PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö"

Transkript

1 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö Annelill Davidsson, ordförande (C) Charlotte Branting, 1:a vice ordförande (FP) Olof Björkmarker, 2:e vice ordförande (S) Oliver Rosengren (M), tjänstgörande ersättare Carl Geijer (M), tjänstgörande ersättare Ulla-Britt Storck (S) Janeric Kandenäs (S) Jerker Nilsson (V), tjänstgörande ersättare Bengt-Göran Birgersson (C) Christer Henriksson (KD) Annelise Hed (MP) Pia Andersen, tjänsteman Lillemor Ahlgren, tjänsteman Lillemor Ahlgren 14 Justering Ordförande Annelill Davidsson och andre vice ordförande Olof Björkmarker justerar protokollet måndagen den 15 april kl Föredragningslista Folkhälsoutskottet fastställde upprättat förslag till föredragningslista.

2 2 (6) 16 Information Länsgemensam folkhälsopolicy att notera informationen till protokollet. Folkhälsochef Eva Pettersson Lindberg informerade om länsgemensam folkhälsopolicy. Arbetet med folkhälsopolicyn har skett i samverkan mellan länets kommuner, länsstyrelsen, regionförbundet och landstinget. Projektorganisationen har bestått av styrgrupp och projektledningsgrupp med företrädare från samtliga de aktörer som samverkat kring folkhälsopolicyn. En kartläggning av folkhälsoarbetet i Kronobergs län genomfördes år 2010 och utgör underlag för den länsgemensamma folkhälsopolicyn. Folkhälsopolicyn innehåller: Definitioner och begrepp Hälsans bestämningsfaktorer Investering i folkhälsa Folkhälsoarbetet i Kronoberg Prioriterade målområden Aktörernas olika roller Struktur för samverkan Uppföljning Grunden för folkhälsopolicyn utgår de 11 nationella folkhälsomålen och i arbetet har två av målen prioriterats: - Barns och ungas uppväxtvillkor (målområde 3) - Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel (målområde 11) Landstingsfullmäktige godkände slutförslaget till länsgemensam folkhälsopolicy vid sitt sammanträde 23 oktober Folkhälsopolicyn ska nu implementeras och arbetet med handlingsplanerna sätts igång. En Kick-off för folkhälsopolicyn är inplanerad den 29 maj till vilken ledamöterna erhöll en inbjudan.

3 3 (6) 17 Information - Budgetprocess att notera informationen till protokollet Tf. planeringsdirektör Katarina Jonasson informerade om budgetprocessen. Underlag till Budget 2014 med flerårsplan har lämnats av folkhälsoutskottet och FoU-beredningen. Budgeten kommer att fastställas på landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 juni Medborgardialog Medborgardialogaktiviteter våren 2013 att följande ledamöter deltar i medborgardialogaktiviteterna våren 2013: - Alvesta 5/4; Ulla-Britt Storck och Bengt-Göran Birgersson - Tingsryd 26/4; Annelise Hed och John Hed alternativt Carl Geijer - Markaryd 25/5; Charlotte Branting och Annelill Davidsson - Ljungby; planering av aktivitet pågår Under våren 2013 äger medborgardialogaktiviteter rum i kommunerna Alvesta, Tingsryd, Ljungby och Markaryd. Medborgardialogaktiviteterna utgår från principerna för medborgardialog och syftet är att informera och värva deltagare till medborgarpanelen, informera om 1177 och inhämta förslag till kommande medborgarpaneler. En tidplan är uppgjord för medborgardialogaktiviteterna våren Medborgardialog att notera detta till protokollet Förberedelsen av Medborgarpanel 5 pågår och genomförandet planeras till veckorna 18 och 19. En uppföljning har gjorts av de fyra föregående medborgarpanelerna, vilken skriftligt utdelades till ledamöterna vid dagens sammanträde.

4 4 (6) 20 Ärenden Folkhälsopolitiskt program att fastställa uppföljningsplanen av Folkhälsopolitiskt program att notera informationen till protokollet Pia Andersen informerade om uppföljningsplanen av Folkhälsopolitiskt program. Uppföljningsplanen (arbetsmaterial) är bifogad med kallelsen till dagens sammanträde. Uppföljningen sker utifrån fyra målområden där varje målområde har varsin uppföljningsplan. Målområdena är: 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Barns och ungas uppväxtvillkor 3. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 4. Levnadsvanor Uppföljningsplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras kontinuerligt och återrapporteras vid kommande sammanträden i folkhälsoutskottet. Den politiska intentionen är att folkhälsoarbetet ska vara långsiktigt och hållbart. 21 Samverkan att notera informationen till protokollet. Bengt-Göran Birgersson informerade från arbetsgrupp ungdomsmottagning, som är gemensam med hälso- och sjukvårdsberedningen. Enkätundersökningen om åldersgränserna på ungdomsmottagningarna är klar och redovisad för arbetsgruppen. Slutrapporten planeras färdig till maj. 22 Rapporter att notera rapporterna till protokollet.

5 5 (6) Rapport från arbetsgrupper Slutrapporten från arbetsgrupp jämlik hälsa är utskickad med kallelsen till dagens sammanträde. Redovisning från konferensen: Ett gott liv för barn och unga Jerker Nilsson redogjorde från konferensen som hölls i Växjö den 13 mars. Redovisning från konferens med Svenska narkotikapolisföreningen Charlotte Branting redogjorden från konferensen som hölls i Karlshamn den 28 februari. 23 Kurser och konferenser att Annelill Davidsson, Olof Björkmarker, Ulla-Britt Storck, Annelise Hed och Bengt-Göran Birgersson deltar i konferensen Tio år med Sveriges folkhälsopolitik den maj i Stockholm. att avstå deltagande i konferensen Rökfria skolgårdar att ordinarie ledamöter i folkhälsoutskottet bereds möjlighet att delta i konferensen En god hälsa för alla! 29 maj i Växjö att Carl Geijer deltar, utöver arbetsgruppen, i paneldiskussion den 3 april. Inbjudan förelåg till konferens Tio år med Sveriges folkhälsopolitik maj, Stockholm Inbjudan förelåg till konferens Rökfria skolgårdar, 3 april i Växjö, 4 april i Ljungby. Inbjudan till konferensen En god hälsa för alla! den 29 maj i Växjö utdelades till ledamöterna vid dagens sammanträde. Arbetsgruppen levnadsvanor unga vuxna har inbjudit till en paneldiskussion den 3 april med företrädare från polisen, Livsstil Kronoberg, länsstyrelsen och Navet. Folkhälsoutskottets ledamöter inbjuds att delta i paneldiskussionen.

6 6 (6) 24 Övriga frågor att notera informationen till protokollet. Ekonomisk rapport Lillemor Ahlgren gav en ekonomisk rapport över folkhälsoutskottets ekonomi. Folkhälsoutskottets verksamhetsrapport Verksamhetsrapporten utdelades till ledamöterna vid dagens sammanträde. Presidiemöte 11 februari Mötesanteckningar från presidiemötet 11 februari utdelades till ledamöterna vid dagens sammanträde. Vid protokollet Lillemor Ahlgren Sekreterare Justerat Annelill Davidsson Ordförande Olof Björkmarker Andre vice ordförande Protokollet har tillkännagivits på landstingets anslagstavla Lillemor Ahlgren

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Folkhälsoenheten Sara Maripuu 2011 12 28 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. Tid 2014-03-18, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Köpingen, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00-17:00 ande Ledamöter Carl Kullgren (FP) Lena Grönlund (S) Kenneth Carlsson (FP), HSN Carina Halmberg (S), HSN Susanne

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-05-10 1(17) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Lokal nämnd Hylte. Uppföljningsrapport 1, 2015

Lokal nämnd Hylte. Uppföljningsrapport 1, 2015 Lokal nämnd Hylte Uppföljningsrapport 1, 2015 Uppföljningsrapport 1 2015, tre månader Hyltenämnden Hyltenämnden Ledamöter Anna Roos (C) Ordförande Kristina Johansson (S) Vice ordförande Thom Ericsson (M)

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (S) Ordförande Natrix Öjemark (C)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Bohusrummet, klockan 13:00-16.00 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S)

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer