Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna Louise Söderlund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179"

Transkript

1 Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna Louise Söderlund

2 Fem frågor Varför gör vi det här? Vilka förutsättningar gäller? Hur är undersökningen utformad? Hur bär jag mig åt? Vilken backup har jag?

3 Varför gör vi det här? Kommunens mål Personalpolitiska mål Strategier Mäta resultat Följa upp Jämföra Aktiviteter

4 Välfärdssektorn - en framtidsbransch nya medarbetare fram till Stora pensionsavgångar ( ) - och ökad efterfrågan på välfärdstjänster (90 000)

5 Förändringar i samhället - Fler unga och äldre - Regionala skillnader ökar - Generationsväxling - Ökad rörlighet - Teknikutvecklingen

6 Vad lockar ungdomar?

7 Teoretisk ansats Karasek, Theorell, Johnson: Krav, kontrolloch stödmodellen Antonovsky: KASAM Tengblad/Hällsten: Medarbetarskap Whelan: Effektiva team

8 Heinzman och Marsson: The public value chain Engagerade medarbetare Medborgarnas kundnöjdhet Tillit och förtroende för offentlig sektor

9 Vad får medarbetarna att känna engagemang? Stöd Tilltro Redskap Arbetsbelastning Effektivt ledarskap och styrning Stödjande kollegor och arbetsplats Karriärs och utvecklingsmöjligheter Auktoritet och frihet att utföra sitt arbete

10 Bidrag till utveckling av arbetsmiljön Obligatoriskt En del i arbetsuppgifterna Medarbetarenkät, utvecklingssamtal och arbetsplatsträff är tre hörnstenar

11 Medarbetarenkäten mäter Medarbetaren, arbetsuppgifterna och arbetssituationen med fokus på psykosocial arbetsmiljö och medarbetarskap Arbetsgruppen De organisatoriska förutsättningarna för att göra ett bra arbete Ledarskapet

12 Bakgrundsinformation Medarbetarenkäten 2014 innehåll 8 frågeområden med ingresser, definitioner och påståenden Kränkningar, trakasserier, hot, våld, diskriminering HME Chefsfrågor

13 Medarbetarenkäten 2014 faktorer Mål och uppdrag Kompetens och utveckling Information Medarbetarskap Arbetsgemenskap Ledarskap Resultat och utvecklingssamtal samt lön Hälsa Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, hot och våld Diskriminering Friskvård HME Chefsfrågor

14 Svarsskalor Instämmer inte Instämmer helt Sexgradig svarsskala Vet inte/inte aktuellt Ja Nej Vet inte/inte aktuellt OBS! Obligatoriska frågor

15

16 Bakgrundsfrågor och anonymitet Bakgrundsfrågor nödvändiga för att möjliggöra systematiska jämförelser: Var finns man i organisationen? Vad gör man? Vem är man? (kön, ålder) Bakgrundsfrågor används enbart på kommunoch förvaltningsnivå. Resultat redovisas aldrig så att enskilda individer kan identifieras. Databasen hos Entergate AB.

17 Jag är 29, man och småbarnsförälder. Det är lätt att se hur jag svarat! Jag är 44, kvinna och projektanställd. Dölj mig bland alla män över 55! Kan chefen läsa mina svar? Om inte chefen kan, vem kan då läsa dem?

18 Integritetsskydd Nej, din chef kan inte läsa dina svar. När du svarat och klickat på SKICKA, lagras svaret i en databas hos det företag som levererar enkätsystemet. Varken du eller någon annan kan logga in med samma lösenord igen, om du klickat på SKICKA. Kan chefen läsa mina svar? Om inte chefen kan, vem kan då läsa dem?

19 Integritetsskydd Jag är 29, man och småbarnsförälder. Det är lätt att se hur jag svarat! Jag är 44, kvinna och projektanställd. Dölj mig bland alla män över 55! På arbetsplatsen Veckan finns tre arbetslag Måndag Tisdag Onsdag I arbetslaget Onsdag arbetar Stina, Hanna, Tindra, Ismail, Roine, Rabia, Mert och Tryggve.

20 Integritetsskydd Jag är 29, man och småbarnsförälder. Det är lätt att se hur jag svarat! Jag är 44, kvinna och projektanställd. Dölj mig bland alla män över 55! Deras chef Clara får en rapport med alla svar samlade, utan uppdelning i bakgrundsvariabler. Det är de åtta medarbetarnas sammanlagda svar som redovisas som grupp.

21 Hur bär jag mig åt? Hemsida: kiruna.se/kommun/mae Tidplan Support Instruktionsfilmer Beställ lösenord Hämta rapporter Gör handlingsplaner och mycket mer. Kolla sidan med jämna mellanrum!

22 Chefens checklista Läs igenom information på kiruna.se/kommun/mae/ Informera medarbetare om genomförandet Kontrollera hur många som ska besvara enkäten i varje arbetslag (viktigt med rätt antal för svarsfrekvensen) Boka in ett personalmöte under perioden 22/9 10/10 Gå igenom definitioner, yrkeskategorier samt skydd av enskild uppgiftslämnare (integritet) Administrationsuppgifter skickas ut 22/9 till varje chef via mail. Logga in och beställ lösenord till arbetsplatserna i din lista. Möjliggör för medarbetarna att besvara enkäten 22/9 10/10, helst under arbetstid. Hämta resultatet via administrationssidan efter 27/10 Använd resultatet som ett av underlagen i arbetsmiljöarbetet tillsammans med medarbetarna.

23 Vilken backup har jag som chef? Processledare i Kiruna: Ann Helen Andersson Erika Taube Teknisk backup: Nicoletta Öggesjö, Entergate

24 Ta dig an resultatet fort! Gå igenom själv Skicka ut innan arbetsplatsträff Gå igenom resultatet tillsammans med medarbetarna Gör handlingsplaner Registrera i ImproveIT? Bättre en väl genomarbetad åtgärd, än tre på papper.

25 Vems är ansvaret? Individ Grupp Förvaltning Kommun Mål och uppdrag Kompetens o utv Information Medarbetarskap Arbetsgemenskap

26 Vanliga frågor Kan chefen gå in och kolla mina webbsvar? Måste man vara inne i intranätet för att besvara enkäten? Varför har ni begränsat svarstiden till tre veckor? Vem kan läsa alla svar? Varför är inte min yrkeskategori representerad?

27 Massmedia Enhetens resultat är arbetsmaterial och behöver inte lämnas ut. Förvaltningens och kommunens resultat blir offentligt när det skickas för behandling till nämnd/styrelse. Detta hindrar dock inte massmedia att ställa krav på att få del av enkätsvaren i ett tidigare skede. I sådant fall svarar vi nej och ger ett skriftligt beslut med överklagandehänvisning. Kontakta kommunjuristen för hjälp. Förvaltningscheferna svarar på frågor om åtgärder.

28 Chefen har en chef! Som chef tillhör du din överordnade chefs arbetsgrupp och får en enkät av henne/honom som du fyller i. Du tillhör alltså INTE den enhet/enheter du är chef över. Använd chefsresultatet i medarbetarssamtalet

29 Medarbetarenkätens användningsområden VP/inre kvalitet Utbildning Verksamhet Media Personal Benchmarking

30 Respondenterna Antal svarande Svarsfrekvens 86,3 % NMI 4,8 Tillsvidareanställda 93,0 % Heltidsanställda 69,8 % Har önskad sysselsättningsgrad 91,6 % Röker dagligen 6,6 % Snusar dagligen 16,7 % Vardagsmotion 74,9 % Högintensiv motion minst tre ggr/v. 35,8 %

31

32 Fem frågor Varför gör vi det här? Vilka förutsättningar gäller? Hur är undersökningen utformad? Hur bär jag mig åt? Vilken backup har jag?

33 När och hur? All information finns på hemsidan: kiruna.se/kommun/mae Datainsamling 22 september till 10 oktober Rapporter 27 oktober Handlingsplan till överordnad chef senast 31 december Processledare i Kiruna: Ann Helen Andersson Erika Taube Teknisk backup: Entergate

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013 Västra Götalandsregionen Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun

Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter Örnsköldsviks kommun Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte...3 2.3 Avgränsning...3 2.4 Revisionsfrågor...3

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD Personalbarometern 2012 HÖGSKOLAN I HALMSTAD 1 Personalbarometern 2012 Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Processen PB12... 3 Utskicket... 3 Seminarier, presentationer, dialoger och handlingsplaner... 4

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer