S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning Du som elev på S:t Eskils gymnasium disponerar en personlig dator under den tid du är elev på skolan. Skolan satsar stora resurser i en modern och kreativ IT-miljö för ett ökat lärande för dig som elev och du får därför tillgång till personlig dator som ett viktigt verktyg i ditt skolarbete. 2. Ansvar När du som elev ges ett personligt ansvar för en dator upprättas en överenskommelse mellan skolan - elev - vårdnadshavare som innebär att elev och vårdnadshavare accepterar och förbinder sig till de anvisningar som finns, se 3 Anvisningar för en personlig dator. För datorn och dess tillbehör gäller samma ansvarsfördelning mellan hem och skola som för annan utrustning (lärverktyg) i skolan. Om anvisningarna inte följs, kan överenskommelsen komma att brytas och eleven förlorar rätten att disponera en personlig dator. Vid oaktsamhet som leder till att datorn skadas eller förstörs kan eleven eller dennes vårdnadshavare ställas ekonomiskt ansvarig för de kostnader som uppkommer. Om det finns anledning för skolan att misstänka att eleven gjort en olaglig handling görs polisanmälan av skolan. Om kommunen, på grund av en olaglig handling av eleven, drabbas av skadeståndsansvar kan kommunen återkräva det belopp skadeståndet avser av eleven eller elevens vårdnadshavare. Ansvaret följer av skadeståndslagen samt annan tillämplig lagstiftning inom området. 3. Anvisningar för en personlig dator 3.1 Datorn är personlig Datorn är ett viktigt verktyg i elevens inlärning och ska alltid finnas tillgänglig i fungerande skick i skolan under skoldagen. Eleven ser till att datorn är laddad inför skoldagen. 3.2 Låneperiod Avtalet gäller från det att eleven fått datorn till det att eleven slutar på skolan eller skolan säger upp avtalet.

2 3.2 Äganderätt Eskilstuna kommun äger datorn och lånar i sin tur ut datorn till elev/vårdnadshavare. Elev/vårdnadshavare får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över datorn på sätt som kan komma äventyra Eskilstuna kommuns äganderätt. 3.3 Installation Eleven ansvarar för att det inte förekommer eller installeras förbjuden eller piratkopierad programvara på datorn. Skolan kan utan förvarning kontrollera vilka program eller applikationer som finns installerade på elevens dator. 3.4 Förvaring och skick Vårdnadshavaren/myndig elev har totalansvar vad gäller datorn och dess utrustning. Under låneperioden är det elevens ansvar att alltid ha datorn under uppsikt och aldrig lämna den obevakad med anledning av att den är att betrakta som stöldbegärlig egendom. Eleven ansvarar för att använda, förvara och transportera datorn på ett sådant sätt att den inte kommer till skada eller kan riskera att förloras, det vill säga varsamt och säkert. Eleven tar alltid med datorn hem efter skoldagens slut. Eleven/vårdnadshavaren får inte själv mekaniskt reparera eller på något vis göra annan åverkan på sin dator och inte heller märka datorn enligt eget tycke. Vid återlämnade av dator ska datorn och dess tillbehör med undantag från normalt slitage vara i fullgott skick när den återlämnas. 3.5 Anmälan av skador, fel, förlust eller stöld I händelse av skada, stöld eller förlust av dator eller om fel uppstår ska elev/vårdnadshavare omedelbart anmäla detta till skolans personal. I vissa fall kan vårdnadshavare bli ersättningsskyldig mot Eskilstuna kommun. Vid olyckshändelse, dvs. när eleven inte kunnat förutse att en skada skulle uppkomma utgår inget ersättningskrav. Eskilstuna kommun betalar kostnaden för reparation eller ersättning av stulen dator. Vid skadegörelse eller vid stöld då eleven visat oaktsamhet betalar eleven kostnaden för reparationen och stölden. Vid skadegörelse eller vid stöld då eleven agerat med uppsåt ersätter vårdnadshavare själv hela kostnaden för reparation eller ersättning av stulen dator, dock lägst 1500 kr. Vårdnadshavare uppmanas att se över sin hemförsäkring, om eventuell skada kan täckas av denna försäkring.

3 Vid stöld eller förlust av datorn kräver försäkringsbolaget att en polisanmälan görs. Vårdnadshavare ansvarar för att göra en polisanmälan om förlust/stöld sker i hemmet eller på fritid, annars görs denna av skolan. 3.6 Användning av nätverk och Internet Att ha tillgång till Eskilstunas skolors IT-miljö innebär tillgång till Internet. Internet gör det möjligt att kommunicera och byta information med människor och institutioner över hela världen. I dessa kontakter är eleverna skolans ambassadörer och skall därför uppträda på ett sätt som är värdigt vår skola. Det innebär att du: Uppträder med ditt eget namn och inte döljer ditt användarkonto. Följer lärarens eller annan personals instruktioner om hur du ska använda datorn så att den inte stör inlärningsmiljön. Använder ett vårdat språk Visar respekt för andra människor. Gör inte intrång i andras privatliv och förolämpa inte eller förnedrar andra. Tänk efter före! Tänk två gånger innan du publicerar en text på Internet eller innan du skickar iväg ett meddelande. Läs igenom din text först. Verkar allt korrekt? Har du uttryckt dig så att det inte går att missförstå? Går ditt budskap fram? Sprider inte massbrev, spam och virus. Respektera alla former av upphovsrätt, vilket innebär att det inte är fritt att hämta och använda text, bild- och ljudmaterial från nätet Det innebär att du som elev inte får: Sprida texter, bilder eller ljud som kan upplevas som kränkande eller nedsättande. Vidareförmedla personlig korrespondens utan upphovsmannens medgivande. Det är alla användares skyldigheter att använda IT-miljön på ett ansvarsfullt sätt. Samhällets lagar och läroplanens värdegrund gäller som norm. 3.7 Leverans Datorn kan lämnas ut när avtalet är underskrivet av elev och vårdnadshavare/myndig elev. Avtalet lämnas till elevens mentor. Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan Jag/Vi har tagit del av dokumentet Avtalsvillkor för lån av dator och är införstådda med de villkor som gäller för mig/mitt barn när jag/mitt barn ges ansvar för en personlig dator att använda som ett verktyg i lärandet i skolan och hemmet. Jag som vårdnadshavaren/myndig elev har totalansvar vad gäller datorn och dess utrustning. Jag/Vi är medvetna om att denna överenskommelse gäller så länge jag/mitt barn är elev på skolan eller till datorn återlämnats.

4 4. Kom igång med din lånedator 4.1 Konto på datorn På datorn finns det redan ett förkonfigurerat konto BOU_elev. Du kan och bör byta namn på det befintliga kontot till ditt eget. Start > Kontrollpanelen > Lägg till eller ta bort användarkonton. 4.2 Skapa ett lösenord Du skapar ett lösenord genom att trycka tangenterna Ctrl+Alt+Delete (Del) samtidigt. Välj Ändra lösenord. 4.3 Felsökning Om något slutar fungera på din lånedator så får du själv felsöka den. Använd en sökmotor, ex Google, och skriv in ditt problem eller gärna felmeddelandet som ev visas. Kan du inte själv avhjälpa problemet så kan du lämna din dator för ominstallation till kansliet. Observera att allt då försvinner från datorn och du får börja om från början. 4.4 Uppdateringar En dator mår bra av att vara uppdaterad. Windows update och uppdateringar för antivirusprogrammet körs automatiskt men då och då kommer det uppdateringar för andra program, ex Flash player och Acrobat reader. Läs noggrant vad som anges i diverse meddelanden och godkänn endast sådant som du känner igen. Installera inte ytterligare antivirusprogram då det inte behövs och då de oftast ställer till problem för varandra. 4.5 Anslutning till nätverk Du ansluter till det trådlösa nätverket EkElevOppet med ditt ID och lösenord för Outlook Backup Du ansvarar själv för säkerhetskopiering av dina dokument. Använd gärna Google drive, Dropbox eller Skydrive. 4.7 Påminnelse Var rädd om datorn! Du kan bli ersättningsskyldig om du är oaktsam. Vid återlämnade av dator ska datorn och dess tillbehör, med undantag från normalt slitage, vara i fullgott skick. Klistermärken och dylikt får ej finnas på datorn vid återlämning. Observera att det inte är obligatoriskt att låna en dator och du kan också välja att ta med en egen privat dator, surfplatta eller liknande.

5 EAK Datorns stöldskyddsnummer (ifylles vid utlämnande) Underskrift elev Jag har läst igenom överenskommelsen, förstått innebörden och förbinder mig att följa den. Namnförtydligande Klass Underskrift Underskrift vårdnadshavare Jag/vi har läst igenom överenskommelsen, diskuterat detta med vårt barn och lämnar vårt godkännande. Namnförtydligande Underskrift vårdnadshavare 1 Namnförtydligande Underskrift vårdnadshavare 2 (om delad vårdnad) Den påskrivna överenskommelsen lämnas till elevens mentor. Återlämnade av dator (vid lånetidens slut) Namnförtydligande skolpersonal Underskrift skolpersonal Underskrift elev Kopieras, på elevs begäran, och lämnas som kvitto vid återlämning av dator.

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan 1. Inledning Du som

Läs mer

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun 2015-08-19 Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg vill vi skapa en

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator

Kontrakt för lån av personlig dator Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-07-02 1 (5) Kontrakt för lån av personlig dator 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV.

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden tillgång till en

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät

Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Skriften Nätsäkert!! är till för dig som har, eller snart ska få, ett användarkonto i Karlshamns kommuns utbildningsnät. I

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014. Version 2014-08-13

Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014. Version 2014-08-13 Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014 Version 2014-08-13 Lärare/Mentor sköter utdelandet Kontrakt ska vara påskrivet av vårdnadshavare innan din ipad lämnas ut. Kontraktet behålls av

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Dessa regler gäller för Ödeshögs kommun data- och telenät som är i kommunens ägo och som drivs av Ödeshögs kommun.

Dessa regler gäller för Ödeshögs kommun data- och telenät som är i kommunens ägo och som drivs av Ödeshögs kommun. Användarpolicy/villkor angående kommunens datorresurser Användarpolicy/villkor angående kommunens datorresurser för personal. Fastställd av kommunstyrelsen 124/2003 Innehåll 1. Allmänna villkor 1.1 Allmänt

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer Service och försäkring Vi hjälper dig få koll om något händer Vi hjälper dig! Det är bra att veta att Telenor självklart hjälper dig med service på din mobil, surfplatta, modem eller ett tillbehör som

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Internetsäkerhet för familjen En praktisk guide som hjälper dig att skydda familjen på Internet

Internetsäkerhet för familjen En praktisk guide som hjälper dig att skydda familjen på Internet Internetsäkerhet för familjen En praktisk guide som hjälper dig att skydda familjen på Internet Av Per Hellqvist Förord av Surfa Lugnt Inledning Internet är en underbar och mångsidig plats som fullkomligt

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

GYMNASIESK OLAN 1:1 ÖPPEN DATOR

GYMNASIESK OLAN 1:1 ÖPPEN DATOR GYMNASIESKOLAN 1:11 ÖPPEN DAT TOR Uppstart Felsökning Ansvarig utgivare: Leif Sköldberg Innehållsförteckning Uppstart dator... 3 Trådlöst nätverk... 3 Internet... 4 Skolterm/Terminalservermiljön skrivare,

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer