71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA"

Transkript

1 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

2 FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller förväntas tillhöra, framtidens kompetenskår och arbetsmarknad. För att skapa oss en bättre uppfattning om den kompetenskår som förväntas jobba inom tillverkningsbranschen gick vi ut och frågade vad dessa individer tycker och tänker om arbetslivet och sina arbetsplatser. Detta resulterade i ett antal insikter kring vad som kommer att krävas om vi ska kunna maximera potentialen i Industrin 4.0. INNEHÅLL 1. FRÅN KNEGARE TILL ARTIST en rörligare arbetsmarknad 3 2. KOMPETENSKRIGET vikten av att vara en god arbetsgivare 7 3. INDUSTRI PÅ BESTÄLLNING att våga omfamna förändring KOMPETENSUTVECKLING nya krav på dagens arbetsgivare DEN NYA GIG-EKONOMIN att våga utmana det traditionella SAMMANFATTNING 21 Vår undersökning visar att det troligtvis är få chefer som kan luta sig tillbaka mot gamla sanningar om vad som driver deras kollegor och medarbetare. Resultaten visar att den kompetenskår vi möter idag har en ökad rotation på arbetsmarknaden, en önskan om flexibilitet och en vilja av att vara sin egen chef. Något som ställer helt nya krav på ledarskapet hos de svenska företag som vill stärka sin konkurrenskraft genom att attrahera talanger och högpresterande. Vi kan inte låta bli att ställa oss frågan: har dagens chefer den inställning och det ledarskap som krävs för att möta framtidens kompetenskår? För att presentera vår undersökning har vi sammanfattat resultaten under fem olika trender: Från knegare till artist, Kompetenskriget, Industri på beställning, Kompetensutveckling och Den nya gig-ekonomin. Läs gärna vidare om hur kompetenskåren ställer sig till innovation, ledarskap, flexibilitet och kompetens för att skapa dig en bild av hur ditt företag står rustat inför framtiden vad är era styrkor och vad kan ni förbättra och utveckla för att möta och attrahera de talanger och individer som tillhör framtidens arbetsmarknad? Jesper Kennholt, Trend- och digitaliseringsexpert i Lerniakoncernen

3 FRÅN KNEGARE TILL ARTIST EN RÖRLIGARE ARBETSMARKNAD TVÅ AV FEM ANSER ATT MAN BORDE BYTA ARBETSPLATS OFTARE ÄN VART TREDJE ÅR FÖR EN BRA KARRIÄR Medarbetarnas strävan efter variation, liksom andra företags intresse i att stjäla talangerna, är något varje chef måste ta med i sin beräkning framöver. TRE AV FEM BYTER ARBETSPLATS OFTARE ÄN VART SJÄTTE ÅR 3/5 FLER FÖRESPRÅKAR STÖRRE RÖRLIGHET ÄN VAD SOM FAKTISKT BYTER JOBB SÅ OFTA Resultaten i vår undersökning visar att det finns en tendens till ökad rörlighet på arbetsmarknaden bland de svarande. Både idag och i framtiden. Tre av fem uppger att de har bytt arbetsgivare vart sjätte år eller oftare. Omkring två av fem (38 procent) har bytt arbetsgivare mer sällan är vart sjätte år och mer än var tionde (12 procent) har aldrig bytt arbetsgivare. Hur ofta har du bytt arbetsgivare? Hur ofta tycker du man borde byta arbetsplats för att få en bra karriär? 33 % Vad som är intressant att notera är att den andel som förespråkar en större rörlighet på arbetsmarknaden är större än den del som faktiskt flyttar på sig. Nästan tre av fyra (71 procent) anser att man borde byta arbetsplats oftare än vart sjätte år för att få en bra karriär. Däremot är det bara tre av fem som faktiskt byter arbetsplats så ofta. Nästan två av fem (38 procent) tycker att man borde byta arbetsplats vart tredje år eller oftare för att få en bra karriär. Färre än var fjärde (22 procent) tycker att man borde byta arbetsplats mer sällan än vart sjätte år. 5 % 4 % Mer än en gång om året 12 % 11 % En gång om året 23 % 21 % 22 % Vartannat till vart tredje år Vart fjärde till vart sjätte år 26 % 16 % Mer sällan än vart sjätte år 12 % 6 % Aldrig 3 4 från knegare till artist en rörligare arbetsmarknad från knegare till artist en rörligare arbetsmarknad

4 BLAND INGENJÖRER HAR TVÅ TREDJEDELAR SÖKT NYTT JOBB ELLER BLIVIT KONTAKTADE AV EN REKRYTERARE DE SENASTE TRE MÅNADERNA 65 % 42 % INGENJÖRER ICKE-INGENJÖRER Om vi tittar på skillnaderna mellan ingenjörer och icke-ingenjörer tycks ingenjörerna stå för en större rörlighet på arbetsmarknaden. Både när det kommer till att själva, på eget initiativ, söka sig till nya jobb liksom i kontakten med rekryterare. Nästan två tredjedelar (65 procent) av de svarande som idag är och arbetar som, eller utbildar sig till, ingenjörer har sökt jobb eller blivit kontaktade av en rekryterare under de senaste tre månaderna. Mindre än hälften (42 procent) av de svarande som inte är ingenjörer har upplevt detsamma. Vad som kan vara en ögonöppnare för vissa är hur intensiv konkurrensen är. Nästan två tredjedelar av ingenjörerna vi pratat med har blivit kontaktade av en rekryterare eller sökt jobb bara under de senaste tre månaderna. 6 5 kompetenskriget att vara en attraktiv arbetsgivare från knegare till artist en rörligare arbetsmarknad 6 från knegare till artist en rörligare arbetsmarknad

5 KOMPETENSKRIGET VIKTEN AV ATT VARA EN GOD ARBETSGIVARE På en alltmer lättrörlig arbetsmarknad är det viktigt att uppfattas som en god och attraktiv arbetsgivare bland potentiella medarbetare och många värderar idag mjukare värden som arbetsmiljö och eget inflytande framför lönen. När arbetsmarknaden blir alltmer lättrörlig är det viktigt att vara en god arbetsgivare. Både för att behålla befintlig kompetens och attrahera ny. Vår undersökning visar att en klar majoritet av de svarande verkar trivas bra på sina jobb. Tre av fyra säger att de sannolikt, eller mycket sannolikt, skulle rekommendera andra att söka jobb hos sin nuvarande arbetsgivare. Inom industrin skulle dock en fjärdedel troligtvis inte rekommendera andra att söka jobb hos sin nuvarande arbetsgivare. När samma fråga ställs till personer utanför industrin svarar mer än en femtedel (21 procent) att de troligtvis inte skulle rekommendera andra att söka jobb hos sin nuvarande arbetsgivare. ARBETSMILJÖ OCH INFLYTANDE RANKAS HÖGRE ÄN LÖN I VALET AV ARBETSGIVARE TRE AV FYRA SKULLE REKOMMENDERA SIN ARBETSGIVARE 63 % 67% INFLYTANDE INDUSTRIANSTÄLLDA BESKRIVER SIG SJÄLVA SOM FLEXIBLA, ANSVARSFULLA OCH NOGGRANNA LÖN 73 % ARBETSMILJÖ Vid ett tillfälle fick de svarande i undersökningen ranka vilka faktorer som är viktigast i valet av en ny arbetsgivare. Det visade sig att faktorer som god psykisk arbetsmiljö och inflytande över den egna arbetssituationen står högre än exempelvis lön. När de svarande istället fick beskriva sig själva verkar de vanligaste personlighetsdragen för industrianställda vara flexibel, ansvarsfull och noggrann och de mindre vanliga team-player, utmanare och ledare. När samma fråga ställdes till personer utanför industrin beskrev de sig i högre utsträckning som team-players och mindre som kreativa. FLEXIBEL ANSVARSFULL NOGGRANN LEDARE TEAM-PLAYERS är vanligare utanför industrin 7 8 kompetenskriget vikten av att vara en god arbetsgivare kompetenskriget vikten av att vara en god arbetsgivare

6 TVÅ TREDJEDELAR GRANSKAR POTENTIELLA ARBETSGIVARE Mer än två tredjedelar (71 procent) uppger att det är ganska eller mycket sannolikt att de skulle söka information om vad redan anställda tycker om en arbetsgivare de söker jobb hos. Med dagens tillgång till internet och sociala medier kan den som är nyfiken ganska enkelt hitta information om hur en arbetsgivare uppfattas bland sina anställda. Det är därför viktigt att upprätthålla ett gott anseende och att vara transparent i dagens konkurrensutsatta arbetslandskap. Med det allmänt sjunkande förtroendet för traditionella auktoriteter kommer de chefer som lyckas öka företagets anseende genom att göra ambassadörer av sina redan anställda att vinna en stor fördel i kriget om kompetensen kompetenskriget vikten av att vara en god arbetsgivare 10 kompetenskriget vikten av att vara en god arbetsgivare

7 INDUSTRI PÅ BESTÄLLNING ATT VÅGA OMFAMNA FÖRÄNDRING I tillverkningsbranschen ser vi nu uppkopplade maskiner, snabbare produktionsprocesser och förändrade kompetenskrav. Förändringsbenägenhet är A och O och frågan är om företagen är ordentligt rustade? VILJA ATT TÄNKA NYTT SJÄLVSTÄNDIGHET SAMARBETSFÖRMÅGA VAR TREDJE MEDARBETARE SAKNAR SINA KOLLEGORS VILJA ATT TÄNKA NYTT INDUSTRIANSTÄLLDA ÖNSKAR IBLAND ATT DERAS KOLLEGOR VORE MER SJÄLVSTÄNDIGA 23 % 27 % 31 % KREATIVITET 19 % Vi står inför stora utmaningar och förändringar inom tillverkningsbranschen. Trots detta uppger nästan var tredje (31 procent) av de svarande i vår undersökning att de saknar viljan att tänka nytt hos sina kollegor och medarbetare. För arbetande inom industrin kommer avsaknaden av självständighet (27 procent) och samarbetsförmåga (23 procent) hos sina kollegor och medarbetare på andra respektive tredje plats. Arbetande utanför industrin saknar i högre utsträckning kreativiteten hos sina kollegor och medarbetare (26 procent). ANSTÄLLDA UTANFÖR INDUSTRIN ÖNSKAR I STÖRRE UTSTRÄCKNING ATT DERAS KOLLEGOR VAR MER KREATIVA VILJA ATT TÄNKA NYTT 31 % Viljan att tänka nytt saknas även hos den närmsta chefen. Av de svarande uppger nästan var fjärde (24 procent) att de saknar viljan att tänka nytt hos sin närmsta chef. Denna andel var lika stor bland de som arbetar inom och utanför industrin. SJÄLVSTÄNDIGHET SAMARBETSFÖRMÅGA KREATIVITET 23 % 20 % 26 % industri på beställning att våga omfamna förändring industri på beställning att våga omfamna förändring

8 VAR FJÄRDE MEDARBETARE SAKNAR NÄRMSTA CHEFENS VILJA ATT TÄNKA NYTT VAR TREDJE MEDARBETARE UPPLEVER ATT DE INTE TILLÅTS AVSÄTTA TID FÖR INNOVATION Det är oroväckande att den mest saknade egenskapen både bland chefer och kollegor är viljan att tänka nytt en egenskap som är affärskritisk för alla företag som vill behålla, för att inte tala om att stärka, sin konkurrenskraft. Kanske hänger viljan att tänka nytt ihop med medarbetarnas utrymme för innovation. Många arbetsgivare pratar idag om vikten av innovation men dessvärre avspeglas detta inte i hur medarbetarna uppfattar att de tillåts avsätta tid för just innovation. Nästan var tredje (31 procent) av de svarande som arbetar idag upplever att arbetsgivaren inte alls, eller i liten utsträckning, låter medarbetarna avsätta tid för innovation kompetenskriget att vara en attraktiv arbetsgivare industri på beställning att våga omfamna förändring 14 industri på beställning att våga omfamna förändring

9 KOMPETENSUTVECKLING NYA KRAV PÅ DAGENS ARBETSGIVARE Kontinuerligt lärande och kompetensomställning kommer att vara viktiga framgångsfaktorer för industriföretag. EN TREDJEDEL AV DE INDUSTRI- ANSTÄLLDA TYCKER INTE ATT DE HAR NYTTA AV SIN UTBILDNING I DET DAGLIGA ARBETET Kompetens och kompetensutveckling är ständigt aktuella frågor. I vår undersökning anser dock knappt två av tre (66 procent) av de anställda inom industrin att de i viss eller hög utsträckning har nytta av sin utbildning i sitt dagliga arbete. Samma andel för de som arbetar utanför industrin är mer än fyra av fem (81 procent). En tredjedel av de industrianställda tycker att de i liten eller ingen utsträckning har nytta av sin utbildning i det dagliga arbetet. Däremot upplever många att deras kompetens är efterfrågad på arbetsmarknaden. Tre av fyra industrianställda känner att deras kompetens är ganska eller mycket efterfrågad. Motsvarande siffra bland arbetande utanför industrin är hela 85 procent. Nästan en fjärdedel (23 procent) av de anställda inom industrin känner att deras kompetens inte är särskilt, eller alls, efterfrågad. EN KLAR MAJORITET UPPLEVER ATT DERAS KOMPETENS ÄR EFTERFRÅGAD PÅ ARBETSMARKNADEN 75 % 85 % Om vi gör en jämförelse mellan ingenjörer och icke-ingenjörer så framgår det att ingenjörer betraktar sin kompetens som betydligt mer efterfrågad än vad icke-ingenjörer gör. Fyra av fem ingenjörer svarar att de känner att deras kompetens är ganska eller mycket efterfrågad medan samma andel för ickeingenjörer är knappt tre av fem (59 procent). INDUSTRIANSTÄLLDA ANSTÄLLDA UTANFÖR INDUSTRIN kompetensutveckling - nya krav på dagens arbetsgivare kompetensutveckling - nya krav på dagens arbetsgivare

10 1/4 VAR FJÄRDE INDUSTRIANSTÄLLD UPPLEVER DET SVÅRT ATT SKAFFA DEN KOMPETENS SOM KRÄVS FÖR ATT ÖKA SIN ATTRAKTIVITET PÅ ARBETSMARKNADEN TVÅ AV FEM INDUSTRIANSTÄLLDA ANSER ATT DET ÄR ARBETSGIVARENS ANSVAR ATT MEDARBETARE KOMPE- TENSUTVECKLAS De som arbetar utanför industrin upplever i högre grad än de som arbetar inom industrin att de kan skaffa sig den kompetens som krävs för att öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden. Mer än fyra av fem (83 procent) av de som arbetar utanför industrin upplever att de i viss eller hög utsträckning har möjlighet att skaffa sig önskvärd kompetens medan samma andel för industrianställda är tre av fyra (74 procent). Nästan var fjärde (24 procent) industrianställd svarar att de i låg eller ingen utsträckning kan skaffa sig den kompetens de behöver för att öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden. Det kan visa sig vara en utmaning när en ansenlig andel uppfattar det som svårt att utveckla sin kompetens idag och många anser att kompetensutveckling är arbetsgivarens snarare än den anställdes eget ansvar. Bland de arbetande inom och utanför industrin syns också en skillnad i uppfattningen om vem som ansvarar för medarbetarnas kompetensutveckling. Mer än två av fem (45 procent) industrianställda anser att det är arbetsgivarens ansvar att se till att medarbetarna kompetensutvecklas samma andel bland anställda utanför industrin är nästan en av tre (32 procent). Nära hälften (49 procent) av de anställda utanför industrin anser att ansvaret vilar på individen själv. Knappt en av tre (30 procent) industrianställda anser detsamma. 17 kompetensutveckling - nya krav på dagens arbetsgivare 18 kompetensutveckling - nya krav på dagens arbetsgivare

11 DEN NYA GIG-EKONOMIN ATT VÅGA UTMANA DET TRADITIONELLA Det är i förhållningssättet till karriären som vi märker det största skiftet bland människorna vi möter. Företag bör överväga om de har möjlighet att erbjuda andra anställningsformer än den traditionella fasta när 1/2 HÄLFTEN FÖREDRAR EN fler vill ha något annat. FLEXIBEL OCH OMVÄXLANDE ANSTÄLLNING FRAMFÖR EN TILLSVIDAREANSTÄLLNING Ordet gig-ekonomi ter sig kanske inte som en nyhet längre. Däremot bekräftar vår undersökning jakten på en ny typ av anställningsform och att det idag är få som drömmer om att tillbringa livet på en och samma arbetsplats. Hälften av alla svarande uppger i vår undersökning att de föredrar en flexibel och omväxlande anställning framför en tillsvidareanställning med långsiktiga uppdrag på en och samma arbetsplats (47 procent). En av fem skulle också föredra att arbeta som egenföretagare om de hade möjlighet att välja. En annan tendens vi ser i vår undersökning är att allt fler inom tillverkningsbranschen skulle vilja vara sin egen chef. Mer än tre fjärdedelar (77 procent) av de svarande som arbetar inom industrin uppger att de skulle vilja vara sin egen chef. Av de svarande som inte arbetar inom industrin uppger nästan tre av fem (59 procent) att de skulle vilja vara sin egen chef. TRE FJÄRDEDELAR AV DE SOM ARBETAR INOM INDUSTRIN SKULLE VILJA VARA SIN EGEN CHEF den nya gig-ekonomin - att våga utmana det traditionella den nya gig-ekonomin - att våga utmana det traditionella

12 SAMMANFATTNING En stor andel av medarbetarna inom tillverkningsbranschen anser att det är positivt för karriären att byta arbetsgivare oftare än vad man kanske själv gör. Många önskar även en mer flexibel och omväxlande anställningsform än den traditionella tillsvidareanställningen. Majoriteten verkar vara nöjda med sina arbetsgivare och skulle rekommendera dem till andra jobbsökande. Samtidigt verkar många sakna sin närmsta chefs och sina kollegors vilja att tänka nytt och många upplever att de inte tillåts avsätta tid för innovation under sin arbetstid. I valet av arbetsgivare tycks en god psykisk arbetsmiljö och inflytande över den egna arbetssituationen värderas högre än exempelvis lön. Många säger också att de skulle söka information om vad redan anställda tycker om den arbetsgivare man söker jobb hos och därför är det viktigt att vara transparent och upprätthålla ett gott anseende mot både externa och interna intressenter. Trots att många upplever att deras kompetens är efterfrågad på arbetsmarknaden känner många arbetande inom industrin att de har svårt att skaffa sig den kompetens som behövs för att öka sin attraktivitet. Industrianställda anser i högre utsträckning att ansvaret för medarbetarnas kompetensutveckling ligger hos arbetsgivaren medan arbetande utanför industrin tycker att ansvaret ligger på individen själv. Vi ser att allt fler eftersträvar en känsla av frihet och personlig utveckling på arbetsmarknaden och detta ställer nya krav på ledarskapet. Vi möter redan nu en kompetenskår som kan tänka sig att byta jobb oftare, vill ha mer flexibilitet och vill styra över sin egen tid genom att vara sin egen chef. Detta kräver oerhört mycket av både dagens och framtidens chefer och frågan är hur många som är rustade och har det ledarskapet som krävs? Helena Skåntorp, VD och Koncernchef Lernia AB 21 sammanfattning

13 OM UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGSINSTITUT: United Minds på uppdrag av Lernia INSAMLINGSMETOD: Webbenkät till digitala paneler via Cint INSAMLINGSPERIOD: 3-8 februari 2017 TOTALT ANTAL INSAMLADE SVAR: 1008 personer URVALSGRUPP: Mellan år Civilingenjör, högskoleingenjör eller gymnasieingenjör (examen eller under utbildning) eller anställd inom tillverkningsbranschen KONTAKT: Annika Roupé Marknads- och Försäljningsdirektör E-post: Mobil:

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

STAR WARS & FRAMTIDENS LEDARSKAP. Anna Stenberg, WES

STAR WARS & FRAMTIDENS LEDARSKAP. Anna Stenberg, WES STAR WARS & FRAMTIDENS LEDARSKAP Anna Stenberg, WES 2017-05-31 Bridging the competence gap Varför mångfald? Ökad kreativitet och innovationskraft Ökad tillväxt, lönsamhet och aktieavkastning Starkare arbetsgivarvarumärke

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Flexibelt arbetsliv viktigt för unga Ökad dialog krävs i det flexibla arbetslivet Majoriteten av de nyexaminerade inom Juseks medlemsgrupper har möjlighet att påverka

Läs mer

7. Öka kompetensen och attraktiviteten

7. Öka kompetensen och attraktiviteten 7. Öka kompetensen och attraktiviteten All utveckling kommer från motiverade, engagerade och kompetenta medarbetare som gemensamt strävar mot verksamhetens mål. Det är således avgörande att medarbetarnas

Läs mer

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 En studie om psykisk ohälsa på jobbet Arbetsgivare likaväl som anställda har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och

Läs mer

(Framsida) Unga om drömjobbet. Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb

(Framsida) Unga om drömjobbet. Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb (Framsida) Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb januari 2011 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 Sammanfattning... 6 Det här tycker SKTF...

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet Annika Zika-Viktorsson & Hans Björkman En innovation är en idé som omsatts i praktiken. En innovation kan vara en ny produkt eller tjänst, men också något

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys AGENDA Värderingsskillnader mellan generationer Trenderna som omformar arbetsmarknaden Arbetslivsvärderingar

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 KREATIVITET PÅ JOBBET

Manpower Work life Rapport 2012 KREATIVITET PÅ JOBBET Manpower Work life Rapport 2012 KREATIVITET PÅ JOBBET Kreativitet och innovation är två begrepp som på senare tid kommit att få allt mer uppmärksamhet. I förra upplagan av MP Work life fokuserade vi på

Läs mer

HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering

Läs mer

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen VD, Rasmussen Analys AB Tre skiften som omformar arbetsmarknaden Värderingsskiftet bland dagens unga Arbetslivsvärderingar

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Emotional_Engagement_062513_wpEMEA KÄNSLORNAS BETYDELSE

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Kompetensfo rso rjningsplan

Kompetensfo rso rjningsplan Sida: 1 av 7 Kompetensfo rso rjningsplan Arbetsförmedlingens utmaningar inom kompetensförsörjning under 2016. Sida: 2 av 7 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Långsiktig kompetensförsörjning... 3 Utmaningar

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats

Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats 9 dec 2013 Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats Anna lägger till samma bild som i inbjudan. Om undersökningen 2 Undersökning i två delar Online

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3 Företag växer på olika sätt s rekryteringsenkät del 3 Inledning På vilket sätt vill företag växa? Och varför föredrar vissa företag att växa på andra sätt än genom att tillsvidareanställa personal? De

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING

NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING 2 Next office ABW Next office ABW 3 NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING I vår version av den aktivitetsbaserade arbetsmiljön, Next Office ABW, erbjuder vi ett helhetsgrepp

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

april 2014 Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb

april 2014 Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb april 2014 Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Drömjobbet Där jag har intressanta arbetsuppgifter, bra arbetskamrater

Läs mer

STUDENTRAPPORTEN 2013

STUDENTRAPPORTEN 2013 STUDENTRAPPORTEN 2013 Studentum Studentum är med sina cirka 500 000 besökare varje månad, Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier. Visionen är att samla alla eftergymnasiala utbildningar

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX NORDEN SEPTEMBER 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX Vi på är stolta över att för tredje året i rad ha genomfört undersökningen

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer