PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)"

Transkript

1 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö Göran Giselsson, ordförande (M) RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) Jessica Linde, kultursamordnare, Regionförbundet södra Småland Emelie Johansson, kultursamordnare, Regionförbundet södra Småland Sekreterare Hillevi Andersson Göran Giselsson, ordförande önskar välkommen till dagens möte. Speciellt välkommen till Jessica Linde som vid dagens möte ersätter Helen Hägglund. 1 Justering Ordförande Göran Giselsson och vice ordförande RosMarie Jönsson Neckö justerar protokollet tisdagen den 25 februari 2014 kl Föredragningslista Kulturberedningen fastställde upprättat förslag till föredragningslista med följande tillägg till: - Internationellt arbete - Manifesta - Kurser och konferenser Open Space Ljungby.

2 2 (7) 3 Kultursamverkansmodellen 2012 Statens kulturråds uppföljning Kultursamverkansmodellen, uppföljning 2012 delas i sin helhet ut till kulturberedningens ledamöter. Emelie Johansson, kultursamordnare Rfss ger i stora drag en presentation av sammanställningen. Emelie J lyfter specifikt några sidor i uppföljningen: - Sidan 21, tabell 5 angående redovisning för gemensamma verksamheter. Emelie J berättar att man ska titta närmare på lösningar för denna redovisning men att siffrorna som anges är fördelade på de gemensamma verksamheterna. - Sidan 28, tabell 11, exemplet teater, och visar på att Kronoberg har en hög andel publik i åldern 0-18 år. Det är verksamheterna själva som rapporterar in siffrorna genom kulturdatabasen. - Sidan 33, tabell 17, Kronoberg är det län som säljer mest till andra län. - På sidan 85 finns det noterat som är specifikt om Kronoberg. 4 Länsbibliotek Sydost Jessica Linde, kultursamordnare Rfss informerar att en översyn nu görs av styrdokument samt webbsida för att göra den mer informativ. Sedan tidigare är förslag lyft för ett namnbyte av Länsbibliotek Sydost till Regional biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg. Styrgruppen för Länsbibliotek Sydost kan lämna rekommendationer. 5 Utvecklingsprojekt Kronoberg utvecklar

3 3 (7) Jessica L informerar att det är fyra projekt som pågår med statlig finansiering. De fyra projekten är: - Kulturparken Småland Kronoberg utvecklar konstområdet. Ny processledare är Oskar Rosén och en processgrupp är tillsatt. - Regionteatern Mobila scenkonstteamet, som jobbar direkt i skolorna, vilket är ett framgångsrikt arbete. Pengar söks i augusti för detta projekt. - Kulturarvscentrum fortskrider enligt planen. Arbete pågår med det öppna arkivet och arbete med fokusgrupper. Öppning planeras till augusti Det fria ordet har nu varit igång ett år. Samverkansgrupp och styrgrupp är tillsatt och arbetet fortgår enligt planen. 6 Internationellt arbete - Manifesta Jessica L ger en presentation Manifesta i Småland 2018, LSKB , till kulturberedningens ledamöter. Jessica L ger en beskrivning över vad Manifesta är, processen, ekonomiska, kulturella och juridiska åtaganden, olika faktorer som styrkor/svagheter, möjligheter/hot och avslutar med att berätta om nästa steg. Presentationen av Manifesta skickas till kulturberedningens ledamöter. Emelie J berättar om internationellt arbete och det fokus som finns för att man ska komma in i arbetet. Emelie J berättar också att man nu är en del i Access Europa som handlar om internationell omvärldsbevakning. 7 Revidering av regional kulturplan

4 4 (7) Jessica L informerar att arbetet med kulturplanen pågår enligt tidsplanen. Samarbete med kommunerna har varit en viktig del i processarbetet och nu har samtliga kommuner i länet fått besök, vilket har varit mycket uppskattat. Några inspel i samband med kommunbesöken har varit urbanisering samt integration. Ytterligare dialoger planeras. En glasrikesdialog planeras också. Kulturberedningens ledamöter anser att besöken i kommunerna har varit ett mycket bra initiativ, med syftet kultur till alla. Revideringen av kulturplanen samordnas med arbetet med RUS, den regionala utvecklingsstrategin för Kronobergs län. Blogg - Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län: 8 Statens kulturråds beslut om statliga medel till regional kulturverksamhet 2014 Emelie J föredrar ärendet och det beslut som tagits av Statens kulturråd. Kulturrådets beslut Dnr KUR 2013/6647 skickades som bilaga med kallelsen till detta möte. Statens kulturråd beviljar Landstinget Kronoberg statsbidrag med kronor att fördela mot bakgrund av Regional kulturplan för Kronobergs län och tidigare antagna fördelningsprinciper. 9 Kultursamverkansmodellen Budget 2015 och ställa sig bakom förslaget på budget 2015 för vidare behandling i arbetsutskott och styrelse Jessica L presenterar underlag Kultursamverkansmodellen budget 2015 vad gäller Landstinget Kronobergs ansvar och utveckling. Underlag Kultursamverkansmodellen budget 2015 skickades som bilaga med kallelsen till detta möte. Budgetunderlaget är gemensamt för Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg.

5 5 (7) För Landstinget Kronoberg så innebär budgetförslaget ett etableringsstöd på kronor till Kulturarvscentrum Småland, ett ägartillskott på kronor till Musica Vitae samt en dialog mellan ägarna och Regionteatern Blekinge Kronoberg avseende långsiktig finansiering gällande breddat åtagande som scenkonstinstitution. Det ska särskilt noteras att den del som rör Kulturparken Smålands äskande baserat på ökade kostnader kopplade till fastigheten inte är medtaget i den budget som bereds av kulturberedningen. 10 Regionteatern Blekinge Kronoberg dialog med ägarna att uppdra åt kulturkansliet att ta fram ett budgetunderlag och samordna dialog ägarna emellan under våren 2014 Skrivelse har inkommit till ägarna av AB Regionteatern Blekinge Kronoberg angående finansieringen av verksamheten samt det utökade uppdraget vid Regionteatern Blekinge Kronoberg. Göran Giselsson, ordförande informerar om svar på skrivelse Dnr 13LTK Göran G ger också kulturberedningens ledamöter en beskrivning av landstingets budgetprocess/uppskrivningar. 11 Rapport från kurser och konferenser - Jessica L återkopplar från Kulturens Open Space i Kosta den 24 januari, som var en mycket bra dag. - Emelie J återkopplar från Sydsvensk Region i Hässleholm den 15 januari, där ett av inslagen var kulturresor och det arbetet som görs.

6 6 (7) 12 Kurser och konferenser att kulturberedningens ledamöter har möjlighet att anmäla sig och delta vid Framtidens bibliotek i Blekinge och Kronoberg, den 10 mars att kulturberedningens ledamöter har möjlighet att anmäla sig och delta vid Kulturplaner. Samtal ur politikens och kulturens synvinklar den 21 mars 2014 kl. 12, Scandic Hotel Karlskrona. att kulturberedningens ledamöter har möjlighet att anmäla sig och delta vid Open Space Ljungby den 12 mars 2014 kl Inbjudan: - Framtidens bibliotek i Blekinge och Kronoberg, den 10 mars 2014 kl Sankt Sigfrids folkhögskola i Växjö. - Kulturplaner. Samtal ur politikens och kulturens synvinklar den 21 mars 2014 kl Scandic Hotel Karlskrona. - Open Space Ljungby den 12 mars 2014 kl Övrigt. - Verksamhetsrapport 2013 för kulturberedningen har sammanställts. Rapporten skickades som bilaga med kallelse till detta möte. - Kultur i Sydost 2014: Emelie J informerade om 2014 års möten i nätverket Kultur i Sydost. Datum för presidieträffar är 14 mars, 16 maj och 21 november. Den 22 augusti är det ett kunskapsseminarium där hela kulturberedningen har möjlighet att delta. - Jessica L ger en nulägesbeskrivning av kulturkansliets bemanning på regionförbundet. - Jessica L informerar att det under våren 2014 kommer att ges en presentation av kulturberedningens arbete till LS. - Fr.o.m. 1 januari 2014 är sammanträdesarvodet 920 kronor. - Kulturberedningens mötesdatum 2014: kl. 9, , kl. 9, kl. 9, kl. 9 samt kl. 9.

7 7 (7) Kulturberedningens ledamöter har tillsammans med kallelsen till dagens möte fått bilagorna: Kultursamverkansmodellen uppföljning 2012, Kommunbilaga Kronobergs län 2012 Budget 2015 underlag Skrivelse Regionteatern Blekinge Kronoberg, LS beslut svar skrivelse. Kulturberedningens verksamhetsberättelse. Vid protokollet Hillevi Andersson Sekreterare Justerat Göran Giselsson Ordförande RosMarie Jönsson Neckö Vice ordförande Protokollet har tillkännagivits på landstingets anslagstavla Hillevi Andersson

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-05-10 1(17) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19 Justering 2004-04-28 1(10) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 4/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.00

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum 00 :o..;',,:-e:.;. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2015-03-03 Sida 16 (42) -"'" KOMMUNSTRYRELSENS AU 49 Dnr 91/14 Naturum Sommens ansökan om bidrag för 2015 Enligt tidigare finns

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer