Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från För privat- och företagskunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2015-01-01. För privat- och företagskunder"

Transkript

1 Försäkringsvillkr För persnbil ch lätt lastbil Gäller från För privat- ch företagskunder

2 Innehållsförteckning A. Förutsättning för NnStp... 3 B.. Premiebetalning... 4 C. Giltighetstid... 4 D. Uppsägning... 4 E. Vid skada Hyrbil eller stilleståndsersättning Nyckelförlust Självriskersättning vid glasskada Självriskersättning Räddningsförsäkring Självriskersättning Kllisin med djur Självriskersättning vid vagnskadegaranti Skadegörelse Kupéskada (endast persnbil) Skada vid transprt av annans privata egendm Transprt av egendm vid bärgning Vagnskada utanför Nrden Takbx, skidr ch pulka Delat ansvar F. Utökad gegrafisk giltighet...9 giltighet...9. F. G. Omprövning Preskriptin... av skadeärende 9 G.. H. Om Försäkringsgivaren... vi inte kmmer överens 9 2

3 Försäkringsvillkr gällande din NnStp Försäkringsvillkr gällande din NnStp A. Förutsättning för NnStp A. Förutsättning för NnStp NnStp kan tecknas för NnStp NnStp gäller kan tecknas för persnbil privatför ch ch företagsägd lätt lastbil persnbil sm har hel- ch eller lätt lastbil halvförsäkring. sm har hel- eller NnStp halvförsäkring. gäller för persnbil ch lätt lastbil sm har hel- eller halvförsäkring. NnStp kan inte tecknas för NnStp kan inte tecknas för Taxibilar Taxibilar Budbilar i transprtföretag Budbilar Bärgningsbilar i transprtföretag Bärgningsbilar Frdn sm används för uthyrning Frdn sm används inte går att för hyra uthyrning i händelse av avbrtt Frdn Limusiner sm inte går att hyra i händelse av avbrtt Limusiner Specialbyggda frdn Specialbyggda Frdn med kyl frdn eller frysaggregat (t ex glassbilar) Frdn Husbilarmed kyl eller frysaggregat (t ex glassbilar) Husbilar Ambulanser Ambulanser Likbilar Likbilar Brandbilar Brandbilar Bilar i bevakningsföretag Bilar Utryckningsfrdn i bevakningsföretag Utryckningsfrdn Fyrhjuliga MC & MC-bilar Fyrhjuliga MpedbilarMC & MC-bilar Mpedbilar Vägregistrerade g-carts Vägregistrerade Beach Buggies g-carts Beach Buggies Försäkringen gäller inte (föreskrifter) Försäkringen Om frdnet gäller vid skadetillfället inte (föreskrifter) var avställt eller belagt med körförbud Om frdnet vid skadetillfället var avställt eller belagt med körförbud Om mtsvarande ersättning lämnas från annan försäkring eller garanti, Om räddningsabnnemang mtsvarande ersättning eller lämnas enligt bestämmelserna från annan försäkring i köplagen eller garanti, räddningsabnnemang Om händelsen har skett eller under enligt tävling bestämmelserna med frdnet i eller köplagen träning inför sådan tävling Om händelsen skett i samband med färd i frdnet ch föraren saknat det körkrt sm krävs Om frdnet tagits i anspråk för militärt ändamål Om händelsen skett i samband med färd i frdnet ch föraren saknat det körkrt sm krävs Om Ej EU-gdkända händelsen har frdn rsakats av att föraren eller passageraren varit påverkad av alkhl Om eller händelsen annat berusningsmedel har rsakats av att föraren eller passageraren varit påverkad av alkhl Aktsamhetskrav eller annat berusningsmedel Om händelsen har skett under tävling med frdnet eller träning inför sådan tävling händelsen har skett under tävling med frdnet eller träning inför sådan tävling Vid Om driftstpp frdnet vid på skadetillfället grund av brist var på avställt drivmedel eller på grund av uppenbar försummelse i Vid fråga Om driftstpp frdnet m frdnets vid på skadetillfället grund skötsel av brist ch underhåll var på belagt drivmedel med eller körförbud på grund av uppenbar försummelse i fråga Om händelsen m frdnets skett skötsel i samband ch underhåll med färd i frdnet ch föraren saknat det körkrt sm krävs För Om merkstnad händelsen har föranledd rsakats av av gds att föraren sm transprterats varit påverkad med av annat alkhl frdn eller annat ch släpvagn än För persnbil berusningsmedel merkstnad eller lätt föranledd lastbil ch av gds till denna sm transprterats kpplad släpvagn med annat frdn ch släpvagn än persnbil Vid driftstpp eller på lätt grund lastbil av ch brist till på denna drivmedel kpplad eller släpvagn på grund av uppenbar försummelse i Om fråga frdnet m frdnets tagits i skötsel anspråk ch för underhåll militärt ändamål Om frdnet tagits i anspråk för militärt ändamål Ej EU-gdkända frdn Ej EU-gdkända frdn

4 Om du inte följer aktsamhetskraven B. Premiebetalning Om aktsamhetskravet inte följs Premien betalas helårsvis. Premien måste vara betald för att försäkringen ska gälla. Ersättningen minskas, nrmalt med 25 %. Om föraren är påverkad av alkhl eller annat berusningsmedel minskar ersättningen nrmalt med 100 %. C. Giltighetstid Kstnader försäkringen inte ersätter Nytecknad eller förnyad försäkring gäller till nästkmmande förfalldag. Vid försäkringstidens slut förnyas För merkstnader försäkringen föranledd autmatiskt av gds m inte sm annat transprteras framgår av med avtalet annat eller frdn av mständigheterna. ch släpvagn än persnbil eller lätt lastbil ch till denna kpplad släpvagn. B. Premiebetalning B. Premiebetalning D. B. Premiebetalning Uppsägning Premien B. Premiebetalning betalas helårsvis. Premien måste vara betald för att försäkringen ska gälla. Premien betalas helårsvis. Premien måste vara betald för att försäkringen ska gälla. Premien Du kan säga betalas upp försäkringen helårsvis. Premien när sm måste helst, vara t.ex. betald m försäkringsbehvet att försäkringen upphör ska gälla. eller m det Premien inträffar någn betalas liknande helårsvis. mständighet. Premien måste Återstående vara betald premie för att återbetalas försäkringen m försäkringen ska gälla. sägs upp under C. Giltighetstid premieperid med avdrag för administratinsavgift, f.n. 200 kr. C. Giltighetstid C. Giltighetstid Nytecknad C. Giltighetstid eller förnyad försäkring gäller till nästkmmande förfalldag. Vid försäkringstidens slut Nytecknad förnyas eller försäkringen förnyad försäkring autmatiskt gäller m inte till nästkmmande annat framgår av förfalldag. avtalet eller Vid av försäkringstidens E. Vid skada mständigheterna. slut Nytecknad förnyas eller försäkringen förnyad försäkring autmatiskt gäller m inte till nästkmmande annat framgår av förfalldag. avtalet eller Vid av försäkringstidens mständigheterna. slut Nytecknad förnyas eller försäkringen förnyad försäkring autmatiskt gäller m inte till nästkmmande annat framgår av förfalldag. avtalet eller Vid av försäkringstidens mständigheterna. Skada slut förnyas ska utan försäkringen dröjsmål anmälas autmatiskt till KRONAN m inte annat på särskild framgår skadeblankett av avtalet eller sm av mständigheterna. du får genm att ladda D. Uppsägning ner blanketten från Internet, D. Uppsägning Skadrna D. Uppsägning regleras ch betalas sedan av KRONAN Försäkringsknsult i Stckhlm. Du D. kan Uppsägning säga upp försäkringen när sm helst, t.ex. m försäkringsbehvet upphör eller m det Frågr inträffar Du kan rörande säga någn upp liknande skadeärenden försäkringen mständighet. när besvaras sm helst, Återstående av skadeavdelningen t.ex. m m premie försäkringsbehvet återbetalas på KRONAN upphör. m upphör telefn försäkringen Återstående eller m sägs det upp +6 under inträffar Du premie kan premieperid säga återbetalas någn 22 upp 80. liknande försäkringen m med försäkringen mständighet. avdrag när sm administratinsavgift, sägs helst, Återstående upp t.ex. under m försäkringsbehvet premieperiden f.n. återbetalas 200 kr. med m upphör försäkringen avdrag eller m sägs det upp under inträffar Du kan säga administratinsavgift, premieperid någn upp liknande försäkringen med f.n. mständighet. när sm helst, avdrag 200 kr. för administratinsavgift, Återstående t.ex. m premie försäkringsbehvet f.n. återbetalas 200 kr. m upphör försäkringen eller m sägs det upp under inträffar premieperid någn liknande med mständighet. avdrag för administratinsavgift, Återstående premie f.n. återbetalas 200 kr. m försäkringen sägs upp under premieperid med avdrag för administratinsavgift, f.n. 200 kr. E. 1. Vid Hyrbil skada eller stilleståndsersättning E. Vid skada E. Vid skada Ersättning Skada E. Vid ska skada utan lämnas dröjsmål i högst anmälas 60 dagar till m KRONAN NnStp frdnet Skadeservice på inte särskild kunnat skadeblankett på användas särskild på skadeblankett. sm grund du av får ett genm plötsligt att ladda ch Skada Skadeblanketten förutsett ner ska blanketten utan driftstpp. dröjsmål finns från på anmälas Inträffar Internet, till skadan KRONAN före på kl särskild lämnas skadeblankett ersättning sm fr..m. du får skadedagen, genm att i annat ladda Skada ner fall ska från blanketten utan dagen dröjsmål efter från anmälas Internet, skadedagen. till KRONAN på särskild skadeblankett sm du får genm att Skadrna ladda Skada regleras ch betalas sedan av KRONAN Försäkringsknsult i Stckhlm. Skadeersättning ner ska blanketten utan dröjsmål betalas från anmälas ut Internet, till av Trygg-Hansa. KRONAN på särskild skadeblankett sm du får genm att Kntakta Skadrna ladda ner alltid blanketten regleras KRONAN ch från betalas innan Internet, sedan du hyr av bil! KRONAN Om du inte Försäkringsknsult kntaktar ss innan i Stckhlm. kan det medföra att du Frågr rörande skadeärenden besvaras av skadeavdelningen på KRONAN telefn inte Skadrna +6 får ersättning. regleras ch betalas sedan av KRONAN Försäkringsknsult i Stckhlm. Frågr Skadrna rörande regleras skadeärenden ch betalas besvaras sedan av KRONAN av skadeavdelningen NnStp/Trygg-Hansa Försäkringsknsult på KRONAN Skadeservice i Stckhlm. telefn på telefn: Ersättningen +6 Frågr rörande lämnas skadeärenden eller i frm pstadress: av besvaras hyrbil, NnStp/Trygg vi av betalar skadeavdelningen 75 % Hansa, av dygns- 205 på ch KRONAN 44 Malmö. kilmeterkstnad telefn under skälig +6 Frågr rörande ch/eller skadeärenden besvaras av skadeavdelningen på KRONAN telefn effektiv reparatinstid, frdnet ska vara av mtsvarande strlek till det egna. I stället 1. Hyrbil för hyrbil eller stilleståndsersättning kan stilleståndsersättning lämnas med 150 kr/dag under skälig ch/eller effektiv 1. Hyrbil reparatinstid. eller stilleståndsersättning 1. Hyrbil eller stilleståndsersättning Ersättning 1. Hyrbil lämnas eller stilleståndsersättning i högst 60 dagar m frdnet inte kunnat användas på grund av ett plötsligt ch För Ersättning ersättningstid förutsett lämnas driftstpp. över i högst 10 Inträffar dagar 60 dagar ska skadan m KRONAN frdnet före återigen kl inte kunnat kntaktas lämnas användas ersättning på telefn på grund fr..m av 661 skadedagen, ett 22 plötsligt 80. i annat Vid ch Ersättning krav, förutsett fall skicka från lämnas dagen driftstpp. i högst alltid efter kpia Inträffar 60 skadedagen. dagar av fakturan skadan m frdnet för före hyrbilen kl inte kunnat där lämnas användas dygn ch ersättning på grund kilmeterkstnad fr..m. av skadedagen, ett plötsligt framgår i samt annat ch Ersättning förutsett lämnas Kntakta stilleståndsintyg. fall från dagen driftstpp. i högst efter Inträffar 60 dagar skadedagen. skadan m frdnet före kl inte kunnat lämnas användas ersättning på grund fr..m. av skadedagen, ett plötsligt i annat ch förutsett fall alltid från dagen driftstpp. KRONAN NnStp efter Skadeservice innan Inträffar skadedagen. du hyr skadan innan bil! Om före du du hyr kl inte bil! kntaktar Om lämnas du inte ss ersättning kntaktar innan kan fr..m. ss det innan medföra skadedagen, kan att det du i inte Kntakta annat medföra får fall ersättning. att alltid från du dagen KRONAN inte får efter ersättning. innan skadedagen. du hyr bil! Om du inte kntaktar ss innan kan det medföra att du inte Kntakta får ersättning. alltid KRONAN innan du hyr bil! Om du inte kntaktar ss innan kan det medföra att du Ersättningen inte Kntakta får ersättning. alltid lämnas KRONAN i frm innan av hyrbil, du bil! vi betalar Om du 75 inte % kntaktar av dygns- ss ch innan kilmeterkstnad kan det medföra under att du skälig Ersättningen inte får ch/eller ersättning. lämnas effektiv i frm reparatinstid, av hyrbil, vi frdnet betalar 75 ska % vara av dygns- av mtsvarande ch kilmeterkstnad strlek till det under egna. skälig Ersättningen ch/eller lämnas effektiv i frm reparatinstid, av hyrbil, vi frdnet betalar 75 ska % vara av dygns- av mtsvarande ch kilmeterkstnad strlek till det under egna. I skälig Ersättningen stället ch/eller för hyrbil lämnas effektiv kan i stilleståndsersättning frm reparatinstid, av hyrbil, vi frdnet betalar lämnas 75 ska % med vara av dygns- 150 av mtsvarande kr/dag ch kilmeterkstnad under strlek skälig till ch/eller det under egna. effektiv I skälig stället ch/eller för reparatinstid. hyrbil effektiv kan stilleståndsersättning reparatinstid, frdnet lämnas ska med vara 150 av mtsvarande kr/dag under strlek skälig till ch/eller det egna. effektiv I stället för reparatinstid. hyrbil kan stilleståndsersättning lämnas med 150 kr/dag under skälig ch/eller För effektiv I stället ersättningstid för reparatinstid. hyrbil kan över stilleståndsersättning 10 dagar ska KRONAN lämnas återigen med kntaktas 150 kr/dag på telefn under +46 skälig ch/eller För effektiv ersättningstid reparatinstid. över 10 dagar ska KRONAN återigen kntaktas på telefn

5 Kntakta alltid KRONAN innan du hyr bil! Om du inte kntaktar ss innan kan det medföra att du inte får ersättning. Ersättningen lämnas i frm av hyrbil, vi betalar 75 % av dygns- ch kilmeterkstnad under skälig ch/eller effektiv reparatinstid, frdnet ska vara av mtsvarande strlek till det egna. Du betalar endast I stället för hyrbil kan stilleståndsersättning lämnas med 150 kr/dag under skälig ch/eller effektiv 25 % reparatinstid. av dygns- ch kilmeterkstnad för hyrbilen För ersättningstid Drivmedel för över hyrbilen 10 dagar ska KRONAN NnStp Skadeservice återigen kntaktas kntaktas på telefn på telefn Vid krav, Eventuell skicka försäkringspremie alltid kpia av fakturan för hyrbilen för hyrbilen där dygn ch kilmeterkstnad framgår samt stilleståndsintyg. Du Hyrbils- betalar eller endast avbrttsersättning betalas inte 25 För % längre av dygns- tid än ch skälig kilmeterkstnad ch/eller effektiv för reparatinstid. hyrbilen Om frdnet inte repareras, betalar vi för tid sm är rimlig att skaffa annat likvärdigt frdn, maximalt 14 dagar. Drivmedel för hyrbilen För tid vid förseningar på grund av förhandling med myndigheter eller rdinarie Eventuell försäkringsblag försäkringspremie m detta försenar för hyrbilen inlösen eller reparatin av skada. Hyrbils- För längre eller avbrttsersättning tid än dagar vid glasskada. betalas inte För Då bilen längre lämnats tid än skälig in för underhållsservice, ch/eller effektiv reparatinstid. underhållsarbete Om t frdnet ex garantiskadr inte repareras, ch betalar vi garantiärenden. för tid sm är rimlig att skaffa annat likvärdigt frdn, maximalt 14 dagar. För Om tid frdnet vid förseningar gått mer än på 15 grund 000 av mil förhandling ch driftstppet med myndigheter berr på maskinskada. eller rdinarie (Se ert frdns försäkringsblag rdinarie försäkringsvillkr m detta försenar för definitin inlösen av eller maskinskada.) reparatin av skada. För Om längre mtsvarande tid än ersättning dagar vid lämnas glasskada. från annan försäkring eller garanti, räddningsabnnemang eller enligt bestämmelserna i köplagen. Då bilen lämnats in för underhållsservice, underhållsarbete t ex garantiskadr ch garantiärenden. 2..Nyckelförlust Om frdnet gått mer än mil ch driftstppet berr på maskinskada. (Se ert frdns rdinarie försäkringsvillkr för definitin av maskinskada.) Försäkringen ersätter Om mtsvarande ersättning lämnas från annan försäkring eller garanti, räddningsabnnemang Förlust av bilnyckel eller enligt bestämmelserna i köplagen. Annan plötslig ch förutsedd skada eller fel på bilnyckel, sm innebär att nyckeln förlrar sin funktin. 2..Nyckelförlust NnStp ersätter en nyckel per skadetillfälle Försäkringen ersätter Högsta ersättningsbelpp vid varje nyckelförlust är 000 krnr. Förlust av bilnyckel Du kan utnyttja försäkringen en gång per kalenderår ch frdn. Annan plötslig ch förutsedd skada eller fel på bilnyckel, sm innebär att nyckeln förlrar Med sin nyckel funktin. jämställs annan elektrnisk låsöppnare. NnStp ersätter en nyckel per skadetillfälle Försäkringen gäller inte Högsta ersättningsbelpp vid varje nyckelförlust är 000 krnr. Om nyckeln förlrat sin funktin pga att batteriet tagit slut Du kan utnyttja försäkringen en gång per kalenderår ch frdn. För kstnader rsakade av mkdning av lås Med nyckel jämställs annan elektrnisk låsöppnare. Vad du ska göra vid nyckelförlust, skada eller fel Vid Försäkringen nyckelförlust, gäller skada inte eller fel på nyckel ska du snarast kntakta KRONAN per telefn på nr , så får du besked m hur ärendet frtsättningsvis ska hanteras. Om nyckeln förlrat sin funktin pga att batteriet tagit slut Har För nyckeln kstnader stulits rsakade ska du medelbart av av mkdning plisanmäla av av lås lås utan händelsen! samband med en plötslig ch förutsedd skada. Vad du ska göra vid nyckelförlust, skada eller 5fel Vid nyckelförlust, skada eller fel på nyckel ska du snarast kntakta KRONAN per telefn på nr , så får du besked m hur ärendet frtsättningsvis ska hanteras.

6 Försäkringen gäller inte Om nyckeln förlrat sin funktin pga att batteriet tagit slut För kstnader rsakade av mkdning av lås Försäkringen ersätter inte Vad du ska göra vid nyckelförlust, skada eller fel Kstnad för telefnsamtal, andra mkstnader ch eget arbete sm läggs ned med anledning Vid nyckelförlust, skada eller fel på nyckel ska du snarast kntakta KRONAN NnStp Skadeservice per telefn påper av nyckelförlusten. nr telefn på 661 nr , 752 så 43 får 16 du 45 besked så får m du hur besked ärendet m hur frtsättningsvis ärendet frtsättningsvis ska hanteras. ska hanteras. Åtagande 2. Nyckelförlust gäller utan självrisk. Har nyckeln stulits ska du medelbart plisanmäla händelsen! Försäkringen ersätter inte 3. Självriskersättning vid glasskada 5 Kstnad för telefnsamtal, andra mkstnader ch eget arbete sm läggs ned med anledning Ersättning av nyckelförlusten. lämnas för självrisken upp till kr vid glasskada på bilens fönsterglas. Åtagande Uppgår inte 2. skadekstnaden Nyckelförlust gäller till självrisken utan självrisk. utgår ingen ersättning. Du kan utnyttja försäkringen en gång per kalenderår ch frdn. 3. Självriskersättning vid glasskada 4. Självriskersättning Räddningsförsäkring Ersättning lämnas för självrisken upp till kr vid glasskada på bilens fönsterglas. Uppgår Ersättning inte lämnas skadekstnaden för räddningsförsäkringens till självrisken utgår självrisk, ingen ersättning. dck högst kr. Du Uppgår kan utnyttja inte skadekstnaden försäkringen till en gång självrisken per kalenderår utgår ingen ch ersättning. frdn. Du kan utnyttja försäkringen en gång per kalenderår ch frdn. 4. Självriskersättning Räddningsförsäkring Om du tankar fel drivmedel Ersättning lämnas för räddningsförsäkringens självrisk, dck högst kr. NnStp ersätter självrisken för bärgning vid tankning av fel drivmedel. Uppgår inte skadekstnaden till självrisken utgår ingen ersättning. Du kan utnyttja försäkringen en gång per kalenderår ch frdn. 5. Självriskersättning Kllisin med djur Om NnStp du tankar lämnar fel ersättning drivmedel för vagnskadeförsäkringens eller vagskadegarantins självrisk vid skada på frdnet genm kllisin med djur sm plötsligt ch förutsett kmmit ut på körbanan. NnStp ersätter självrisken för bärgning vid tankning av fel drivmedel. Försäkringen gäller ckså då föraren blivit tvungen att väja för djuret ch då i stället klliderar eller kör av vägen. 5. Självriskersättning Kllisin med djur Ersättningen lämnas upp till vagnskadeförsäkringens eller vagnskadegarantins självrisk eller NnStp faktisk kstnad, lämnar dck ersättning högst för 000 vagnskadeförsäkringens kr. eller vagskadegarantins självrisk vid skada på frdnet genm kllisin med djur sm plötsligt ch förutsett kmmit ut på körbanan. Uppgår Försäkringen inte skadekstnaden gäller ckså då till föraren självrisken blivit tvungen utgår ingen att väja ersättning. för djuret ch då i stället klliderar Försäkringen eller kör av vägen. gäller ckså då föraren blivit tvungen att väja för djuret ch då i stället klliderar eller Vid skada kör av på vägen. ren eller tamdjur ska anmälan ske till ägaren eller, m denne inte kan anträffas, till plisen. Ersättning För lämnas övriga djur upp gäller till vagnskadeförsäkringens att plisanmälan göras. eller vagnskadegarantins Intyg från djurägaren självrisk eller plisen eller ska Ersättningen insändas faktisk kstnad, till KRONAN lämnas dck upp tillsammans högst 4 vagnskadeförsäkringens 000 kr. med skadeanmälan. eller vagnskadegarantins självrisk eller faktisk Detta åtagande kstnad, kan dck inte högst kmbineras 000 kr. med mment 6 Självriskersättning vid vagnskadegaranti. Vid skada på ren eller tamdjur ska anmälan ske till ägaren eller, m denne inte kan anträffas, till Uppgår plisen. inte För övriga skadekstnaden djur gäller till att självrisken plisanmälan utgår ska ingen göras. ersättning. Intyg från djurägaren eller plisen ska insändas till NnStp Skadeservice. Vid skada på ren eller tamdjur ska anmälan ske till ägaren eller, m denne inte kan anträffas, till plisen. Detta åtagande För övriga kan djur inte gäller kmbineras att plisanmälan med mment ska 6 göras. Självriskersättning Intyg från djurägaren vid vagnskadegaranti. eller plisen insändas till KRONAN tillsammans med skadeanmälan. Detta åtagande kan inte kmbineras med mment 6 6 Självriskersättning vid vagnskadegaranti.

7 6. Självriskreducering vid vagnskadegaranti Omfattas frdnet vid skada av fabrikants vagnskadegaranti ersätter NnStp den del av självrisken sm överstiger kr. OBS! Detta åtagande kan inte kmbineras med mment 5 Kllisin med djur eller mment 7 Skadegörelse. Med vagnskadegaranti avses den garanti sm frdnsfabrikant fta utfärdar för nytt frdn ch inte vagnskadeförsäkring sm är en frivillig försäkring sm kan tecknas av frdnsägaren när vagnskadegarantin gått ut. 7. Skadegörelse NnStp betalar ersättning för skadegörelse på frdnet av tredje man, m det inte är fråga m trafiklycka, stöld eller stöldförsök. För dessa skadersaker tas frdnets rdinarie försäkring i anspråk. Ersättning lämnas även för sönderslagna bilglas i samband med skadegörelse. Omfattas skadan av frdnets glasförsäkring ersätts skadan enl. mm. Självriskersättning vid glasskada. Ersättning lämnas med högst 000 kr. Omfattas skadan av annan försäkring eller garanti begränsas åtagande till självrisken, dck högst 000 kr. Skadegörelse ska alltid plisanmälas! Kpia på plisanmälan ska sändas till KRONAN NnStp Skadeservice tillsammans med tillsammans skadeanmälan! med skadeanmälan! OBS! Detta åtagande kan inte kmbineras med mment 6 Självriskersättning vid vagnskadegaranti. Åtagandet för skadegörelse gäller utan självrisk. 8. Kupéskada (endast persnbil) Om bilens inredning i kupén skadas genm plötslig ch förutsedd händelse, ersätts skadekstnaden med högst 000 kr. Reparatin av tekniska fel eller slitage ersätts inte. Åtagandet för kupéskada gäller utan självrisk. Mmentet mfattar inte Lätt lastbil 7

8 9. Skada vid transprt av annans privata egendm NnStp lämnar ersättning för skada på privat egendm sm tillhör annan än föraren eller medlem av dennes hushåll ch sm transprteras med frdnet eller tillkpplad släpvagn. Skadan ska ha uppstått genm trafiklycka. Ersättning lämnas med högst kr vid varje skadetillfälle. Åtagande för transprtskada gäller utan självrisk. 10. Transprt av egendm vid bärgning NnStp betalar skäliga ch nödvändiga merkstnader för transprt av egendm sm transprteras med ditt frdn till destinatinsrten. Förutsättning är att frdnet råkar ut för ett plötsligt driftstpp ch måste bärgas på grund av detta. Åtagande för transprt gäller utan självrisk. 11. Vagnskada utanför Nrden Vid vagnskada utanför Nrden, men inm gröna-krt gröna-krt länderna samt i Lettland, Litauen ch Ryssland (se F) punkt ersätts 1) självrisken ersätts självrisken på vagnskadegarantin på vagnskadegarantin eller vagnskadeförsäkringen eller med med högst högst kr. 000 kr. 12. Takbx, skidr ch pulka Ersättning lämnas vid skada sm uppkmmer plötsligt ch förutsett på din takbx ch/eller på dina ch dina hushållsmedlemmars skidr ch/eller pulka under transprt på bilens tak. Vid värdering görs åldersavdrag fr..m. tredje året räknat från det år då egendmen var ny med 20 % per år, dck max 80 %. Ersättning lämnas inte då ersättning till någn del lämnas från annan försäkring. Ersättning lämnas med högst kr vid varje skadetillfälle. Åtagande för takbx, skidr ch pulka gäller utan självrisk. 13. Delat ansvar Vållar NnStp någn ersätter annan upp skada till 4 på 000 frdnet kr m ditt ch frdn du får åsamkas reducerad skadr ersättning av en mtpart av skadevållaren sm, enligt på grund trafikskadelagen, av Trafikskadelagens saknar trafikförsäkring, bjektiva ansvar t.ex. en betalar cyklist. vi den Ersättning del av din betalas skadekstnad ut avsett sm vem sm skadevållare är skyldig till inte lyckan. behöver betala till dig. 8

9 lyckan. 14. F. Utökad gegrafisk giltighet Ersättning lämnas med högst kr vid varje skadetillfälle. NnStp gäller i EES-länderna samt i de övriga länder sm är anslutna till systemet med grönt krt. Trafikskadelagens För mer infrmatin bjektiva se ansvar innebär t ex att du sm ägare till frdnet inte får full ersättning för de skadr ditt frdn får när en cyklist kör på det, även m du inte är skyldig till lyckan. F. G. Preskriptin Omprövning av skadeärende 14. Utökad gegrafisk giltighet Den Den sm sm vill inte kräva gdtar försäkringsgivaren försäkringsgivarens på ersättning beslut i skadeärende förlrar sin kan rätt överklaga m han inte till skadenämnd, väcker talan mt ss inm tre år från det att han fick kännedm m att frdringen kunde göras gällande, ch i varje NnStp sm Trygg-Hansa fall inm gäller ti i EES-länderna hänvisar till. år från det att samt frdringen i de övriga hade länder kunnat sm göras är anslutna gällande. till systemet med grönt krt. H. Om vi inte kmmer överens G. Försäkringsgivaren F. Preskriptin Övrigt För företagsägda frdn är försäkringsgivare för denna försäkring Länsförsäkringar Sak AB Den Om du sm vill vill veta kräva mer försäkringsgivaren kan du kntakta Knsumenternas på ersättning förlrar försäkringsbyrå, sin rätt m sm han inte inte väcker gör talan För mt privatägda ss inm tre frdn år från är det försäkringsgivare att han fick kännedm för denna m försäkring att frdringen Llyd s kunde via någn prövning av enskilda ärenden men ger kstnadsfritt råd ch hjälp åt knsumenter göras gällande, i ch i Balder varje fall Försäkring inm ti år AB. försäkringsfrågr. från det att frdringen hade kunnat göras gällande. Subsidiär försäkring G. Försäkringsgivaren Försäkringen är subsidiär. Det vill säga att, inm ramen för vad försäkringen gäller, träder den i kraft där befintliga försäkringar inte gäller. För företagsägda frdn är försäkringsgivare för denna försäkring Länsförsäkringar Sak AB Försäkringsgivare ch tillsynsmyndighet För privatägda frdn är försäkringsgivare för denna försäkring Llyd s via Balder Försäkringsgivare AB. är Cdan Frsikring A/S genm Trygg-Hansa Försäkring filial (rganisatinsnummer ). Danska Finanstilsynet är tillsynsmyndighet. Vad du gör m du inte tycker sm vi Kntakta ss så försöker vi klara upp saken. Lyckas vi inte med det, begär du prövning hs Trygg-Hansas försäkringsnämnd eller Allmänna Reklamatinsnämnden. Du kan ckså vända dig till allmän dmstl för att få tvisten prövad. Då kan du ha nytta av försäkringar sm mfattar Rättsskydd. Dina rättsskyddsförsäkringar hs Trygg-Hansa eller andra blag i vår kncern kan ge dig rätt till ersättning för dina mbudskstnader i samband med tvisten, även m Trygg- Hansa är mtpart. Svensk lag tillämpas på avtalet. Så hanterar vi dina persnuppgifter Trygg-Hansa Försäkring filial ( Trygg-Hansa ), med rganisatinsnummer , är persnuppgiftsansvarig enligt persnuppgiftslagen (1998:204). Varför behöver vi dina persnuppgifter? Det är frivilligt för dig att lämna dina persnuppgifter till ss, men vi behöver dem m du vill kunna teckna en försäkring. Genm att lämna dina persnuppgifter till ss samtycker du till att vi behandlar dem för att fullgöra våra åtaganden 9 med anledning av de försäkringar sm du har tecknat. Du samtycker till att vi använder uppgifterna för följande ändamål: beräkna premier ch bevilja försäkringar (t.ex. namn, adress, registreringsnummer på bil ch hälsuppgifter) reglera skadr (t.ex. namn, adress, registreringsnummer ch hälsuppgifter) skicka marknadsföring sm nyhetsbrev ch erbjudanden (t.ex. namn, e pstadress, pstadress ch infrmatin m tidigare tecknade försäkringar) 9

10 säkerställa att du får de förmåner du har rätt till sm medlem i ett fackförbund eller annan rganisatin (t.ex. namn, medlemskap i fackförbund eller annan rganisatin) svara på dina frågr via webbfrmulär, telefn eller chatt (t.ex. namn ch e pstadress) ge skadeförebyggande råd via sms, t.ex. genm att ge infrmatin m kmmande väderförändringar (t.ex. mbilnummer) ge dig möjlighet att skapa ett persnligt knt (Mina sidr) på Trygg-Hansas webbplats (t.ex. namn ch e pstadress) registrera anmälda skadr i försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister (GSR). Trygg-Hansa kmmer att lämna ut persnuppgifter till andra blag inm samma kncern eller till andra företag sm vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda förmåner till dig sm försäkringstagare eller för någt av de andra ändamålen sm anges van. Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter. Hur samlas uppgifterna in ch lagras? Persnuppgifterna samlas in genm till exempel webbfrmulär, chatt, ansökningar på papper ch telefnsamtal sm spelas in. Uppgifterna kan även kmpletteras ch uppdateras med infrmatin från ffentliga register. Persnuppgifterna lagras inm EES eller av leverantörer i USA sm åtagit sig att följa de så kallade Safe Harbur-principerna. Dina uppgifter lagras bara så länge sm krävs för att vi ska kunna administrera försäkringarna ch reglera skadr, eller så länge sm vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin sm gäller. Vi raderar inte dina persnuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem, till exempel att du har en försäkring eller ett pågående skadeärende hs ss. Vi använder avidentifierad infrmatin för statistiska ändamål ch prduktutveckling Om du har lämnat dina persnuppgifter till ss för att vi ska kunna ge dig pris på en försäkring, sparas uppgifterna i 30 dagar. Därefter raderas de. Vad har du för rättigheter? Du har rätt att få veta vilka persnuppgifter vi har m dig. Om de är felaktiga eller fullständiga kan du begära att de rättas eller tas brt. En gång per år kan du kstnadsfritt begära registerutdrag på de persnuppgifter vi har m dig. Då behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt försäkrings- eller persnnummer, underteckna begäran ch skicka den till följande adress: Trygg-Hansa Persnuppgiftsansvarig Stckhlm Om du inte vill att vi använder dina persnuppgifter i marknadsföringssyfte vänder du dig till vår kundservice på

11 Preskriptin - Mtr privat 1. Försäkringsersättning Den sm vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inm ti år från tidpunkten när det förhållande sm enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om den sm vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsblaget inm den tid sm anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att blaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket. Om talan inte väcks enligt denna paragraf, går rätten till försäkringsskydd förlrad. Äldre bestämmelser avseende preskriptin, gäller för försäkringsavtal sm har ingåtts före den 1 januari 2015 ch inte förnyats därefter (äldre försäkringar), m inte annat följer av stycket nedanför. Bestämmelserna i detta villkr avseende preskriptin, tillämpas även på äldre försäkringar, m det förhållande sm enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd inträder efter den 1 januari Trafikskadeersättning Den sm vill har ersättning enligt denna lag måste väcka talan inm 10 år från skadehändelsen. Om den skadelidande begär mprövning enligt 5 kap. 5 skadeståndslagen (1972:207), får talan dck väckas inm 3 år från tidpunkten när det förhållande sm ligger till grund för mprövningsyrkandet inträdde. Om den sm vill ha ersättning har anmält skadan till försäkringsgivaren inm den tid sm anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst 6 månader från det att försäkringsgivaren har förklarat sig ha tagit slutlig ställning till anspråket. I övrigt gäller vad sm framgår av försäkringsvillkren ch försäkringsavtalslagen (2005:104) ch Trafikskadelagen (1975:1410). Ångerrätt När du tecknar försäkring via telefn eller Internet har du en ångerrätt sm ger dig möjlighet att ångra köpet inm 14 dagar. Ångerfristen börjar den dag du tecknar försäkringen ch får infrmatin m ångerrätten ch vad sm ingår i försäkringen. Har du redan hunnit betala premien får du tillbaka den med avdrag för den tid försäkringen har gällt. 11

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2009-11-01. För företagskunder

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2009-11-01. För företagskunder Försäkringsvillkor För personbil och lätt lastbil Gäller från 2009-11-01 För företagskunder Innehållsförteckning A. Förutsättning för NonStop... 3 B.. Premiebetalning... 4 C. Giltighetstid... 4 D. Uppsägning...

Läs mer

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Villkor för personbil och lätt lastbil Gäller från 2008-09-01 Sida 1 Allmänna villkor Upplysningsplikt Upplysningsplikt innebär att du dels är skyldig att

Läs mer

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Villkor för personbil och lätt lastbil Gäller från 2009-04-01 Sida 1 Allmänna villkor Upplysningsplikt Upplysningsplikt innebär att du dels är skyldig att

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2015-01-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2015-01-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2015-01-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Försäkringsgivare och tillsynsmyndighet...3 2. Vem försäkringen gäller för...3 3. Försäkringens omfattning...3

Läs mer

Försäkringarna som skyddar dig och sänker dina kostnader

Försäkringarna som skyddar dig och sänker dina kostnader Försäkringarna som skyddar dig och sänker dina kostnader Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som

Läs mer

Försäkringarna som skyddar dig och sänker dina kostnader

Försäkringarna som skyddar dig och sänker dina kostnader Försäkringarna som skyddar dig och sänker dina kostnader För- och efterköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Sveland Släpförsäkring

Sveland Släpförsäkring Sveland Släpförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss om

Läs mer

Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring

Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring Snöskoter- & 4-hjulingförsäkring Vilken försäkring väljer du? En försäkring för snöskoter/fyrhjuling delas vanligtvis upp i tre grundläggande delar Trafikförsäkring,

Läs mer

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa?

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa? Specialförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försä - kringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

Försäkringstagare och försäkrad är den som tecknat skadekostnadsreducering försäkring i samband med hyra av fordon hos Sunfleet.

Försäkringstagare och försäkrad är den som tecknat skadekostnadsreducering försäkring i samband med hyra av fordon hos Sunfleet. 1. ALLMÄN INFORMATION Detta är en egendomsförsäkring med 9 000 kronor i högsta ersättningsbelopp Alla fordon är helförsäkrade och har ersättningsskyldighet för varje skademoment. Hyresmannen ska betala

Läs mer

Försäkring för snöskoter och terrängfordon För dig med snöskoter, fyrhjuling eller ATV

Försäkring för snöskoter och terrängfordon För dig med snöskoter, fyrhjuling eller ATV Sida 1/6 I Snöskoter och terrängfordon Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

Viktig information! 1-års vagnskadeförsäkring ingår i priset för denna Suzuki-mc

Viktig information! 1-års vagnskadeförsäkring ingår i priset för denna Suzuki-mc Viktig information! 1-års vagnskadeförsäkring ingår i priset för denna Suzuki-mc Grattis till ditt val av denna Suzuki-mc Detta är en mc av årsmodell 2006 som levereras med en vagnskadeförsäkring i samband

Läs mer

Sveland Husvagnsförsäkring

Sveland Husvagnsförsäkring Sveland Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss

Läs mer

Mopedförsäkring För dig som har moped eller EU-moped

Mopedförsäkring För dig som har moped eller EU-moped Sida 1/6 I Mopedförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Försäkring

Läs mer

Sveland Mopedförsäkring

Sveland Mopedförsäkring Sveland Mopedförsäkring Mopedförsäkring Din moped ska försäkras från dag ett När du köper moped ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Försäkring för snöskoter och terrängfordon För dig med snöskoter, fyrhjuling eller ATV

Försäkring för snöskoter och terrängfordon För dig med snöskoter, fyrhjuling eller ATV Sida 1/6 I Snöskoter och terrängfordon Kontakta oss Kundservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Skadeservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: www.svelandsak.se/villkor Försäkring för

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 06000 13457-00000 Registreringsnummer Fabrikat Nissan XXX Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon Försäkringstagare DnbNor Brukare

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och spara denna

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Sveland Motorcykelförsäkring

Sveland Motorcykelförsäkring Sveland Motorcykelförsäkring Motorcykelförsäkring Vilken MC-försäkring väljer du? En motorcykelförsäkring delas vanligtvis upp i tre delar Trafikförsäkring, Halv- och Helförsäkring. Trafikförsäkringen,

Läs mer

Förköpsinformation 2016. Sjukvård Olycksfall. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar Sjukvård Olycksfall. Det här ersätter försäkringen:

Förköpsinformation 2016. Sjukvård Olycksfall. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar Sjukvård Olycksfall. Det här ersätter försäkringen: Förköpsinformation 2016 Sjukvård Olycksfall Sjukvårdsförsäkring via SH Pension Med Sjukvård Olycksfall är du garanterad snabb planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdnätverk, när du råkat ut för

Läs mer

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB.

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB. 1/5 Vem mfattas av försäkringen? Försäkringen mfattar de tillfällen då låntagare (högst två persner) utsätts för en av de försäkringshändelser sm beskrivs nedan. Hur mycket täcker försäkringen? Ersättningen

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och

Läs mer

Mopedförsäkring För dig som har moped eller EU-moped

Mopedförsäkring För dig som har moped eller EU-moped Sida 1/6 I Mopedförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Skadeservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: www.svelandsak.se/villkor Försäkring för motorcykel,

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din bil

Bilförsäkring För dig och din bil Sida 1/6 I Personbil Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Motorfordonsförsäkring 2012 12 01 För- och efterköpsinformation Det här

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Bilhandel och bilverkstad

Bilhandel och bilverkstad Bilhandel och bilverkstad Sidan 2 Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när vi utformar

Läs mer

Försäkringen som tar bort din skadekostnad

Försäkringen som tar bort din skadekostnad Försäkringen som tar bort din skadekostnad För- och efterköpsinformation Gäller från 2016-08-01 Försäkringen som tar bort din skadekostnad Detta är endast en översiktlig information som du har laglig rätt

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

TryggaPersonalen. en helhetslösning för personalen

TryggaPersonalen. en helhetslösning för personalen TryggaPersonalen en helhetslösning för personalen Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Sjukvård Olycksfall Förköpsinformation

Sjukvård Olycksfall Förköpsinformation Sjukvård Olycksfall Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats eller ring

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/6 I Personbil och lätt lastbil Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor

Läs mer

BILförsäkring. Din bil ska försäkras från dag ett. Var försäkringen gäller. Premien. Vem kan teckna försäkringen? Försäkringens giltighet

BILförsäkring. Din bil ska försäkras från dag ett. Var försäkringen gäller. Premien. Vem kan teckna försäkringen? Försäkringens giltighet Bilförsäkring Bilförsäk BILförsäk ring BILförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

REHAB Förköpsinformation

REHAB Förköpsinformation REHAB Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats eller ring vår kundservice

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 94:4 2013-01-01 REHAB

ALLMÄNNA VILLKOR 94:4 2013-01-01 REHAB ALLMÄNNA VILLKOR 94:4 2013-01-01 REHAB 2 REHAB 94:4 REHAB 94:4 3 REHAB 94:4 INNEHÅLL A. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 1. Vem försäkringen gäller för 5 2. Hur försäkringen gäller 5 3. Försäkringstiden och

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Försäkringsvillkor Dolda fel. 2015 Finland Höghuslägenhet, radhus, parhus, fristående enfamiljshus i bostads- eller fastighetsaktiebolag

Försäkringsvillkor Dolda fel. 2015 Finland Höghuslägenhet, radhus, parhus, fristående enfamiljshus i bostads- eller fastighetsaktiebolag Försäkringsvillkr Dlda fel. 2015 Finland Höghuslägenhet, radhus, parhus, fristående enfamiljshus i bstads- eller fastighetsaktieblag Dlda Fel Försäkring 1. Försäkringsgivare Denna försäkring erbjuds av

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din bil

Bilförsäkring För dig och din bil Sida 1/6 I Bilförsäkring Kontakta oss Kundservice: 075-243 06 20 dagligen 07-21 chrysler-forsakring.se Skadeservice: 075-243 06 20 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: chrysler-forsakring.se Chrysler

Läs mer

INFORMATION OM DIN BILFÖRSÄKRING

INFORMATION OM DIN BILFÖRSÄKRING Sid 1 [6] KONTAKTA OSS Kundservice 075-243 06 25 alla dagar kl 7-21 Skadeservice 075-243 06 25 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor fiat-forsakring.se Fiat Försäkring exklusivt via din Fiathandlare 2014-05-01

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

Förköpsinformation om försäkring

Förköpsinformation om försäkring Förköpsinformation om försäkring Försäkra dig om en trygg bilfärd För att du ska ha ett så bra skydd som möjligt när du hyr bil hos Budget erbjuder vi ett antal försäkringar som gör din resa tryggare.

Läs mer

Bilförsäkring. För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring. För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/6 I Personbil och lätt lastbil För- och efterköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

TryggaMil Försäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

TryggaMil Försäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/8 I TryggaMil Kontakta oss Kundservice: 0771-111 661 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se Skadeservice: 0771-111 661 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Trygg-Hansa TryggaMil

Läs mer

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån ST Student försäkring till riktigt studentpris Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån För- och efterköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/8 I Bilförsäkring Kontakta oss Kundservice: 075-243 06 80 alla dagar kl 7-21 Skadeservice: 075-243 06 80 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: fpforsakring.se Fiat Professional Försäkring exklusivt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 94: REHAB

ALLMÄNNA VILLKOR 94: REHAB ALLMÄNNA VILLKOR 94:4 2016-01-01 REHAB 2 REHAB 94:4 REHAB 94:4 3 REHAB 94:4 INNEHÅLL A. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 1. Vem försäkringen gäller för 5 2. Hur försäkringen gäller 5 3. Försäkringstiden och

Läs mer

Sveland Bilförsäkring

Sveland Bilförsäkring Sveland Bilförsäkring Bilförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag du blir

Läs mer

AON BilTotal. Tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil Försäkringsvillkor 1 januari 2013

AON BilTotal. Tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil Försäkringsvillkor 1 januari 2013 AON BilTotal Tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil Försäkringsvillkor 1 januari 2013 3 Innehåll Översiktlig information...5 Allmänna villkor...8 Vilka fordon försäkringen gäller för...8 Vem

Läs mer

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition är att du alltid ska vara

Läs mer

TryggaPersonalen. en helhetslösning för personalen

TryggaPersonalen. en helhetslösning för personalen TryggaPersonalen en helhetslösning för personalen Information Detta produktblad är inte förköpsinformation i försäkringsavtalslagens mening. Mer information om produkterna i Trygga Personalen finns i respektive

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Assistancekåren Väghjälp Försäkringsvillkor

Assistancekåren Väghjälp Försäkringsvillkor Assistancekåren Väghjälp Försäkringsvillkor Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring som täcker assistans enligt försäkringsvillkoren nedan. Assistancekåren har i egenskap av gruppföreträdare ingått

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/8 I Bilförsäkring Kontakta oss Kundservice: 075-243 41 35 alla dagar kl 7-21 Skadeservice: 075-243 41 35 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: dnb.se/bilforsakring DNB Bilförsäkring i samarbete

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01 SLÄPVAGNSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Släpvagnsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Släpvagnsförsäkring Med vår släpvagnsförsäkring får du ett bra skydd för dig och din släpvagn. Detta är endast

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande

Läs mer

Företagsägd personbil, lätt lastbil och lätt släp För dig och ditt företagsägda fordon

Företagsägd personbil, lätt lastbil och lätt släp För dig och ditt företagsägda fordon Sida 1/7 I Företagsägd personbil, Kontakta oss Kundservice: 0771-388 300 vardagar kl 08-17 Skadeservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: svelandsak.se Företagsägd bil 2015-07-01 För-

Läs mer

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Vagnskadegaranti Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas

Läs mer

SNÖSKOTERFÖRSÄKRING. Förköpsinformation. Information vid distansavtal

SNÖSKOTERFÖRSÄKRING. Förköpsinformation. Information vid distansavtal SNÖSKOTERFÖRSÄKRING Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för terrängskoter.

Läs mer

För- och efterköpsinformation

För- och efterköpsinformation Sida 1/7 I Husbil och husvagn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/6 I Personbil och lätt lastbil Kontakta oss Kundservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Skadeservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: www.svelandsak.se/villkor Motorfordonsförsäkring

Läs mer

Företagsägd personbil och lätt lastbil För dig och ditt företagsägda fordon

Företagsägd personbil och lätt lastbil För dig och ditt företagsägda fordon Sida 1/7 I Företagsägd personbil, Kontakta oss Kundservice: 075-243 06 15 vard 07.30-18.00 Skadeservice: 075-243 06 15 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: alfaromeo-forsakring.se Alfa Romeo Försäkring

Läs mer

bilförsäkringar om dig och din bil.

bilförsäkringar om dig och din bil. förköpsinformation besök salusans var.se ansök redan idag bilförsäkringar om dig och din bil. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan

Läs mer

Information vid distansavtal

Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för terrängskoter. Du har enligt

Läs mer

OKQ8 BackUp. Tilläggsförsäkring för personbil, lätt lastbil och mc Försäkringsvillkor 1 januari 2013

OKQ8 BackUp. Tilläggsförsäkring för personbil, lätt lastbil och mc Försäkringsvillkor 1 januari 2013 OKQ8 BackUp Tilläggsförsäkring för personbil, lätt lastbil och mc Försäkringsvillkor 1 januari 2013 3 Innehåll Översiktlig information...5 Allmänna villkor...8 Vilka fordon försäkringen gäller för...8

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Företagsägd personbil, lätt lastbil och lätt släp För dig och ditt företagsägda fordon

Företagsägd personbil, lätt lastbil och lätt släp För dig och ditt företagsägda fordon Sida 1/7 I Företagsägd personbil, Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Företagsägd bil 2015-07-01

Läs mer

Försäkring för husbil och husvagn För dig som har en husbil eller husvagn

Försäkring för husbil och husvagn För dig som har en husbil eller husvagn Sida 1/7 I Husbil och husvagn Kontakta oss Kundservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Skadeservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: www.svelandsak.se/villkor Motorfordonsförsäkring

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig

En skräddarsydd försäkring för dig En skräddarsydd försäkring för dig som kör KIA Bara fördelar Du som kör KIA har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för din bil och som därför ger dig många fördelar. Vi har nära kontakt

Läs mer

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Vår lastbilsförsäkring ger ett bra skydd för dig, din lastbil, ditt släp och dina medtrafikanter. Försäkringen

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador Förköpsinformation är ett samarbete mellan försäkringsbolaget AIG och Vitalas. Produkten kan tecknas av Vitalas kunder i åldern 18-80 år och gäller till 85 års ålder. Försäkringen innehåller ersättning

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Vi håller ditt företag rullande. På Moderna Försäkringar gör vi bara det

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring Förköpsinformation 2016 Sjukvårdsförsäkring Företag Sjukvårdsförsäkring via SH Pension Med Sjukvårdsförsäkring* slipper du onödig väntan i vårdköer och ökar dina möjligheter till rätt vård direkt. Du har

Läs mer

Terränghjuling. Gäller från 2015-01-01

Terränghjuling. Gäller från 2015-01-01 TERRÄNGHJULING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Terränghjuling Gäller från 2015-01-01 Terränghjuling Vår terränghjulingsförsäkring ger ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din

Läs mer

En försäkring som optimerar din Teslaupplevelse

En försäkring som optimerar din Teslaupplevelse Sida 1/6 I För- och efterköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats eller ring

Läs mer

En smartare försäkring.

En smartare försäkring. En smartare försäkring. Det finns ett smart sätt att ta hand om din bil. Opel Försäkring. Det är en försäkring som lever upp till både dina och våra högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi som har

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 0600000000-00000 Registreringsnummer Fabrikat Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din bil

Bilförsäkring För dig och din bil Sida 1/6 I Bilförsäkring Kontakta oss Kundservice: 075-243 06 85 alla dagar kl 7-21 jeep-forsakring.se Skadeservice: 075-243 06 85 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: jeep-forsakring.se Jeep Försäkring

Läs mer