PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30"

Transkript

1 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö Kent Alriksson (M), ordförande Berit Skogmalm (S), tjänstgörande ersättare Gullvi Andersson (MP) Nils-Erik Carlström (FP) Jan Lorentzon (SD) Jerker Nilsson (V), tjänstgörande ersättare Berth Karlén (KD), tjänstgörande ersättare Anders Pettersson, tjänsteman Annika Lundgren, tjänsteman Lillemor Ahlgren, sekreterare Lillemor Ahlgren 39 Justering Ordförande Kent Alriksson och ledamot Nils-Erik Carlström justerar protokollet fredagen den 5 oktober, kl Godkännande av föredragningslista Patientnämnden fastställde upprättat förslag till föredragningslista. 41 Slutförda ärenden att ärendena därmed avslutats i patientnämnden. Patientnämndens handläggare föredrog de ärenden som slutförts sedan föregående sammanträde.

2 2 (6) 42 Ärenden avslutade på delegation att lägga rapporten till handlingarna. Patientnämndens handläggare föredrog de ärenden som avslutas på delegation sedan föregående sammanträde enligt förteckning; Delegationsbeslut PAN 4/ Pågående ärenden Vårdavgift på faktura att notera detta till protokollet Arbete pågår i landstinget med att införa kontantfri hantering av vårdavgifter. Synpunkter på detta har inkommit från medborgare. Patientnämndens handläggare har fått information om de förändringar som kommer att införas. Patientnämndens handläggare kommer att kontinuerligt att uppdateras av projektledare. 44 Pågående ärenden att enhälligt ställa sig bakom anmälan av ärendet till Socialstyrelsen. att framtida anmälningar till Socialstyrelsen fattas vid sittande sammanträde. Av patientnämndens verksamhetsplan framgår att patientnämnden har att fatta beslut om ett ärende skall anmälas till Socialstyrelsen. En anmälan av ett ärende har gjorts av patientnämndens presidie till Socialstyrelsen. Anders Pettersson redogjorde för ärendet.

3 3 (6) 45 Uppföljning och analys Verksamhetsplan att enhälligt godkänna det framlagda förslaget till verksamhetsplan för patientnämnden Förslag till verksamhetsplan för patientnämnden , är bifogat med kallelsen. 46 Uppföljning och analys Statistik att notera informationen till protokollet Patientnämndens handläggare presenterade statistik för patientnämndens ärenden för perioden 1 januari--21 september Man har noterat att antal ärenden totalt ökar, förutom ärenden som rör bemötande och kommunikation som minskat. Bilaga med statistik delades ut till ledamöterna vid dagens sammanträde. 47 Uppföljning och analys - Remissvar att ställa sig bakom svaren på remisserna. Patientnämndens handläggare har haft att svara på två remisser till Socialdepartementet. Gör det enklare! SOU 2012:33 Inspektion för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20) Remissvaren är bifogade med kallelsen till dagens sammanträde.

4 4 (6) 48 Kurser och konferenser att notera informationen till protokollet. att patientnämndens ordinarie ledamöter bereds möjlighet att delta i patientsäkerhetskonferens i Stockholm den januari. Är den ordinarie ledamoten förhindrad att delta så bereds ersättaren möjlighet att delta. En återkoppling av patientsäkerhetskonferensen skall tillföras respektive parti. Patientnämndens handläggare redogjorde från regional tjänstemannakonferens i Kalmar, augusti. Regional konferens för patientmedverkan i Linköping, 16 oktober. om deltagande fattat på PAN 3/2012. Patientnämndens handläggare informerade från nationell tjänstemannakonferens i Stockholm, 25-26/9. Inbjudan förelåg till patientsäkerhetskonferens i Stockholm, januari 2013 med tema patientmedverkan. 49 Information Barn- och ungdomspsykiatrin att notera informationen till protokollet Tf. verksamhetschef vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), Anette Åquist Falkenrot informerade om aktuellt läge inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hennes förordnande som tf. verksamhetschef pågår till årsskiftet och annonsering pågår efter ny verksamhetschef. Enligt vårdgarantin ska tid för besök på BUP erbjudas inom 30 dagar. I dagsläget så finns det barn som fått vänta längre, det gäller framförallt de barn som skall utredas för neuropsykiatrisk problematik. Till dessa utredningar är det kö i dagsläget. Det finns tre huvudgrupper inom neuropsykiatrin; Aspberger och autism- dessa patienter har svårt med abstrakt tänkande och svårt med sociala kontakter. Tas idag om hand av barnhabiliteringen efter fastställd diagnos.

5 5 (6) ADHD svårt med koncentration, man är hyperaktiv och kan inte sitta still. Det finns även en undergrupp ADD då har man svårt med koncentrationen men är inte hyperaktiv. Man har noterat en explosionsartad utveckling med patienter som skall utredas för ADHD. 3-6% av barnen beräknas ha en ADHD-diagnos. Landstinget har tillskapat resurser till en enhet som både utreder och tar hand om dessa patienter. Prioriteringar i kön sker ständigt varje vecka angående utredningar. Några kommer att få vänta längre där man bedömer att situationen inte är så akut. Utredningen, som görs av läkare eller socionom, går till på ett basmässigt sätt. Efter en ordentlig genomgång av barnet så gör man en gedigen psykologutredning med begåvningsnivå och koncentration. Samtidigt görs en genomgång av den kroppsliga statusen. Kompletteras ibland med sjukgymnastisk utredning. Utredningen tar mellan timmar beroende på hur problematiken ser ut. Till barn med ADHD-diagnos kan centralstimulerande medicin förskrivas, som gör att barnet kan koncentera sig bättre vilket underlättar framförallt i skolarbetet. Det är bara läkare på BUP som kan förskriva centralstimulerande medicin. Verksamheten inom BUP är organiserad enligt följande; NU teamet med fokus på utredning av barn och ungdomar med NPproblematik. I Växjö finns en specialistmottagning med tre team, två team som arbetar mer allmänt med barn som har problem samt ett småbarnteam som tar emot barn upp till 6 år. På akut- och remissenheten finns personal dygnet runt. Inläggningar sker på barnkliniken, avd. 11. För utåtagerande barn som behöver sjukhusvård finns ett avtal med sjukhuset i Halmstad. En enhet behandlar ätstörningar och självskadebeteende. I Ljungby finns en mottagning för utredning och behandling. 50 Information att notera informationen till protokollet Patientnämnden kommer att tillsammans med patientsäkerhet ha en utställning under v på Informationsbanken.

6 6 (6) Tjänstemannanätverket är ett nationellt nätverk som numera träffas 4 ggr/år. En person från varje patientnämnd deltar i det nationella nätverket. Patientnämndens handläggare var inbjudna till landstingsstyrelsens sammanträde den 4/9 och gav där information om patientnämnden. Ekonomisk rapport Lillemor Ahlgren gav en ekonomisk rapport. 51 Övriga frågor att fastställa årsplan 2013 enligt det framlagda förslaget att Jan Lorentzon, Kent Alriksson, Jerker Nilsson, Gullvi Pettersson, Bo Dalesjö och Maria Svensson Lundin deltar i patientsäkerhetsronderna under kvalitetsveckan, vecka 46 enligt uppgjort plan, samt att en återrapportering från patientsäkerhetsronderna sker till patientnämnden. Förslag till årsplan för patientnämndens sammanträden Deltagande i patientsäkerhetsronder under kvalitetsveckan, vecka 46. Vid protokollet Lillemor Ahlgren Sekreterare Justerat Kent Alriksson Ordförande Nils-Erik Carlström Ledamot Protokollet har tillkännagivits på landstingets anslagstavla Lillemor Ahlgren

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-09-02 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 27 augusti kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-06-18 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Oden, Emil Lindells v 15, Växjö Tryggve Svensson (V) (vice ordförande)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-03-26 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 19 mars 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna 2014-04-15 1(18) Plats och tid Oden, Parkg 6, Alvesta 15 april 2014 Justerade paragrafer 13 ande Jimmy Hammarström (AA), ordf. Siv Wittengård (M) Allan Hellberg (M) Kauko Antbacke (KD) Stig Jakobsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 530/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-12-11 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Pia Rehnberg (S) Junuz Sabljic (S) Mirja

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer