Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden."

Transkript

1 Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport från McDonald s

2 Kortfakta om undersökningen 4 7 procent av de cirka 1000 unga personer som tillfrågats i undersökningen är oroliga för att de inte ska få fast jobb i framtiden. 8 av 10 av de ca 200 personalchefer på stora och medelstora svenska företag som tillfrågats, anser att unga som söker jobb är tillräckligt utbildade, men saknar praktisk arbetslivserfarenhet. N ästan 9 av 10 unga säger att avsaknad av arbetslivserfarenhet är det som framförallt gör det svårt för dem att få jobb. D et som unga framförallt vill lära sig på jobbet är att ta ansvar, kommunicera och öva upp sitt ordningssinne. Det är meriterande egenskaper även i personalchefernas ögon, som gör bedömningen att det är kommunikationsförmåga, kvalitetsfokus och förmåga att ta ansvar som kommer bli de viktigaste meriterna i framtiden. 7 6 procent av personalcheferna svarar att ett tidigare inträde på den reguljära arbetsmarknaden är det mest effektiva sättet för utlandsfödda personer att integreras i det svenska samhället. I arbetet med att skapa bäst förutsättningar för unga med utländsk bakgrund anser 51 procent av personalcheferna att McDonald s är bäst. 19 procent väljer Arbetsförmedlingen. 9 av 10 personalchefer säger att de reagerar positivt på tidigare erfarenhet från McDonald s. Och 7 av 10 unga ser McDonald s som ett bra sätt att få arbetslivserfarenhet. U nga anser att ett halvårs arbete på McDonald s är en lika värdefull merit när de söker jobb som en extra termin i statsvetenskap. Bland personalchefer anser 47 procent att ett halvårs arbete på McDonald s är mer värt än en extra termin i statsvetenskap när de anställer. 8 av 10 tidigare medarbetare på McDonald s1 skulle rekommendera andra att arbeta på företaget. E ndast 3 procent av McDonald s tidigare medarbetare uppger att de är arbetslösa. Snittet för landet är 9,6 procent Personer som var anställda för tio år sedan (varav 7 procent arbetar på McDonald s idag) SCB (Arbetskraftsundersökningarna) februari 2011, snitt för samtliga mellan år

3 Innehåll Kortfakta om undersökningen 2 Inledning 6 Många ungdomar saknar arbete 7 8 Stor oro bland dagens unga De ungas moment 22 9 Första jobbet avgörande 9 Brist på erfarenhet hindrar chefer att anställa 9 Unga söker meriter, gemenskap och en bra chef 10 Kommunikation och kvalitet blir allt viktigare 11 Jobb en nyckel till integration 12 Mångfald ses som positivt 12 McDonald s skickligare än Arbetsförmedlingen 12 McDonald s öppnar dörren till arbetsmarknaden för unga 14 Personalchefer ser McDonald s som en merit 14 McDonald s lika viktigt som studier i statsvetenskap 15 Möjligheternas företag 16 McDonald s en försäkring mot arbetslöshet 16 Om rapporten och undersökningen 19 Om McDonald s 19

4 Inledning Många ungdomar saknar arbete Den svenska ekonomin är lika stark som Pippi Långstrump. OECD:s generalsekreterare José Angel Gurria i januari 2011 När världen sakta men säkert lägger den senaste globala finanskrisen bakom sig är Sverige ett av vinnarländerna. Med en imponerande BNP-utveckling har Sverige lyckats gå stärkt ur den globala härdsmälta som drabbade världen med start Men allt ser inte lika ljust ut. Alla har inte fått ta del av Pippi Långstrump-effekten. Bland Sveriges unga står många fortfarande utanför arbetsmarknaden. Med en ungdomsarbetslöshet som är högre än EU-snittet är ungdomsjobben och avsaknaden av desamma en av de absolut viktigaste utmaningarna som Sverige står inför. McDonald s är Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Vi ger varje år flera tusen unga ett nytt jobb. Ofta är det deras första steg in på arbetsmarknaden gjorde vi en rapport om ungas första jobb. Den visade att många unga ställs inför tuffa utmaningar i jakten på jobb. Fyra år senare kan vi konstatera att frågan om ungdomsjobb och ungdomsarbetslöshet är mer aktuell än någonsin. Därför har vi med hjälp av Novus gjort en ny undersökning bland drygt 1000 unga mellan 16 och 25 år, 200 personalchefer på större svenska företag och 200 tidigare medarbetare på McDonald s. I Sverige bor det cirka 1,3 miljoner människor som är mellan 15 och 24 år gamla 3. Inom denna grupp betecknas personer som arbetskraft dvs. att de antingen är arbetssökande eller på något sätt del- eller heltidsarbetande 4. Av dessa är 24,2 procent arbetslösa 5. Det innebär att cirka unga individer ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden 6. Ökningen av ungdomsarbetslösheten i Sverige bromsades upp under 2010, men ligger kvar på en historiskt sett mycket hög nivå. Det faktum att arbetslösheten bland svenskar mellan 25 och 74 år ligger på 5,6 procent visar att generationsklyftan ökat kraftigt under det senaste decenniet 7. De som redan är etablerade på arbetsmarknaden har en relativt trygg situation, medan många unga i allt högre utsträckning tvingas stå vid sidan om. Arbetslöshet i EU 15 och Sverige Arbetslöshet i EU 15 och Sverige De som redan är inne på arbetsmarknaden har en relativt trygg situation medan många unga i allt högre utsträckning tvingas stå vid sidan om Resultaten är delvis nedslående. Personalchefer ser bristande arbetslivserfarenhet som ett stort hinder för att anställa unga. Samtidigt lyckas många unga inte få in en fot på arbetsmarknaden och känner därför en stor oro inför framtiden. Vår förhoppning är att denna rapport ska kunna öka kunskapen om ungdomars situation på den svenska arbetsmarknaden och inspirera till en förnyad debatt om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för unga. Tillsammans kan vi lära av varandra. Tillsammans kan vi förändra. Och tillsammans kan vi visa unga vägen till jobb EU 15 (yngre än 25 år) Sverige (yngre än 25 år) Med tillförsikt, Lotta Björk Personaldirektör, McDonald s Sverige Källa: Eurostat EU 15 (25-74 år) Sverige (25-74 år) Även vid en europeisk jämförelse ligger den svenska ungdomsarbetslösheten på en hög nivå. Medan den svenska arbetslösheten bland äldre (25-74 år) ligger under EUsnittet ligger den svenska ungdomsarbetslösheten över genomsnittet i EU15. Detta med hela 5,2 procentenheter, enligt den senaste mätningen SCB, befolkning SCB Arbetskraftsundersökning, februari ibid 6 ibid 7 SCB Arbetskraftsundersökning, februari Arbetskraftstatistiken redovisas upp till 74 år, dock utgår arbetslöshetssiffrorna för åldern år 8 Eurostat Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport Från McDonald s. Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport Från McDonald s. 7

5 Stor oro bland dagens unga För de unga är den rådande situationen på arbetsmarknaden en bister verklighet. Det visar sig inte minst i det faktum att nästan hälften av de unga känner oro inför om de ska få ett framtida fast jobb. För många unga är den trygga start på arbetslivet som deras föräldrageneration fick uppleva långt ifrån verklighet. Hur pass orolig är du för att inte få/skaffa ett framtida fast jobb? Hur pass orolig är du för att inte få/skaffa ett framtida fast jobb? De ungas moment 22 Första jobbet avgörande När en personalchef ska anställa en ny medarbetare finns många kriterier att ta hänsyn till. Ett sådant är tidigare arbetslivserfarenhet. 84 procent av de tillfrågade personalcheferna på svenska företag med mer än 200 anställda anser att just praktisk arbetslivserfarenhet är en viktig egenskap när de rekryterar medarbetare. Det sätter de unga som saknar arbetslivserfarenhet i något av ett moment 22. Utan ett första jobb är det nästan omöjligt att få det första jobbet. 53% 47% Svarande: 1141 ungdomar i åldern år Mycket till ganska orolig Inte till inte alls orolig Denna situation bekräftas inte minst av det faktum att drygt åtta av tio personalchefer anser att många unga som söker jobb i och för sig har hög utbildning, men saknar praktisk arbetslivserfarenhet. Att det första jobbet är avgörande är också tydligt när man tittar på unga som faktiskt lyckats med att få ett första jobb. Bland dessa har så många som en av fyra haft sex eller fler jobb. Brist på erfarenhet hindrar chefer att anställa Många personalchefer känner sig idag begränsade i sin möjlighet att anställa unga. Och det är avsaknaden av en första jobberfarenhet som är det största hindret, uppger drygt en av fyra personalchefer. Alltså inte bara bristande arbetslivserfarenhet, utan att den sökande aldrig jobbat. Med andra ord, det finns en stor tröskeleffekt innan man har haft sitt första jobb. Denna bild bekräftas också av de unga. I denna grupp svarar hela 86 procent att avsaknad av praktisk arbetslivserfarenhet är det som framförallt hindrar dem från att få jobb % 86% Personalchefer Ungdomar Unga som söker jobb har hög utbildning men saknar praktisk arbetslivserfarenhet Avsaknaden av arbetslivserfarenhet hindrar unga att få jobb, 1141 ungdomar i åldern år 8 Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport Från McDonald s. Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport Från McDonald s. 9

6 I motsats till nidbilden av dagens unga visar undersökningen att det som unga framförallt tycker är viktigt att lära sig på jobbet är att ta ansvar, kommunicera och öva upp sitt ordningssinne. Unga söker meriter, gemenskap och en bra chef I debatten brukar unga ofta utmålas som en väldigt krävande generation ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Det sägs att de unga vill ha jobb med mycket frihet och få krav. Men när ungdomar mellan 16 och 25 själva får värdera vad de söker i ett jobb är det helt andra faktorer som listas högst. Det som framförallt står i fokus är att jobbet ska vara meriterande för andra jobb. Och lika viktigt är det att gemenskapen på arbetsplatsen är god och att chefen är en bra ledare. En bra lön kommer först på femte plats. I motsats till nidbilden av dagens unga visar undersökningen att det som unga framförallt tycker är viktigt att lära sig på jobbet är att ta ansvar, kommunicera och öva upp sitt ordningssinne. Kommunikation och kvalitet blir allt viktigare Unga ser alltså ansvar, kommunikation och ordningssinne som viktiga egenskaper att lära sig på jobbet. Och det är meriterande egenskaper även i personalchefernas ögon. När personalchefer ser på den egna organisationen är det framförallt tre egenskaper de skulle vilja utveckla hos de egna medarbetarna. Det är ledarskaps- och kommunikationsförmåga samt kvalitetsfokus. Dessutom anger de just ledarskap och kvalitetsfokus som två av de tre egenskaper som unga medarbetare oftast saknar. Samma meriter kommer även i framtiden att bli allt viktigare. Kommunikation, kvalitetsfokus och ansvarsförmåga är de egenskaper som enligt personalcheferna kommer att öka mest i betydelse framöver. Det är också de tre egenskaper som personalchefer framförallt letar efter när de söker nya medarbetare. Vilka egenskaper är viktiga hos en arbetsgivare när man är ung? Vad är viktigt att lära sig på ett arbete/jobb? Vilka av följande egenskaper skulle er organisation behöva bli bättre på? Vilka egenskaper hos medarbetare tror du kommer att bli viktigare inom arbetslivet framöver? Man lär sig saker som är meriterande för andra jobb Förmåga att utöva 94 % Ta ansvar ledarskap 64 % Förmåga att kommunicera med människor 99 % 87 % Det finns en bra gemenskap på arbetsplatsen Kommunicera med människor Förmåga att kommunicera 98 % Kvalitetsfokus med människor 86 % 94 % 61 % Chefen är en bra arbetsledare Ordningssinne, passa tider, 94 % Kvalitetsfokus Förmåga att ta ansvar etc. 97 % 57 % 73 % Arbetsgivare följer gällande arbetsmarknadsregler Förmåga att arbeta snabbt 90 % Hantera stress och effektivt 55 % Servicesinne, hjälpsamhet mot kunder mm. 95 % 77 % Lönen är bra 85 % Arbeta i team Förmåga att hantera stress 51 % Förmåga att arbeta snabbt och effektivt 95 % 70 % Svarande: 1141 ungdomar i åldern år 10 Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport Från McDonald s. Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport Från McDonald s. 11

7 Fler än hälften av de unga tror att arbetsgivare är tveksamma till att anställa unga med utländsk bakgrund. Jobb en nyckel till integration Mångfald ses som positivt Mångfald och integration har länge varit viktiga frågor på den svenska arbetsmarknaden och inom politiken. När vi frågar både ungdomar och personalchefer är svaret kring mångfald givet. Mer än nio av tio personalchefer tycker att det är en fördel att på en arbetsplats ha medarbetare med olika kulturell och etnisk bakgrund. Drygt tre fjärdedelar svarar dessutom att ett tidigt inträde på arbetsmarknaden är det mest effektiva sättet för utlandsfödda personer att integreras i det svenska samhället. Men samtidigt anser många av de unga att personer med utländsk bakgrund har det tufft på arbetsmarknaden. Fler än hälften av de tillfrågade ungdomarna tror att arbetsgivare är tveksamma till att anställa unga med utländsk bakgrund. McDonald s skickligare än Arbetsförmedlingen McDonald s har under många år arbetat fokuserat med mångfaldsfrågan. Det grundar sig i värderingen att alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning, etnisk eller kulturell bakgrund har samma värde och förtjänar att få samma möjligheter. Idag finns 95 nationaliteter representerade bland McDonald s medarbetare. Som ett kvitto på McDonald s mångfaldsarbete svarar 91 procent av de personalansvariga och 65 procent av de unga att McDonald s är bra på mångfald. Och när personalchefer ska peka ut vilken aktör som skapar bäst förutsättningar för unga med utländsk bakgrund att inte hamna i utanförskap svarar mer än dubbelt så många McDonald s som Arbetsförmedlingen. Vilken aktör av de två följande skapar bäst förutsättningar för unga med utländsk bakgrund att inte hamna i utanförskap? Denna bild bekräftas också av att tre av fyra personalchefer anser att arbetslivserfarenhet från McDonald s är ett bra sätt för unga med utländsk bakgrund att få arbetslivserfarenhet i Sverige. Och lika många tror att McDonald s förbättrar möjligheterna för unga med utländsk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetslivserfarenhet från McDonald s är ett bra sätt för unga med utländsk bakgrund att få arbetslivserfarenhet i Sverige Arbetslivserfarenhet från McDonald s är ett bra sätt för unga med utländsk bakgrund att få arbetslivserfarenhet i Sverige 24% Instämmer 76% Instämmer inte Drygt 72 procent av personalcheferna går så långt som att instämma i att de anser att unga med utländsk bakgrund som arbetat på McDonald s blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. Detta stämmer även väl överens med det faktum att hela 9 av 10 personalchefer värderar en tidigare erfarenhet från McDonald s som något positivt när de rekryterar. McDonald s 51% Arbetsförmedlingen 19% Tveksam, vet ej 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 12 Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport Från McDonald s. Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport Från McDonald s. 13

8 McDonald s öppnar dörren till arbetsmarknaden för unga McDonald s är idag Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Flera tusen ungdomar får varje år jobb på McDonald s, och därmed en viktig erfarenhet av arbetslivet ofta deras första. 40 procent av de tillfrågade personalcheferna svarar att de någon gång anställt en person som tidigare arbetat på McDonald s. Av dessa säger drygt en tredjedel att erfarenheten från McDonald s bidrog till att personen fick jobbet. Personalchefer ser McDonald s som en merit På en allt tuffare arbetsmarknad är alltså tidigare arbetslivserfarenhet ett viktigt filter när personalchefer ska nyanställa. Och i det sammanhanget säger 9 av 10 personalchefer att de reagerar positivt på tidigare erfarenhet från McDonald s. Och ännu fler 95 procent anser att arbete på McDonald s är ett bra sätt för ungdomar att få arbetslivserfarenhet. Om du ser att någon som söker jobb hos dig tidigare har arbetat på McDonald s reagerar du då positivt eller negativt på den erfarenheten? Om du ser att någon som söker jobb hos dig tidigare har arbetat på McDonald s reagerar du då positivt eller negativt på den erfarenheten? Negativt 10% Hur väl stämmer det påståendet att tidigare anställda på Hur väl stämmer det påståendet att tidigare anställda på McDonald s ofta är serviceinriktade och gör ett bra jobb? McDonald s ofta är serviceinriktade och gör ett bra jobb? Stämmer inte 13% Stämmer 87% McDonald s lika viktigt som studier i statsvetenskap I jakten på fast anställning väljer många ungdomar med akademisk utbildning mellan att ta en extra termin på universitet eller ett tillfälligt arbete under tiden de söker jobb. Och i valet mellan studier och jobb i denna undersökning, värderar unga ett halvår på McDonald s lika högt som en extra termin statsvetenskap. Det är en bedömning som personalcheferna delar. Hela 47 procent av personalcheferna föredrar ett halvårs arbete på McDonald s som merit när de väljer mellan två likvärdiga kandidater till ett jobb medan 53 procent föredrar den extra terminen statsvetenskap. I valet mellan studier och jobb värderar unga en extra termin statsvetenskap lika högt som ett halvår på McDonald s. Positivt 90% Om ni Om har ni en har arbetssökande en arbetssökande med relevant med relevant utbildning, utbildning, vilken av följande vilken avmeriter tycker du i så följande fall är mest meriter värd? tycker du i så fall är mest värd? En termin extra högskolestudier i statsvetenskap 53% Att före detta medarbetare på McDonald s uppskattas på arbetsmarknaden märks även i det faktum att 87 procent av personalcheferna tycker att personer som arbetat på McDonald s är serviceinriktade och gör ett bra jobb. Att ha arbetat ett halvår på McDonald s 47% Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport Från McDonald s. Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport Från McDonald s. 15

9 Möjligheternas företag McDonald s har funnits i Sverige sedan Under dessa år har hundratusentals personer många av dem ungdomar arbetat på företaget. Många går vidare till andra arbeten i näringslivet eller den offentliga sektorn. Men många stannar också kvar, vidareutbildar sig på McDonald s egen Business School och väljer att göra karriär inom företaget. Bland företagets restaurangchefer finns många som började på McDonald s som ett extrajobb under gymnasietiden. Bland personerna i McDonald s svenska ledningsgrupp har fyra av sex börjat sin karriär på restaurang. Och att skriva arbetsledare på McDonald s på sin CV uppskattas på arbetsmarknaden. 81 procent av de unga och 95 procent av personalcheferna tycker att det är en bra merit att ha varit arbetsledare på McDonald s. Även bland unga ses McDonald s som möjligheternas företag. Ett företag som ger unga chansen att utvecklas på arbetsmarknaden. Det speglas inte minst i att så många som 7 av 10 unga ser McDonald s som ett bra sätt för ungdomar att få arbetslivserfarenhet. Och nästan lika många säger att McDonald s är en arbetsplats där unga människor får lära sig att ta ansvar. Störst chans att träffa på en tidigare medarbetare är det dock inom detaljhandel, hälsooch sjukvård samt ekonomi. Och den vanligaste titeln bland de medarbetare som slutat på McDonald s är chef. Hela 15 procent av McDonald s tidigare medarbetare har idag en chefstitel. Och de som började sina yrkeskarriärer på McDonald s ser ofta tillbaks på den tiden med stor glädje. Samtidigt som de konstaterar att de fått med sig mycket användbart i bagaget inför det framtida yrkeslivet. Tidigare medarbetare uppger att de haft störst nytta av att de lärde sig service och kundkontakt, personalansvar samt stresshantering under sin tid på McDonald s. Nästan två av tre säger att de haft stor nytta av sin erfarenhet från McDonald s när de sökt andra jobb. Och cirka åtta av tio skulle rekommendera andra att arbeta på McDonald s. Skulle du rekomendera andra att arbeta för McDonald s? Skulle du rekommendera andra att arbeta för McDonald s? Tidigare medarbetare uppger att de haft störst nytta av att de lärde sig service och kundkontakt, kommunikation samt stresshantering under sin tid på McDonald s. McDonald s är en arbetsplats där unga människor får lära sig att ta ansvar 69% 8% 14% Ja McDonald s är ett bra sätt för ungdomar att få arbetslivserfarenhet 72% 78% Nej Tveksam, vet ej Svarande: 1141 ungdomar i ålder Svarande: 200 tidigare medarbetare McDonald s en försäkring mot arbetslöshet En person som inte arbetat på McDonald s skulle enligt dessa siffror löpa en nästan en tre gånger större risk att bli arbetslös. Som beskrivits ovan är ungdomsarbetslösheten i Sverige hög. Många unga oroar sig över hur deras framtid ser ut. Men när man frågar före detta medarbetare på McDonald s vad de gör idag visar det sig att endast tre procent är arbetslösa. Det ska jämföras med den generella arbetslöshetssiffran i Sverige som i februari 2011 låg på 7,9 procent. En person som inte arbetat på McDonald s skulle enligt dessa siffror löpa en nästan tre gånger större risk att bli arbetslös. McDonald s tidigare medarbetare finns idag utspridda i samtliga sektorer i samhället. 9 SCB (Arbetskraftsundersökningarna) februari Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport Från McDonald s. Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport Från McDonald s. 17

10 Om rapporten och undersökningen Statistik kring arbetslösheten i Sverige är främst hämtad ifrån SCB. Statistiken som jämför Sverige och EU är hämtad från Eurostat. Övrig statistik är hämtad från undersökningen genomförd av Novus på uppdrag av McDonald s under januari Ungdomar Urval: 1141 ungdomar i åldern år Metod: webbintervjuer Genomförare: Novus Tidsperiod: januari 2011 Personalchefer Urval: 200 personalchefer på större svenska företag (mer än 100 anställda) Metod: Telefonintervjuer Genomförare: Novus Tidsperiod: januari 2011 Tidigare anställda på McDonald s Urval: 200 tidigare anställda på McDonald s (anställda för 10 år sedan) Metod: Telefonintervjuer Genomförare: Novus Tidsperiod: januari 2011 Om McDonald s Med 221 restauranger från norr till söder är McDonald s Sveriges ledande restaurangkedja. Varje dag besöker över ca gäster någon av våra restauranger. Ca 80 procent av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. McDonald s har ca medarbetare i Sverige, varav många är unga. Det gör McDonald s till Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Bland medarbetarna finns över 95 nationaliteter representerade. Vi har en bred meny med ca 300 olika måltidskombinationer och strävar alltid efter att servera god och varierad mat samt erbjuda snabb och vänlig service i rena, moderna restauranger. McDonald s engagerar sig i samhället både nationellt och lokalt genom bland annat Ronald McDonald Barnfond och idrottsrörelsen. Läs mer på eller följ oss på Twitter och Facebook. För mer information kontakta Frida Berg, presschef McDonald s Sverige, på Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport Från McDonald s. 19

11

Den ljusnande framtid är vår?

Den ljusnande framtid är vår? Den ljusnande framtid är vår? Hur unga och näringsliv ser på ungdomsarbetslösheten i Sverige En rapport från Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare i samarbete med TNS Sifo 1 Korta fakta från undersökningen

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark

Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark Svenskt näringsliv 2006 Grafisk form: Brando designbyrå Öresundsungdomar om dagens och morgondagens arbetssituation

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar*

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar* . Inledning Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU genomför årligen en undersökning riktad till alla Sveriges kommuner angående sommarjobb respektive feriepraktik för ungdomar. Undersökningen riktar

Läs mer

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1 Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete -02- vers 1 Om undersökningen: Chefer med personalansvar på företag med fler än tio anställda. 1 respondenter. Genomfördes med webbintervjuer. Genomförd

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Kungsbacka har fortfarande den

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Mångfald inte bara en fråga om rättvisa. Kajsa Rives 11 november 2016

Mångfald inte bara en fråga om rättvisa. Kajsa Rives 11 november 2016 Mångfald inte bara en fråga om rättvisa Kajsa Rives 11 november 2016 Mångfald handlar om likheter och olikheter Jämställdhet Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén Sammanfattning Arbetslösheten bland Sveriges ungdomar ligger fortsatt på oroande hög nivå. Under 2009

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Arbetsgivares syn på utlandserfarenheter

Arbetsgivares syn på utlandserfarenheter Arbetsgivares syn på utlandserfarenheter Svenska företag om vikten av internationell erfarenhet hos framtida medarbetare Fredrik Jonsson Arbetsgivares syn påp utlandserfarenheter Undersökning i samarbete

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 Arbetslöshet fortsätter öka i Halland Sedan drygt ett år tillbaka ökar arbetslösheten

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn Sida: 1 av 5 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 Idrotten landets ledande ledarskola Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 1 STOCKHOLM JULI 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån ILLUSTRATION: Katti

Läs mer

Arbetslöshet bland unga ökar på våren

Arbetslöshet bland unga ökar på våren Arbetslöshet bland unga ökar på våren I stiger ungdomsarbetslösheten inför sommaren. Den påverkas i hög grad av hur vanligt det är att de som studerar har arbete eller söker arbete, antingen för att de

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka men bara i södra Halland Arbetslösheten ökar för tredje

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning Rapport Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning 0 Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP Personer som ansvarar för nyanställning inom företag och organisationer

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016 Fått arbete I oktober fick 987 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden www.svensktnaringsliv.se DECEMBER 2014 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2014 Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden Innehåll Sammanfattande slutsatser....

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Fler jobb för Linköpings unga Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Ungdomsarbetslösheten i Linköping I Linköping är 5 744 människor utan arbete. Av dessa är 1 264 mellan 18 och 24

Läs mer

En av fyra tror på omfattande automatisering

En av fyra tror på omfattande automatisering Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet De gömda och glömda En rapport om akademikerarbetslöshet Inledning Tiden då en akademisk utbildning i praktiken garanterade ett jobb är förbi. För bara tio år sedan blev studenter rekryterade och fick

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat Ledarskap för mångfald och ett inkluderande arbetsklimat KompoBib2020 Eva Löfgren Diversity AB eva.lofgren@diversity.se 070 211 98 68 Dagens program 8.30 12.00 Våra referensramar/ glasögon g och hur de

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn November 2013 Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Om jobbhälsobarometern...

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Vem kan rädda den svenska välfärden?

Vem kan rädda den svenska välfärden? Fokus på arbetsmarknad och utbildning Den svenska välfärden Vem kan rädda den svenska välfärden? Johan Jönsson 7 Kan vi bevara den svenska välfärden? Hur ska det i så fall gå till? Alla vet vi att välfärd

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Etisk kod och hållbarhetspolicy

Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 (6) Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 Syfte 2 2 Ansvar 2 3 Övergripande mål 2 3.1 Miljömål... 4 4 Strategi för att nå målen 4 4.1 Generella principer... 4 4.2 Strategi affärsetik... 4 4.3 Strategi miljö...

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 Arbetslöshet minskar inte längre Arbetslösheten har minskat sedan början av 2014.

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 78 000 ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 Sommaren 2014 har landets kommuner och landsting ordnat feriejobb/feriepraktik åt 78 000 ungdomar. I en enkät som har besvarats av 229 kommuner

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet... 2 Hur mår konjunkturen?... 3 Rekryteringar och anställningar... 5 Orosmoment för

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Bilaga 10 Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Teknisk beskrivning Föräldraförsäkringsutredningen har låtit genomföra undersökningar riktade till föräldrar och chefer.

Läs mer