Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV."

Transkript

1 Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden tillgång till en bärbar dator och skolans trådlösa nätverk samt datasalar med tillhörande program och inloggningsuppgifter. Datorn är ett av dina läromedel och ett viktigt redskap för dina studier. Det är viktigt att du tillsammans med förälder/vårdnadshavare läser igenom och skriver under att ni tillsammans tagit del av denna information och därmed godkänner avtalets innehåll. Allmänna regler Mellan vilka parter Vad innebär studietid? Datorn Eget ansvar - Enligt gällande svenska normer och lagar Personlig dator - ej privat dator Försäkring/garanti Kontaktnummer för support Återlämnande Allmänna regler Som elev på Bergagymnasiet inom Eslövs kommuns får du under studietiden tillgång till en egen bärbar dator. Datorn är ett viktigt redskap för dina studier så det är av stor vikt att du är aktsam om din dator. I skolans olika lärsituationer ska du följa lärarens instruktioner om hur och till vad du får använda datorn datorn skall alltid finnas tillgänglig i skolan. Om du inte följer lärarens instruktioner, eller på annat sätt använder datorn så det stör inlärningsmiljön har lärare eller annan representant för skolan rätt att vidta åtgärder. Spel är inte tillåtet under lektionstid, inte heller annan användning som kan störa andra elever. Skolan tillhandahåller ett trådlöst nätverk med tillgång till Internet inom skolans olika lokaler. Varje elev ansvarar för att inloggningsuppgifterna till skolans trådlösa nätverk hålls konfidentiella och får inte spridas till någon obehörig inom eller utanför skolans verksamhetsområde. Eleven har en skyldighet att datorns batteri är fulladdat inför varje ny skoldag. En gång per månad ska eleven se till att datorns batteri laddas ut. Åtgärden bidrar till en god livslängd på batterier. Mellan vilka parter Avtalet gäller mellan eleven eller för en omyndig elev - vårdnadshavaren samt Bergagymnasiet under elevens studietid.

2 Vad innebär studietid? Avtalet gäller från och med undertecknandet i samband med leverans fram till det att eleven går ut, avbryter sin utbildning, skrivs ut från skolan eller säger upp avtalet. Avtalet är bindande under hela låneperioden, om inte uppsägning sker. Eleven får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal. Efter låneperiodens utgång erbjuds eleven att köpa datorn till då rådande marknadsvärde och övergår då till elevens egendom. Alternativt återlämnas datorn till Bergagymnasiets skoldatorleverantör LIN Education. Datorn Eleven på Bergagymnasiet kommer att få låna en MacBook White med nedanstående prestanda. Produktbeskrivning Dimensioner (BxDxH) Vikt Inbyggda enheter Apple MacBook Core 2 Duo 2.4 GHz " TFT 33 cm x 23.2 cm x 2.7 cm 2.1 kg Stereohögtalare, trådlös LAN-antenn, Bluetooth-antenn Processor Intel Core 2 Duo 2.4 GHz ( med dubbelkärna ) Cacheminne 3 MB - L2-cache RAM 2 GB (installerad) / 4 GB (max) - DDR3 SDRAM MHz ( 2 x 1 GB ) Hårddisk 250 GB - Serial ATA rpm Optisk lagring DVD±RW (±R DL) - integrerad Display 13.3" LED-bakgrundsbelysning TFT 1280 x 800 ( WXGA ) Grafikstyrenhet Ljudutgång NVIDIA GeForce GT 320M Shared Video Memory (UMA) Ljudkort Kamera för bärbar dator Inbyggd Batteri Driftstid (upp till) Litiumpolymer 10 timmar Eget ansvar Eleven förbinder sig att handha och använda datorn på ett sådant vis att den, med undantag från normalt slitage, skall anses vara i fullgott skick då den återlämnas eller då eleven erbjuds att köpa loss datorn. Detta gäller även de tillbehör som eleven disponerar. Klistermärken (annat än av skolan utdelade och godkända) eller liknande är inte tillåtet att fästa på datorn. Du som elev ansvarar för att använda, förvara och transportera datorn på ett sådant sätt att den inte kommer till skada eller kan riskera att förloras. Bergagymnasiet i Eslövs kommun / Pernilla Svensson

3 Vid förflyttning inomhus ska datorlocket vara stängt för att minska risken för skador.alla instruktioner som följer med datorn ska följas. I de fall då programinstallationer i datorn görs är det din skyldighet att försäkra dig om att giltiga licenser finns. Det är inte tillåtet att installera något annat operativsystem än det/de som tillhandahålls av skolan. Förlorar du din dator ska detta polisanmälas. Det är absolut förbjudet att lämna datorn utan direkt tillsyn någon annanstans än inlåst i anvisat skåp (inte elevskåp) eller inlåst hemma. Datorn får aldrig kvarlämnas på skolan under natt, helger eller lov. Personlig dator - ej privat dator Lånedatorn är ett arbetsverktyg och ska behandlas därefter. Eleven får gärna använda datorn under personliga former (chattar, mail, foto osv.). Datorn ägs av Eslövs kommun fram tills dess att eleven ev. köper loss datorn efter avslutad studietid. Eleven ska ha i åtanke att datorn är personlig men ej privat. Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller för program och annat som du laddar hem eller på annat sätt installerar på datorn. Du ansvarar också själv för det som lagras i datorn. Skolan ersätter inte program, filer eller material som du har lagrat i datorn om exempelvis hårddisken måste bytas eller omformateras se till att du säkerhetskopierar ditt material! Efter avslutad skolgång erbjuds du att köpa din dator. Att ha tillgång till Eslövs kommuns IT-miljö innebär tillgång till Internet. Vid bruk av Internet ska alla former av upphovsrätt beaktas. Det innebär att det inte är fritt att hämta och använda text, bild- eller ljudmaterial från nätet. Det är inte heller tillåtet att sprida personuppgifter om någon och/eller publicera bild/ljudmaterial på någon utan godkännande från vederbörande. Ingen känslig information, d v s sådant som kan medföra kränkning av eller skada för enskild person, får behandlas via e-post eller i forum, chatt eller sociala medier. Eleven ansvarar för att skydda sitt/sina lösenord och inte lämna ut det till någon annan. Eleven har också ett personligt ansvar för innehållet i och användandet av sina LUVITkonton. Vid misstanke om överträdelse av ovannämnda regler eller misstanke om brottslig handling beslutar rektor i samråd med ansvarig på IT-avdelningen hur ärendet ska hanteras. Om elev bryter mot gällande lagar kan det leda till polisanmälan och efterföljande straff och skadeståndsansvar för eleven. I samband med polisutredning kan innehållet i personliga konton och e-post komma att kontrolleras och läsas. Målet med att du som elev på Bergagymnasiet får tillgång till en egen bärbar dator och tillgång till skolans nätverk är att ge dig bästa förutsättningar för en utbildning av högsta kvalitet där modern informationsteknik och datorer används som ett naturligt verktyg i skolarbetet. De användaruppgifter du fått/väljer för att bl.a. logga in på datorn, skoldatanätet och skolans andra IT-system är personliga. Var mycket noga med att skydda dina lösenord. Regler för alla på Bergagymnasiets datornät - Du har ansvar för hur ditt personliga konto och den bärbara dator du förfogar över används. Du använder ditt personliga konto i skolarbetet för att lösa uppgifter, träna, skriva och söka information. Detta innebär att du kan använda Internet fritt.

4 Samma regler för uppförande och handling gäller som i samhället i övrigt. Du representerar din skola. Använd ett vårdat språk. Visa respekt för andra både i umgänget på det lokala nätet och ute på Internet. - Kränkningar/personangrepp är givetvis aldrig tillåtet. Om du får kännedom om något sådant, meddela händelsen till din lärare eller annan vuxen på skolan. - Du ska informera dig om vad som är tillåtet. Fråga om du är osäker. - Du måste alltid uppträda med eget namn. Får du möjlighet att publicera din egen hemsida ska skola, namn och klass klart framgå på denna sida. Tänk på att i andra änden av nätet finns alltid minst en annan människa eller något som en människa har skapat. Gör inte mot dem det du inte vill att de ska göra mot dig. Det gäller bland annat e-post, diskussions- grupper och chattforum. Det är absolut förbjudet att: - Medvetet sprida virusfiler, sabotageprogram m.m. - Skicka e-post eller andra meddelanden till en stor mängd personer (massbrev). - Hacka sig (tränga sig) in i datasystem (nätverk) eller bibliotek, lokalt eller internationellt och använda eller sabotera andras datorer och datanätverk. - Kopiera eller sprida material som innehåller våld, terror, hets mot folkgrupp, rasism, pornografi, mobbning i form av bilder, texter, filer etc. - Att spela spel under lektionstid. - Installera eller kopiera programvara som skyddas av upphovsrättslagen eller avtal. Respektera alla former av upphovsrätt! Du är själv skyldig att se till att nödvändiga licenser finns för allt material som inte tillhandahålls av skolan och ansva- rar själv för alla ekonomiska krav som kan ställas vid brott mot t.ex. upphovsrättslagen. Du kan inte ta för givet att allt som finns på Internet är fritt. Det är alltid någon som har rätt att sprida vidare. Är du osäker fråga din lärare. Om du bryter mot de regler som gäller kan din dator konfiskeras. Din rektor/ gymnasiechef beslutar om konfiskering. Beslutet kan inte överklagas. Misstanke om brott polisanmäls! Ansvarig skolledare har rätt att starta en utredning vid misstanke om att du bryter mot dessa regler. Skolans IT-samordnare eller systemansvarig har då enligt gällande riktlinjer rätt att kontrollera information som finns lagrad på din dator (t.ex. filer, e-post och besökta Internetsidor). Vid misstanke om brott vid användning av skolans datorer och nätverk kommer polisanmälan att göras. Ett foto räknas som en personuppgift och för att publicera foton på Internet bör personen ifråga ha godkänt det. Om du som elev eller vårdnadshavare kryssar i Ja under rubriken Samtycke till publicering betyder detta att: bilder som visar dig/ditt barn i verksamheten på skolan får publiceras på Internet och annat material som ges ut av skolan. Skolan får dock inte: Publiceras klasslistor som innehåller e-postadresser till klassens elever utan ytterligare godkännande av dig/din vårdnadshavare. - Publicera elev på bild tillsammans med e- postadress utan ytterligare godkännande av dig/din vårdnadshavare Bilder och information kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL). Försäkring/garanti Den dator som du lånar är försäkrad genom Eslövs kommun. Försäkringen täcker skada på datorn och tillbehören både under skoltid och hemma. Försäkringen täcker också stöld i samband med inbrott. Den bärbara datorn omfattas av ett försäkringsskydd som Eslövs kommun har tecknat hos Lin Education AB. På hemsidan finns även ett försäkringsbrev för ytterligare information agn. Försäkring/garanti. Bergagymnasiet i Eslövs kommun / Pernilla Svensson

5 Kontaktnummer för support Eleven har möjlighet/rätt att kontakta den support som medföljer datorn vardagar kl på telefonnummer: Supporten kan hjälpa till med frågor om själva datorn och de medföljande programmen (dock inte egeninstallerade program). Om supporten anser att datorn behöver skickas till verkstad har eleven skyldighet att informera skolans IT-samordnare och leverera datorn i orginalkartong för leverans till verkstad. Ersättningsdator finns på skolan under tiden elevens dator är på verkstad. Eleven får inte själv reparera eller på något vis göra annan åverkan på sin dator och inte heller märka datorn enligt eget tycke. Skolans datorleverantör erhåller certifierad Applesupport vilken ansvarar för reparationer av datorn. Eleven är skyldig att genast anmäla skador eller fel till skolan. Återlämnande Efter låneperiodens utgång erbjuds eleven att köpa datorn till då rådande marknadsvärde och övergår då till elevens egendom. Alternativt återlämnas datorn till Eslövs kommuns skoldatorleverantör LIN Education.

6 Avtal avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV Elevens namn: Klass: Personnummer: Mejl: Telefon: Vårdnadshavare A namn: Personnummer: Mejl: Telefon: Vårdnadshavare B namn: Personnummer: Mejl: Telefon: Användning av skoldatanätet samt samtycke till publicering Jag/vi godkänner reglerna för användning av skolans närverk, samt publicering enligt nedanstående. Vid publicering på Internet ska du vända dig till webbansvarig för att säga till om du upptäcker något som är fel, samt för att få veta mer om vad det innebär att alla uppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL). Ja, jag/vi godkänner att skolan får publicera mitt barns bild via skolans webbplats. Nej, jag/vi godkänner inte att skolan får publicera mitt barns bild via skolans webbplats. Bergagymnasiet i Eslövs kommun / Pernilla Svensson

7 Elev Jag har läst igenom avtal och regler för bärbar dator och regler och anvisningar för användare av skolans nätverk på föregående sidor. Jag förstår innehållet, lovar att följa avtalet samt andra anvisningar gällande bärbar dator med tillbehör. Jag förstår att det är jag som ansvarar för hanteringen av dator/nätverk. Datum Elevens underskrift Namnförtydligande Förälder/målsman/vårdnadshavare (gäller omyndig elev) Jag/vi har tillsammans med eleven läst igenom avtalet. Jag/vi har tillsammans med eleven samtalat om innebörden av de regler och anvisningar som finns för användare av Eslövs Gymnasieskolas nätverk samt lån av bärbar dator. Vi är införstådda med att eleven i och med detta är ansvarig för hanteringen av sin lånedator och användande av skolans nätverk. Datum Målsman A underskrift (gäller omyndig elev) Namnförtydligande Datum Målsman B underskrift (gäller omyndig elev) Namnförtydligande

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

I agree - men till vad?

I agree - men till vad? I agree - men till vad? Rapport om integriteten på nätet Juni 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Resultat... 6 3a. Fem fel... 6 3b. Användarkonto

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Lena Persson 1 2 Inledning Över 12 000 människor i Sverige lever med skyddad identitet (2010). Att leva med skyddad

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV) 2015-01- 26 Svar på frågeställningar från URV Tillgång till biblioteksdata för icke biblioteksanställda Kan man ge fritidsledare på

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Får man skriva vad man vill på internet?

Får man skriva vad man vill på internet? Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Förord Får man säga vad

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer