Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från För privat- och företagskunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2015-01-01. För privat- och företagskunder"

Transkript

1 Försäkringsvillkr För persnbil ch lätt lastbil Gäller från För privat- ch företagskunder

2 Innehållsförteckning A. Förutsättning för NnStp... 3 B.. Premiebetalning... 4 C. Giltighetstid... 4 D. Uppsägning... 4 E. Vid skada Hyrbil eller stilleståndsersättning Nyckelförlust Självriskersättning vid glasskada Självriskersättning Räddningsförsäkring Självriskersättning Kllisin med djur Självriskersättning vid vagnskadegaranti Skadegörelse Kupéskada (endast persnbil) Skada vid transprt av annans privata egendm Transprt av egendm vid bärgning Vagnskada utanför Nrden Takbx, skidr ch pulka Delat ansvar F. Utökad gegrafisk giltighet...9 giltighet...9. F. G. Omprövning Preskriptin... av skadeärende 9 G.. H. Om Försäkringsgivaren... vi inte kmmer överens 9 2

3 Försäkringsvillkr gällande din NnStp Försäkringsvillkr gällande din NnStp A. Förutsättning för NnStp A. Förutsättning för NnStp NnStp kan tecknas för NnStp NnStp gäller kan tecknas för persnbil privatför ch ch företagsägd lätt lastbil persnbil sm har hel- ch eller lätt lastbil halvförsäkring. sm har hel- eller NnStp halvförsäkring. gäller för persnbil ch lätt lastbil sm har hel- eller halvförsäkring. NnStp kan inte tecknas för NnStp kan inte tecknas för Taxibilar Taxibilar Budbilar i transprtföretag Budbilar Bärgningsbilar i transprtföretag Bärgningsbilar Frdn sm används för uthyrning Frdn sm används inte går att för hyra uthyrning i händelse av avbrtt Frdn Limusiner sm inte går att hyra i händelse av avbrtt Limusiner Specialbyggda frdn Specialbyggda Frdn med kyl frdn eller frysaggregat (t ex glassbilar) Frdn Husbilarmed kyl eller frysaggregat (t ex glassbilar) Husbilar Ambulanser Ambulanser Likbilar Likbilar Brandbilar Brandbilar Bilar i bevakningsföretag Bilar Utryckningsfrdn i bevakningsföretag Utryckningsfrdn Fyrhjuliga MC & MC-bilar Fyrhjuliga MpedbilarMC & MC-bilar Mpedbilar Vägregistrerade g-carts Vägregistrerade Beach Buggies g-carts Beach Buggies Försäkringen gäller inte (föreskrifter) Försäkringen Om frdnet gäller vid skadetillfället inte (föreskrifter) var avställt eller belagt med körförbud Om frdnet vid skadetillfället var avställt eller belagt med körförbud Om mtsvarande ersättning lämnas från annan försäkring eller garanti, Om räddningsabnnemang mtsvarande ersättning eller lämnas enligt bestämmelserna från annan försäkring i köplagen eller garanti, räddningsabnnemang Om händelsen har skett eller under enligt tävling bestämmelserna med frdnet i eller köplagen träning inför sådan tävling Om händelsen skett i samband med färd i frdnet ch föraren saknat det körkrt sm krävs Om frdnet tagits i anspråk för militärt ändamål Om händelsen skett i samband med färd i frdnet ch föraren saknat det körkrt sm krävs Om Ej EU-gdkända händelsen har frdn rsakats av att föraren eller passageraren varit påverkad av alkhl Om eller händelsen annat berusningsmedel har rsakats av att föraren eller passageraren varit påverkad av alkhl Aktsamhetskrav eller annat berusningsmedel Om händelsen har skett under tävling med frdnet eller träning inför sådan tävling händelsen har skett under tävling med frdnet eller träning inför sådan tävling Vid Om driftstpp frdnet vid på skadetillfället grund av brist var på avställt drivmedel eller på grund av uppenbar försummelse i Vid fråga Om driftstpp frdnet m frdnets vid på skadetillfället grund skötsel av brist ch underhåll var på belagt drivmedel med eller körförbud på grund av uppenbar försummelse i fråga Om händelsen m frdnets skett skötsel i samband ch underhåll med färd i frdnet ch föraren saknat det körkrt sm krävs För Om merkstnad händelsen har föranledd rsakats av av gds att föraren sm transprterats varit påverkad med av annat alkhl frdn eller annat ch släpvagn än För persnbil berusningsmedel merkstnad eller lätt föranledd lastbil ch av gds till denna sm transprterats kpplad släpvagn med annat frdn ch släpvagn än persnbil Vid driftstpp eller på lätt grund lastbil av ch brist till på denna drivmedel kpplad eller släpvagn på grund av uppenbar försummelse i Om fråga frdnet m frdnets tagits i skötsel anspråk ch för underhåll militärt ändamål Om frdnet tagits i anspråk för militärt ändamål Ej EU-gdkända frdn Ej EU-gdkända frdn

4 Om du inte följer aktsamhetskraven B. Premiebetalning Om aktsamhetskravet inte följs Premien betalas helårsvis. Premien måste vara betald för att försäkringen ska gälla. Ersättningen minskas, nrmalt med 25 %. Om föraren är påverkad av alkhl eller annat berusningsmedel minskar ersättningen nrmalt med 100 %. C. Giltighetstid Kstnader försäkringen inte ersätter Nytecknad eller förnyad försäkring gäller till nästkmmande förfalldag. Vid försäkringstidens slut förnyas För merkstnader försäkringen föranledd autmatiskt av gds m inte sm annat transprteras framgår av med avtalet annat eller frdn av mständigheterna. ch släpvagn än persnbil eller lätt lastbil ch till denna kpplad släpvagn. B. Premiebetalning B. Premiebetalning D. B. Premiebetalning Uppsägning Premien B. Premiebetalning betalas helårsvis. Premien måste vara betald för att försäkringen ska gälla. Premien betalas helårsvis. Premien måste vara betald för att försäkringen ska gälla. Premien Du kan säga betalas upp försäkringen helårsvis. Premien när sm måste helst, vara t.ex. betald m försäkringsbehvet att försäkringen upphör ska gälla. eller m det Premien inträffar någn betalas liknande helårsvis. mständighet. Premien måste Återstående vara betald premie för att återbetalas försäkringen m försäkringen ska gälla. sägs upp under C. Giltighetstid premieperid med avdrag för administratinsavgift, f.n. 200 kr. C. Giltighetstid C. Giltighetstid Nytecknad C. Giltighetstid eller förnyad försäkring gäller till nästkmmande förfalldag. Vid försäkringstidens slut Nytecknad förnyas eller försäkringen förnyad försäkring autmatiskt gäller m inte till nästkmmande annat framgår av förfalldag. avtalet eller Vid av försäkringstidens E. Vid skada mständigheterna. slut Nytecknad förnyas eller försäkringen förnyad försäkring autmatiskt gäller m inte till nästkmmande annat framgår av förfalldag. avtalet eller Vid av försäkringstidens mständigheterna. slut Nytecknad förnyas eller försäkringen förnyad försäkring autmatiskt gäller m inte till nästkmmande annat framgår av förfalldag. avtalet eller Vid av försäkringstidens mständigheterna. Skada slut förnyas ska utan försäkringen dröjsmål anmälas autmatiskt till KRONAN m inte annat på särskild framgår skadeblankett av avtalet eller sm av mständigheterna. du får genm att ladda D. Uppsägning ner blanketten från Internet, D. Uppsägning Skadrna D. Uppsägning regleras ch betalas sedan av KRONAN Försäkringsknsult i Stckhlm. Du D. kan Uppsägning säga upp försäkringen när sm helst, t.ex. m försäkringsbehvet upphör eller m det Frågr inträffar Du kan rörande säga någn upp liknande skadeärenden försäkringen mständighet. när besvaras sm helst, Återstående av skadeavdelningen t.ex. m m premie försäkringsbehvet återbetalas på KRONAN upphör. m upphör telefn försäkringen Återstående eller m sägs det upp +6 under inträffar Du premie kan premieperid säga återbetalas någn 22 upp 80. liknande försäkringen m med försäkringen mständighet. avdrag när sm administratinsavgift, sägs helst, Återstående upp t.ex. under m försäkringsbehvet premieperiden f.n. återbetalas 200 kr. med m upphör försäkringen avdrag eller m sägs det upp under inträffar Du kan säga administratinsavgift, premieperid någn upp liknande försäkringen med f.n. mständighet. när sm helst, avdrag 200 kr. för administratinsavgift, Återstående t.ex. m premie försäkringsbehvet f.n. återbetalas 200 kr. m upphör försäkringen eller m sägs det upp under inträffar premieperid någn liknande med mständighet. avdrag för administratinsavgift, Återstående premie f.n. återbetalas 200 kr. m försäkringen sägs upp under premieperid med avdrag för administratinsavgift, f.n. 200 kr. E. 1. Vid Hyrbil skada eller stilleståndsersättning E. Vid skada E. Vid skada Ersättning Skada E. Vid ska skada utan lämnas dröjsmål i högst anmälas 60 dagar till m KRONAN NnStp frdnet Skadeservice på inte särskild kunnat skadeblankett på användas särskild på skadeblankett. sm grund du av får ett genm plötsligt att ladda ch Skada Skadeblanketten förutsett ner ska blanketten utan driftstpp. dröjsmål finns från på anmälas Inträffar Internet, till skadan KRONAN före på kl särskild lämnas skadeblankett ersättning sm fr..m. du får skadedagen, genm att i annat ladda Skada ner fall ska från blanketten utan dagen dröjsmål efter från anmälas Internet, skadedagen. till KRONAN på särskild skadeblankett sm du får genm att Skadrna ladda Skada regleras ch betalas sedan av KRONAN Försäkringsknsult i Stckhlm. Skadeersättning ner ska blanketten utan dröjsmål betalas från anmälas ut Internet, till av Trygg-Hansa. KRONAN på särskild skadeblankett sm du får genm att Kntakta Skadrna ladda ner alltid blanketten regleras KRONAN ch från betalas innan Internet, sedan du hyr av bil! KRONAN Om du inte Försäkringsknsult kntaktar ss innan i Stckhlm. kan det medföra att du Frågr rörande skadeärenden besvaras av skadeavdelningen på KRONAN telefn inte Skadrna +6 får ersättning. regleras ch betalas sedan av KRONAN Försäkringsknsult i Stckhlm. Frågr Skadrna rörande regleras skadeärenden ch betalas besvaras sedan av KRONAN av skadeavdelningen NnStp/Trygg-Hansa Försäkringsknsult på KRONAN Skadeservice i Stckhlm. telefn på telefn: Ersättningen +6 Frågr rörande lämnas skadeärenden eller i frm pstadress: av besvaras hyrbil, NnStp/Trygg vi av betalar skadeavdelningen 75 % Hansa, av dygns- 205 på ch KRONAN 44 Malmö. kilmeterkstnad telefn under skälig +6 Frågr rörande ch/eller skadeärenden besvaras av skadeavdelningen på KRONAN telefn effektiv reparatinstid, frdnet ska vara av mtsvarande strlek till det egna. I stället 1. Hyrbil för hyrbil eller stilleståndsersättning kan stilleståndsersättning lämnas med 150 kr/dag under skälig ch/eller effektiv 1. Hyrbil reparatinstid. eller stilleståndsersättning 1. Hyrbil eller stilleståndsersättning Ersättning 1. Hyrbil lämnas eller stilleståndsersättning i högst 60 dagar m frdnet inte kunnat användas på grund av ett plötsligt ch För Ersättning ersättningstid förutsett lämnas driftstpp. över i högst 10 Inträffar dagar 60 dagar ska skadan m KRONAN frdnet före återigen kl inte kunnat kntaktas lämnas användas ersättning på telefn på grund fr..m av 661 skadedagen, ett 22 plötsligt 80. i annat Vid ch Ersättning krav, förutsett fall skicka från lämnas dagen driftstpp. i högst alltid efter kpia Inträffar 60 skadedagen. dagar av fakturan skadan m frdnet för före hyrbilen kl inte kunnat där lämnas användas dygn ch ersättning på grund kilmeterkstnad fr..m. av skadedagen, ett plötsligt framgår i samt annat ch Ersättning förutsett lämnas Kntakta stilleståndsintyg. fall från dagen driftstpp. i högst efter Inträffar 60 dagar skadedagen. skadan m frdnet före kl inte kunnat lämnas användas ersättning på grund fr..m. av skadedagen, ett plötsligt i annat ch förutsett fall alltid från dagen driftstpp. KRONAN NnStp efter Skadeservice innan Inträffar skadedagen. du hyr skadan innan bil! Om före du du hyr kl inte bil! kntaktar Om lämnas du inte ss ersättning kntaktar innan kan fr..m. ss det innan medföra skadedagen, kan att det du i inte Kntakta annat medföra får fall ersättning. att alltid från du dagen KRONAN inte får efter ersättning. innan skadedagen. du hyr bil! Om du inte kntaktar ss innan kan det medföra att du inte Kntakta får ersättning. alltid KRONAN innan du hyr bil! Om du inte kntaktar ss innan kan det medföra att du Ersättningen inte Kntakta får ersättning. alltid lämnas KRONAN i frm innan av hyrbil, du bil! vi betalar Om du 75 inte % kntaktar av dygns- ss ch innan kilmeterkstnad kan det medföra under att du skälig Ersättningen inte får ch/eller ersättning. lämnas effektiv i frm reparatinstid, av hyrbil, vi frdnet betalar 75 ska % vara av dygns- av mtsvarande ch kilmeterkstnad strlek till det under egna. skälig Ersättningen ch/eller lämnas effektiv i frm reparatinstid, av hyrbil, vi frdnet betalar 75 ska % vara av dygns- av mtsvarande ch kilmeterkstnad strlek till det under egna. I skälig Ersättningen stället ch/eller för hyrbil lämnas effektiv kan i stilleståndsersättning frm reparatinstid, av hyrbil, vi frdnet betalar lämnas 75 ska % med vara av dygns- 150 av mtsvarande kr/dag ch kilmeterkstnad under strlek skälig till ch/eller det under egna. effektiv I skälig stället ch/eller för reparatinstid. hyrbil effektiv kan stilleståndsersättning reparatinstid, frdnet lämnas ska med vara 150 av mtsvarande kr/dag under strlek skälig till ch/eller det egna. effektiv I stället för reparatinstid. hyrbil kan stilleståndsersättning lämnas med 150 kr/dag under skälig ch/eller För effektiv I stället ersättningstid för reparatinstid. hyrbil kan över stilleståndsersättning 10 dagar ska KRONAN lämnas återigen med kntaktas 150 kr/dag på telefn under +46 skälig ch/eller För effektiv ersättningstid reparatinstid. över 10 dagar ska KRONAN återigen kntaktas på telefn

5 Kntakta alltid KRONAN innan du hyr bil! Om du inte kntaktar ss innan kan det medföra att du inte får ersättning. Ersättningen lämnas i frm av hyrbil, vi betalar 75 % av dygns- ch kilmeterkstnad under skälig ch/eller effektiv reparatinstid, frdnet ska vara av mtsvarande strlek till det egna. Du betalar endast I stället för hyrbil kan stilleståndsersättning lämnas med 150 kr/dag under skälig ch/eller effektiv 25 % reparatinstid. av dygns- ch kilmeterkstnad för hyrbilen För ersättningstid Drivmedel för över hyrbilen 10 dagar ska KRONAN NnStp Skadeservice återigen kntaktas kntaktas på telefn på telefn Vid krav, Eventuell skicka försäkringspremie alltid kpia av fakturan för hyrbilen för hyrbilen där dygn ch kilmeterkstnad framgår samt stilleståndsintyg. Du Hyrbils- betalar eller endast avbrttsersättning betalas inte 25 För % längre av dygns- tid än ch skälig kilmeterkstnad ch/eller effektiv för reparatinstid. hyrbilen Om frdnet inte repareras, betalar vi för tid sm är rimlig att skaffa annat likvärdigt frdn, maximalt 14 dagar. Drivmedel för hyrbilen För tid vid förseningar på grund av förhandling med myndigheter eller rdinarie Eventuell försäkringsblag försäkringspremie m detta försenar för hyrbilen inlösen eller reparatin av skada. Hyrbils- För längre eller avbrttsersättning tid än dagar vid glasskada. betalas inte För Då bilen längre lämnats tid än skälig in för underhållsservice, ch/eller effektiv reparatinstid. underhållsarbete Om t frdnet ex garantiskadr inte repareras, ch betalar vi garantiärenden. för tid sm är rimlig att skaffa annat likvärdigt frdn, maximalt 14 dagar. För Om tid frdnet vid förseningar gått mer än på 15 grund 000 av mil förhandling ch driftstppet med myndigheter berr på maskinskada. eller rdinarie (Se ert frdns försäkringsblag rdinarie försäkringsvillkr m detta försenar för definitin inlösen av eller maskinskada.) reparatin av skada. För Om längre mtsvarande tid än ersättning dagar vid lämnas glasskada. från annan försäkring eller garanti, räddningsabnnemang eller enligt bestämmelserna i köplagen. Då bilen lämnats in för underhållsservice, underhållsarbete t ex garantiskadr ch garantiärenden. 2..Nyckelförlust Om frdnet gått mer än mil ch driftstppet berr på maskinskada. (Se ert frdns rdinarie försäkringsvillkr för definitin av maskinskada.) Försäkringen ersätter Om mtsvarande ersättning lämnas från annan försäkring eller garanti, räddningsabnnemang Förlust av bilnyckel eller enligt bestämmelserna i köplagen. Annan plötslig ch förutsedd skada eller fel på bilnyckel, sm innebär att nyckeln förlrar sin funktin. 2..Nyckelförlust NnStp ersätter en nyckel per skadetillfälle Försäkringen ersätter Högsta ersättningsbelpp vid varje nyckelförlust är 000 krnr. Förlust av bilnyckel Du kan utnyttja försäkringen en gång per kalenderår ch frdn. Annan plötslig ch förutsedd skada eller fel på bilnyckel, sm innebär att nyckeln förlrar Med sin nyckel funktin. jämställs annan elektrnisk låsöppnare. NnStp ersätter en nyckel per skadetillfälle Försäkringen gäller inte Högsta ersättningsbelpp vid varje nyckelförlust är 000 krnr. Om nyckeln förlrat sin funktin pga att batteriet tagit slut Du kan utnyttja försäkringen en gång per kalenderår ch frdn. För kstnader rsakade av mkdning av lås Med nyckel jämställs annan elektrnisk låsöppnare. Vad du ska göra vid nyckelförlust, skada eller fel Vid Försäkringen nyckelförlust, gäller skada inte eller fel på nyckel ska du snarast kntakta KRONAN per telefn på nr , så får du besked m hur ärendet frtsättningsvis ska hanteras. Om nyckeln förlrat sin funktin pga att batteriet tagit slut Har För nyckeln kstnader stulits rsakade ska du medelbart av av mkdning plisanmäla av av lås lås utan händelsen! samband med en plötslig ch förutsedd skada. Vad du ska göra vid nyckelförlust, skada eller 5fel Vid nyckelförlust, skada eller fel på nyckel ska du snarast kntakta KRONAN per telefn på nr , så får du besked m hur ärendet frtsättningsvis ska hanteras.

6 Försäkringen gäller inte Om nyckeln förlrat sin funktin pga att batteriet tagit slut För kstnader rsakade av mkdning av lås Försäkringen ersätter inte Vad du ska göra vid nyckelförlust, skada eller fel Kstnad för telefnsamtal, andra mkstnader ch eget arbete sm läggs ned med anledning Vid nyckelförlust, skada eller fel på nyckel ska du snarast kntakta KRONAN NnStp Skadeservice per telefn påper av nyckelförlusten. nr telefn på 661 nr , 752 så 43 får 16 du 45 besked så får m du hur besked ärendet m hur frtsättningsvis ärendet frtsättningsvis ska hanteras. ska hanteras. Åtagande 2. Nyckelförlust gäller utan självrisk. Har nyckeln stulits ska du medelbart plisanmäla händelsen! Försäkringen ersätter inte 3. Självriskersättning vid glasskada 5 Kstnad för telefnsamtal, andra mkstnader ch eget arbete sm läggs ned med anledning Ersättning av nyckelförlusten. lämnas för självrisken upp till kr vid glasskada på bilens fönsterglas. Åtagande Uppgår inte 2. skadekstnaden Nyckelförlust gäller till självrisken utan självrisk. utgår ingen ersättning. Du kan utnyttja försäkringen en gång per kalenderår ch frdn. 3. Självriskersättning vid glasskada 4. Självriskersättning Räddningsförsäkring Ersättning lämnas för självrisken upp till kr vid glasskada på bilens fönsterglas. Uppgår Ersättning inte lämnas skadekstnaden för räddningsförsäkringens till självrisken utgår självrisk, ingen ersättning. dck högst kr. Du Uppgår kan utnyttja inte skadekstnaden försäkringen till en gång självrisken per kalenderår utgår ingen ch ersättning. frdn. Du kan utnyttja försäkringen en gång per kalenderår ch frdn. 4. Självriskersättning Räddningsförsäkring Om du tankar fel drivmedel Ersättning lämnas för räddningsförsäkringens självrisk, dck högst kr. NnStp ersätter självrisken för bärgning vid tankning av fel drivmedel. Uppgår inte skadekstnaden till självrisken utgår ingen ersättning. Du kan utnyttja försäkringen en gång per kalenderår ch frdn. 5. Självriskersättning Kllisin med djur Om NnStp du tankar lämnar fel ersättning drivmedel för vagnskadeförsäkringens eller vagskadegarantins självrisk vid skada på frdnet genm kllisin med djur sm plötsligt ch förutsett kmmit ut på körbanan. NnStp ersätter självrisken för bärgning vid tankning av fel drivmedel. Försäkringen gäller ckså då föraren blivit tvungen att väja för djuret ch då i stället klliderar eller kör av vägen. 5. Självriskersättning Kllisin med djur Ersättningen lämnas upp till vagnskadeförsäkringens eller vagnskadegarantins självrisk eller NnStp faktisk kstnad, lämnar dck ersättning högst för 000 vagnskadeförsäkringens kr. eller vagskadegarantins självrisk vid skada på frdnet genm kllisin med djur sm plötsligt ch förutsett kmmit ut på körbanan. Uppgår Försäkringen inte skadekstnaden gäller ckså då till föraren självrisken blivit tvungen utgår ingen att väja ersättning. för djuret ch då i stället klliderar Försäkringen eller kör av vägen. gäller ckså då föraren blivit tvungen att väja för djuret ch då i stället klliderar eller Vid skada kör av på vägen. ren eller tamdjur ska anmälan ske till ägaren eller, m denne inte kan anträffas, till plisen. Ersättning För lämnas övriga djur upp gäller till vagnskadeförsäkringens att plisanmälan göras. eller vagnskadegarantins Intyg från djurägaren självrisk eller plisen eller ska Ersättningen insändas faktisk kstnad, till KRONAN lämnas dck upp tillsammans högst 4 vagnskadeförsäkringens 000 kr. med skadeanmälan. eller vagnskadegarantins självrisk eller faktisk Detta åtagande kstnad, kan dck inte högst kmbineras 000 kr. med mment 6 Självriskersättning vid vagnskadegaranti. Vid skada på ren eller tamdjur ska anmälan ske till ägaren eller, m denne inte kan anträffas, till Uppgår plisen. inte För övriga skadekstnaden djur gäller till att självrisken plisanmälan utgår ska ingen göras. ersättning. Intyg från djurägaren eller plisen ska insändas till NnStp Skadeservice. Vid skada på ren eller tamdjur ska anmälan ske till ägaren eller, m denne inte kan anträffas, till plisen. Detta åtagande För övriga kan djur inte gäller kmbineras att plisanmälan med mment ska 6 göras. Självriskersättning Intyg från djurägaren vid vagnskadegaranti. eller plisen insändas till KRONAN tillsammans med skadeanmälan. Detta åtagande kan inte kmbineras med mment 6 6 Självriskersättning vid vagnskadegaranti.

