Samverkansberedningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansberedningen"

Transkript

1 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö Sven Sunesson, ordförande (C) Rolf Andersson, förste vice ordförande (FP) Michael Sjöö, andra vice ordförande (S) Kent Alriksson (M) Ginger Ekwurtzel (M) Hugo Carlsson (M) Marianne Nordin (S) Anna-Lisa Eneroth (V), tjänstgörande ersättare för Marie Liljedahl (S) Marita Bengtsson (MP), tjänstgörande ersättare för Henrietta Serrate (S) Ricardo Salsamendi (S) Peter Freij (S) Marianne Eckerbom (C) Eva Johnsson (KD) Evert Kajander (FP), tjänstgörande ersättare för Eva R Ericsson (FP) Ann-Christin Eriksson (V) Ingrid Sivermo Sven Sunesson, ordförande hälsar välkommen till dagens möte. 65 Justering Sven Sunesson, ordförande och Michael Sjöö andra vice ordförande justerar protokollet måndagen den 3 november 2014 kl Föredragningslista Samverkansberedningen fastställde upprättat förslag till föredragningslista med följande tillägg till punkten 76 övrigt:

2 2 (6) - Galaxhopen, slutrapport 67 Information om Förebyggande hembesök hur gick det. Till dagens möte i samverkansberedningen är Pia Andersen, folkhälsostrateg inbjuden för att informera om uppdraget Förebyggande hembesök och framför allt hur det har gått. Pia A inleder med att ge en liten tillbakablick. Förebyggande hembesök för äldre modell Kronoberg har varit en pilotverksamhet. Tre kommuner och sex vårdcentraler har deltagit. Syftet med pilotverksamheterna: - Att forma och testa en modell för samverkan som kan ligga till grund för fortsatt implementering i länet. - Att i samverkan mellan kommun och landsting bidra till att skapa förutsättningar för ett gott liv och ett hälsosamt åldrande. Pia A berättar också om förutsättningarna för medverkan, de gemensamma målen, de tre sammanlänkade processerna: uppsökande verksamhet, hälsosamtal i primärvården och kulturerbjudande. Hur blev det? Hanna Lunding, folkhälsoenheten har gjort utvärderingen, som samverkansberedningens ledamöter har fått ta del av. Pia A presenterar utvärderingen. Syftet med utvärderingen var bland annat att ta del av aktörernas och målgruppens erfarenheter i verksamhets- och brukarperspektivet men också att hitta en modell för samverkan, som kan ligga till grund för fortsatt implementering i länet. Pia A ger en beskrivning av utfallet i de olika perspektiven och avrundar presentationen med att informera, att det ännu inte är klart hur det blir i fortsättningen, dialog pågår. Samverkansberedningens ledamöter ges tillfälle att ställa frågor. Sven Sunesson, ordförande avslutar med att tacka Pia Andersen för presentationen. Skickas till samverkansberedningens ledamöter: Presentation Uppdrag förebyggande hembesök hur har det gått?

3 3 (6) 68 Information om projekt Förslag till optimal missbruks- och beroendevård i Kronobergs län. Till dagens möte välkomnas Anders Fransson, projektledare, SKL särskilda satsningar. Anders F inleder med en bakgrund kring uppdraget/ projektet Bästa möjliga missbruks- och beroendevård i Kronobergs län. Anders F berättar vidare att han sedan arbetar som projektledare vid Regionförbundet södra Småland. Samtliga länets socialnämnder eller motsvarande samt landstingets samverkansberedning har fattat beslut om att ta fram förslag på hur en optimal missbruks- och beroendevård skall se ut i Kronobergs län. Projektet pågår under 2014, berättar Anders F och till sin hjälp har han en projektledningsgrupp, styrgrupp som består av tre socialchefer, hälso- och sjukvårdsdirektören inom Landstinget Kronoberg samt chefen för särskilda satsningar vid Regionförbundet södra Småland. Anders F informerar om projektets syfte, mål/målgrupp, aktiviteter. Han ger också en beskrivning av olika förbättringsområden. Samverkansberedningens ledamöter får också en beskrivning av Case management som är en metod att jobba med patient/klient och en beskrivning av några goda exempel av integrerade mottagningar. Avslutningsvis presenterar Anders F behoven som uppdraget/projektet kommit fram till och att förslag kommer att läggas till hur man kan jobba vidare. Samverkansberedningens ledamöter ges tillfälle att ställa frågor. Sven Sunesson, ordförande avslutar med att tacka Anders Fransson för presentationen. Skickas till samverkansberedningens ledamöter: Presentation Möten, Möjligheter, Mervärde 69 Samverkan med pensionärsorganisationerna

4 4 (6) Michael Sjöö återkopplar från dialogmöte med pensionärsorganisationerna den 18 september Samverkan med handikapporganisationerna Peter Freij återkopplar från möte med handikapporganisationerna den 30 september 2014 och riktar ett tack till professionen som deltar aktivt vid dessa möten. 71 Samverkan presidienätverk Den 7 november 2014 är det planerat för samverkan i presidienätverket med rubriken Vad händer inom området psykisk ohälsa i Kronoberg?. Sven Sunesson Rolf Andersson deltar. Michael Sjöö har förhinder. 72 Budget samverkansberedningen Sven Sunesson, ordförande ger en lägesrapport om samverkansberedningens budget.

5 5 (6) 73 Rapport från arbetsgrupp Arbetsgruppen psykiatri har jobbat vidare med området spelmissbruk. Rolf Andersson berättar att arbetsgruppen har träffat Rebecca Modig på folkhälsoenheten som har tittar på digitalt missbruk bland unga. Arbetsgruppen har också besökt Attendo behandlingshem i Väckelsång och där lyssnat till Mikael Nilsson, f d spelberoende som höll föredrag. Mikael N jobbar vid Spelberoendets förening i Malmö, Arbetsgruppen fick även möjlighet att då träffa verksamhetschefen. 74 Rapport från kurser och konferenser Peter Freij och Ricardo Salsamendi återkopplar från Prioriteringar inom svensk sjukvård den 17 september. Peter F hänvisar också till en artikel i senaste numret av personaltidningen Bladet. Dagen var intressant och innehöll bra diskussioner med professionen. 75 Kurser/konferenser - att Marianne Nordin deltar vid FINSAM den 21 oktober 2014, Futurum konferens i Växjö. - att Michael Sjöö deltar vid Hur högt ska svensk diabetesvård sikta, den 14 november 2014 i Malmö. Inbjudan: - FINSAM den 21 oktober 2014, Futurum konferens i Växjö.

6 6 (6) - Hur högt ska svensk diabetesvård sikta, den 14 november 2014 i Malmö. 76 Övriga frågor - Avslut samverkansberedningen: Samverkansberedningens möte den 1 december hålls på Öjaby herrgård i Växjö och avslutas med gemensam lunch. Vid dagens möte delas verksamhetsrapporter och arbetsgruppernas slutrapporter ut till ledamöter som underlag för avslut. - Ingrid Sivermo informerar om slutrapport för Galaxhopen. Rapporten delas ut till samverkansberedningens ledamöter. - Hugo Carlsson har fått förhinder att delta vid Nationella minoriteters rättigheter i Halland, Blekinge och Småland den 23 oktober 2014 i Alvesta. Ann-Christin Eriksson ersätter Hugo C. Vid protokollet Sekreterare Justerat Sven Sunesson Ordförande Michael Sjöö Andra vice ordförande Protokollet har tillkännagivits på landstingets anslagstavla

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Beslut har våren 2010 tagits av nämnder och styrelser i samtliga Kalmar läns kommuner och i landstinget om att modellen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (29) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl 13.00-16.00 Se sid 25 Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Pettersson Underskrifterr Paragrafer 16-19 Sekreterare

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

8 13 Justering. 1 Fastställande av föredragningslista PROTOKOLL SW. Ann Östling

8 13 Justering. 1 Fastställande av föredragningslista PROTOKOLL SW. Ann Östling Ann Östling PROTOKOLL Organ Sjukvardsutskottet Plats Landstingshuset, samman.br'adesrum Silvergruvan Tidpunkt Onsdagen den 23 mars 2011 -b j LedamSter Görel Korkman (S), Ordförande AM-Britt Borrmm (S)

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN VISIT INTEGRERAD ÖPPEN MOTTAGNING PÅ FÖRSTA LINJEN I HAGFORS KOMMUN INNEHÅLL, PROCESSER OCH ERFARENHETER VISIT är en mottagning för barn, ungdomar, deras föräldrar och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd 10 år 2003-2013 Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Lokal nämnd Hylte. Uppföljningsrapport 1, 2015

Lokal nämnd Hylte. Uppföljningsrapport 1, 2015 Lokal nämnd Hylte Uppföljningsrapport 1, 2015 Uppföljningsrapport 1 2015, tre månader Hyltenämnden Hyltenämnden Ledamöter Anna Roos (C) Ordförande Kristina Johansson (S) Vice ordförande Thom Ericsson (M)

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Ordförande har ordet REACTA. Verksamhetsberättelse 2014. Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation!

Ordförande har ordet REACTA. Verksamhetsberättelse 2014. Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation! REACTA Verksamhetsberättelse 2014 Ordförande har ordet Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation! Första gången jag stötte på Reacta var i slutet av februari månad år 2013. Mitt intresse för organisationen

Läs mer