Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012"

Transkript

1 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern

2 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Syfte Målgrupp Metod Register Frågeformulär Genomförande 4 2 Resultatredovisning Inledning Anledning till medverkan på Bazaren Bedömning av Bazaren Utställarnas egen insats Framtid Bakgrundsdata 15 3 Analys och kommentar 16 2

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund Länsstyrelsen i Stockholms län har nu 2012, för tionde gången, genomfört Bazaren i centrala Stockholm. Bazaren är ett aktivt verktyg för att sammanföra arbetssökande med arbetsgivare och andra funktioner på arbetsmarknaden, för att underlätta för arbetssökande och om möjligt även finna anställningar/ personer till lediga arbetstillfällen. ARS Research AB har under en lång följd av år givits förtroendet att utvärdera Bazaren. Sam Yildirim, Bazarens primus motor, har nu åter ombett oss att utvärdera 2012 års Bazar, bland utställarna. 1.2 Syfte Utvärderingen syftar till att ge en bild av hur utställarna har upplevt 2012 års Bazar. Vilka förväntningar hade man? Uppfyllelse av förväntningarna? Uppfyllelse av mål och målsättningar inför Bazaren? Kontakter med arbetssökande? Uppnådda anställningar etc.? 1.3 Målgrupp Målgrupp för utvärderingen är samtliga utställare i Bazarens rekryteringsavdelning (Galleri 5) Det är cirka 40 företag och organisationer. 1.4 Metod P1275 Utvärderingen är genomförd som en totalundersökning, det vill säga samtliga personer i målgruppen ingår i utvärderingen. Utvärderingen är genomförd med hjälp av telefonintervjuer. ARS Research AB, Michael Söderström, har genomfört utvärderingen. ARS Research AB har även tagit fram denna rapport. LÄNSSTYRELSEN I 3

4 1.5 Register Länsstyrelsen har tillhandahållit ett register över samtliga utställare i Bazarens rekryteringsavdelning Registret innehåller uppgifter om telefonnummer och kontaktperson. 1.6 Frågeformulär Ett frågeformulär har utarbetats. Arbetet med frågeformuläret följde ARS:s sedvanliga arbetsfördelning. Denna innebär i korthet att: Bazaren svarar för frågeområden. Det man vill veta och få svar på i undersökningen. ARS ansvarar för frågeformulering och formulärutformning. Det vill säga att frågorna mäter det de avser att mäta och att formuläret är trevligt och smidigt för medlemmen att besvara. Bazaren godkänner frågeformuläret före fältarbetsstart. Frågeformuläret omfattar ett 15 frågor och delfrågor, utformade efter Bazarens informationsbehov. 1.7 Genomförande Varje utvald individ kontaktas vid minst sju tillfällen innan han/hon registreras som bortfall. Intervjuerna är genomförda av utbildade och erfarna telefonintervjuare. Inför detta uppdrag ges en speciell information och genomgång av de specifika förutsättningar som gäller för uppdraget. Insamlade svar har dataregistrerats kontinuerligt. Intervjuerna är genomförda under perioden 26 mars till 13 april. Vi har uppnått följande resultat av fältarbetet Brutto. Antal utställare i registret 38 Ej anträffade efter fler än sju kontaktförsök 7 Genomförda intervjuer 31 Svarsfrekvens 82 % 4

5 2 Resultatredovisning 2.1 Inledning I denna del av rapporten redovisas resultaten av intervjuerna. Rapporttexten är disponerad efter frågeformuläret. Frågorna redovisas alltså i den ordning de har ställts i intervjun. Varje frågas fullständiga formulering är utskriven i kursiverad text. Svarens fördelning redovisas grafiskt i diagram och kommenteras i text. Diagrammen baseras på samtliga svarandes uppgifter om inte annat anges. 2.2 Anledning till medverkan på Bazaren Den första fråga vi ställer gäller anledningen till att man medverkade på Bazaren. Frågan har följande formulering. Svaren avgavs spontant. Varje svarande kunde ge flera svar. 1. Vilken var den viktigaste anledningen till att Ni medverkade på Bazaren? Merparten av utställarna hade flera skäl till att medverka på Bazaren. För de allra flesta var huvudskälet att finna personer att rekrytera till företaget eller organisationens verksamhet. Några utställare var endast med för att profilera och visa upp sig och sin verksamhet. Många av utställarna är rekryterings- eller bemanningsföretag. De söker personal till såväl specifika tjänster och uppdrag som allmänt till sin personalpool. Här kan vi kommentera resultaten med att några utställare ger uttryck för att det är för många rekryterings-, bemanningsföretag och att de i viss mån nära nog konkurrerar om samma personer. Vi kan dock konstatera att huvudsyftet för merparten av utställarna är att rekrytera personal. 5

6 100% Vilken var den viktigaste anledningen till att Ni medverkade på Rekryteringsbazaren? 90% 80% 70% 68% 60% 50% 40% 42% 30% 29% 20% 10% 6% 0% Annställa allmänt Speciell tjänst Profilera sig Annat 2.3 Bedömning av Bazaren 2.3 Bedömning av Bazaren Vi ber utställarna ta ställning till 8 aspekter på Bazaren. De intervjuade får ge sina svar på en femgradig svarsskala, där fem är det högsta betyget, Mycket bra och ett är det lägsta Mycket Vi ber utställarna dåligt. Svaren ta redovisas ställning i till nedanstående 8 aspekter diagram. på Bazaren. De intervjuade får ge sina svar på en femgradig svarsskala, där fem är det högsta betyget, Mycket bra, och ett är det lägsta Mycket dåligt. Svaren 2. Vad redovisas tycker i Du nedanstående om Bazaren vad diagram. gäller. Tycker Du att det är Mycket bra, Ganska bra, Varken bra eller dåligt, Ganska dåligt 2. Vad eller tycker Mycket Du om dåligt? Bazaren vad gäller. Tycker Du att det är Mycket bra, Ganska bra, Varken bra eller dåligt, Ganska dåligt eller Mycket dåligt? 6 6

7 Vad tycker Du om Rekryteringsbazaren vad gäller. Antal utställare från näringslivet 10% 23% 23% 32% 10% 3% Antal utställare från stat, landsting, kommuner 3% 32% 23% 35% 0% 3% Möjligheter att komma i kontakt med arbetssökande 61% 29% 3% 3% 3% 0% Antalet arbetssökande intressanta att anställa 13% 35% 19% 13% 16% 3% Informationen och marknadsföringen 48% 32% 13% 0% 6% 0% Kostnaden i relation till nyttan 26% 55% 13% 3% 3% 0% Valet av lokal 61% 23% 3% 0% 10% 3% Tiden dvs. att den var öppen fredag-lördag 58% 29% 13% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Varken eller Vet ej Ganska dåligt Mycket dåligt Resultaten av utställarnas bedömning av Bazaren kan kommenteras med följade. Vad gäller antalet utställare, så har de flesta intervjuade en relativt vag bild. Man har i huvudsak varit Resultaten engagerad av utställarnas i den egna verksamheten bedömning av och Bazaren inte tänkt kan så kommenteras mycket på andra med utställare. följade. Vad Några gäller har antalet kommenterat utställare, så sina har svar de flesta med att intervjuade det var för en många relativt rekryterings-, vag bild. Man bemanningsföretag, har i huvudsak varit som engagerad egentligen i den konkurrerade egna verksamheten med varandra och inte och tänkt sökte så samma mycket typ på av andra personer. utställare. Några har kommenterat sina svar med att det var för många rekryterings-, bemanningsföretag, som egentligen Möjligheterna konkurrerade att komma med i varandra kontakt med och arbetssökanden sökte samma typ var av mycket personer. god, problemet för några som sökte mer kvalificerad arbetskraft var att dessa saknades. Det framfördes också synpunkter på att alltför många besökare, sökanden på Bazaren hade fel/ inte tillräcklig Möjligheterna att komma i kontakt med arbetssökanden var mycket goda, problemet för några utbildning och saknade tillräckliga kunskaper i svenska. som sökte mer kvalificerad arbetskraft var att dessa saknades. Det framfördes också synpunkter Valet av på lokal att alltför var bra många enligt besökare, de flesta. Lokalen sökanden ligger på Bazaren centralt hade och det fel/ är inte lätt tillräcklig att komma till utbildning den. Alla och vet saknade också var tillräckliga den ligger. kunskaper Några negativa i svenska. kommentarer får vi också, till exempel att det bara fanns en toalett, att några fick en dålig placering (i en gång, en passage) och Valet liknande. av lokal var bra enligt de flesta. Lokalen ligger centralt och det är lätt att komma till den. Alla vet också var den ligger. Några negativa kommentarer får vi också, till exempel att Totalt sett tycks den absoluta merparten vara mycket nöjda med Bazarens utformning. det bara fanns en toalett, att några fick en dålig placering (i en gång, en passage) och liknande. Vi avslutar bedömningen om Bazaren med en sammanfattande fråga. Totalt sett tycks den absoluta merparten vara mycket nöjda med Bazarens utformning. 7 7

8 P1275 Vi avslutar bedömningen om Bazaren med en sammanfattande fråga. 3. Vad tycker Du om Bazaren allt sammantaget? Tycker Du att den var 3. Vad tycker Du om Bazaren allt sammantaget? Tycker Du att den var Nära nog hälften, 42 % ger högsta betyg och ytterligare en tredjedel (32 %) ger betyget fyra av Nära fem. nog Ingen hälften, intervjuad 42 % ger högsta negativa betyg omdömen. och ytterligare Vi får en konstatera tredjedel att (32 Bazaren %) ger betyget är uppskattad fyra av av utställarna. fem. Ingen intervjuad ger negativa omdömen. Vi får konstatera att Bazaren är uppskattad av utställarna. Vad tycker Du om Rekryteringsbazaren allt sammantaget? Varken eller; 26% Mycket dålig; 0 Ganska dålig; 0 Mycket bra; 42% Ganska bra ; 32% Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dålig Mycket dålig Om någon hade avgivit negativa svar hade vi bett dem utveckla dem i fråga fyra. Nu var det ingen som avgav negativa svar på fråga tre. Om någon hade avgivit negativa svar hade vi bett dem utveckla dem i fråga fyra. Nu var det ingen 4. som Vilket avgav är negativa det viktigaste svar skälet på fråga till att 3. Du tycker att Bazaren var dålig? 4. Vilket är det viktigaste skälet till att Du tycker att Bazaren var dålig? 2.4 Utställarnas egen insats Vi ställer några frågor om de egna insatserna på Bazaren. Den första frågan gäller hur många timmar man lade ned på sin medverkan. Frågan har följande formulering: 5. Hur många timmar lade du/ditt företag (dvs för alla personer som var inblandade, inkl förberedelser etc) ner totalt på Bazaren (inkl den tid ni var på bazardagarna)? 8 8

9 2.4 Utställarnas egen insats Vi ställer några frågor om de egna insatserna på Bazaren. Den första frågan gäller hur många timmar man lade ned på sin medverkan. Frågan har följande formulering: 5. Hur många timmar lade du/ditt företag (dvs för alla personer som var inblandade, P1275 inkl förberedelser etc) ner totalt på Bazaren (inkl den tid ni var på bazardagarna)? I genomsnitt har utställarna lagt ned 48 timmar vardera på sin medverkan på Bazaren. Den tid man anger varierar mycket mellan utställarna från bara någon enstaka timme (Man svarar att man i princip bara ställde upp sig vid sitt bord, men inte ens höll det bemannat under hela Bazaren) till de utställare som svarar att de har lagt ned kring 100 timmar på sin medverkan. I genomsnitt har utställarna lagt ned 48 timmar vardera på sin medverkan på Bazaren. Den tid Vi ser inga man tydliga anger varierar svarsmönster mycket mellan mellan utställarna de intervjuade. från bara Insatsen någon tycks enstaka mest timme vara (Man beroende svarar på att de enskilda man i utställarnas princip bara ambitioner ställde upp och sig satsning vid sitt bord, på Bazaren. men inte ens höll det bemannat under hela Bazaren) till de utställare som svarar att de har lagt ned kring 100 timmar på sin medverkan. Det egna Vi utfallet ser inga varierar. tydliga svarsmönster Nära en tredjedel mellan (29 de intervjuade. %) svarar Mer Insatsen än förväntat tycks mest och vara nära beroende hälftenpå (45 %) de svarar enskilda Som utställarnas förväntat. ambitioner Svaret Som och förväntat satsning på innehåller Bazaren. självfallet de utställare som i grunden är mycket positiva till Bazaren och som kanske också har flerårig positiv erfarenhet av medverkan. De vet att Bazaren är bra för deras syfte, en framgång och ett positivt resultat Det egna utfallet varierar. Nära en tredjedel (29 %) svarar Mer än förväntat och nära hälften är detsamma som ett förväntat utfall!. (45 %) svarar Som förväntat. Svaret Som förväntat innehåller självfallet de utställare som i grunden är mycket positiva till Bazaren och som kanske också har flerårig positiv erfarenhet av 6. Så medverkan. här 2 3 månader De vet att senare, Bazaren hur är bra mycket för deras tycker syfte, du att en framgång du att ni fick och ett ut av positivt Bazaren resultat är i relation detsamma till som insatt ett tid förväntat och pengar: utfall!. Var det 6. Så här 2-3 månader senare, hur mycket tycker du att du att ni fick ut av Bazaren i relation till insatt tid och pengar: Var det Hur mycket tycker du att du att ni fick ut av Rekryteringsbazaren i relation till insatt tid och pengar? Ej svar; 3% Mindre än förväntat; 19% Mer än förväntat; 29% Som förväntat; 45% 9

10 2.5 Framtid 2.5 Framtid Vi ställer också frågor om man anser att Bazaren ska upprepas och om det egna intresset för att medverka Vi ställer igen. också Den frågor första om frågan man anser gäller att Bazaren om Bazaren ska upprepas ska upprepas och om nästa det egna år. intresset för att medverka igen. Den första frågan gäller om Bazaren ska upprepas nästa år Tycker Tycker Du Du att att det det skulle skulle vara vara bra bra eller eller inte inte bra bra om om Bazaren Bazaren upprepades upprepades även även nästa nästa år? år? Nära nog samtliga, 97 %, anser att Bazaren ska upprepas även Nära nog samtliga, 97 %, anser att Bazaren ska upprepas även Tycker Du att det skulle vara bra eller inte bra om Rekryteringsbazaren upprepades även nästa år? Inte bra; 3% Bra; 97% 8. Tror Du att ni i så fall skulle delta som utställare igen? Över hälften (52 %) svarar att de Absolut kommer att medverka om Bazaren upprepas Ytterligare 39 % svarar Ja, kanske. Endast 6 % (två utställare) svarar att de inte kommer att medverka. ARS kan bara konstatera att Bazaren har en mycket bra grund för att genomföras även

11 8. Tror Du att ni i så fall skulle delta som utställare igen? Över hälften (52 %) svarar att de Absolut kommer att medverka om Bazaren upprepas Ytterligare 39 % svarar Ja, kanske. Endast 6 % (två utställare) svarar att de inte kommer att medverka. P1275 ARS kan bara konstatera att Bazaren har en mycket bra grund för att genomföras även Tror Du att ni i så fall skulle delta som utställare igen? Bas: Om svar på fråga 7 Nej; 6% Vet ej/ Ej svar; 3% Ja, kanske; 39% Ja, absolut; 52% Vi ställer också en fråga om hur utställarna ser på den egna rekryteringssituationen. Frågan kan delvis sägas vara jämförbar med den inledande frågan om varför man medverkande på bazaren. Denna fråga har dock ett vidare perspektiv. 9. Hur är Er rekryteringssituation? Välj mellan svaren. Behöver Ni nyanställa allmänt, är det speciella tjänster Ni behöver tillsätta eller söker Ni inte arbetskraft? Eftersom många utställare är rekryterings-, bemanningsföretag har man ett kontinuerligt behov av att bygga upp och fylla på sin personalpool. Man söker också både specialister och generalister. Det vi kan se är att det är få utställare som säger sig ha ett konkret arbete, en specifik, konkret tjänst som de söker personal till. I svaren i gruppen Speciella tjänster återfinns svar som Datapersonal, Tjänster inom bank, försäkring och finans. Det är alltså mer specifika områden än en specifik tjänst. 11

12 Vi ställer också en fråga om hur utställarna ser på den egna rekryteringssituationen. Frågan kan delvis sägas vara jämförbar med den inledande frågan om varför man medverkande på bazaren. Denna fråga har dock ett vidare perspektiv. 9. Hur är Er rekryteringssituation? Välj mellan svaren. Behöver Ni nyanställa allmänt, är det speciella tjänster Ni behöver tillsätta eller söker Ni inte arbetskraft? Eftersom många utställare är rekryterings-, bemanningsföretag har man ett kontinuerligt behov av att bygga upp och fylla på sin personalpool. Man söker också både specialister och generalister. Det vi kan se är att det är få utställare som säger sig ha ett konkret arbete, en specifik, konkret tjänst som de söker personal till. I svaren i gruppen Speciella tjänster P1275 återfinns svar som Datapersonal, Tjänster inom bank, försäkring och finans. Det är alltså mer specifika områden än en specifik tjänst. 100% Hur är Er rekryteringssituation? 90% 80% 70% 60% 61% 50% 52% 40% 30% 20% 10% 6% 0% Nyanställer allmänt Speciella tjänster Söker inte Vi frågar också om Bazaren har givit kontakter som leder till en anställning. 10. Har Du fått några kontakter på Bazaren som Du tror kan leda till en anställning eller som på annat sätt är värdefulla för er? % svarar att de har fått kontakter som de bedömer kommer att leda till anställningar. Vi måste åter kommentera att det är få som talar om en konkret tjänst, ett konkret arbete. Det är mer fråga om att knyta personer till företagets personalpool för olika personaluthyrningsuppdrag. Detta behöver i och för sig inte vara något fel och kan säkert leda till fasta anställningar framöver.

13 Vi frågar också om Bazaren har givit kontakter som leder till en anställning. 10. Har Du fått några kontakter på Bazaren som Du tror kan leda till en anställning eller som på annat sätt är värdefulla för er? 84 % svarar att de har fått kontakter som de bedömer kommer att leda till anställningar. Vi måste åter kommentera att det är få som talar om en konkret tjänst, ett konkret arbete. Det är mer fråga om att knyta personer till företagets personalpool för olikapersonaluthyrningsuppdrag. P1275 Detta behöver i och för sig inte vara något fel och kan säkert leda till fasta anställningar framöver. Har Du fått några kontakter på bazaren som Du tror kan leda till en anställning eller som på annat sätt är värdefulla för er? Nej; 6% Vet ej; 6% Ej svar; 4% Ja; 84% De utställare som har svarat att de fått kontakter som kan leda till anställningar har också fått frågan om de kontakter de har fått har varit med personer med svensk eller utländsk De bakgrund. utställare Det som är 26 har utställare svarat att som de har fått fått kontakter frågan. som kan leda till anställningar har också fått frågan om de kontakter de har fått har varit med personer med svensk eller utländsk bakgrund. 11. Hur många av dessa kontakter avser personer med Det är 26 utställare som har fått frågan. Sammantaget 11. Hur många är det 573 av dessa personer kontakter med utländsk avser personer bakgrund med och 371 personer med svensk bakgrund, som utställarna har fått kontakt med och som de bedömer, tror kan leda till en Sammantaget anställning. I är genomsnitt det 573 personer är det 18 respektive med utländsk 12 personer bakgrund per och utställare. 371 personer med svensk bakgrund, som utställarna har fått kontakt med och som de bedömer, tror kan leda till en Vi ställer också en fråga om vilken/ vilka branscher utställarna söker personal. Svaren anställning. I genomsnitt är det 18 respektive 12 personer per utställare. avgavs spontant. 12. Inom vilket område, vilken bransch söker Ni personal? 13 Eftersom merparten av utställarna är rekryterings-, bemanningsföretag söker man personal

14 Vi ställer också en fråga om vilken/ vilka branscher utställarna söker personal. Svaren avgavs spontant. 12. Inom vilket område, vilken bransch söker Ni personal? Eftersom merparten av utställarna är rekryterings-, bemanningsföretag söker man personal för många olika yrken och med många olika kompetenser. Vi kan säga att hela det svenska P1275 näringslivet är representerat, dock är det kanske i första hand lite mindre kvalificerad personal man söker. De områden som nämns är sjukvård (undersköterskor, sköterskor, administrativ personal), fastighetsförvaltning (städning, hantverkare), chaufförer, personal till bank, försäkring, finans, försäljningspersonal (främst butiksförsäljning), datapersonal, telefonförsäljning/ bank, försäkring, intervjuare, finans, restaurang försäljningspersonal och hotell. (främst I stort sett butiksförsäljning), alla typer av branscher datapersonal, och tjänster. telefonförsäljning/ intervjuare, restaurang och hotell. I stort sett alla typer av branscher och tjänster. Vi frågar var och genom vilka kanaler man söker personal. Vi frågar var och genom vilka kanaler man söker personal. 13. När Ni söker personal, var, vilka kanaler använder Ni då? 13. När Ni söker personal, var, vilka kanaler använder Ni då? Vi kan konstatera att internet och arbetsförmedlingen är de vanligaste sökkanalerna. Under internet Vi kan ryms konstatera den egna att hemsidan, internet och jobbsökarsiter arbetsförmedlingen (som Monster, är de vanligaste Stepstone sökkanalerna. m.fl.), annonser Under på internet internet (t.ex. ryms på Aftonbladets den egna hemsidan, webb-plats). jobbsökarsiter (som Monster, Stepstone m.fl.), annonser på internet (t.ex. på Aftonbladets webb-plats). 100% När Ni söker personal, var, vilka kanaler använder Ni då? 90% 80% 81% 84% 70% 60% 50% 45% 40% 30% 20% 19% 23% 29% 13% 10% 0% 14

15 P Bakgrundsdata Vi frågar om de intervjuades verksamhetsområde, bransch. P Bakgrundsdata 14. Bransch Vi frågar om de intervjuades verksamhetsområde, bransch. 14. BRANSCH 2.6 Bakgrundsdata Bransch Kommun, Landsting, Stadsdel; 6% Vi frågar om de intervjuades verksamhetsområde, bransch. 14. BRANSCH Bransch Verk, Myndighet; 13% Kommun, Landsting, Stadsdel; 6% Verk, Myndighet; 13% Privat företag; 81% De intervjuades fördelning över branscher bör kommenteras med att representanter för den offentliga sektorn (kommuner, landsting, stadsdelar, statliga verk och myndigheter) har varit svåra att nå för intervju. De intervjuades fördelning över Privat företag; branscher 81% bör kommenteras med att representanter för den offentliga sektorn (kommuner, landsting, stadsdelar, statliga verk och myndigheter) har varit svåra 15. att MARKERA nå för intervju. KÖN De intervjuades fördelning över branscher bör kommenteras med att representanter för den offentliga sektorn (kommuner, landsting, stadsdelar, statliga verk och myndigheter) har varit Det är 15. marginellt Markera fler kön kvinnor (58 %) än män (42 %), som vi har intervjuat. svåra att nå för intervju. Kön Det är marginellt fler kvinnor (58 %) än män (42 %), som vi har intervjuat. 15. MARKERA KÖN Det är marginellt fler kvinnor (58 %) än män (42 %), som vi har intervjuat. Kön Kvinna; 58% Man; 42% Kvinna; 58% Man; 42% 15 15

16 3 Analys och kommentarer ARS Research AB har genomfört denna intervjuundersökning bland utställarna i rekryteringsavdelningen på 2012 års Bazar. Vi kan konstatera att närmare kontakter, som arbetsgivarna bedömer bör kunna leda till anställningar eller på annat sätt är viktiga för utställaren har tagits på årets Rekryteringsbazar. Vi vet inte vilka målen var för Bazarens organisation eller för utställanrna, men kan från vår position endast bedöma att resultatet måste vara mycket bra. Utställarna ger också uttryck för att Bazaren var lyckad och utfallet var positivt för deras medverkan. Det finns ett massivt intresse för att Bazaren ska upprepas nästa år och att man då också vill medverka som utställare. Lokaler, tid och plats tycks också vara väl fungerande. De kommentarer och de synpunkter vi har fått och som även ARS har, gäller sammansättningen av utställarna. Man bedömer att det är för många rekryterings- och bemanningsföretag som är utställare. Det leder till konkurrens mellan utställarna. Det är också så att rekryterings- och bemanningsföretag egentligen inte erbjuder anställningar i traditionell mening, utan mer rekryterar personer till sina personalpooler, för kommande eventuella uppdrag. ARS Research AB Stockholm Michael Söderström 16 Foto och layout: Ozelot Konsult AB

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN BAZAREN 2014 UTVÄRDERING BLAND BESÖKARE PÅ BAZAREN 2014 RAPPORT P1324 VINTERN 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp...

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

P1127 SLU MILJÖTRENDER LÄSVÄRDESUNDERSÖKNING 2010 RAPPORT P1127

P1127 SLU MILJÖTRENDER LÄSVÄRDESUNDERSÖKNING 2010 RAPPORT P1127 SLU MILJÖTRENDER LÄSVÄRDESUNDERSÖKNING 2010 RAPPORT P1127 Våren 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 3 1.5 Register och urval... 4

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

P1115 UPPSALA STUDENTKÅR UNDERSÖKNING OM TIDIGA STUDIEAVHOPP VID UPPSALA UNIVERSITET P1115

P1115 UPPSALA STUDENTKÅR UNDERSÖKNING OM TIDIGA STUDIEAVHOPP VID UPPSALA UNIVERSITET P1115 UPPSALA STUDENTKÅR UNDERSÖKNING OM TIDIGA STUDIEAVHOPP VID UPPSALA UNIVERSITET P1115 Vintern 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupper... 3 1.4 Metod...

Läs mer

Besökarens profil och upplevelse

Besökarens profil och upplevelse Besökarens profil och upplevelse 9-10 februari 2017 Utförd av Lorena Sankilampi och Carlos Salas på uppdrag av Länstyrelsen Stockholm Bazaren. Besökarens profil och upplevelse Innehåll Inledning...3 Metod...4

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Resultatsammanfattning... 4 2. INLEDNING... 7 2.1

Läs mer

Bazaren i Kulturhuset Stockholm 5 6 februari 2016. Nu för fjortonde gången 118 000 besökare hittills. Anmäl er som utställare nu!

Bazaren i Kulturhuset Stockholm 5 6 februari 2016. Nu för fjortonde gången 118 000 besökare hittills. Anmäl er som utställare nu! Rekrytering Utbildning Café Starta Eget Bazaren i Kulturhuset Stockholm 5 6 februari 2016 Nu för fjortonde gången 118 000 besökare hittills Anmäl er som utställare nu! För fjortonde gången: Bazaren i Kulturhuset

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR. Rapport

Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR. Rapport Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR Rapport Total Försommaren 2006 ARS P0766 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718

P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718 1 1. BAKGRUND 1.1 Inledning För cirka tre år sedan genomförde Miljötrender en läsarundersökning, som man nu uppdragit åt ARS Research AB att upprepa

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Kommun och landsting 2016

Kommun och landsting 2016 SVENSKT KVALITETSINDEX Kommun och landsting 2016 SKL 1 Vid frågor eller för ytterligare information: Johan Parmler 0731-51 75 98 Johan.Parmler@kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX 2 Förord Svenskt

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

P1349 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN LANDSBYGDSENHETEN INTERVJUUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET SAMVERKAN SJÖN ÖSTEN RAPPORT P1349

P1349 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN LANDSBYGDSENHETEN INTERVJUUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET SAMVERKAN SJÖN ÖSTEN RAPPORT P1349 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN LANDSBYGDSENHETEN INTERVJUUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET SAMVERKAN SJÖN ÖSTEN RAPPORT P1349 APRIL/ MAJ 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2

Läs mer

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2015 Samlat resultat för de 21 länsstyrelserna

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2015 Samlat resultat för de 21 länsstyrelserna Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2015 Samlat resultat för de 21 länsstyrelserna Övergripande rapport 2015 Samtliga Länsstyrelsers resultat Uppdrag: Länsstyrelsegemensam brukarundersökning

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Klimatfrågan en undersökning bland börsföretag

Klimatfrågan en undersökning bland börsföretag Klimatfrågan en undersökning bland börsföretag Världsnaturfonden Christer Boije P-1516250 2007-06-27 Om undersökningen Ämne: Klimatfrågan en undersökning bland börsföretag Projektnummer: 1516250 Uppdragsgivare:

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering

Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering Kontakt Postkodlotteriet: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Novus: Jessica Åkerström Datum: 2016-06-08 1 Bakgrund och Syfte Bakgrund Novus har genomfört

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare Hotell och restaurang 800 svar Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Beteende Beteende förändring över tid

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Kommunrapport - Inledning Under maj-juni

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Brukarenkät IMU 2011. Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16

Brukarenkät IMU 2011. Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16 Brukarenkät IMU 2011 Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16 INNEHÅLL 1. Bakgrund sid 3 2. Syfte sid 3 3. Metod sid 3 4. Svarsfrekvens sid 3 5. Könsfördelning sid 4 6. Ålder sid 4 7. Bemötande

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 78 000 ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 Sommaren 2014 har landets kommuner och landsting ordnat feriejobb/feriepraktik åt 78 000 ungdomar. I en enkät som har besvarats av 229 kommuner

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt 2009-05-20 Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt Inledning Bolagsstyrelsernas ansvar, arbetsformer och ersättningsmodeller har haft stort fokus i media särskilt under senaste tiden. Samtidigt

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

Bazaren 5 6 februari 2016 Kulturhuset Stadsteatern Stockholm Så tyckte utställarna i utbildningsavdelningen

Bazaren 5 6 februari 2016 Kulturhuset Stadsteatern Stockholm Så tyckte utställarna i utbildningsavdelningen Bazaren 5 6 februari 2016 Kulturhuset Stadsteatern Stockholm Så tyckte utställarna i utbildningsavdelningen 1 Utställarenkäter och siffror Bazaren genomfördes för fjortonde gången fredag 5 och lördag 6

Läs mer

Missa inte kompetensen anmäl er som utställare nu! Bazaren i Kulturhuset Stockholm 7 8 februari 2014 för tolfte gången

Missa inte kompetensen anmäl er som utställare nu! Bazaren i Kulturhuset Stockholm 7 8 februari 2014 för tolfte gången Missa inte kompetensen anmäl er som utställare nu! Bazaren i Kulturhuset Stockholm 7 8 februari 2014 för tolfte gången 18 000 besökare på tre plan med 80 nöjda utställare senaste gången Bazaren i Kulturhuset

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Rapport. Utvärdering av ÅB Det orange kuvertet till pensionssparare Pensionsmyndigheten

