Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag"

Transkript

1 Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

2 Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar Kundundersökningar Varumärkesundersökningar Konsultutvärderingar Utvecklingsfokus Pedagogiskt Enkelt Framåtriktat David Almström, VD Kunder Medarbetarundersökningar - Offentliga sektorn - Kundundersökningar Privat & offentlig sektor Varumärkesundersökningar Kommun Konsultutvärdering Bemanningsföretag, Konsultföretag, IT Konsulter

3 Modell Flera perspektiv & tydlig ansvarsfördelning ger goda förutsättningar för utveckling Organisation (ansvar = ledning) Frågor ställs i företagsperspektiv Varumärke/attraktiv arbetsgivare Ledarskap (ansvar = chef) Frågor ställs Min närmaste chef Situationsanpassat ledarskap Gruppgemenskap (ansvar = Gruppen) Frågor ställs i Vi-perspektiv Medarbetarskap (ansvar = Individen) Frågor ställs i Jag-perspektiv

4 Detaljer Nedan presenteras hur undersökningen genomförts och hur data bearbetats Antal ställda frågor: 90 st 9st SKL frågor i skala st påståenden skala st ja/nej frågor Svarsalternativ Stämmer mycket- dåligt /bra Instämmer inte alls Instämmer helt Ej svar Fritext Svarsperiod 10 mars 24 mars Förlängning 3 dagar Antal respondenter 1746st Skalor och värden Resultaten presenteras i procentuella index medelvärden där skalan räknats om från 1 8 eller 1-5 till

5 Detaljer fortsättning Nedan presenteras hur undersökningen genomförts och hur data bearbetats Kategorier Frågorna delas in i 6 olika kategorier; HME, NMI, organisation, ledarskap, gruppgemenskap, medarbetarskap. NMI NMI är ett medelvärde av samtliga frågor exklusive ja/nej frågor samt ställda HME frågor. Diskrimineringsfrågor 7 frågor ställs kring diskriminering. Utsatthetsfrågor Utsatthetsfrågorna delas upp och mäter både extern och intern utsatthet. Frågorna berör sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och hot eller våld. För utsatthetsfrågorna gäller högre anonymitet (minst 10 svar)

6 Anonymitet Ett anonymt svar är mycket mer tillförlitligt än ett som inte är det Vi följer ESOMAR s eitska principer Hänsyn till Anonymitet Minst 4 svar (vanliga frågor) Minst 10 svar (utsatthetsfrågor) Respondenten är alltid medveten om syftet med undersökningen Personlig data används inte i andra ändamål

7 Svarsfrekvens Svarsfrekvensen för Mora kommun års medarbetarundersökning presenteras nedan: Förvaltning Svar Resp % Tekniska förvaltningen % Stadsbyggnadsförvaltningen % Kulturförvaltningen % Kommunledningskontoret % Gymnasieförvaltningen % Barn- och utbildningsförvaltningen % Räddningstjänsten % Kostenheten % Socialförvaltningen % * 1 respondet har lämnat in blank enkät Total svarsfrekvens för Mora kommun Respondenter: 1746 Svar: 1389 Svarsfrekvens: 80%

8 Övergripande

9 Medarbetarindex - Förvaltning

10 HME - index

11 HME- index - Förvaltning

12 Organisation Organisationsfrågorna är övergripande och visar hur medarbetarna upplever organisationenen i stort, utvecklingsansvaret ligger hos ledningen Övergripande frågor Berör hela organisationen på samma sätt Frågor som ligger på en strategisk nivå Ställs alltid ur organisationsperspektiv Upplevelse av kommunen i stort Distans till ledningen Attraktiv arbetsgivare Framtidsblick Prestation Bemötande Se bild Organisation på nästa flik

13 Organisation

14 Organisation - Förvaltning

15 Ledarskapsfrågor Ledarskapsfrågorna berör närmaste chef och visar på hur medarbetarna upplever närmaste chefs ledarskap Resultatet har tydliga kopplingar till ledarskapet Prestation Närmaste chefs ansvar Resultatet ger möjlighet till diskussion Diskutera tillsammans områden Vad är viktigt för medarbetarna nu & under kommande året. Bemötande

16 Ledarskap

17 Ledarskap - Förvaltning

18 Ledarskap - övrigt

19 Gruppgemenskap Gruppfrågorna börjar alltid vi på vår arbetsplats här får individen möjlighet att bedöma närmaste arbetsplatsen Frågorna är gruppens ansvar Prestation Exempel: En chef kan stimulera till en vi-känsla men kan omöjligen skapa den utan medarbetarna Gruppfrågor är känsligare för skillnader i resultatet Den enskilde bedömer gruppens förmåga att samarbeta, stötta och hjälpa varandra Bemötande Kopplingar till ledarskap och medarbetarskap finns att diskutera.

20 Gruppgemenskap

21 Gruppgemenskap - Förvaltning

22 Medarbetarskapsfrågor Medarbetarskapsfrågorna bygger på det egna ansvaret och har fler kopplingar till gruppgemenskapsfrågorna Medarbetarskapsfrågor Jag-perspektiv Prestation Medarbetarens ansvar Jag skattas ofta högre än Vi, Ju längre bort desto lägre resultat Delat ansvar mellan medarbetare och chef. Bemötande Exempel Ledarskap: Min närmaste chef ger konstruktiv feedback Situation: Jag frågar efter konstruktiv feedback från medarbetare och närmaste chef

23 Medarbetarskap

24 Medarbetarskap - Förvaltning

25 Diskriminering

26 Utsatthet

27 Sysselsättning & Hälsa

28 Sammanfattning / Rekommendationer Styrkor Total utveckling Stimulerar hälsofrämjan Ledarskap Medarbetarsamtal/Lönesamtal Positiv utveckling - Stolthet /Rekommenderar Mora kommun Regelbundna APT Utvecklingsområde Väl fungerande kommunikationskanaler Arbetsmiljö Använder intranätet Utsatthet Värdegrundsfrågor Hantera konflikter Övrigt Fokus på enhetsresultat

29

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Fel analys ger verkningslösa åtgärder DEBATT Ett av de stora problemen med dagens medarbetarundersökningar är att enkäterna består av ett stort antal standardiserade

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

januari 2013 Om bara chefen var bättre

januari 2013 Om bara chefen var bättre januari 2013 Om bara chefen var bättre Kvalitet i äldreomsorgen, lika enkelt som ledarskap? Om bara chefen var bättre - Kvalitet i Äldreomsorgen, lika enkelt som ledarskap? 2013 Förord Diskussionen kring

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat Rapport från Sveriges Elevkårer och Lärarförbundet juni 2013 Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat När betygen delades ut vid terminsslutet då sattes

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer