Hälso- och sjukvårdsberedningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälso- och sjukvårdsberedningen"

Transkript

1 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 27 augusti kl Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö Pernilla Sjöberg, ordförande (M) Thomas Ragnarsson, 1:a vice ordförande (M) Ann-Charlotte Kakoulidou, 2:a vice ordförande (S) Magnus Carlberg (S), tjänstgörande ersättare för Ola Gustafsson (S) Joakim Pohlman (S) Annette Åstrand (S) Vidar Lundbäck (C), tjänstgörande ersättare för Thomas Haraldsson (C) Eva Johnsson (KD) Anna Zelvin (KD) Lars Andersson (FP) Tryggve Svensson (V) Pernilla Tornéus (M), ersättare Anders Pettersson, tjänsteman Lillemor Ahlgren, tjänsteman Sekreterare Lillemor Ahlgren 46 Justering Ordförande Pernilla Sjöberg och 2:a vice ordförande Ann-Charlotte Kakoulidou justerar protokollet tisdagen den 2 september kl Godkännande av föredragningslista Hälso- och sjukvårdsberedningen fastställde upprättat förslag till föredragningslista.

2 2 (6) 48 Information Studiebesök neonatalenheten Avdelningschef Lilian Karlsson informerade om verksamheten vid neonatalenheten på Centrallasarettet i Växjö. Under senare delen av informationen deltog även verksamhetschef Anna Bärtås. På avdelning 10 vårdas de för tidigt födda- och sjuka barnen som är födda fr.o.m. graviditetsvecka 27. Avdelningen har 10 vårdplatser samt neonatalt ansluten hemsjukvård. Inom enheten finns också neonatal- och cardiologimottagning. De ca 50 medarbetare, som är fördelade på 4 team, har alla specialistkompetens inom området. Det tar ca 4 år för en sjuksköterska att bli erfaren som barnsjuksköterska och för en barnsköterska ca 2 år. På läkarsidan tar det ännu längre tid. Detta gör att enheten har rekryteringsproblem som tar mycket tid och resurser i anspråk. Under år 2013 föddes barn i Kronoberg varav 225 vårdades på avdelning 10. Medelvårdtiden var 9,7 dagar men vårdtiden varierar kraftigt beroende på barnets diagnos. Under samma år vårdades 85 barn inom den neonatalt anslutna hemsjukvården som täcker hela Kronoberg. För att kunna vårdas hemma måste barnet vara stabilt vad gäller andning och cirkulation. Hemsjukvården omfattar två kategorier; enklare vårdbehov, t.ex. tillväxt och kvalificerad vård, terminalvård. Totalt gjordes 870 besök i hemsjukvården under På neonatalmottagningen gjordes 192 besök till läkare och 69 besök till sjuksköterska under Cardiologimottagningen hade 446 besök till läkare och 80 besök till sjuksköterska samma period. Avdelningen är trångbodd och nya lokaler är under planering. Målet är att minimera förflyttningar av barn och familj då förflyttningar bl.a.innebär en risk att sprida bakterier samt oro för barn och familj. Enheten ingår i barn- och kvinnocentrum. Powerpointpresentation mejlas ut till ledamöterna.

3 3 (6) 49 Medborgardialog Anders Pettersson informerade om medborgarpanel 9 som hade temat Landstingsvalet - det regionala valet. Panelen slutfördes under vecka 22. Det var 436 personer deltog i panelen där syftet var att ta reda på vad paneldeltagarna ville och behövde veta om Region Kronoberg. Resultatet av panelen kommer att användas som underlag till den informationskampanj om Region Kronoberg som är planerad nu under hösten. Därför publiceras rapporten först när kampanjen är genomförd. Rapporten presenteras för ledamöterna på hälso- och sjukvårdsberedningens sammanträde den 8 oktober. 50 Ärenden Granskningen av vårdvalet att notera detta till protokollet. Roland Olofsson-Dolk, medicinsk rådgivare i vårdvalet, inbjuds till sammanträdet i december för avrapportering av de senast genomförda fördjupade medicinska granskningarna i primärvården. 51 Ärenden Barnrättsarbetet Barnrättsstrateg Susann Swärd informerade om det pågående arbetet inom barnrättsområdet. Regeringsuppdrag Det har kommit ett uppdrag från regeringen inom barnrätts- och ungdomsområdet som skall genomföras under Det är myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor och

