Informationsmaterial för andra års studerande avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmaterial för andra års studerande avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV"

Transkript

1 Informationsmaterial för andra års studerande avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden tillgång till en bärbar dator och skolans trådlösa nätverk samt datasalar med tillhörande program och inloggningsuppgifter. Datorn är ett av dina läromedel och ett viktigt redskap för dina studier. Det är viktigt att du tillsammans med förälder/vårdnadshavare läser igenom och skriver under att ni tillsammans tagit del av denna information och därmed godkänner avtalets innehåll. Allmänna regler Mellan vilka parter Vad innebär studietid? Datorn Eget ansvar - Enligt gällande svenska normer och lagar Personlig dator - ej privat dator Försäkring/garanti Kontaktnummer för support Återlämnande Allmänna regler Som elev på Bergagymnasiet inom Eslövs kommuns får du under studietiden tillgång till en egen bärbar dator. Datorn är ett viktigt redskap för dina studier så det är av stor vikt att du är aktsam om din dator. I skolans olika lärsituationer ska du följa lärarens instruktioner om hur och till vad du får använda datorn datorn skall alltid finnas tillgänglig i skolan. Om du inte följer lärarens instruktioner, eller på annat sätt använder datorn så det stör inlärningsmiljön har lärare eller annan representant för skolan rätt att vidta åtgärder. Spel är inte tillåtet under lektionstid, inte heller annan användning som kan störa andra elever. Skolan tillhandahåller ett trådlöst nätverk med tillgång till Internet inom skolans olika lokaler. Varje elev ansvarar för att inloggningsuppgifterna till skolans trådlösa nätverk hålls konfidentiella och får inte spridas till någon obehörig inom eller utanför skolans verksamhetsområde. Eleven har en skyldighet att datorns batteri är fulladdat inför varje ny skoldag. En gång per månad ska eleven se till att datorns batteri laddas ut. Åtgärden bidrar till en god livslängd på batterier.

2 Mellan vilka parter Avtalet gäller mellan eleven eller för en omyndig elev - vårdnadshavaren samt Bergagymnasiet under elevens studietid. Vad innebär studietid? Avtalet gäller från och med undertecknandet i samband med leverans fram till det att eleven går ut, avbryter sin utbildning, skrivs ut från skolan eller säger upp avtalet. Avtalet är bindande under hela låneperioden, om inte uppsägning sker. Eleven får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal. Efter låneperiodens utgång erbjuds eleven att köpa datorn till då rådande marknadsvärde och övergår då till elevens egendom. Alternativt återlämnas datorn till Bergagymnasiets skoldatorleverantör LIN Education. Datorn Eleven på Bergagymnasiet kommer att få låna en MacBook White med nedanstående prestanda. Produktbeskrivning Dimensioner (BxDxH) Vikt Inbyggda enheter Apple MacBook Core 2 Duo 2.4 GHz " TFT 33 cm x 23.2 cm x 2.7 cm 2.1 kg Stereohögtalare, trådlös LAN-antenn, Bluetooth-antenn Processor Intel Core 2 Duo 2.4 GHz ( med dubbelkärna ) Cacheminne 3 MB - L2-cache RAM 2 GB (installerad) / 4 GB (max) - DDR3 SDRAM MHz ( 2 x 1 GB ) Hårddisk Optisk lagring 250 GB - Serial ATA rpm DVD±RW (±R DL) - integrerad Display 13.3" LED-bakgrundsbelysning TFT 1280 x 800 ( WXGA ) Grafikstyrenhet Ljudutgång NVIDIA GeForce GT 320M Shared Video Memory (UMA) Ljudkort Kamera för bärbar dator Inbyggd Batteri Driftstid (upp till) Litiumpolymer 10 timme/timmar Operativsystem Apple MacOS X 10.6

3 Eget ansvar Eleven förbinder sig att handha och använda datorn på ett sådant vis att den, med undantag från normalt slitage, skall anses vara i fullgott skick då den återlämnas eller då eleven erbjuds att köpa loss datorn. Detta gäller även de tillbehör som eleven disponerar. Klistermärken (annat än av skolan utdelade och godkända) eller liknande är inte tillåtet att fästa på datorn. Du som elev ansvarar för att använda, förvara och transportera datorn på ett sådant sätt att den inte kommer till skada eller kan riskera att förloras. Vid förflyttning inomhus ska datorlocket vara stängt för att minska risken för skador.alla instruktioner som följer med datorn ska följas. I de fall då programinstallationer i datorn görs är det din skyldighet att försäkra dig om att giltiga licenser finns. Det är inte tillåtet att installera något annat operativsystem än det som tillhandahålls av skolan. Förlorar du din dator ska detta polisanmälas. Det är absolut förbjudet att lämna datorn utan direkt tillsyn någon annanstans än inlåst i anvisat skåp (inte elevskåp) eller inlåst hemma. Datorn får aldrig kvarlämnas på skolan under natt, helger eller lov. Personlig dator - ej privat dator Lånedatorn är ett arbetsverktyg och ska behandlas därefter. Eleven får gärna använda datorn under personliga former (chattar, mail, foto osv.). Datorn ägs av Eslövs kommun fram tills dess att eleven ev. köper loss datorn efter avslutad studietid. Eleven ska ha i åtanke att datorn är personlig men ej privat. Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller för program och annat som du laddar hem eller på annat sätt installerar på datorn. Du ansvarar också själv för det som lagras i datorn. Skolan ersätter inte program, filer eller material som du har lagrat i datorn om exempelvis hårddisken måste bytas eller omformateras se till att du säkerhetskopierar ditt material! Efter avslutad skolgång erbjuds du att köpa din dator. Att ha tillgång till Eslövs kommuns IT-miljö innebär tillgång till Internet. Vid bruk av Internet ska alla former av upphovsrätt beaktas. Det innebär att det inte är fritt att hämta och använda text, bild- eller ljudmaterial från nätet. Det är inte heller tillåtet att sprida personuppgifter om någon och/eller publicera bild/ljudmaterial på någon utan godkännande från vederbörande. Ingen känslig information, d v s sådant som kan medföra kränkning av eller skada för enskild person, får behandlas via e-post eller i forum, chatt eller sociala medier. Eleven ansvarar för att skydda sitt/sina lösenord och inte lämna ut det till någon annan. Eleven har också ett personligt ansvar för innehållet i och användandet av sina LUVITkonton. Vid misstanke om överträdelse av ovannämnda regler eller misstanke om brottslig handling beslutar rektor i samråd med ansvarig på IT-avdelningen hur ärendet ska hanteras. Om elev bryter mot gällande lagar kan det leda till polisanmälan och efterföljande straff och skadeståndsansvar för eleven. I samband med polisutredning kan innehållet i personliga konton och e-post komma att kontrolleras och läsas. Målet med att du som elev på Bergagymnasiet får tillgång till en egen bärbar dator och tillgång till skolans nätverk är att ge dig bästa förutsättningar för en utbildning av högsta kvalitet där modern informationsteknik och datorer används som ett naturligt verktyg i skolarbetet. De användaruppgifter du fått/väljer för att bl.a. logga in på datorn, skoldatanätet och skolans andra IT-system är personliga. Var mycket noga med att skydda dina lösenord. Regler för alla på Bergagymnasiets datornät - Du har ansvar för hur ditt personliga konto och den bärbara dator du förfogar över används.

4 Du använder ditt personliga konto i skolarbetet för att lösa uppgifter, träna, skriva och söka information. Detta innebär att du kan använda Internet fritt. Samma regler för uppförande och handling gäller som i samhället i övrigt. Du representerar din skola. Använd ett vårdat språk. Visa respekt för andra både i umgänget på det lokala nätet och ute på Internet. - Kränkningar/personangrepp är givetvis aldrig tillåtet. Om du får kännedom om något sådant, meddela händelsen till din lärare eller annan vuxen på skolan. - Du ska informera dig om vad som är tillåtet. Fråga om du är osäker. - Du måste alltid uppträda med eget namn. Får du möjlighet att publicera din egen hemsida ska skola, namn och klass klart framgå på denna sida. Tänk på att i andra änden av nätet finns alltid minst en annan människa eller något som en människa har skapat. Gör inte mot dem det du inte vill att de ska göra mot dig. Det gäller bland annat e-post, diskussions- grupper och chattforum. Det är absolut förbjudet att: - Medvetet sprida virusfiler, sabotageprogram m.m. - Skicka e-post eller andra meddelanden till en stor mängd personer (massbrev). - Hacka sig (tränga sig) in i datasystem (nätverk) eller bibliotek, lokalt eller internationellt och använda eller sabotera andras datorer och datanätverk. - Kopiera eller sprida material som innehåller våld, terror, hets mot folkgrupp, rasism, pornografi, mobbning i form av bilder, texter, filer etc. - Att spela spel under lektionstid. - Installera eller kopiera programvara som skyddas av upphovsrättslagen eller avtal. Respektera alla former av upphovsrätt! Du är själv skyldig att se till att nödvändiga licenser finns för allt material som inte tillhandahålls av skolan och ansva- rar själv för alla ekonomiska krav som kan ställas vid brott mot t.ex. upphovsrättslagen. Du kan inte ta för givet att allt som finns på Internet är fritt. Det är alltid någon som har rätt att sprida vidare. Är du osäker fråga din lärare. Om du bryter mot de regler som gäller kan din dator konfiskeras. Din rektor/ gymnasiechef beslutar om konfiskering. Beslutet kan inte överklagas. Misstanke om brott polisanmäls! Ansvarig skolledare har rätt att starta en utredning vid misstanke om att du bryter mot dessa regler. Skolans IT-samordnare eller systemansvarig har då enligt gällande riktlinjer rätt att kontrollera information som finns lagrad på din dator (t.ex. filer, e-post och besökta Internetsidor). Vid misstanke om brott vid användning av skolans datorer och nätverk kommer polisanmälan att göras. Ett foto räknas som en personuppgift och för att publicera foton på Internet bör personen ifråga ha godkänt det. Om du som elev eller vårdnadshavare kryssar i Ja under rubriken Samtycke till publicering betyder detta att: bilder som visar dig/ditt barn i verksamheten på skolan får publiceras på Internet och annat material som ges ut av skolan. Skolan får dock inte: Publiceras klasslistor som innehåller e-postadresser till klassens elever utan ytterligare godkännande av dig/din vårdnadshavare. - Publicera elev på bild tillsammans med e- postadress utan ytterligare godkännande av dig/din vårdnadshavare Bilder och information kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL).

5 Försäkring/garanti Den dator som du lånar är försäkrad genom Eslövs kommun. Försäkringen täcker skada på datorn och tillbehören både under skoltid och hemma. Försäkringen täcker också stöld i samband med inbrott. Den bärbara datorn omfattas av ett försäkringsskydd som Eslövs kommun har tecknat hos Lin Education AB. Se även bifogat försäkringsbrev sist i detta dokument. Kontaktnummer för support Eleven har möjlighet/rätt att kontakta den support som medföljer datorn vardagar kl på telefonnummer: Supporten kan hjälpa till med frågor om själva datorn och de medföljande programmen (dock inte egeninstallerade program). Om supporten anser att datorn behöver skickas till verkstad har eleven skyldighet att informera skolans IT-samordnare och leverera datorn i orginalkartong för leverans till verkstad. Ersättningsdator finns på skolan under tiden elevens dator är på verkstad. Eleven får inte själv reparera eller på något vis göra annan åverkan på sin dator och inte heller märka datorn enligt eget tycke. Skolans datorleverantör erhåller certifierad Applesupport vilken ansvarar för reparationer av datorn. Eleven är skyldig att genast anmäla skador eller fel till skolan. Återlämnande Efter låneperiodens utgång erbjuds eleven att köpa datorn till då rådande marknadsvärde och övergår då till elevens egendom. Alternativt återlämnas datorn till Eslövs kommuns skoldatorleverantör LIN Education.

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV.

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden tillgång till en

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2015-05-25 Avtalsnr. 201501 Skolförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för personlig elevdator Kristinehamns kommun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kommun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund Manual Kapitel 12 Blanketter, elev Reviderad: 2015-06-24 Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 1. Bakgrund Nösnäsgymnasiet i Stenungsund vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator

Kontrakt för lån av personlig dator Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-07-02 1 (5) Kontrakt för lån av personlig dator 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun Skolan i Ödeshögs Kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I ett ständigt föränderligt samhälle är det viktigt att ge våra elever de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook

Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-06 1 (5) Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik

Läs mer

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun 2015-08-19 Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg vill vi skapa en

Läs mer

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun 2014-08-19 Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg kan

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan 1. Inledning Du som

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator och elevskåp från Lidköpings kommun

Kontrakt för lån av personlig dator och elevskåp från Lidköpings kommun Namn: Klass: Personnr: Deltagit på informationsmöte (sign mentor) Kontrakt för lån av personlig dator och elevskåp från Lidköpings kommun 1. Bakgrund Lidköpings kommun (Kommunen) vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal Datum 2014-10-20 Versionsnummer 1.0 IT-Guiden Revision Datum Utförd av Kommentar 1.0 2014-10-20 Lotta Berglund Dokumentet reviderat 2.0 Åsa Rundgren Dokumentet

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Regelverk 1-1. Överenskommelse för lån av dator. Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler.

Regelverk 1-1. Överenskommelse för lån av dator. Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler. Regelverk 1-1 Överenskommelse för lån av dator Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler. Under studietiden kommer du som elev att få tillgång

Läs mer

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel 1 (5) Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel Skolan lånar ut ovan nämnda utrustning, inklusive hård- och mjukvara, på de villkor som anges i detta avtal. Utrustningen tillhör Uddevalla

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad Sida 1 1 INLEDNING 3 1.1. Allmänt 3 1.2. Instruktionens roll i IT-säkerhetsarbetet 3 1.3. Organisation och rollfördelning 4 1.4. Mål 5 2. INFORMATION

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet.

Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet. Augusti 2012 Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet. Vad roligt att just Du ska börja hos oss nu i höst. Du har tre spännande

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer