Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö"

Transkript

1 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö Annelill Davidsson, ordförande (c) Gerd Lansler, 1:a vice ordförande (kd) Ester Petersson, 2:a vice ordförande (s) Bengt-Göran Birgersson (c) Saga Johnsson (fp) Janeric Kandenäs (s) Ulla-Britt Storck (s), tjänstgörande ersättare Wirginia Bogatic (v) Pia Andersen 1 Justering Ordförande Annelill Davidsson och andra vice ordförande Ester Petersson justerar protokollet tisdagen den 24 februari kl Föredragningslista Folkhälsoutskottet fastställde upprättat förslag till föredragningslista. 3 Kunskapsinhämtning Suicidprevention Chefsläkare Andrea Christoffersson inledde med att presentera några data beträffande suicid. - 4 personer dör varje dag i Sverige personer dör årligen, finns ett mörkertal - vanligaste dödsorsaken hos män under 35 år - huvudsakliga orsaken vid psykisk sjukdom.

2 2 (6) Det inträffade år 2006 i Kronobergs län 23 fullbordade självmord, av dessa hade 16 haft kontakt med sjukvården. Alla som har haft kontakt med sjukvården inom 30 dagar inför handlingen anmäls enligt Lex Maria. Tänkbara orsaker till självmord: - biologiska faktorer - ogynnsamma livshändelser såsom förlust av älskad person, ekonomisk krissituation, förlorat arbete - psykologiska faktorer; konflikter mellan personer, erfarenhet av våld, misshandel, sexuella övergrepp, känslor av hopplöshet - psykiatriska faktorer 90 procent av dem som begår självmord lider av psykisk sjukdom - sociala och miljömässiga faktorer; tillgänglighet av skjutvapen, droger, mediciner, gifter samt social isolering. Fullbordad suicid är vanligast bland män och äldre personer, medan det bland kvinnor och yngre är vanligast med suicidförsök. Strategier för suicidprevention: - insatser för utsatta grupper - minska förekomsten av alkohol och droger i samhället - minska tillgängligheten av metoder t.ex. vapenlag, begränsa utskrivning av läkemedel - psykologisk förebyggande minska risken till nya försök - medicinsk psykiatrisk behandling - spridning av kunskap om evidensbaserade metoder - öka kompetensen hos personalen som gör suicidbedömning - stöd till frivilliga organisationer som t.ex. SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd). Ett suiciduppföljningsprogram har under de senaste åren tillämpats i Ljungby. Detta kommer att införas i hela länet under våren Uppföljningsprogrammet innebär: - psykiatrisk bedömning inom 24 timmar - kontakt med kontaktmän i ett år - bedömning av kurator, psykolog - stöd till anhöriga. att notera informationen till protokollet. 4 Medborgardialog - Arbetsgrupper Ester Petersson redovisade från arbetsgruppen folkhälsopolitiska programmet. Arbetsgruppen föreslog att det borde genomföras en undersökning hur övriga utskott hanterar det folkhälsopolitiska programmet.

3 3 (6) Gerd Lansler redogjorde för det pågående arbetet i arbetsgruppen suicidprevention. Annelill Davidsson berättade om det påbörjade arbetet i arbetsgruppen hälsokonsekvensbeskrivning att ställa sig bakom förslaget att undersöka hur de andra utskotten hanterar det folkhälsopolitiska programmet. 5 Samverkansarbete Folkhälsoutskottet kommer att tillsammans med barn- och ungdomsutskottet anordna landstingsfullmäktiges seminarium den 30 mars. Temat denna dag är en hälsofrämjande hälso- och sjukvård för barn och ungdomar i Kronobergs län. att notera informationen till protokollet. 6 Uppföljningsfrågor Pia Andersen informerade om det pågående arbetet angående hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Vidare berättade hon om riskbruksprojektet. Projektet kommer nu att utökas även till mödravården och barnhälsovården. att notera informationen till protokollet. 7 Ärenden under beredning Inför budgetarbetet Inför folkhälsoutskottets arbete med budget 2010 har en tidplan skickats ut till samtliga ledamöter.

4 4 (6) 8 Protokoll Ordförande informerade från utskottens presidieträff den 15/12. Minnesanteckningar från detta möte har tidigare skickats ut till utskottets ledamöter. 9 Fullmäktige återkoppling och dialog Annelill Davidsson informerade från landstingsfullmäktiges sammanträde som ägde rum den 2 februari. Wirginia Bogatic föreslog, att folkhälsoutskottet ska yttra sig till organisationsutskottet angående den framtida politiska organisationen nästa mandatperiod. Janeric Kandenäs föreslog, att folkhälsoutskottet ska erhålla information om organisationsutskottets arbete vid varje utskottssammanträde. Ester Petersson lade fram förslag om att detta ska vara en stående punkt på föredragningslistan. Ordförande kommer att ta upp frågan på utskottens presidieträff. 10 Rapporter Ester Petersson redovisade från senaste sammanträdet i handikapprådet. Det fanns vid dagens sammanträde inget att informera om från uppdragsavdelningen. redogjorde för folkhälsoutskottets ekonomiska läge. Annelill Davidsson, Gerd Lansler, Bengt-Göran Birgersson och Ester Petersson rapporterade från seminariet Tobaksfrågan fortfarande rykande aktuell. Ester Petersson, Gerd Lansler och Annelill Davidsson rapporterade från seminariet om prioriteringsarbetet.

5 5 (6) att notera rapporterna till protokollet. 11 Kurser och konferenser Politikerutbildningen Folkhälsa är politik anordnas den 25/2-26/2 i Markaryd. Presentation av nya folkhälsorapporten, Folkhälsan i Sverige 2009, äger rum i Stockholm den 24/4. Konferens i Skövde den 21/4-22/4 Den jämlika hälsan kan vi räkna med den? att Annelill Davidsson, Gerd Lansler, Joakim Pohlman, Saga Johnsson, Bengt-Göran Birgersson, Kerstin Laakso Rungegård och Wirginia Bogatic deltar i utbildningen Folkhälsa är politik den 25/2-26/2 i Markaryd att Annelill Davidsson deltar vid presentationen av folkhälsorapporten Folkhälsan i Sverige 2009 den 24/4 i Stockholm att Annelill Davidsson och Ester Petersson deltar i konferensen Den jämlika hälsan kan vi räkna med den? i Skövde den 21/4-22/4. 12 Övriga frågor Broschyrerna Folkhälsa utifrån individen och Vårdval Kronoberg delades ut till ledamöterna. Vid protokollet Utskottssekreterare

6 6 (6) Justerat Annelill Davidsson Ordförande Ester Petersson Andra vice ordförande Protokollet har tillkännagivits på landstingets anslagstavla

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12. 1 (6) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-03-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-09-02 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 27 augusti kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-03-26 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 19 mars 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2011-10-24 SB 5 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-11-07 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 24 oktober 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Delprogram för suicidprevention. Ingår i Handlingsprogram Trygghet och Säkerhet

Delprogram för suicidprevention. Ingår i Handlingsprogram Trygghet och Säkerhet Delprogram för suicidprevention. Ingår i Handlingsprogram Trygghet och Säkerhet. Ks 2010:250 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Delprogram för suicidprevention. Ingår i Handlingsprogram

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Folkhälsovetenskapligt centrum 2005-08-23 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Sammanträdesplats Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Ledamöter Margareta Isacsson (s) ordförande Inger Persson (m) vice ordförande Britt-Marie Asp (s) Jan-Erik Johansson (s) Solveig

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19 Justering 2004-04-28 1(10) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 4/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.00

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 Justeringsdatum 2004-06-29 1 (45) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LF 3/2004 Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 48 Landstingsfullmäktiges öppnande Jämlikt utfärdad kungörelse

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 4 mars 2010 26 47 Kent Ögren (S), ordförande Britt Westerlund (S), vice ordförande Kenneth Backgård (NS) Leif Bogren (S) Hans Swedell (M) Agneta Lipkin (S)

Läs mer