PROTOKOLL. Landstingets kansli FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08"

Transkript

1 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö Annelill Davidsson, ordförande (C) Carl Geijer (M), tjänstgörande ersättare för Charlotte Branting, 1:a vice ordförande (FP) Olof Björkmarker, 2:a vice ordförande (S) Margareta Schlee (M) Oliver Rosengren (M), tjänstgörande ersättare för Soili Lång-Söderberg (M) Ulla-Britt Storck (S) Janeric Kandenäs (S) Marianne Nordin (S), tjänstgörande ersättare för Valbone Hasani (S) Bengt-Göran Birgersson (C) Christer Henriksson (KD) Annelise Hed (MP), närvarande Pia Andersen, tjänsteman Lillemor Ahlgren, tjänsteman Lillemor Ahlgren 10 Justering Ordförande Annelill Davidsson och andra vice ordförande Olof Björkmarker justerar protokollet tisdagen den 8 april kl Föredragningslista Folkhälsoutskottet fastställde upprättat förslag till föredragningslista med tillägg under punkt 7; Kurser och konferenser

2 2 (6) 12 Information Länsgemensam folkhälsopolicy att notera informationen till protokollet. Folkhälsochef Eva Pettersson Lindberg informerade om den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronoberg. Utifrån de 11 nationella folkhälsomålen har den fokus två målområden: Målområde 3 Barn och ungas uppväxtvillkor Målområde 11 Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel I visionen för målområde 3 Barn och ungas uppväxtvillkor framgår bl.a. att Kronoberg satsar på barnen från födseln och ger varje barn möjlighet att utvecklas optimalt efter sina egna förutsättningar. En länsgemensam skrivargrupp har startat upp arbetet med en länsgemensam handlingsplan för barn och unga. Den beräknas vara klar under hösten. I visionen för målområde 11 - Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel - framgår att i Kronoberg växer alla upp och lever utan risk att skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak eller överdrivet spelande. Genom en god samverkan mellan länets aktörer finns det trygga och drogfria miljöer för alla länsinvånare. En arbetsgrupp tar fram en särskild handlingsplan kring spel, som beräknas vara klar under hösten. Öppna jämförelser Folkhälsa Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram Öppna Jämförelser Folkhälsa 2014 i samverkan med Folkhälsomyndigheten, SKL och andra aktörer. Syftet är att stimulera till insatser och systematiska förbättringar av verksamheter i kommuner och landsting som bidrar till att förbättra folkhälsans utveckling. Ett resultat publiceras den 15 december Folkhälsoenhetens verksamhetsplan år 2013 skickas ut till ledamöterna.

3 3 (6) 13 Information Hälsofrämjande landsting och folkhälsa att notera informationen till protokollet. Folkhälsochef Eva Pettersson Lindberg informerade om handlingsplan för hälsofrämjande landsting/sjukvård. Landstinget Kronoberg är sedan 2009 medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). Syftet med nätverket är att driva utvecklingen av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning. Detta sker genom att utveckla kunskap, kompetens och rutiner för en hälsoorientering av hälso- och sjukvården inom fyra perspektiv: patient-, befolknings-, medarbetar-, styr- och ledningsperspektiv. Processledare för HFS i Landstinget Kronoberg är Sara Maripuu. Hälsofrämjande arbete definieras som insatser som stärker människors förmåga att ta kontroll över sin egen hälsa och inkluderar därför alla åldrar och alla skeden i människors liv. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011, innehåller metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna: tobaksbruk (rökning och snusning) riskbruk av alkohol otillräcklig fysisk aktivitet ohälsosamma matvanor Folkhälsoenheten arbetar internt med hälsofrämjande arbete genom information och uppföljandeinsatser till verksamhets- och avdelningschefer. Detta sker genom fortbildning, utvecklingsarbete, vårdprogram och projekt. I vårddokumentationssystemet Cambio Cosmic finns en särskild modul för levnadsvanor. 14 Medborgardialog- Medborgarpanelen att notera informationen till protokollet

4 4 (6) Medborgarpanel 7 och 8 Enhetschef Anders Pettersson informerade om resultaten av Medborgarpanel 7 och 8. Medborgarpanel 7 Hur mår du panelen? genomfördes under veckorna och var en utvärdering av tidigare genomförda medborgarpaneler. Svarsfrekvensen var ca 50%. Medborgarpanel 8 Tillgång till din patientjournal på Internet - genomfördes under veckorna 7-8. Enkäten gick ut till 1054 personer varav 500 svarade. Resultaten på medborgarpanelerna finns att läsa på landstingswebben. Medborgarpanel 9, är tänkt att handla om landstingsvalet och regionfrågan. Kommer att skickas ut under vecka Ärenden Friskvårds- och hälsostipendiet att notera informationen till protokollet På folkhälsoutskottets nästa sammanträde ska beslut fattas om temat på friskvårds- och hälsostipendiet för Ordförande rapporterade från utdelningen av 2013 års friskvårds- och hälsostipendium som ägde rum på landstingsfullmäktiges sammanträde i februari. 16 Rapporter att notera informationen till protokollet, att Janeric Kandenäs deltar på konferens om nätdroger, 10 april, Växjö, att arbetsgruppen ANDTS bereds möjlighet att göra en studieresa till lasarettet i Ystad.

5 5 (6) Rapport från arbetsgrupper Olof Björkmarker meddelade att arbetsgruppen återkommer med rapport på ett kommande sammanträde. Janeric Kandenäs rapporterade från arbetsgruppen levnadsvanor unga vuxna. På konferensen om nätdroger i Växjö den 10 april föreslogs att Janerik Kandenäs deltar. Bengt-Göran Birgersson rapporterade från arbetsgruppen ANDTS som fokuserar sitt arbete på tobak. Arbetsgruppen inriktning är ett rökfritt lasarettsområde. Ett möte med Märit Johansson från HR-avdelningen är inplanerat för att diskutera rökning under arbetstid inom landstinget. Lasarettet i Ystad har ett rökfritt lasarettsområde och ett förslag framkommer vid dagens sammanträde att arbetsgruppen önskar göra ett studiebesök där. Arbetsgruppen planerar också att författa en debattartikel. 17 Kurser och konferenser att Olof Björkmarker och Christer Henriksson deltar i konferensen Mötesplats social hållbarhet, 6-7 maj, Norrköping, att ordinarie ledamöter samt de vid dagens sammanträde tjänstgörande ersättare, bereds möjlighet att delta i konferensen Nätdroger, 10 april, Växjö, att ordinarie ledamöter samt de vid dagens sammanträde tjänstgörande ersättare, bereds möjlighet att delta i de två föreläsningarna, 8 och 9 maj, under Växjö Pride, att Annelill Davidsson deltar i Nordisk folkhälsokonferens, augusti, Trondheim. Inbjudan förelåg till konferensen Mötesplats social hållbarhet, 6-7 maj, Norrköping. Inbjudan förelåg till konferensen Nätdroger, 10 april, Växjö. Inbjudan förelåg till två föreläsningar som arrangeras under Växjö Pride 5-11 maj 2014: Riktiga män, parmiddagar och flator, 8 maj, Växjö Vägen till en HBTQ*-diplomerad mottagning, 9 maj, Växjö Inbjudan förelåg till Nordisk folkhälsokonferens, augusti, Trondheim.

6 6 (6) 18 Övriga frågor att notera detta till protokollet. Ekonomisk rapport Lillemor Ahlgren gav en ekonomisk rapport över folkhälsoutskottets ekonomi. Nästa sammanträde Folkhälsoutskottets sammanträde den 27 maj hålls på vårdcentralen Lessebo. Samåkning planeras. Se mer information på kallelsen. Adlon Ulla-Britt Storck informerade om att hon är utsedd som ersättare för Sven Sunesson i Adlon. Vid protokollet Lillemor Ahlgren Sekreterare Justerat Annelill Davidsson Ordförande Olof Björkmarker Andra vice ordförande Protokollet har tillkännagivits på landstingets anslagstavla Lillemor Ahlgren

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Folkhälsoenheten Sara Maripuu 2011 12 28 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-09-02 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 27 augusti kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-03-26 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 19 mars 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga

Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga 2015-04-29 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post elin.gottfridsson@lul.se Beredningen för barn och unga Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga Härmed översänds

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj.

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-03-19 1 Plats och tid Skimmeln, Drabanten, Drabantvägen 9 Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 8:30-9:50 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion Budget 2010 med flerårsplan för 2011 2012 En populärversion Vision och mål Landstinget Kronobergs vision är: Ett gott liv i ett livskraftigt län. Målet är att vara ett kvalitetsstyrt landsting. Grundläggande

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 4 mars 2010 26 47 Kent Ögren (S), ordförande Britt Westerlund (S), vice ordförande Kenneth Backgård (NS) Leif Bogren (S) Hans Swedell (M) Agneta Lipkin (S)

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-03-11 10:00 13:40 Plats Möbelriket, Videum Science Park ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Olof Björkmarker (S), ordförande

Läs mer

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 (ANDT-alkohol, narkotika, dopning, tobak) Innehållsförteckning Länsstyrelsens uppdrag Organisation för det ANDT-förebyggande arbetet i Värmland 2011 Samhällsråd

Läs mer

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 Plats och tid Beslutande Lokal: Smedby kursgård Tisdag den 25 maj 2010, kl. 18.00-19.55 Anitha Hector (M), ordf. Kjell Söderqvist (S) Charlotte Rantanen (KD), tjg.ers.

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer