Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p"

Transkript

1 Så fungerar S:t Göranmodellen Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön 0,5p 1,5p 1,0p 0,6p

2 Vad är S:t Göranmodellen? S:t Göranmodellen är ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning på Capio S:t Görans Sjukhus. Det innehåller en överenskommelse mellan arbetsgivaren och Kommunal samt Vårdförbundet om schemaläggning och lön enligt en poängbaserad modell. Målet är att skapa en attraktiv arbetsplats med stora möjligheter till individuellt anpassade arbetstider. S:t Göranmodellen ska bidra till ett positivt arbetsklimat, välmående medarbetare, hög kvalitet inom verksamheten, kontinuerligt balanserad bemanning och god arbetsmiljö. Vilka fördelar innebär den för mig som anställd? S:t Göranmodellen ger dig flexibilitet och möjlighet att välja hur du vill jobba, både hur mycket och när, utifrån verksamhetens behov. Du kan i perioder arbeta mer och spara ihop poäng som du sedan tar ut i lön eller ledighet. I andra perioder kan du arbeta mindre men ändå få ut en garanterad månadslön. Du lägger själv ett önskeschema utifrån hur du vill jobba och tillsammans med dina kollegor och din chef jämkar du sedan samman det till ett schema som fungerar för alla inblandade och passar verksamhetens patienternas behov. Att vara med i S:t Göranmodellen innebär att du måste vara med och ta ett ansvar för att bemanningen på din enhet fungerar bra, så vi kan fortsätta ge en god vård i en bra arbetsmiljö. Gäller den mig? S:t Göranmodellen gäller alla medarbetare som arbetar som undersköterska eller sjuksköterska. S:t Göranmodellen gäller oavsett om du är fast anställd eller har en tidsbegränsad anställning (vikariat), men däremot inte timanställningar. Tidsbegränsade anställningar måste vara minst 4 månader långa för att modellen ska gälla. Du måste även jobba minst 50 % för att S:t Göranmodellen ska gälla.

3 Kan jag gå ur S:t Göranmodellen? Det finns under särskilda omständigheter möjlighet att gå ur S:t Göranmodellen men du måste i så fall diskutera det med din chef och få det godkänt utifrån verksamhetens behov. Om du går ur S:t Göranmodellen gäller bestämmelserna i det generella kollektivavtalet för t.ex. ersättning och arbetstider. Mer detaljer kring reglerna för att gå ur hittar du i Lokalt kollektivavtal om S:t Göranmodellen som finns på intranätet. Hur fungerar S:t Göranmodellen? Grundstommen i S:t Göranmodellen är att tiden du arbetar poängsätts. Mindre attraktiva arbetspass på t.ex kvällar, nätter och helger ger ett högre antal poäng medan mer attraktiva pass på dagtid ger ett lägre antal poäng per pass. Detta beskrivs i en särskild poängtabell, som finns att läsa på din avdelning. De poäng du får för din arbetade tid samlas sedan i en poängbank. Poängsaldot varje månad utgör sedan grunden för din lön. I S:t Göranmodellen finns inget mått på hur många timmar eller arbetspass du måste arbeta varje månad, utan det bestäms i första hand av behovet av bemanning på din arbetsplats i kombination med hur mycket du själv vill jobba. En heltidslön motsvaras av 165 poäng per månad. Om du är anställd på heltid har du alltid rätt att arbeta ihop minst denna mängd. Beroende på verksamhetens behov och dina egna önskningar kan du få över 165 poäng genom att arbeta fler pass eller pass med högre poängsättning. Dessa adderas då till din personliga poängbank. Det finns även möjlighet, om du själv önskar och om verksamheten så tillåter, att arbeta mindre än 165 poäng. Skillnaden mellan faktiskt arbetade poäng (t.ex. 140 poäng) och 165 poäng i poängbanken som ett minusbelopp (165 poäng 140 poäng = 25 minuspoäng).

4 Poängbank Som medarbetare har du en personlig poängbank där dina arbetade poäng samlas. Varje gång du arbetar mer än 165 poäng per månad adderas dessa plus-poäng till poängbanken. När du arbetar mindre än 165 poäng per månad dras dessa minuspoäng från poängbanken. Du har rätt att spara upp till 550 poäng i din poängbank. Alla poäng över det betalas automatiskt ut vid nästa löneutbetalning. Du kan ta ut valfri mängd poäng från poängbanken i form av lön i samband med löneutbetalning. Meddela i så fall din lönekonsult i förväg (innan dagen för lönekörning aktuell månad) om att du önskar detta. Du kan också ta ut dina poäng i form av ledighet, om din chef godkänner det. Observera att du inte kan ta ut fler poäng i form av lön än vad du har i din poängbank inklusive aktuell månads poäng. Det går alltså inte att lägga sig på minus i poängbanken genom att ta ut poäng i form av lön. Du får ha maximalt minus 40 poäng i din poängbank. Om denna gräns överskrids dras motsvarande antal poäng i pengar från din nästa lön. Om du avslutar din anställning på sjukhuset betalas alla poäng i din poängbank ut vid din sista löneutbetalning. Eventuella minuspoäng dras av från den sista lönen. Garanterad månadslön Du får alltid en garanterad månadslön utifrån ditt anställningsavtal oavsett hur ditt schema och poängsaldo ser ut den månaden, så länge du inte ligger mer än 40 poäng minus i poängbanken. Hur räknas poäng om till pengar? Varje poäng är värd en timlön. Timlönen räknas ut genom att dela din överenskomna garantilön med 165.

5 Räkneexempel sjuksköterskan Anna Vi tar nyanställda sjuksköterskan Anna som räkneexempel. Hon har en månadslön på kr. Det är hennes garanti lön som hon alltid får ut varje månad. Den motsvarar 165 poäng och ger en timlön på /165 = 145,5 kr. Anna vill spara ihop till en weekendresa till Rom och därför jobbar ihop till 195 poäng under en månad. De 30 poäng extra som hon jobbat ihop till är värda 30 x 145,5 = 4365 kr. Av dem sparar hon 15 poäng och tar ut 15 poäng i pengar. Hennes utbetalda lön den månaden blir ,5 kr och poängbanken = 15 poäng. Under nästa månad reser hon på en lång-weekend till Rom och arbetar bara ihop till 153 poäng. Det kostar henne 12 poäng ( ). Hennes utbetalda lön blir garantilönen på kr och hon får 3 poäng kvar i poängbanken. Schemaläggning I S:t Göranmodellen arbetar du efter ett så kallat önskeschema där du lägger in förslag i schemaläggningssystemet TimeCare på hur du vill att ditt schema ska se ut den kommande månaden. Arbetstidslagens regler för dygns- och veckovila finns inlagt i schema läggningssystemet, så det går inte att lägga ett schema som bryter mot dem. Efter en viss tidpunkt inför varje schemaperiod, som chefen på din enhet bestämmer, ska alla medarbetares förslag på schema vara inlämnade. Efter det kommer en så kallad diffningsperiod då du och de andra medarbetarna på din enhet tillsammans anpassar era scheman så att de fyller behovet av bemanning. När det är klart fastställer sedan din närmaste chef schemat. Det ska göras senast 14 dagar innan det börjar gälla.

6 Gemensamt ansvar Du, dina kollegor på arbetsplatsen, och din chef har ett gemensamt ansvar för att bemanningen fungerar på din enhet så att vi kan ge en god vård, varje dag och varje timme. Din arbetstid bestäms i första hand av det behovet, och i andra hand av hur du själv vill arbeta. Därför kan ditt schema komma att se olika ut vid olika perioder och ge olika antal poäng, och schemat kan också skilja sig mycket åt mellan olika medarbetare. Deltid, sjukskrivning, och tjänstledighet Om du arbetar deltid så räknas det garanterade antalet poäng per månad om utifrån din sysselsättningsgrad. Om du t.ex. arbetar 80 % av heltid så har du rätt att arbeta ihop till 132 poäng (165*0,80). Om du blir sjukskriven så beräknas den sjuklön du får de första 14 dagarna på det antal poäng du skulle ha jobbat under perioden om du inte blivit sjuk. Om du blir sjukskriven på deltid så beräknas arbetstiden utifrån 38,25 tim/vecka för sjuksköterskor och 37 tim/vecka för undersköterskor. Räkneexempel: en sjuksköterska är sjukskriven 25 % av sin grundanställning på 100 %. Om man tar 38,25 tim/vecka x 0,25 = 9,5 tim/vecka, vilket sedan ger 38,25 tim 9,5 tim = 28,75 tim/vecka. Detta är det antal timmar som hon/han ska arbeta per vecka oavsett antal poäng som arbetet genererar. Rätt till ledighet Du som arbetar enligt S:t Göranmodellen har rätt till 9 lediga dagar per fyra veckor. Om du själv vill kan du lägga ditt schema så att du får färre lediga dagar än så.

7 Semesterdagar Din semester styrs av gällande kollektivavtal och räknas i antalet dagar. Om du har sparade semesterdagar vid årets slut räknas dessa om till poäng och läggs till i din poängbank. Poängförhöjning Ibland kan bemanningsbehovet på en enhet ändras efter det att schemat är fastlagt. Din chef har då möjlighet att låta medarbetare arbeta extra utöver schemat, med en förhöjning av 0,6 poäng extra per arbetad timme. Detta förutsätter att medarbetaren tillfrågas max 10 dagar innan aktuellt arbetspass. Byte av pass Om din chef godkänner och det inte bryter mot arbetstidslagen får du byta pass med en annan medarbetare på din enhet. Du får då den poängersättning som gäller för det aktuella passet. Detta räknas inte som poängförhöjning. Förskjuten arbetstid Om du har lagt ett visst schema, men sedan beordras av din chef att arbeta ett annat pass så får du den poängersättning som är högst av de två passen. T.ex. om du blir flyttad från ett nattpass till ett dagpass får du ändå lika många poäng som du skulle ha fått för nattpasset, och om du blir flyttad från ett dagpass till nattpass så får du dina poäng utifrån nattpasset.

8 Kontakt och mer information Vid frågor om schemaläggning, ledighet m.m. kontakta i första hand din chef. Din lönekonsult kan svara på frågor runt din lön. Om du har frågor om S:t Göranmodellen i sig är du välkommen att kontakta HR-avdelningen via växeln, tel Du kan också läsa mer på intranätet, sök på S:t Göranmodellen. Där finner du även det lokala kollektivavtalet i sin helhet. Capio S:t Görans Sjukhus Sankt Göransplan 1, Stockholm tel ,

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning Schyssta schemat Praktiska råd om schemaläggning TILLHÖR: Innehåll Inledning 3 Avtalet stryr 4 Arbetstid enligt lagen 6 Arbetstidens förläggning 9 Andra lagar som påverkar 13 Inte bara schemaläggning 14

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se

Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se Som timvikarie i Region Gävleborg har du oändligt med möjligheter. Det är nu din jobbresa inom sjukvården tar fart på riktigt. Du har nu

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Personalhandbok För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Arbetsgivare s 2 Styrelse och kontor Arbetsgivarorganisation

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Användarmanual Självservice arbetstagare

Användarmanual Självservice arbetstagare Användarmanual Självservice arbetstagare Innehållsförteckning Vad innebär självservice för dig? 3 Support 3 Kom igång 3 Inloggning 4 Inställningar 4 Kalender 5 Viktigt att veta 5 Grundfunktioner 5 Rapportering

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Stöd till vuxna funktionsnedsatta Gåvor Omkostnader för personal I princip skall assistenten inte ta emot gåvor eller pengar. Vid olika aktiviteter tillsammans med brukaren ersätts assistenten max 80 kronor

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Varför vill Region Skåne omförhandla sina arbetstidsavtal?

Varför vill Region Skåne omförhandla sina arbetstidsavtal? Nedanstående material har skickats ut från Region Skåne till Vårdförbundet, anställda, och chefer på SUS (Vårdförbundets anmärkning) Region Skånes frågor och svar om arbetstidsavtal. Varför vill Region

Läs mer

Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema.

Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema. Handbok för Vision Ekumeniskas tidsschema 2013 Introduktion Tidsschemat är framtaget för anställda med förtroendearbetstid hos arbetsgivare som är anslutna till Arbetsgivaralliansen Bransch Trossamfund

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Arbetstidsmodell. Projektrapport

Arbetstidsmodell. Projektrapport Arbetstidsmodell Projektrapport Susanne Pohlman-Ericsson Projektledare September 2009 1 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Syfte... 5 Projektplanering... 6 Projektorganisation... 6 Milstolpeplan...

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Att vara personlig assistent Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett personligt utformat stöd som ges åt person

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Löpande översyn av avtalstolkningar görs av den partsammansatta avtalsgruppen och presenteras i detta dokument.

Löpande översyn av avtalstolkningar görs av den partsammansatta avtalsgruppen och presenteras i detta dokument. Arbetsinstruktion Dokumentnummer 2855 Version 1.0 Frågor och svar, avtalstolkningar Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Anders Wessmark Handläggare: Nils-Göran Pärlemar Enhet: P 1. Syfte Syftet

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window Självservice/Aditro Window 1 (18) Personalkontoret 2015-04-07 Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window På startsidan ser du: Meddelanden som just nu visar löneutbetalningsdatum. Klockan flexar

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer