Den ljusnande framtid är vår?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den ljusnande framtid är vår?"

Transkript

1 Den ljusnande framtid är vår? Hur unga och näringsliv ser på ungdomsarbetslösheten i Sverige En rapport från Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare i samarbete med TNS Sifo 1

2 Korta fakta från undersökningen 8 av 10 personalchefer säger att det är mycket viktigt med praktisk arbetslivserfarenhet vid rekrytering av unga medarbetare. 56 procent av Sveriges personalchefer menar att bristande arbetslivserfarenhet gör det svårt att anställa unga. 63 procent av Sveriges ungdomar uppger att bristen på arbetslivserfarenhet var orsaken till att de inte ens blev kallade till arbetsintervjun. Mer än varannan personalchef anser att ett halvår på McDonald s är mer värdefullt än en extra termin statsvetenskap på högskolan. 84 procent av personalcheferna anser att grundskolan och gymnasiet borde ha ett närmare samarbete med näringslivet t.ex. i form av utökad praktik under utbildningen. Motsvarande siffra bland ungdomarna är 78 procent. 8 av 10 personalchefer tycker att man i gymnasiet ska få lära sig hur man skriver en ansökan och ett CV. Motsvarande siffra bland ungdomarna är 88 procent. 9 av 10 personalchefer anser att arbete på McDonald s är ett bra sätt för unga att skaffa arbetslivserfarenhet. Sveriges personalchefer anser att McDonald s har den bästa organisationen för att ta emot och lära upp nya medarbetare. De specifika egenskaper som näringslivet efterfrågar när de ska rekrytera unga lärs i hög grad ut av McDonald s. Endast 4 procent av McDonald s tidigare medarbetare uppger att de är arbetslösa. Snittet för landet är 7,5 procent. 9 av 10 tidigare medarbetare på McDonald s skulle rekommendera andra att jobba på företaget. Fler jobb till unga är vad ungdomar och föräldrar önskar sig mest av svenska politiker under det kommande året. 2

3 Innehåll Korta fakta från undersökningen Inledning Många ungdomar saknar ett arbete osäker framtid väntar Politiker, ge oss jobb! De ungas moment 22 Livets skola mer värt än studier McDonald s modell fungerar McDonald s blev en språngbräda i karriären för Elin Avslutning Om rapporten och undersökningen Om McDonald s

4 4

5 Inledning Sverige har knappt hunnit återhämta sig från finanskrisen som drabbade världen 2008 innan vi står inför nästa utmaning. Med en begynnande lågkonjunktur och stigande arbetslöshet står det klart vilka som drabbas hårdast ungdomarna. Som Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare är det viktigt för oss att hela tiden lära oss mer om hur arbetsmarknaden för unga ser ut, vilka tankar som rör sig hos ungdomarna och hur vi inom näringslivet kan bli ännu bättre på att välkomna dem till arbetslivet tog vi fram en rapport som visade att unga ställs inför tuffa utmaningar i jakten på jobb, och idag kan vi konstatera att frågan är mer aktuell än någonsin. Därför har vi låtit TNS Sifo intervjua ungdomar, föräldrar, personalchefer vid större svenska företag och före detta medarbetare på McDonald s för att skaffa kunskap om hur de ser på dagens arbetsmarknad och ungdomsarbetslösheten. Resultaten är allt annat än muntra. Det är en stor utmaning för ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden samtidigt som personalchefer kräver arbetslivserfarenhet när de ska anställa unga. Resultatet blir en moment 22-situation som är svår att ta sig ur, för att få ett jobb måste du ha ett jobb. Vi ser att unga inte upplevs förberedda för arbetslivet efter avslutad utbildning, och att det snarare är på det första jobbet i livets skola som unga tillskansar sig de specifika erfarenheter och kunskaper som näringslivet efterfrågar. Vi vågar satsa på unga och vi anställer utan krav på tidigare arbetslivserfarenhet. På McDonald s erbjuder vi goda utvecklingsmöjligheter och ett unikt utbildningssystem som innefattar både utbildning på restaurangen och kurser vid vår Business School där medarbetare utbildas årligen. Vi ger unga ett körkort till arbetsmarknaden och en språngbräda för deras karriär, oavsett om de går vidare eller stannar kvar inom företaget. Glädjande att se är att McDonald s modell fungerar. När varselvågen sköljer över landet går vi mot strömmen. De närmaste åren ska vi öppna cirka 50 nya restauranger och rekrytera nya medarbetare utöver de vi årligen anställer. Majoriteten av dessa kommer att vara ungdomar. Vi delar gärna med oss av våra goda erfarenheter och med denna rapport hoppas vi öka kunskaperna om barriärerna på arbetsmarknaden samt inspirera och engagera till en debatt om hur vi gemensamt kan skapa bättre förutsättningar för dagens unga och kommande generationer. Ungdomsarbetslösheten är en av de mest angelägna frågorna idag och vi är måna om att den diskuteras bland politiker, inom näringslivet, på skolan och hemma runt köksborden. Tillsammans kan vi visa unga vägen till jobb. Lotta Björk Personaldirektör, McDonald s Sverige 5

6 Många ungdomar saknar ett arbete osäker framtid väntar I november 2012 var cirka ungdomar mellan 15 och 24 år arbetslösa. Det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 22,6 procent och den säsongsjusterade siffran var hela 24,8 procent. Det är en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Av de arbetslösa ungdomarna var heltidsstuderande. 1 Att arbetslösheten i Sverige bland människor mellan 15 och 74 år ligger på 7,5 procent visar att det finns en generationsklyfta på arbetsmarknaden. De som redan är etablerade på arbetsmarknaden har en tryggare tillvaro medan de unga i allt högre utsträckning tvingas stå vid sidan om. Den osäkra världsekonomin innebär dessutom att framtidsprognosen för svensk arbetsmarknad ser dyster ut under åtminstone de närmaste två åren. Enligt regeringens beräkningar kommer arbetslösheten i landet att öka till 8,2 procent under 2013 och 8,3 procent Siffror som är extra beklagliga för ungdomar som har en mer utsatt situation på arbetsmarknaden. Arbetslöshet i EU 27 och Sverige EU 27 (Yngre än 25) EU 27 (Totalt) Sverige (Totalt) Sverige (Yngre än 25) Vid en europeisk jämförelse ligger den svenska ungdomsarbetslösheten på en högre nivå än snittet för EU:s 27 medlemsstater, och så har den gjort sedan Samtidigt ligger den totala svenska arbetslösheten 2,7 procentenheter lägre än EU-snittet. 1. SCB, Arbetskraftundersökningarna, 1 november Siffrorna är hämtade från Eurostat och är säsongsjusterade samt redovisade som en genomsnittssiffra för Q4 för varje år (Q3 för 2012). Detta förklarar skillnaden mellan siffrorna från Eurostat och SCB 6

7 Ungdomsarbetslösheten oroar unga och deras föräldrar Situationen på arbetsmarknaden påverkar inte oväntat de ungas framtidstro. 43 procent svarar att de är mycket eller ganska oroliga för att inte få jobb, bland kvinnorna uppgår siffran till 50 procent. Arbetslösheten oroar även föräldrarna. Hela 51 procent av föräldrarna ser arbetslösheten som det största orosmolnet när de tänker på sitt barns framtid. Är du orolig över att inte få jobb när du ska ut på arbetsmarknaden? Mycket orolig Ganska orolig Inte särskilt orolig Inte alls orolig Tveksam/vet ej Svarande: 515 studerande ungdomar i åldern år Vad oroar du dig mest över när du tänker på ditt barns framtid? 17% Arbetslösheten Bostadsbristen Kärleken 16% 51% Vänskapen Tveksam/vet ej 6% 10% Svarande: 201 föräldrar till ungdomar mellan 18 och 25 år 7

8 Politiker, ge oss jobb! Oron kring arbetsmarknaden tydliggörs även i frågan om vad unga och deras föräldrar mest av allt önskar sig från Sveriges politiker det kommande året: fler jobb till unga. Vad av följande önskar du dig av Sveriges politiker under det kommande året? Fler jobb till unga Fler bostäder Politik som visar större klimathänsyn Bättre utbildning Bättre sjukvård Tveksam/vet ej Svarande: 990 ungdomar i åldern år 9% 9% 1% Fler jobb till unga Fler bostäder En politik som visar större klimathänsyn 13% 6% 62% Bättre utbildning Bättre sjukvård Tveksam/vet ej Svarande: 201 föräldrar till ungdomar mellan 18 och 25 år 8

9 De ungas moment 22 För att få ett jobb måste du ha ett jobb McDonald s är en av få arbetsgivare som erbjuder unga ett första jobb, kontakter med vuxna och möjlighet att utvecklas på arbetsplatsen utan att ställa krav på tidigare arbetslivserfarenhet. I näringslivet i övrigt är praktisk arbetslivserfarenhet ofta ett krav från personalchefer som ska rekrytera unga. Detta skapar barriärer och unga som saknar arbetslivserfarenhet hamnar i en moment 22-situation. Utan ett första jobb är det nästan omöjligt att få in en fot på arbetsmarknaden. Frågan är om kraven på arbetslivserfarenhet är rimliga. Om ungdomsarbetslösheten ska bekämpas måste Sveriges näringsliv ta ett större ansvar. Vi måste våga satsa på unga, trots att de inte alltid har tidigare arbetslivserfarenhet. Det borde ligga i näringslivets gemensamma intresse att släppa in unga på arbetsmarknaden, att ge dem goda förutsättningar att växa med ansvar och steg för steg utvecklas i sin yrkesroll. Arbetslivserfarenhet och kontakter avgörande för att komma in på arbetsmarknaden De unga tror sig vara medvetna om varför de inte får jobb 87 procent menar att ungdomars brist på arbetslivserfarenhet är avgörande. De menar också att otillräcklig arbetslivserfarenhet är den överlägset vanligaste orsaken till att de inte ens blir kallade till arbetsintervjun. Varför har ungdomar svårt att få ett arbete? 1 Många unga saknar praktisk arbetslivserfarenhet Många unga saknar kontakter med arbetslivet Stämmer mycket bra Stämmer inte särskilt bra Tveksam/vet ej Stämmer ganska bra Stämmer inte alls Svarande: 990 ungdomar i åldern år 9

10 Att arbetslivserfarenhet är avgörande bekräftas av Sveriges personalchefer. 8 av 10 personalchefer svarar att det är mycket viktigt eller viktigt med praktisk arbetslivserfarenhet vid rekrytering av unga medarbetare. 56 procent av de tillfrågade personalcheferna uppger dessutom att bristen på arbetslivserfarenhet gör det svårt att anställa unga. Svarande: 200 personalchefer 88 procent av de unga menar vidare att avsaknaden av kontakter med arbetslivet är en avgörande faktor som hindrar dem från att få jobb. Också detta bekräftas av personalcheferna 59 procent anger att det bästa sättet att hitta nya unga arbetssökande är genom tips eller personliga kontakter. Ungdomarna flyttar till Norge för att få jobb En konsekvens av de ungas moment 22-situation är att många kan tänka sig att flytta utomlands för att få jobb. Nära 40 procent av Sveriges unga kan tänka sig att flytta till Norge för att få ett arbete. Endast 29 procent säger säkert nej till att flytta till Norge, medan en stor andel är osäkra. Kan du tänka dig att flytta till Norge för att få ett jobb? Ja Tveksam 29% 39% Nej 32% Svarande: 990 ungdomar i åldern år 10

11 11

12 Livets skola mer värt än studier Under åren runt 1990 föddes jämförelsevis många barn i Sverige vilket gör att det idag är rekordmånga som konkurrerar om de ungdomsjobb som finns. Resultatet är att många ungdomar fortsätter att studera, trots att de kanske egentligen vill jobba. Svenska studenter är till exempel sist ut med sin examen jämfört med andra OECD-länder. Att praktisk arbetslivserfarenhet är viktigt vid rekrytering av unga framgår tydligt i rapporten. Sveriges personalchefer säger också att ett halvår på McDonald s är mer värt än en extra termin på högskolan. Om ni har en arbetssökande med relevant utbildning, vilken merit tycker du i så fall är mest värd? En termin extra högskolestudier i statsvetenskap Arbetat på McDonald s i ett halvår Tveksam/vet ej Svarande: 200 personalchefer Gapet mellan skola och näringsliv måste minska I vår undersökning ser vi också att det finns ett gap mellan skolan och näringslivet ett gap som både personalchefer och ungdomar vill minska. Vi ser att ungdomar är dåligt förberedda inför arbetslivet och att de inte har de kvalifikationer personalchefer prioriterar. Det framgår också att skolan inte i särskilt hög grad ger ungdomar de specifika kunskaper som näringslivet efterfrågar. Frågan är om skolan har en ny roll att spela, och om skola och näringsliv kan samarbeta bättre för att hjälpa ungdomar att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Ungdomar inte förberedda för arbetslivet 6 av 10 personalchefer anser inte att skolan ger unga de förberedelser de behöver för att få ett jobb. Ungdomarna håller med. Bara 2 av 10 tycker att dagens skola gör tillräckligt för att förbereda dagens unga för arbetslivet. 12

