Ledarskap hands on eller hands off?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskap hands on eller hands off?"

Transkript

1 Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower Work Life-studie från 2009 visade det sig att förtroende för chefen var en av de viktigaste faktorerna. Chefen visade sig ha större påverkan på benägenheten att rekommendera arbetsplatsen än t.ex. trevliga arbetskollegor. En bra chef är helt enkelt viktig för nöjdheten hos anställda och även för arbetsplatsens rykte. Men hur leder chefer sina anställda idag? Och vad innebär olika typer av ledarskap? Unga chefer beskriver, som vi skall se, sitt chefskap på ett ganska annorlunda sätt än äldre. Kanske ser vi ett skifte i synen på ledarskap hos svenskarna, från ett ganska fritt ledarskap till ett som är mer kontrollerat. En tredjedel vill inte bli chefer Enligt årets studie vill över en tredjedel av de tillfrågade inte bli chefer alls, medan 14% svarade att de vill bli chef så fort som möjligt. Men den största gruppen är de som helt enkelt inte känner sig redo, 37 % svarade att de ville bli chef någon gång under sin karriär, och 15% av respondenterna svarade att de inte vill bli chef nu, men om några år. Alla Anställd Arbetssökande Studerande Jag vill bli chef någon gång i min karriär 37% 36% 36% 51% Jag vill inte bli chef 34% 35% 38% 23% Jag vill bli chef inom några år 15% 18% 11% 18% Jag vill bli chef så fort som möjligt 14% 11% 15% 8% Figur 1: Andelen svenskar (anställda, studenter, och arbetslösa) som vill bli chefer, bland de som inte är chefer idag. Män vill bli chef i högre utsträckning än kvinnor, 40% av kvinnorna svarade att de inte ville bli chef jämfört med av 29% av männen 1

2 Trygghet och stöd viktigt för chefs-aspiranter Men vad skulle få någon att vilja bli chef, eller bli chef fortare? Mest handlar det om en kombination av att truga, muta och coacha. Ofta räcker det med en enkel fråga: uppger att de skulle vilja bli chef, om det blev ombedda att söka en chefsposition. Lika många skulle vilja bli chef om lönen var bättre. Stöd uppifrån är också viktigt: 22% efterlyser stöd från högre chefer. Men vad de flesta sökte var en bra coach eller mentor. En dryg tredjedel eftersökte detta. Erfarenheten spelar också en viktig roll: nästan en tredjedel svarade att mer arbetslivserfarenhet skulle få dem att vilja bli chef. Vad skulle kunna få dig att vilja bli chef/bli chef tidigare? Att ha en bra coach/mentor 36% Att ha mer arbetslivserfarenhet Att jag blev ombedd att söka en chefsposition Att det var bättre betalt Att vara säker på att jag skulle få stöd från högre chefer Att det fortfarande fanns möjlighet att vara kompis med kollegorna Att vara säker på att jag skulle bli omtyckt av mina medarbetare Att få dela chefsrollen med någon annan Att inte behöva vara ständigt tillgänglig Att inte behöva jobba så långa dagar Att inte behöva ha budgetansvar 15% 14% 13% 11% 11% 22% Att ha mindre administrativt ansvar Att ha mindre personalansvar 7% 7% Att inte behöva prata inför folk så mycket Att få hjälp med städning hemma, barnpassning etc Att cheferna på mitt jobb generellt var mer omtyckta Annat, nämligen: 4% 3% 5% 8% 0% 5% 15% 25% 35% 40% Diagram 1: Anledningar som skulle kunna få anställda att vilja bli chefer. Svarande som uppgett att de inte vill bli chef fick frågan Vad skulle kunna få dig att vilja bli chef. Svarande som uppgett att de vill bli chef någon gång i framtiden fick frågan Vad skulle kunna få dig att vilja bli chef tidigare 2

3 Frihet under ansvar Hur ser dagens chefer på sitt eget ledarskap? Många anser att de är frihet under ansvar som gäller. Nästan tre fjärdedelar av cheferna beskriver sitt ledarskap som att de uppmuntrar medarbetarna att ta mycket eget ansvar. Dock sker detta ansvarstagande under både höga krav och rak kommunikation, 38 % beskrev sitt chefskap på detta sätt. Samtidigt är det få av de tillfrågade, enbart 8 %, som ansåg att de var chefer som kräver kontroll över detaljer. Det är även många av cheferna som beskriver sig själva som empatiska och lyhörda. Vilka två beskrivningar anser du bäst beskriver dig som chef?...uppmuntrar jag medarbetare att ta mycket eget ansvar 74%...är jag lyhörd och empatisk...ställer jag höga krav och är rak i kommunikationen 38% 42%...utmanar jag gärna gamla tankesätt 24%...vill jag gärna ha kontroll över detaljer...skulle jag beskriva mig själv som visionär 8% 7% 0% 40% Diagram 2: Hur ser chefer i Sverige på deras ledarskap. Cheferna har fått kryssa de två alternativ som de anser bäst beskriver deras ledarskap. Ungefär en femtedel beskriver sitt ledarskap som att de utmanar nya tankesätt. Enbart 7% beskriver sitt ledarskap som visionärt. Borta är kanske Steve Jobs och idén om den detaljkontrollerande visionären och även den platta organisationen utan ansvarstagande. Istället återfinns ett ledarskap som fokuserar på höga krav och rak kommunikation, lyhördhet och empati samt ett uppmuntrande av att medarbetarna tar eget ansvar, dvs. frihet under ansvar. 3

4 Kvinnor mer kravställande chefer än män De gamla förutfattade meningarna om att kvinnor ställer mindre krav som chefer är inte sant. Kvinnor ställer oftare högre krav och är rakare i kommunikationen än män, åtminstone beskriver de oftare sitt eget chefskap på det viset. Manliga chefer är svarar istället oftare att de är bra på att utmana gamla tankesätt. Kvinnor och män svara lika ofta att deras ledarskap karaktäriseras av lyhördhet, empati och att uppmuntra medarbetare att ta ansvar. Män beskriver sig i större utsträckning som visionärer. 40% 0% Vilka två beskrivningar anser du bäst beskriver dig som chef? 41%...är jag lyhörd och empatisk 45% 33% 47%...ställer jag höga krav och är rak i kommunikationen 75% 71%...uppmuntrar jag medarbetare att ta mycket eget ansvar 26%...utmanar jag gärna gamla tankesätt 9% 8% 8% 2%...skulle jag beskriva mig själv som visionär...vill jag gärna ha kontroll över detaljer Man Kvinna Diagram 3: Skillnaden mellan kvinnor och män i synen av ledarskap. Cheferna har fått kryssa de två alternativ som de anser bäst beskriver deras ledarskap. 4

5 Unga ledare är mer hands-on Synen på det egna ledarskapet ser olika ut i olika åldrar. Det är stor skillnad i hur unga och äldre chefer beskriver sig. Äldre chefer beskriver sig oftast som mindre kontrollerande i sitt ledarskap: de ger mer frihet och uppmuntrar till eget ansvar. Unga chefer söker istället mer kontroll och ställer krav på sina anställda, både i form av detaljkontroll och allmänt högre krav. Yngre chefer stramar därmed mer åt tyglarna för sina anställda, mindre eget ansvar, mer detaljkontroll och högre krav. Som chef: 90% 76%...ställer jag höga krav och är rak i kommunikationen 40% 0% 29% 4% 50-talist eller äldre 41% 6% 60-talist 36% 70-talist 19% 80-talist...uppmuntrar jag medarbetare att ta mycket eget ansvar...vill jag gärna ha kontroll över detaljer Diagram 4: Skillnaden i åldersgrupper i Sverige i vilken typ av ledare de tycker att de är. Cheferna har fått kryssa de två alternativ som de anser bäst beskriver deras ledarskap. Det har länge setts som negativt att visa ett hierarkiskt ledarskap i Sverige. Den yngre generationen kanske förändrar detta i och med deras större krav på kontroll. Frågan är om denna skillnad mellan äldre och yngre chefer beror på skillnad i erfarenhet eller en ny syn på ledarskap. Norge har i alla åldrar ett mer hands-on ledarskap än Sverige Det finns betydande skillnader i hur chefer ser på sitt ledarskap i Norge och Sverige. Utmärkande för Norge är att generationsskillnaderna vad gäller att ställa höga krav och vara rak i kommunikationen samt uppmuntra medarbetare att ta mycket eget ansvar inte alls är lika stora som i Sverige. I Sveriges fall så minskar ansvarsgivandet och kraven höjs med yngre chefer. Däremot syns samma mönster i att de yngre norska cheferna, liksom sina svenska kollegor, vill ha mer kontroll över detaljerna. Cheferna i Norge beskriver sig överhuvudtaget som mycket mer detaljkontrollerande än de svenska, oavsett åldersgrupp. Kanske Sverige helt enkelt rör sig mot samma typ av ledarskap som funnits i Norge under en längre tid? 5

6 Som chef: 90% 40% 62% 28% 17% 59% 43% 15% 64% 34% 18% 55% 42% 36%...ställer jag höga krav och är rak i kommunikationen...uppmuntrar jag medarbetare att ta mycket eget ansvar...vill jag gärna ha kontroll över detaljer 0% 50-talist eller äldre 60-talist 70-talist 80-talist Diagram 5: Skillnaden i åldersgrupper i Norge i vilken typ av ledare de tycker att de är. Cheferna har fått kryssa de två alternativ som de anser bäst beskriver deras ledarskap. 6

7 Manpower Work Life Resultaten är hämtade från den senaste Work Life undersökningen som Manpower genomförde under oktober 2011 i samarbete med Kairos Future. I Sverige har 6070 personer svarat på en enkät som vi har skickat ut via . Av alla som har svarat är 3384 anställda, 1697 arbetssökande, 365 egenföretagare och 624 studerande Undersökningen har även genomförts i Norge och ibland görs jämförelser mellan de svenska och norska resultaten. I Norge har 5130 personer svarat på enkäten. Av alla som har svarat i Norge är 2770 anställda, 1618 arbetssökande, 130 egenföretagare och 612 studerande De flesta av de som har svarat på enkäten har sin profil registrerad på Manpower.se eller Manpower.no. De ingår i Manpower Work Life panelen som i Sverige består av över personer som väl motsvarar Sveriges arbetsföra befolkning med avseende på kön, ålder och boendeort. Om Kairos Future Studien Manpower Work Life genomförs i samarbete med Kairos Future som är ett oberoende forsknings- och konsultföretag som hjälper företag, myndigheter och organisationer att förstå och hantera samhällsförändringar. Mer information finner du på 7

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Wise Happiness 2014. En undersökning om vad som driver lycka. Linda Frej, Wise IT

Wise Happiness 2014. En undersökning om vad som driver lycka. Linda Frej, Wise IT Wise Happiness 2014 En undersökning om vad som driver lycka Linda Frej, Wise IT Vad driver lycka? Pensionärer, män och danskar drar rent statistiskt vinstlotten i årets undersökning. Men det är viktigt

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer