PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö"

Transkript

1 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö Peter Löfström, ordförande (M) Peter Freij, vice ordförande (S) Ove Löfqvist (M) Åke Gummesson (S) Britt-Louise Berndtsson (C) Olle Sandahl (KD), tjänstgörande ersättare Cheryl Jones Fur (MP) Fanny Battistutta (V) Katarina Jonasson, tjänsteman Katarina Hedin, tjänsteman, tjänsteman 31 Justering Ordförande Peter Löfström och vice ordförande Peter Freij justerar protokollet torsdagen den 21 december 2011 kl Föredragningslista FoU-beredningen fastställde upprättat förslag till föredragningslista. 33 Information Vägen för en doktorand

2 2 (5) Birgitta Gunnarsson, arbetsterapeut i Landstinget Kronoberg är inbjuden för att berätta om sina erfarenheter kring Vägen för en doktorand. Hon berättar också om den avhandling som hon gjort. Doktorsexamen i medicinsk vetenskap avlade hon vid Lunds universitet Birgitta G berättar att hennes väg startade 2002 då hon sökte en av de doktorandtjänster som Landstinget Kronoberg då utlyste, och att hon ville forska för bra vård till patienterna. Uppdraget var att föra ut/hämta in kunskap. Idag, 2011 har Birgitta G en anställning men flera olika arbetsplatser (Lund, vuxenpsykiatrin och FoU, Landstinget Kronoberg, Jönköpings landsting) och basen är FoU, där hon bedriver sin forskning. Birgitta G avhandling heter The Tree Theme Method - en arbetsterapeutisk metod för kartläggning och behandling inom psykiatrisk vård. Målet för arbetsterapeutisk behandling är att öka patientens förmåga att ta hand om sin egen person samt att klara vardagliga aktiviteter och relationer till andra. The Tree Theme Method innebär att en patient vid fem olika tillfällen målar symboliska träd och använder dem som utgångspunkt för att berätta sin livshistoria. Avsikten är att patienten ska få nya perspektiv och hitta nya strategier för att förbättra sin livssituation. Metoden är framtagen av Birgitta G. Birgitta G har skrivit en FoU-rapport om The Tree Theme Method som är tillgänglig för andra arbetsterapeuter och en bok att använda som studentlitteratur. Birgitta G berättar att det nu finns 55 arbetsterapeuter i landstinget som använder metoden, och att det genomförs en kurs årligen i TTM genom Landstinget Kronoberg och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA). Ordförande Peter Löfström tackar Birgitta Gunnarsson för intressant information. The Tree Theme Method - en sammanfattning av Birgitta Gunnarssons avhandling delas ut till samtliga ledamöter. 34 Information FoU-projekt (pågående och genomförda) Katarina Hedin, FoU informerar om genomförda och pågående projekt inom Landstinget Kronoberg och delar till FoU-beredningens ledamöter ut: Hur stimulerar vi FoU möjligheten ekonomiskt idag? Sammanställning pågående FoU-projekt och förbättringsarbeten samt forskningsprojekt inom Temaområden, FoU Kronoberg, december Sammanställning över ST-läkarnas projektarbeten i kursen Medicinsk vetenskap

3 3 (5) ST-läkarnas arbeten presenterades vid årets Kvalitetsvecka och inslaget kommer att återkomma även vid nästa års kvalitetsvecka. De nominerade bidragen finns samlade i Kvalitetspris & Patientsäkerhetspris 2011 som delas ut till FoU-beredningens ledamöter. 35 Samverkan LF seminariedag 18 september 2012 Ordförande Peter Löfström har för FoU-beredningens räkning ansökt om att få stå som värd vid seminariedagen den 18 september 2012, som kommer att ha ett psykiatritema. Samverkan kommer att ske med beredningar/utskott. Två personer från varje beredning/utskott träffas för ett första möte den 12 januari FoU-beredningen representeras av presidiet vid mötet. 36 Rapport att presidiet lämnar förslag på tidsplan för arbetsgrupperna vid FoUberedningens möte 9/ Ordförande Peter Löfström rapporterar om FoU-beredningens budget. FoU-beredningen följer upp ekonomin när året är slut. Katarina Jonasson, hälso- och sjukvårdsstrateg informerar att avstämning kommer att göras efter årsskiftet. Britt-Louise Berndtsson rapporterar om Nationella kvalitetsregisterkonferensen 4-5/ Slutsats att kvalitetsregister inte löser allt men är en väldigt god hjälp, och informationen från de i professionen som varit med och startat olika kvalitetsregister var intressant att ta del av. Konferensen är årligen återkommande. Katarina Jonasson, hälso- och sjukvårdsstrateg delar ut Kvalitetsregister 2011 enligt SKL till FoU-beredningens ledamöter. Landstinget Kronoberg är med i 58 olika kvalitetsregister. Den som är huvudman är den som ansvarar för säkerheten i registren. Katarina Hedin, FoU informerar om att arbete pågår för att data ska kunna tillföras registren via Cosmic.

4 4 (5) Psykiatridagen Psykisk hälsa och ohälsa 10/ sammanfattas med att det var en mycket intressant dag med olika seminarier. Ove Löfqvist och Cheryl Jones Fur rapporterar från konferensen Patientenkät till förbättringsarbete 23/ , där det poängterades att patientenkäten ska ligga till grund för förbättringsarbeten, inte för ekonomisk budget. Helhetsintrycket var att det var en bra konferens, den är årligen återkommande. Nästa år genomförs den i Linköping. Kvalitetsveckan 14-18/ , Landstinget Kronoberg: Peter Freij, Ove Löfqvist, Katarina Hedin ger sina reflektioner från veckan. Rapport lämnas från Presidiemötet 15/ Lägesrapport från arbetsgrupperna Arbetsgrupp: Peter F, Magnus S, Ove L: Arbetsgruppen har gjort en andra rapport som delas ut till FoU-beredningens ledamöter. Arbetsgrupp: Peter L, Britt-Louise B, Cheryl J-F, Åke G: Arbetet fortsätter enligt den rapport som lämnades vid mötet den 22/ FoU-beredningens ledamöter samtalar kring det fortsatta arbetet och ordförande Peter Löfström föreslår att presidiet återkommer med förslag på tidsplan vid FoU-beredningens möte den 9/ Mall för arbetgruppsarbete i beredningar och utskott delas ut till FoUberedningens ledamöter. 37 Kurser/konferenser FoU-beredningen beslutar Inga inkomna inbjudningar vid dagens möte. 38 Övriga frågor FoU-beredningen beslutar Inget inkommit till denna punkt vid dagens möte.

5 5 (5) Ordförande Peter Löfström avslutar mötet med att tacka FoU-beredningens ledamöter samt tjänstemän för gott samarbete under det gångna året och önskar en God Jul. Peter Freij önskar ordförande Peter Löfström en God Jul och tackar för samarbetet under året som gått. Vid protokollet Utskottssekreterare Justerat Peter Löfström Ordförande Peter Freij Vice ordförande Protokollet har tillkännagivits på landstingets anslagstavla

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-03-26 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 19 mars 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17. Tid 2014-02-17. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17. Tid 2014-02-17. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Torgny Andersson Försäkringskassan ordförande Linnéa Hultmark Västra Götalandsregionen Kjell

Läs mer

8 13 Justering. 1 Fastställande av föredragningslista PROTOKOLL SW. Ann Östling

8 13 Justering. 1 Fastställande av föredragningslista PROTOKOLL SW. Ann Östling Ann Östling PROTOKOLL Organ Sjukvardsutskottet Plats Landstingshuset, samman.br'adesrum Silvergruvan Tidpunkt Onsdagen den 23 mars 2011 -b j LedamSter Görel Korkman (S), Ordförande AM-Britt Borrmm (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2010-01-20--21 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 1 februari 2012

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 1 februari 2012 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 1 februari 2012 1. Ordförandebrev 2. Kansliet informerar Påminnelse: priserna för att hyra föreningslokalen på S:t Göransgatan 82 A har höjts from 1/1

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Nationellt nätverksmöte 7 november, Uppsala

Nationellt nätverksmöte 7 november, Uppsala Nationellt nätverksmöte 7 november, Uppsala Närvarande: Närvarande: Öie Umb Carlsson, Uppsala, Lennart Sauer, Umeå, Lars-Olov Lundqvist, Örebro, Ewa Bergbäck, Kalmar, Marie Gustavsson, Linköping, Kristina

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Protokoll Intacts vänners styrelsemöte nr 6/2012. Söndag 25e maj kl 19. Telefonkonferens.

Protokoll Intacts vänners styrelsemöte nr 6/2012. Söndag 25e maj kl 19. Telefonkonferens. Protokoll Intacts vänners styrelsemöte nr 6/2012 Söndag 25e maj kl 19. Telefonkonferens. Deltagare: Pell Uno Larsson, Malin Jensen, Carl-Anders Alsätra, Ulla Winroth, Emma Tejler 1. Mötet öppnades. 2.

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17 Plats G-salen Tid Kl. 14:00 15:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Göran Kannerby (KD) Christina

Läs mer