DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010"

Transkript

1 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 Nedan finns två separata uppsättningar licensvillkor. Endast en uppsättning gäller för dig. Om du använder programvaran som har förinstallerats av OEM-tillverkaren gäller licensvillkoren nedan för Microsoft Office Starter 2010 för dig. Om du installerar programvaran på en bärbar enhet gäller licensvillkoren för Microsoft Office Starter 2010 med Microsoft Office Starter To-Go för dig. Om du behöver hjälp med att ta reda på vilken licenstyp du har går du till: 1. MICROSOFT OFFICE STARTER 2010 Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan dig och enhetstillverkaren som distribuerar programvaran med enheten eller programvaruinstallatören som distribuerar programvaran med enheten. Läs dem noga. Villkoren gäller för programvaran som medföljer licensvillkoren och omfattar alla eventuella media som programvaran levereras på. Licensvillkor som är tryckta på papper, som eventuellt medföljer programvaran, gäller framför licensvillkor som visas på skärmen. Dessa villkor gäller även följande produkter och tjänster från Microsoft: uppdateringar tillägg Internetbaserade tjänster supporttjänster som avser denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller andra villkor. Om du erhåller uppdateringar eller tillägg direkt från Microsoft gäller dessa villkor, bortsett från att det är Microsoft och inte tillverkaren eller installatören som licensierar produkterna till dig. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN SKA DU INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN. I STÄLLET MÅSTE DU KONTAKTA TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN FÖR ATT FÅ INFORMATION OM DENNES RETURVILLKOR. ENLIGT BESKRIVNINGEN NEDAN INNEBÄR ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN ATT DU MEDGER ATT VISS INFORMATION OM DIN DATOR ÖVERFÖRS UNDER VALIDERING OCH FÖR INTERNETBASERADE TJÄNSTER. FÖRUTSATT ATT DU ACCEPTERAR DESSA LICENSVILLKOR HAR DU NEDANSTÅENDE RÄTTIGHETER FÖR VARJE LICENS SOM DU FÖRVÄRVAR. 1. ÖVERSIKT. Programvaran licensieras per exemplar per enhet. En maskinvarupartition eller en

2 bladserver betraktas som en separat enhet. 2. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER. a. Ett exemplar per enhet. Programvarulicensen tilldelas permanent till den enhet med vilken programvaran distribueras. Denna enhet är den licensierade enheten. b. Licensierad enhet. Du får installera och använda ett exemplar av programvaran på den licensierade enheten åt gången. c. Delning av komponenter. Programvarans komponenter licensieras som en enhet. Du får inte dela komponenterna och installera dem på olika enheter. d. Alternativa versioner. Programvaran kan innehålla mer än en version, till exempel både 32- och 64-bitarsversioner. Du får endast använda en version åt gången. Om tillverkaren eller installatören tillhandahåller mer än en språkversion får du endast använda en språkversion åt gången. 3. YTTERLIGARE LICENSKRAV OCH/ELLER ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER. a. Multiplexing. Maskin- eller programvara som används för att sammankoppla grupper omdirigera information minska antalet enheter eller användare som har direkt åtkomst till eller använder programvaran (det som ibland betecknas som multiplexing eller pooling ) minskar inte antalet licenser som du behöver. b. Teckensnitt. Medan programvaran körs får du använda programvarans teckensnitt för att visa och skriva ut innehåll. Du får endast bädda in teckensnitt i innehåll som inte överskrider teckensnittens inbäddningsbegränsningar och tillfälligt överföra dem till en skrivare eller annan utmatningsenhet för att skriva ut innehåll. c. Mediaelement och mallar. Du kan ha tillgång till mediebilder, clip art-bilder, animeringar, ljud, musik, videoklipp, mallar och annat slags innehåll ( medieelement ) som tillhandahålls tillsammans med programvaran eller som en del av en tjänst som medföljer programvaran. Du får kopiera och använda medieelementen i projekt och dokument. Du får inte (i) sälja, licensiera eller distribuera exemplar av medieelementen separat eller som en produkt om produktens huvudsakliga värde utgörs av medieelementen, (ii) bevilja dina kunder rättigheter till ytterligare licens eller distribuera medieelementen, (iii) licensiera eller distribuera medieelement som innehåller uppgifter om identifierbara individer, myndigheter, logotyper, varumärken eller symboler i kommersiellt syfte eller använda dessa typer av bilder på sätt som kan antyda en anknytning till eller ett samband med din produkt, ditt bolag eller din verksamhet eller (iv) skapa oanständiga eller förargelseväckande verk genom att använda medieelementen. Mer information finns på

