Informations- säkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informations- säkerhet"

Transkript

1 ISec Code of Conduct Internal information Informations- säkerhet Ditt ansvar!

2 ISec Code of Conduct Informationssäkerhet Scanias verksamhet är beroende av att information är tillgänglig och hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Fel i eller otillåtna ändringar av information kan allvarligt skada vår service gentemot våra kunder. Avslöjande av framtida produkter och lösningar och avbrott i informationsprocesser kan skada vår målsättning att vara det ledande företaget i vår bransch. För att skydda Scanias information är var och en som arbetar med eller använder Scanias information eller IT-system ansvariga för att känna till och följa Scanias ISec Code of Conduct. Per Hallberg Executive Vice President Research and Development, Purchasing

3 2-3 Vad är informationssäkerhet? Syftet med informationssäkerhet är att förhindra att information hamnar i orätta händer, att se till att den är tillgänglig när den behövs och att inga obehöriga ändringar görs. Information kan vara tryckt eller skriven, elektronisk eller muntlig. Olika typer av information måste hanteras och skyddas på olika sätt. Precis som otillräcklig säkerhet kan leda till betydande risker kan en överdriven säkerhetsnivå göra det svårt att hantera informationen och leda till onödiga kostnader. Information betraktas som konfidentiell när en eventuell skada kan leda till negativ påverkan på Scania. Lagar och avtal kan också påverka skyddet av information, t.ex. den personliga integriteten. Exempel på konfidentiell information är information som kan påverka aktiekursen, aggregerade redovisningsuppgifter, nya produkter/ design/forskning, anbud/avtal/prislistor och priser, kvalitetsrapporter, känsliga personuppgifter (kunder och anställda) och lösenord. För en mer komplett lista över olika typer av konfidentiell information, kontakta din närmaste chef eller din informationssäkerhetskoordinator. ISec Code of Conduct är ett utdrag av våra viktigaste regler. Om du vill veta mer om informationssäkerhet på Scania, besök ISecs hemsida på InLine/SAIL.

4 ISec Code of Conduct Informationssäkerhet Scanias Informationssäkerhetspolicy: Som anställd är du personligen ansvarig för att skydda den information du hanterar mot förlust, förfalskning och/eller felaktig användning. Du är uppmärksam på och följer Scanias informationssäkerhets(isec)-standarder i ditt arbete och gör informationssäkerhet till en del av ditt dagliga arbete. Du rapporterar misstänkta omständigheter och brister omedelbart, är medveten om att Scania följer upp åtkomst till information, och att överträdelse av vår informationssäkerhetspolicy kan leda till disciplinära åtgärder. Som Business Manager ser du till att Scanias ISec-standarder och gällande lagstiftning efterlevs inom ditt ansvarsområde. Som System Manager ser du till att dina IT-system är konstruerade och hanteras i enlighet med Scanias ISec-standarder och gällande lagstiftning. Läs hela policyn på InLine/SAIL Informationssäkerhet på Scania.

5 4-5 ISec Code of Conduct 1. Tystnadsplikt 2. Sekretessklassificering 3. Hantering av information 4. Lösenord och PIN-koder 5. Internet och sociala nätverk 6. E-post 7. Ny programvara och utrustning 8. Skydd av datorer och nätverk 9. Tillträde och fotografering 10. Säkerhetsincidenter 11. Kontroll och uppföljning

6 ISec Code of Conduct Informationssäkerhet 1. Tystnadsplikt Respektera ditt anställningskontrakt/avtal och gör dig införstådd med vad tystnadsplikten innebär: Ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende mellan Scania och alla anställda. Som anställd eller konsult¹ får du inte avslöja något av konfidentiell eller hemlig natur angående Scanias verksamhet eller övriga förhållanden. Anställda och konsulter 1 är skyldiga att följa Scanias säkerhetsregler. ¹) Inte anställd av Scania. 1

7 Sekretessklassificering Du klassificerar och märker din information baserat på de skador som uppstår om information hanteras felaktigt. Tillämpa Scanias sekretessnivåer: Public Internal Confidential Secret Document type/dokumenttyp INSTRUCTION Title/Rubrik Märk dina dokument med rätt klassificering. Confidentiality classification File name/filnamn Hantera informationen enligt gjord sekretessklassificering. Approved by/godkänt av (tjänsteställebeteckning namn) Date/Datum Info class/infoklass VK Fredrik Sjöblom Internal Issued by/utfärdat av (tjänsteställebeteckning namn telefon) Issue/Utgåva Page/Sida VK Marika Taavo (1) To/Till (tjänsteställebeteckning namn) For information/för information (tjänsteställebeteckning namn). Hantering och skydd Internal Confidential Förvara/lagra filer På kontoret/skrivbordet Ok Låst skåp Delade kataloger Ok Kontrollerad åtkomst, Spårbarhet på individ. Bärbar dator/övrig bärbar utrustning Krypterad bärbar dator/ok Krypterad Utanför Scania/utrustning som inte tillhör Scania Godkänns av närmaste chef Godkänns av informationsägaren. Riskanalys ska utföras. Utskrift Tillåtet på nätverksskivare Tillåtet på övervakad lokal skrivare eller övervakad nätverksskrivare/säker utskrift. Kopiera och Tillåtet Beslutas av informationsägaren vidarebefordra Destruktion Inga krav Godkänd rutin eller utrustning (t ex strimla, bränna, sekretessbehållare). Read the whole Quick guide on InLine/SAIL Information Security at Scania. Läs hela lathunden om sekretessklassificering på InLine/SAIL Information Security at Scania. STD

8 ISec Code of Conduct Informationssäkerhet 3. Hantering av information Följ lagar som berör skydd av information samt föreskrifter om personlig integritet. Det är inte tillåtet att försöka få åtkomst till information och system som man inte är behörig till. Lås din dator (Ctrl+Alt+Delete) när du lämnar din arbetsplats. Konfidentiella filer ska lagras åtkomstskyddade på Scanias nätverk. Skicka inte konfidentiell information via e-post utan Scania-kryptering. Utförsel och lagring av konfidentiell information utanför Scanias nätverk måste godkännas av informationsägaren. Säkerställ att dina externa kontakter är bundna av ett sekretessavtal innan du vidarebefordrar information. Konfidentiell information på bärbara enheter (t.ex. USB-minnen) ska lagras krypterad. Diskutera och hantera inte konfidentiell information på allmänna platser.

9 8-9 Förvara konfidentiell information inlåst under raster och när du lämnar kontoret. Lämna inget material i skrivare, kopiatorer och faxar. Gör dig av med dokument och datamedia på ett säkert sätt.

10 ISec Code of Conduct Informationssäkerhet 4. Lösenord och PIN-koder Ditt lösenord är personligt och du är ansvarig för vad som sker i systemen efter inloggning. Lämna aldrig ut ditt lösenord till någon. Byt lösenordet omedelbart om du misstänker att någon kan ha kommit på det. Lösenordet ska bytas minst var tredje månad. Använd svårgissade lösenord och PIN-koder. Till exempel: Går bussen till Södertälje 08.15? GbtS0815? g Förvara dina lösenord och koder som värdehandlingar. Använd inte ditt användar-id eller lösenord från Scania i system utanför Scania.

11 10-11

12 ISec Code of Conduct Informationssäkerhet 5. Internet och sociala nätverk Använd Internet i första hand för dina arbetsuppgifter och för att följa Scania online. Tänk på att allt du gör på Internet kan spåras tillbaka till Scania. Privat surfning i en begränsad omfattning är tillåten så länge det inte påverkar ditt arbete. Utförsel och lagring av konfidentiell information utanför Scanias nätverk måste godkännas av informationsägaren. Enbart utpekade personer får agera som talespersoner för Scania på Internet. Att delta i konversationer online är tillåtet, förutsatt att du agerar på ett respektfullt sätt. Du får inte söka, hämta eller spara information som är olaglig eller stötande. Var medveten om att Internetanvändning av säkerhetsskäl övervakas av Scania.

13 12-13

14 ISec Code of Conduct Informationssäkerhet

15 E-post Använd e-post i första hand för dina arbetsuppgifter. Privat e-post i en begränsad omfattning är tillåten och ska då sparas i en separat mapp för att separeras från arbetsmaterial. Undvik att skicka e-post med bilagor använd länkar. Skicka inte konfidentiell information via e-post utan Scaniakryptering. Enbart Scanias e-postadresser får användas för att skicka Scaniainformation. E-post får inte automatiskt vidarebefordras till en privat e-postadress. Skicka inte e-post som kan uppfattas som stötande. Vidarebefordra aldrig e-postmeddelanden till hela företaget, inte ens när det gäller allvarliga varningar.

16 ISec Code of Conduct Informationssäkerhet 7. Ny programvara och utrustning Köp alltid utrustning och programvara via kanaler godkända av Scania. All installation av programvaror måste gå genom den lokala IT-samordnaren för godkännande och säker installation. Använd bara godkänd och licensierad programvara.

17 Skydd av datorer och nätverk Anslut bara Scania-godkänd utrustning till nätverket. Logga ut från din dator varje dag och stäng av datorn när du går för helg och semester. Ändra aldrig i datorns säkerhetsinställningar. Låna inte ut din dator till obehöriga personer. Skydda din bärbara utrustning med lösenord eller PIN-kod. Lås fast din bärbara dator med ett vajerlås eller placera den i ett låst skåp. Lämna inte bärbar datorutrustning obevakad eller åtkomlig (t.ex. i bilen, på hotellrum).

18 ISec Code of Conduct Informationssäkerhet 9. Tillträde och fotografering Släpp inte in personer som är obehöriga. Tillträde till lokaler och utrymmen som innehåller konfidentiell eller hemlig information ska godkännas av behörig besöksmottagare (verksamhetschef eller representant för denna). Var vaksam på personer som du inte känner igen. Fråga vem som söks och om du kan hjälpa dem. Eskortera dina gäster och se till att de bär sin besöksbricka. Bär ditt eget ID-kort synligt. Inom Scanias lokaler råder ett generellt foto- och filmförbud.

19 Säkerhetsincidenter Om din dator beter sig misstänkt, rapportera omedelbart detta till IT-supporten. Rapportera alla säkerhetsincidenter som stöld, förlust osv. till din chef och/eller lokal säkerhetskontaktperson. Rapportera även misstänkta omständigheter och säkerhetsöverträdelser till din chef och/eller säkerhetskontaktperson. 11. Kontroll och uppföljning Scania övervakar användningen av IT-resurser och information i syfte att säkerställa att Scanias ISec Code of Conduct följs. Det innebär bland annat övervakning av: a) Internet-aktivitet och e-posttrafik b) att enbart godkänd programvara är installerad c) att enbart arbetsrelaterad information är lagrad d) åtkomst till känslig information Övervakning av användares aktiviteter utförs i enlighet med lokala lagar. Brott mot lagar och Scanias regler kan leda till att en varning tilldelas och i sista hand till att anställningen/uppdraget avslutas.

20 Document responsible: Corporate IT / / HSG Graphical Production 2011 Södertälje

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

InformationsSäkerhets- Instruktion Användare

InformationsSäkerhets- Instruktion Användare HÄRJEDALENS KOMMUN Informationssäkerhetsinstruktion Användare 2009-10-13 Handläggare: Staffan Eriksson InformationsSäkerhets- Instruktion Användare Styrande dokument för IT-användare i Härjedalens kommun

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare EXEMPEL 1 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A) Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 3. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Riktlinjer IT-säkerhet för användare

Riktlinjer IT-säkerhet för användare Riktlinjer IT-säkerhet för användare Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Riktlinjens roll i IT-säkerhetsarbetet... 1 Inledning... 1 Omfattning... 1 Allmän skyldighet...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal Datum 2014-10-20 Versionsnummer 1.0 IT-Guiden Revision Datum Utförd av Kommentar 1.0 2014-10-20 Lotta Berglund Dokumentet reviderat 2.0 Åsa Rundgren Dokumentet

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare 2004-09-17 1 Kommunledningskontoret Ritva Widgren IT-säkerhetsinstruktion för användare 1. INLEDNING Målgrupp IT-säkerhetsinstruktionen vänder sig till samtliga anställda och förtroendevalda som använder

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT IT-säkerhetsinstruktion för användare 1 Inledning Ronneby kommuns IT-policy 1, Policy för IT-säkerhet i Ronneby

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad Sida 1 1 INLEDNING 3 1.1. Allmänt 3 1.2. Instruktionens roll i IT-säkerhetsarbetet 3 1.3. Organisation och rollfördelning 4 1.4. Mål 5 2. INFORMATION

Läs mer

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Datum Dnr Dpl 2012-09-17 2012/KS0194-1 005 Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Bakgrund Information

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Sekretess Tillgänglighet Riktighet Spårbarhet Introduktion till Informationssäkerhet Kompetens och ansvar Ledning Teknik Tillämpningsområde: Region Halland INFORMATIONSSÄKERHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INFORMATIONSSÄKERHET

Läs mer

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Innehåll Inledning 2 Allmänt om användningen av IT-miljön 2 Användning av telefon, mobiltelefon och telefax 5 Användning

Läs mer