Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på Försäkringen innehåller följande moment:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:"

Transkript

1 Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt om försäkringen AIG avser att skydda just din integritet och dina närmaste tillhörigheter. Identitetsstöld blir allt vanligare och denna försäkring lämnar ersättning för b l a juridisk assistans. Stöld av väska, plånbok, hem- och fordonsnycklar samt mobiltelefon omfattas och försäkringstagaren kan medförsäkra hela familjen. Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på Försäkringen innehåller följande moment: Stöld av väska och plånbok Om du blir bestulen på din väska och/eller plånbok ersätter försäkringen en likvärdig, till ett värde som inte överstiger ursprungspriset på den stulna väskan/plånboken. Max ersättning är SEK per försäkrad och år. Om försäkringstagaren fått ersättning via sin hemförsäkring, ersätts eventuell självrisk. Nycklar Försäkringen lämnar ersättning för faktisk kostnad att tillverka nya nycklar samt utbyte av lås, vid inbrott samt stöld av nycklar. Försäkringen omfattar nycklar till den primära bostaden (inkluderar bostäder som försäkringstagaren hyrt i minst 6 månader före skadedagen) samt till ägda fordon (bilar, jeepar, lastbilar, motorcyklar, husvagnar eller husbilar).

2 Stöld av mobiltelefon och obehörig samtalsdebitering Om du blir bestulen på din mobiltelefon ersätter försäkringen en likvärdig, till ett värde som inte överstiger ursprungspriset på den stulna mobiltelefonen. Max ersättning är SEK per försäkrad och år. I samband med stöld av mobiltelefon ersätter försäkringen även obehörig samtalsdebitering som belastar försäkringstagaren under de första 48 timmarna efter stölden, till ett maxbelopp om SEK per försäkrad och år. Om försäkringstagaren fått ersättning via sin hemförsäkring, ersätts eventuell självrisk. ID-stöld ID-stöld innebär att någon stjäl din identitet för att: göra betalningar online garantera eller legitimera en kort- eller checkbetalning ta lån eller öppna konton med kredit Försäkringen lämnar ersättning för: kostnader för juridiskt ombud för att hjälpa den försäkrade genom juridiska förfaranden, åtal eller juridisk hantering av betalningsanmärkningar som är ett direkt resultat av identitetsstölden påvisat inkomstbortfall som en följd av att försäkrad tvingas ta ledigt från sitt ordinarie arbete för att vidta nödvändiga åtgärder för att återställa sin identitet övriga administrativa kostnader (ex återinförskaffa körkort och pass) som uppstår i samband med återställande av identiteten Maxersättning för juridiskt ombud är SEK. Maxersättning för inkomstbortfall är SEK.

3 Maxersättning för övriga administrativa kostnader är SEK. Rån i samband med kontantuttag Om du blir rånad på kontanter i samband med uttag ur automat, inom 12 timmar efter uttaget, lämnar försäkringen ersättning för kontanterna, upp till ett maxbelopp om SEK per försäkrad och år. Försäkringen ger inte ersättning för Stöld av obevakad väska, plånbok eller mobiltelefon Föremål som förloras eller försvinner Skador på väska, plånbok, mobiltelefon eller nyckel Generella undantag Försäkringsskyddet är ogiltigt om det framkommer att försäkrad är registrerad i officiella myndighets- eller polisregister såsom misstänkt terrorist, medlem i en terroristorganisation eller handlar med droger, kärn- eller atomvapen. Försäkringen lämnar inte ersättning vid avsiktligt framkallad skada eller skada som inträffat genom att någon försäkrad förfarit grovt vårdslöst. För försäkrad som fyllt 15 år ersätts inte skada som uppkommit: om den försäkrade utför eller medverkar till brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse då den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel eller narkotiska medel, om den försäkrade inte kan visa att samband saknas mellan denna påverkan och skadan Försäkringen gäller inte för resa till länder som omfattas av internationella sanktioner, såsom Afghanistan, Kongo, Cuba, Liberia, Irak, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien eller länder som UD avråder från att resa till. Listan över sanktionsländer kan ändras över tid. Uppdaterad information finns på vår hemsida.

4 Vem gäller försäkringen för Försäkringen kan inkludera make, maka, registrerad partner, sambo samt barn under förutsättning att dessa är folkbokförda hos försäkringstagaren. Barnet omfattas även om det är under 18 år och bor hos den andra föräldern. Samtliga försäkrade ska vara folkbokförda i Sverige. Var gäller försäkringen Försäkringen gäller i Norden. I övriga världen under maximalt 6 månader. Premiebetalning och försäkringsperiod Försäkringen gäller i tolv (12) månader från försäkringens begynnelsedag. Om försäkringen inte sägs upp förnyas den löpande med ett år i taget. Försäkringspremien skall betalas på det betalningssätt som anges i erbjudandet från AIG, vilket kan vara, men inte är begränsat till, något av följande: Autogiro Faktura Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk Uppsägning Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra omedelbart eller vid en viss framtida tidpunkt. Uppsägningen får verkan tidigast dagen efter den inkommit till AIG. Uppsägning från AIG:s sida skall göras skriftligen och sändas till försäkringstagaren tidigast sex månader och senast en månad innan försäkringstiden går ut.

5 Vid skada Skada ska snarast möjligt skriftligen anmälas till AIG. Skadeblankett tillhandahålls på Ångerrätt Nedanstående gäller endast dig som konsument och som tecknar försäkringen på distans. Distansavtal är ett avtal som träffas på distans och där kommunikationen uteslutande sker på distans, exempelvis via Internet eller telefon. Om du köpt din försäkring på ett kontor gäller inte ett distansavtal. När du tecknat ditt avtal via telefon eller Internet har du enligt distansoch hemförsäljningslagen rätt att ångra dig inom 14 dagar från och med att du mottagit villkor och försäkringsbrev. Under den här tiden kan du avsluta försäkringen utan kostnad genom att kontakta kundtjänst på tfn: alternativt e-post: Allmänna bestämmelser Försäkringsinformation och avtal finns tillgängligt på svenska. På avtal om försäkring är svensk rätt tillämplig. Tvister avgörs av en svensk allmän domstol. Svensk lag om marknadsföring följs för denna produkt. Dina Personuppgifter AIG är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen och kommer att behandla de uppgifter du lämnar för att administrera försäkringen, riskhantering, statistik och för marknadsföringsändamål. Fullständig integritetspolicy finns att läsa på vår hemsida, Klagomål Klagomålsansvarig på AIG nås via e-post på: För mer information kan du kontakta AIGs kundtjänst på telefon Utanför AIG kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller Konsumenternas försäkringsbyrå. Försäkrad kan även väcka talan i allmän domstol.

6 Rätt att överklaga Om AIG Europe Limited inte uppfyller sina åtaganden finns möjlighet att begära rättelse. Detta kan exempelvis ske genom att försäkrad skriftligen framför redogörelse av ärendet och ber om yttrande eller rättelse av försäkringsgivaren AIG Europe Limited. Tfn till skadeavdelningen: , e-post: AIG Europe Limited BOX Stockholm Ansvarig tillsyndsmyndighet AIG Europe Limited UK filial i Sverige, är försäkringsgivare och är filial till AIG Europe Limited som står under tillsyn av brittiska Prudential Regulation Authority (PRA nummer ) och verkar med tillstånd av den svenska Finansinspektionen. AIG Europe Limited är registrerat i England och Wales under org.nr The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Storbritannien

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband. Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare

Läs mer

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger Jarlsgatan

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING SÄKERHET FÖRE RESAN Få alla reskostnader tillbaka vid avbeställning AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 2015-03-02 Säkerhet över alla gränser FÖRSÄKRA DINA RESKOSTNADER Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg

Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg Ålandsbanken Bolåneskyddförsäkring Liv Har din familj råd att bo kvar ifall du skulle avlida? Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det som inte får hända faktiskt

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Trelleborgshem

Läs mer

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 PLUS BOLÅN Villkor gruppförsäkring Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring?

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Trelleborgshem

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring t? e h g g y r t Extra lvrisk ä j s n e g n tioner a I r a p e r dsfria Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2013-11-01 och tillsvidare. 1. Kort översikt av försäkringarna Låneskydd Omfattning Kvalificering Karens

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01 HEMFÖRSÄKRING VÄSTERBOTTEN FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör Trygghet för din produkt Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur & blixtnedslag. 2. Ingen självrisk vid

Läs mer

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring genom Cymko Förvaltning Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20 VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns

Läs mer

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro INNEHÅLL 1. MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET 3 DIN RÄDDNING NÄR OTUREN ÄR FRAMME 2. EXTRA TRYGGHET FÖR DIG 4 3. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET 6 4.

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med MKB

Hemförsäkring i samarbete med MKB hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med MKB Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Elgigantens Trygghetsavtal Din räddning när oturen

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer