Barn & Unga Peter Essen Lundbys IT-pedagoger. Lokal IT-Policy För förskolan och skolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn & Unga Peter Essen Lundbys IT-pedagoger. Lokal IT-Policy För förskolan och skolan 2003-2004"

Transkript

1 Barn & Unga Peter Essen Lundbys IT-pedagoger Lokal IT-Policy För förskolan och skolan

2 Innehåll ALLMÄNT...3 INLEDNING...3 FÖRHÅLLNINGSSÄTT FÖR ANVÄNDNING AV INTERNET...4 REGLER FÖR ANVÄNDNING AV INTERNET: E-POST...4 ETISKA REGLER...4 REGLER FÖR ANVÄNDNING AV INTERNET: WORD WIDE WEB...5 VEM FÅR ANVÄNDA WWW FÖR ATT PUBLICERA INFORMATION?...5 DETTA GÄLLER FÖR FÖRSKOLANS/SKOLANS OFFICIELLA HEMSIDOR...5 REGLER FÖR ELEVERS/LÄRARES PROJEKTRUM I KUNSKAPSNÄTET...7 BEHÖRIGHETSADMINISTRATION...7 VAD INNEBÄR BEHÖRIGHET?...7 VEM HAR RÄTT TILL BEHÖRIGHET?...7 AVSLUTA BEHÖRIGHET...7 REGLER FÖR ANVÄNDANDE AV DATORER OCH NÄTVERK I LUNDBY...8 IT-UTRUSTNING I LUNDBY SDF...8 MILJÖ/ARBETSMILJÖ...8 REGLER FÖR INSTALLATION AV PROGRAMVARA PÅ DATORER...8 IT-SÄKERHET...9 VIRUS...9 LÖSENORD...9 STÖLDSKYDD...9 UTBILDNING/FORTBILDNING...9 VAD HÄNDER MED GAMLA DATORER?...10 REVIDERING AV IT-POLICYN...10 IT-policy gällande skola/förskola i Lundby SDF

3 Allmänt Inledning Skolans/förskolans IT-policy följer den av stadsdelsnämnden fastslagna IT-policyn för Lundby. Syftet är att vara säker på att den IT-utrustning, programvara etc som väljs fungerar bra tillsammans och att det fyller ett pedagogiskt syfte. Policyn pekar även på hur IT-utrustningen bör användas/ej användas. I dagsläget använder vi oss av ett system, Kunskapsnätet, som ägs av kommunstyrelsen, men som utvecklas och förvaltas av ADB-kontoret. Lundby SDF har ett lokalt ansvar att Kunskapsnätet används på ett för eleverna bra sätt. IT-policyn för Lundbys förskolor och skolor omfattar all IT-användning av: all anställd personal (även tillfälligt anställda, stödpersonal m.fl.) inom pedagogisk verksamhet i Lundby SDF alla barn och elever inom förskola/skola i Lundby SDF alla föräldrar och andra anhöriga till barn och elever inom förskola/skola i Lundby SDF övriga som vid något tillfälle utnyttjar IT-utrustning i Lundbys förskolor/skolor I Lundbys skolor och förskolor använder vi IT på ett sådant sätt att: vi utvecklar och förbättrar den pedagogiska verksamheten. IT blir ett pedagogiskt verktyg integrerat i den dagliga verksamheten. vi förbättrar kommunikation och informationsutbyte inom Lundbys förskolor/skolor samt mellan våra förskolor/skolor och omvärlden. Att barn/elever upptäcker datorns många möjligheter under sin förskoletid/skoltid (F-16) IT-policy gällande skola/förskola i Lundby SDF

4 Förhållningssätt för användning av Internet Regler för användning av Internet: E-post Elever och lärare får sin e-postpostadress inom ramen för Kunskapsnätet. Adresserna är uppbyggda enligt följande mönster: där gbgsd står göteborgs skoldatanät. Etiska regler E-postpost är ett bra verktyg för att kommunicera med andra människor. Nedanstående gäller i Lundby. Detta gäller även för Kunskapsnätet, tills man har skrivit en policy för Kunskapsnätet. Det är inte tillåtet att försöka dölja sin användaridentitet försöka störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken uppenbart slösa med tillgängliga IT-resurser (personal, maskin- eller programvara) försöka skada eller förstöra den datorbaserade informationen, t.ex. någons diskett, hemkatalog eller Kunskapsnät. utnyttja Lundbys utrustning för att få tillgång till programvara man inte har licens för. använda IT för att göra intrång i andras privatliv, förolämpa eller förnedra andra, medvetet eller av oaktsamhet sprida eller spara information som är rasistisk, kriminell, pornografisk eller strider mot upphovsrätten (t.ex. bilder, musik, program eller film) via hemsidor på Internet, Kunskapsnätet eller e-post. att skicka stora filer, eftersom utrymmet på e-postservrarna är begränsat och att det sänker kapaciteten/hastigheten i Kunskapsnätet. Detsamma gäller om man skickar mail till stora grupper av mottagare. IT-policy gällande skola/förskola i Lundby SDF

5 Regler för användning av Internet: Word Wide Web När du använder dig av Internet för att få tillgång till information är det viktigt att du tänker på följande: Eftersom det är mycket vanligt att filer som finns på hemsidor ute på Internet innehåller datorvirus bör du vara mycket försiktig när du laddar hem filer till datorn. Skolornas datorer är dock skyddade med ett antivirusprogram. Du får inte försöka få tillgång till information, IT-utrustning eller programvara du inte har rätt till söka efter information som är rasistisk, kriminell, pornografisk eller strider mot upphovsrätten (t.ex. bilder, musik, program eller film) via hemsidor på Internet, Kunskapsnätet. Om du får mail med detta innehåll uppmanas du att radera dessa omedelbart. ladda ner färdiga skol-/specialarbeten från Internet i syfte att utge dig vara skapare av dessa dokument och för att hitta enkla genvägar i skolarbetet. Du skall alltid uppge källan till informationen du hämtar på Internet. Detta är en fråga om upphovsrätt. ladda ner upphovsskyddat material såsom böcker, musikfiler och filmer, i alla format, om inte upphovsmannen uttryckligen givit sitt medgivande. hämta hem programfiler från Internet och installera på egen hand (all installation av program skall göras av förskolans/skolans IT-tekniker, IT-enheten eller respektive verksamhets IT-pedagog). skriva ut direkt från Internet. Använd istället klippa-klistra-redigera-metoden. Detta gäller även bilder. OBS! Tänk på upphovsrätten! Vem får använda WWW för att publicera information? Den information som sprids via WWW ger Lundby och din förskola/skola ett ansikte utåt och bidrar till att skapa en bild av förskolan/skolan och Lundby i sin helhet. På varje förskola respektive skola finns webbmasters. De är utsedda av respektive chef, för att arbeta med förskolans/skolans hemsida. Inga andra personer har rätt att publicera hemsidan på ADB-kontorets webbserver. Publiceringen av hemsidan är skyddad med användarnamn och lösenord. Dessa koder har webbmastern ansvar för och får inte lämnas ut till obehöriga (elever, föräldrar, vikarier el.dyl.). Verksamhetschefen på förskolan och rektorn på skolan är ansvarig utgivare och har det övergripande ansvaret för att reglerna för webbpublicering följs. Detta gäller för förskolans/skolans officiella hemsidor Syftet med hemsidorna är att visa upp vad man arbetar med på skolan, för att locka till sig både ny personal och nya barn/elever. Det är förskolans/skolans ansikte utåt och bidrar till att skapa en bild av verksamheten. Informationen måste hållas aktuell och korrekt, och alla länkar skall fungera. Anställda på förskolan/skolan (förskolans/skolans IT-pedagog/webbmaster) ska ges möjlighet - tid och utbildning - att arbeta aktivt med hemsidan. Detta skall ske i nära samarbete med övriga pedagoger, elever och föräldrar. IT-policy gällande skola/förskola i Lundby SDF

6 Förskolornas/skolornas webbsidor får inte innehålla eller visa material som är i strid med gällande lagstiftning. Detta gäller till exempel mobbning, uppvigling, hets mot folkgrupp, pornografi, olaga våldsskildring, förtal, förolämpning eller upphovsrättsbrott. Officiella hemsidor hanteras av varje förskola/skola för sig i samarbete med Datoriet (Lundbys centrala enhet för skol-it-frågor). Varje hemsida ägs av sin ansvarige utgivare, det vill säga förskolans verksamhetschef/skolans rektor. Dessa har ansvar för att Lundbys respektive förskolans/skolans IT-policy efterlevs. Webbsidorna för Lundbys förskolor/skolor skall framställas i en för Lundby gemensam plattform, för närvarande Microsoft Front Page Varje sida skall ha följande information: Webbmastern och hans/hennes e-postadress Datum för senaste uppdateringen Informationsansvarig, det vill säga förskolans verksamhetschef, skolans rektor och hans/hennes e-postadress Källa eller författare/sammanställare av dokument eller text/bild/ljud/film som man laddat ner från Internet. IT-policy gällande skola/förskola i Lundby SDF

7 Regler för elevers/lärares projektrum i Kunskapsnätet Detta dokument kommer att kompletteras med reglerna för Kunskapsnätet, så snart dess policy är framtagen. Behörighetsadministration Vad innebär behörighet? Behörigheten innebär rättighet att använda skolans nätverk, IT-utrustning och Kunskapsnätet. Det innebär också en skyldighet att använda det på ett riktigt sätt. Vem har rätt till behörighet? Alla elever och lärare, som är inskrivna/arbetar i Lundbys skolor, tilldelas en behörighet i sin skolas nätverk så snart som möjligt när de börjar. Då får man tillgång till en egen hemkatalog och samtidigt tillgång till Internet. Alla elever och lärare skall få nödvändig utbildning för att dels kunna arbeta i nätverket och dels för att få kännedom om vilka regler som gäller för arbete med Lundbys IT-utrustning och nätverk. De tilldelas också en behörighet i Kunskapsnätet. Tilldelning av behörighet i Kunskapsnätet administreras av ADB-kontoret. Övrig administration samt utbildning sker i egen regi inom Lundby. Ansökan om behörighet i skolans nätverk lämnas till skolans IT-pedagog, som lägger upp användare i skolans nätverk. Uppgifter om elever och lärare, som ska in i Kunskapsnätet tas ur de databaser där lärare och elever finns registrerade (Procapita). Skolans byråsekreterare arbetar med detta. Att elever och lärare sedan får behörighet i Kunskapsnätet sköts av ADB-kontoret. Avsluta behörighet När behov av behörighet upphör skall behörigheten avslutas snarast möjligt, till exempel när man slutar på skolan alternativt flyttar till en annan skola. Skolans IT-pedagog och/eller byråsekreteraren sköter även denna administration. Vid byte av skola skall IT-pedagogen och byråsekreteraren informeras, så att elevens konto avslutas på den aktuella skolan. Att eleven tilldelas behörighet på den nya skolan ansvarar den nya kommunen/stadsdelen/skolan för. Allt skolarbete som ligger på den gamla skolans server skall vid begäran från eleven kunna brännas på en CD-ROM. Detsamma gäller för personal på skolan som har arbeten på skolans server. Anledningar till varför en elev eller lärare skall stängas av kan vara: som ovan, när man slutar eller byter skola avstängning under kortare eller längre tid, på grund av (upprepad) misskötsel, beslutas av rektor, som i sin tur kan delegera detta beslut till skolans IT-pedagog. Rektor, i samråd med berörd elev och dennes föräldrar, kan besluta om när avstängningen upphör. För Kunskapsnätet gäller att eleven tilldelas denna behörighet i år 0 (förskoleklass) och stängs av när eleven avslutat sina studier i eventuell gymnasieskola/vuxenutbildning. IT-policy gällande skola/förskola i Lundby SDF

8 Regler för användande av datorer och nätverk i Lundby Datorerna i förskola/skola skall i första hand användas för skolarbeten eller andra pedagogiska syften. Spel under skoltid är inte tillåtet om det inte sker på pedagogiska grunder. Chat ska användas med största försiktighet. I Kunskapsnätets projektrum finns det en chatfunktion. Man kan då chatta med alla som är inne i samma projektrum samtidigt. Viktigt! Man kan inte chatta och samtidigt vara anonym! Allt man gör i Kunskapsnätet sker under sitt eget användarnamn! IT-utrustning i Lundby SDF För att hålla hög säkerhet och samtidigt hålla priserna nere ska alla inköp av IT-utrustning gå via skolans/förskolans IT-pedagog, IT-enheten/Datoriet. Med IT-utrustning menas programvaror, datorer, skrivare, kopiatorer, scanners, digitalkameror, CD-spelare/CD-brännare, nätverkskort, ljudkort, m.m. Miljö/arbetsmiljö Vid alla inköp av IT-utrustning skall vi ta hänsyn till miljö- och arbetsmiljöaspekterna. Såväl ITutrustning som arbetsplatsens utformning i övrigt skall så långt som möjligt utformas utifrån individens behov och arbetsuppgifter. Det är önskvärt att på sikt även beakta barnens/elevernas arbetsmiljö vid datorarbetsplatserna. Då bör man tänka på följande: Datorbord med bra arbetshöjd med plats för mus och musmatta Justerbara stolar Bra arbetsbelysning Manushållare Fria ytor runt arbetsplatsen, så att flera kan sitta där samtidigt Regler för installation av programvara på datorer En licens innebär att man från en programvarutillverkare köpt rätten att använda en viss programvara. En licens innebär nästan aldrig att man har rätt att kopiera programvaran (CD:n eller disketterna). Viss säkerhetskopiering kan dock ibland vara nödvändig, då CD-skivorna till vissa program (multimedia) används av många elever och varje dag. Original-CD:n skall i sådant fall låsas in och får inte användas. Det är viktigt att man dokumenterar vad man gör i detta fall. Endast de programvaror som behövs för att pedagoger och barn/elever skall kunna utföra sina arbeten skall finnas på skolans datorer. Utöver grundkonfigurationen bestämmer varje förskola/skola vilka program som skall finnas på datorerna. En förskola eller skola bekostar alla sina licenskostnader med den egna budgeten. För all programvara som är installerad på datorer i Lundby skall finnas gällande licens. All installation av programvaror skall utföras av IT-enheten, Datoriet eller respektive förskolas/skolas IT-pedagog. Undantag från detta får göras endast enligt anvisningar från IT-enheten/Datoriet vid respektive tillfälle. IT-policy gällande skola/förskola i Lundby SDF

9 IT-säkerhet Virus All e-post som går i Kunskapsnätet kontrolleras automatiskt efter virus, såväl inkommande som utgående. Dessutom kontrolleras alla filer som laddas ner från Internet automatiskt. Alla datorer skall ha aktuell version av virusskyddet. För att minska risken för virusangrepp skall du undvika att öppna bifogade filer som är okända för dig. Kontrollera med avsändaren av bifogade filer vad dessa innehåller innan de öppnas. Om det uppstår problem med din dator i anslutning till att du öppnade en bifogad fil, skall du kontakta IT-enheten/Datoriet/skolans IT-pedagog. Lösenord Lösenordet är en värdehandling. Användaren som är inloggad är ansvarig för allt som görs på den datorn och i nätverket. Det är inte tillåtet att ha lösenordet noterat någonstans där det kan läsas av andra. Det är heller inte tillåtet att låna ut sin nätverksidentitet eller lämna ut sitt lösenord till andra. Det är bra om du byter ditt lösenord regelbundet, helst en gång per månad, oavsett om systemet påminner om detta eller ej. Du ska byta lösenord om du misstänker att någon obehörig har kommit över detta. Stöldskydd All värdefull IT-utrustning skall vara stöldmärkt och i förekommande fall fastlåst alt. inlåst. Utbildning/fortbildning Utbildnings- och fortbildningsbehovet är stort när det gäller IT i allmänhet och i skolan i synnerhet. Alla skall få den utbildning och support som krävs, för att datorn skall bli ett pedagogiskt verktyg. Det kan även ses som en arbetsmiljöfråga. Många känner stress i närmandet till datorn. Detta kan delvis undvikas med utbildning. Ansvaret att ta till sig denna nya teknik ligger på var och en, men rektorn är ytterst ansvarig för att möjligheterna med IT tas tillvara på bästa sätt och att lärare och elever får nödvändig utbildning/kunskaper. Varje skola skall organisera sin interna fortbildning, där även elevernas kunskaper i ämnet tas tillvara. Ett sätt kan vara att utse IT-piloter bland eleverna, vilka förmedlar sin kunskap till andra elever. På varje skola ska det finnas en lokal IT-plan och en lokal IT-policy vilka bygger på Lundbys ITplan/IT-policy för skolan. I dessa dokument ska det finnas en klart uttryckt vision om hur IT ska användas i skolan. Där ska också finnas målformuleringar och hur utvärdering och uppföljning ska ske. Lundby skall även i fortsättning satsa på långsiktigt fortbildning. IT-policy gällande skola/förskola i Lundby SDF

10 Vad händer med gamla datorer? Av miljöskäl ska gamla, utrangerade datorer tas om hand på ett miljöriktigt sätt. De ska samlas in för att köras till återvinning. Renova tar hand om dessa för destruering alternativt återvinning av diverse komponenter. Lagen om producentansvar gäller. Revidering av IT-policyn Arbetet med att hålla IT-policyn aktuell utförs årligen av IT-avdelningen/Datoriet i samarbete med skolornas IT-pedagoger samt Lundbys förvaltningsledning. IT-policy gällande skola/förskola i Lundby SDF

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

IT-riktlinje för elever

IT-riktlinje för elever Diarienr 2013/2394-BaUN 2013/813-UAN nternati IT-riktlinje för elever inom Västerås stad Skolverksamheter Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden 131001 Beslutad av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium

Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium Bakgrund Ystad Gymnasium vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet.

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen i Sävsjö kommun Innehållsförteckning Skolans webbplats... 1 Elevernas IT-användning... 3 IT-policy för personal inom BUN, Sävsjö kommun... 4 IT-policy för

Läs mer

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare ASKERSUNDS KOMMUN Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare Januari 2009 IT-Avdelningen Regler och anvisningar för användare av Askersunds datanät Syfte Denna skrift är till

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Wisbygymnasiet 2014-05-23 1 (6) Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Den kommunala gymnasieskolan på Gotland erbjuder tillgång till dator-/it-utrustning och programvara i undervisningssyfte.

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1 Innehållsförteckning 1 Syfte...1 2 Omfattning...1 3 Beskrivning...1 3.1 Utgångspunkter och generella regler...1 3.2 Tillämpning av riktlinjerna inom Mälarenergi...1 3.3 Styrande lagar och regler...3 Bilaga

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006 IT-säkerhetsinstruktion för användare Inledning... 3 1 Hantering av information... 4 1.1 Lagring av information, säkerhetskopiering och arkivering... 4

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Introduktion för förskollärare- och barnskötare elever

Introduktion för förskollärare- och barnskötare elever Flik 9, uppdaterad 140912 Introduktion för förskollärare- och barnskötare elever Välkommen till förskolan Karlavagnen. Eftersom du ska göra praktik hos oss är det viktigt att läsa detta dokument. Några

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER...

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER... 2000-08-11 Sida 1 1 BAKGRUND... 2 2 INLOGGNING... 2 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4 INTERNET... 4 5 E-POST... 5 6 INCIDENTER... 5 7 BÄRBAR PC... 5 8 ARBETSPLATSEN... 6 2000-08-11 Sida 2 1 BAKGRUND Information

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Nätsäkert. Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun

Nätsäkert. Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun Nätsäkert Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun Nätsäkert innehåller information om datoranvändning i skolan, för elever och vårdnadshavare, från Karlshamns kommun, september 2016. Karlshamns

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion användare

Informationssäkerhetsinstruktion användare 1(6) Informationssäkerhetsinstruktion användare Inledning Denna användarinstruktion är en del i Borås Stads Informationssäkerhetpolicy. Den ska vägleda Dig i användningen av Borås Stads gemensamma IT-resurser

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Bilagor Bilaga 1. Handledning i informationssäkerhet

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

INTRODUKTIONSRUTIN FÖR NYANSTÄLLD PERSONAL PÅ FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN

INTRODUKTIONSRUTIN FÖR NYANSTÄLLD PERSONAL PÅ FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN Uppdaterad 140814 INTRODUKTIONSRUTIN FÖR NYANSTÄLLD PERSONAL PÅ FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN Förskolechef informerar om: Förväntningar/krav från chef (arbetstider, sjukanmälan m.m.) Personalkooperativ, Collectum

Läs mer

Information om Google Apps för studentföreningar

Information om Google Apps för studentföreningar Information om Google Apps för studentföreningar Hej Under lång tid har eposten för studentföreningar hanterats på ett osmidigt och föråldrat sätt. Vi på Kårservice vill nu ändra på detta och kommer hjälpa

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare Häng med till Hjärntorget! Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare https://hjarntorget.goteborg.se Göteborgs Stad Majorna-Linné Hemsida: www.goteborg.se/majornalinne Telefon:

Läs mer

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform t Information är en tillgång som, liksom andra viktiga tillgångar i regionen, har ett värde och följaktligen måste få ett adekvat skydd. Informationssäkerhet

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan Vallhovskolan IT-handlingsplan för Vallhovskolan Övergripande information Under läsåret 12-13 sker flera förändringar i skolans IT-arbete. First Class systemet Källan som alla elever och lärare använt

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

KINDA KOMMUN IT-avdelningen

KINDA KOMMUN IT-avdelningen KINDA KOMMUN IT-avdelningen Användarpolicy/villkor angående kommunens datorresurser. Användarpolicy/villkor angående kommunens datorresurser. Fastställda mål, IT-avdelningen maj 2000 Fastställd av kommunstyrelsen

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

Webbpolicy Övertorneå kommun

Webbpolicy Övertorneå kommun 1 Webbpolicy Kanslienheten september 2006 2 Inledning Den officiella kommunala hemsidan är en viktig informationskälla och informations- och marknadsföringskanal som ökar i betydelse. En hemsida är under

Läs mer

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 47, 2004-04-05 1 Inledning Kommunernas Säkerhetspolicy IT beskriver närmare hur vi arbetar med IT-säkerheten

Läs mer

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser Rutin 2013-11-27 Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser KS-217 2004 000 Dokumentet antogs den 4 september 2006 av stadsjurist Martine

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator

Kontrakt för lån av personlig dator Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-07-02 1 (5) Kontrakt för lån av personlig dator 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används

Läs mer

Internet. IT riktlinjer vid användandet av. Upprättad av: Johan Israelsson

Internet. IT riktlinjer vid användandet av. Upprättad av: Johan Israelsson IT riktlinjer vid användandet av Internet Upprättad av: Johan Israelsson Godkänd av: Lennart Käll Godkänd av: Daniel Hellstrand Godkänd av: Henrik Jakobsson Sig.: Johan Israelsson Sig.: Lennart Käll Sig.:

Läs mer

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor ---------------

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor --------------- FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Besvara brev på olika sätt 2. Läsa och skicka bifogade filer 3. Byta lösenord 4. Lägga in en presentation 5.

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt

Läs mer

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan.

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan. Användarvillkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook

Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-06 1 (5) Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik

Läs mer

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd 2016-09-28 Motiv Denna policy har framarbetats för att främja och utveckla verksamhetens syn på och förståelse för informationssäkerhet. IT-systemen

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler

Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler Som elev inom Umeå Gymnasieskola har du under studietiden tillgång till såväl en bärbar dator som till

Läs mer

2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG

2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG 2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG 25% 02 De ansvariga på ett företag tar stora risker om det finns musik, film eller annat upphovsskyddat material på företagets servrar eller datorer utan

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Utvecklingsplan för IT inom BUN

Utvecklingsplan för IT inom BUN Utvecklingsplan för IT inom BUN 2006 2009 Godkänd i BUN 060615, 104 Inledning Med visionen i fokus; Barnet/eleven i centrum för bildning och fostran, är det av största vikt att man följer med i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND

POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND Oktober 2005 Innehåll Introduktion...1 Avsikten med denna policy...1 Ansvar...1 Allmän policy...2 Klassificering av data...2 Accesskontroll...3

Läs mer

En skrift om etik och säkerhet i Stockholms pedagogiska skoldatanät.

En skrift om etik och säkerhet i Stockholms pedagogiska skoldatanät. Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Stockholms pedagogiska skoldatanät. 2 Skriften Nätsäkert!! är till för dig som har, eller snart ska få, ett användarkonto i Stockholms pedagogiska skoldatanät.

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

AVTAL 1 (5) 2 Avtalstid Avtalet gäller från och med den utlämningen under september 2016 till och med den 13 juni 2017.

AVTAL 1 (5) 2 Avtalstid Avtalet gäller från och med den utlämningen under september 2016 till och med den 13 juni 2017. AVTAL 1 (5) 2014-08-25 Avtal för användning av kommunens dator/surfplatta åk 1 6 Bakgrund Alla användare i Sigtuna kommuns Skolnät ska använda all skolans IT-utrustning på ett ansvarsfullt sätt, oavsett

Läs mer

Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare.

Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare. Hej Glada Hudikgymnasiet satsar just nu stort på att utveckla både undervisning och arbetssätt för att nå ännu bättre resultat och för att ännu bättre förbereda våra elever för framtiden. Som ett led i

Läs mer

Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät

Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Skriften Nätsäkert!! är till för dig som har, eller snart ska få, ett användarkonto i Karlshamns kommuns utbildningsnät. I

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter

Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter IT-riktlinje för användning av lånedator* i skolan Skolarbete och lärande med stöd av modern teknik Skolans uppdrag är att

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25 POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) IT-policy Säkerhetsinstruktion för Användare Denna instruktion gäller för samtliga anställda vid Polismyndigheten i Östergötlands län Var medveten om att du fått förtroendet

Läs mer

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver student.ktd.sh.se Syfte Vår server är en kombinerad ftp- och webbserver med två grundläggande syften: 1) Spara dokument som

Läs mer

Leta reda på din dator!

Leta reda på din dator! Leta reda på din dator! Sätt dig vid den när du hittat den. Öppna och starta INTE datorn än. Har du inte lämnat ditt avtal påskrivet till din lärare/mentor så gör det nu. Nu är det nära Så här kommer du

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Riktlinjer inom ITområdet

Riktlinjer inom ITområdet Riktlinjer inom ITområdet Uppsala universitet Fastställda av universitetsdirektören 2013-06-25 Reviderade 2013-10-30 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2 Uppdatering av riktlinjerna

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun Skolan i Ödeshögs Kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I ett ständigt föränderligt samhälle är det viktigt att ge våra elever de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om användning av myndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni RIB 2014:1 beslutade den 9 april 2014.

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

AVTAL 1 (6) 2 Avtalstid Avtalet gäller från och med utdelning till och med den 1 juni 2016.

AVTAL 1 (6) 2 Avtalstid Avtalet gäller från och med utdelning till och med den 1 juni 2016. AVTAL 1 (6) 2015-10-01 Avtal för användning av kommunens dator/ipad i hemmet åk 4 9 Bakgrund Alla användare i Sigtuna kommuns Skolnät ska använda all skolans IT-utrustning på ett ansvarsfullt sätt, oavsett

Läs mer

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Beslutad av Utgångspunkt Datorer är ett mycket viktigt redskap i Svenska kyrkans verksamhet. Förutom verksamhetens krav på

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare EXEMPEL 1 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A) Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 3. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer