Samverkansberedningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansberedningen"

Transkript

1 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö Lena Karlsson, ordförande (C) Rolf Andersson, förste vice ordförande (FP) Michael Sjöö, andra vice ordförande (S) Kent Alriksson (M) Ginger Ekwurtzel (M) Hugo Carlsson (M) Marianne Nordin (S) Marie Liljedahl (S) Anna-Lisa Eneroth (V), tjänstgörande ersättare Ricardo Salsamendi (S) Marita Bengtsson (MP), tjänstgörande ersättare Marianne Eckerbom (C) Eva Johnsson (KD) Eva R Ericsson (FP) Ann-Christin Eriksson (V) Evert Kajander (FP) Jessika Andersen, tjänsteman Ingrid Sivermo, tjänsteman Hillevi Andersson, tjänsteman Hillevi Andersson Ordförande Lena Karlsson öppnar mötet med att hälsa välkommen till samverkansberedningens första höstmöte. Marianne Eckerbom hälsas välkommen som ny ordinarie ledamot i samverkansberedningen. Ersättare för Marianne Eckerbom är Carl Svensson. 57 Justering Ordförande Lena Karlsson och 2:e vice ordförande Michael Sjöö justerar protokollet tisdagen den 11 september 2012 kl.8.00

2 2 (9) 58 Föredragningslista Samverkansberedningen fastställde upprättat förslag till föredragningslista med följande tillägg på punkten 71, övrigt: - Finsam: Älmhult, Ljungby och Markaryds kommun. - Patientsäkerhetsronder - Samverkansberedningens oktobermöte. - Motion Sociala investeringar - Motion Hjälpmedel och patientservice 59 Information - Samordnad Linnea Till dagens möte är projektledarna Bodil Edvardsson och Elisabeth Flennemo inbjudna för att informera om det pågående projektet Samordna för Linnea (http://www.ltkronoberg.se/forskning-och-utveckling/utveckling-ochprojekt/mest-sjuka-aldre/samordning-for-linnea/). Bodil E inleder med att ge en kort historik kring hur projektet startade och bakgrunden till det. Nu ligger tyngdpunkten på att samordna, och man utgår mycket från de lokala förutsättningarna, säger Bodil E. Inom ramen för försöksverksamheten har Bodil E och Elisabeth F varit på en konferens Äldre och psykisk ohälsa, som samverkansberedningens ledamöter får ta del av är av EU utsett till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer Äldreåret, (http://www.aldreochpsykiskohalsa.se/) Bodil E och Elisabeth F avrundar informationen med att ge en lägesrapport augusti 2012, och berättar då bland annat, att en omfattande utbildningssatsning kommer att genomföras under hösten Utbildningen kommer att innehålla seminariedagar om förbättringsarbeten. Målgruppen är den personal som jobbar i de olika teamen i kommunerna. Rutiner för samarbete Kunskap till praktik nationella riktlinjer håller på att tas fram. Projektet Samordning för Linnea är nu halvvägs i försöksverksamheten. September 2013 ska en slutrapport vara klar och lämnas till SKL. Presentationsmaterial Samordning för Linnea delas ut till samverkansberedningens ledamöter. 60 Medborgardialog 3 - Vårdval plus

3 3 (9) Katarina Jonasson, enhetschef demokratistöd presenterar analysen av medborgardialog 3 Vårdval plus för samverkansberedningens ledamöter. Katarina J informerar också om att samverkan startats med landstingets barnrättsstrateg Susanne Swärd, som från och med hösten 2012 kommer att arbeta med s.k. kontaktklasser i länet, vilket innebär att göra barn och unga delaktiga i olika frågor. Presentationsmaterial Medborgarpanel 3 Vårdval plus delas ut till samverkansberedningens ledamöter. 61 Gemensam medborgaraktivitet hösten 2012 Ordförande Lena Karlsson informerar att styrgruppen för medborgardialog har beslutat om en gemensam medborgaraktivitet under hösten Detta kan vara ett sätt att rekrytera nya medlemmar till medborgarpanelen, men även att få kontakt med personer som kanske inte vill vara med i någon panel men ändå vill ha en medborgardialog. Målet är att besöka hälften av kommunerna i höst och de återstående till våren. Ett par ledamöter från varje beredning/utskott har föreslagits vid varje aktivitet. Datorer kommer att finnas tillgängliga på plats för de som vill anmäla sig som medlem i medborgarpanelen. Förslag aktiviteter: - Må Bra Mässan den oktober kl , Älmhult är ett stående evenemang där landstingets förtroendevalda finns representerade. Från samverkansberedningen anmäler sig Michael Sjöö (lördag), Marie Liljedahl, Lena Karlsson, Marianne Nordin samt Marita Bengtsson (lördag) att delta. Förslag på frågor att ha med vid detta tillfälle mejlas till - Invigning av ny friidrottsbana i Ljungby den 16 september. Från samverkansberedningen anmäler sig Michael Sjöö, Marie Liljedahl (koordinator), Rolf Andersson samt Marianne Eckerbom att delta. Övriga beredningar/utskott kontaktas. - Andra aktiviteter som håller på att kontrolleras är handboll i Uppvidinge, uteaktivitet i Lessebo.

4 4 (9) Lena Karlsson, ordförande informerar att arbetsgruppen för medborgardialog har fått i uppdrag av styrgruppen att ta fram förslag med datum, platser m.m. 62 Verksamhetsplan 2013 att lägga den föreslagna verksamhetsplanen för 2013 till protokollet Verksamhetsplan (arbetsmaterial) för 2013 har presenterats för samverkansberedningens ledamöter. Inga synpunkter om förändring har lämnats. Samverkansberedningens nya ledamöter Henrietta Serrate och Marianne Eckerbom kommer att ingå i någon av arbetsgrupperna. Verksamhetsplan (arbetsmaterial) för samverkansberedningen år 2013 delas ut till samverkansberedningens ledamöter 63 Årsplan 2013 att lägga årsplanen till protokollet. Årsplanen för samverkansberedningens möten under 2013 delas ut för kännedom till samverkansberedningens ledamöter. 64 Budgetförslag 2014 Om arbetsgruppernas rapporter innebär något för 2014 års budget ska det senast vara presenterat den 25 oktober.

5 5 (9) 65 Samverkan med pensionärsorganisationerna Lena Karlsson, ordförande informerar om att dialogmöten med pensionärsorganisationerna fortsätter och nu har börjat hitta sin form. Nästa möte är planerat till den 20 september Inför mötet har pensionärsorganisationerna fått möjlighet att skicka in frågor i förväg. 66 Samverkan handikapporganisationerna Arbetsgruppen funktionshinder har arbetat med att utveckla dialogen med handikapporganisationerna, vilket har fungerat mycket bra. I samverkan med Idé och KunskapsCentrum, folkhälsoenheten, hjälpmedelscentralen och sjukhusbiblioteket anordnas under veckorna Olika vägar till ett liv i rörelse, vernissage och föreläsningar om fysisk aktivitet för personer med olika funktionsnedsättningar. Förtroendevalda från samverkansberedningen invigningstalar enligt följande: - Vernissage 29/10, Växjö Marianne Nordin - Vernissage 31/10, Ljungby Marie Liljedahl - Föreläsning 13/11, Växjö Lena Karlsson - Föreläsning 14/11, Ljungby Marie Liljedahl 67 Budget samverkansberedningen Lena Karlsson, ordförande ger en lägesrapport om samverkansberedningens budget.

6 6 (9) 68 Rapport från arbetsgrupperna att lägga delrapporterna till protokollet. Delrapporter (arbetsmaterial) har skrivits av respektive arbetsgrupp som presenteras vid dagens möte: - Delrapport Funktionshinder presenteras av Michael Sjöö. Planerad slutrapport under hösten Delrapport Nyanländas hälsa (arbetsmaterial) presenteras av Eva Johnsson. Slutrapport planerad till november Delrapport De mest sjuka äldre (arbetsmaterial) presenteras av Lena Karlsson. Slutrapport kommer senare. - Delrapport Psykiatri (arbetsmaterial) presenteras av Rolf Andersson. Slutrapport kommer Delrapporter (arbetsmaterial) har deltats ut till samverkansberedningens ledamöter. 69 Rapport från kurser och konferenser Eva Johnsson rapporterar från den nationella konferensen i Stockholm den 11 juni 2012 med rubriken Jämlik hälsa. Se även delrapport (arbetsmaterial) Nyanländas hälsa. Ann-Christin Eriksson rapporterar från en föreläsning i maj kring utvecklingsprojektet i stadsdelen Araby, Växjö.