7 6. Självriskreducering vid vagnskadegaranti Omfattas frdnet vid skada av fabrikants vagnskadegaranti ersätter NnStp den del av självrisken sm överstiger kr. OBS! Detta åtagande kan inte kmbineras med mment 5 Kllisin med djur eller mment 7 Skadegörelse. Med vagnskadegaranti avses den garanti sm frdnsfabrikant fta utfärdar för nytt frdn ch inte vagnskadeförsäkring sm är en frivillig försäkring sm kan tecknas av frdnsägaren när vagnskadegarantin gått ut. 7. Skadegörelse NnStp betalar ersättning för skadegörelse på frdnet av tredje man, m det inte är fråga m trafiklycka, stöld eller stöldförsök. För dessa skadersaker tas frdnets rdinarie försäkring i anspråk. Ersättning lämnas även för sönderslagna bilglas i samband med skadegörelse. Omfattas skadan av frdnets glasförsäkring ersätts skadan enl. mm. Självriskersättning vid glasskada. Ersättning lämnas med högst 000 kr. Omfattas skadan av annan försäkring eller garanti begränsas åtagande till självrisken, dck högst 000 kr. Skadegörelse ska alltid plisanmälas! Kpia på plisanmälan ska sändas till KRONAN NnStp Skadeservice tillsammans med tillsammans skadeanmälan! med skadeanmälan! OBS! Detta åtagande kan inte kmbineras med mment 6 Självriskersättning vid vagnskadegaranti. Åtagandet för skadegörelse gäller utan självrisk. 8. Kupéskada (endast persnbil) Om bilens inredning i kupén skadas genm plötslig ch förutsedd händelse, ersätts skadekstnaden med högst 000 kr. Reparatin av tekniska fel eller slitage ersätts inte. Åtagandet för kupéskada gäller utan självrisk. Mmentet mfattar inte Lätt lastbil 7

8 9. Skada vid transprt av annans privata egendm NnStp lämnar ersättning för skada på privat egendm sm tillhör annan än föraren eller medlem av dennes hushåll ch sm transprteras med frdnet eller tillkpplad släpvagn. Skadan ska ha uppstått genm trafiklycka. Ersättning lämnas med högst kr vid varje skadetillfälle. Åtagande för transprtskada gäller utan självrisk. 10. Transprt av egendm vid bärgning NnStp betalar skäliga ch nödvändiga merkstnader för transprt av egendm sm transprteras med ditt frdn till destinatinsrten. Förutsättning är att frdnet råkar ut för ett plötsligt driftstpp ch måste bärgas på grund av detta. Åtagande för transprt gäller utan självrisk. 11. Vagnskada utanför Nrden Vid vagnskada utanför Nrden, men inm gröna-krt gröna-krt länderna samt i Lettland, Litauen ch Ryssland (se F) punkt ersätts 1) självrisken ersätts självrisken på vagnskadegarantin på vagnskadegarantin eller vagnskadeförsäkringen eller med med högst högst kr. 000 kr. 12. Takbx, skidr ch pulka Ersättning lämnas vid skada sm uppkmmer plötsligt ch förutsett på din takbx ch/eller på dina ch dina hushållsmedlemmars skidr ch/eller pulka under transprt på bilens tak. Vid värdering görs åldersavdrag fr..m. tredje året räknat från det år då egendmen var ny med 20 % per år, dck max 80 %. Ersättning lämnas inte då ersättning till någn del lämnas från annan försäkring. Ersättning lämnas med högst kr vid varje skadetillfälle. Åtagande för takbx, skidr ch pulka gäller utan självrisk. 13. Delat ansvar Vållar NnStp någn ersätter annan upp skada till 4 på 000 frdnet kr m ditt ch frdn du får åsamkas reducerad skadr ersättning av en mtpart av skadevållaren sm, enligt på grund trafikskadelagen, av Trafikskadelagens saknar trafikförsäkring, bjektiva ansvar t.ex. en betalar cyklist. vi den Ersättning del av din betalas skadekstnad ut avsett sm vem sm skadevållare är skyldig till inte lyckan. behöver betala till dig. 8

9 lyckan. 14. F. Utökad gegrafisk giltighet Ersättning lämnas med högst kr vid varje skadetillfälle. NnStp gäller i EES-länderna samt i de övriga länder sm är anslutna till systemet med grönt krt. Trafikskadelagens För mer infrmatin bjektiva se ansvar innebär t ex att du sm ägare till frdnet inte får full ersättning för de skadr ditt frdn får när en cyklist kör på det, även m du inte är skyldig till lyckan. F. G. Preskriptin Omprövning av skadeärende 14. Utökad gegrafisk giltighet Den Den sm sm vill inte kräva gdtar försäkringsgivaren försäkringsgivarens på ersättning beslut i skadeärende förlrar sin kan rätt överklaga m han inte till skadenämnd, väcker talan mt ss inm tre år från det att han fick kännedm m att frdringen kunde göras gällande, ch i varje NnStp sm Trygg-Hansa fall inm gäller ti i EES-länderna hänvisar till. år från det att samt frdringen i de övriga hade länder kunnat sm göras är anslutna gällande. till systemet med grönt krt. H. Om vi inte kmmer överens G. Försäkringsgivaren F. Preskriptin Övrigt För företagsägda frdn är försäkringsgivare för denna försäkring Länsförsäkringar Sak AB Den Om du sm vill vill veta kräva mer försäkringsgivaren kan du kntakta Knsumenternas på ersättning förlrar försäkringsbyrå, sin rätt m sm han inte inte väcker gör talan För mt privatägda ss inm tre frdn år från är det försäkringsgivare att han fick kännedm för denna m försäkring att frdringen Llyd s kunde via någn prövning av enskilda ärenden men ger kstnadsfritt råd ch hjälp åt knsumenter göras gällande, i ch i Balder varje fall Försäkring inm ti år AB. försäkringsfrågr. från det att frdringen hade kunnat göras gällande. Subsidiär försäkring G. Försäkringsgivaren Försäkringen är subsidiär. Det vill säga att, inm ramen för vad försäkringen gäller, träder den i kraft där befintliga försäkringar inte gäller. För företagsägda frdn är försäkringsgivare för denna försäkring Länsförsäkringar Sak AB Försäkringsgivare ch tillsynsmyndighet För privatägda frdn är försäkringsgivare för denna försäkring Llyd s via Balder Försäkringsgivare AB. är Cdan Frsikring A/S genm Trygg-Hansa Försäkring filial (rganisatinsnummer ). Danska Finanstilsynet är tillsynsmyndighet. Vad du gör m du inte tycker sm vi Kntakta ss så försöker vi klara upp saken. Lyckas vi inte med det, begär du prövning hs Trygg-Hansas försäkringsnämnd eller Allmänna Reklamatinsnämnden. Du kan ckså vända dig till allmän dmstl för att få tvisten prövad. Då kan du ha nytta av försäkringar sm mfattar Rättsskydd. Dina rättsskyddsförsäkringar hs Trygg-Hansa eller andra blag i vår kncern kan ge dig rätt till ersättning för dina mbudskstnader i samband med tvisten, även m Trygg- Hansa är mtpart. Svensk lag tillämpas på avtalet. Så hanterar vi dina persnuppgifter Trygg-Hansa Försäkring filial ( Trygg-Hansa ), med rganisatinsnummer , är persnuppgiftsansvarig enligt persnuppgiftslagen (1998:204). Varför behöver vi dina persnuppgifter? Det är frivilligt för dig att lämna dina persnuppgifter till ss, men vi behöver dem m du vill kunna teckna en försäkring. Genm att lämna dina persnuppgifter till ss samtycker du till att vi behandlar dem för att fullgöra våra åtaganden 9 med anledning av de försäkringar sm du har tecknat. Du samtycker till att vi använder uppgifterna för följande ändamål: beräkna premier ch bevilja försäkringar (t.ex. namn, adress, registreringsnummer på bil ch hälsuppgifter) reglera skadr (t.ex. namn, adress, registreringsnummer ch hälsuppgifter) skicka marknadsföring sm nyhetsbrev ch erbjudanden (t.ex. namn, e pstadress, pstadress ch infrmatin m tidigare tecknade försäkringar) 9

10 säkerställa att du får de förmåner du har rätt till sm medlem i ett fackförbund eller annan rganisatin (t.ex. namn, medlemskap i fackförbund eller annan rganisatin) svara på dina frågr via webbfrmulär, telefn eller chatt (t.ex. namn ch e pstadress) ge skadeförebyggande råd via sms, t.ex. genm att ge infrmatin m kmmande väderförändringar (t.ex. mbilnummer) ge dig möjlighet att skapa ett persnligt knt (Mina sidr) på Trygg-Hansas webbplats (t.ex. namn ch e pstadress) registrera anmälda skadr i försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister (GSR). Trygg-Hansa kmmer att lämna ut persnuppgifter till andra blag inm samma kncern eller till andra företag sm vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda förmåner till dig sm försäkringstagare eller för någt av de andra ändamålen sm anges van. Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter. Hur samlas uppgifterna in ch lagras? Persnuppgifterna samlas in genm till exempel webbfrmulär, chatt, ansökningar på papper ch telefnsamtal sm spelas in. Uppgifterna kan även kmpletteras ch uppdateras med infrmatin från ffentliga register. Persnuppgifterna lagras inm EES eller av leverantörer i USA sm åtagit sig att följa de så kallade Safe Harbur-principerna. Dina uppgifter lagras bara så länge sm krävs för att vi ska kunna administrera försäkringarna ch reglera skadr, eller så länge sm vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin sm gäller. Vi raderar inte dina persnuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem, till exempel att du har en försäkring eller ett pågående skadeärende hs ss. Vi använder avidentifierad infrmatin för statistiska ändamål ch prduktutveckling Om du har lämnat dina persnuppgifter till ss för att vi ska kunna ge dig pris på en försäkring, sparas uppgifterna i 30 dagar. Därefter raderas de. Vad har du för rättigheter? Du har rätt att få veta vilka persnuppgifter vi har m dig. Om de är felaktiga eller fullständiga kan du begära att de rättas eller tas brt. En gång per år kan du kstnadsfritt begära registerutdrag på de persnuppgifter vi har m dig. Då behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt försäkrings- eller persnnummer, underteckna begäran ch skicka den till följande adress: Trygg-Hansa Persnuppgiftsansvarig Stckhlm Om du inte vill att vi använder dina persnuppgifter i marknadsföringssyfte vänder du dig till vår kundservice på

11 Preskriptin - Mtr privat 1. Försäkringsersättning Den sm vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inm ti år från tidpunkten när det förhållande sm enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om den sm vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsblaget inm den tid sm anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att blaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket. Om talan inte väcks enligt denna paragraf, går rätten till försäkringsskydd förlrad. Äldre bestämmelser avseende preskriptin, gäller för försäkringsavtal sm har ingåtts före den 1 januari 2015 ch inte förnyats därefter (äldre försäkringar), m inte annat följer av stycket nedanför. Bestämmelserna i detta villkr avseende preskriptin, tillämpas även på äldre försäkringar, m det förhållande sm enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd inträder efter den 1 januari Trafikskadeersättning Den sm vill har ersättning enligt denna lag måste väcka talan inm 10 år från skadehändelsen. Om den skadelidande begär mprövning enligt 5 kap. 5 skadeståndslagen (1972:207), får talan dck väckas inm 3 år från tidpunkten när det förhållande sm ligger till grund för mprövningsyrkandet inträdde. Om den sm vill ha ersättning har anmält skadan till försäkringsgivaren inm den tid sm anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst 6 månader från det att försäkringsgivaren har förklarat sig ha tagit slutlig ställning till anspråket. I övrigt gäller vad sm framgår av försäkringsvillkren ch försäkringsavtalslagen (2005:104) ch Trafikskadelagen (1975:1410). Ångerrätt När du tecknar försäkring via telefn eller Internet har du en ångerrätt sm ger dig möjlighet att ångra köpet inm 14 dagar. Ångerfristen börjar den dag du tecknar försäkringen ch får infrmatin m ångerrätten ch vad sm ingår i försäkringen. Har du redan hunnit betala premien får du tillbaka den med avdrag för den tid försäkringen har gällt. 11

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2009-11-01. För företagskunder

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2009-11-01. För företagskunder Försäkringsvillkor För personbil och lätt lastbil Gäller från 2009-11-01 För företagskunder Innehållsförteckning A. Förutsättning för NonStop... 3 B.. Premiebetalning... 4 C. Giltighetstid... 4 D. Uppsägning...

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/6 I Personbil och lätt lastbil Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor

Läs mer

Försäkring för budbil För din verksamhet och din budbil

Försäkring för budbil För din verksamhet och din budbil Sida 1/6 I Försäkring för budbil Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Budbil 2015-07-01 För-

Läs mer

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten Sida 1/8 I Försäkring för taxi Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Taxi 2015-07-01 För- och

Läs mer

AON BilTotal. Tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil Försäkringsvillkor 1 januari 2013

AON BilTotal. Tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil Försäkringsvillkor 1 januari 2013 AON BilTotal Tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil Försäkringsvillkor 1 januari 2013 3 Innehåll Översiktlig information...5 Allmänna villkor...8 Vilka fordon försäkringen gäller för...8 Vem

Läs mer

OKQ8 BackUp. Tilläggsförsäkring för personbil, lätt lastbil och mc Försäkringsvillkor 1 januari 2013

OKQ8 BackUp. Tilläggsförsäkring för personbil, lätt lastbil och mc Försäkringsvillkor 1 januari 2013 OKQ8 BackUp Tilläggsförsäkring för personbil, lätt lastbil och mc Försäkringsvillkor 1 januari 2013 3 Innehåll Översiktlig information...5 Allmänna villkor...8 Vilka fordon försäkringen gäller för...8

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

Hem och Bostadsrättsförsäkring

Hem och Bostadsrättsförsäkring Sida 1/6 I Hem och Bostadsrättsförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och Villahemförsäkring Försäkringsvillkor

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

Båtförsäkring För dig och din båt

Båtförsäkring För dig och din båt Sida 1/6 I Båtförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Sjöassistans: 0752-434 000 Fullständiga villkor:

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor

Läs mer

bilförsäkringar om dig och din bil.

bilförsäkringar om dig och din bil. förköpsinformation besök salusans var.se ansök redan idag bilförsäkringar om dig och din bil. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Tung lastbil och tungt släp För medlemmar i SÅ och ME

Tung lastbil och tungt släp För medlemmar i SÅ och ME Sida 1/9 I Tung lastbil och tungt släp Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Lastbil och släpfordon

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Sveland Bilförsäkring

Sveland Bilförsäkring Sveland Bilförsäkring Bilförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag du blir

Läs mer

Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp

Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp Sveland Företagsägd bil Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

FULLSTÄNDIGA VILLKOR. Innehållsförteckning

FULLSTÄNDIGA VILLKOR. Innehållsförteckning Sida 1 av 15 Innehållsförteckning 1. Allmänt om försäkringen 2. Var, för vilken egendom och för vem gäller försäkringen 3. Trafikförsäkring 4. Delkasko 5. Vagnskada 6. Tilläggsförsäkringar 7. Värderings-

Läs mer

Försäkring för både fordon och verksamhet gäller för Personbil, Lätt lastbil, Lätt släp och Hyrbil

Försäkring för både fordon och verksamhet gäller för Personbil, Lätt lastbil, Lätt släp och Hyrbil Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet gäller för Personbil, Lätt lastbil, Lätt släp och Hyrbil 2 Företagsägd bil Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

FULLSTÄNDIGA VILLKOR. Innehållsförteckning

FULLSTÄNDIGA VILLKOR. Innehållsförteckning Sida 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Allmänt om försäkringen 2. Var, för vilken egendom och för vem gäller försäkringen 3. Trafikförsäkring 4. Egendomsskydd 5. Vagnskada 6.Tilläggsförsäkringar 7. Värderings-

Läs mer

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 - 2 - Produktinformation Adrenaline Sportbilsförsäkring Denna Adrenaline Sportbilsförsäkring är en bilförsäkring framtagen för bilentusiaster av bilentusiaster. Observera

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Information före och efter köp. Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

INFORMATION OM BILFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED DNB FINANS

INFORMATION OM BILFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED DNB FINANS Sid 1 [6] INFORMATION OM BILFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED DNB FINANS Finanspaketet omfattas av en obligatorisk gruppskadeförsäkring som DNB Finans tecknat hos Trygg-Hansa försäkringsaktiebolag. Det här är

Läs mer

För dig som är. på väg. 1 januari 2011

För dig som är. på väg. 1 januari 2011 För dig som är på väg 1 januari 2011 Säkert på väg Har du en Toyota? I så fall låter du säkert en Toyotaspecialist serva din bil. Och på samma sätt kan du försäkra din bil hos någon som är bra på att försäkra

Läs mer

Biluthyrning 2009-05-01

Biluthyrning 2009-05-01 Biluthyrning 2009-05-01 2/20 Biluthyrning Försäkringsvillkor 1 maj 2009 Innehållsförteckning Översiktlig information... 3 Allmänna försäkringsvillkor... 6 Trafikförsäkring... 7 Ansvarsförsäkring Husvagn...

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring motor 2013 01 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkring AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482

Försäkringsvillkor M Försäkring motor 2013 01 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkring AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 Försäkringsvillkor M Försäkring motor 2013 01 01 Försäkringsgivare: Solid Försäkring AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 1 Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil och lätt

Läs mer

din bilförsäkring några ord på vägen

din bilförsäkring några ord på vägen din bilförsäkring några ord på vägen Information före och efter köp. Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständing information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta

Läs mer

Motor. Försäkringsvillkor 1 januari 2014

Motor. Försäkringsvillkor 1 januari 2014 Motor Försäkringsvillkor 1 januari 2014 HUR SKA VILLKOREN LÄSAS? Det är viktigt att du läser villkoren och ditt försäkringsbrev tillsammans. Då kan du se vad som gäller för just din försäkring. Om du råkar

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer