Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Medarbetarenkät 2010 Under hösten 2010 genomförs denna enkät som riktar sig till medarbetare i Eslövs kommun. Syftet med undersökningen är att kunna utveckla kommunen för medarbetarnas och medborgarnas bästa. Frågorna handlar framför allt om arbetsmiljön på din arbetsplats, din personliga arbetssituation och ledarskapet på din arbetsplats. Medarbetarenkäten kommer att genomföras vartannat år och återkopplingen av resultatet presenteras av din närmaste chef. Dina åsikter är mycket viktiga och det är bra om du anstränger dig för att svara på alla frågorna så ärligt som möjligt. Arbetar du på mer än en arbetsplats väljer du att svara utifrån den arbetsplats där du har flest arbetstimmar. Du är självklart anonym, det finns ingen möjlighet att identifiera vem som svarat vad. Alla frågorna måste besvaras (vilket markeras med en röd * ), men om det är någon fråga som du inte anser dig kunna besvara använd då svarsalternativet - kan inte besvara frågan. Undrar du över något, fråga din närmaste chef. Hur är arbetsmiljön på din arbetsplats? Följande frågor handlar om hur det är på din arbetsplats. Om du arbetar på flera ställen eller med olika arbetsgrupper, svara utifrån den plats du oftast är på och de personer du oftast arbetar med. Jag upplever att stämningen är god på min arbetsplats Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer bara delvis Instämmer inte alls Jag anser att vi samarbetar bra när vi utför gemensamma arbetsuppgifter. Jag kan ge exempel på hur jag visar uppskattning för de insatser som mina arbetskamrater bidrar med

2 Jag vet vilka mål som gäller för min arbetsplats Jag har möjlighet att vara delaktig i utformningen av arbetsplatsens mål Jag kan ge exempel på hur jag bidrar till att uppnå arbetsplatsens mål Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer bara delvis Instämmer inte alls Jag kan se att min kompetensutveckling bidrar till att arbetsplatsens mål uppnås Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer bara delvis Instämmer inte alls Jag anser att alla på min arbetsplats har möjlighet att få kompetensutveckling Jag anser att vi på min arbetsplats följer upp kompetensutvecklingsinsatser

3 Jag kan ge exempel på hur vi på min arbetsplats förbättrat vårt sätt att arbeta Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer bara delvis Instämmer inte alls Jag anser att samverkan mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivaren fungerar bra på min arbetsplats Jag upplever att trakasserier, såsom nedsättande eller kränkande uppträdanden eller kommentarer, inte förekommer på min arbetsplats Jag anser att det tydligt framgår att trakasserier inte tolereras på min arbetsplats Jag kan ge exempel på hur vi på arbetsplatsen löser eventuella konflikter Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer bara delvis Instämmer inte alls

4 Hur är din arbetssituation? Dessa frågor handlar om din personliga arbetssituation och hur du själv upplever den. Ta inte hänsyn till hur andra arbetskamrater eller din chef (arbetsledare) brukar beskriva arbetet. Med utvecklingsmål avses de mål som du tillsammans med din chef har kommit överens om, för din personliga utveckling och för din roll i verksamheten. Jag trivs bra på jobbet Jag trivs bra med mina arbetstider Jag kan ge exempel på hur min kompetensutveckling har haft betydelse för mig att förbättra mitt arbete Jag kan ge exempel på vilka kriterier som ligger till grund för min lön Jag har utvecklingssamtal med min chef minst en gång per år Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer bara delvis Instämmer inte alls

5 Jag har egna utvecklingsmål Jag har möjlighet att vara delaktig i utformningen av mina egna utvecklingsmål Jag anser att jag har balans mellan arbete, fritid och eventuellt föräldraskap Jag kan på ett tillfredsställande sätt hantera den stress som ibland förekommer i arbetet Jag har möjlighet att få stöd och hjälp av min chef vid hög arbetsbelastning

6 Vad tycker du om ledarskapet på din arbetsplats? Följande frågor handlar om ledarskapet på din arbetsplats, dvs. din närmaste chef (arbetsledare, inte t.ex. teamledare). Har du flera chefer, svara utifrån den du oftast har kontakt med. Jag anser att min relation till min närmaste chef är god. Jag uppmuntras av min chef att vara delaktig i frågor som rör min arbetsplats. Jag upplever att jag får återkoppling av min chef på det arbete jag utför. Jag anser att vi på min arbetsplats uppmuntras av vår chef till att förbättra våra resultat. Jag anser att min chef skapar förutsättningar för mig att få kompetensutveckling.

7 Jag anser att jag får stöd av min chef att ha balans mellan arbete, fritid och eventuellt föräldraskap. Jag vet vilka förutsättningar min chef har för att stötta mig och utveckla arbetsplatsen. Jag känner mig trygg när jag framför synpunkter till min chef och blir inte utpekad eller negativt bemött för det jag säger. Beskriv Eslövs kommun som arbetsgivare Avslutningsvis kommer några frågor om Eslövs kommun som arbetsgivare. Försök se din bild av Eslövs kommun som organisation. Jag känner stolthet över mitt arbete. Jag skulle rekommendera en bekant att söka jobb i Eslövs kommun.

8 Bakgrundsfakta Följande frågor handlar om på vilken arbetsplats du arbetar. Enkäten är helt anonym men för att kunna använda enkäten för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö måste du ange på vilken arbetsplats du arbetar. Arbetar du på mer än en arbetsplats anger du den där du har flest arbetstimmar. Jag arbetar på (förvaltning) Arbete och Försörjning Barn och Familj Gymnasie och Vuxenutbildning Kommunledningskontoret Kultur och Fritid Miljö och Samhällsbyggnad Service och Teknik Vård och Omsorg Jag arbetar inom avdelning (BoF): Central administration Förskolan Grundskolan Resursavdelning Arbetsplatsens namn Central administration Central administration-chefer Assistenter (Per Jönsson) Ledningsgrupp (Lisa Bäck) Personalfunktion (Åsa Gustafsson) Arbetsplatsens namn Grundskolan Grundskolan-chefer Billinge skola F-3 Bredablick Byablick Ekenässkolan 7-9 Flyinge skola F-6 Fridasroskolan F-6 Harlösa skola F-6 Källebergskolan Loftebyskolan Marieskolan F-6 Mobila resursskolan Modersmål Norrevångsskolan F-9 Odenskolan Sallerupsskolan F-6 Stehagsskolan F-6 Västra skolan F-6

9 Ölyckeskolan F-9 Östra skolan F-6 Östra Strö skola F-6 Arbetsplatsens namn Förskolan Förskolan-Chefer Alebo Aspebo Backabo Bergabo Billinge förskola Birkebo Bokebo Dannemannen Ekebo Fridebo Jonasbo Lindebo Lönnebo Gyabo Hasslebo Häggebo Mattisborgen Mariebo Munkebo Norrebo Nunnebo Pegasus Skogsgläntan Sibbebo Skyttebo Språkförskolan Toftabo Trollet Trollhassel Västerbo Åkerbo Ängabo Österbo Arbetsplatsens namn Resursavdelning Resursavdelning-chefer Barn- och elevstödsenheten Förebyggande enheten Utredningsenheten Öppenvårdsenheten Arbetsplatsens namn GoV GoV-chefer Central administration Gymnasiet

10 Komvux/SFI Yrkeshögskolan Arbetsplatsens namn Klk Klk-chefer Ekonomienheten Expoloatering och näringslivsenheten Kanslienheten Medborgarcentrum Personal- och utvecklingsenheten Arbetsplatsens namn MoS MoS-chefer Administration Gata Trafik och park Miljö Stadsbyggnad VA- kontorspersonal VA- drift och anläggningspersonal Arbetsplatsens namn SoT SoT-chefer Administration Fastighet IT Måltid Projekt Städ Jag arbetar inom verksamhetsområde (VoO) Handikappomsorg Äldreomsorg Förvaltningsgemensamt Arbetsplatsens namn Förvaltningsgemensamt Förvaltningsledning/Utvecklingsgrupp EW-Chefsgrupp Handikapp/LSS A-BL-Chefsgrupp Äldreomsorg GN-VoO Administrativa enheten AH-Personalenheten

11 Arbetsplatsens namn Handikappomsorg BS-Albovägen BS-Bjärevägen BS-Rönneberga BS-Lugguddevägen BS-Oxievägen CM-Vuxenenheten CN- Daglig verksamhet EG-Vedelsvägen EG-Hasslebrovägen EG-Bastugatan EG-Sallerup EG-Lapplandsvägen 11A NJ-Kvarngatan 10B NJ-Kvarngatan 10G NJ-Tröskevägen NJ-Marieholm NJ-Kvarngatan 14 KGE-Lapplandsvägen 11B KGE-Göingevägen KC-Resursteamet LZ-Sysselsättning/Träffpunkt LZ-Socialpsykiatri EW-Verksamhetsstöd ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter ET-Personliga assistenter 16121

12 Arbetsplatsens namn Äldereomsorg SO-Hemrehab SO-Distriktsrehabilitering SO-Vårlöken AF-Servicegruppen AF-Larmpatrullen AF-Nattpatrullen AF-Hemvård söder GM-Distrikt ssk GM-Kärråkra/Servisehus ssk EF-Trollsjögården R1 EF-Trollsjögården S1 EF-Trollsjögården R2 EF-Trollsjögården S2 EF-Trollsjögården D1 EF-Trollsjögården D2 EF-Trollsjögården övriga LS-Solhällan 1 LS-Solhällan 2 LS-Solhällan 3 LS-Solhällan 4 LS-Alegården PS-Kärråkra rehab PS-Kärråkra boende PS-Kärråkra kt/vxlv IS-Bergagården vån 1 IS-Bergagården vån 2 IS-Bergagården vån 3 IS-Bergagården natt JA-Karidal hemvård JA-Hemvården nordost JA-Hemvården nordväst MP-Hemvården Löberöd MP-Hemvården Stehag MP-Hemvården Marieholm MP-Hemvården Flyinge CP-Gjutaregården plan 1 CP-Gjutaregården plan 2 CP-Gjutaregården plan 3 A-BL-Biståndsbedömare RMN-Karidal aktivitetshus RMN-Ölycke Espl/Avenyn RMN-Ölycke Höstglöd RMN-Ölycke Promenaden Jag känner till Vård och omsorgs ledstjärnor och vad de innebär för mig i mitt arbete

13 . Jag kan ge exempel på hur Vård och omsorgs ledstjärnor gynnar brukarna. Jag anser att rekrytering på min arbetsplats sker utifrån kompetens, utan hänsyn till exempelvis kön, ålder eller etnisk tillhörighet ( Med kompetens avses kunskaper, erfarenheter, motivation och förmågor att utföra en uppgift). Tack för din medverkan! Ett stort tack för din medverkan i årets arbetsmiljöenkät.

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013 Västra Götalandsregionen Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun

Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun Leena Hagsmo Sara Westlindh Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun 27:1 Leena Hagsmo och Sara Westlindh. Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun Dokumentationsrapport

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer