Eslövs kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eslövs kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0527 2013-05-01-2014-04-30"

Transkript

1 Eslövs kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring Försäkringsgivare : AIG Europe Limited Org.nr: Tel : Sverige filial av Försäkringsbolaget AIG Europe Limited, Registered in England and Wales. Company number: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 7 Postadress: Stockholm

2 1 - Försäkringstagare Tjänstereseförsäkring Försäkringsbrev Försäkringstagare: Eslövs Kommun, Medförsäkrade: Avtalstid Försäkringsperiod: Avtalstid: (med rätt till förlängning till ) 3 Försäkringsbelopp, premiegrund, premie och självrisk Kapitalbelopp Dödsfall och invaliditet Baserad på antal elever: Baserad på antal anställda: Årspremie: / st 2415 st Se faktura Försäkringen gäller utan självrisk. Premien inkluderar inte eventuella skatter eller avgifter. Högsta sammanlagda ersättning vid kumulriskskada är MSEK 250 för ett och samma transportmedel, i övrigt MSEK 500. Eventuella ändringar av premiesatser och / eller villkor, aviseras senast fyra månader före årsförfallodagen. 30 dagar netto från fakturans ankomstdag till kommunen. Eventuella större förändringar av antalet anställda ska komma in till AIG senast 30 dagar innan förnyelsen. För det fall att en ändring inkommer senare än 30 dagar innan förnyelsen justeras premien enligt nedanstående tabell. Om förändringen är minde än angivet belopp kommer detta enbart att regleras med en tilläggspremie efter försäkringsperioden (i samband med nästkommande förnyelse). Premie Premieförändring mer än +/- 50% mer än +/- 20% mer än +/- 10% mer än +/- 5% Sida 2 av 6

3 4 Villkor Standardvillkor: Villkor Group Plus Tjänstereseförsäkring maj 2010 Särskilda villkor Om det vid skada visar sig att det på grund av lokal lagstiftning i det land den försäkrade/förmånstagare har sitt medborgarskap eller är bosatt inte är möjligt att betala ut ersättning direkt till den försäkrade/förmånstagaren äger försäkringsgivaren rätt att istället utbetala ersättningen till försäkringstagaren. Premieutvecklingsgaranti: Premien är fast under den första 12-månadersperioden, med undantag för höjning av premie p g a eventuell förändrad försäkringsomfattning. Inför avtalsår två höjs premien endast enligt eventuell höjning av prisbasbeloppet. Dock, om förutsättningarna ändras, t ex genom lag eller myndighetspålaga, kan premien höjas utifrån detta. Inför år 3 och eventuellt optionsår kan premien höjas om skaderesultatet så kräver, dock med max 9% per år. Tandskador: Kravet på att tandskador akut ska behandlas på skadeorten utgår för tandskador orsakade av olycksfall. Även akut tandvärk omfattas av försäkringen, men där ska behandlingen göras på resmålet för att tjänsteresan ska kunna genomföras. 5 Försäkringsmedlare och provision Försäkringsförmedlare: Marsh Provision: 0% 6 Akut assistans Akut assistans: Group Plus 24-timmars-Assistans inom SOS International A/S tar hand om alla akuta assistansärenden. SOS International har, under de senaste fem åren, flera gånger vunnit förstapris i ITIJs tävling om Best Assistance/Claims Handler. 7 Webbaserad Reseinformation Reseinformation: Vid tecknande av försäkring ingår tillgång till en informations- och säkerhetsportal. Här finns information om världens alla länder; förbered resan genom att läsa på om säkerhet, politiskt läge, hälsofrågor, seder och bruk och mycket mer. 8 Skadeinformation Skadeinformation: Group Plus försäkringsskador hanteras av AIG team. Skadekontakt Skadeanmälningsblankett kan skrivas ut från Sida 3 av 6

4 9 - Omfattning Tjänstereseförsäkring Vem försäkringen gäller för Alla anställda, förtroendevalda, elever och praktikanter m fl under resor och praktik m m omfattas samt särskilt utsedda av kommunen. När försäkringen gäller Under tjänsteresa, samt även, under maximalt 45 dagar, vid semester utanför bosättningslandet som görs i direkt anslutning till en tjänsteresa utanför bosättningslandet. Även resor där arbetsgivaren betalar lön eller motsvarande, men arbetstagaren eller annan bekostar resan ingår. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i hela världen, med full omfattning. Enkla riskhanteringsregler gör att endast fem länder kräver anmälan och tilläggspremie: Afghanistan, Irak, Nord-Korea, Tjetjenien och Somalia. Dessa länder listas i försäkringsbrevet och ändras alltså max en gång per år. Omfattning Försäkringsbelopp Kommentar A. B. Sjukdom & olycksfall Läkekostnader A,B.1 Läkar-, sjukhusvård och Obegränsat Nödvändiga och skäliga kostnader behandling A,B.2 Sjukgymnast, naprapat, 5 behandlingar Utan remiss kiropraktor A,B.3 Medicin och hjälpmedel Obegränsat Nödvändiga och skäliga kostnader A,B.4 Tandbehandling Obegränsat Efter olycksfall samt även tillfällig behandling vid akut värk A,B.5 Resekostnader Obegränsat Nödvändiga och skäliga kostnader A,B.6 Kostnader för läkarintyg Obegränsat Nödvändiga och skäliga kostnader A,B.7 Hemtransport Obegränsat Nödvändiga och skäliga kostnader A,B.8 Begravning på plats kr Merkostnader A.2.4, B.2.1 Kost, logi och hemresa Under längst 60 dagar Vid förlängd vistelse efter sjukdom eller olycksfall A.2.5, B.2.2 Resa, kost och logi för närstående personer Under längst 60 dagar Vid allvarlig sjukdom eller olycksfall, för obegränsat antal personer A.2.6, B.2.3 Sjukhusvistelse utomlands 500 kr / dag, max ett år efter sjukdom eller olycksfall Övrig ersättning A.4.2, B.3.1 Återhämtning efter sjukdom eller olycksfall 100 kr / dag (200 kr vid intensivvård), max ett år Vid sjukskrivning eller sjukhusvistelse Invaliditets- och dödsfallsersättning efter olycksfall A.5.1 Medicinsk invaliditet och A.5.3 Ekonomisk invaliditet A.5.4 Dödsfall kr kr kr, t o m 17 år , fr o m fyllda 75 år Sida 4 av 6 Ersättning kan fås från båda momenten, upp till försäkringsbeloppet

5 A.5.5 Försvinnande kr Dödsfallsersättning utbetalas om den försäkrade försvunnit efter att ha drabbats av naturkatastrof eller extremt väder. C. Överfall kr Skadestånd om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala D. Kris Upp till 10 behandlingar, max kr E. Egendom Allrisk E.1 Personlig lösegendom kr Företagets lösegendom kr Rese- och värdehandlingar kr Pengar kr Sida 5 av 6 Efter traumatisk upplevelse eller för de anhöriga efter försäkrads död. Ytterligare ersättning vid medicinsk invaliditet över 30% Ersätts med nyvärde Ersätts med marknadsvärde E.2 Utökat skydd för utländska pengar samt resecheckar E.3 Bedrägeri med kredit- och kr kontantkort E.4 Merkostnader till följd av kr allriskskada E.5 Merkostnader till följd av stulna kr nycklar F. Försening F.1 Försening av bagage ingen karens kr efter 36 timmar kr ytterligare F.2 Försening av allmänt färdmedel kr Karens 4 timmar F.3 Missad avresa kr F.4 Förlängd vistelse p g a terrorism kr Kost, logi och resor eller naturkatastrof Karens 24 timmar G. Självrisk G.1 Skada på privat personbil eller hem/villa Försäkring gäller även 120 timmar före och efter resan Vid utresa, samt vid hemresa om ny tjänsteresa ska påbörjas inom 48 timmar Vid utresa kr Självrisken ersätts efter det att skadan är reglerad av bil/hem/villaförsäkring. G.2 Skada på korttidshyrd bil kr Självrisken ersätts. H. Privat ansvar kr Person- eller sakskada I. Rättsskydd kr För privatperson. I. 2 Borgensumma kr K. Avbruten resa K.1 Merkostnader för hemresa i förtid kr Till följd av anhörig/kollegas olycksfall/sjukdom/dödsfall, eller allvarlig skada/inbrott K.2,3 Ersättares resa eller Outnyttjade kr resekostnader samt återresa L. Kidnappning, kapning och tagning av gisslan L.1 Fysiskt och psykiskt lidande kr / dag Under längst 90 dygn L.2 Resa, kost och logi kr För närstående som reser till det område där den försäkrade befinner sig eller frisläpps. L. 3 Konsultkostnader vid kidnappning kr AIG ordnar konsulter för lösensumma

6 M. Myndighetsbeslut Merkostnader för resa och uppehälle M.1 Evakuering kr M. 2 Karantän, terror m m Eftersökning och räddning kr Vid försvinnande eller olycksfall/ sjukdom Assistans Obegränsat T ex betalningsgarantier, kvalitetskontroll av sjukhus, transporter, flygambulansservice 10 Försäkringsbolag och kontaktuppgifter Försäkringsbolag: AIG Europe Limited Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr Box Stockholm Org.no Filial i Sverige av Försäkringsbolaget AIG Europe Limited Telefon Fax Kontakt: Underwriter A&H Caroline Carlberg Kundservice Stockholm, Med vänliga hälsningar AIG Europe Limited Sida 6 av 6

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Försäkringsgivare : Chartis Europe S.A. Org.nr: 516401-8060 Tel : + 46 8 506 920 00 Svensk filial av Chartis Europe

Läs mer

Group Plus Tjänstereseförsäkring

Group Plus Tjänstereseförsäkring Group Plus Tjänstereseförsäkring Maj 2010 Bring on tomorrow Insurer: AIG Europe Limited Reg.nr: 516408-1027 Telephone: +46 8 506 920 00 Visiting adress: Västra Järnvägsgatan 7 Post address: Box 3506, 103

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN Medförsäkrad: Enköpings kommuns Moderbolag AB Enköpings kommunhus AB Räddningstjänsten Enköping-Håbo Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta

Läs mer

Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance

Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsnummer 4805046 Försäkringstagare Stockholms stad AB Stockholms Stadshus AB Tillhörande dotterbolag, förvaltningar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2014

Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2014 Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2014 1 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 4 2. När försäkringen gäller 4 3. Var försäkringen gäller 4 4. Vad som är försäkrat 4 5. Försäkringens omfattning

Läs mer

Villkor ABB AB tjänstereseförsäkring 2015

Villkor ABB AB tjänstereseförsäkring 2015 Villkor ABB AB tjänstereseförsäkring 2015 1 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 4 2. När försäkringen gäller 4 3. Var försäkringen gäller 4 4. Vad som är försäkrat 4 5. Försäkringens omfattning 4 5.1.

Läs mer

Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011

Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011 Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011 Försäkringsgivare : Chartis Europe S.A. Reg.nr: 516401-8060 Tel : +46 770 258262 Svensk filial av Chartis Europe S.A. Siège social : Tour Chartis - PARIS

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor Gäller fr. o m 1 januari 2015 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 6 A. ALLMÄNT - FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING 8 A.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Speciellt anpassad för dig som bor i bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring

Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring Version 3 Beteckning P 7 2013-07-01 Innehållsförteckning 1 TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING... 3 1.1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 För vilka försäkringen gäller... 3 1.2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...

Läs mer

Stockholm, 1 november 2013. Bilaga till försäkringsbrev för: Gouda Reseförsäkring 2300

Stockholm, 1 november 2013. Bilaga till försäkringsbrev för: Gouda Reseförsäkring 2300 Stockholm, 1 november 2013 Bilaga till försäkringsbrev för: Gouda Reseförsäkring 2300 SÄRSKILDA BEGRÄNSNINGAR, UNDANTAG OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga begränsningar,

Läs mer

Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring

Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring Version 2 Beteckning P 7 2010-01-01 Innehållsförteckning 1 TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING... 3 1.1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 För vilka försäkringen gäller... 3 1.2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Försäkringersättning Läke- och resekostnadesersättning Vårdkostnader vid sjukdomsfall Nödvändiga och skäliga kostnader under högst 1 år Vårdkostnader

Läs mer

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014 AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor Gäller fr. o m 1 oktober 2014 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 5 A. ALLMÄNT - FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING 7 A.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll sid 7 Speciella försäkringar - Övrigt 1 7.1 Tjänstereseförsäkring 1 7.1.1 Försäkringens giltighet och omfattning 1 7.1.2 Vård- och resekostnader, invaliditetsoch 4 dödsfallsersättning,

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Gruppreseförsäkring Världsscoutjamboree Japan 2015

Gruppreseförsäkring Världsscoutjamboree Japan 2015 Gruppreseförsäkring Världsscoutjamboree Japan 2015 Försäkringsgivare: If skadeförsäkring AB Försäkringstagare: Scouterna, 802006-2942 Försäkringsnummer: SP915363 Försäkrade: Försäkring för samtliga personer

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01 I samarbete med KOMPLEMENT Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen HELTÄCKANDE Heltäckande reseförsäkring RESEFÖRSÄKRING Sikkerhed Säkerhet ud över over alla alle gränser grænser Giltig från 2014-04-01

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR enkeltperson/familie DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år Flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment.

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING T20:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll Sid Allmänna försäkringsvillkor för Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringens giltighet

Läs mer

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01 Tjänstereseförsäkring europ assistance 2009:01 Innehållsförteckning europ assistance tjänstereseförsäkring 2009:01 Översiktstabell... 3 Definitioner... 4 Försäkringens giltighet och omfattning... 6 Vem

Läs mer