13 Anser du att skolan ger unga den förberedelse de behöver för att få ett jobb? 7% Ja Nej 34% Tveksam/vet ej 59% Svarande: 200 personalchefer Vilka egenskaper krävs hos unga för att få jobb? I undersökningen har TNS Sifo frågat Sveriges personalchefer vilka egenskaper som är viktigast när de ska rekrytera unga, samt i vilken mån man lär sig dessa i skolan respektive på McDonald s. Topp 5: De viktigaste egenskaperna när Sveriges personalchefer ska rekrytera ung personal (i åldrarna 18-25) 1. Ta ansvar 2. Kommunicera med människor 3. Ordningssinne och passa tider 4. Arbeta i team 5. Service och kundkontakt Svarande: 200 personalchefer 90 procent av personalcheferna anser att ta ansvar är mycket viktigt när de ska rekrytera unga. 87 procent anser att förmågan att kommunicera med människor är mycket viktigt och därefter följer ordningssinne och passa tider med 76 procent och arbeta i team med 74 procent. På femte plats kommer service och kundkontakt med 70 procent. Samtidigt som förmågan att ta ansvar är oerhört viktigt är det också den egenskap som personalcheferna saknar mest hos unga arbetssökande. På andra plats kommer ordningssinne och passa tider. 13

14 Vad rustar unga för arbetslivet? När TNS Sifo undersökt vad man fått lära sig i skolan ser vi att de unga upplever att de specifika kunskaper som en personalchef efterfrågar inte kommer ifrån dagens skola. 42 procent av ungdomarna säger att de i skolan fått lära sig ordningssinne i mycket hög grad, 40 procent säger att de fått lära sig att ta ansvar i mycket hög grad, 32 procent att de fått lära sig att arbeta i team i mycket hög grad och 28 procent att de fått lära sig att kommunicera med människor i mycket hög grad. Endast 5 procent säger att de fått lära sig service och kundkontakt i mycket hög grad i skolan. När före detta medarbetare på McDonald s svarar på vad de fått lära sig genom sitt arbete på företaget svarar 67 procent att de fått lära sig att ta ansvar i mycket hög grad. 68 procent säger att de fått lära sig att kommunicera med människor i mycket hög grad, 68 procent säger att det lärt sig ordning och reda i mycket hög grad lika många anser att de lärt sig service och kundkontakt i mycket hög grad. 60 procent säger att de lärt sig att arbeta i team i mycket hög grad. På McDonald s lär man sig alltså de specifika egenskaper som personalchefer söker hos unga medarbetare. I vilken mån har du i mycket hög grad fått lära dig detta i skolan respektive på McDonald s? 40% 67% 28% 68% 42% 68% 32% 60% 5% 68% Ta ansvar Kommunicera med människor Ordningssinne och passa tider Arbeta i team Service och kundkontakt Skolan 87% 76% McDonald s 25% 11% 42% 18% 53% 14% Svarande: 990 ungdomar i åldern år samt 201 f.d. medarbetare Arbeta i högt tempo Ledarskap Kvalitetsfokus Snabbhet och effektivitet 14

15 Tätare kontakt mellan skola och näringsliv efterfrågas För att minska gapet mellan skola och arbetsliv krävs samarbete. Näringslivet måste våga satsa på ungdomarna och frågan är om gymnasieskolan, som ofta är förberedande inför högre studier, kan spela en större roll för att förbereda unga inför arbetslivet? 83 procent av personalcheferna anser att grundskolan och gymnasiet borde ha ett närmare samarbete med näringslivet, till exempel i form av utökad praktik under utbildningen. Ungdomarna delar den uppfattningen och 78 procent vill ha ett tätare samarbete mellan skolan och näringslivet. 8 av 10 personalchefer anser vidare att man ska få lära sig att skriva ansökan och CV i gymnasiet. Motsvarande siffra hos de unga är 88 procent. Tycker du att grundskolan och gymnasiet borde ha ett närmare samarbete med näringslivet, till exempel i form av utökad praktik under utbildningen? Ja 14% 3% Nej Tveksam/vet ej 83% Svarande: 200 personalchefer 15

16 McDonald s modell fungerar När fler unga konkurrerar om extrajobben, föreningslivet får svårare att värva unga medlemmar och institutioner som lumpen inte längre existerar får de stora ungdomsarbetsgivarna en allt viktigare roll för de unga i samhället. McDonald s är Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Årligen ger vi tusentals ungdomar deras första jobb. Vi anställer utan krav på tidigare arbetslivserfarenhet och vi ger unga ett körkort in på arbetsmarknaden. Hos oss finns det goda utvecklingsmöjligheter. Inte minst ett unikt utbildningssystem som innefattar både utbildning på restaurangen och kurser vid vår Business School, där vi årligen utbildar medarbetare. Vi är en språngbräda i karriären för de unga. Många stannar kvar på företaget och gör karriär inom organisationen, medan andra använder sina erfarenheter från McDonald s när de söker sig vidare. McDonald s rankas högst av personalcheferna När 200 personalchefer får svara på vilken av de stora ungdomsarbetsgivarna som har den bästa organisationen för att ta emot och lära upp nya medarbetare rankas McDonald s i topp högre än Försvarsmakten som har lång erfarenhet av just detta. 37 procent säger att McDonald s är bäst medan 18 procent säger Försvarsmakten. Vilken av följande arbetsgivare bedömer du har den bästa organisationen för att ta emot och lära upp nya medarbetare? De arbetsgivare vi angett är några av de största ungdomsarbetsgivarna i Sverige idag. 19% McDonald s Svensk Direktreklam 5% 18% 37% Kommunen Livsmedelsaffärer Försvarsmakten Ingen av dessa erbetsgivare 13% 8% 0% Tveksam/vet ej Svarande: 200 personalchefer 9 av 10 personalchefer stämmer vidare in i påståendet att arbete på McDonald s är ett bra sätt för unga att få arbetslivserfarenhet och 3 av 4 menar att McDonald s är en arbetsplats där unga får lära sig att ta ansvar. 16

17 9 av 10 personalchefer stämmer in i påståendet att arbete på McDonald s är ett bra sätt för unga att få arbetslivserfarenhet. Svarande: 200 personalchefer 9 av 10 tidigare medarbetare rekommenderar McDonald s Att McDonald s ger värdefulla erfarenheter för livet bekräftas också av McDonald s tidigare medarbetare. 9 av 10 av de tidigare medarbetarna skulle rekommendera andra att arbeta på McDonald s. 66 procent uppger dessutom att deras tidigare anställning på McDonald s var till mycket eller ganska stor nytta när de gick vidare till nästa jobb. Att ett jobb på McDonald s är nyttigt för framtiden bekräftas även av sysselsättningssiffrorna. Av McDonald s tidigare medarbetare är endast 4 procent arbetslösa idag, att jämföra med den totala arbetslösheten på 7,5 procent. Skulle du rekommendera andra att arbeta för McDonald s? Ja 9% 3% Nej Tveksam/vet ej 88% Svarande: 201 f.d. medarbetare 17

18 McDonald s blev en språngbräda i karriären för Elin Hur viktigt är tidigare arbetslivserfarenhet när du anställer nya medarbetare? Inte så viktigt. Vi anställer många unga och måste acceptera att detta är deras första jobb. Jag lägger större vikt vid personlighet, inställning och viljan att utvecklas. Vilka personliga egenskaper söker du efter när du rekryterar unga medarbetare? Jag letar efter medarbetare som är glada och positiva. Jag tycker att man snabbt märker om en person har viljan att utvecklas, är nyfiken och söker utmaningar. Kraven på arbetslivserfarenhet gör det svårt för unga att komma in på arbetsmarknaden. En som lyckats är Elin Brattberg, 23 år, som för sju år sedan började jobba extra på McDonald s och som idag är restaurangchef på Torp i Uddevalla, en McDonald s-restaurang med cirka150 anställda. Hur har din egen karriär utvecklats sedan du först började hos McDonald s? Jag jobbade extra fram till studenten Då började jag jobba heltid och efter tolv månader blev jag arbetsledare. Jag avancerade senare till assistent och sedan sommaren 2012 är jag restaurangchef. Hur arbetar McDonald s för att vidareutbilda och motivera medarbetarna? Vi har interna utbildningar på restaurangen samt kurser på vår Business School vid huvudkontoret i Stockholm, dit man åker när man ska bli arbetsledare eller klättra ännu högre. Är man som medarbetare nyfiken och har vilja att lära finns det alltid möjlighet till personlig utveckling. Jag håller hela tiden utkik efter de med störst potential och jag ställer ofta frågor till mina medarbetare om hur de vill utvecklas. Som chef vill jag vara proaktiv i det arbetet. Vilka är de viktigaste lärdomarna man tar med sig efter att ha jobbat på McDonald s? Jag tycker att McDonalds ger en god insikt i hur det är att ha ett jobb på riktigt. Det skiljer sig att gå till skolan och att gå hit. På det sättet är det ett perfekt första jobb för många unga. 18

19 19

20 20

21 Avslutning I november 2012 uppgick den säsongsjusterade ungdomsarbetslösheten till 24,8 procent och det är tydligt att lågkonjunkturen i Sverige slår hårdast mot de unga. Den här rapporten visar tydligt hur viktigt det är med det första jobbet och hur personalchefernas krav på arbetslivserfarenhet placerar unga i en moment 22-situation: för att få ett jobb måste du ha ett jobb. Rapporten visar också att det finns ett gap mellan skola och arbetsliv som både personalchefer och ungdomar vill minska. De specifika kunskaper som näringslivet söker hos unga medarbetare lär de sig i hög grad genom livets skola på McDonald s. Det handlar om att ta ansvar och arbeta i team, kommunicera med människor, ha ordningssinne och passa tider, samt att ge service och ha kundkontakt. Det första jobbet för många unga ett jobb på McDonald s ger ungdomar en inträdesbiljett till arbetsmarknaden, och undersökningen visar att Sveriges personalchefer verkligen uppskattar erfarenhet från McDonald s. McDonald s rankas högst när personalcheferna uppger vilket företag som har den bästa organisationen för att ta emot och utveckla nya medarbetare. Efter gymnasiet är det många ungdomar som studerar på högskolan. I jakten på jobb väljer många sedan mellan att ta en extra termin på högskolan eller ett tillfälligt arbete. Mer än hälften, 52 procent av personalcheferna vid större svenska företag, anser att ett halvår på McDonald s är en mer värdefull merit än en extra termin statsvetenskap. Även McDonald s tidigare medarbetare uppskattar erfarenheterna de tillskansade sig under tiden på företaget. Hela 9 av 10 skulle rekommendera andra att jobba på McDonald s och 2 av 3 menar att deras jobb på McDonald s var till mycket eller ganska stor nytta när de fick nästa jobb. Vi får ofta frågan hur McDonald s kan bidra till att motverka ungdomsarbetslösheten. Det är en bra fråga och det mest självklara svaret är att vi anställer ungdomar. Många ungdomar. Av våra anställda i Sverige är en majoritet mellan 18 och 25 år. Vi erbjuder dem ett första jobb och goda möjligheter att utvecklas utan krav på tidigare arbetslivserfarenhet. Vårt löfte är att vi de närmaste fem åren ska öppna cirka 50 nya restauranger och rekrytera nya medarbetare utöver de vi årligen anställer. Majoriteten av dessa kommer att vara just ungdomar. Det är glädjande att se att vår modell för ungas utvecklingsmöjligheter fungerar. Det är vårt bidrag till lösningar för att skapa bättre förutsättningar för dagens unga och kommande generationer. Tillsammans kan vi visa unga vägen till jobb. 21

22 Om rapporten och undersökningen Statistik kring arbetslösheten i Sverige är främst hämtad från SCB och Arbetsförmedlingen. Statistik kring arbetslösheten i Europa är hämtad från Eurostat. Övrig statistik är hämtad ur undersökningen genomförd av TNS Sifo på uppdrag av McDonald s. Samtliga undersökningar är genomförda i november/december Urval: 990 ungdomar år Metod: Webbintervjuer Urval: 200 Personal-/HR-chefer på företag med fler än 100 anställda Metod: Telefonintervjuer Urval: 201 föräldrar till barn år Metod: Webbintervjuer Urval: 201 f.d. medarbetare på McDonald s Metod: Telefonintervjuer Respondenter i grupperna ungdomar, personalchefer och föräldrar har rekryterats genom riksrepresentativa telefon- och postala undersökningar bland boende i Sverige. Urvalet för de f.d. medarbetarna har hämtats från McDonald s. Uppgifterna har hanterats under sekretess i ett slutet arbetsteam. All personinformation har förstörts efter avslutat uppdrag. Samtliga respondenter är anonyma och har haft möjlighet att avstå från att delta i undersökningen. 22

23 Om McDonald s Med cirka 220 restauranger från norr till söder är McDonald s Sveriges ledande restaurangkedja. Varje dag besöker över gäster någon av våra restauranger. Cirka 80 procent av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. McDonald s har medarbetare varav majoriteten är unga. Det gör McDonald s till Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Bland medarbetarna finns över 95 nationaliteter representerade. Vi har en bred meny med cirka 400 olika måltidskombinationer och strävar alltid efter att servera god och varierad mat samt erbjuda snabb och vänlig service i rena, moderna restauranger. McDonald s är idag restaurangbranschens enskilt största inköpare av svenskt nötkött. Sedan 2010 är McDonald s certifierat av Astma- och Allergiförbundet inom ramen för Tryggare mat, som enda restaurangkedja i Sverige. Vi engagerar oss i samhället både nationellt och lokalt genom bland annat Ronald McDonald Barnfond, Ronald McDonald Hus, Läsrörelsen samt samarbeten med idrottsrörelsen. Läs mer på eller följ oss på Twitter och Facebook. För mer information kontakta McDonald s Sverige på eller

24 24

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Från 1973 in i framtiden McDonald's betydelse för svensk samhällsekonomi

Från 1973 in i framtiden McDonald's betydelse för svensk samhällsekonomi Från 1973 in i framtiden McDonald's betydelse för svensk samhällsekonomi En rapport från HUI RESEARCH på uppdrag av McDonald's Från 1973 in i framtiden McDonald's betydelse för svensk samhällsekonomi En

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 Idrotten landets ledande ledarskola Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 1 STOCKHOLM JULI 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån ILLUSTRATION: Katti

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Skapa jobb för unga människor Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från Luleå

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Människorna och möjligheterna

Människorna och möjligheterna Människorna och möjligheterna Vi anställer inte invandrare. Vårt bidrag till ett mer integrerat samhälle. Vi anställer inte personer med svensk bakgrund heller, vi anställer individer. Hos oss är ambition

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Företagarens vardag i Luleå 2014

Företagarens vardag i Luleå 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Luleå 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Internationell utblick

Internationell utblick 2014-11-14 Internationell utblick studier, praktik och arbete utomlands Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Sambandet mobilitet - vägledning Europeiska unionens utvidgning har gett en ökad potential för rörlighet

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären 20121221 Jobb i bemanningsföretag en bra start på karriären Inledning 2 1. Inledning I takt med ökande konkurrens på många marknader kan efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster förändras snabbt.

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Rekordgenerationen. Födda 1945-54. En studie av

Rekordgenerationen. Födda 1945-54. En studie av Rekordgenerationen Födda 1945-54 En studie av I samarbete med Rekordgenerationsstudien Rekordgenerationen (födda 1945 54) är uppväxt under rekordåren på 1950- och 60-talen. Årskullarna var stora med oslagbara

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

En rapport om villkor för bemanningsanställda

En rapport om villkor för bemanningsanställda Oktober 2012 Johan Kreicbergs Europeiskt ungdomsindex 2012 En rapport om villkor för bemanningsanställda på en föränderlig arbetsmarknad Innehåll Inledning... 3 Så utfördes undersökningen... 4 Ingående

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26 Skandias plånboksindex Juni, 2013 2013-06-26 1 Sammanfattning Plånboksindex för juni: Hushållen mer optimistiska än någonsin Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare Hitta rätt medarbetare Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare 1 2 Vi finns till för dig Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år öppnar vi dörrar till

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Vill du vässa din karriär?

Vill du vässa din karriär? Vill du vässa din karriär? Vad kan er skola göra för att delta? Visa denna presentation i klassrummen Informera eleverna om Tekniksprånget och fördelarna med tidig arbetslivserfarenhet Tekniksprånget kommer

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2014

Företagarens vardag i Stockholm 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Stockholm 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2014

Företagarens vardag i Karlstad 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Karlstad 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer