TryggaPersonalen. en helhetslösning för personalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TryggaPersonalen. en helhetslösning för personalen"

Transkript

1 TryggaPersonalen en helhetslösning för personalen Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats eller ring vår Kundservice så skickar vi dem. Läs igenom och spara denna information. Om något skydd är extra viktigt för dig, kontrollera att det ingår i försäkringen.

2 TryggaPersonalen en förmånlig paketlösning för det lilla och medelstora företaget Att försäkra sig mot att viktig affärsinformation försvinner i en serverkrasch, dyrbar tid går förlorad när en grävmaskin går sönder eller ett löpande band får stopp i maskin är en självklarhet för de flesta arbetsgivare. Men att skydda den dyrbaraste tillgången: medarbetarna, är långt ifrån lika naturligt trots att de som skadar sig eller blir långvarigt sjukskrivna kan innebära ett lika stort och inte minst kostsamt avbrott i verksamheten. Paketet består av Sjukvårds-, Kollektiv Olycksfalls- och Livförsäkring. Den som vill kan även lägga till en rehabiliteringsförsäkring som ger arbetsgivaren stöd vid rehabilitering av anställda. Oavsett vilken omfattning du väljer är administrationen lätthanterlig eftersom allt samlas på en faktura. Att teckna försäkringarna är lika enkelt; allt du behöver göra för att komma igång är att intyga att alla som ska omfattas är fullt arbetsföra ingen hälsodeklaration krävs. Sjukvård tillgång till planerad vård Med vår sjukvårdsförsäkring kan du försäkra dig och dina medarbetare om planerad och kostnadsfri sjukvård när ni behöver den och på de tider som passar er bäst efter konsultation med Vårdplaneringen. Behåll intäkterna och minska krånglet Med sjukvårdsförsäkringen får ni tillgång till privat specialistvård inom ett rikstäckande nätverk fri från vårdköer och remisskrav. Tack vare att ni erbjuds rätt vård direkt kommer ni snabbt tillbaka till arbetet. Det kapar kostnaderna för sjukfrånvaro, minskad produktivitet och eventuella nyanställningar. En lösning som passar just dig Sjukvårdsförsäkringen finns i två varianter, Grund och Stor. Grund är baspaketet som ger tillgång till hela vårt privata vårdnätverk. Stor är mer omfattande, bl a erbjuder den fler kring ersättningar. Grund gäller med självrisk 500 kr alt kr. Stor kan tecknas antingen helt utan självrisk, eller med en självrisk på 500 kr alt kr. Med Stor betalar du ingen självrisk för kostnadsersättningar som till exempel offentlig vård och läkemedel. Med självrisk blir premien lägre. I översiktsbilden på sidan bredvid ser du vad som ingår i respektive variant.

3 Privat läkarvård Annan privat behandling Operation och sjukhusvård Eftervård Resor och logi Hjälpmedel Second opinion Kristerapi Offentlig vård Läkemedel Förstahjälpersättning Ersättning vid sjukhusvistelse Hemhjälp Tillfällig vistelse utomlands Grund Stor Kollektiv Olycksfall Olyckor är varje arbetsgivares mardröm. Se till att dina medarbetare är rätt försäkrade om något skulle hända under arbetstiden eller under resan till och från jobbet. Vår kollektiva olycksfallsförsäkring gäller i hela världen och kan ge ersättning för exempelvis läkekostnader och nedsatt arbetsförmåga. Försäkringsbeloppet är kr. Vid svåra skador (minst 50 % medicinsk invaliditet) dubblas beloppet, dvs. upp till kr. Från det år den försäkrade fyller 46 år avtrappas beloppen. Livförsäkring Ett oväntat dödsfall kan många gånger ge upphov till akuta ekonomiska problem för den familj som drabbas. Med vår livförsäkring ger du en ekonomisk trygghet för dina anställdas anhöriga om någon skulle avlida före 65 års ålder. Försäkringsbeloppet är kr. Från det år den försäkrade fyller 55 år avtrappas beloppet. I livförsäkringen ingår även ett barn tillägg. Om en anställd skulle avlida utbetalas ett engångsbelopp om kr till vart och ett av den anställdes barn som är under 18 år. Om den anställdes barn avlider före 18-årsdagen utbetalas ett engångsbelopp om kr till den anställde. Livförsäkringen kan inte tecknas för sig. Vem kan teckna TryggaPersonalen? Kan tecknas för hela företaget eller en definierad grupp, som till exempel en yrkeskategori, avdelning eller division. Arbetsgivaren intygar att alla i gruppen är fullt arbetsföra. Försäkringen kan tecknas från 1 person. Fullt arbetsför För att kunna räknas som fullt arbetsför ska den person som ansöker om försäkring kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan begränsningar. inte ta emot eller ha rätt till ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall och/eller funktionsnedsättning eller ha vilande sådan ersättning. inte ha lönebidragsanställning eller liknande anställning, eller av hälsoskäl ha fått anpassat arbete.