7 7 (9) 70 Kurser/konferenser att vid presidienätverk med temat Äldre, den 21 september 2012 deltar samverkanberedningens presidie samt deltagarna i arbetsgruppen De mest sjuka äldre. att vid Brukarrörelsen Kronobergs län, Vattentorget Växjö den 3 september 2012 kl deltar Rolf Andersson, Ann-Christin Eriksson, Lena Karlsson deltar att vid Återförening av splittrade somaliska familjer samt politisk utveckling i Somalia, nationell konferens i Växjö den 25 september 2012 kl deltar Hugo Carlsson. att vid Inspirationsdag Dialogen i den professionella samverkan, Osaby Säteri Växjö, den 27 september 2012 kl deltar Eva Johnsson. att vid Hur kan vi öka tryggheten i hemmet?, Regionförbundet Södra Småland, Växjö konserthus den 5 oktober 2012 kl deltar Kent Alriksson. att vid Maskrosbarn, Videum Växjö, den 12 oktober 2012 kl deltar Ricardo Salsamendi, Marianne Nordin, Rolf Andersson, Ann-Christin Eriksson, Marianne Eckerbom. att vid Barn och ungas psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Norra Latin Stockholm, den 17 oktober 2012 kl deltar Rolf Andersson. att vid Funktionshinder i tiden, Socialstyrelsen och SKL, Essinge konferenscenter Stockholm, den november 2012 deltar Michael Sjöö. Inbjudan till: Lena Karlsson, ordförande påminner om LF seminariet den 18 september 2012, konserthuset Växjö. Inbjudan har skickats ut till berörda. Lena Karlsson informerar om presidienätverk med temat Äldre, den 21 september 2012, då Jan-Olof Svensson, anhörigkonsulent Växjö kommun är en inbjuden gäst. Lena Karlsson, ordförande informerar/påminner om presidiemöte den 24 september 2012 där samverkansberedningen presidie tillsammans med övriga presidier beredningar/utskott träffas. Brukarrörelsen Kronobergs län, Vattentorget Växjö den 3 september kl Återförening av splittrade somaliska familjer samt politisk utveckling i Somalia, nationell konferens i Växjö den 25 september Integrationsråd länsdialog, Länsstyrelsen Växjö den 26 september 2012 (Eva Johnsson förhindrad att delta).

8 8 (9) Inspirationsdag Dialogen i den professionella samverkan, Osaby Säteri Växjö, den 27 september kl Hur kan vi öka tryggheten i hemmet?, Regionförbundet Södra Småland, Växjö konserthus den 5 oktober kl Maskrosbarn, Videum Växjö, den 12 oktober kl Barn och ungas psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Norra Latin Stockholm, den 17 oktober kl Funktionshinder i tiden, Socialstyrelsen och SKL, Essinge konferenscenter Stockholm, den november Övriga frågor FINSAM Älmhult, Ljungby och Markaryds kommun. Markaryd har ett FINSAM-förbund och planer har startats för att Älmhult och Ljungby ska gå samman med Markaryd till ett förbund. Arbetet pågår under hösten Patientsäkerhetsronder: Lista med tid och plats har delats ut till samverkansberedningens ledamöter. Lena Karlsson, ordförande informerar om att vid samverkansberedningens oktobermöte kommer MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) från några av länets kommuner samt Lena Boberg verksamhetschef Habiliteringen att bjudas in. Motion: Sociala investeringar delas ut till samverkansberedningens ledamöter för kännedom. Lena Karlsson, ordförande skriver yttrande som samverkansberedningen tar upp vid mötet i oktober. Motion: Hjälpmedel och patientservice delas ut till samverkansberedningens ledamöter för kännedom. Lena Karlsson, ordförande skriver yttrande som samverkansberedningen tar upp vid mötet i oktober. Vid protokollet Hillevi Andersson Utskottssekreterare

9 9 (9) Justerat Lena Karlsson Ordförande Michael Sjöö 2: e vice ordförande Protokollet har tillkännagivits på landstingets anslagstavla Hillevi Andersson

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

8 13 Justering. 1 Fastställande av föredragningslista PROTOKOLL SW. Ann Östling

8 13 Justering. 1 Fastställande av föredragningslista PROTOKOLL SW. Ann Östling Ann Östling PROTOKOLL Organ Sjukvardsutskottet Plats Landstingshuset, samman.br'adesrum Silvergruvan Tidpunkt Onsdagen den 23 mars 2011 -b j LedamSter Görel Korkman (S), Ordförande AM-Britt Borrmm (S)

Läs mer

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd 10 år 2003-2013 Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Björkbacken, Pinnmöllevägen 200 i Dalby Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 14.00 17.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen Christina

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Styrelsemöte 2014-09-24--25

Styrelsemöte 2014-09-24--25 Sid 1(7) Styrelsemöte 2014-09-24--25 Plats: Jönköping Tid: Närvarande: Anna Westin förhinder. Sekreterare; Hermansson Ordförande: Kenneth Karlsson 1 Föregående protokoll Föregående protokoll Årsmöte: revisionsberättelse

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer