Allmänheten och växthuseffekten 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänheten och växthuseffekten 2006"

Transkript

1 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar

2 Frågorna om allmänhetens kunskaper om och inställning till växthuseffekten, inklusive acceptans för åtgärder, ställdes till. personer den 5 oktober. Samma frågor ställdes också varje år under åren. Frågorna om klimatmål och merparten av frågorna om företagens klimatarbete ställdes till. personer den 6 9 oktober. Frågorna om egen energianvändning, företags kompensationsåtgärder, jämförelser av olika branscher och av olika informationskanaler ställdes till. personer den 6 oktober. Datainsamlingen skedde med hjälp av telefonintervjuer. De två sistnämnda undersökningar genomfördes inom ramen för en så kallad omnibus. Denna rapport sammanfattar mätningarna. Rapporten finns att ladda ned på:

3 Förord Naturvårdsverket genomför sedan undersökningar av svenska folkets kunskaper och attityder om växthuseffekten. Resultatet av de nya kunskaps- och opinionsmätningar för som presenteras i denna rapport kan sammanfattas i följande punkter: Svenskarna är beredda att reducera sina egna utsläpp av växthusgaser, men önskar information. Svenskarna tycker att det är mycket viktigt att Sverige agerar mot klimatförändringarna och att Sverige ska fortsätta att gå i spetsen i klimatarbetet. Svenskarna är bredda att stödja de företag som tar täten i klimatarbetet, men de anser att företagen är dåliga på att marknadsföra sitt klimatarbete och de efterfrågar en märkning av klimatvänliga produkter och tjänster. Svenskarna tror att miljö- och klimatteknikbranschen har bäst förutsättningarna att växa och anser att det är viktigast att staten stödjer denna exportbransch. Den generella slutsatsen är att även om skillnaderna mellan olika mättillfällen inte är så stora, indikerar resultaten en genomgående trend mot ett ökat engagemang och intresse för klimatfrågan. Andelen som tycker att det är mycket viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringarna har som enda område ökat successivt varje år och uppgår år till 69 procent, en ökning från 6 procent år och 68 procent år. Undersökningsföretaget ARS Research AB har på Naturvårdsverkets uppdrag genomfört de olika mätningar som redovisas i denna rapport. Lars-Erik Liljelund Generaldirektör Naturvårdsverket Jessica Cederberg Wodmar Projektledare Klimat Naturvårdsverket

4 4

5 Innehåll I korthet, visste du att Sid 6 Kunskap om växthuseffekten Sid 7 Kännedom om växthuseffekten Sid 8 Kommer vi i Sverige att påverkas och i så fall när? Sid 8 Åtgärder i klimatfrågan och i andra samhällsfrågor Sid 9 Vad är möjligt och vilka mål och styrmedel krävs? Sid Kan vi i Sverige göra något? Sid Kan du själv göra något? Sid Acceptans för åtgärder som man själv kan tänka sig Sid Vad kan man göra för att minska sin energianvändning i hemmet? Sid 4 Hur ofta tänker man på energianvändningen i hemmet? Sid 5 Statliga styrmedel för att begränsa koldioxidutsläpp Sid 6 Hur vill man få information om minskad klimatpåverkan? Sid 7 Ska Sverige minska utsläppen mer än vi måste? Sid 8 Företagens klimatarbete Sid 9 Viljan att handla från företag som arbetar för att begränsa växthuseffekten Sid Vilja att betala mer vid köp av företag som arbetar för att begränsa växthuseffekten Sid Vikten av att företag engagerar sig i minskade utsläpp Sid Företagens kostnader för att släppa ut växthusgaser Sid Bör företag kompensera för sina utsläpp? Sid Är företagen bra på att marknadsföra sitt klimatarbete? Sid Miljömärkning vid låga utsläpp av växthusgaser Sid 4 Branscher som bör få exportstöd av staten Sid 5 Branscher med bäst förutsättningar att växa Sid 6 5

6 I korthet, visste du att 99 procent känner spontant till eller har hört talas om växthuseffekten, en ökning från 96 procent år. 97 procent av dem som spontant känner till eller hört talas om växthuseffekten tror att vi i Sverige har påverkats eller kommer att påverkas av växthuseffekten, en ökning från 9 procent år. 5 procent av de ovanstående tror att vi redan nu har påverkats, en ökning från 48 procent år. 96 procent tycker att det är viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringarna, en ökning från 9 procent. 88 procent tror att vi i Sverige kan göra något för att bromsa växthuseffekten,* en ökning från 8 procent år. 7 procent tror att de själva kan göra något för att bromsa växthuseffekten och förändringar på det svenska klimatet,* en ökning från 68 procent år. minst 5 procent kan absolut tänka sig att genomföra åtgärder för att reducera utsläppen inom av uppräknade områden.* 79 procent kan absolut tänka sig att köpa energisnåla hushållsapparater och 68 procent att köra bil mer bränslesnålt.* 8 procent kan ange minst en åtgärd som de kan göra i hemmet för att minska sin energianvändning. procent tänker ofta på att minska energianvändningen och använda energin effektivare. 77 procent anser att det vore bra med information till hushållen om växthuseffekten och att få dem att välja varor och tjänster som minskar utsläppen av koldioxid.* 64 procent vill få information om hur de kan minska sin klimatpåverkan genom nyheter i media, medan andra informationskanaler efterfrågas av mellan och 9 procent. 9 procent anser att det är bra att Sverige arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser, mer än vad vi måste enligt EU. 66 procent föredrar absolut eller troligen att köpa varor från företag som de vet arbetar för att begränsa växthuseffekten. procent kan absolut eller troligen tänka sig att betala mer för en vara eller tjänst om de vet att företaget som producerar den arbetar för att begränsa växthuseffekten. 86 procent tror att det kommer att bli mer viktigt för företagen att engagera sig i minskade utsläpp. 58 procent tycker att kostnaderna för företag att släppa ut växthusgaser ska öka. 6 procent tycker att det är bra att företag kompenserar för sina utsläpp av växthusgaser, även om det leder till ett högre pris. 7 procent tycker att företagen är dåliga på att berätta vad de gör för att begränsa utsläppen av växthusgaser. 9 procent tycker att det vore bra med en miljömärkning av varor och tjänster med låga utsläpp av växthusgaser. 66 procent tycker att det är viktig att den svenska staten ger exportstöd till miljö- och klimatteknik, medan övriga branscher anges av mellan och 4 procent. procent tror att miljö- och klimatteknikbranschen har bäst förutsättningarna att växa inom de närmaste åren, medan traditionella exportbranscher får väsentligt färre röster. * Dessa frågor/svar baseras endast på de 99 procent som känner till eller hört talas om växthuseffekten. 6

7 Kunskap om växthuseffekten 7

8 Kännedom om växthuseffekten Har du hört talas om växthuseffekten? Andelen som spontant känner till växthuseffekten uppgår till 94 procent år, en ökning från 89 procent år. Inkluderar man också dem som uppger att de hört talas om växthuseffekten uppgår andelen till 99 procent, en ökning från 96 procent år. Bas: Alla Känner till spontant Hört talas om Har ej hört talas om Kommer vi i Sverige att påverkas och i så fall när? Tror du att ökad växthuseffekt är något som nu eller i framtiden påverkar oss som bor i Sverige? Andelen som absolut tror att vi i Sverige har påverkats eller kommer att påverkas uppgår till 8 procent under, ungefär samma nivå som de två föregående åren och väsentligt högre än. Om man inkluderar dem som svarade ja, kanske uppgår andelen under till 97 procent. De som svarade ja på ovanstående fråga ombads att också svara på när vi skulle påverkas, varpå 5 procent svarade redan nu, procent om några år, 6 procent om år och procent om 5 år. Bas: Hört talas om växthuseffekten 8 Ja, absolut Ja, kanske Vet ej Nej, knappast Nej, inte alls 7 9 8

9 Åtgärder i klimatfrågan och i andra samhällsfrågor Hur viktigt anser du att det är att vi i Sverige sätter in åtgärder på några olika samhällsområden? Hur viktigt är det att vi försöker göra något åt Bas: Samtliga Bristerna i vård och omsorg Brottslighet Ohälsa och långtids/sjukskrivningar Andelen som tycker att det är mycket viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringarna har, som enda område, ökat successivt varje år och uppgår år till 69 procent, en ökning från 6 procent år. Inkluderar man också dem som anser att det är viktigt att sätta in åtgärder på detta område uppgår andelen år till 96 procent. Klimatförändringar Bristande integration av invandrare till Sverige Mycket viktigt Ganska viktigt Vet ej Inte särskilt Inte alls viktigt 9

10 Vad är möjligt och vilka mål och styrmedel krävs?

11 Kan vi i Sverige göra något? Tror du att vi i Sverige kan göra något för att bromsa växthuseffekten? Andelen som absolut tror att vi i Sverige kan göra något för att bromsa växthuseffekten ökar till 59 procent under, vilket kan jämföras med 49 procent föregående år. Samtidigt har andelen som svarar ja, kanske minskat till 9 procent, så sammantaget uppgår andelen som svarar absolut eller ja, kanske till 88 procent. Bas: Hört talas om växthuseffekten Ja, absolut Ja, kanske Nej, knappast Nej, inte alls Vet ej Kan du själv göra något? Bedömer du att du själv kan göra något för att bromsa växthuseffekten och förändringar på det svenska klimatet? Andelen som absolut bedömer att personen själv kan göra något för att bromsa växthuseffekten och förändringar på det svenska klimatet uppgår till 44 procent år, en ökning från 9 procent föregående år. Bas: Hört talas om växthuseffekten Ja, absolut Ja, kanske Nej, knappast Nej, inte alls Vet ej

12 Acceptans för åtgärder som man själv kan tänka sig Växthuseffekten uppstår främst genom utsläpp av koldioxid bl.a. från hushållen. Vad av följande skulle du själv kunna tänka dig att göra för att minska utsläpp av koldioxid och bromsa växthuseffekten? Bas: Hört talas om växthuseffekten Köpa energisnåla hushållsapparater nästa gång jag byter Köra bil mer bränslesnålt, ecodriving Åka tåg istället för flyg om det är möjligt Samåka mer till jobb/ skola eller på fritid Sänka elförbrukningen i hemmet Välja mer miljövänlig produkt även om den är dyrare Välja mer miljövänlig bil nästa gång Åka mer kollektivtrafik Ja, absolut Ja, kanske Vet ej Nej, knappast Nej, inte alls

13 Tvätta i i stället för Byta till miljövänligare hemuppvärmning Köra långsammare, t ex 9 istället för km/tim Sänka temperaturen inomhus Köra bil mindre Sammantaget har andelen som svarar absolut ökat väsentligt under jämfört med ett år då andelen hade sjunkit. Hälften eller fler av de tillfrågade kan absolut tänka sig att genomföra åtgärder inom av de uppräknade områdena. Mest populärt vore att köpa energisnåla hushållsapparater (79 procent) och köra bil mer bränslesnålt (68 procent), medan det är minst populärt att åka mer kollektivtrafik (46 procent) och köra bil mindre (45 procent). De åtgärder där acceptansen ökat mest under hela femårsperioden är att sänka temperaturen inomhus (från 6 till 5 procent) och att sänka elförbrukningen i hemmet (från 54 till 67 procent), men det har också blivit väsentligt mer populärt att köra långsammare (från 4 till 54 procent) och att köpa en mer miljövänlig bil (från 54 till 66 procent). Det enda område där acceptansen har minskat är att samåka mer till jobb/skola eller på fritid (från 5 till 5 procent).

14 Vad kan man göra för att minska sin energianvändning i hemmet? Kan Du nämna några saker du kan göra i hemmet för att minska din energianvändning? (öppna svar) Fyra av fem, 8 procent, kan ange minst en åtgärd som de kan göra, medan 4 procent svarar nej på frågan och 5 procent inte vet. I genomsnitt lämnar de intervjuade,8 svar per person. Hela procent svarar släcka lampor, medan bara procent svarar använda lågenergilampor och endast 4 procent byta vitvaror. Bas: Samtliga % Släcka lampor % Sänka värmen 7 % Stänga standbyapparater 5 % 4 % Använda mindre Byta värmekälla varmvatten Använda lågenergilampor % % Spara el 7% 7% 7% Källsortera Använda hushållsmaskiner mindre Tilläggs isolera 4% Använda Byta fulla vitvaror maskiner % Minska bilkörningen % % % Byta fönster Stänga fönster/ vädra mindre (Frågan har inte ställs i tidigare mätningar.) 4

15 Hur ofta tänker man på energianvändningen i hemmet? Jag kommer att läsa upp tre attityder som man kan ha till energianvändning i hemmet, till exempel för uppvärmning, belysning eller elektriska apparater. Vilken attityd stämmer bäst in på dig? procent svarade att de ofta tänker på att minska energianvändningen och använda energin effektivare ofta, medan 4 procent svarade ibland och 6 procent sällan. Bas: Samtliga % tänker ofta på att minska energianvändningen % vet ej 6 % tänker sällan på att minska energianvändningen 4 % tänker ibland på att minska energianvändningen (Frågan har inte ställs i tidigare mätningar.) 5

16 Statliga styrmedel för att begränsa koldioxidutsläpp Hur ska vi kunna bromsa växthuseffekten? Här följer tre förslag. a. Vore det bra eller inte bra med mer information till hushållen om växthuseffekten och att få dem att välja varor och tjänster som minskar utsläppen av koldioxid? Vore det bra, ganska bra eller inte bra? b. Vore det bra eller inte bra om staten använde skattemedel för att ge bidrag eller sänkta skatter till köp av varor och tjänster som minskar utsläppen av koldioxid? Vore det bra, ganska bra eller inte bra? c. Vore det bra eller inte bra om staten lade på extra skatter och avgifter på varor och tjänster som inte som ger stora koldioxidutsläpp? Vore det bra, ganska bra eller inte bra? Bas: Hört talas om växthuseffekten Information till hushållen Bidrag/sänkta skatter Extra skatter och avgifter Bra Ganska bra Vet ej Inte bra Andelen som anser att det vore bra med information till hushållen om växthuseffekten, och att få dem att välja varor och tjänster som minskar utsläppen av koldioxid, uppgår år till 77 procent, medan andelen som anser det är bra med bidrag/sänkta skatter uppgår till 65 procent och andelen som vill ha extra skatter och avgifter uppgår till 9 procent. Det har varit relativt stabila svar avseende de tre områdena under hela mätperioden. 6

17 Hur vill man få information om minskad klimatpåverkan? Ökad kunskap kan bidra till att allmänheten minskar sin klimatpåverkan, exempelvis genom att minska sin energianvändning. Hur vill du få information från myndigheter om hur du kan minska din påverkan på klimatet? Hela 64 procent vill få information om hur de kan minska sin klimatpåverkan genom nyheter i media medan övriga informationskanaler efterfrågas av mellan och 9 procent. Bas: Samtliga 64 % 9 % 8 % % % % % Nyheter i media Annonser, reklam i media Annonser från myndigheter hem i brevlådan Annonser på offentliga platser Myndigheternas webb-platser Vill inte ha information Vet ej (Frågan har inte ställs i tidigare mätningar.) 7

18 Ska Sverige minska utsläppen mer än vi måste? Sverige har enligt ett EU-beslut, rätt att öka sina utsläpp av växthusgaser med fyra procent, fram till 8, men riksdagen har alltså som mål att Sverige istället ska minska sina utsläpp med fyra procent, jämfört med 99 års nivå. Tycker du att det är bra eller är det inte bra att Sverige arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser, mer än vad vi måste, enligt EU? Bas: Allmänheten 5 75 år 4 4 Andelen som anser att det är mycket bra eller bra att Sverige arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser, mer än vad vi måste enligt EU, uppgår till 9 procent, medan 5 procent anser att det inte är särskilt bra eller alls bra Mycket bra Inte alls bra Bra Vet ej Inte särskilt bra 8

19 Företagens klimatarbete 9

20 Viljan att handla från företag som arbetar för att begränsa växthuseffekten När du köper varor eller tjänster, föredrar du då att köpa dem från ett företag som du vet arbetar för att begränsa växthuseffekten? Sammantaget anger 66 procent av de tillfrågade att de absolut eller troligen föredrar att köpa varor från företag som de vet arbetar för att begränsa växthuseffekten, medan 5 procent anger att de inte föredrar detta. Bas: Allmänheten 5 75 år Ja, absolut Nej, absolut inte Ja, troligen Vet ej Nej, troligen inte

21 Vilja att betala mer vid köp från företag som arbetar för att begränsa växthuseffekten Skulle du kunna tänka dig att betala något mer, säg cirka 5 procent mer, för en vara eller en tjänst, om du vet att företaget som producerar den, arbetar för att begränsa växthuseffekten? Bas: Allmänheten 5 75 år Sammantaget anger procent att de absolut ( procent) eller troligen (48 procent) kan tänka sig att betala mer för en vara eller tjänst om de vet att företaget som producerar den arbetar för att begränsa växthuseffekten Ja, absolut Nej, absolut inte Ja, troligen Vet ej Nej, troligen inte

22 Vikten av att företag engagerar sig i minskade utsläpp Tror du att det, under de närmaste 5 åren, kommer att bli mer viktigt, mindre viktigt eller lika viktigt som idag, för företag att engagera sig i att minska utsläppen av växthusgaser? Andelen som tror att det kommer att bli mer viktigt för företag att engagera sig i att minska utsläppen av växthusgaser uppgår till 86 procent, medan procent svarar lika viktigt och bara procent mindre viktigt. Bas: Allmänheten 5 75 år Mer viktigt Mindre viktigt Lika viktigt Vet ej Företagens kostnader för att släppa ut växthusgaser Tycker du att kostnaderna för företagen att släppa ut växthusgaser ska ökas, minskas eller vara oförändrade, jämfört med idag? Andelen som tycker att kostnaderna för företag att släppa ut växthusgaser ska ökas uppgick till 58 procent, medan procent tycker att kostnaderna ska vara oförändrade och 9 procent att de ska minskas. Bas: Allmänheten 5 75 år Ökas Minskas Vara oförändrade Vet ej

23 Bas: Samtliga Ja, även om priset blir högre, 6 % Vet ej, 6 % Nej, 8% Ja, om det inte påverkar priset, 5 % Bör företag kompensera för sina utsläpp? Några företag har beslutat att, utöver sitt arbete med att minska sina egna utsläpp av växthusgaser, också kompensera för sina utsläpp, genom att stödja projekt i andra länder som minskar klimatpåverkan. Tycker du att det är bra att svenska företag på detta sätt kompenserar för sina utsläpp av växthusgaser? En klar majoritet, 6 procent, tycker att det är bra om svenska företag kompenserar för sina utsläpp även om priset blir något högre, medan 5 procent tycker det är bra om priset inte påverkas. (Frågan har inte ställs i tidigare mätningar.) Bas: Samtliga Vet ej, 7 % Mycket bra, % Är företagen bra på att marknadsföra sitt klimatarbete? Mycket dåliga, % Ganska bra, 8 % Tycker du att företagen i sin marknadsföring av sina varor och tjänster är bra eller dåliga på att berätta vad de gör för att begränsa utsläppen av växthusgaser? Ganska dåliga, 4 % Bara en av fem anser att företagen är mycket bra ( procent) eller ganska bra (8 procent) på att berätta vad de gör för att begränsa utsläppen av växthusgaser, medan nära tre av fyra anser att företagen är mycket dåliga ( procent) eller ganska dåliga (4 procent) på detta. (Frågan har inte ställs i tidigare mätningar.)

24 Miljömärkning vid låga utsläpp av växthusgaser Vore det bra eller inte bra om det fanns en miljömärkning så att du kan se vilka varor och tjänster som är producerade med lågt utsläpp av växthusgaser? Hela 9 procent tycker att det vore bra med en miljömärkning av varor och tjänster med låga utsläpp av växthusgaser. 65 procent svarar mycket bra och 8 procent ganska bra. Bas: Samtliga Inte alls bra, % Inte särkilt bra, % Ganska bra, 8 % Vet ej, 7 % Mycket bra, 65 % (Frågan har inte ställs i tidigare mätningar.) 4

25 Branscher som bör få exportstöd av staten Det finns olika typer av statliga stöd för att främja export från olika branscher. Vilka av följande branscher tycker du är viktiga att svenska staten ger exportstöd? (flera svar möjliga) Miljö- och klimatteknik är den bransch som i särklass flest, 66 procent, tycker är viktig att den svenska staten ger exportstöd, medan övriga branscher anges av mellan och 4 procent. Bas: Samtliga 66 % 4 % % 7 % 4 % 7 % 6% % Miljö, klimatteknik Papper, massa Järn och stål Datakommunikation Fordonsindustri Teleprodukter Inte någon Vet ej (Frågan har inte ställs i tidigare mätningar.) 5

26 Branscher med bäst förutsättningar att växa Vilken av följande branscher tror du har bäst förutsättningar att växa inom de närmaste åren? Tror du att det är... (endast ett svar möjligt) Miljö- och klimatteknikbranschen har bäst förutsättningarna att växa inom de närmaste åren, enligt procent. Därnäst kommer datakommunikationsutrustning, 7 procent, medan de mer traditionella svenska exportbranscherna får väsentligt färre röster. Bas: Samtliga % 7 % Miljö, klimatteknik Datakommunikation % Teleprodukter 7% Järn och stål 4% % Papper, massa Fordonsindustri % Inte någon 8% Vet ej (Frågan har inte ställs i tidigare mätningar.) 6

27 7

28 8 ISBN upplaga 5 ex Blekholmsterrassen 6, SE- 48 Stockholm, tel. +46 () Engström med flera

Allmänheten och klimatförändringen 2007

Allmänheten och klimatförändringen 2007 Allmänheten och klimatförändringen 7 Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder och företagens ansvar RAPPORT 7 NOVEMBER 7 Beställningar Ordertel: 8-9 4 Orderfax:

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET. Uppföljning av Klimatkampanjen

NATURVÅRDSVERKET. Uppföljning av Klimatkampanjen NATURVÅRDSVERKET Allmänhetens kunskaper och attityder till växthuseffekten Uppföljning av Klimatkampanjen September 00 ARS P09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1. Syfte... 3 1.3

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2015. Rapport. 2015-05-22 Upprättad av: Karin Carlsson, Rickard Hammarberg och Kia Hultin

Allmänheten och klimatförändringen 2015. Rapport. 2015-05-22 Upprättad av: Karin Carlsson, Rickard Hammarberg och Kia Hultin Allmänheten och klimatförändringen 205 Rapport 205-05-22 Upprättad av: Karin Carlsson, Rickard Hammarberg och Kia Hultin KUND Naturvårdsverket KONSULT WSP Sverige AB 2 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen

Läs mer

P1009 NATURVÅRDSVERKET. Allmänhetens kunskaper och attityder till klimatförändringen (tidigare växthuseffekten) Rapport 1 P1009

P1009 NATURVÅRDSVERKET. Allmänhetens kunskaper och attityder till klimatförändringen (tidigare växthuseffekten) Rapport 1 P1009 NATURVÅRDSVERKET Allmänhetens kunskaper och attityder till klimatförändringen (tidigare växthuseffekten) Rapport 1 P1009 Oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte...

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

SE Omnibuss Express. Så tycker konsumenterna Projektet Klimatcertifiering för mat Maj 2012

SE Omnibuss Express. Så tycker konsumenterna Projektet Klimatcertifiering för mat Maj 2012 SE2012-259 Omnibuss Express Så tycker konsumenterna Projektet Klimatcertifiering för mat Maj 2012 Stockholm, maj 2012 1 Projektet Klimatcertifiering för mat 2012 YouGov Innehållsförteckning 1. Information

Läs mer

Undersökning - Klimatcertifiering av livsmedel Projektet Klimatcertifiering av Mat, KRAV, LRF & Svenskt Sigill Juni 2010

Undersökning - Klimatcertifiering av livsmedel Projektet Klimatcertifiering av Mat, KRAV, LRF & Svenskt Sigill Juni 2010 Undersökning - Klimatcertifiering av livsmedel Projektet Klimatcertifiering av Mat, KRAV, LRF & Svenskt Sigill Juni 2010 1 Projektet Klimatcertifiering av Mat, KRAV, LRF & Svenskt Sigill - SE2010-0277

Läs mer

Rapport till Nacka kommun

Rapport till Nacka kommun Nacka kommun 16 SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat personer om olika klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 16. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Beteendeförändringar och uppfattningar mellan 2005 och 2008

Beteendeförändringar och uppfattningar mellan 2005 och 2008 Beteendeförändringar och uppfattningar mellan och Fråga 65.5: Hur troligt är det, anser du, att vi i Sverige kommer att märka av nedanstående förändringar Att havsytan stiger Total Mycket troligt 31% 34%

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo!

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo! Ett smartare sätt att bo! Lättare att både städa och möblera Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig värme från fjärrvärme Mindre el mindre koldioxid En knapp stänger allt Påverka klimatet från soffan

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Småbarnsföräldrarna och klimatet. En jämförande undersökning från Libero

Småbarnsföräldrarna och klimatet. En jämförande undersökning från Libero Småbarnsföräldrarna och klimatet En jämförande undersökning från Libero Om undersökningen Undersökningen har genomförts med undersökningsföretaget Imperas verktyg Experia via en pop-up på Liberos nordiska

Läs mer

Miljöbarometern 2007. Undersökning av Länsförsäkringar 2007

Miljöbarometern 2007. Undersökning av Länsförsäkringar 2007 Miljöbarometern 07 Undersökning av Länsförsäkringar 07 Sammanfattning Fler svenskar än tidigare uppger att det är viktigt att ta miljöhänsyn när de köper varor eller tjänster. Det gäller främst vid köp

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Proposition om klimathotet

Proposition om klimathotet Proposition om klimathotet Gemenskapspartiet Jordens klimat har de senaste 100 åren långsamt blivit allt varmare. Klimatforskare anser att det är vi människor som orsakar uppvärmningen av jorden. Vi bidrar

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy policy Idrottsrörelsens klimatpolicy SAMMANFATTNING I denna idrottens första övergripande klimatpolicy ligger fokus på två områden som har stor betydelse ur klimatsynpunkt samtidigt som idrottsrörelsens

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

VÄLJ MAX TVÅ ALTERNATIV (ROTERAS)

VÄLJ MAX TVÅ ALTERNATIV (ROTERAS) Webb-bussfrågor, 30-4 juni 2012 21 Vägt antal (1023) (251) (59) (47) (55) (256) (61) (47) (48) (43) (411) (364) Fråga1. Vilka av de nedanstående globala problem anser du är mest oroande? VÄLJ MAX TVÅ ALTERNATIV

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Hushåll och energieffektiva. En undersökning om kunskap, attityder och användning

Hushåll och energieffektiva. En undersökning om kunskap, attityder och användning Hushåll och energieffektiva lampor En undersökning om kunskap, attityder och användning Förord Energimyndigheten arbetar inom olika samhällssektorer för att skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Klimatvalet i mataffären så kan konsumenterna välja. Sören Persson Svenskt Sigill Johan Cejie KRAV

Klimatvalet i mataffären så kan konsumenterna välja. Sören Persson Svenskt Sigill Johan Cejie KRAV Klimatvalet i mataffären så kan konsumenterna välja Sören Persson Svenskt Sigill Johan Cejie KRAV Systemet ska 1. låta konsumenterna göra medvetna klimatval, så att 2. de klimatanpassade företagens konkurrenskraft

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (17) Delredovisning. Opinioner 2011 MSB-51.1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (17) Delredovisning. Opinioner 2011 MSB-51.1 MSB-. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap () Delredovisning Opinioner samhällsskydd och beredskap () Inledning Opinioner är en undersökning med lång historik. Frågeställningarna har rört allmänhetens

Läs mer

ABCD-projektets roll i klimatpolitiken

ABCD-projektets roll i klimatpolitiken ABCD-projektets roll i klimatpolitiken Skogens roll i klimatpolitiken Innehåll: De första klimatpropositionerna avvaktande hållning till skogens som kolsänka Vision 2050 förändrade behov ger nya initiativ

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 0-- Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk. Undersökningen

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet Tillsammans gör vi skillnad Miljömål i korthet Kungsbacka kommun Vi kan inte vänta längre Vi påverkar alla miljön med vårt sätt att leva. Därför kan vi inte längre vänta på att klimatförändringarna försvinner

Läs mer

Remissvar på flygskatteutredningens betänkande En svensk flygskatt [SOU 2016:83]

Remissvar på flygskatteutredningens betänkande En svensk flygskatt [SOU 2016:83] Ert d.nr: Fi2016/04305/S2 Stockholm 2017-03-01 Avs: Naturskyddsföreningen Box 4625 116 91 Stockholm Att: Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Remissvar på flygskatteutredningens

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18 Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 2014-12-18 Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk.

Läs mer

VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN

VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN KLIMAT Vädret är nu och inom dom närmsta dagarna. Klimat är det genomsnittliga vädret under många

Läs mer

Hållbar utveckling i ditt dagliga arbete

Hållbar utveckling i ditt dagliga arbete Hållbar utveckling i ditt dagliga arbete Institutionen för Hälsa, vård och samhälle 2007-08-22 Elisabeth Gierow, miljöchef Lunds universitet Maria Larsson, miljösamordnare Lunds universitet Vad är en hållbar

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2011

Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2011 Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2011 PM GL 2012-10-10 Utsläppen minskade Efter en kraftig uppgång 2010 minskade de svenska utsläppen av växthusgaser igen år 2011. Tillgänglig statistik inom nyckelområden

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. Du är ingen miljöbov för att du

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Till Växjö, Europas grönaste stad

Till Växjö, Europas grönaste stad Välkommen! Welcome! Willkommen! Bienvenu! Bienvenida!Tervetuloa! Till Växjö, Europas grönaste stad 欢 迎 ترحيب 歡 迎 歓 迎 환영 Publicitet - som Europas grönaste stad Många besöker Växjö För att se förnybar energi,

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens den 9 januari 2017

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens den 9 januari 2017 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (10) Opinioner 2016 Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens den 9 januari 2017 Ers Majestät! Ärade

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Hushållsfakta. Rapporten skapad: 14:59:33 Typ av inloggning: Unika användarnamn Startar:

Hushållsfakta. Rapporten skapad: 14:59:33 Typ av inloggning: Unika användarnamn Startar: Hushållsfakta 2005-10-26 Rapporten skapad: 14:59:33 Typ av inloggning: Unika användarnamn 2005-09-28 Startar: 11:53:08 Stänger: Inget datum Antal frågor: 82 Antal påbörjade svar: 72 Antal kompletta svar:

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Hushållsfakta. Rapporten skapad: 14:59:33 Typ av inloggning: Unika användarnamn Startar:

Hushållsfakta. Rapporten skapad: 14:59:33 Typ av inloggning: Unika användarnamn Startar: Hushållsfakta 2005-10-26 Rapporten skapad: 14:59:33 Typ av inloggning: Unika användarnamn 2005-09-28 Startar: 11:53:08 Stänger: Inget datum Antal frågor: 82 Antal påbörjade svar: 72 Antal kompletta svar:

Läs mer

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi Gröna, smarta Haninge Klimatstrategi Haninge kommun arbetar för ett hållbart samhälle. För att ta de rätta stegen, göra kloka vägval måste vi veta var vi befinner oss och i vilken riktning vi bör gå. Syftet

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 6 Beräkningar... 6 Produktion... 7 Marknadsföring...

Läs mer

Lilla energisparboken

Lilla energisparboken Lilla energisparboken Det är lätt att spara el, bara man vet hur Det finns många sätt att minska sin energianvändning. Enkla åtgärder som ger stora besparingar både för miljön och hushållskassan. Med den

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

Bli klimatsmart. - stoppa slöseriet. Hur du kan hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats.

Bli klimatsmart. - stoppa slöseriet. Hur du kan hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats. Bli klimatsmart - stoppa slöseriet Går lampan sönder om man släcker den för ofta? Är det bra med rörliga skärmsläckare? Hur tvättar jag mer energisnålt? Vad kan jag göra åt temperaturen på rummet? Hur

Läs mer

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking.

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking. Klimatförändringar Amanda, Wilma, Adam och Viking. Växthuseffekten Växthuseffekten var från början en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna

Läs mer

Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp

Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp 1 Om undersökningen Ämne: Energieffektivisering och förhållande till koldioxidutsläppen Beställare: E.ON Sverige

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik

Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik 1 Om Svensk Brasvärmeförening Brasvärmeföreningen består av branschledande företag som producerar eller importerar eldstäder och skorstenar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Novus Politikers inställning till det svenska biståndet

Novus Politikers inställning till det svenska biståndet Novus Politikers inställning till det svenska biståndet 2010 Slutrapport 2010-06-30 Arne Modig 1749 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Sida. Undersökningen har

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001.

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001. TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Energieffektivisering av Gällivare 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 4 Bakgrund... 5 Målbeskrivning...

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen De senaste veckornas händelseutveckling kring flyktingsituationen i Europa har varit intensiv och på många

Läs mer

Miljöbarometern: Svenskar tar allt mindre hänsyn till miljön. Undersökning av Länsförsäkringar

Miljöbarometern: Svenskar tar allt mindre hänsyn till miljön. Undersökning av Länsförsäkringar Miljöbarometern: Svenskar tar allt mindre hänsyn till miljön Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning Vad gör svensken för att spara på miljön? Svensken är fortfarande mycket duktig på att källsortera

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Öka andelen förnybar energi

Öka andelen förnybar energi RÅDSLAG VÅRT KLIMAT K L I M A T F R Å G A N Ä R VÅ R T I D S Ö D E S F R Å G A att hindra den globala upp värmningen är avgörande för framtidens livsvillkor. Om temperaturen fortsätter att stiga i samma

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Till Konsumentombudsmannen Konsumentverket 118 87 Stockholm Även via e-post på konsumentverket@konsumentverket.se ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Anmälare BioAlcohol Fuel Foundation

Läs mer

ELMÄTAREN. Så fungerar den

ELMÄTAREN. Så fungerar den ELMÄTAREN Så fungerar den Vi installerar snart en ny elmätare med ny modern teknik hos dig. Alla LEVA i Lysekils elmätare är fjärravlästa, vilket innebär att värden skickas automatiskt till vår databas

Läs mer

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag Småföretagen drar sitt strå till stacken miljöarbete i småföretag januari 2008 Miljöarbete i småföretag Sammanfattning Trots allt mer fokus på miljöfrågor är kunskapen om hur den absolut största gruppen

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Handledare: Gert Alf

Handledare: Gert Alf Av: Evelina Skyborn 9a Handledare: Gert Alf Innehållsförteckning Inledning s. Bakgrund.s. Syfte/Frågeställning s. Metod s. Resultat...s.-7 Slutsats s.8 Felkällor s.8 Avslutning s.8 Källförteckning s.9

Läs mer