4 Sidan 1 I Trygg-Hansa försäkring TryggaPersonalen i korthet Sjukvård Erbjuder privat vård i Sverige och möjlighet till viss cancervård utomlands. Gäller för personer mellan 16 och 70 år för läkarvård, behandling, sjukhusvård, operation, rehabilitering med mera. Sjukvård Grund har två valbara självrisker, en på 500 kr och en på kr. Varianten Sjukvård Stor kan väljas utan självrisk eller med själv riskerna 500 kr alt kr. Med en självrisk blir premien lägre. Ersätter upp till 2 miljoner kr per skada. Garantiersättning om vi ej kan erbjuda tid till operation inom 20 arbetsdagar. Obegränsad ansvarstid under försäkringstiden, så länge premien betalas. Vårdplanering för privat vård vardagar kl Telefonnumret till Vårdplaneringen framgår av försäkringsbeskedet. Sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Kollektiv Olycksfall Vår kollektiva olycksfallsförsäkring gäller under arbetstid och färd till/från arbetet, i hela världen. För vistelse utanför Sverige gäller försäkringen dock högst i 1 år. Försäkringsbelopp: kr. Medicinsk invaliditet vid invaliditetsgrad från 50 % beräknas ersättningen på dubbla försäkringsbeloppet, dvs kr. Ekonomisk invaliditet vid bestående nedsättning av arbetsförmågan till minst 50 % beräknas ersättningen på dubbla försäkringsbeloppet, dvs kr. Försäkringen ersätter Nedsatt funktionsförmåga (Medicinsk invaliditet) Nedsatt arbetsförmåga (Ekonomisk invaliditet) Ärr Läke-, tandskade- och resekostnader Merkostnader Hjälpmedelskostnader Kristerapi Dödsfall

5 Sidan 1 I Trygg-Hansa försäkring Livförsäkring Vår livförsäkring gäller dygnet runt i hela världen. För vistelse utanför Sverige gäller försäkringen dock högst i 1 år. Försäkringen ersätter Om anställd är under 55 år vid dödsfallet utbetalas kr. Från 55 års ålder minskar beloppet med 15 % per år fram till 65 år. Lägsta belopp är kr. Om den anställde efterlämnar barn under 18 år utbetalas kr till varje arvsberättigat barn. Om anställds barn avlider, från graviditets vecka 26 fram till och med 18 års ålder, utbetalas kr. Försäkringsgivare Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ) är försäkringsgivare. Organisationsnumret för Trygg-Hansa är Trygg-Hansa har sitt säte i Stockholm och besöksadressen är Fleminggatan 18. Försäkringsgivare för livförsäkringen är Holmia Livförsäkring AB ( ), som är ett helägt dotterbolag till Trygg-Hansa. Ersättningarna är skattefria. Livförsäkringen kan inte tecknas för sig. Rehabiliteringsförsäkring Den som vill kan även lägga till en rehabiliteringsfösäkring som ger arbetsgivaren stöd vid rehabilitering av anställda. Vill du veta mer, kontakta din försäkringsmäklare eller din kontaktperson på Trygg-Hansa.

6 Sidan 1 I Trygg-Hansa försäkring Bra att veta Så hanterar vi dina personuppgifter Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Trygg-Hansa ) är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204). Varför behöver vi dina personuppgifter? Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem om du vill kunna teckna en försäkring. Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar dem för att fullgöra våra åtaganden med anledning av de försäkringar som du har tecknat. Du samtycker till att vi använder uppgifterna för följande ändamål: beräkna premier och bevilja försäkringar (t.ex. namn, adress, registreringsnummer på bil och hälsouppgifter) reglera skador (t.ex. namn, adress, registreringsnummer och hälsouppgifter) skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden (t.ex. namn, e postadress, postadress och information om tidigare tecknade försäkringar) säkerställa att du får de förmåner du har rätt till som medlem i ett fackförbund eller annan organisation (t.ex. namn, medlemskap i fackförbund eller annan organisation) svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt (t.ex. namn och e postadress) ge skadeförebyggande råd via sms, t.ex. genom att ge information om kommande väderförändringar (t.ex. mobilnummer) ge dig möjlighet att skapa ett personligt konto (Mina sidor) på Trygg-Hansas webbplats (t.ex. namn och e postadress) registrera anmälda skador i försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister (GSR). Trygg-Hansa kommer att lämna ut personuppgifter till andra bolag inom samma koncern eller till andra företag som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda förmåner till dig som försäkringstagare eller för något av de andra ändamålen som anges ovan. Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter. Hur samlas uppgifterna in och lagras? Personuppgifterna samlas in genom till exempel webbformulär, chatt, ansökningar på papper och telefonsamtal som spelas in. Uppgifterna kan även kompletteras och uppdateras med information från offentliga register. Personuppgifterna lagras inom EES eller av leverantörer i USA som åtagit sig att följa de så kallade Safe Harbour-principerna. Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera försäkringarna och reglera skador, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem, till exempel att du har en försäkring eller ett pågående skadeärende hos oss. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och produktutveckling. Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna ge dig pris på en försäkring, sparas uppgifterna i 30 dagar. Därefter raderas de. Vad har du för rättigheter? Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. En gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Då behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt försäkrings- eller personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress: Trygg-Hansa Personuppgiftsansvarig Stockholm Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte vänder du dig till vår kundservice på

7 Sidan 1 I Trygg-Hansa försäkring

8 Vi finns på plats vardagar kl för att svara på frågor och hjälpa dig att vara rätt försäkrad: Du kan också ta kontakt med din försäkringsförmedlare eller din kontaktperson på Trygg-Hansa. C

Sjukvård Operation. snabbare tid för operation

Sjukvård Operation. snabbare tid för operation Sjukvård Operation snabbare tid för operation Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på

Läs mer

Vad kan Anders och hans företag få för hjälp från Trygg-Hansa?

Vad kan Anders och hans företag få för hjälp från Trygg-Hansa? Sjukvård Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats eller ring vår Kundservice

Läs mer

Sjukvård. För privatpersoner

Sjukvård. För privatpersoner Sjukvård För privatpersoner Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskriv ning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats eller

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring Kollektiv olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskriv ning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats

Läs mer

Premie vad kostar det? Prislista för Sjukvård Olycksfall hittar du på www.trygghansa.se.

Premie vad kostar det? Prislista för Sjukvård Olycksfall hittar du på www.trygghansa.se. Sjukvård Olycksfall Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskriv ning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats eller ring

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor

Läs mer

Finansförbundets Studerandeförsäkringar

Finansförbundets Studerandeförsäkringar Finansförbundets Studerandeförsäkringar till riktiga studentpriser Hemförsäkring 6 månader: 200 kr Olycksfallsförsäkring + Händelseförsäkring: 30 kr/månad Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning

Läs mer

Gruppförsäkring. för små och medelstora företag

Gruppförsäkring. för små och medelstora företag Gruppförsäkring för små och medelstora företag Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du

Läs mer

Hemförsäkring Utlandsstudent

Hemförsäkring Utlandsstudent Sida 1/5 I Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Boendeförsäkring 2013

Läs mer

Försäkringarna som skyddar dig och sänker dina kostnader

Försäkringarna som skyddar dig och sänker dina kostnader Försäkringarna som skyddar dig och sänker dina kostnader Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som

Läs mer

Försäkring för budbil För din verksamhet och din budbil

Försäkring för budbil För din verksamhet och din budbil Sida 1/6 I Försäkring för budbil Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Budbil 2015-07-01 För-

Läs mer

Hem och Bostadsrättsförsäkring

Hem och Bostadsrättsförsäkring Sida 1/6 I Hem och Bostadsrättsförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och Villahemförsäkring Försäkringsvillkor

Läs mer

Hemförsäkring Hyresrätt och Bostadsrätt För dig som bor i lägenhet

Hemförsäkring Hyresrätt och Bostadsrätt För dig som bor i lägenhet Sida 1/6 I Hemförsäkring Hyresrätt Kontakta oss Kundservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Skadeservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: www.svelandsak.se/villkor Boendeförsäkring 2014

Läs mer

INFORMATION OM DIN BILFÖRSÄKRING

INFORMATION OM DIN BILFÖRSÄKRING Sid 1 [6] KONTAKTA OSS Kundservice 075-243 06 25 alla dagar kl 7-21 Skadeservice 075-243 06 25 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor fiat-forsakring.se Fiat Försäkring exklusivt via din Fiathandlare 2014-05-01

Läs mer

Mopedförsäkring För dig som har moped eller EU-moped

Mopedförsäkring För dig som har moped eller EU-moped Sida 1/6 I Mopedförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Försäkring

Läs mer

Sjukvård. För privatpersoner

Sjukvård. För privatpersoner Sjukvård För privatpersoner Sidan 2 Akta Emelie på kanten! Karin dirigerar sina lagkamrater och siktar in sig på grannflickan Åsa som kommer drivande med bollen över sommarstugeområdets lilla toviga gräsplan.

Läs mer

Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Sida 1/6 I Hemförsäkring Villa Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Skadedjurssanering: Nomor AB 0771-122 301

Läs mer

Företagsägd personbil, lätt lastbil och lätt släp För dig och ditt företagsägda fordon

Företagsägd personbil, lätt lastbil och lätt släp För dig och ditt företagsägda fordon Sida 1/7 I Företagsägd personbil, Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Företagsägd bil 2015-07-01

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/6 I Personbil och lätt lastbil Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor

Läs mer

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten Sida 1/8 I Försäkring för taxi Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Taxi 2015-07-01 För- och

Läs mer

Villahemförsäkring För dig som bor i eget hus

Villahemförsäkring För dig som bor i eget hus Sida 1/6 I Villahemförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Skadedjurssanering: Nomor AB 0771-122 301 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Sjukvård flex. för privatpersoner

Sjukvård flex. för privatpersoner Sjukvård flex för privatpersoner 2 Sjukvård Flex Akta Emelie på kanten! Karin dirigerar sina lagkamrater och siktar in sig på grannflickan Åsa som kommer drivande med bollen över sommarstugeområdets lilla

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i Finansförbundet I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan Finansförbundet och Trygg-Hansa kan du

Läs mer

Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Sida 1/6 I Hemförsäkring Villa Kontakta oss Kundservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Skadeservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Skadedjurssanering: Nomor AB 0771-122 301 Fullständiga villkor: www.svelandsak.se/villkor

Läs mer

Båtförsäkring För dig och din båt

Båtförsäkring För dig och din båt Sida 1/6 I Båtförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Sjöassistans: 0752-434 000 Fullständiga villkor:

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2015-01-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2015-01-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2015-01-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Försäkringsgivare och tillsynsmyndighet...3 2. Vem försäkringen gäller för...3 3. Försäkringens omfattning...3

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/8 I Bilförsäkring Kontakta oss Kundservice: 075-243 06 80 alla dagar kl 7-21 Skadeservice: 075-243 06 80 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: fpforsakring.se Fiat Professional Försäkring exklusivt

Läs mer

kollektiv olycksfallsförsäkring

kollektiv olycksfallsförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. kollektiv olycksfallsförsäkring

Läs mer