MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning"

Transkript

1 MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Rättviseförmedlingen och Sveriges HR-förening. TEXT ULRICA AMBJÖRN 24 PERSONAL&LEDARSKAP #

2 å rättvisemärkning I undersökningen anges olika alternativ för vad en rättvisemärkning av arbetsplatsers arbete för jämställdhet och mångfald skulle kunna omfatta. En majoritet av deltagarna, 54 procent, anser att det bästa alternativet är en symbol som visar att hela arbetsplatsen, inte bara rekryteringsprocessen, uppfyller ett antal av Rättviseförmedlingens kriterier för rättvis representation (se samtliga svarsalternativ på nästa uppslag). Det är kul och hoppingivande att de som jobbar med hr tar frågan på allvar och visar stort intresse för att jobba för förändring. Det är ett kvitto på att vi ska arbeta vidare med frågan om rättvisemärkning, säger Sofia Embrén, vd på Rättviseförmedlingen. RÄTTVISEFÖRMEDLINGEN HAR FÅTT stöd av Tillväxtverket för att utreda frågan om rättvisemärkning, och har förutom Sifoundesökningen även låtit fokusgrupper ha synpunkter. Rättviseförmedlingen riktar i första hand in sig på rekryteringsprocessen och Sofia Embrén betonar att en rättvisemärkning i sig inte är något självändamål. Det bästa vore förstås att det inte behövdes någon märkning. Huvudsaken är ju att man rekryterar rättvist. Vi vill bidra till fler rättvisa rekryteringar genom att sprida kunskap, kriterier och metoder som kan vara ett stöd, inte minst för mindre företag som kanske inte har någon hr-person anställd, säger hon. Lena Kraitsik, generalsekreterare och vd i Sveriges HR-förening, tror att rättvisemärkning kan vara en väg att lyfta frågan om jämställdhet och mångfald. Det finns strukturer som gör det svårt för människor i olika grupper att # PERSONAL&LEDARSKAP 25

3 MÅNGFALD» Om du föreställer dig att Rättviseförmedlingen skulle ha en kvalitetsmärkning som kan användas för att kommunicera arbetsplatsens arbete för jämställdhet och mångfald, vilket av följande alternativ tror du skulle vara bäst? Har din arbetsplats konkreta mål för hur ni ska arbeta med......mångfald? En symbol som visar att hela arbetsplatsen, inte bara i rekryteringsprocessen, uppfyller ett antal av Rättviseförmedlingens kriterier för rättvis representation. 54% 54% En symbol som visar att arbetsplatsen följer ett antal av Rättviseförmedlingens rekommendationer för rekrytering. 3 11% En symbol som visar att arbetsplatsen har gått utanför sina befintliga nätverk i rekryteringsprocessen när de annonserar via Rättviseförmedlingen. 3% 13% 1% Annat. Ja Nej Tveksam, vet ej Ej svar...jämställdhet? Inget av ovanstående/tror ej på märkningar. 71% Tveksam, vet ej. 1 Ej svar. 9% Ja Nej Tveksam, vet ej Ej svar Om man bara kör på och rekryterar inom de egna nätverken hamnar man hela tiden i gamla hjulspår, och då har man inte gjort sin läxa, säger Lena Kraitsik, generalsekreterare och vd i Sveriges HR-förening. komma in i arbetslivet och den frågan vill vi lyfta. Som branschorganisation vill vi bidra till att öka mångfalden i arbetslivet, säger hon. SJU AV TIO I undersökningen uppger att deras arbetsplats har konkreta mål för hur man ska arbeta med jämställdhet, jämfört med att drygt fem av tio har konkreta mål för mångfaldsarbetet. Hur man ser på vikten av att jobba med frågorna på arbetsplatsen skiljer sig inte nämnvärt mellan offentlig och privat sektor. Däremot upplevs frågorna i högre grad vara mycket viktiga för hr-chefer/specialister ju större organisationen är. Högst upp på listan över vilka aspekter av mångfald hr-professionella har i åtanke vid rekrytering kommer kön. Därefter följer etnisk tillhörighet och ålder. Ned till funktionsnedsättning och trosuppfattning är det ett rejält hopp. Längst ned kommer sexuell läggning och könsidentitet/ könsuttryck. Jämfört med privata företag svarar en högre andel hr-chefer/ specialister inom offentlig sektor att de arbetar med aspekter som funktionsnedsättning, religion och könsidentitet när de rekryterar. Det finns dock ett glapp mellan hur hr-cheferna/specialisterna anser att deras organisation ska uppföra sig och hur man i realiteten arbetar med mångfaldsfrågorna i rekryteringspro- 26 PERSONAL&LEDARSKAP #

4 Genom vilka kanaler kommunicerar ni er ambition att verka för jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen när ni rekryterar? I platsannonsen På hemsidan I intervjusituationen 7% På annat sätt, nämligen. 44% Vi kommunicerar inte vår ambition. 54% 57% Vi kommunicerar inte vår ambition att verka för mångfald och jämställdhet på något särskilt sätt. Vilka kriterier bör en arbetsplats som verkar för mångfald leva upp till? Vilka påståenden stämmer in på din arbetsplats? Vi har en tydlig och strukturerad rekryteringsprocess. I intervjusituation är flera från vår arbetsplats närvarande. 61% 66% 74% 8 Vi specificerar och särskiljer absolut nödvändiga kompetenser från meriterande kompetenser. 60% 55% I intervjusituation ställs bara frågor som har betydelse för tjänsten. 47% 43% Vi använder riktade ord, rubriker och beskrivningar för att nå personer utanför vårt befintliga nätverk. 50% 26% Vilka aspekter av mångfald har ni i åtanke när ni rekryterar? Kön Etnisk tillhörighet Ålder Funktionsnedsättning Religion eller annan trosuppfattning Sexuell läggning Könsidentitet och könsuttryck Annat Tveksam, vet ej % 3 30% 24% 2 9% Vi använder riktade sökvägar för att nå personer utanför vårt befintliga nätverk. 55% 21% Vi anonymiserar ansökningshandlingarna. 1% cessen. Störst är glappet när det gäller att nå utanför arbetsgivarens befintliga nätverk och när det gäller att anonymisera ansökningshandlingar. DET STÖRSTA HINDRET i arbetet för ökad jämställdhet och mångfald är enligt deltagarna arbetsplatsens kultur och tradition. I andra hand brist på mångfald bland de sökande, vilket anges som ett större problem i offentlig än i privat sektor. En av 20 uppger att det inte finns några hinder och snudd på lika många anser att målen för jämställdhet och mångfald redan är uppnådda. Lena Kraitsik säger att undersökningen till stor del bekräftar styrelsens bild av verkligheten och att det nu gäller för arbetsgivarna att göra sin läxa. Det är viktigt att företagsledningarna är tydliga. Man måste internt besvara frågan om varför det är viktigt med mångfald i den egna organisationen, så att mångfald ingår i affärsstrategin och inte bara blir något man säger. Om man bara kör på och rekryterar inom de egna nätverken hamnar man hela tiden i gamla hjulspår, och då har man inte gjort sin läxa. Det är först när man ser värdet för den egna organisationen som det blir genuint och hållbart. Först då kan det bli en verklig förändring, säger Lena Kraitsik. När undersökningens deltagare uppmanas att välja tre saker som de TÄNKBARA KRITERIER FÖR EN MÄRKNING» 1. En tydlig och strukturerad rekryteringsprocess. 2. Flera personer från arbetsplatsen närvarar vid rekryteringstillfället. 3. Skallkrav från meriterande kompetenser särskiljs och specificeras. 4. Riktade sökvägar för att nå utanför arbetsplatsens befintliga nätverk. 5. Vid intervjusituationen ställs endast frågor som har relevans för tjänsten. # PERSONAL&LEDARSKAP 27

5 MÅNGFALD» Välj tre attribut ur listan som du anser är viktigast att din arbetsplats förknippas med? Kompetens 47% Utvecklande 4 Förtroende/Pålitlig 41% Balans mellan arbete och fritid 23% Socialt ansvar 19% Mångfald 15% Jämställdhet 9% Rättvis representation Vi måste våga ifrågasätta och diskutera kompetensbegreppet Organisationer som inte gör det kommer att halka efter i konkurrensen om talangerna, säger Sofia Embrén, vd Rättviseförmedlingen. FOTO FRIDA SJÖGREN tycker är viktigast att deras arbetsplats förknippas med kommer kompetens, förtroende och utveckling i topp. Mångfald kommer först på åttonde plats och jämställdhet på tolfte. I DE FALL MAN anlitar rekryteringsföretag anses kvalitet, marknadskännedom och ett bra nätverk viktigast. Spetskompetens inom mångfald och jämställdhet kommer först på sjunde respektive åttonde plats. Arbetsgivare som anlitar externa rekryterare måste påverka genom att ställa krav vid upphandling, anser Lena Kraitsik. Sofia Embrén välkomnar att organisationer blivit mer benägna att undersöka och ifrågasätta hur det ser ut på den egna arbetsplatsen och vilka värden som är på spel. Vi måste våga ifrågasätta och diskutera kompetensbegreppet. Organisationer som inte gör det kommer att halka efter i konkurrensen om talangerna, säger hon. SVERIGES HR-FÖRENING kommer att lyfta frågan om mångfald vid föreningens seminarier och utbildningar, och planerar bland annat samarbete med Rättviseförmedlingen vid det kommande branscheventet HR Nu i vår. Vi har nyligen startat ett nätverk för mångfaldsfrågor i Stockholm och vi hoppas starta fler runtom i landet, säger Lena Kraitsik. 28 PERSONAL&LEDARSKAP #

6 Största hindren för en jämställd arbetsplats med stor mångfald? Arbetsplatsens kultur och tradition. Brist på mångfald bland de sökande. Brist på kunskap om hur man arbetar för att uppnå mångfald och jämställdhet. Bristande intresse från högsta chef. 29% 15% 10% För dig som vill Arbetsplatsens organisation och struktur. Det finns inga hinder. Brist på förebilder inom verksamheten. Man upplever att målen är uppnådda. Annat. Ej svar. Tveksam, vet ej. OM UNDERSÖKNINGEN» Undersökningen genomfördes av Sifo under augusti 2014 i form av en webbenkät riktad till cirka medlemmar i Sveriges HR-förening. De 598 svaren fördelades mellan hr-chefer/direktörer, 35 procent, hrspecialister/generalister, 44 procent, och andra, 19 procent. 6% 5% 4% 4% 6% 1% Rättviseförmedlingen är en internetbaserad tjänst dit företag och organisationer kan höra av sig och få kostnadsfri hjälp att hitta personer från underrepresenterade grupper, för till exempel intervjuer eller debatter. Cirka anslutna hjälper till att tipsa via facebook och twitter. stärka företagets ledare Vi vet vad som krävs av en bra chef. Vi utbildar tusentals personer med olika yrkesroller varje år, vilket har gett oss ett brett perspektiv på vad framgångsrikt ledarskap är. Hos oss kan du designa utbildningspaket som lämpar sig för just ditt företags behov och utmaningar. Vi lär ut ledarkunskaper som konflikthantering och feedback i kombination med ämneskunskaper som ekonomi, projektledning och arbetsrätt. I år satsar vi ännu mer på Sveriges ledare. För oavsett hur långt man har kommit i arbetslivet, så tror vi att lusten att lära alltid finns kvar. Välkommen. Läs mer på foretagsuniversitetet.se

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Möt fem av Sveriges ledande företag och läs om deras arbete för ökad jämställdhet och mångfald Tele2 VOLVO Axel Johnson Samtal Svenskt Näringsliv ramtid Goda

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kvinnliga chefer inom polisen

Kvinnliga chefer inom polisen Polishögskolan Grundutbildningen Examensarbete VT 2008 Klass 07a7 Handledare: Susanne Andersson Kvinnliga chefer inom polisen Therese Delfs Hanna Ölander Polishögskolan 2 Abstract Skillnaden mellan manligt

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer