Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald"

Transkript

1 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

2 Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande att det inte är i fokus när man rekryterar. Sibel Wolff Det blir allt viktigare att arbeta aktivt med mångfald, men färre anser att mångfald var betydelsefullt vid den senaste rekryteringen. Det visar Proffices Mångfaldsbarometer För tredje gången kartlägger Proffice med hjälp av TNS Sifo 400 chefers syn på mångfald på den svenska arbetsmarknaden. Jämfört med tidigare undersökningar har andelen som arbetar aktivt med mångfald ökat markant med 11 procentenheter från 69 procent år till 80 procent i år. Men samtidigt har självkritiken ökat. Andelen som anser att de är bra på mångfald har minskat från 69 procent () till 57 procent i år. En anledning kan vara att färre verkar gå från ord till handling: Bara 32 procent anger att mångfald var ett viktigt kriterium när de själva senast rekryterade, vilket är en minskning jämfört med (39 procent). Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande att det inte är i fokus när man rekryterar. Om man inte har tydliga processer och strategier för hur mångfalds perspektivet ska tas tillvara när nya medarbetare ska anställas, riskerar man att fastna i gamla hjulspår och rekrytera dem man alltid brukar rekrytera, säger Sibel Wolff, kommunikationschef på Proffice Group. 2

3 Förmåga att hitta rätt kompetens, moral, policy eller interna regler och ökad lönsamhet är främsta skälen att aktivt arbeta med mångfalds frågor enligt svenska företag. Lagkrav och opinionstryck är de minst viktiga skälen enligt Proffices mångfaldsbarometer som publiceras för tredje gången. Frågorna har ställts av TNS Sifo till 400 chefer till privata och offentliga arbetsgivare under sista veckan i januari Arbetar ni idag aktivt med mångfald i ert företag? Nej Ja Jämfört med tidigare undersökningar har andelen som arbetar aktivt med mångfald ökat markant med 11 procentenheter från 69 procent år till 80 procent i år. Samtidigt har självkritiken ökat: andelen som anser att de är bra på mångfald har minskat från 69 procent till 57 procent i år. var ett viktigt kriterium när de själva senast rekryterade, vilket är en minskning jämfört med (39 procent)*. Kopplingen till lönsamhet minskar: enligt undersökningen anser 56 procent att mångfald generellt bidrar till lönsamhet, en minskning med 12 procentenheter (68 procent). En anledning kan vara att färre verkar gå från ord till handling: bara 32 procent anger att mångfald * Siffor inom parentes avser 3

4 Vad är det som du känner hindrar er från att arbeta aktivt med mångfald i företaget? 25 % % % 6 3 Bristande intresse från ledningen Otydlig uppfattning om vad mångfald innebär Bristande resurser Bristande Rekryterar kompetens vid inom rekrytering nätverk med homogen profil Nytt i årets undersökning är att bristande intresse från ledningen har seglat upp som det absolut svåraste hindret i arbetet med mångfald. Nästan var fjärde svarande (24 procent) uppger att bristande intresse från ledningen som hinder vilket innebär en åttafaldig ökning jämfört med (3 procent). En stor andel (66 procent) av de svarande anser att det finns skillnader mellan olika regioner i mångfaldsarbetet. På en öppen fråga pekar de flesta svarande på skillnad mellan storstad och mindre orter och glesbygd: Troligtvis svårare vid mindre orter, oavsett avvikande orsak. Kan finnas ett motstånd innan man märker vad mångfald kan ge. Det kräver mer arbete i ett startskede. Men det finns även exempel på det motsatta synsättet: I en mindre kommun/samhälle med färre invandrare blir integrationen intensivare. Vilket i förlängningen medför snabbare språkförståelse och med språket kommer möjligheter till arbete osv. Tror att det finns en större mångfald i storstäder och i bruksorter som har haft arbetskraftsinvandring sedan 60-talet. 4

5 Risk för diskriminering i den egna organisationen I undersökningen ombads de tillfrågade att skatta risken att individer inom den egna organisationen drabbas av diskriminering vid chefsrekrytering. Frågorna ställdes för de olika grupper som omfattas av diskrimineringslagen. Funktionsnedsättning och ålder utgör fortfarande de största riskfaktorerna för diskriminering och har ökat sedan markant sedan den senaste mätningen. Bara procent (49 procent ) anger att funktionsnedsättning inte var något hinder vid rekrytering, nästan lika illa var det för ålder där endast 32 procent anser att ålder överhuvudtaget inte är skäl för diskriminering (även det är ett markant sämre resultat än (56 procent). Minst risk för diskriminering ansågs faktorerna kön tätt följt av sexuell läggning utgöra. Av de svarande uppgav en klar majoritet, 69 procent, (89 procent), att kön överhuvudtaget inte inne bär en diskrimineringsrisk. Likaså svarade 67 procent svarade att sexuell läggning inte innebär hinder för att få en chefsposition ( procent). Ålder är inte ett hinder för att nå en chefsposition i min organisation % Funktionsnedsättning är inte ett hinder för 20 att nå en chefsposition i min organisation % Könsuttryck är inte ett hinder 72 för att nå 70 en 60 chefsposition 2015 i min organisation % % % % % % Sexuell läggning är inte ett hinder för att 80% 40 nå 70 % en chefsposition 67 i min organisation % % Håller Håller med med 5

6 Risktoppen största riskfaktorerna för att diskrimineras vid chefsrekrytering Fråga Vilket av följande kan utgöra ett hinder för att nå en chefsposition i din organisation. Procent anger den andel som svarade att faktorn inte innebar några hinder vid rekrytering. Inom parentes svar på motsvarande fråga : 1. Funktionsnedsättning % (49 %) 2. Ålder 32 % (56 %) 3. Könsidentitet eller könsuttryck (vanligen transpersoner) 48 % (72 %) 4. Etnisk tillhörighet 51 % (79 %) 5. Religion eller annan trosuppfattning 53 % (78 %) 6. Sexuell läggning 67 % (%) 7. Kön 69 % (85 %) Recept mot diskriminering Ledningen, information och kompetens vid rekrytering anges som de mest effektiva vägarna att minska risken för diskriminering. Talen är relativt oförändrade sedan den senaste föregående mätningen, års medelvärde inom parentes: Bästa boten mot diskriminering Medelvärde: 1. Ökat engagemang från ledning och styrelse 5,3 (5,4) 2. Ökad information 4,8 (5) 3. Bättre kompetens inom rekrytering 4,8 (4,8) 4. Interna planer och policybeslut 4,6 (4,7) 5. Attitydförändringar hos grupper som omfattas av diskrimineringslagstiftningen. 4,5 (4,2) 6. Skärpt lagstiftning 2,8 (2,7) Om undersökningen Undersökningen är genomförd av TNS Sifo för Proffice. Frågorna ställdes till 400 chefer inom privat och offentlig sektor under sista veckan i januari För mer information kontakta: Maria Uggla, PR- och presschef Proffice version 1

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Det hänger på chefen. fyra chefer om mångfald och lönsamhet

Det hänger på chefen. fyra chefer om mångfald och lönsamhet Det hänger på chefen fyra chefer om mångfald och lönsamhet Därför startar jag nätverk för mångfald Jag ska vara personlig. Två saker fick mig att inse att jag måste engagera mig mer i mångfaldsarbetet.

Läs mer