig personal kommer att ske i början av januari. Budgetunderlag tas sedan fram i den kulturnämd som från och med årsskiftet har ansvar för kulturfrågorna. 45 Information om uppföljning av kulturplanen Helen Hägglund t.f kulturnasvarig och Emelie Johansson samordnare kultur, gav beredningen en sammanfattad översikt över de resultat som åstadkommits under kulturplaneperioden Det är den första perioden med en regional kulturplan som styrdokument och modell för dialog och samverkan i länet. Under perioden har bland annat ett regionat uppdrag till Ljungbergmuseet formulerats. Kulturarvscentrum Småland har invigts och länet har drivit fyra större projekt med sammanlagt 4,95 miljoner kronor i stöd från Statens kulturråd. Regional kulturplan för Kronobergs län följs upp årligen kvalitativt och kvantitativt i enligt årscykel och redovisas i separat rapport.

3 3 (6) 46 Kulturpolitiska uppdrag till kulturinstitutionerna avseende digitaliering att att föreslå landstingsstyrelsen att rikta kulturpolitiska uppdrag kring digitalisering till landstingets regionala kulturinstitutioner under Digitalisering är ett utpekat område i gällande kulturplan och prioritering i Regional kulturplan för Kronobergs län Den teknika utvecklingen innebär möjligheter för kulturområdet då det kan skapa möjligheter för fler att lättare ta del av kulturutbudet. Det innebär samtidigt utmaningar för kulturinstitutionerna att följa med i utvecklingen gällande att bygga upp kompetens, digitala lösningar för produktion, distribution och att skapa möjligheter för medborgarnas delaktighet i kulturutbudet. Kulturpolitiska uppdrag riktat till kulturinstitutionerna föreslås därför samt att dessa resurssätts med kulturberedningens utvecklingsmedel 2014 med kr per organisation. Uppdraget beskrivs i särskild skrivelse inför beslut i landstingsstyrelsen. 47 Fördelningsprinciper 2015 att föreslå landstingstyrelsen att godkänna fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet Landstinget Kronobergs och Regionförbundet södra Småland tar årligen beslut om principer för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Föreslagna fördelningsprinciper 2015: - Som riktvärde används 2014 års fördelning till de verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen (se bilaga). - Vid eventuell uppräkning av Statens kulturråd räknas verksamheterna upp utifrån den procentnivå som anges. - Eventuellt extra anslag från staten fördelas med utgångspunkt i utvecklingsarbete formulerat i Framställan om utökning av den statliga medfinansieringen inför 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen som ställts till Statens Kulturråd per Hur och i vilken ordning utvecklingsarbetet ska bedrivas, i de fall processerna inte redan är igång, avgörs i den fortsatta samverkans- och samrådsprocessen.

4 4 (6) - Utbetalningsförfarande: de statliga medlen till verksamheter i kultursamverkansmodellen betalas ut kvartalsvis, i enlighet med Landstinget Kronobergs ordinarie rutiner för utbetalning och enligt de riktvärden som anges ovan. Summan regleras i efterhand beroende på beslut från Statens kulturråd. 48 Återrapportering glasutställning Suzhou Museum Kina Kulturparken Småland har i samarbete med Suzhou museum och Regionförbundet södra Småland genomfört en glasutställning med småländskt glas på Suzhou museum, Kina, mellan maj-augusti Kulturparken har fått stöd från Landstinget Kronoberg med kr av kulturberedningens utvecklingsmedel för genomförandet. I samband med invigningen av glasutställningen undertecknade Kulturparken ett samarbetsavtal med Suzhou museum som bland annat innebär att de ska visa en utställning på Smålands museum år Rapporter från kurser och konferenser Kulturberedningens ledamöter återrapporterar från sina respektive konferensdagar: Konferens Digitalisering, Kristianstad 9/10 Sydsvenskt kultursamarbete, Kristianstad 9/10 Öppna Portar, Kalmar 22-24/10 (Se 50 Kurser och konferenser att kulturberedningens presidie kontrollerar om eventuell möjlighet att delta vid Sydostkultur, Kalmar 21/11

5 5 (6) att Margareta Artéus Thor deltar vid Glasklart-konferens om glaspedagogikprojekt i Glasriket, Boda 11/12 Inbjudan: - Sydostkultur, Kalmar, 21/11 - Glasklart-Konferens om glaspedagogikprojekt i Glasriket, Boda 11/12 51 Övrigt. Göran Giselsson ordf. tackade kulturberedningen och tjänstemännen för gott arbete under året och under mandatperioden. Vice ordf. RosMarie J Neckö tackade ordförande för detsamma och tjänstemännen tackade beredningen. Kulturberedningens ledamöter har tillsammans med kallelsen till dagens möte fått bilagorna: Regionala utvecklingsmedel från Kulturrådet Fördelningsprinciper 2015 Inbjudan Glasklart 11 dec 2014 Minnesanteckningar Sydsvenskt kultursamarbete Slutrapport Glasutställning Suzhou Vid protokollet Helen Hägglund Sekreterare

6 6 (6) Justerat Göran Giselsson Ordförande RosMarie Jönsson Neckö Vice ordförande Protokollet har tillkännagivits på landstingets anslagstavla Lillemor Ahlgren

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33 Kulturnämnden Tid 2015-06-24 13:00-16:35 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö Ragnar Lindberg (S) (ordförande) RosMarie Jönsson Neckö (S)

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23) 2009-12-16 1 (23) Tid Onsdagen den 16 december kl.10.00 12.30 med ajournering kl. 11.30 11.50 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Korrö Hantverksby, Linneryd Marie-Louise

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 26 november 2014 kl. 10.00-14.00 ca Plats: Ryssbygymnasiet,

Läs mer

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-03-30 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 30 mars 2012 kl. 10.00

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-23 1 (32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-23 1 (32) 2009-09-23 1 (32) Tid Onsdagen den 23 september kl.10.00 12.15 med ajournering kl. 11.30 11.40 Plats ande Ledamöter Bravo-huset, Framtidsvägen 12 a, Växjö. Sammanträdesrum Bure Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN BLEKINGE Nya samverkansformer Blekinge är en liten region med korta avstånd och goda möjligheter att skapa samverkan mellan aktörer från hela regionen. Genom

Läs mer

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015)

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015 Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Regionförbundet Östsam 2014 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-03-11 10:00 13:40 Plats Möbelriket, Videum Science Park ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Olof Björkmarker (S), ordförande

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-09-02 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 27 augusti kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 1 Regionförbundet södra Småland Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Regionstyrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 39 - balansräkning

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2007-11-12 1(21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl 09.00-14.00 ande Eddie Forsman ordförande 62-79 Ulf Nilsson 62-79; ordförande 80-93 Mona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:00 Beslutande Helen Johansson Kokkonen (S) Lars Beckman (S) ordf Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Leif Jonsson

Läs mer