4 4 (6) Barnombudsmannen som gett uppdraget och Länsstyrelsen i Jönköpings län får huvudansvaret. Uppdraget innefattar att stärka och sprida kunskap bland beslutsfattare och yrkesverksamma på kommun- och landstingsnivå om vad ett barnrätts- och ungdomsperspektiv innebär i såväl teori som praktik. Man ska även ta reda på hur man på ett meningsfullt sätt kan föra dialog med flickor och pojkar, tjejer och killar samt lyfta fram arbetssätt som ger barn och ungdomar möjligheter att komma till tals utifrån deras särskilda behov och förutsättningar. Barnrättsbaserad beslutsprocess Landstinget Kronoberg har en barnrättsbaserad beslutsprocess på plats vilket är en stor styrka, det är dock oklart hur mycket den används och det finns i dagsläget ingen strukturerad form för barns och ungas deltagande. Former för barns och ungas delaktighet i mer övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor behöver fortsätta att utvecklas, inte minst på centrumnivå och för övergripande beslut som fattas av förtroendevalda. Konferenser I september är det en idékonferens i Stockholm med temat Barnets mognad och ålder hänger det ihop? Konferensen behandlar barnets stärkta inflytande i vården utifrån den nya patientlagen som kommer En återrapportering av den konferensen sker på ett kommande sammanträde. Den 20 november är det en heldagsutbildning kring våld i nära relationer och barn som far illa. Konferensen är på konserthuset i Växjö och kan också följas via webben. 52 Rapporter Ekonomisk rapport Lillemor Ahlgren lämnade en rapport över hälso- och sjukvårdsberedningens ekonomi. 53 Kurser och konferenser

5 5 (6) att ordinarie ledamöter bereds möjlighet att delta i konferensen Prioriteringar inom svensk sjukvård, den 17/9 i Växjö. Anna Zelvin meddelar vid dagens sammanträde att hon har för avsikt att delta. att en från majoritet och en från opposition bereds möjlighet att delta i Postkonferens om prostatacancer höjdpunkter från Asco den 11/9 i Stockholm att Tryggve Svensson deltar på Mat 2014 seminarium - Om ät- och sväljsvårigheter i äldrevård, 4/9, Växjö Inbjudan förelåg till följande konferenser: Prioriteringar inom svensk sjukvård, 17/9, Växjö Postkonferens om prostatacancer höjdpunkter från Asco, 11/9, Stockholm Mat 2014 seminarium - Om ät- och sväljsvårigheter i äldrevård, 4/9, Växjö 54 Övriga frågor Planering av höstens arbete Anders Petterson informerade om upplägget för höstens sammanträden i hälso- och sjukvårdsberedningen; 8 oktober kunskapsinhämtning diabetessjukvård 10 december studiebesök klinisk patologi och cytologi Broschyr Broschyren Satsa på specialistsjuksköterskan utdelades till ledamöterna vid dagens sammanträde. Ny 1:e vice ordförande Thomas Ragnarsson (M) som efterträder Jessica Lyckvall som 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen hälsades välkommen.

6 6 (6) Vid protokollet Lillemor Ahlgren Sekreterare Justerat Pernilla Sjöberg Ordförande Ann-Charlotte Kakoulidou 2:a vice ordförande Protokollet har tillkännagivits på landstingets anslagstavla Lillemor Ahlgren

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-03-26 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 19 mars 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-06-18 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Oden, Emil Lindells v 15, Växjö Tryggve Svensson (V) (vice ordförande)

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 214 Innehåll Resultatredovisning Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Fakta om barns levnadsvillkor i Sverige - uppföljningssystem Max18 9 Verksamhetsområde

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga

Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga 2015-04-29 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post elin.gottfridsson@lul.se Beredningen för barn och unga Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga Härmed översänds

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17 Plats G-salen Tid Kl. 14:00 15:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Göran Kannerby (KD) Christina

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum 2008-10-22 1 (13) Plats och tid Orbaden Konferens, Orbaden, klockan 09.00-12.30 Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall Lennart Olsson, vice ordf, c, Söderhamn Evy Degerman, c, Bollnäs Ingvar

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (14) Tid Onsdagen den 24 juni 2015 klockan 16:00 Plats Ärenden Malmrossalen, Hamngatan 9, Trelleborg 104 Upprop 105 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista 106

Läs mer

Kommunhuset tisdagen den 23 september. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunhuset tisdagen den 23 september. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-09-17 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Onsdag 17 september 2014, klockan 8:30-10.55 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Per-Erik Kanström

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (17) 2014-11-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11-50 Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist (FP)

Läs mer