Den ljusnande framtid är vår?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den ljusnande framtid är vår?"

Transkript

1 Den ljusnande framtid är vår? Hur unga och näringsliv ser på ungdomsarbetslösheten i Sverige En rapport från Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare i samarbete med TNS Sifo 1

2 Korta fakta från undersökningen 8 av 10 personalchefer säger att det är mycket viktigt med praktisk arbetslivserfarenhet vid rekrytering av unga medarbetare. 56 procent av Sveriges personalchefer menar att bristande arbetslivserfarenhet gör det svårt att anställa unga. 63 procent av Sveriges ungdomar uppger att bristen på arbetslivserfarenhet var orsaken till att de inte ens blev kallade till arbetsintervjun. Mer än varannan personalchef anser att ett halvår på McDonald s är mer värdefullt än en extra termin statsvetenskap på högskolan. 84 procent av personalcheferna anser att grundskolan och gymnasiet borde ha ett närmare samarbete med näringslivet t.ex. i form av utökad praktik under utbildningen. Motsvarande siffra bland ungdomarna är 78 procent. 8 av 10 personalchefer tycker att man i gymnasiet ska få lära sig hur man skriver en ansökan och ett CV. Motsvarande siffra bland ungdomarna är 88 procent. 9 av 10 personalchefer anser att arbete på McDonald s är ett bra sätt för unga att skaffa arbetslivserfarenhet. Sveriges personalchefer anser att McDonald s har den bästa organisationen för att ta emot och lära upp nya medarbetare. De specifika egenskaper som näringslivet efterfrågar när de ska rekrytera unga lärs i hög grad ut av McDonald s. Endast 4 procent av McDonald s tidigare medarbetare uppger att de är arbetslösa. Snittet för landet är 7,5 procent. 9 av 10 tidigare medarbetare på McDonald s skulle rekommendera andra att jobba på företaget. Fler jobb till unga är vad ungdomar och föräldrar önskar sig mest av svenska politiker under det kommande året. 2

3 Innehåll Korta fakta från undersökningen Inledning Många ungdomar saknar ett arbete osäker framtid väntar Politiker, ge oss jobb! De ungas moment 22 Livets skola mer värt än studier McDonald s modell fungerar McDonald s blev en språngbräda i karriären för Elin Avslutning Om rapporten och undersökningen Om McDonald s

4 4

5 Inledning Sverige har knappt hunnit återhämta sig från finanskrisen som drabbade världen 2008 innan vi står inför nästa utmaning. Med en begynnande lågkonjunktur och stigande arbetslöshet står det klart vilka som drabbas hårdast ungdomarna. Som Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare är det viktigt för oss att hela tiden lära oss mer om hur arbetsmarknaden för unga ser ut, vilka tankar som rör sig hos ungdomarna och hur vi inom näringslivet kan bli ännu bättre på att välkomna dem till arbetslivet tog vi fram en rapport som visade att unga ställs inför tuffa utmaningar i jakten på jobb, och idag kan vi konstatera att frågan är mer aktuell än någonsin. Därför har vi låtit TNS Sifo intervjua ungdomar, föräldrar, personalchefer vid större svenska företag och före detta medarbetare på McDonald s för att skaffa kunskap om hur de ser på dagens arbetsmarknad och ungdomsarbetslösheten. Resultaten är allt annat än muntra. Det är en stor utmaning för ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden samtidigt som personalchefer kräver arbetslivserfarenhet när de ska anställa unga. Resultatet blir en moment 22-situation som är svår att ta sig ur, för att få ett jobb måste du ha ett jobb. Vi ser att unga inte upplevs förberedda för arbetslivet efter avslutad utbildning, och att det snarare är på det första jobbet i livets skola som unga tillskansar sig de specifika erfarenheter och kunskaper som näringslivet efterfrågar. Vi vågar satsa på unga och vi anställer utan krav på tidigare arbetslivserfarenhet. På McDonald s erbjuder vi goda utvecklingsmöjligheter och ett unikt utbildningssystem som innefattar både utbildning på restaurangen och kurser vid vår Business School där medarbetare utbildas årligen. Vi ger unga ett körkort till arbetsmarknaden och en språngbräda för deras karriär, oavsett om de går vidare eller stannar kvar inom företaget. Glädjande att se är att McDonald s modell fungerar. När varselvågen sköljer över landet går vi mot strömmen. De närmaste åren ska vi öppna cirka 50 nya restauranger och rekrytera nya medarbetare utöver de vi årligen anställer. Majoriteten av dessa kommer att vara ungdomar. Vi delar gärna med oss av våra goda erfarenheter och med denna rapport hoppas vi öka kunskaperna om barriärerna på arbetsmarknaden samt inspirera och engagera till en debatt om hur vi gemensamt kan skapa bättre förutsättningar för dagens unga och kommande generationer. Ungdomsarbetslösheten är en av de mest angelägna frågorna idag och vi är måna om att den diskuteras bland politiker, inom näringslivet, på skolan och hemma runt köksborden. Tillsammans kan vi visa unga vägen till jobb. Lotta Björk Personaldirektör, McDonald s Sverige 5

6 Många ungdomar saknar ett arbete osäker framtid väntar I november 2012 var cirka ungdomar mellan 15 och 24 år arbetslösa. Det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 22,6 procent och den säsongsjusterade siffran var hela 24,8 procent. Det är en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Av de arbetslösa ungdomarna var heltidsstuderande. 1 Att arbetslösheten i Sverige bland människor mellan 15 och 74 år ligger på 7,5 procent visar att det finns en generationsklyfta på arbetsmarknaden. De som redan är etablerade på arbetsmarknaden har en tryggare tillvaro medan de unga i allt högre utsträckning tvingas stå vid sidan om. Den osäkra världsekonomin innebär dessutom att framtidsprognosen för svensk arbetsmarknad ser dyster ut under åtminstone de närmaste två åren. Enligt regeringens beräkningar kommer arbetslösheten i landet att öka till 8,2 procent under 2013 och 8,3 procent Siffror som är extra beklagliga för ungdomar som har en mer utsatt situation på arbetsmarknaden. Arbetslöshet i EU 27 och Sverige EU 27 (Yngre än 25) EU 27 (Totalt) Sverige (Totalt) Sverige (Yngre än 25) Vid en europeisk jämförelse ligger den svenska ungdomsarbetslösheten på en högre nivå än snittet för EU:s 27 medlemsstater, och så har den gjort sedan Samtidigt ligger den totala svenska arbetslösheten 2,7 procentenheter lägre än EU-snittet. 1. SCB, Arbetskraftundersökningarna, 1 november Siffrorna är hämtade från Eurostat och är säsongsjusterade samt redovisade som en genomsnittssiffra för Q4 för varje år (Q3 för 2012). Detta förklarar skillnaden mellan siffrorna från Eurostat och SCB 6

7 Ungdomsarbetslösheten oroar unga och deras föräldrar Situationen på arbetsmarknaden påverkar inte oväntat de ungas framtidstro. 43 procent svarar att de är mycket eller ganska oroliga för att inte få jobb, bland kvinnorna uppgår siffran till 50 procent. Arbetslösheten oroar även föräldrarna. Hela 51 procent av föräldrarna ser arbetslösheten som det största orosmolnet när de tänker på sitt barns framtid. Är du orolig över att inte få jobb när du ska ut på arbetsmarknaden? Mycket orolig Ganska orolig Inte särskilt orolig Inte alls orolig Tveksam/vet ej Svarande: 515 studerande ungdomar i åldern år Vad oroar du dig mest över när du tänker på ditt barns framtid? 17% Arbetslösheten Bostadsbristen Kärleken 16% 51% Vänskapen Tveksam/vet ej 6% 10% Svarande: 201 föräldrar till ungdomar mellan 18 och 25 år 7

8 Politiker, ge oss jobb! Oron kring arbetsmarknaden tydliggörs även i frågan om vad unga och deras föräldrar mest av allt önskar sig från Sveriges politiker det kommande året: fler jobb till unga. Vad av följande önskar du dig av Sveriges politiker under det kommande året? Fler jobb till unga Fler bostäder Politik som visar större klimathänsyn Bättre utbildning Bättre sjukvård Tveksam/vet ej Svarande: 990 ungdomar i åldern år 9% 9% 1% Fler jobb till unga Fler bostäder En politik som visar större klimathänsyn 13% 6% 62% Bättre utbildning Bättre sjukvård Tveksam/vet ej Svarande: 201 föräldrar till ungdomar mellan 18 och 25 år 8

9 De ungas moment 22 För att få ett jobb måste du ha ett jobb McDonald s är en av få arbetsgivare som erbjuder unga ett första jobb, kontakter med vuxna och möjlighet att utvecklas på arbetsplatsen utan att ställa krav på tidigare arbetslivserfarenhet. I näringslivet i övrigt är praktisk arbetslivserfarenhet ofta ett krav från personalchefer som ska rekrytera unga. Detta skapar barriärer och unga som saknar arbetslivserfarenhet hamnar i en moment 22-situation. Utan ett första jobb är det nästan omöjligt att få in en fot på arbetsmarknaden. Frågan är om kraven på arbetslivserfarenhet är rimliga. Om ungdomsarbetslösheten ska bekämpas måste Sveriges näringsliv ta ett större ansvar. Vi måste våga satsa på unga, trots att de inte alltid har tidigare arbetslivserfarenhet. Det borde ligga i näringslivets gemensamma intresse att släppa in unga på arbetsmarknaden, att ge dem goda förutsättningar att växa med ansvar och steg för steg utvecklas i sin yrkesroll. Arbetslivserfarenhet och kontakter avgörande för att komma in på arbetsmarknaden De unga tror sig vara medvetna om varför de inte får jobb 87 procent menar att ungdomars brist på arbetslivserfarenhet är avgörande. De menar också att otillräcklig arbetslivserfarenhet är den överlägset vanligaste orsaken till att de inte ens blir kallade till arbetsintervjun. Varför har ungdomar svårt att få ett arbete? 1 Många unga saknar praktisk arbetslivserfarenhet Många unga saknar kontakter med arbetslivet Stämmer mycket bra Stämmer inte särskilt bra Tveksam/vet ej Stämmer ganska bra Stämmer inte alls Svarande: 990 ungdomar i åldern år 9

10 Att arbetslivserfarenhet är avgörande bekräftas av Sveriges personalchefer. 8 av 10 personalchefer svarar att det är mycket viktigt eller viktigt med praktisk arbetslivserfarenhet vid rekrytering av unga medarbetare. 56 procent av de tillfrågade personalcheferna uppger dessutom att bristen på arbetslivserfarenhet gör det svårt att anställa unga. Svarande: 200 personalchefer 88 procent av de unga menar vidare att avsaknaden av kontakter med arbetslivet är en avgörande faktor som hindrar dem från att få jobb. Också detta bekräftas av personalcheferna 59 procent anger att det bästa sättet att hitta nya unga arbetssökande är genom tips eller personliga kontakter. Ungdomarna flyttar till Norge för att få jobb En konsekvens av de ungas moment 22-situation är att många kan tänka sig att flytta utomlands för att få jobb. Nära 40 procent av Sveriges unga kan tänka sig att flytta till Norge för att få ett arbete. Endast 29 procent säger säkert nej till att flytta till Norge, medan en stor andel är osäkra. Kan du tänka dig att flytta till Norge för att få ett jobb? Ja Tveksam 29% 39% Nej 32% Svarande: 990 ungdomar i åldern år 10

11 11

12 Livets skola mer värt än studier Under åren runt 1990 föddes jämförelsevis många barn i Sverige vilket gör att det idag är rekordmånga som konkurrerar om de ungdomsjobb som finns. Resultatet är att många ungdomar fortsätter att studera, trots att de kanske egentligen vill jobba. Svenska studenter är till exempel sist ut med sin examen jämfört med andra OECD-länder. Att praktisk arbetslivserfarenhet är viktigt vid rekrytering av unga framgår tydligt i rapporten. Sveriges personalchefer säger också att ett halvår på McDonald s är mer värt än en extra termin på högskolan. Om ni har en arbetssökande med relevant utbildning, vilken merit tycker du i så fall är mest värd? En termin extra högskolestudier i statsvetenskap Arbetat på McDonald s i ett halvår Tveksam/vet ej Svarande: 200 personalchefer Gapet mellan skola och näringsliv måste minska I vår undersökning ser vi också att det finns ett gap mellan skolan och näringslivet ett gap som både personalchefer och ungdomar vill minska. Vi ser att ungdomar är dåligt förberedda inför arbetslivet och att de inte har de kvalifikationer personalchefer prioriterar. Det framgår också att skolan inte i särskilt hög grad ger ungdomar de specifika kunskaper som näringslivet efterfrågar. Frågan är om skolan har en ny roll att spela, och om skola och näringsliv kan samarbeta bättre för att hjälpa ungdomar att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Ungdomar inte förberedda för arbetslivet 6 av 10 personalchefer anser inte att skolan ger unga de förberedelser de behöver för att få ett jobb. Ungdomarna håller med. Bara 2 av 10 tycker att dagens skola gör tillräckligt för att förbereda dagens unga för arbetslivet. 12

13 Anser du att skolan ger unga den förberedelse de behöver för att få ett jobb? 7% Ja Nej 34% Tveksam/vet ej 59% Svarande: 200 personalchefer Vilka egenskaper krävs hos unga för att få jobb? I undersökningen har TNS Sifo frågat Sveriges personalchefer vilka egenskaper som är viktigast när de ska rekrytera unga, samt i vilken mån man lär sig dessa i skolan respektive på McDonald s. Topp 5: De viktigaste egenskaperna när Sveriges personalchefer ska rekrytera ung personal (i åldrarna 18-25) 1. Ta ansvar 2. Kommunicera med människor 3. Ordningssinne och passa tider 4. Arbeta i team 5. Service och kundkontakt Svarande: 200 personalchefer 90 procent av personalcheferna anser att ta ansvar är mycket viktigt när de ska rekrytera unga. 87 procent anser att förmågan att kommunicera med människor är mycket viktigt och därefter följer ordningssinne och passa tider med 76 procent och arbeta i team med 74 procent. På femte plats kommer service och kundkontakt med 70 procent. Samtidigt som förmågan att ta ansvar är oerhört viktigt är det också den egenskap som personalcheferna saknar mest hos unga arbetssökande. På andra plats kommer ordningssinne och passa tider. 13

14 Vad rustar unga för arbetslivet? När TNS Sifo undersökt vad man fått lära sig i skolan ser vi att de unga upplever att de specifika kunskaper som en personalchef efterfrågar inte kommer ifrån dagens skola. 42 procent av ungdomarna säger att de i skolan fått lära sig ordningssinne i mycket hög grad, 40 procent säger att de fått lära sig att ta ansvar i mycket hög grad, 32 procent att de fått lära sig att arbeta i team i mycket hög grad och 28 procent att de fått lära sig att kommunicera med människor i mycket hög grad. Endast 5 procent säger att de fått lära sig service och kundkontakt i mycket hög grad i skolan. När före detta medarbetare på McDonald s svarar på vad de fått lära sig genom sitt arbete på företaget svarar 67 procent att de fått lära sig att ta ansvar i mycket hög grad. 68 procent säger att de fått lära sig att kommunicera med människor i mycket hög grad, 68 procent säger att det lärt sig ordning och reda i mycket hög grad lika många anser att de lärt sig service och kundkontakt i mycket hög grad. 60 procent säger att de lärt sig att arbeta i team i mycket hög grad. På McDonald s lär man sig alltså de specifika egenskaper som personalchefer söker hos unga medarbetare. I vilken mån har du i mycket hög grad fått lära dig detta i skolan respektive på McDonald s? 40% 67% 28% 68% 42% 68% 32% 60% 5% 68% Ta ansvar Kommunicera med människor Ordningssinne och passa tider Arbeta i team Service och kundkontakt Skolan 87% 76% McDonald s 25% 11% 42% 18% 53% 14% Svarande: 990 ungdomar i åldern år samt 201 f.d. medarbetare Arbeta i högt tempo Ledarskap Kvalitetsfokus Snabbhet och effektivitet 14

15 Tätare kontakt mellan skola och näringsliv efterfrågas För att minska gapet mellan skola och arbetsliv krävs samarbete. Näringslivet måste våga satsa på ungdomarna och frågan är om gymnasieskolan, som ofta är förberedande inför högre studier, kan spela en större roll för att förbereda unga inför arbetslivet? 83 procent av personalcheferna anser att grundskolan och gymnasiet borde ha ett närmare samarbete med näringslivet, till exempel i form av utökad praktik under utbildningen. Ungdomarna delar den uppfattningen och 78 procent vill ha ett tätare samarbete mellan skolan och näringslivet. 8 av 10 personalchefer anser vidare att man ska få lära sig att skriva ansökan och CV i gymnasiet. Motsvarande siffra hos de unga är 88 procent. Tycker du att grundskolan och gymnasiet borde ha ett närmare samarbete med näringslivet, till exempel i form av utökad praktik under utbildningen? Ja 14% 3% Nej Tveksam/vet ej 83% Svarande: 200 personalchefer 15

16 McDonald s modell fungerar När fler unga konkurrerar om extrajobben, föreningslivet får svårare att värva unga medlemmar och institutioner som lumpen inte längre existerar får de stora ungdomsarbetsgivarna en allt viktigare roll för de unga i samhället. McDonald s är Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Årligen ger vi tusentals ungdomar deras första jobb. Vi anställer utan krav på tidigare arbetslivserfarenhet och vi ger unga ett körkort in på arbetsmarknaden. Hos oss finns det goda utvecklingsmöjligheter. Inte minst ett unikt utbildningssystem som innefattar både utbildning på restaurangen och kurser vid vår Business School, där vi årligen utbildar medarbetare. Vi är en språngbräda i karriären för de unga. Många stannar kvar på företaget och gör karriär inom organisationen, medan andra använder sina erfarenheter från McDonald s när de söker sig vidare. McDonald s rankas högst av personalcheferna När 200 personalchefer får svara på vilken av de stora ungdomsarbetsgivarna som har den bästa organisationen för att ta emot och lära upp nya medarbetare rankas McDonald s i topp högre än Försvarsmakten som har lång erfarenhet av just detta. 37 procent säger att McDonald s är bäst medan 18 procent säger Försvarsmakten. Vilken av följande arbetsgivare bedömer du har den bästa organisationen för att ta emot och lära upp nya medarbetare? De arbetsgivare vi angett är några av de största ungdomsarbetsgivarna i Sverige idag. 19% McDonald s Svensk Direktreklam 5% 18% 37% Kommunen Livsmedelsaffärer Försvarsmakten Ingen av dessa erbetsgivare 13% 8% 0% Tveksam/vet ej Svarande: 200 personalchefer 9 av 10 personalchefer stämmer vidare in i påståendet att arbete på McDonald s är ett bra sätt för unga att få arbetslivserfarenhet och 3 av 4 menar att McDonald s är en arbetsplats där unga får lära sig att ta ansvar. 16

17 9 av 10 personalchefer stämmer in i påståendet att arbete på McDonald s är ett bra sätt för unga att få arbetslivserfarenhet. Svarande: 200 personalchefer 9 av 10 tidigare medarbetare rekommenderar McDonald s Att McDonald s ger värdefulla erfarenheter för livet bekräftas också av McDonald s tidigare medarbetare. 9 av 10 av de tidigare medarbetarna skulle rekommendera andra att arbeta på McDonald s. 66 procent uppger dessutom att deras tidigare anställning på McDonald s var till mycket eller ganska stor nytta när de gick vidare till nästa jobb. Att ett jobb på McDonald s är nyttigt för framtiden bekräftas även av sysselsättningssiffrorna. Av McDonald s tidigare medarbetare är endast 4 procent arbetslösa idag, att jämföra med den totala arbetslösheten på 7,5 procent. Skulle du rekommendera andra att arbeta för McDonald s? Ja 9% 3% Nej Tveksam/vet ej 88% Svarande: 201 f.d. medarbetare 17

18 McDonald s blev en språngbräda i karriären för Elin Hur viktigt är tidigare arbetslivserfarenhet när du anställer nya medarbetare? Inte så viktigt. Vi anställer många unga och måste acceptera att detta är deras första jobb. Jag lägger större vikt vid personlighet, inställning och viljan att utvecklas. Vilka personliga egenskaper söker du efter när du rekryterar unga medarbetare? Jag letar efter medarbetare som är glada och positiva. Jag tycker att man snabbt märker om en person har viljan att utvecklas, är nyfiken och söker utmaningar. Kraven på arbetslivserfarenhet gör det svårt för unga att komma in på arbetsmarknaden. En som lyckats är Elin Brattberg, 23 år, som för sju år sedan började jobba extra på McDonald s och som idag är restaurangchef på Torp i Uddevalla, en McDonald s-restaurang med cirka150 anställda. Hur har din egen karriär utvecklats sedan du först började hos McDonald s? Jag jobbade extra fram till studenten Då började jag jobba heltid och efter tolv månader blev jag arbetsledare. Jag avancerade senare till assistent och sedan sommaren 2012 är jag restaurangchef. Hur arbetar McDonald s för att vidareutbilda och motivera medarbetarna? Vi har interna utbildningar på restaurangen samt kurser på vår Business School vid huvudkontoret i Stockholm, dit man åker när man ska bli arbetsledare eller klättra ännu högre. Är man som medarbetare nyfiken och har vilja att lära finns det alltid möjlighet till personlig utveckling. Jag håller hela tiden utkik efter de med störst potential och jag ställer ofta frågor till mina medarbetare om hur de vill utvecklas. Som chef vill jag vara proaktiv i det arbetet. Vilka är de viktigaste lärdomarna man tar med sig efter att ha jobbat på McDonald s? Jag tycker att McDonalds ger en god insikt i hur det är att ha ett jobb på riktigt. Det skiljer sig att gå till skolan och att gå hit. På det sättet är det ett perfekt första jobb för många unga. 18

19 19

20 20

21 Avslutning I november 2012 uppgick den säsongsjusterade ungdomsarbetslösheten till 24,8 procent och det är tydligt att lågkonjunkturen i Sverige slår hårdast mot de unga. Den här rapporten visar tydligt hur viktigt det är med det första jobbet och hur personalchefernas krav på arbetslivserfarenhet placerar unga i en moment 22-situation: för att få ett jobb måste du ha ett jobb. Rapporten visar också att det finns ett gap mellan skola och arbetsliv som både personalchefer och ungdomar vill minska. De specifika kunskaper som näringslivet söker hos unga medarbetare lär de sig i hög grad genom livets skola på McDonald s. Det handlar om att ta ansvar och arbeta i team, kommunicera med människor, ha ordningssinne och passa tider, samt att ge service och ha kundkontakt. Det första jobbet för många unga ett jobb på McDonald s ger ungdomar en inträdesbiljett till arbetsmarknaden, och undersökningen visar att Sveriges personalchefer verkligen uppskattar erfarenhet från McDonald s. McDonald s rankas högst när personalcheferna uppger vilket företag som har den bästa organisationen för att ta emot och utveckla nya medarbetare. Efter gymnasiet är det många ungdomar som studerar på högskolan. I jakten på jobb väljer många sedan mellan att ta en extra termin på högskolan eller ett tillfälligt arbete. Mer än hälften, 52 procent av personalcheferna vid större svenska företag, anser att ett halvår på McDonald s är en mer värdefull merit än en extra termin statsvetenskap. Även McDonald s tidigare medarbetare uppskattar erfarenheterna de tillskansade sig under tiden på företaget. Hela 9 av 10 skulle rekommendera andra att jobba på McDonald s och 2 av 3 menar att deras jobb på McDonald s var till mycket eller ganska stor nytta när de fick nästa jobb. Vi får ofta frågan hur McDonald s kan bidra till att motverka ungdomsarbetslösheten. Det är en bra fråga och det mest självklara svaret är att vi anställer ungdomar. Många ungdomar. Av våra anställda i Sverige är en majoritet mellan 18 och 25 år. Vi erbjuder dem ett första jobb och goda möjligheter att utvecklas utan krav på tidigare arbetslivserfarenhet. Vårt löfte är att vi de närmaste fem åren ska öppna cirka 50 nya restauranger och rekrytera nya medarbetare utöver de vi årligen anställer. Majoriteten av dessa kommer att vara just ungdomar. Det är glädjande att se att vår modell för ungas utvecklingsmöjligheter fungerar. Det är vårt bidrag till lösningar för att skapa bättre förutsättningar för dagens unga och kommande generationer. Tillsammans kan vi visa unga vägen till jobb. 21

22 Om rapporten och undersökningen Statistik kring arbetslösheten i Sverige är främst hämtad från SCB och Arbetsförmedlingen. Statistik kring arbetslösheten i Europa är hämtad från Eurostat. Övrig statistik är hämtad ur undersökningen genomförd av TNS Sifo på uppdrag av McDonald s. Samtliga undersökningar är genomförda i november/december Urval: 990 ungdomar år Metod: Webbintervjuer Urval: 200 Personal-/HR-chefer på företag med fler än 100 anställda Metod: Telefonintervjuer Urval: 201 föräldrar till barn år Metod: Webbintervjuer Urval: 201 f.d. medarbetare på McDonald s Metod: Telefonintervjuer Respondenter i grupperna ungdomar, personalchefer och föräldrar har rekryterats genom riksrepresentativa telefon- och postala undersökningar bland boende i Sverige. Urvalet för de f.d. medarbetarna har hämtats från McDonald s. Uppgifterna har hanterats under sekretess i ett slutet arbetsteam. All personinformation har förstörts efter avslutat uppdrag. Samtliga respondenter är anonyma och har haft möjlighet att avstå från att delta i undersökningen. 22

23 Om McDonald s Med cirka 220 restauranger från norr till söder är McDonald s Sveriges ledande restaurangkedja. Varje dag besöker över gäster någon av våra restauranger. Cirka 80 procent av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. McDonald s har medarbetare varav majoriteten är unga. Det gör McDonald s till Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Bland medarbetarna finns över 95 nationaliteter representerade. Vi har en bred meny med cirka 400 olika måltidskombinationer och strävar alltid efter att servera god och varierad mat samt erbjuda snabb och vänlig service i rena, moderna restauranger. McDonald s är idag restaurangbranschens enskilt största inköpare av svenskt nötkött. Sedan 2010 är McDonald s certifierat av Astma- och Allergiförbundet inom ramen för Tryggare mat, som enda restaurangkedja i Sverige. Vi engagerar oss i samhället både nationellt och lokalt genom bland annat Ronald McDonald Barnfond, Ronald McDonald Hus, Läsrörelsen samt samarbeten med idrottsrörelsen. Läs mer på eller följ oss på Twitter och Facebook. För mer information kontakta McDonald s Sverige på eller

24 24

Från 1973 in i framtiden McDonald's betydelse för svensk samhällsekonomi

Från 1973 in i framtiden McDonald's betydelse för svensk samhällsekonomi Från 1973 in i framtiden McDonald's betydelse för svensk samhällsekonomi En rapport från HUI RESEARCH på uppdrag av McDonald's Från 1973 in i framtiden McDonald's betydelse för svensk samhällsekonomi En

Läs mer

Människorna och möjligheterna

Människorna och möjligheterna Människorna och möjligheterna Vi anställer inte invandrare. Vårt bidrag till ett mer integrerat samhälle. Vi anställer inte personer med svensk bakgrund heller, vi anställer individer. Hos oss är ambition

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Skolans roll för företagens kompetensförsörjning

Skolans roll för företagens kompetensförsörjning JUNI 2014 Redo för jobbet? Skolans roll för företagens kompetensförsörjning Författare: Johan Olsson, Fredric Skälstad Innehåll Sammanfattning... 2 Skolan är avgörande för Sveriges företagsklimat.... 3

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Rapport 2012:4 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2012 Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Fokus Attityd 2012 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012 Citera oss gärna men ange källa

Läs mer

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack!

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Så tillfredsställs arbetskraftsbehovet på Sveriges landsbygder med arbetskraftsreserven i Sveriges miljonprogram INNEHÅLL 5 Vill arbetssökande miljonprogramsbor pröva

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB

STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EFTER EN UPPSÄGNING: STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET EFTER EN UPPSÄGNING: STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2014 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Dalabarometern Bygg och anläggning 2011 Kompetensförsörjning i byggsektorn

Dalabarometern Bygg och anläggning 2011 Kompetensförsörjning i byggsektorn Dalabarometern Bygg och anläggning 2011 Kompetensförsörjning i byggsektorn FÖRORD DalaBarometern Bygg- och Anläggning är en undersökning som syftar till att ge en övergripande bild av kompetensförsörjningsfrågorna

Läs mer

UNGA KVINNOR OCH IT Unga kvinnors syn på IT som bransch och yrke 2015

UNGA KVINNOR OCH IT Unga kvinnors syn på IT som bransch och yrke 2015 UNGA KVINNOR OCH IT Unga kvinnors syn på IT som bransch och yrke 2015 Bakgrund I takt med det allt mer digitaliserade samhället växer behovet av personal inom IT-branschen. Enligt siffror från EU kommissionen

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer