INFORMATION OM DIN BILFÖRSÄKRING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM DIN BILFÖRSÄKRING"

Transkript

1 Sid 1 [6] KONTAKTA OSS Kundservice alla dagar kl 7-21 Skadeservice vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor fiat-forsakring.se Fiat Försäkring exklusivt via din Fiathandlare INFORMATION OM DIN BILFÖRSÄKRING Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Vilken omfattning just din försäkring har ser du på försäkringsbrevet. För fullständig information, se villkoret som du hittar på vår webbplats eller kan få hemskickat om du ringer Kundservice. Så fungerar försäkringen En bilförsäkring delas vanligtvis upp i tre grundläggande delar - Trafikförsäkring, Halv- och Helförsäkring. Trafikförsäkring, som du måste ha enligt lag, gäller vid trafikolyckor. Den ersätter skador på dig själv, dina passagerare, andra trafikanter och någon annans fordon eller egendom som du skadar. Med en Halvförsäkring får du även ersättning för exempelvis bilstöld, förlust av tillbehör som reservdäck och stereo, stenskott, brand och bärgning. Den ger dig även ekonomisk hjälp om du hamnar i rättstvist eller behöver uppsöka en psykolog efter en trafikolycka. Har du Helförsäkring ingår även Vagnskada som ersätter skador som drabbar din bil genom trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse. Kort om försäkringen Här gäller försäkringen Försäkringen gäller i de flesta europeiska länder och i ett antal utomeuropeiska medelhavsländer. Exakt i vilka länder kan du se på Trafikförsäkringsföreningens webbplats, Din försäkring gäller på samma sätt utomlands som den gör i Sverige. För vem försäkringen gäller Försäkringen tecknas av dig som är ägare till bilen. Du kan inte registrera och försäkra bilen på en annan person. Då gäller inte försäkringen. Försäkringens giltighet Din försäkring gäller under ett år om inte annat har avtalats. Vilken period din försäkring gäller för, framgår av ditt försäkringsbrev. Du kan enkelt förnya din försäkring genom att betala premien för den nya perioden. Du kan säga upp försäkringen vid försäkringstidens slut eller om du säljer eller skrotar bilen. Premien Vilken premie du betalar beror bland annat på faktorer som vilken bil du kör, var du bor och hur många mil du kör varje år. Du kan själv påverka premien genom att välja en högre självrisk för Vagnskada. Självrisk Självrisken anger den del av skadekostnaden du får stå för själv. Om du råkar ut för en skada där du får ersättning från flera delar i bilförsäkringen eller flera av dina försäkringar hos oss samtidigt, betalar du bara en självrisk - den högsta. Trafikförsäkringens självrisk måste alltid betalas utöver annan självrisk. BILFÖRSÄKRINGENS TRE GRUNDDELAR Här beskrivs de olika delar som kan ingå i din försäkring. I försäkringsbrevet ser du om du har tecknat Trafik, Heleller Halvförsäkring. Trafikförsäkring Försäkringen ger ersättning till dig själv och dina passagerare om ni råkar ut för en trafikolycka. Skulle du krocka med någon ersätts även de skador du orsakar andra personer, fordon eller saker. Tanken är att alla personer som skadas i trafiken ska få ersättning oberoende av vems felet är. Enligt lag måste du ha Trafikförsäkring från den dag du köper bilen. skador på personer i eller utanför bilen skador på annans egendom (t ex någon annans bil) som du orsakar. inte skador på din bil eller saker i din bil.

2 Sid 2 [6] Halvförsäkring Med en Halvförsäkring får du, förutom Trafikförsäkringen, även skydd för t ex stöld av bilen och tillbehör som extradäck, takräcke och cd-spelare. Den ger även ersättning för kostnader vid skador på motor och elektronik, spräckta rutor, brand, bärgning och vid rättsliga tvister. Vid värdering tas hänsyn till vad bilen eller utrustningen har förlorat i värde beroende på hur många mil bilen har rullat, ålder och slitage. Brand skador på grund av brand, blixtnedslag och explosion. brand som anlagts av annan person. Med annan person menas annan än du själv som har handlat utan ditt samtycke. inte skador på grund av brand eller explosion inuti ljuddämpare, däck eller slangar. brandskador som orsakas av köld, väta, korrosion eller oxidation. Glasrutor vind-, sido- eller bakruta som spräcks eller krossas. inte skador på glastak. skador som sker när bilen kolliderar, välter eller kör av vägen. Ersättning kan lämnas via Vagnskada alternativt vagnskadegaranti. Stöld och inbrott bil och biltillbehör som stjäls skador på bilen och biltillbehör i samband med stöld, rån och inbrott fastmonterad ljud- och bildutrustning (t ex cd-spelare och navigationsutrustning) som stjäls ur bilen. Är utrustningen fabriksmonterad gäller försäkringen utan begränsningar. Är ljud- och bildutrustningen eftermonterad är ersättningen begränsad till kr för privatägd bil och till kr för företagsägd bil. inte om någon som har fått lov att använda bilen inte lämnar tillbaka den om någon i din familj eller någon annan som har tillgång till bilen stjäl eller använder bilen utan lov tillbehör och utrustning som även kan användas utanför fordonet, exempelvis cd- och dvd-skivor, spel och bärbar handdator med navigationsutrustning dina personliga tillhörigheter, exempelvis solglasögon. Personliga tillhörigheter kan ersättas av hemförsäkringen. Motor och elektronik upp till mil skador som berör motor, växellåda, elektronik och kraftöverföring - om bilen körts högst mil och är högst 8 år. batteri för drivning av hybrid- och elbil. inte skador på exempelvis avgasrör, ljuddämpare och bränsletank. skador som beror på slitage eller fabrikationsfel. Drulle Med Drulle kan du få ersättning vid skador i bilen samt vid förlust av biltillbehör, som orsakas genom plötslig och oförutsedd händelse och som din vanliga bilförsäkring inte täcker. Drulle gäller för privatägd personbil och företagsägd personbil och lätt lastbil. För företagsägd lätt lastbil begränsas försäkringen att omfatta endast förarkupén. skador på inredning efter utspilld färg borttappade bilnycklar: nya nycklar och omkodning av befintliga nycklar skador på innertak efter lastning och lossning feltankning: kostnad för bärgning till verkstad och rengöring av tank. Högsta ersättningsbelopp är kr. inte skador som orsakas av djur skador som omfattas av annan del av försäkringen. om du får driftstopp på grund av brist på drivmedel. Självriskrabatt kronor Ersätter kronor av bilens Vagnskade- eller vagnskadegarantisjälvrisk om bilen skadas vid skadegörelse, godkänd parkeringsskada eller djurkollision och skadan ersätts av bilens Vagnskada eller vagnskadegaranti.

3 Sid 3 [6] kronor av din Vagnskade- eller vagnskadegarantisjälvrisk. Krishjälp 10 behandlingar hos terapeut/psykolog (anvisad av oss) om du drabbas av psykisk ohälsa i samband med skada som ersätts från din bilförsäkring. Bärgning Vid trafikolycka, stöld eller annat driftstopp får du ersättning för bärgning. bärgning till närmaste verkstad som kan reparera bilen transport till hemorten för både bil och passagerare om bilen stjäls eller föraren skadas och inte kan köra hem bilen. inte om du får driftstopp på grund av brist på drivmedel. Rättsskydd advokatkostnader vid tvist som kan uppstå vid trafikolycka, bilköp, reparation eller försäljning av din bil. Om du förlorar tvisten ersätter försäkringen även motpartens kostnader. Tvisten ska kunna prövas av allmän domstol. Högsta ersättningsbelopp är kr för privatägd bil och 6 prisbasbelopp för företagsägd. inte småmål, det vill säga tvister som rör belopp under ett halvt prisbasbelopp tvist vid upplösning av äktenskap, partner- och samboförhållanden grupptalan. Värdesäkring I ditt försäkringsbrev framgår om Värdesäkring ingår. om din bil drabbas av skada som ersätts av försäkringen får du ersättning med bilens marknadsvärde plus 25 % vid inlösen/totalskada om du återanskaffar ny eller begagnad bil hos anvisad återförsäljare. inte skada som ersätts av nyvärdesersättning eller annan garanti kontantersättning. Vill du ha kontantersättning ersätts enbart marknadsvärdet och inte de extra 25 % marknadsvärdet samt 25 % extra får inte bli mer än nybilsvärdet. Skadegörelse Ingår i halvförsäkringen för företagsägd bil och lätt lastbil. För privatägd bil eller lätt lastbil ersätts skadegörelse från Vagnskada. skadegörelse på fordonet orsakad av annan person. Helförsäkring Med en Helförsäkring får du, förutom det som ingår i trafikförsäkringen och halvförsäkringen, Vagnskada. Vagnskada Vagnskada ersätter yttre skador på din bil om du krockar, råkar ut för skadegörelse (ingår i Halvförsäkringen för företagsägd bil) eller skadar bilen av en ren olyckshändelse. När du köper en helt ny bil ingår ofta en treårig vagnskadegaranti från leverantören (se köpehandlingarna). Om det gör det, kan du vänta med att teckna Vagnskada. skador på din bil vid trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse som exempelvis ett träd som faller över fordonet. inte skador som orsakas av köld, väta, fukt, rost eller frätning. Avställningsförsäkring Om du ställer av ett försäkrat fordon, ändrar vi din Heleller Halvförsäkring till en Avställningsförsäkring och din Trafikförsäkring upphör att gälla. Tilläggsförsäkringar Du kanske är beroende av din bil och måste ha hyrbil vid skada, vill försäkra bort självrisken eller öka på olycksfallsskyddet? Du kan då komplettera din bilförsäkring med någon eller några av följande tilläggsförsäkringar. I försäkringsbrevet ser du om någon eller några av följande tilläggsförsäkringar ingår i din försäkring. Hyrbil/Avbrott Det här är ett bra tillägg för dig som kör mycket och är beroende av din bil. Försäkringen hjälper dig om din bil blir stulen eller skadad och du behöver en hyrbil. Du får då 75 % av hyrbilskostnaden i upp till 65 dagar. Om du väljer att inte hyra bil får du istället 100 kronor per dag i ersättning. För företagsägd lätt lastbil är ersättningen 200 kr per dag. Du kan växla mellan hyrbil och kontantersättning. hyrbil i Sverige och utomlands om din egen bil inte kan användas på grund av en ersättningsbar skada.

4 Sid 4 [6] inte kostnader för drivmedel vid bilhyra samt försäkringar som biluthyraren erbjuder merkostnader om du hyr en bil som är större än din ordinarie bil. Självriskrabatt kr Med Självriskrabatt kr slipper du betala ytterligare kronor av bilens Vagnskade- eller vagnskadegarantisjälvrisk om bilen skadas vid skadegörelse, godkänd parkeringsskada eller djurkollision och skadan ersätts av Vagnskada eller vagnskadegaranti kronor av Vagnskade- eller vagnskadegarantisjälvrisken. din självrisk för bärgning, kr (endast privatägd bil). Utökad personskada Utökad personskada är vår kombinerade trafikolycksfallsoch rehabiliteringsförsäkring. Om du skulle drabbas av en bestående skada efter en olycka får du ersättning med upp till kr. Du får även tillgång till privat sjukvård vid kö i den offentliga vården (högsta ersättning kr). Utökad personskada gäller för både dig och dina passagerare om ni skulle skadas vid trafikolycka. tillgång till en rehabcoach, som tar fram en individuell åtgärdsplan. kostnader för privat medicinsk vård. skada på förare och passagerare vid trafikolycka. Vid en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska funktionsförmågan, det vill säga medicinsk invaliditet, är högsta ersättningsbelopp kr och för privat medicinsk vård kr. inte förlust av arbetsförmåga, det vill säga ekonomisk invaliditet. funktionsnedsättning som inte kan fastställas objektivt. kostnader som ersätts enligt lag eller författning, internationell konvention samt kollektivavtal. Egendom i bil (gäller endast för företagsägd bil) egen egendom som används i firmans verksamhet kunders egendom som omhändertagits av försäkringstagaren arbetstagarens egendom. inte pengar och värdehandlingar. Högsta ersättning egen egendom 1 prisbasbelopp kunders och arbetstagares egendom 1 prisbasbelopp. KörVidare (gäller endast för företagsägd bil) Med KörVidare-försäkringen har du möjlighet att snabbt få tillgång till en hyrbil om din bil av någon anledning inte går att köra vidare under en pågående resa. Du får ersättning för hela dygnskostnaden för hyrbil i upp till tre dygn, inklusive 10 fria mil. Försäkringen omfattar högst två skadetillfällen per försäkringsår och gäller endast inom Sverige och till dess att din bil är 15 år gammal. kostnad för hyrbil om din bil blir obrukbar i över två timmar (gäller under den tid din bil är obrukbar och högst i tre dygn) din självrisk för Bärgning, 5% av prisbasbeloppet. inte driftstopp som beror på brist på drivmedel kostnader för drivmedel vid bilhyra samt försäkringar som biluthyraren erbjuder. VAD DU GÖR KAN PÅVERKA DEN ERSÄTTNING DU FÅR För att få rätt ersättning från försäkringen måste du följa vissa aktsamhetskrav/säkerhetsföreskrifter.annars kan ersättningen minskas eller utebli. Hur ersättningen minskas beror på hur mycket din oaktsamhet påverkat skadans omfattning. Låskrav och förvaring av bilnycklar, nyckelkort eller liknande Lås fordonet när du lämnar det. Nyckeln till låset får inte förvaras eller gömmas i eller i närheten av fordonet och ska förvaras på ett säkert sätt. Nycklarna får inte ha uppgift om namn, adress eller registreringsnummer. Om nyckel, startkort eller liknande till personbil eller lätt lastbil av årsmodell 1999 eller yngre, kommer bort ska dessa omedelbart avkodas av auktoriserad verkstad Om du kör på fruset vatten Om skada inträffar under färd på fruset vatten ges ingen ersättning. Detta gäller inte om bilen körs på vinterväg som Trafikverket ansvarar för.

5 Sid 5 [6] Tävling och uppvisning Ingen ersättning utgår vid skada som hänt under tävling med fordonet, träning för tävling, körning på tävlingsbana eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former (till exempel street race). Kan det visas att skadan skett under trafiksäkerhetsfrämjande former kan försäkringen gälla. Som ägare av ett fordon har du vissa regler att följa Fordonet får inte användas om det har körförbud. Fabrikantens anvisningar ska följas beträffande skötsel, underhåll och service samt se till att reparation och service är fackmannamässigt utförd. Fordonet får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på fordonet. Fordonets maximallast får inte överskridas. För att få ersättning för brandskador ska anordning som används för att ge starthjälp till, värma eller torka fordonet vara godkänd för ändamålet. Fabrikantens anvisningar ska följas. Krav på föraren I föjande fall ges ingen ersättning: om föraren själv orsakar skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet. om föraren är straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. om föraren kör utan giltigt och erforderligt körkort/ förarbevis. om läraren eller eleven vid övningskörning inte uppfyller kraven för tillåten övningskörning. Att tänka på för att få rätt ersättning Det är viktigt att du informerar oss om eventuella förändringar som kan påverka din premie och din möjlighet att få ersättning om något skulle hända.exempel på sådana förändringar är ny adress och ändrad körsträcka. Om du råkar ut för en skada Vår skadehantering är snabb och effektiv. För enklare ärenden räcker det oftast med ett telefonsamtal. Vi har avtal med olika leverantörer som du ska vända dig till för bärgning, reparation, glasbyte, inköp m m. Om du väljer att anlita någon annan begränsas ersättningsskyldigheten till vad det skulle kostat att anlita en leverantör som vi har avtal med. Kontakta därför alltid oss på telefon innan du anlitar någon. Vi talar om för dig vilken form av ersättning du kan få och var inköp och reparation ska göras. Du får ersättning för den ekonomiska förlust du gör i samband med en skada. Vid värderingen tas hänsyn till vad egendomen kan ha förlorat i värde beroende på ålder, slitage m m. BRA ATT VETA Försäkringsgivare Försäkringsgivare för denna försäkring är Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag. Ångerrätt för privatpersoner När du tecknar försäkring via telefon eller Internet har du en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar den dag du tecknar försäkringen och får information om ångerrätten och vad som ingår i försäkringen. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du oss per telefon. Har du redan hunnit betala premien får du tillbaka den med avdrag för den tid försäkringen har gällt. Smidig betalning Du väljer själv om du vill betala per helår, halvår eller månad (endast autogiro). du att dela upp betalningen tillkommer en administrativ avgift. Om du inte är nöjd Kontakta oss så försöker vi klara upp saken. Lyckas vi inte med det, begär du prövning hos Trygg-Hansas försäkringsnämnd eller Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också vända dig till allmän domstol för att få tvisten prövad. Då kan du ha nytta av försäkringar som omfattar Rättsskydd. Dina Rättsskyddsförsäkringar hos Trygg-Hansa eller andra bolag i vår koncern kan ge dig rätt till ersättning för dina ombudskostnader i samband med tvisten, även om Trygg-Hansa är motpart. Svensk lag tillämpas på avtalet. När du reser utomlands Om något händer när du är utomlands, kontakta alltid SOS International för att få rätt instruktioner. Om bilen blir stulen, anmäl även till polisen på platsen. Grönt kort - bra att ha på resan Ett internationellt försäkringsbevis, ett så kallat Grönt kort, behövs för bilresa i vissa länder. Saknar du Grönt kort när du kommer till något av dessa länder, blir du avkrävd en kostnad för den tid du tänker använda bilen i landet, trots att din svenska trafikförsäkring gäller. På Trafikförsäkringsföreningens webbplats kan du se vilka länder som kräver Grönt kort. Ta alltid med fordonets registreringsbevis då detta är obligatoriskt i vissa länder.

6 Sid 6 [6] Fullständiga villkor Det här är en kortfattad information om försäkringen. För fullständiga försäkringsvillkor gå in på vår webbplats eller kontakta oss på telefon. Så hanterar vi dina personuppgifter Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Trygg-Hansa ) är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204). Varför behöver vi dina personuppgifter? Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem om du vill kunna teckna en försäkring. Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar dem för att fullgöra våra åtaganden med anledning av de försäkringar som du har tecknat. Du samtycker också till att vi använder uppgifterna för följande ändamål: beräkna premier och bevilja försäkringar (t.ex. namn, adress, registreringsnummer på bil och hälsouppgifter) reglera skador (t.ex. namn, adress, registreringsnummer och hälsouppgifter) skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden (t.ex. namn, e postadress, postadress och information om tidigare tecknade försäkringar) säkerställa att du får den bonus du har rätt till som medlem i ett fackförbund eller annan organisation (t.ex. namn, medlemskap i fackförbund eller annan organisation) Personuppgifterna lagras inom EES eller av leverantörer i USA som åtagit sig att följa de så kallade Safe Harbourprinciperna. Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera försäkringarna och reglera skador, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem, till exempel att du har en försäkring eller ett pågående skadeärende hos oss. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och produktutveckling. Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna ge dig pris på en försäkring, sparas uppgifterna i 30 dagar. Därefter raderas de. Vad har du för rättigheter? Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. En gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Då behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt försäkringseller personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress: Trygg-Hansa Personuppgiftsansvarig Stockholm Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte vänder du dig till Trygg-Hansas kundservice på meddela vinnarna i tävlingar som arrangerats på nätet (t.ex. namn, e postadress, adress och telefonnummer) svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt (t.ex. namn och e postadress) informera dig om kommande väderförändringar via sms (t.ex. mobilnummer) ge dig möjlighet att skapa ett personligt konto (Mina sidor) på Trygg-Hansas webbplats (t.ex. namn och e postadress) registrera anmälda skador i försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister (GSR). Trygg-Hansa kommer att lämna ut personuppgifter till andra bolag inom samma koncern eller till andra företag som vi samarbetar med, för att kunna erbjuda förmåner till dig som försäkringstagare. Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter. Hur samlas uppgifterna in och lagras? Personuppgifterna samlas in genom till exempel webbformulär, chatt, ansökningar på papper och telefonsamtal som spelas in. Uppgifterna kan även kompletteras och uppdateras med information från offentliga register. Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ) Postadress: Stockholm Säte: Stockholm Organisationsnummer: VAT SE Bankgiro PlusGiro

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Information före och efter köp. Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

Peugeot Försäkring. Ett lika tryggt som givet val för din Peugeot. Peugeot Försäkring TryggaMil 1

Peugeot Försäkring. Ett lika tryggt som givet val för din Peugeot. Peugeot Försäkring TryggaMil 1 Peugeot Försäkring TryggaMil 1 Peugeot Försäkring TryggaMil Ett lika tryggt som givet val för din Peugeot Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig

Läs mer

Din bilförsäkring. Några ord på vägen. Information före och efter köp

Din bilförsäkring. Några ord på vägen. Information före och efter köp Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på fiat-forsakring.se. Din bilförsäkring

Läs mer

Santander bilförsäkring

Santander bilförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på www.santander.se/bilforsakring. Santander

Läs mer

din bilförsäkring några ord på vägen

din bilförsäkring några ord på vägen din bilförsäkring några ord på vägen Information före och efter köp. Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständing information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta

Läs mer

Din bilförsäkring några ord på vägen

Din bilförsäkring några ord på vägen Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. Din bilförsäkring några

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/8 I Bilförsäkring Kontakta oss Kundservice: 075-243 06 80 alla dagar kl 7-21 Skadeservice: 075-243 06 80 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: fpforsakring.se Fiat Professional Försäkring exklusivt

Läs mer

Bilförsäkring. I samarbete med

Bilförsäkring. I samarbete med Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. Bilförsäkring I samarbete

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/6 I Personbil och lätt lastbil Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor

Läs mer

Sveland Bilförsäkring

Sveland Bilförsäkring Sveland Bilförsäkring Bilförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag du blir

Läs mer

Företagsägd personbil, lätt lastbil och lätt släp För dig och ditt företagsägda fordon

Företagsägd personbil, lätt lastbil och lätt släp För dig och ditt företagsägda fordon Sida 1/7 I Företagsägd personbil, Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Företagsägd bil 2015-07-01

Läs mer

BILförsäkring. Din bil ska försäkras från dag ett. Var försäkringen gäller. Premien. Vem kan teckna försäkringen? Försäkringens giltighet

BILförsäkring. Din bil ska försäkras från dag ett. Var försäkringen gäller. Premien. Vem kan teckna försäkringen? Försäkringens giltighet Bilförsäkring Bilförsäk BILförsäk ring BILförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från

Läs mer

INFORMATION OM BILFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED DNB FINANS

INFORMATION OM BILFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED DNB FINANS Sid 1 [6] INFORMATION OM BILFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED DNB FINANS Finanspaketet omfattas av en obligatorisk gruppskadeförsäkring som DNB Finans tecknat hos Trygg-Hansa försäkringsaktiebolag. Det här är

Läs mer

Försäkring för både fordon och verksamhet gäller för Personbil, Lätt lastbil, Lätt släp och Hyrbil

Försäkring för både fordon och verksamhet gäller för Personbil, Lätt lastbil, Lätt släp och Hyrbil Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet gäller för Personbil, Lätt lastbil, Lätt släp och Hyrbil 2 Företagsägd bil Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp

Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp Sveland Företagsägd bil Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Försäkring för budbil För din verksamhet och din budbil

Försäkring för budbil För din verksamhet och din budbil Sida 1/6 I Försäkring för budbil Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Budbil 2015-07-01 För-

Läs mer

Sveland Motorcykelförsäkring

Sveland Motorcykelförsäkring Sveland Motorcykelförsäkring Motorcykelförsäkring Vilken MC-försäkring väljer du? En motorcykelförsäkring delas vanligtvis upp i tre delar Trafikförsäkring, Halv- och Helförsäkring. Trafikförsäkringen,

Läs mer

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten Sida 1/8 I Försäkring för taxi Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Taxi 2015-07-01 För- och

Läs mer

Mopedförsäkring För dig som har moped eller EU-moped

Mopedförsäkring För dig som har moped eller EU-moped Sida 1/6 I Mopedförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Försäkring

Läs mer

Sveland Mopedförsäkring

Sveland Mopedförsäkring Sveland Mopedförsäkring Mopedförsäkring Din moped ska försäkras från dag ett När du köper moped ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag

Läs mer

Taxi. Försäkring för både fordon och verksamhet

Taxi. Försäkring för både fordon och verksamhet Taxi Försäkring för både fordon och verksamhet 2 Taxi Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa

Läs mer

Tung lastbil och tungt släp För medlemmar i SÅ och ME

Tung lastbil och tungt släp För medlemmar i SÅ och ME Sida 1/9 I Tung lastbil och tungt släp Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Lastbil och släpfordon

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Försäkringarna som skyddar dig och sänker dina kostnader

Försäkringarna som skyddar dig och sänker dina kostnader Försäkringarna som skyddar dig och sänker dina kostnader Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som

Läs mer

Båtförsäkring För dig och din båt

Båtförsäkring För dig och din båt Sida 1/6 I Båtförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Sjöassistans: 0752-434 000 Fullständiga villkor:

Läs mer

Hemförsäkring Utlandsstudent

Hemförsäkring Utlandsstudent Sida 1/5 I Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Boendeförsäkring 2013

Läs mer

Hemförsäkring Hyresrätt och Bostadsrätt För dig som bor i lägenhet

Hemförsäkring Hyresrätt och Bostadsrätt För dig som bor i lägenhet Sida 1/6 I Hemförsäkring Hyresrätt Kontakta oss Kundservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Skadeservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: www.svelandsak.se/villkor Boendeförsäkring 2014

Läs mer

Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Sida 1/6 I Hemförsäkring Villa Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Skadedjurssanering: Nomor AB 0771-122 301

Läs mer

Hem och Bostadsrättsförsäkring

Hem och Bostadsrättsförsäkring Sida 1/6 I Hem och Bostadsrättsförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och Villahemförsäkring Försäkringsvillkor

Läs mer

Villahemförsäkring För dig som bor i eget hus

Villahemförsäkring För dig som bor i eget hus Sida 1/6 I Villahemförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Skadedjurssanering: Nomor AB 0771-122 301 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och

Läs mer