Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben"

Transkript

1 Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1

2

3 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka sig vidare på arbetsmarknaden. Många hittar sitt första jobb inom besöksnäringen. Hotell, restauranger, nöjesparker och campingplatser tillhör landets största ungdomsarbetsgivare. I denna rapport sammanfattas konsekvenserna för ungdomsjobben vid ett eventuellt rödgrönt maktskifte. Fokus ligger speciellt på anställda vid campingplatser, en viktig första arbetsgivare för många unga. Rapportens huvudsakliga slutsatser är följande: Var tredje ungdomsjobb inom camping hotas: Under sommaren står svenska campingplatser för 49 procent av alla boendenätter. Samtidigt är 65 procent de anställda inom camping under 26 år. Dubblerad restaurangmoms och arbetsgivaravgift för unga skulle innebära 115 miljoner kronor i ökade kostnader per år, vilket motsvarar nära var tredje ungdomsjobb inom camping ungdomsjobb inom handel, hotell och restaurang hotas: Sammantaget skulle handelhotell- och restaurangbranschen få ökade kostnader på 4,8 miljarder kronor. Det motsvarar drygt helårsanställningar för unga under 26 år. Företagare uppger själva att antalet anställda kommer minska: Över 65 procent av medlemsföretagen i Sveriges Camping- och stugföretagares Riksorganisation (SCR) uppger att det är utomordentligt viktigt att arbetsgivaravgiften och restaurangmomsen inte dubbleras. Bland restaurangägare och chefer uppger 81 procent att en eller flera anställda skulle få sluta om restaurangmomsen dubbleras. 87 procent uppger också att planerade nyrekryteringar skulle få utebli. Nya Moderaterna har sedan 2006 drivit en målmedveten politik för jobb och företagande. Inför valet 2014 går vi vidare med flera förslag för att jobben ska blir fler så att det blir lättare för unga att komma in i arbetslivet. I stället för dramatiskt höjda skatter på arbete vill vi bland annat se ökade resurser till unga företagare och entreprenörer. Detta är i sin tur ett viktigt steg på vägen för att, tillsammans med Alliansen, nå vårt långsiktiga mål: över 5 miljoner människor i jobb år Hans Rothenberg (M) Riksdagsledamot och ledamot i Näringsutskottet 3

4 Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobbeb Det första jobbet Det första jobbet spelar roll. Möjligheten att klara sig själv och kunna ta makten över sin tillvaro är ett av livets viktigaste steg. Många unga kan dock berätta om det Moment 22 som uppstår när man inte får ett jobb för att man inte har någon erfarenhet av ett tidigare jobb. Och det handlar inte bara om ungdomar utan högre utbildning. Även akademiker som söker sitt första jobb efter avslutade studier kan vittna om att det krävs erfarenhet för att få sitt första jobb. Även om man inte har specifik erfarenhet från den bransch man vill arbeta inom så spelar ett sommarjobb eller extraknäck roll för att kunna påvisa att man är en person som visat engagemang och kan ta ansvar. I en utredning om hur gymnasiestudenter klarar sig i arbetslivet frågade Skolverket 1000 arbetsledare om vilka förmågor som de värderar högst hos unga arbetssökande. Generellt ansågs förmågor som att kunna hålla tider, följa regler och samarbeta vara viktigast. 1 Förmågor som man lär sig vikten av på sitt förta jobb. Den svenska besöksnäringen är för många en språngbräda in på den svenska arbetsmarknaden. Många unga får sitt första jobb på hotell, restauranger, konferensanläggningar, campingföretag eller nöjes- och djurparker. Orsaken är att många av dessa företag kan erbjuda ett antal tjänster där trösklarna för att komma in inte är för höga. Ett jobb ger erfarenheter som man inte kan läsa sig till, det handlar om erfarenheter man måste handfast tillägna sig genom eget arbete. Just därför är det första jobbet så viktigt. Reformer för ungdomsjobben Nya Moderaterna har, tillsammans med Alliansen, genomfört flera reformer för att det ska bli lättare för unga att komma in på arbetsmarknaden. Vi har varken velat skapa en svensk låglönemarknad eller röra de överenskommelser som hör arbetsmarknadens parter till. Reformerna har i stället riktats in på att stimulera företagande och entreprenörskap så att arbetsmarknaden ska kunna växa genom att företagen växer och jobben blir fler. Arbetsgivaravgifterna för unga har sänkts från 30,42 procent till 15,49 procent. Vidare har vi sänkt restaurangmomsen från 25 till 12 procent. Och våra reformer har gett resultat. Totalt har antalet personer i arbete ökat med sedan Enligt SCB har andelen ungdomar som varken jobbar eller studerar också minskat sedan Flera oppositionspartier med Socialdemokraterna i spetsen går nu till val på att dubblera arbetsgivaravgifterna för ungdomar och skatten på restaurangmat. Det kommer att slå mot såväl campingar som kringliggande restauranger och andra aktörer inom besöksnäringen. Vi tycker att det är fel. Moderaternas fokus nu och inför kommande mandatperiod är att höja sysselsättningen så att alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. 1 Lindberg, Henrik (2012). Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden. Förstudie till Kompetens för tillväxt. Ratio. 2 SCB (2014), Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet Tema: Ungdomsarbetslöshet - En europeisk jämförelse. 4

5 Campinganläggningar som första arbetsgivare Turismen är en näring som växer snabbt och har enorm potential. Sedan år 2000 har turismen växt med fler sysselsatta. Under 2012 bidrog turismen med sysselsättning till nästan personer. En viktig del av turismen utgörs av campingnäringen. Campingnäringen bidrar med välkomna arbetstillfällen till framför allt mer glesbefolkade samhällen. Särskilt viktig är sektorns förmåga att skapa arbetstillfällen åt unga och efterfråga av den kompetens som många med utländsk bakgrund kan bidra med. År 2013 var en rekordsommar för svensk camping på mer än ett sätt. Antalet gästnätter ökade med 3,3 procent till 14,5 miljoner och svenska campingplatser stod för 49 procent av alla boendenätter. 3 Ca personer är anställda av de företag som är medlemmar i Sveriges Camping- och stugföretagares Riksorganisation (SCR). Av dessa är så många som 80 procent säsongsanställda och de flesta anställda bor i glesbygd. Hela 65 procent av de som är anställda på Sveriges campingar är under 26 år. Det innebär att campingarna är en viktig arbetsgivare i orter där det kan vara svårt att hitta det där första jobbet för ungdomar. 30 procent av de säsongsanställda kommer ifrån andra orter i landet än där campingen är belägen. Att även ungdomar som kommer ifrån andra orter anställs bidrar till ökade konsumtionsintäkter för de regioner som har campingar. Var tredje ungdomsjobb inom camping hotat SCR anger att den totala lönekostnaden för de unga anställda under 26 år är 400 miljoner kronor per år. Med dubblerad arbetsgivaravgift på 50 miljoner kronor samt ökade kostnader för restaurangmoms på 65 miljoner kronor ger oppositionspartiernas politik en kostnadsökning på 115 miljoner kronor per år för svenska campingplatser. För campingföretagen innebär det en kostnadsökning på 28,75 procent. Omsatt i antalet jobb för unga under 26 innebär kostnadsökningen att nära var tredje ungdomsjobb inom camping är hotat. 4 3 SCR (2014) Dubbelstöten, Medlemsundersökning. 4 SCR (2013) och egna beräkningar. 5

6 Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobbeb ungdomsjobb inom handel, hotell och restaurang hotade Sammantaget visar nya beräkningar från Riksdagens utredningstjänst att endast höjningen av arbetsgivaravgiften skulle resultera i att handel- hotell- och restaurangbranschen får ökade kostnader på 4,8 miljarder kronor. Det motsvarar drygt helårsanställningar för unga under 26 år. Branch Kostnadsökning per år, kr Motsvarande antal heltidstjänster 5 Handel (riket) Hotell- och restaurangnäringen (riket) Totalt Företagarna tvingas minska antalet unga anställda Även campingföretagarna själva säger att de inte skulle förbli opåverkade av de planerade skattehöjningarna. Av de campingar som tillfrågats så anser 70 procent att det är utomordentligt viktigt att arbetsgivaravgiften inte höjs. Många campingar som har servering skulle även drabbas av höjd moms på restaurangmat vilket skulle leda till att man fick skära ner kostnaderna och därmed riskeras ytterligare arbetstillfällen för våra ungdomar. Över 65 procent av campingföretagarna uppger att det är utomordentligt viktigt att arbetsgivaravgiften och restaurangmomsen inte dubbleras. Bland de som äger och driver restauranger framträder en liknande bild. Bland krögarna uppger åtta av tio att en eller flera anställda skulle få sluta om restaurangmomsen dubbleras. 87 procent uppger också att planerade nyrekryteringar skulle få utebli. 6 Vägen framåt: Så fixar vi ungdomsjobben I den här rapporten har vi visat hur de rödgröna partiernas förslag på dubblerade arbetsgivaravgifter för unga och dubblerad restaurangmoms skulle slå mot besöksnäringen, och inte minst unga anställda på campingföretag. Sammantaget hotar ett rödgrönt maktskifte ungdomsjobb inom handel, hotell och restaurang, och nära vart tredje ungdomsjobb på Sveriges campingplatser riskerar att försvinna. Detta skulle slå hårt mot unga då det är inom dessa branscher som många får sitt första jobb och tar med sig viktiga erfarenheter och lärdomar som man inte kan lära sig i skolbänken. Vidare uppger över 70 procent av campingföretagarna att det är utomordentligt viktigt att arbetsgivaravgifterna för unga inte dubbleras, och så många som åtta av tio krögare uppger att en eller flera anställda skulle få sluta om restaurangmomsen dubbleras. 5 SCB:s lönedatabas (2014) 6 TNS Sifo/Visita

7 Inom Nya Moderaterna tror vi att varje människa har förmågor och egna drivkrafter som måste få blomma ut. Därför måste vi också se till att vägarna till jobb för ungdomar bli fler och att hinder tas bort. Jämfört med 2006 har över fler människor ett jobb att gå till, men det är bara början. Nu tar vi nästa steg: Alliansens mål är att över fem miljoner människor ska ha ett arbete år 2020 genom att sysselsättningen ökar med under perioden Vårt mål ska nås genom en fortsatt ansvarsfull politik och en bred kombination av åtgärder. Målet kommer att vägleda Alliansens reformpolitik inför kommande mandatperiod och fram till Förutom att värna om de reformer för fler ungdomsjobb som genomförts kommer vi att satsa extra på att främja entreprenörskap och företagande bland ungdomar och studenter. Vi vill bland annat satsa på utbildningen Ung Företagsamhet, sänka åldern för starta-eget-bidrag och se över kraven på aktiekapital. Nya arbetstillfällen växer inte fram av sig självt. Bakom varje nytt jobb står ambitiösa och drivande människor. Det är genom de människor som vågar satsa all sin energi och tid som jobben skapas. De människorna behöver inte höjda ungdomsskatter - de behöver justa villkor för att kunna anställa fler. I varje läge och i varje stund kommer Nya Moderaterna att stå upp för ungdomars möjligheter till det första jobbet. Oavsett om det är på en camping, en restaurang eller någon annanstans. Alla jobb räknas och alla jobb börjar med det första jobbet. 7

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar.

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare 2 Miljöpartiet vill underlätta för unga människor att starta och driva företag. Så kan fler förverkliga

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Hårt slag för handeln när skatterabatten för unga slopas

Hårt slag för handeln när skatterabatten för unga slopas 8 2015.04.27 F ö r S v e r i g e s L i v s m e d e l s h a n d l a r e Hårt slag för handeln när skatterabatten för unga slopas Inte nådig. I regeringens vårbudget ligger förslag om slopad skatterabatt

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Hur skapas jobb? Analys av hur SVT skildrar jobbskapande. Mars 2014. Carolin Dahlman

Hur skapas jobb? Analys av hur SVT skildrar jobbskapande. Mars 2014. Carolin Dahlman Hur skapas jobb? Analys av hur SVT skildrar jobbskapande Mars 2014 Carolin Dahlman 1 Om författaren Carolin Dahlman är fri skribent och författare. Hon har på Timbro tidigare givit ut böckerna Fri som

Läs mer

Invandrade akademiker hur tufft är det?

Invandrade akademiker hur tufft är det? Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har 80 000 medlemmar

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer