Storstockholms brandförsvar Dnr /2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning"

Transkript

1 Strstckhlms Dnr /2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning 1 Bakgrund Förbundsrdning för Strstckhlms skiljer på bligatriska uppgifter (grunduppdrag) ch uppgifter enligt särskild rdning (tilläggstjänster). Med bligatriska uppgifter avses de uppgifter sm det är bligatriskt för en kmmun att utföra enligt följande lagar: -Lag(2003:778) m skydd mt lyckr -Lag(20i:iil) m brandfarlig ch explsiva varr -Lag(i99:38i) m åtgärder för att förebygga ch begränsa följderna av allvarliga kemikalielyckr Ansvaret att samrdna kmmunens ttala arbete för skydd mt lyckr åligger dck den enskilda kmmunen. Detta avtal avser sådana uppgifter sm inte är bligatriska utan sm SSBF kan utföra enligt särskild överenskmmelse. 2 Avtalets mfattning SSBF erbjuder förbundsgemensamma tilläggstjänster. Detta avtal reglerar tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning. Strstckhlms - Vi skapar trygghet! Bx 1328 Tel: E-pst: Stckhlm Fax: Hemsida:

2 Strstckhlms Beskrivning av tjänsten. 3.1 Avtalets mfattning SSBF ska årligen erbjuda ett givet antal utbildningstillfällen med 30 deltagare för kmmunens anställda. Se bilaga SSBFs ansvar Utse kntaktpersn för tjänsten. Planera ch presentera utbildningstillfällen med en framför-hållning av minst 3 månader. Tillhandahålla bkningssystem på individnivå. Se till att varje utbildningstillfälle har instruktör. Genmföra antalet utbildningstillfällen enligt avtalet. Tillhandahålla kursintyg. Sammanställa deltagarantal till kmmunens kntaktpersn. 3.3 Kmmunens ansvar Utse kntaktpersn för tjänsten. Tillhandahålla utbildningslkaler. Tillhandahålla plats för praktik. Infrmera persnalen m möjligheten att delta i utbildning. Infrmera persnalen m hur man bkar utbildning, Ansvara för att utbildningstillfällena utnyttjas ptimalt. 3.4 Bkning Deltagande vid brandskyddsutbildning bkas av varje enskild kmmunanställd via webanmälan på SSBFs hemsida. Persnen sm bkar kmmer vid bkningen direkt få svar på m det finns plats på vald utbildning. 2/7

3 Strstckhlms 3.5 Innehåll Utbildningen mfattar 3 timmar ch innehåller teri ch praktik. Utbildningen ger deltagaren kunskap ch förståelse för att kunna förebygga brand ch agera på ett krrekt sätt m brand uppstår. Innehåll Människans beteende vid brand Brands uppkmst Brandförlpp Brandspridning Utrymning Teri handbrandsläckare Praktik handbrandsläckare 3.6 Uppföljning/utvärdering SSBF ansvarar för att tjänsten utvärderas en gång per år. Syftet med utvärderingen är att få svar på hur nöjd kmmunen är med leveransen ch m tjänsten kan utvecklas på någt sätt. Meddelanden 4.1 Vardera Parten har utsett en kntaktpersn för tilläggstjänsten. Kntaktpersnen ska äga befgenhet att för Parts räkning hantera löpande frågr hänförliga till tjänsten. Av vardera Parten utsedd kntaktpersn regleras i bilaga Skriftligt meddelande till Part i anledning av avtalet kan ske genm elektrniskt meddelande, brev, telefax eller bud till av Parten angiven kntaktpersn. 4.3 Utbyte av kntaktpersn ch/eller kntaktuppgifter ska meddelas skriftligen. Avtalets giltighetstid 5.1 Avtalet gäller från ch med den 1/12014 till ch med den 31/ , med ptin att förlänga avtalet ytterligare ett år. Optinen utlöses senast sex (6) månader innan avtalstidens utgång. Om inte ptinen utlöses upphör avtalet att gälla den 31 december /7

4 Strstckhlms 5.2 Utan hinder av vad sm sägs i punkt 5.1 gäller avtalet dck längst till dess att det i förbundsrdningen framgår att denna typ av tjänst inte ska levereras. 5.3 Avtalet kan sägas upp i förväg till medelbart upphörande av Part, m den andra Parten begår väsentligt avtalsbrtt ch inte vidtar rättelse inm 30 dagar efter det Part påpekat avtalsbrttet. 6 Ersättning 6.1 För SSBFs arbete ska en ersättning utgå för tilläggstjänsten enligt punkt 2. Ersättning för 2014 uppgår till kr. 6.2 Restidsersättning, traktamente, rese- ch lgikstnader utgår inte vid resr till eller inm kmmunen. Övriga reseersättningar ch mkstnader ska i förväg skriftligt gdkännas av Kmmunen. 6.3 Ersättningen faktureras löpande i samma takt sm grunduppdraget, se Förbundsrdning för Strstckhlms Faktureringsadress Fakturering sker till: X kmmun Referens Adress Pstnummer Ort 8 Sekretessåtagande SSBF åtar sig att samtliga de persner från SSBF sm ska arbeta med tjänsterna görs uppmärksamma på sin skyldighet att iaktta reglerna i Offentlighets- ch sekretesslagen (2998:400). 9 Fullständig reglering Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågr sm avtalet berör ch ersätter alla skriftliga eller muntliga åtaganden, utfästelser ch överenskmmelser sm föregått Avtalets undertecknande. v i 4/7

5 Strstckhlms 10 Ändringar eller tillägg Utöver vad sm följer av särskild reglering häri, kan ändring eller tillägg till detta avtal endast göras genm en skriftlig handling sm uttryckligen hänvisar till Avtalet ch sm undertecknas av båda Parter. 11 Tvist Tvister mellan avtalsparterna ska i första hand lösas genm förhandlingar. Avtalet har upprättats i två exemplar, varav Parterna tagit var sitt. Stckhlm deni / j j 2013 Stckhlm den ts/\ \ 2013 Danderyds kmmun f St^f stckhlrh^ Brandförsvar >, i Åsa Heribertsn y AA/ ~~" Göran Gunnarssn 5/7

6 Strstckhlms Bilaga 1 Kntaktpersn m.m. Brandskyddsutbildning Kmmun Kntaktpersn Telefnnummer Mbilnummer Mejladress Adress Faxnummer SSBF Kntaktpersn Bengt Carlssn Telefnnummer Mbilnummer Mejladress Adress Bx 1328, Stcldilm Faxnummer /7

7 Strstckhlms Bilaga 2 Kmmun Anställda, 20% Antal nv 2012 utb Danderyd Lidingö Slna Stckhlm Sundbyberg Täby Vallentuna Vaxhlm Värmdö Österåker Källa: SKL Nvemberstatistik 7/7

Argentum och Kunden har tecknat följande avtal avseende SafetyDataCenter.net och därtill hörande tjänster

Argentum och Kunden har tecknat följande avtal avseende SafetyDataCenter.net och därtill hörande tjänster Avtalsnr: Datum: Argentum och Kunden har tecknat följande avtal avseende SafetyDataCenter.net och därtill hörande tjänster Argentum Argentum Environment AB Nordlandergatan 15 931 33 SKELLEFTEÅ Organisationsnummer:

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer:

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer: Tandvård Uppsökande munhälsobedömning Division Folktandvård Diarienummer: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALSPARTER 3 1.1 KONTAKTPERSONER 3 2. AVTALSOMFATTNING 3 2.1 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE 3 2.1.1 Specifikation

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr.

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr. AVTAL för personlig assistans mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn Adress Org.nr pers.nr Telefon legal företrädare (ifylls i förekommande fall) namn adress nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren,

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

B Ä R G N I N G o c h A S S I S T A N S A V T A L S V I L L K O R

B Ä R G N I N G o c h A S S I S T A N S A V T A L S V I L L K O R Allmänt Följande villkor reglerar FALCK:s serviceåtagande gällande assistans och väghjälp för kundens vagnpark enligt pkt. 2 och pkt. Hjälp kan tillkallas vid alla typer av fordonshaverier samt för däckbyten

Läs mer