Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad."

Transkript

1 Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep D-nummer 19/ Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002

2 Regler och anvisningar för skoldatanätet i Vaxholms stad Regler och anvisningar för användningen av Vaxholms skoldatanät 1. Mål 2. Syfte 3. Uppkoppling mot Internet 4. E-postadress 5. Tillgång 6. Regler, villkor och skyldigheter 7. Rättigheter 8. Regler och anvisningar för nyttjandet av tjänster 9. Påföljder vid brott mot regler och anvisningar Bakgrund 1. Mål Målet för Vaxholm stads satsning på ett skoldatanät är att ge elever och lärare vid skolorna i Vaxholms stad tillgång till ett datornätverk som - sammanbinder alla skolor i Vaxholm. - har en koppling ut mot Internet. 2. Syfte Syftet med ett skoldatanät i Vaxholm är att skapa förutsättningar för utbildning av hög klass, där modern IT-teknologi och datorer används som ett naturligt verktyg i undervisningen och i skolarbetet i övrigt. 3. Uppkoppling mot Internet Internet är ett globalt nätverk av nätverk som möjliggör kommunikation och informationsutbyte mellan institutioner och människor över hela världen från Vaxholms klassrum. Syftet med uppkopplingen och tillgången till Internet är att ge lärare och elever tillgång till denna omfattande, rika, varierande och unika resurs för att kunna finna nya vägar till kunskap och kommunikation mellan människor, inte bara i Vaxholm utan i hela världen. Notera att all trafik mellan Vaxholms skolor och Internet loggas (sparas) i kommunens server. 4. E-postadress till varje lärare och elev Alla lärare och elever fr.o.m. klass 3 i grundskolan får en personlig e-postadress. Notera att även här loggas all trafik. 5. Tillgång Att ha tillgång till Vaxholms skoldatanät är en förmån och inte en rättighet. För att få tillgång till Vaxholms skoldatanät tilldelas elever och lärare ett personligt konto i den server som är ansluten till skoldatanätet. 1(4)

3 6. Regler, villkor och skyldigheter Regler och anvisningar för skoldatanätet i Vaxholms stad Utvecklingen av en datakultur på skolan måste ses som en process. Reglerna måste utformas så att de understödjer och inte hindrar denna process. Det är lätt att skriva regler, men att följa upp dem kan vara svårare. I detta dokument arbetar vi utifrån synsättet allt som inte är tillåtet är förbjudet Detta innebär att det inte går att komma med ursäkter som "det visste jag inte... "det har ingen sagt... för att komma ifrån sitt personliga ansvar. Det åligger alla användare att informera sig om vad som är tillåtet, vilket regleras i detta dokument. 6.1 Personligt konto Användandet av skoldatanätet får endast ske från det personliga kontot. Varje användare har själv helt och fullt ansvar för hur kontot används. Alla brott mot de regler och anvisningar som ges i detta dokument och som kan spåras till ett individuellt konto kommer att åläggas ägaren av kontot. 6.2 Pseudonymer eller anonymitet Pseudonymer eller anonymitet är inte tillåtet, alla användare måste uppträda under eget namn och ta ansvar för sina egna handlingar och åsikter 6.3 Personliga kontors användande Kontot får endast användas i samband med aktiviteter kopplade till undervisningen vid skolan. Detta innebär att man får använda kontot för - att lösa uppgifter som utgör del av undervisning. - individuell färdighetsträning, som komplement till ordinarie undervisning. - att skriva skrivningar, uppsatser och rapporter som ingår som del av studierna. 6.4 Som användare av Vaxholms skoldatanät ges följande löfte av alla användare. Jag lovar att i alla situationer vara ärlig och respektera andra personers integritet och rättigheter samt hjälpa andra att uppföra sig på samma sätt. Jag lovar att på alla sätt anstränga mig för att vara hjälpsam och dela med mig av det jag kan. Jag lovar att följa skoldatanätets grundregler. Med ovanstående löfte följer följande skyldigheter och rättigheter: 6.5 Skyldigheter Alltid använda ett vårdat språk Visa respekt för andra både i umgänget på det lokala nätet och ute på Internet. Avstå från offensiva, stötande och provokativa uttalanden. Avstå från personangrepp. Meddela IT-pedagogen eller läraren om du blir utsatt för personangrepp på nätverket. Aldrig sprida information (såväl text, bild och ljud) som till sitt innehåll kan upplevas som kränkande av enskild person eller grupper av användare. Respektera alla former av copyright. 2(4)

4 Regler och anvisningar för skoldatanätet i Vaxholms stad Aldrig vidareförmedla personlig korrespondens utan upphovsmannens medgivande. (Brott mot denna skyldighet är att betrakta som intrång i upphovsmannens privatliv) Vid vidareförmedling av meddelande i allmänna forum bifoga uppgift om meddelandets ursprung. Här beskrivs några handlingar som kan betraktas som kriminella och som därför är förbjudna: medvetet sprida filer med datorvirus. kopiera programvara som skyddas av copyright. manipulera hårdvara eller mjukvara som ingår i datorsystemet. intrång i datorsystem. medvetet förstöra eller radera programfiler. 7. Rättigheter 7.1 Personlig sfär Datorpost och kommunikation på Vaxholms skoldatanät betraktas inte som privat. Vid brott mot de regler och anvisningar som ges i detta dokument, kan det vara nödvändigt för ITpedagogen att tillsammans med systemadministratören skaffa sig tillgång till personliga datorpostmeddelanden och filer. Om sådan inspektion skett meddelas användaren. 7.2 Säkerhet Användare av Vaxholms skoldatanät kommer, så långt det är möjligt, att skyddas från otillbörligt intrång, oönskade kontakter, mobbning och andra typer av aktiviteter som upplevs som kränkande. Det är varje användares eget ansvar att undvika sådana aktiviteter då han/hon navigerar på Internet. 7.3 Frihet Skoldatanätet i Vaxholm är ett fritt och öppet forum. Inga restriktioner läggs på personliga åsikter som förs fram i detta forum med undantag av de inskränkningar som gäller i ovanstående punkter. Den som lägger fram en åsikt måste vara medveten om att andra användare kan vara öppet kritiska. Stundtals kan det uppstå en mycket hårdför diskussion. Användare rekommenderas att inte gå i genmäle vid denna typ av attacker, vilka skall rapporteras till IT-ansvarig. 8. Regler och anvisningar för nyttjande av de tjänster som skoldatanätet ger tillgång till 8.1 E-post, datorpost Kontrollera din datorpost så ofta du kan och rensa bort alla meddelanden som du inte vill eller behöver spara. Spara minimalt av din datorpost. Prenumerationer via s.k. "Listservs" måste rapporteras och godkännas av systemadministratören. 3(4)

5 Regler och anvisningar för skoldatanätet i Vaxholms stad 9. Påföljder vid brott mot regler och anvisningar Ett brott mot de regler och anvisningar som beskrivits ovan kan innebära förlust av den personliga behörigheten att nyttja Vaxholms skoldatanät. Är brottet särskilt allvarligt kan effekten bli att skolan som helhet måste kopplas bort från skoldatanätet för en tid. Baserat på detta dokument avgör lärare, IT-pedagog och systemansvarig på skolan vad som anses vara ett brott. Allmänna regler för datoranvändningen vid kommunens skolor Skolans datorer är avsedda att användas i undervisningen av både elever, lärare och annan personal som deltar i utbildningsarbetet, och för att det ska fungera så bra som möjligt krävs av dig som användare att du följer följande regler: 9.1 Spelprogram: Du får inte installera spelprogram utan att ha fått tillåtelse av den dataansvarige / IT-pedagogen 9.2 Utskrifter: Du ska vara återhållsam med utskrifter och inte göra dem innan du är färdig med ditt arbete. Utskrifter från Internet får inte göras om de inte har ett direkt samband med undervisningen eller tillstånd givits av ansvarig lärare. 9.3 Kopiering: Kopiering av program och annat material från skolans datorer är förbjudet om inte IT-pedagogen eller dataansvarig uttryckligen gett tillstånd till detta. 9.4 Sabotage: Du får inte ändra datorns systeminställningar, radera eller på annat sätt ändra filstrukturen på de olika enheterna. I övningssyfte kan man ändra skärmbild, bakgrund etc. men detta skall enbart ske vid lärarledda övningar och återställas då du lämnar PCarbetsplatsen. 9.5 Virus: Virus smittar främst via nerladdning från Internet, mail och via disketter. Stor återhållsamhet råder beträffande diskettanvändande och nerladdning från Internet Lösenord: Lösenord är en värdehandling som man inte lånar ut till någon annan. Det är också förbjudet att försöka ta reda på någon annans lösenord. 9.7 Spara: Varje elev har tillgång till en personlig enhet om 10 Mb på servern. Åtkomsten möjliggörs av det personliga lösenordet. Allt som sparas skall läggas på den personliga enheten. 4(4)

6 Ansökan om tillgång till Vaxholm skoldatanät Anvisningar Läs noga igenom "Regler och anvisningar. Fyll därefter i nedanstående formulär. Din förälders/målsmans påskrift är också nödvändig. Om det är någon av punkterna som du inte förstår, fråga först din lärare eller dina föräldrar/målsman innan du skriver på. Det är viktigt att du har förstått det som är skrivet. Elevdel Jag har läst igenom regler och anvisningar. Jag förstår innehållet och lovar att följa de regler och anvisningar som givits. Jag förstår vidare att brott mot reglerna är oetiskt och kan innebära en kriminell handling. Skulle jag bryta mot reglerna är jag medveten om att jag kan förlora min behörighet. Namnunderskrift Namnförtydligande Datum: / / Förälder/Målsman Som förälder/målsman har jag läst igenom regler och anvisningar och diskuterat dessa tillsammans med mitt barn. Jag förstår att Vaxholms skoldatanät endast används i utbildande syfte men att det inte är möjligt för lärare eller personalen som administrerar Vaxholms skoldatanät att till alla delar begränsa eller kontrollera all information som finns tillgänglig via Internet. Vissa delar av Internet kan innehålla information som är olaglig, stötande, osann, pornografisk eller på andra sätt kontroversiell Namnunderskrift Namnförtydligande Datum: / / Lärare Jag har läst regler och anvisningar. Jag rekommenderar att eleven skall få tillgång till Vaxholms skoldatanät och tar på mig ansvaret att instruera eleven kring frågor som berör vad som är ett acceptabelt användande av och uppförande på skoldatanätet. Dock kan jag inte hållas som ansvarig för elevens användning av skoldatanätet p.g.a. elevens möjlighet att använda skoldatanätet i andra grupper och för eget bruk vid sidan av ordinarie skolarbete Dataansvarig Namnunderskrift Namnförtydligande Datum: / /

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium

Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium Bakgrund Ystad Gymnasium vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet.

Läs mer

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare ASKERSUNDS KOMMUN Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare Januari 2009 IT-Avdelningen Regler och anvisningar för användare av Askersunds datanät Syfte Denna skrift är till

Läs mer

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen i Sävsjö kommun Innehållsförteckning Skolans webbplats... 1 Elevernas IT-användning... 3 IT-policy för personal inom BUN, Sävsjö kommun... 4 IT-policy för

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

AVTAL 1 (5) 2 Avtalstid Avtalet gäller från och med den utlämningen under september 2016 till och med den 13 juni 2017.

AVTAL 1 (5) 2 Avtalstid Avtalet gäller från och med den utlämningen under september 2016 till och med den 13 juni 2017. AVTAL 1 (5) 2014-08-25 Avtal för användning av kommunens dator/surfplatta åk 1 6 Bakgrund Alla användare i Sigtuna kommuns Skolnät ska använda all skolans IT-utrustning på ett ansvarsfullt sätt, oavsett

Läs mer

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Wisbygymnasiet 2014-05-23 1 (6) Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Den kommunala gymnasieskolan på Gotland erbjuder tillgång till dator-/it-utrustning och programvara i undervisningssyfte.

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator

Kontrakt för lån av personlig dator Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-07-02 1 (5) Kontrakt för lån av personlig dator 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook

Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-06 1 (5) Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik

Läs mer

Ansökan om tillgång till Nacka kommunala skolors skoldatanät edu.nacka.se

Ansökan om tillgång till Nacka kommunala skolors skoldatanät edu.nacka.se Ansökan om tillgång till Nacka kommunala skolors skoldatanät edu.nacka.se Jag (barn/elev) ansöker om att få tillgång till: ett personligt användarkonto. en egen e-postadress. personligt lagringsutrymme.

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt

Läs mer

Denna föreskrift riktar sig till anställda vid Stockholms universitet samt till personer som arbetar på uppdrag av universitetet.

Denna föreskrift riktar sig till anställda vid Stockholms universitet samt till personer som arbetar på uppdrag av universitetet. 1 (6) 2014-12-03 Dnr SU FV-1.1.2-3513-14 Benita Falenius Informationssäkerhetssamordnare Föreskrift för anställda och personal som arbetar på uppdrag av Stockholms universitet avseende användning av information

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan 1. Inledning Du som

Läs mer

3. Låneperiod. 4. Förvaring

3. Låneperiod. 4. Förvaring LERUM4000, v 2.0, 2011-10-04 1 (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator eller ipad) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Policy för användande av IT

Policy för användande av IT Policy för användande av IT Inledning Det här dokumentet beskriver regler och riktlinjer för användningen av IT inom företaget. Med företaget menas [fylls i av kund] och med IT-avdelning menas vår partner

Läs mer

Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler

Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler Som elev inom Umeå Gymnasieskola har du under studietiden tillgång till såväl en bärbar dator som till

Läs mer

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV.

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV. Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan 1. Bakgrund 2. Handhavande, användning och ansvar 3 Leverans, låneperiod och återlämnande 4 Säkerhetskopiering/lagring 5 Försäkring och garanti

Läs mer

Nätsäkert. Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun

Nätsäkert. Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun Nätsäkert Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun Nätsäkert innehåller information om datoranvändning i skolan, för elever och vårdnadshavare, från Karlshamns kommun, september 2016. Karlshamns

Läs mer

Barn & Unga Peter Essen Lundbys IT-pedagoger. Lokal IT-Policy För förskolan och skolan 2003-2004

Barn & Unga Peter Essen Lundbys IT-pedagoger. Lokal IT-Policy För förskolan och skolan 2003-2004 Barn & Unga Peter Essen Lundbys IT-pedagoger Lokal IT-Policy För förskolan och skolan 2003-2004 Innehåll ALLMÄNT...3 INLEDNING...3 FÖRHÅLLNINGSSÄTT FÖR ANVÄNDNING AV INTERNET...4 REGLER FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun Skolan i Ödeshögs Kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I ett ständigt föränderligt samhälle är det viktigt att ge våra elever de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och

Läs mer

Utlåning av personlig dator till elever i Sollentunas kommunala skolor

Utlåning av personlig dator till elever i Sollentunas kommunala skolor Utlåning av personlig dator till elever i Sollentunas kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations- och kommunikationsteknik

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun 2014-08-19 Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg kan

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

IT-verktyg på Igelboda skola & förskola - sep 2013

IT-verktyg på Igelboda skola & förskola - sep 2013 IT-verktyg på Igelboda skola & förskola - sep 2013 I detta dokument kan ni läsa om varför vi vill att du som elev/ditt barn ska disponera ett it-verktyg och hur vi tänkt att det ska gå till. Innan du får

Läs mer

AVTAL 1 (6) 2 Avtalstid Avtalet gäller från och med utdelning till och med den 1 juni 2016.

AVTAL 1 (6) 2 Avtalstid Avtalet gäller från och med utdelning till och med den 1 juni 2016. AVTAL 1 (6) 2015-10-01 Avtal för användning av kommunens dator/ipad i hemmet åk 4 9 Bakgrund Alla användare i Sigtuna kommuns Skolnät ska använda all skolans IT-utrustning på ett ansvarsfullt sätt, oavsett

Läs mer

IT-riktlinje för elever

IT-riktlinje för elever Diarienr 2013/2394-BaUN 2013/813-UAN nternati IT-riktlinje för elever inom Västerås stad Skolverksamheter Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden 131001 Beslutad av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun LERUM4000, v 2.0, 2011-10-04 1 (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning

Läs mer

IT-policy. Förvaltningen Björn Sandahl, förvaltningschef

IT-policy. Förvaltningen Björn Sandahl, förvaltningschef Förvaltningen Björn Sandahl, förvaltningschef STYRDOKUMENT Diarienummer: GIH 2018/243 Datum: 2018-10-15 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2018-06-13 Reviderad: 2018-10-23 Giltighetstid: Tillsvidare Gymnastik-

Läs mer

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun 2015-08-19 Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg vill vi skapa en

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare.

Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare. Hej Glada Hudikgymnasiet satsar just nu stort på att utveckla både undervisning och arbetssätt för att nå ännu bättre resultat och för att ännu bättre förbereda våra elever för framtiden. Som ett led i

Läs mer

Introduktion för förskollärare- och barnskötare elever

Introduktion för förskollärare- och barnskötare elever Flik 9, uppdaterad 140912 Introduktion för förskollärare- och barnskötare elever Välkommen till förskolan Karlavagnen. Eftersom du ska göra praktik hos oss är det viktigt att läsa detta dokument. Några

Läs mer

Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows

Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows Version 1.5 2015-08-10 Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows Ektorpsskolan erbjuder dig som elev att låna en personlig dator under den tid du går på skolan. Genom att skriva under det här

Läs mer

Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter

Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter IT-riktlinje för användning av lånedator* i skolan Skolarbete och lärande med stöd av modern teknik Skolans uppdrag är att

Läs mer

UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner

UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner INTRODUKTION De som skapar musik, räknar liksom de som arbetar inom den akademiska sektorn, med en rättvis belöning för sin kreativitet, tid

Läs mer

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Chromebook från Ödeshögs kommun

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Chromebook från Ödeshögs kommun Skolan i Ödeshögs kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I ett ständigt föränderligt samhälle är det viktigt att ge våra elever de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort 15-10-07 1(6) Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort Härmed fastställs regler och ansvarsförbindelse för studenters

Läs mer

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11.

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. IKT-plan Bosgårdsskolan 2015-2016 Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Vision... 2 Syfte... 2 Mål... 3 Information... 3 Dokumentation... 3 Kommunikation... 3

Läs mer

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 47, 2004-04-05 1 Inledning Kommunernas Säkerhetspolicy IT beskriver närmare hur vi arbetar med IT-säkerheten

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

IT-Policy för Jakobsbergs folkhögskola

IT-Policy för Jakobsbergs folkhögskola IT-Policy för Jakobsbergs folkhögskola Antagen 2018-04-03 - Uppdaterad 2018-05-24 Inledning Det här dokumentet beskriver regler och riktlinjer för användningen av IT-resurser inom Jakobsbergs folkhögskola.

Läs mer

Utlåning av personlig dator till elever i Sollentunas kommunala skolor

Utlåning av personlig dator till elever i Sollentunas kommunala skolor Barn- och utbildningskontoret Blanketten längs ner i informationen lämna till skolan. Utlåning av personlig dator till elever i Sollentunas kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Utdelning sker under skoltid på en skola åt gången med beräknad start under början av höstterminen 2016.

Utdelning sker under skoltid på en skola åt gången med beräknad start under början av höstterminen 2016. Elevens namn och klass Utdelning av ipad Under hösten 2016 kommer alla elever från år 7 till 9 få varsin ipad. Modellen är ipad mini 2 med 16 GB lagringsutrymme som levereras i ett fodral tillsammans med

Läs mer

Campus Helsingborg IT-INFORMATION FÖR STUDENTER HT15

Campus Helsingborg IT-INFORMATION FÖR STUDENTER HT15 Campus Helsingborg IT-INFORMATION FÖR STUDENTER HT15 2 Inledning Allmän information om IT-tjänster vid Lunds universitet finns på universitetets hemsida lu.se under Nuvarande student -> IT-tjänster, support

Läs mer

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan Vallhovskolan IT-handlingsplan för Vallhovskolan Övergripande information Under läsåret 12-13 sker flera förändringar i skolans IT-arbete. First Class systemet Källan som alla elever och lärare använt

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER...

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER... 2000-08-11 Sida 1 1 BAKGRUND... 2 2 INLOGGNING... 2 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4 INTERNET... 4 5 E-POST... 5 6 INCIDENTER... 5 7 BÄRBAR PC... 5 8 ARBETSPLATSEN... 6 2000-08-11 Sida 2 1 BAKGRUND Information

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Om ni väljer att inte skriva på överenskommelsen förvaras elevens Chromebook i skolan. Överenskommelsen bifogas med detta brev.

Om ni väljer att inte skriva på överenskommelsen förvaras elevens Chromebook i skolan. Överenskommelsen bifogas med detta brev. Grundskola 1 (5) Utdelning av personlig Chromebook för elever i årskurs 7-9 Samtliga elever i åk 7-9 har i sin utbildning en Chromebook från Karlskoga kommun. Syftet är att skapa goda förutsättningar för

Läs mer

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1 Innehållsförteckning 1 Syfte...1 2 Omfattning...1 3 Beskrivning...1 3.1 Utgångspunkter och generella regler...1 3.2 Tillämpning av riktlinjerna inom Mälarenergi...1 3.3 Styrande lagar och regler...3 Bilaga

Läs mer

En skrift om etik och säkerhet i Stockholms pedagogiska skoldatanät.

En skrift om etik och säkerhet i Stockholms pedagogiska skoldatanät. Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Stockholms pedagogiska skoldatanät. 2 Skriften Nätsäkert!! är till för dig som har, eller snart ska få, ett användarkonto i Stockholms pedagogiska skoldatanät.

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund Manual Kapitel 12 Blanketter, elev Reviderad: 2015-06-24 Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 1. Bakgrund Nösnäsgymnasiet i Stenungsund vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

Informations- säkerhet

Informations- säkerhet ISec Code of Conduct Internal information Informations- säkerhet Ditt ansvar! ISec Code of Conduct Informationssäkerhet Scanias verksamhet är beroende av att information är tillgänglig och hanteras på

Läs mer

Område Norras IT-strategi Lycksele

Område Norras IT-strategi Lycksele Område Norras IT-strategi Lycksele Reviderad 26-05-2003 1 Inledning: Område Norras strategi för IT- lärandet. Informationstekniken har det senaste året gett oss nya möjligheter att kommunicera, arbeta

Läs mer

Fastställt av: Christer Lundstedt Framtaget av: Ann-Catrin Wallin Sid:1 (5) Fastställd av Ledningsgruppen för TFS

Fastställt av: Christer Lundstedt Framtaget av: Ann-Catrin Wallin Sid:1 (5) Fastställd av Ledningsgruppen för TFS Fastställt av: Christer Lundstedt Framtaget av: Ann-Catrin Wallin 090422 Sid:1 (5) Datapolicy 1. Användning för privat bruk 2. Elektronisk post 3. Internetanvändning 4. Installation av program 5. Sammanfattning

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

KINDA KOMMUN IT-avdelningen

KINDA KOMMUN IT-avdelningen KINDA KOMMUN IT-avdelningen Användarpolicy/villkor angående kommunens datorresurser. Användarpolicy/villkor angående kommunens datorresurser. Fastställda mål, IT-avdelningen maj 2000 Fastställd av kommunstyrelsen

Läs mer

Välkommen till dataintroduktion. Föreläsare Stephan Kring Ansv. helpdesk & web

Välkommen till dataintroduktion. Föreläsare Stephan Kring Ansv. helpdesk & web Välkommen till dataintroduktion Föreläsare Stephan Kring Ansv. helpdesk & web Helpdesk http://www.kth.se/student/support/ict Normala öppettider är mån, ons, fre kl.10-12 och tis, torsd kl.14-16. Hjälp

Läs mer

INTRODUKTIONSRUTIN FÖR NYANSTÄLLD PERSONAL PÅ FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN

INTRODUKTIONSRUTIN FÖR NYANSTÄLLD PERSONAL PÅ FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN Uppdaterad 140814 INTRODUKTIONSRUTIN FÖR NYANSTÄLLD PERSONAL PÅ FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN Förskolechef informerar om: Förväntningar/krav från chef (arbetstider, sjukanmälan m.m.) Personalkooperativ, Collectum

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Chromebook

Kontrakt för lån av personlig Chromebook Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-08-07 1 (5) Kontrakt för lån av personlig Chromebook 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används

Läs mer

Information om Google Apps för studentföreningar

Information om Google Apps för studentföreningar Information om Google Apps för studentföreningar Hej Under lång tid har eposten för studentföreningar hanterats på ett osmidigt och föråldrat sätt. Vi på Kårservice vill nu ändra på detta och kommer hjälpa

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Vi hälsar dig välkommen som elev på Arlövs västra rektorsområde och hoppas att du kommer att trivas här. Det är viktigt att vi kan nå dina anhöriga, om något

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006 IT-säkerhetsinstruktion för användare Inledning... 3 1 Hantering av information... 4 1.1 Lagring av information, säkerhetskopiering och arkivering... 4

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25 POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) IT-policy Säkerhetsinstruktion för Användare Denna instruktion gäller för samtliga anställda vid Polismyndigheten i Östergötlands län Var medveten om att du fått förtroendet

Läs mer

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Sid 1 (7) Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Innehållsförteckning 1 Bakgrund...2 2 Tillgång till it-resurserna...2 3 Hantering av information...4 4 Programvaror...4 5 Internet...4 6

Läs mer

Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät

Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Skriften Nätsäkert!! är till för dig som har, eller snart ska få, ett användarkonto i Karlshamns kommuns utbildningsnät. I

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

Datum Grundskolan. D Utbildningsförvaltningen. Information och riktlinjer för lån av elevdator. Bodens kommun

Datum Grundskolan. D Utbildningsförvaltningen. Information och riktlinjer för lån av elevdator. Bodens kommun D Utbildningsförvaltningen Grundskolan Datum 2015-08-21 Information och riktlinjer för lån av elevdator Bodens kommun Bakgrund Digital kompetens, det vill säga att kunna använda modern teknik i sitt dagliga

Läs mer

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Tillgång och åtkomst till ArcGIS pro Hur får jag tag på nya ArcGIS Pro applikationen? - ArcGIS Pro är en ny applikation som är tillgänglig som del av ArcGIS for

Läs mer