3 d. Användning med virtualiseringsteknik. Istället för att använda programvaran direkt på den licensierade enheten kan du installera och använda programvaran i endast ett virtuellt (eller liknande) maskinvarusystem på den licensierade enheten. e. Fjärråtkomst. Den enskilda primära användaren av den licensierade enheten får bereda sig åtkomst till och använda programvaran som är installerad på den licensierade enheten från en annan enhet. Du får tillåta andra användare att bereda sig åtkomst till programvaran för att tillhandahålla dig supporttjänster. För sådan åtkomst behöver du ingen ytterligare licens. Ingen annan person får under samma tid använda programvaran under samma licens för något annat ändamål. 4. VALIDERING. a. Programvaran kan då och då kräva nedladdning av programvarans valideringsfunktion. Valideringen bekräftar att programvaran har aktiverats och är korrekt licensierad. En valideringskontroll som bekräftar att du innehar en giltig licens ger dig rätt att använda programvaran, vissa funktioner av programvaran eller erhålla ytterligare fördelar. Mer information finns på b. Under eller efter en valideringskontroll kan programvaran skicka information om programvaran, enheten och valideringskontrollens resultat till Microsoft. Denna information innehåller till exempel programvarans version och produktnyckel samt den licensierade enhetens IP-adress. Microsoft använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU ATT DENNA INFORMATION ÖVERFÖRS. Mer information om validering och vad som skickas under eller efter en valideringskontroll finns på c. Om programvaran, efter en valideringskontroll, visar sig vara förfalskad, felaktigt licensierad, eller en oäkta Office-produkt kan programvarans funktion och upplevelsen av programvaran komma att påverkas. Till exempel, kan Microsoft tillhandahålla meddelanden om att programvaran är felaktigt licensierad eller inte är en äkta Office-produkt och du kan få påminnelser om att erhålla ett korrekt licensierat exemplar av programvaran vara tvungen att följa Microsofts instruktioner för att bli licensierad att använda programvaran och återaktivera och du kanske inte kan använda eller fortsätta att använda programvaran eller vissa av programvarans funktioner erhålla vissa uppdateringar eller uppgraderingar från Microsoft d. Du får endast erhålla uppdateringar eller uppgraderingar av programvaran från Microsoft eller annan auktoriserad källa. Mer information om hur du skaffar dig uppdateringar från

4 behöriga källor finns på 5. INTERNETBASERADE TJÄNSTER. Microsoft tillhandahåller Internetbaserade tjänster med programvaran. De kan ändras eller avbrytas när som helst. a. Medgivande för Internetbaserade tjänster. De programvarufunktioner som beskrivs nedan och i sekretesspolicyn för Office 2010 ansluter till Microsofts eller tjänsteleverantörs datorsystem via Internet. I vissa fall får du inget separat meddelande när anslutningen upprättas. I vissa fall kan du stänga av dessa funktioner eller välja att inte använda dem. Mer information om dessa funktioner finns i sekretesspolicyn för Office 2010 på r.office.microsoft.com/r/rlidooclientprivacystatement14?clid=1053. GENOM ATT ANVÄNDA DESSA FUNKTIONER ACCEPTERAR DU ATT DENNA INFORMATION ÖVERFÖRS. Microsoft använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig. Datorinformation. Följande funktioner använder Internetprotokoll för överföring av datorinformation till de aktuella systemen, till exempel IP-adressen, typen av operativsystem, webbläsare och namn och version på programvaran som du använder samt språkkoden för den enhet på vilken programvaran är installerad. Microsoft använder denna information för att göra de Internetbaserade tjänsterna tillgängliga för dig. Funktioner för webbinnehåll. Programvarans funktioner kan hämta relaterat innehåll från Microsoft och tillhandahålla dig det. Exempel på dessa funktioner är clip art-bilder, mallar, onlineutbildning, användarstöd online och hjälp. Du kan välja att inte använda dessa funktioner för webbinnehåll. b. Automatiska uppdateringar. Programvara med Click-to-Run-teknik kan då och då söka efter uppdateringar och tillägg till programvaran hos Microsoft. Om uppdateringar eller tillägg hittas kan de automatiskt laddas ned och installeras på den licensierade enheten. c. Reklam. Denna programvara visar reklam som levereras till dig via Internet. Sättet reklamen visas på och dess omfattning kan ändras från gång till gång. Microsoft kan samla in information om din användning av programvaran för att kunna tillhandahålla dig mer relevant innehåll i reklamen. Mer information om denna funktion finns på programvarans sekretesspolicy på r.office.microsoft.com/r/rlidooclientprivacystatement14?clid=1053. Microsoft ansvarar inte för förluster eller skador som kan uppstå till följd av reklamens förekomst eller för dina handhavanden med annonsörerna. d. Användning av information. Microsoft kan använda enhetsinformation, felrapporter och rapporter om skadlig programvara för att förbättra programvaran och tjänsterna. Vi kan också dela med oss av denna information till exempelvis maskin- och programvaruleverantörer. De kan använda informationen för att förbättra sina produkters kompatibilitet med Microsofts programvara. e. Missbruk av Internetbaserade tjänster. Du har inte rätt att använda dessa tjänster på ett sätt som kan skada dem eller som kan hindra någon annan från att använda dem. Du har inte rätt att använda tjänsterna för att på något sätt försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk. 6. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran säljs inte, den licensieras. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda funktionerna som ingår i programvaruversionen som du licensierar. Tillverkaren eller installatören och Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om du inte trots denna begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag får du endast använda programvaran på det sätt som uttryckligen anges i detta avtal. Du har inte rätt att:

5 kringgå någon av programvarans tekniska begränsningar utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran, förutom och endast i den utsträckning detta, trots denna begränsning, är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag använda komponenter av programvaran för att köra applikationer som inte körs med programvaran framställa fler exemplar av programvaran än vad som specifikt anges i detta avtal eller som trots denna begränsning tillåts enligt tillämplig lag offentliggöra programvaran så att den kan kopieras av andra använda programvaran på något sätt som strider mot lagen hyra ut, leasa eller låna ut programvaran använda programvaran för kommersiella hostingtjänster 7. SÄKERHETSKOPIERING. Du får skapa en säkerhetskopia av programmediet. Du får endast använda den för att installera om programvaran på den licensierade enheten. 8. DOKUMENTATION. Varje person med giltig åtkomst till en dator som tillhör dig eller ditt interna nätverk får kopiera och använda dokumentationen för internt, icke-kommersiellt bruk. 9. LICENSBEVIS. a. Äkta licensbevis. Om du förvärvade programvaran på en enhet är licensbeviset ditt inköpskvitto för enheten. Inköpskvittot kan komma att kontrolleras via handlarens register. 10. ÖVERFÖRING TILL EN TREDJE PART. Du får endast överföra programvaran direkt till en tredje part tillsammans med den licensierade enheten och detta avtal. Före överföringen måste denna part godkänna att detta avtal gäller för överföringen och användningen av programvaran. Du får inte behålla några kopior. 11. EXPORTRESTRIKTIONER. Amerikansk exportlagstiftning gäller för programvaran. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran. Denna lagstiftning innehåller restriktioner avseende destination, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på SUPPORTTJÄNSTER. För programvaran i allmänhet kontaktar du tillverkaren eller installatören om du vill ha information om olika supportalternativ. Hänvisa till det supportnummer som medföljer programvaran. För uppdateringar och tillägg som erhålls direkt från Microsoft tillhandahåller Microsoft support enligt beskrivningen på Om du använder programvara som inte är licensierad har du inte rätt att erhålla supporttjänster. 13. AVTALET I DESS HELHET. Detta avtal (inklusive garantin nedan), ytterligare villkor (inklusive eventuella på papper dokumenterade licensvillkor som medföljer programvaran och som kan ändra eller ersätta en del av villkoren eller alla dessa villkor) och villkoren för tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder, utgör hela avtalet för programvaran och supporttjänsterna.

6 14. TILLÄMPLIG LAG. a. USA. Om du har förvärvat programvaran i USA ska den amerikanska delstaten Washingtons lagar styra tolkningen av avtalet och gälla för anspråk vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Lagarna i den stat där du bor reglerar övriga anspråk, inklusive anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar och lagar om utomobligatoriskt skadestånd. b. Utanför USA. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet. 15. JURIDISK VERKAN. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran från. Detta avtal påverkar inte de rättigheter du har enligt lagstiftningen i ditt land, om lagstiftningen i ditt land inte tillåter sådan påverkan. 16. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR. MED UNDANTAG FÖR EVENTUELL ÅTERBETALNING AV KÖPESKILLINGEN SOM DU ERHÅLLER FRÅN TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN FÅR DU INGEN ERSÄTTNING FÖR ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR. Denna begränsning gäller för allt som är relaterat till programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje parts webbsidor eller i tredje parts program och anspråk med avseende på avtalsbrott, brott mot garantin, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadestånd i den utsträckning tillämplig lagstiftning medger det. Den gäller även om reparation, ersättningsvara eller återbetalning för programvaran inte helt kompenserar dig för de förluster du har lidit eller tillverkaren, installatören eller Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådan skada. Eftersom lagstiftningen i vissa stater inte tillåter friskrivningar från eller begränsningar av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador är det inte säkert att ovanstående begränsning gäller dig. En annan orsak till att friskrivningen eller begränsningen kanske inte gäller dig kan vara att sådana friskrivningar eller begränsningar vid oförutsedda skador, följdskador eller andra skador inte tillåts i ditt land. ******************************************************************************* BEGRÄNSAD GARANTI A. BEGRÄNSAD GARANTI. Om du följer instruktionerna och programvaran är licensierad kommer programvaran i allt väsentligt att fungera på det sätt som beskrivs i Microsofts material som ingår i eller medföljer programvaran.

7 B. GARANTIVILLKOR, GARANTIMOTTAGARE, VARAKTIGHET FÖR ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. DEN BEGRÄNSADE GARANTIN GÄLLER FÖR PROGRAMVARAN UNDER 90 DAGAR EFTER DET ATT DEN FÖRSTA ANVÄNDAREN FÖRVÄRVAT PROGRAMVARAN. GARANTIN OMFATTAR ÄVEN TILLÄGG, UPPDATERINGAR ELLER ERSÄTTNINGSPROGRAMVARA FÖRVÄRVADE UNDER DESSA 90 DAGAR UNDER ÅTERSTODEN AV GARANTITIDEN ELLER 30 DAGAR, BEROENDE PÅ VILKET SOM ÄR LÄNGST. OM DU ÖVERFÖR PROGRAMVARAN GÄLLER ÅTERSTODEN AV GARANTITIDEN FÖR DEN NYA ANVÄNDAREN. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER GÄLLER ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, UTFÄSTELSER OCH VILLKOR ENDAST UNDER TIDEN FÖR DEN BEGRÄNSADE GARANTIN. Vissa stater tillåter inte att giltighetstiden för underförstådda garantier begränsas. I sådana fall gäller inte dessa begränsningar för dig. De kan också vara ogiltiga därför att vissa länder inte tillåter begränsningar av den underförstådda garantins varaktighet. C. GARANTIFRISKRIVNING. Denna garanti täcker inte problem som har orsakats av ditt eget handlande (eller brist på handlande), andras handlande eller händelser som skäligen ligger utanför tillverkarens, installatörens eller Microsofts kontroll. D. PÅFÖLJD FÖR BROTT MOT GARANTIN. TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN KAN, EFTER EGET GODTYCKE, VÄLJA ATT ANTINGEN (i) REPARERA ELLER ERSÄTTA PROGRAMVARAN UTAN KOSTNAD ELLER (ii) ACCEPTERA ATT PRODUKTEN (ELLER PRODUKTERNA) RETURNERAS FÖR ÅTERBETALNING AV EVENTUELL KÖPESKILLING. TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN KAN ÄVEN REPARERA ELLER ERSÄTTA TILLÄGG, UPPDATERINGAR OCH ERSÄTTNINGSPROGRAMVARA ELLER ÅTERBETALA EVENTUELL KÖPESKILLING. KONTAKTA TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN BETRÄFFANDE DERAS RETURVILLKOR. OVANSTÅENDE UTGÖR DINA ENDA RÄTTIGHETER TILL KOMPENSATION VID BROTT MOT DEN BEGRÄNSADE GARANTIN. E. KONSUMENTRÄTTEN PÅVERKAS INTE. DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING VILKA DETTA AVTAL INTE KAN ÄNDRA. F. GARANTIPROCEDURER. Kontakta tillverkaren eller installatören om du vill ha information om hur du erhåller garantiservice för programvaran. För återbetalning av köpeskillingen måste du följa tillverkarens eller installatörens returvillkor. G. INGA ANDRA GARANTIER. DEN BEGRÄNSADE GARANTIN ÄR DEN ENDA DIREKTA GARANTI SOM TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN ELLER MICROSOFT LÄMNAR. TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN OCH MICROSOFT LÄMNAR INGA ANDRA GARANTIER. I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG MEDGER DET FRISKRIVER SIG TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN OCH MICROSOFT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. Om den lokala lagstiftningen trots detta berättigar dig till underförstådda garantier beskrivs din rätt till påföljd i paragrafen Påföljd för Brott mot Garantin ovan, i den utsträckning den lokala lagstiftningen medger det. H. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR TILL FÖLJD AV BROTT MOT GARANTIN. PARAGRAFEN BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR OVAN GÄLLER FÖR BROTT MOT DEN BEGRÄNSADE GARANTIN. DENNA GARANTI GER DIG ANGIVNA LEGALA RÄTTIGHETER OCH DU KAN OCKSÅ HA

8 ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR BEROENDE PÅ STAT. DU KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR BEROENDE PÅ LAND. 2. MICROSOFT OFFICE STARTER TO-GO Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, ett av dess koncernbolag) och dig. Läs dem noga. Villkoren gäller för programvaran som medföljer licensvillkoren och omfattar alla eventuella media som programvaran levereras på. Licensvillkor som är tryckta på papper, som eventuellt medföljer programvaran, gäller framför licensvillkor som visas på skärmen. Dessa villkor gäller även följande produkter och tjänster från Microsoft: uppdateringar tillägg Internetbaserade tjänster supporttjänster som avser denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller andra villkor. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN SKA DU INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN. ENLIGT BESKRIVNINGEN NEDAN INNEBÄR ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN ATT DU MEDGER ATT VISS INFORMATION OM DIN DATOR ÖVERFÖRS UNDER VALIDERING OCH FÖR INTERNETBASERADE TJÄNSTER. FÖRUTSATT ATT DU UPPFYLLER DESSA LICENSVILLKOR HAR DU NEDANSTÅENDE RÄTTIGHETER FÖR VARJE LICENS DU FÖRVÄRVAR. 1. ÖVERSIKT. Programvaran licensieras per exemplar per enhet. En maskinvarupartition eller en bladserver betraktas som en separat enhet. 2. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER. a. Ett exemplar per enhet. Du får installera ett exemplar av programvaran på en flyttbar lagringsenhet som endast får användas av den primära användaren av enheten med vilken programvaran distribueras. b. Licensierad enhet. Du får använda ett exemplar av programvaran åt gången. c. Delning av komponenter. Programvarans komponenter licensieras som en enhet. Du får inte dela komponenterna och installera dem på olika enheter. d. Alternativa versioner. Programvaran kan innehålla mer än en version, till exempel både

9 32- och 64-bitarsversioner. Du får endast använda en version åt gången. 3. YTTERLIGARE LICENSKRAV OCH/ELLER ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER. a. Multiplexing. Maskin- eller programvara som används för att sammankoppla grupper omdirigera information minska antalet enheter eller användare som har direkt åtkomst till eller använder programvaran (det som ibland betecknas som multiplexing eller pooling ) minskar inte antalet licenser som du behöver. b. Teckensnitt. Medan programvaran körs får du använda programvarans teckensnitt för att visa och skriva ut innehåll. Du får endast bädda in teckensnitt i innehåll som inte överskrider teckensnittens inbäddningsbegränsningar och tillfälligt överföra dem till en skrivare eller annan utmatningsenhet för att skriva ut innehåll. c. Mediaelement och mallar. Du kan ha tillgång till mediebilder, clip art-bilder, animeringar, ljud, musik, videoklipp, mallar och annat slags innehåll ( medieelement ) som tillhandahålls tillsammans med programvaran eller som en del av en tjänst som medföljer programvaran. Du får kopiera och använda medieelementen i projekt och dokument. Du får inte (i) sälja, licensiera eller distribuera exemplar av medieelementen separat eller som en produkt om produktens huvudsakliga värde utgörs av medieelementen, (ii) bevilja dina kunder rättigheter till ytterligare licens eller distribuera medieelementen, (iii) licensiera eller distribuera medieelement som innehåller uppgifter om identifierbara individer, myndigheter, logotyper, varumärken eller symboler i kommersiellt syfte eller använda dessa typer av bilder på sätt som kan antyda en anknytning till eller ett samband med din produkt, ditt bolag eller din verksamhet eller (iv) skapa oanständiga eller förargelseväckande verk med medieelementen. Mer information finns på d. Användning med virtualiseringsteknik. Istället för att använda programvaran direkt på den licensierade enheten kan du installera och använda programvaran i endast ett virtuellt (eller liknande) maskinvarusystem på den licensierade enheten. e. Fjärråtkomst. Den enskilda primära användaren av den licensierade enheten får bereda sig åtkomst till och använda programvaran som är installerad på den licensierade enheten från en annan enhet. Du får tillåta andra användare att bereda sig åtkomst till programvaran för att tillhandahålla dig supporttjänster. För sådan åtkomst behöver du ingen ytterligare licens. Ingen annan person får under samma tid använda programvaran under samma licens för något annat ändamål.

10 4. VALIDERING. a. Programvaran kan då och då kräva nedladdning av programvarans valideringsfunktion. Valideringen bekräftar att programvaran har aktiverats och är korrekt licensierad. En valideringskontroll som bekräftar att du innehar en giltig licens ger dig rätt att använda programvaran, vissa funktioner av programvaran eller erhålla ytterligare fördelar. Mer information finns på b. Under eller efter en valideringskontroll kan programvaran skicka information om programvaran, enheten och valideringskontrollens resultat till Microsoft. Denna information innehåller till exempel programvarans version och produktnyckel samt den licensierade enhetens IP-adress. Microsoft använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU ATT DENNA INFORMATION ÖVERFÖRS. Mer information om validering och vad som skickas under eller efter en valideringskontroll finns på c. Om programvaran, efter en valideringskontroll, visar sig vara förfalskad, felaktigt licensierad eller en oäkta Office-produkt kan programvarans funktion och upplevelsen av programvaran komma att påverkas. Till exempel kan Microsoft tillhandahålla meddelanden om att programvaran är felaktigt licensierad eller inte är en äkta Office-produkt och du kan få påminnelser om att erhålla ett korrekt licensierat exemplar av programvaran vara tvungen att följa Microsofts instruktioner för att bli licensierad att använda programvaran och återaktivera och du kanske inte kan använda eller fortsätta att använda programvaran eller vissa av programvarans funktioner erhålla vissa uppdateringar eller uppgraderingar från Microsoft d. Du får endast erhålla uppdateringar eller uppgraderingar av programvaran från Microsoft eller annan auktoriserad källa. Mer information om hur du skaffar dig uppdateringar från behöriga källor finns på 5. INTERNETBASERADE TJÄNSTER. Microsoft tillhandahåller Internetbaserade tjänster med programvaran. De kan ändras eller avbrytas när som helst. a. Medgivande för Internetbaserade tjänster. De programvarufunktioner som beskrivs nedan och i sekretesspolicyn för Office 2010 ansluter till Microsofts eller en tjänsteleverantörs

11 datorsystem via Internet. I vissa fall får du inget separat meddelande när anslutningen upprättas. I vissa fall kan du stänga av dessa funktioner eller välja att inte använda dem. Mer information om dessa funktioner finns i sekretesspolicyn för Office 2010 på r.office.microsoft.com/r/rlidooclientprivacystatement14?clid=1053. GENOM ATT ANVÄNDA DESSA FUNKTIONER ACCEPTERAR DU ATT DENNA INFORMATION ÖVERFÖRS. Microsoft använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig. Datorinformation. Följande funktioner använder Internetprotokoll för överföring av datorinformation till de aktuella systemen, till exempel IP-adressen, typen av operativsystem, webbläsare och namn och version på programvaran som du använder samt språkkoden för den enhet på vilken programvaran är installerad. Microsoft använder denna information för att göra de Internetbaserade tjänsterna tillgängliga för dig. Funktioner för webbinnehåll. Programvarans funktioner kan hämta relaterat innehåll från Microsoft och tillhandahålla dig det. Exempel på dessa funktioner är clip art-bilder, mallar, onlineutbildning, användarstöd online och hjälp. Du kan välja att inte använda dessa funktioner för webbinnehåll. b. Automatiska uppdateringar. Programvara med click-to-run-teknik kan då och då söka efter uppdateringar och tillägg till programvaran hos Microsoft. Om uppdateringar eller tillägg hittas kan de laddas ned och installeras automatiskt på den licensierade enheten. c. Reklam. Denna programvara visar reklam som levereras till dig via Internet. Det sätt som reklamen visas på och dess omfattning kan ändras från gång till gång. Microsoft kan samla in information om din användning av programvaran för att kunna tillhandahålla dig mer relevant innehåll i reklamen. Mer information om denna funktion finns på programvarans sekretesspolicy på r.office.microsoft.com/r/rlidooclientprivacystatement14?clid=1053. Microsoft ansvarar inte för förluster eller skador som kan uppstå till följd av reklamens förekomst eller för dina handhavanden med annonsörerna. d. Användning av information. Microsoft kan använda enhetsinformation, felrapporter och rapporter om skadlig programvara för att förbättra programvaran och tjänsterna. Vi kan också dela med oss av denna information till exempelvis maskin- och programvaruleverantörer. De kan använda informationen för att förbättra sina produkters kompatibilitet med Microsofts programvara. e. Missbruk av Internetbaserade tjänster. Du har inte rätt att använda dessa tjänster på ett sätt som kan skada dem eller som kan hindra någon annan från att använda dem. Du har inte rätt att använda tjänsterna för att på något sätt försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk. 6. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran säljs inte, den licensieras. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda funktionerna som ingår i programvaruversionen som du licensierar. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om du inte trots denna begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag får du endast använda programvaran på det sätt som uttryckligen anges i detta avtal. Du har inte rätt att:

12 kringgå någon av programvarans tekniska begränsningar utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran, förutom och endast i den utsträckning detta, trots denna begränsning, är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag använda komponenter av programvaran för att köra applikationer som inte körs med programvaran framställa fler exemplar av programvaran än vad som specifikt anges i detta avtal eller som trots denna begränsning tillåts enligt tillämplig lag offentliggöra programvaran så att den kan kopieras av andra använda programvaran på något sätt som strider mot lagen hyra ut, leasa eller låna ut programvaran använda programvaran för kommersiella hostingtjänster 7. SÄKERHETSKOPIERING. Du får skapa en säkerhetskopia av programmediet. Du får endast använda den för att installera om programvaran på den licensierade enheten. 8. DOKUMENTATION. Varje person med giltig åtkomst till en dator som tillhör dig eller ditt interna nätverk får kopiera och använda dokumentationen för internt, icke-kommersiellt bruk. 9. LICENSBEVIS. a. Äkta licensbevis. Om du förvärvade programvaran på en enhet är licensbeviset ditt inköpskvitto för enheten. Inköpskvittot kan komma att kontrolleras via handlarens register. 10. ÖVERFÖRING TILL EN TREDJE PART. Du får endast överföra programvaran direkt till en tredje part tillsammans med den licensierade enheten och detta avtal. Före överföringen måste denna part godkänna att detta avtal gäller för överföringen och användningen av programvaran. Du får inte behålla några kopior. 11. EXPORTRESTRIKTIONER. Amerikansk exportlagstiftning gäller för programvaran. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran. Denna lagstiftning innehåller restriktioner avseende destination, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på SUPPORTTJÄNSTER. Microsoft tillhandahåller supporttjänster för den programvara som finns beskriven på AVTALET I DESS HELHET. Detta avtal (inklusive garantin nedan), ytterligare villkor (inklusive eventuella på papper dokumenterade licensvillkor som medföljer programvaran och som kan ändra eller ersätta en del av villkoren eller alla dessa villkor) och villkoren för tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder, utgör hela

13 avtalet för programvaran och supporttjänsterna. 14. TILLÄMPLIG LAG. a. USA. Om du har förvärvat programvaran i USA ska den amerikanska delstaten Washingtons lagar styra tolkningen av avtalet och gälla för anspråk vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Lagarna i den stat där du bor reglerar övriga anspråk, inklusive anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar och lagar om utomobligatoriskt skadestånd. b. Utanför USA. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet. 15. JURIDISK VERKAN. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran från. Detta avtal påverkar inte de rättigheter du har enligt lagstiftningen i ditt land, om lagstiftningen i ditt land inte tillåter sådan påverkan. 16. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR ERSÄTTNING OCH SKADOR. DU KAN ENDAST FÅ ERSÄTTNING FRÅN MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER FÖR DIREKTA SKADOR UPP TILL ETT BELOPP AV 5 USD. DU FÅR INTE ERSÄTTNING FÖR ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR. Denna begränsning gäller för allt som är relaterat till programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje parts webbsidor eller i tredje parts program och anspråk med avseende på avtalsbrott, brott mot garantin, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadestånd i den utsträckning tillämplig lagstiftning medger det. Den gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådana skador. Om inte den ovanstående begränsningen av eller friskrivningen från ansvar för oförutsedda skador, följdskador eller andra skador tillåts i ditt land gäller inte denna begränsning eller friskrivning för dig. ******************************************************************************* BEGRÄNSAD GARANTI A. BEGRÄNSAD GARANTI. Om du följer instruktionerna kommer programvaran i allt väsentligt att fungera på det sätt som beskrivs i Microsofts material som ingår i eller medföljer programvaran. B. GARANTIVILLKOR, GARANTIMOTTAGARE, VARAKTIGHET FÖR ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. DEN BEGRÄNSADE GARANTIN GÄLLER FÖR PROGRAMVARAN UNDER 90 DAGAR EFTER DET ATT DEN FÖRSTA ANVÄNDAREN FÖRVÄRVAT PROGRAMVARAN. GARANTIN OMFATTAR ÄVEN TILLÄGG,

14 UPPDATERINGAR ELLER ERSÄTTNINGSPROGRAMVARA FÖRVÄRVADE UNDER DESSA 90 DAGAR UNDER ÅTERSTODEN AV GARANTITIDEN ELLER 30 DAGAR, BEROENDE PÅ VILKET SOM ÄR LÄNGST. Om den första användaren överför programvaran gäller återstoden av garantitiden för den nya användaren. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER GÄLLER ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, UTFÄSTELSER OCH VILLKOR ENDAST UNDER TIDEN FÖR DEN BEGRÄNSADE GARANTIN. Vissa stater tillåter inte att giltighetstiden för underförstådda garantier begränsas. I sådana fall gäller inte dessa begränsningar för dig. De kan också vara ogiltiga därför att vissa länder inte tillåter begränsningar av den underförstådda garantins varaktighet. C. GARANTIFRISKRIVNING. Denna garanti täcker inte problem som orsakats av ditt eget handlande (eller brist på handlande), andras handlande eller händelser som skäligen ligger utanför Microsofts kontroll. D. PÅFÖLJD FÖR BROTT MOT GARANTIN. MICROSOFT REPARERAR ELLER ERSÄTTER PROGRAMVARAN UTAN KOSTNAD. OM MICROSOFT INTE KAN REPARERA ELLER ERSÄTTA DEN ÅTERBETALAR MICROSOFT DET BELOPP SOM ANGES PÅ INKÖPSKVITTOT FÖR PROGRAMVARAN. MICROSOFT REPARERAR ELLER ERSÄTTER ÄVEN TILLÄGG, UPPDATERINGAR OCH ERSÄTTNINGSPROGRAMVARA UTAN KOSTNAD. OM MICROSOFT INTE KAN REPARERA ELLER ERSÄTTA DEM ÅTERBETALAR MICROSOFT DET INKÖPSBELOPP DU EVENTUELLT BETALADE FÖR DEM. FÖR ATT FÅ PENGARNA TILLBAKA MÅSTE DU AVINSTALLERA PROGRAMVARAN OCH RETURNERA ALLA MEDIA OCH ANNAT TILLHÖRANDE MATERIAL TILL MICROSOFT SAMT BIFOGA INKÖPSKVITTOT. OVANSTÅENDE UTGÖR DINA ENDA RÄTTIGHETER TILL KOMPENSATION VID BROTT MOT DEN BEGRÄNSADE GARANTIN. E. KONSUMENTRÄTTEN PÅVERKAS INTE. DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING VILKA DETTA AVTAL INTE KAN ÄNDRA. F. GARANTIPROCEDURER. Du måste kunna uppvisa inköpskvittot för att utnyttja garantin. 1. USA och Kanada. För garantiservice och information om hur du gör för att få pengarna tillbaka för programvara som har förvärvats i USA och Kanada kontaktar du Microsoft på (800) MICROSOFT, Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA , USA eller besöker 2. Europa, Mellanöstern och Afrika. Om du har förvärvat programvaran i Europa, Mellanöstern eller Afrika ansvarar Microsoft Ireland Operations Ltd för den begränsade garantin. För eventuella anspråk gällande denna garanti kontaktar du Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland eller Microsofts koncernbolag i ditt land (se Besök den

15 svenska webbplatsen eller ring , om du bor i Sverige. 3. Utanför USA, Kanada, Europa, Mellanöstern och Afrika. Om du har förvärvat programvaran utanför USA, Kanada, Europa, Mellanöstern eller Afrika kontaktar du Microsofts koncernbolag i ditt land (besök G. INGA ANDRA GARANTIER. DEN BEGRÄNSADE GARANTIN ÄR DEN ENDA DIREKTA GARANTI SOM MICROSOFT LÄMNAR. MICROSOFT LÄMNAR INGA ANDRA GARANTIER. I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG MEDGER DET FRISKRIVER SIG MICROSOFT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. Om den lokala lagstiftningen trots detta berättigar dig till underförstådda garantier beskrivs din rätt till påföljd i paragrafen Påföljd för Brott mot Garantin ovan, i den utsträckning den lokala lagstiftningen medger det. H. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR TILL FÖLJD AV BROTT MOT GARANTIN. PARAGRAFEN BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR OVAN GÄLLER FÖR BROTT MOT DEN BEGRÄNSADE GARANTIN. DENNA GARANTI GER DIG ANGIVNA LEGALA RÄTTIGHETER OCH DU KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR BEROENDE PÅ STAT. DU KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR BEROENDE PÅ LAND. EULAID:O14_RTM_OST.1_RTM_SE

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

som avser denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller andra villkor.

som avser denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller andra villkor. LICENSVILLKOR FÖR PROGRA MVARA FRÅ N MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan dig och datortillverkaren som distribuerar programvaran med datorn eller programvaruinstallatören

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

avseende denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller de medföljande villkoren.

avseende denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller de medföljande villkoren. LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT: DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

MICROSOFTS PROGRAMVARULICENSAVTAL MED DATORTILLVERKARE ELLER PROGRAMVARUINSTALLATÖR ELLER MICROSOFT

MICROSOFTS PROGRAMVARULICENSAVTAL MED DATORTILLVERKARE ELLER PROGRAMVARUINSTALLATÖR ELLER MICROSOFT MICROSOFTS PROGRAMVARULICENSAVTAL MED DATORTILLVERKARE ELLER PROGRAMVARUINSTALLATÖR ELLER MICROSOFT WINDOWS RT 8.1 Tack för att du har valt en dator med Microsoft Windows RT 8.1 förinstallerat eller för

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI

Läs mer

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA, HÄMTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER NI VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM NI INTE GODKÄNNER

Läs mer

PRENUMERATIONSTJÄNSTER.

PRENUMERATIONSTJÄNSTER. SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 för VMware ("SLES för VMware") Licensavtal för SUSE-programvara LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT KÖPA, INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS

Läs mer

beskrivning av rättigheter för utbildningsprogramvara och specifik geografisk programvara

beskrivning av rättigheter för utbildningsprogramvara och specifik geografisk programvara LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC SERVICE PACK 1 WINDOWS VISTA HOME PREMIUM SERVICE PACK 1 WINDOWS VISTA ULTIMATE SERVICE PACK 1 Dessa licensvillkor utgör ett avtal

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

ÅTERFÖRSÄLJARLICENSVILLKOR

ÅTERFÖRSÄLJARLICENSVILLKOR LICENSAVTAL FÖR PROGRA MVARA FRÅ N MICROSOFT DESKTOPAPPLIKA TIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2013 För att avgöra vilka av de två separata uppsättningarna licensvillkor som följer som gäller för dig

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PĹ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI VILLKOREN

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS VIKTIGT! LÄS NOGGRANT DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT SOM MEDFÖLJER LICENSAVTALET,

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER INNAN DU INSTALLERAR OCH/ELLER ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARUPRODUKT FRÅN WILCOX ASSOCIATES, INC. PROGRAMVARULICENSEN ÄR

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA)

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) Denna slutanvändarlicens ("Licens") är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. och dess dotterbolag ("EA").

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

Användningsrättigheter för onlinetjänster licensierade från Microsoft. Amerikansk engelska. April 2010

Användningsrättigheter för onlinetjänster licensierade från Microsoft. Amerikansk engelska. April 2010 Användningsrättigheter för onlinetjänster licensierade från Microsoft Amerikansk engelska April 2010 Användningsrättigheter för onlinetjänster licensierade från Microsoft April 2010 Sida 1 av 14 Onlinetjänster

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Användarhandbok för Windows v6

Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Upphovsrätt...

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Kontakta F-Secure direkt om du är intresserad av andra rättigheter till programvaran än de som beviljas i dessa villkor.

Kontakta F-Secure direkt om du är intresserad av andra rättigheter till programvaran än de som beviljas i dessa villkor. F-SECURE LICENSVILLKOR VIKTIGT LÄS FÖLJANDE JURIDISKA VILLKOR ("VILLKOREN") NOGGRANT INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER F- SECURES PROGRAMVARA. NÄR DU VÄLJER GODKÄNN NEDAN ELLER INSTALLERAR, KOPIERAR

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom )

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modifiera TomTomknappen TomTominnehåll TomTominnehållstjänst

Läs mer

Open Value Subscription Avtal

Open Value Subscription Avtal Open Value Subscription Avtal Myndighet Avtalets nummer Föregående avtalsnummer Detta Open Value Subscription Avtal ingås mellan Kunden och Microsoft från och med ikraftträdandedatumet. Kundinformation

Läs mer

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT Allmänna villkor UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN SÄGS I DENNA FABRIKSGARANTI LÄMNAR HP INGA ANDRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, DIREKT ELLER INDIREKT,

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS VIKTIGT - LÄS NOGA: DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS GÄLLANDE BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARA OCH FUNGERAR SOM ETT TILLÄGG TILL DET HÄR PROGRAMVARULICENSAVTALET,

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen. VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen. Den här webbplatsen ("Webbplatsen") tillhandahålls av C.M.E Blasting & Mining Equipment Ltd. ("Företaget")

Läs mer

Teknisk support. Knowledgebase. Webchat

Teknisk support. Knowledgebase. Webchat Teknisk support Vår målsättning är att ge dig de bästa produkterna och den bästa servicen genom att tillhandahålla ett omfattande paket med eservice-alternativ, som kompletteras med telefonsupport. Med

Läs mer

Licensavtal för slutanvändare

Licensavtal för slutanvändare Licensavtal för slutanvändare Programvaran som finns i din Garmin-produkt ( Programvaran ) ägs av Garmin Ltd. eller dess dotterbolag ( Garmin ). Kartor från tredje part som är integrerade i eller medföljer

Läs mer

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på ANVÄNDARVILLKOR 1. ALLMÄNT 1.1 Välkommen till Exam.net ( Tjänsten, Tjänsterna ) som tillhandahålls till dig ( Användaren, du eller dig ) av Teachiq AB med organisationsnummer 556538-9409 och adress Granparksstigen

Läs mer

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2017

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2017 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2017 Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan dig och Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, något av dess koncernbolag).

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund v1.5 maj 2015 Bilaga 1 Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö 1. Bakgrund Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag org. nr. 516401-8615

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET )

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) VIKTIG INFORMATION: För att tillgå och/eller använda denna Cloud-tjänst

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Allmänna Avtalsvillkor för Internetförsäljning avseende TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom )

Allmänna Avtalsvillkor för Internetförsäljning avseende TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) Allmänna Avtalsvillkor för Internetförsäljning avseende TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) 1) Omfattning a) Dessa Allmänna Avtalsvillkor skall tillämpas

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV.

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV. Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan 1. Bakgrund 2. Handhavande, användning och ansvar 3 Leverans, låneperiod och återlämnande 4 Säkerhetskopiering/lagring 5 Försäkring och garanti

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NER, ÅTKOMMA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODTAR NI OCH BLIR BUNDEN AV VILLKOREN

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Fabriksgaranti och teknisk support

Fabriksgaranti och teknisk support Behåll för framtida bruk Fabriksgaranti och teknisk support Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) Det här dokumentet inkluderar information om Fabriksgarantin för datorprodukter som köpts i Europa, Mellanöstern

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller programmet ) VILLKOR Med hänsyn till punkterna nedan har parterna kommit överens om följande: För avtalets syfte gäller följande definitioner: Slutanvändare innebär personen

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Juni 2012 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN BF2 Detta slutanvändaravtal ( Licensen ) är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. ( EA ). Licensen reglerar din användning av den här

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER I OCH MED ATT DU ERHÅLLER EN AKTIVERINGSKOD OCH ANGER DEN FÖR ATT AKTIVERA PROGRAMLICENSEN OCH ANSLUTER EN MASKINVARUNYCKEL ( DONGLE ) BEKRÄFTAR

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO ADVANCED LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO ADVANCED LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO ADVANCED LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NER, ÅTKOMMA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODTAR NI

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR NORTON. Norton AntiVirus

LICENSAVTAL FÖR NORTON. Norton AntiVirus LICENSAVTAL FÖR NORTON Norton AntiVirus VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN (SOM DEN BESKRIVS NEDAN). SYMANTEC, I NORD- OCH SYDAMERIKA SYMANTEC

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning)

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning) Licensavtal Villkor för användning: (lokal användning) Läs igenom följande villkor för användning noga. Dessa bestämmelser och villkor ('Villkor för användning') är ett juridiskt bindande avtal mellan

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN

Läs mer

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website Sekretesspolicy för MyLyconet Website Lyoness och ägaren ( ägare ) till denna MyLyconet website ( Website ) [namn på ägaren] tror starkt på skyddet av dina personuppgifter. Följande information förklarar

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER FOTOGRAFERING TJÄNSTELEVERANTÖR: Adress: E-post: Telefon: FÖRETAGSNAMN: Företagets adress: E-post: Telefon: Bokat datum: Bokad tid: Tjänsteleverantören

Läs mer

2005-06-02 1 Open Source-licenser

2005-06-02 1 Open Source-licenser 2005-06-02 1 Open Source-licenser Open Source-licenser NEA Nätverket för Elektroniska Affärer Advokat Sofia Geilert 2005-06-02 2 Open Source-licenser Open Source-licenser Antal olika licenser för open

Läs mer