Samverkansberedningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansberedningen"

Transkript

1 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat Samverkansberedningen Tid Måndagen den 19 mars 2012 kl Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö Lena Karlsson, ordförande (C) Rolf Andersson, förste vice ordförande (FP) Peter Freij (S), tjänstgörande ersättare Kent Alriksson (M) Ginger Ekwurtzel (M) Hugo Carlsson (M) Marianne Nordin (S) Marie Liljedahl (S) Lisbeth Holmqvist (S), tjänstgörande ersättare Ricardo Salsamendi (S) Göran Liljedahl (S) Marie-Louise Hilmersson (C), tjänstgörande ersättare Eva Johnsson (KD) Eva R Ericsson (FP) Ann-Christin Eriksson (V) Marita Bengtsson (MP) Anna-Lisa Eneroth (V) Jessika Andersen, tjänsteman Ingrid Sivermo, tjänsteman Hillevi Andersson, tjänsteman Hillevi Andersson 15 Justering Ordförande Lena Karlsson och ledamot Marianne Nordin justerar protokollet måndagen den 26 mars 2012, kl Föredragningslista Samverkansberedningen fastställde upprättat förslag till föredragningslista med följande tillägg till punkten 28 övrigt: - Årsrapport 2011, Familjefrid Kronoberg och Glimten. - Verksamhetsberättelse 2011 Patientnämnden Kronobergs län. - Barns psykiska omhändertagande i länet

2 2 (8) - Samverkansöverenskommelse mellan kommuner och landsting i Kronobergs län kring personer med psykisk funktionsnedsättning ( 19) 17 Information om somalisk anknytning Gisela Andersson, integrationsdirektör Länsstyrelsen informerar om mottagande av anhöriga från Somalia. Nyanlända somaliska personer som bor i länet kommer att ha möjlighet att återförenas med anhöriga: make, maka, partner, minderåriga barn. Gisela A ger en bakgrund kring migrationsöverdomstolens beslut (januari 2012) på slopat krav på id-kort för make, maka, minderåriga barn om dna visar familjetillhörighet. Nationella prognoser görs var tredje månad och Gisela berättar att den senaste visade markant ökning på personer som kommer att beviljas uppehållstillstånd. Samtliga åtta kommuner i länet har på länsstyrelsens initiativ kartlagt den anhöriginvandring från Somalia som förväntas. Kartläggningarna visar att cirka 700 somaliska anhöriga, varav minst 489 barn förväntas komma till Kronobergs län. De somaliska anhöriga kommer främst från flyktingläger. De anhöriga kommer att vara i behov av hälsoundersökningar, tandvård med mera, då de anländer till Sverige. Kommuner och landstingsersättning för dessa insatser är begränsade vilket lett till att Länsstyrelsen Kronoberg tillskrivit statsråden Erik Ullenhag och Tobias Billström om framtida ersättningar. Gisela A informerar också om Integrationsråd Kronoberg. Landstinget Kronoberg representeras av landstingsdirektör Börje Lindqvist samt Jessika Andersen, hälso- och sjukvårdsstrateg. Kopia på brev Ett inkluderande mottagande av anhöriga från Somalia, ställt till statsråd Erik Ullenhag, Arbetsmarknadsdepartementet samt statsråd Tobias Billström, Justitiedepartementet, delas ut till samverkansberedningens ledamöter. Presentationsbilder delas ut till samverkansberedningens ledamöter. 18 Medborgardialog medborgarpanel 2

3 3 (8) Medborgarpanel 2: Behandling via Internet som pågått under tiden fick en svarsfrekvens på 83,3 % vilket innebär 329 inkomna svar av 395 utskick. Ordförande Lena Karlsson informerar att ytterligare en medborgarpanel kommer att genomföras under våren. Planeringsarbetet för den startar i april. Flyers med information om medborgarpanel delas ut till samverkansberedningens ledamöter. 19 Samverkansöverenskommelse - mellan kommuner och landsting i Kronobergs län kring personer med psykiskt funktionshinder Ordförande Lena Karlsson informerar om samverkansöverenskommelse mellan kommuner och landsting i Kronobergs län kring personer med psykiskt funktionshinder, , som nu är tecknat. Susanne Svärd, barnrättsstrateg informerade vid samverkansberedningens möte den 6 februari om vad lagen säger, målet som finns, samordnad vårdplanering samt de fortsatta utmaningarna och processen framåt. Samverkansöverenskommelsen mellan kommuner och landsting i Kronobergs län kring personer med psykiskt funktionshinder, delas ut till samverkansberedningens ledamöter. 20 Samverkansöverenskommelse - mellan länets kommuner och Landstinget Kronoberg angående läkarundersökning för barn inför placering enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om vård av unga. Jessika Andersen, hälso- och sjukvårdsstrateg informerar om Samverkansöverenskommelse mellan länets kommuner och Landstinget Kronoberg angående läkarundersökning för barn inför placering enligt

4 4 (8) Socialtjänstlagen eller Lagen om vård av unga. Avtalet gäller till och med Årlig uppföljning görs av rutinen. 21 Samverkan med handikapporganisationerna information om svar till handikapporganisationerna Samverkansberedningen har i uppdrag att arbeta med övergripande handikappolitiska frågor och verka för goda relationer med patient- och brukarorganisationer. November 2011 hölls ett möte mellan representanter från handikapprörelsens Idé och KunskapsCentrum och samverkansberedningens ordförande Lena Karlsson, Michael Sjöö, 2:e vice ordförande samt Ingrid Sivermo hälso- och sjukvårdsstrateg då framtida samverkansformer diskuterades. Ingrid Sivermo har träffat de olika handikapporganisationerna, och informerar vid dagens möte, om de svar som kommer att lämnas från samverkansberedningen, på synpunkter som handikapporganisationerna framfört. Ingrid S kommer vid möte presentera rapporten för centrumcheferna. Ingrid S kommer också att ha en träff med handikapporganisationerna för att presentera svar på motionerna. Rapport från möte med handikapporganisationerna arbetsmaterial delas ut till samverkansberedningens ledamöter. 22 Samverkan med pensionärsorganisationerna rapport från dialogmöte med pensionärsorganisationerna Ordförande Lena Karlsson informerar från möte med pensionärsorganisationerna den 1 mars. Pia Andersen, folkhälsostrateg informerade om Förebyggande hembesök för äldre. Inbjuden att informera var också Elisabeth Flennemo, projektledare för Samordning för Linnea. Ordförande Lena Karlsson gav en lägesrapport om kontantfri sjukvård. Mötet blev ett mycket bra dialogmöte och formen för mötet upplevdes positivt. Pensionärsorganisationerna kommer att bjuds in till ett nytt dialogmöte hösten 2012.

5 5 (8) 23 Samverkan i presidienätverk Ordförande Lena Karlsson ger en rapport från presidienätverket den 17 februari, då temat var Barn och ungdomars psykiska hälsa. Vid presidienätverket den 4 maj kommer temat att vara vuxenpsykiatri. Arbetsgruppen för psykiatri erbjuds att anmäla sig samt övriga ledamöter i samverkansberedningen, vid intresse. 24 Lägesrapport budget Ordförande Lena Karlsson ger en lägesrapport för samverkansberedningens budget. 25 Lägesrapport från arbetsgrupperna Arbetsgrupp psykiatri: Rolf A: Arbetsgruppen har haft ett antal träffar. Närmast är möte planerat med Ljungby respektive Tingsryds kommuns skolaoch barnomsorgsnämnd samt socialnämnd. Arbetsgrupp asylsökande och hälsa Eva J: Arbetsgruppen har påbörjat rapportskrivning. Arbetsgruppen har haft olika studiebesök: medborgarkontoret Araby, Ensamkommandebarnboendet Campen Växjö samt Vårdcentralen i Alvestas flyktinghälsovård. Arbetsgruppen planerar för fler studiebesök bl.a.

6 6 (8) Arbetsförmedlingen. Arbetsgruppen kommer att ha möte med Länsstyrelsen idag om Etableringsreformen angående ensamkommande barn. Arbetsgrupp äldre Lena K: Arbetsgruppen har haft ett antal träffar. Närmast är möte med centrumchef för medicincentrum, Per-Henrik Nilsson planerat. Arbetsgruppen har bokat ett möte i maj med Kjell Petersson, mobil läkare i Ljungby. Därefter rapportskrivning. Arbetsgrupp funktionshinder Michael S har förhinder att närvara vid dagens möte, därför ingen lägesrapport. 26 Rapport kurser/konferenser Kent Alriksson informerar om Linnea 6-dagen som hölls i Alvesta den 9 februari. Linneaprojektet firar 7 års jubileum i år. Linneaprojekten finns att hitta på Landstinget Kronobergs hemsida. Kent A informerar om några olika projekt och vad de kommit fram till. Kent A informerar också om två föredragningar från dagen: mobil läkare i Ljungby som är permanent fr.o.m. i mars 2011 samt föredragning angående studiebesök Virtuella vårdavdelningar. Ett annat namn istället för virtuell vårdavdelning skulle kunna vara utökad avancerad hemsjukvård i samverkan kommun och landsting. Länk till Linneaprojekten: 27 Kurser/konferenser att Michael Sjöö deltar på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den 28 mars kl att Ricardo Salsamendi deltar på länsdialog Anknytning Somalia, den 4 april Arbetsförmedlingen Växjö kl att Göran Liljedahl deltar på Prevention och Rehabilitering, Kosta Boda Art Hotel, den 2 maj kl att arbetsgruppen psykiatri samt ledamöter med intresse anmäler sig till Presidienätverk den 4 maj, Alvesta med tema vuxenpsykiatri att Eva Johnsson och Michael Sjöö deltar på Nationell konferens, Jämlik vård, den 11 juni kl , Stockholm, SKL bjuder in

7 7 (8) - Inbjudan till workshop: FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den 28 mars kl Inbjudan länsdialog: Anknytning Somalia, den 4 april Arbetsförmedlingen Växjö kl Inbjudan Prevention och Rehabilitering, Kosta Boda Art Hotel, den 2 maj kl Presidienätverk den 4 maj, Alvesta med tema vuxenpsykiatri - Tylösandsveckan: o Äldreomsorg i världsklass den 28 maj o Rehabilitering med kvalitet genom vårdkedjan, den 28 maj - Nationell konferens, SKL bjuder in, Stockholm, Jämlik vård, den 11 juni kl Ordförande Lena Karlsson påminner samverkansberedningens ledamöter om LF-seminariet den 18 september Övriga frågor Årsrapport 2011, Familjefrid Kronoberg och Glimten: delas ut till samverkansberedningens ledamöter. Verksamhetsberättelse 2011 Patientnämnden: delas ut till samverkansberedningens ledamöter. Barns psykiska omhändertagande i länet: samverkansberedningen har önskemål om att lyfta barn och ungdomars psykiska hälsa i länet till samverkansberedningens presidie för beredning inför framtida möte.

8 8 (8) Vid protokollet Hillevi Andersson Sekreterare Justerat Lena Karlsson Ordförande Marianne Nordin Ledamot Protokollet har tillkännagivits på landstingets anslagstavla Hillevi Andersson

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-06-18 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Oden, Emil Lindells v 15, Växjö Tryggve Svensson (V) (vice ordförande)

Läs mer

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna 2014-04-15 1(18) Plats och tid Oden, Parkg 6, Alvesta 15 april 2014 Justerade paragrafer 13 ande Jimmy Hammarström (AA), ordf. Siv Wittengård (M) Allan Hellberg (M) Kauko Antbacke (KD) Stig Jakobsson (FP)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö PROTOKOLL 1(8) Plats: Närvarande: Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö Beslutande ledamöter: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Ingrid Ivarsson (S) (ers Mona-Lisa

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2011-06-15

Socialnämnden Protokoll 2011-06-15 Tid och plats Onsdagen den 5 juni 20, Åsasalen, 3.00-5.40 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Jerry Borg (KD Eva Madestam (KD)

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista

Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista 2(25) Föredragningslista 106 Val av protokolljusterare 107 Anmälan av övriga ärenden 117 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-17.15 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-05-10 1(17) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer