Hälso- och sjukvårdsberedningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälso- och sjukvårdsberedningen"

Transkript

1 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö Pernilla Sjöberg, ordförande (M) Ann-Charlotte Kakoulidou, 2:a vice ordförande (S) Ola Gustafsson (S) Ewa Borgström (S), tjänstgörande ersättare Annette Severinsson-Åstrand (S) Ove Löfqvist (M), tjänstgörande ersättare Thomas Haraldsson (C) Eva Johnsson (KD) Erik Thordin (KD) Lars Andersson (FP) Tryggve Svensson (V) Katarina Jonasson, tjänsteman, tjänsteman 31 Justering Ordförande Pernilla Sjöberg och andra vice ordförande Ann-Charlotte Kakoulidou justerar protokollet tisdagen den 21 juni kl Föredragningslista Hälso- och sjukvårdsberedningen fastställde upprättat förslag till föredragningslista.

2 2 (5) 33 Information Vård- och behandlingsgarantin samt kömiljarden Kerstin Bengtsson, planeringssekreterare på utvecklingsavdelningen Landstinget Kronoberg, informerade om vård- och behandlingsgarantin. Den infördes i Landstinget Kronoberg i november 2005 och skrevs in i hälso- och sjukvårdslagen år Vård- och behandlingsgarantin ger rätt till vård i rimlig tid. Sjukvården ska planera vård och behandling tillsammans med patienten. Vård- och behandlingsgarantin innebär att man ska få tid för besök och behandling inom vissa tidsgränser, kontakt med vårdcentral samma dag. 7 läkarbesök på vårdcentral inom 7 dagar. 90 besök i specialistvården inom 90 dagar. 90 behandling påbörjad inom 90 dagar. Om man inte får vård inom vårdgarantins tidsgränser har man möjlighet att få hjälp med att få tid i något annat landsting. Långvarigt/kroniskt sjuka patienters vård får inte försämras som en följd av vårdgarantin. Arbetet med att korta köerna har inneburit att Landstinget Kronoberg får del av regeringens särskilt avsatta pengar, den så kallade kömiljarden. Kömiljarden är en presentationsbaserad modell och introducerades år Syftet är att korta köerna till sjukvården. För att få ta del av pengarna ställs det en rad krav. Inrapportering av väntetider ska göras till Sveriges Kommuner och Landsting varje månad hela året. Medlen fördelas sedan utifrån resultaten. Landstinget Kronoberg har lyckats nå uppsatta mål och har hittills i år fått 20 miljoner kronor. Tillgängligheten har förbättrats och Landstinget Kronoberg har nu landets bästa tillgänglighet när det gäller telefonsamtal till vårdcentral och besök i specialistsjukvård. 34 Medborgardialog att notera detta till protokollet. Pernilla Sjöberg meddelade att arbetet med att starta en e-panel börjar till hösten, när principerna för medborgardialog är beslutade av landstingsfullmäktige.

3 3 (5) 35 Verksamhetsplan att godkänna den reviderade verksamhetsplanen för hälso- och sjukvårdsberedningen för åren Verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsberedningen för åren har reviderats med följande tillägg under rubriken Direktiv: Hälso- och sjukvårdsberedningen är ett beredande organ underställt landstingsstyrelsen. 36 Arbetsgrupper att bilda tre arbetsgrupper som ska studera områdena psykiatri, patientsäkerhet och kvalité samt vårdval och tillgänglighet. att i arbetsgruppen psykiatri ingår Pernilla Sjöberg (sammankallande), Annette Severinsson-Åstrand, Erik Thordin och Tryggve Svensson. att i arbetsgruppen patientsäkerhet och kvalité ingår Ann-Charlotte Kakoulidou (sammankallande), Eva Johnsson och Joakim Pohlman. att i arbetsgruppen vårdval och tillgänglighet ingår Jessica Lyckvall (sammankallande), Ola Gustafsson, Thomas Haraldsson och Lars Andersson. Hälso- och sjukvårdsberedningen kommer att inleda sitt arbete med att studera psykiatri, patientsäkerhet och kvalité samt vårdval och tillgänglighet. Ledamöterna indelades i tre arbetsgrupper enligt följande. Arbetsgrupp som ska studera psykiatrin: Pernilla Sjöberg (sammankallande), Annette Severinsson-Åstrand, Erik Thordin och Tryggve Svensson. Arbetsgrupp med patientsäkerhet och kvalité som arbetsområde: Ann-Charlotte Kakoulidou (sammankallande), Eva Johnsson och Joakim Pohlman. Arbetsgrupp som ska arbeta med vårdval och tillgänglighet: Jessica Lyckvall (sammankallande), Ola Gustafsson, Thomas Haraldsson och Lars Andersson. Arbetet i arbetsgrupperna startar till hösten fördelat på högst fyra träffar per år. Arbetsgrupperna kommer att rapportera på sammanträdena om det pågående arbetet. Därutöver kommer hälso- och sjukvårdsberedningen att följa utvecklingen inom diagnoserna stroke, diabetes och cancer.

4 4 (5) 37 Samverkan Psykiatricentrum i Landstinget Kronoberg ska i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting arrangera en heldag om psykiatri den 10 oktober i Växjö. Ordinarie ledamöter i beredningarna kommer att bjudas in till denna dag. Den planerade psykiatridagen, som skulle ha ägt rum den 14 september i samverkan med samverkansberedningen och FoU-beredningen, ställs i och med detta in. 38 Rapporter att notera detta till protokollet. Det fanns vid dagens sammanträde inget att rapportera om från kurser eller konferenser. 39 Kurser och konferenser att Ann-Charlotte Kakoulidou, Eva Johnsson och Joakim Pohlman deltar i den nationella konferensen om patientsäkerhet den september i Stockholm. att Pernilla Sjöberg och Tryggve Svensson deltar i psykiatridag 2011 den 21 september i Stockholm. att Pernilla Sjöberg deltar i Jämlik hälsa och vård den 15 september i Kalmar. att Jessica Lyckvall och Ola Gustafsson deltar i prioriteringskonferensen den 6-7 oktober i Västerås. Följande inbjudningar till konferenser har inkommit: Nationell konferens om patientsäkerhet den september i Stockholm.

5 5 (5) Psykiatridag 2011, Vad hände med alla goda förslag för en bättre psykiatri? arrangerad av Dagens Medicin den 21 september i Stockholm. Jämlik hälsa och vård den 15 september i Kalmar. Prioriteringskonferens den 6-7 oktober i Västerås. 40 Övriga frågor meddelade att kallelse, handlingar och protokoll kommer efter sommaren att skickas elektroniskt till de ledamöter som har e-postadress ltkronoberg eller en e-postadress till ett politiskt parti. Pernilla Sjöberg berättade att hälso- och sjukvårdsberedningens sammanträde den 26 oktober stryks. Istället kommer ordinarie ledamöter att bjudas in till en heldag som handlar om psykiatri den 10 oktober. I fortsättningen kommer ingen sluttid för sammanträdet att anges på kallelsen. Vid protokollet Sekreterare Justerat Pernilla Sjöberg Ordförande Ann-Charlotte Kakoulidou Andra vice ordförande Protokollet har tillkännagivits på landstingets anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-09-02 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 27 augusti kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2011-10-24 SB 5 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-11-07 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 24 oktober 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-03-26 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 19 mars 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö PROTOKOLL 1(8) Plats: Närvarande: Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö Beslutande ledamöter: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Ingrid Ivarsson (S) (ers Mona-Lisa

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-05-10 1(17) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-06-18 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Oden, Emil Lindells v 15, Växjö Tryggve Svensson (V) (vice ordförande)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2007-11-12 1(21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33 Kulturnämnden Tid 2015-06-24 13:00-16:35 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö Ragnar Lindberg (S) (ordförande) RosMarie Jönsson Neckö (S)

Läs mer

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson 2015-01-13 15LS1 1(22) Tid: 2015-01-13 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Erik Lövgren (S)

Läs mer

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Sammanträdesplats Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Ledamöter Margareta Isacsson (s) ordförande Inger Persson (m) vice ordförande Britt-Marie Asp (s) Jan-Erik Johansson (s) Solveig

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Folkhälsovetenskapligt centrum 2005-08-23 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

1 bilaga. Regeringens beslut

1 bilaga. Regeringens beslut Utdrag Protokoll I:7 vid regeringssammanträde 2011-12-15 S2011/11007/FS Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso-

Läs mer