Rapport. Utvärdering av ÅB Det orange kuvertet till pensionssparare Pensionsmyndigheten Rapport Utvärdering av ÅB 2010 Det orange kuvertet till pensionssparare 2010 Pensionsmyndigheten 2010-04-08 Bakgrund och syfte 4 Pensionsmyndigheten (tidigare PPM och delar av Försäkringskassan) följer

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

rekrytering utbildning café starta eget Bazaren i Kulturhuset Stadsteatern Stockholm 9 10 februari 2017 Anmäl er som utställare nu!

rekrytering utbildning café starta eget Bazaren i Kulturhuset Stadsteatern Stockholm 9 10 februari 2017 Anmäl er som utställare nu! rekrytering utbildning café starta eget Bazaren i Kulturhuset Stadsteatern Stockholm 9 10 februari 2017 Anmäl er som utställare nu! 15:e gången! Bazaren i Kulturhuset 9 10 februari 2017 Nöjda utställare

Läs mer

På uppdrag av Behandlingshemmet Fristad. Intervjuer av uppdragsgivarna kring hur samarbetet har fungerat och hur insatserna har utförts

På uppdrag av Behandlingshemmet Fristad. Intervjuer av uppdragsgivarna kring hur samarbetet har fungerat och hur insatserna har utförts På uppdrag av Behandlingshemmet Fristad Intervjuer av uppdragsgivarna kring hur samarbetet har fungerat och hur insatserna har utförts Rapport 2010-03-08 Inledning - Rapport 2010-03-08 På uppdrag av Behandlingshemmet

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 1 Om undersökningen Syfte: Uppföljning av hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens verksamhet. Uppföljningen

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11)

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11) RAPPORT PTP enkät 2011 För kontakt: Mahlin Olsson, 08-567 06 407 mahlin.olsson@psykologforbundet.se 2011-10-05 1(11) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning Sammanfattning av undersökningen Undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan stora och små företag i hur man ser på olika kompetenser, men framför allt hur man ser på skolans uppdrag och

Läs mer

Kompetens och jämställdhet i styrelser

Kompetens och jämställdhet i styrelser Kompetens och jämställdhet i styrelser En undersökning genomförd bland bolagsstyrelser i Östergötland Genomförd av CMA Research AB Augusti 2016 Kompetens och jämställdhet i styrelser 2016, sida 2 Innehåll

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Rekrytering Utbildning Starta eget

Rekrytering Utbildning Starta eget 100 000 personer har hittills besökt Bazaren 300 utställare har träffat dem Anmäl er medverkan nu! Rekrytering Utbildning Starta eget Bazaren i Kulturhuset Stockholm 29 30 januari 2015 För trettonde gången:

Läs mer

Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS. HSH+S Headhunters and Recruiters

Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS. HSH+S Headhunters and Recruiters Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS HSH+S Headhunters and Recruiters Varje erfaren person i ledande ställning känner till risken med tillsättning av en olämplig befattningshavare För alla i nyckelpositioner

Läs mer

NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 2010

NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 2010 NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 21 ScandInfo Marketing Research AB 21-12- David de Courcy Jenny Frank P.nr. 1484 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Marknadsföring ring av mig

Marknadsföring ring av mig Välkomna till förelf reläsning Marknadsföring ring av mig Marie Simonsson, affärsomr rsområdeschef JENSEN education Innehåll KY-utbildningens roll påp arbetsmarknaden LiA/arbetss /arbetssökande >Vad krävs

Läs mer

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av Tack herr ordförande! Aktieägare och stämmodeltagare, inom SEB har vi sedan länge en tydlig ersättningsfilosofi som utgår från att det som långsiktigt är bäst för bankens kunder också är långsiktigt bäst

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2015015 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Öppenvård, handläggare

Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 2014-0-0 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal - Genomförda intervjuer

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning

Vara kommun Grundskoleundersökning Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod:

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT Januari 2003 Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn Efter kampanjtiden då pilotinspektioner genomförs (hösten 2002 31 mars 2003), vill vi veta vad som gjorts, vad ni ute på kommunerna

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Hallands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Kandidatupplevelse 2014

Kandidatupplevelse 2014 R E K R Y T E R I N G S BY R Å N Kandidatupplevelse 2014 Utdrag ur en undersökning från Wise Professionals Genomförd av YouGov Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Barnomsorgsundersökningen 2006

Barnomsorgsundersökningen 2006 VARA KOMMUN Barnomsorgsundersökningen 2006 Kvalitetsmätning Hösten 2006 ARS P0799 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20 e-post, info@ars.se, www.ars.se

Läs mer