Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring"

Transkript

1 Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring

2 Innehållsförteckning Produktblad 3 Ersättningstabell 6 Allmänna villkor 7 1. Definitioner 2. Försäkringens omfattning 3. Försäkringens syfte 4. Försäkringsskydd 5. Övriga bestämmelser 6. Vad omfattas inte av denna Försäkring? 7. Ikraftträdande och giltighetstid 8. Premie 9. Försäkringens upphörande 10. Reglering av skada 11. Tillämplig lag 12. Personuppgifter 13. Om du inte är nöjd Tack för att du valde att köpa din tandvårdsförsäkring från Surely. Viktig I detta dokument finner du information om din försäkring och de gällande försäkringsvillkoren. Läs gärna igenom dessa noggrant och spara dem på ett säkert ställe..

3 Produktblad för Trygga Tänder Total Tandvårdsförsäkring Detta produktblad innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkoren avseende Trygga Tänder Tandvårdsförsäkring. I försäkringsbrevet, ersättningstabellen, de allmänna villkoren och eventuellt andra bilagor hittar du ytterligare information om din försäkring. Försäkringsgivare AmTrust Europe Limited Registreringsnummer; th Floor Market Square House Saint James s Street Nottingham Nottinghamshire NG1 6FG England Tel. +44 (0) AmTrust Europe Limited är en försäkringsgivare som står under tillsyn av Bank of England Prudential Regulation Authority (PRA) och Financial Conduct Authority (FCA). AmTrust Europe Limited representeras i Sverige av AmTrust Nordic AB, Grev Turegatan 14, Stockholm. Marknadsföring av denna försäkring sker enligt svensk lag. Försäkringsvillkoren tillhandahålles på svenska och all kontakt med den försäkrade sker på svenska. Vad täcker försäkringen? Denna försäkring har utformats i syfte att komplettera det statliga tandvårdsstödet (STS) genom att ge ersättning för tandvårdskostnader avseende följande åtgärdskategorier: årlig kontroll, årlig rengöring, diagnostik/röntgen, behandling av sjukdom, fyllningar, uttagningar och mindre kirurgiska åtgärder, rotkanal, fasta proteser och akut tandvård samt akut tandvård utomlands. Du ersätts för det belopp som en tandläkare debiterar dig för behandlingar som omfattas av denna försäkring. Behandlingar som ersätts exempelvis genom annan försäkring eller genom det statliga tandvårdsstödet ersätts dock inte. För att exakt förstå vilka behandlingar som ingår, hänvisas till den bifogade ersättningstabellen. De behandlingar som inte finns angivna där omfattas inte av denna försäkring. Ersättning för varje åtgärdskategori utbetalas upp till ett årligen fastställt maxbelopp. Ersättning för åtgärdskategori årlig kontroll och årlig rengöring är dock begränsad till en åtgärdskod per försäkringsår upp till ett årligen fastställt maxbelopp. Ersättning för akut tandvård (i Sverige eller utomlands) är dessutom begränsat till ett maxbelopp per akut tandvårdsåtgärd, som inte får överstiga ett årligen fastställt maxbelopp. Tillämpliga begränsningar och maxbelopp för varje åtgärdskategori framgår av ersättningstabellen. Din tandvårdsförsäkring gäller hos alla tandläkare i Sverige, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Du är även skyddad utanför Sverige om du skulle drabbas akut tandvård utanför Sverige. I sådant fall ersätts du för kostnader för behandling som är nödvändig för att lindra uppkommen tandskada till dess den akuta tandvårdssituationen är över. Slutliga tandvårdsåtgärder, såsom exempelvis fyllningar, kronor, rotbehandlingar eller andra långtidsbehandlingar ersätts inte som akut tandvård. Vem kan teckna denna försäkring? För att kunna försäkra sig skall man ha fyllt 20 år men inte 70 år på startdagen av försäkringen och man ska vara folkbokförd i Sverige under försäkringsperioden. Försäkringen upphör automatiskt på årsdagen efter den försäkrade fyllt 75 år. Några viktiga undantag Försäkringen tillhandahåller inte försäkringsskydd till följd av t.ex: Behandling och material som är experimentella, oprövade eller som inte uppfyller kravet på god tandvårdsstandard Behandling av tandskada som du har vållat dig själv Behandling av tandskada eller sjukdom som orsakats av Ditt brottsliga beteende eller till följd av drog- eller alkoholpåverkan eller missbruk Behandling som är rent kosmetisk. Farmakologiprodukter och sådana som används för tandrengöring, såsom tandborste, tandkräm etc. Behandling som inte anses nödvändig för fortsatt munhälsa Behandling som sker utanför Sverige, med undantag för akut tandvård som äger rum utomlands All behandling för att ersätta en brygga, krona eller protes inom fem år från den ursprungliga monteringen, som är eller kan göras användbar enligt god tandvårdsstandard Behandling som ersätts genom annan försäkring Behandling för vilken du har blivit ersatt genom det statliga tandvårdsstödet Behandling som hänför sig till visa sportskador 3

4 Behandling som inte framgår av ersättningstabellen och försäkringsvillkoren Mer information om undantag i försäkringen finns i de allmänna villkoren. Under vilken tid är försäkringen giltig Försäkringen gäller från den första dagen som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen fortsätter att gälla så länge du fortsätter att uppfylla försäkringsvillkoren och det inte föreligger någon anledning för uppsägning av försäkringen. Ångerrätt och uppsägning av försäkring Är köpet av försäkringen gjort via kundservice eller webbutiken gäller Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Den ger dig ångerrätt i 14 dagar från det att du köpt din försäkring. Vänd dig till kundservice på telefon om du vill ångra ditt köp av försäkring. Efter denna period kan du när som helst skriftligen säga upp försäkringen genom att meddela AmTrust Nordic AB, Grev Turegatan 14, Stockholm, Vid sådan uppsägning har du inte rätt att få tillbaka tidigare betald försäkringspremie. Hur mycket kostar denna försäkring? Din försäkringspremie beror på din ålder vid tecknandet av försäkringen och varierar mellan 200 kr och 640 kr. Vad händer om jag inte betalar premien? Om du inte betalar premien har försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen. Försäkringen upphör att gälla 14 dagar efter den dag då meddelande om uppsägning avsändes till dig, om inte premien har betalats under tiden. Under vissa förutsättningar kan du dock återuppliva försäkringen. Kommer mitt försäkringsskydd förändras med tiden? Referensprislistan kan komma att ändras i enlighet med de ändringar som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) kan komma att göra. Vänligen gå till referensprislista/ för aktuell prislista. Allra kommer att informera dig om TLVs referensprislista ändras, under förutsättning att ändringen påverkar Ditt försäkringsskydd. När kan jag göra anspråk på ersättning? Det finns en karensperiod på 90 dagar som löper från den dag du tecknat försäkringen. Under karensperiod är du inte berättigad till ersättning, med undantag för akut tandvård eller akut tandvård utomlands. Hur gör jag en skadeanmälan? Du kan göra en skadeanmälan om karensperioden på 90 dagar har löpt ut och om du har fått en tandvårdsbehandling som omfattas av denna försäkring. För att din skadeanmälan ska kunna behandlas så snabbt som möjligt, måste du skicka in 1. en ifylld och undertecknad skadeanmälan 2. kvitto eller liknande verifikation 3. ett av nedanstående dokument: journalutskrift faktura/specifikation tandvårdsfaktura kontantfaktura, eller sammanställning av vård Dokumentet måste innehålla en klar beskrivning av samtliga tandvårdsåtgärder (med åtgärdskod) samt information om eventuell erhållen ersättning enligt det statliga tandvårdsstödet, avgift som tandläkaren har debiterat dig samt dina egna kostnader. Utan denna information kan du inte få ut någon ersättning. All skadereglering sköts av Crawford & Company AB, som sköter handläggningen av ditt ärende på uppdrag av försäkringsgivaren. Din skadeanmälan ska skickas till: Crawford & Company AB Box SOLNA Tel E-post: Klagomål Om du anser att Ditt ärende har handlagts fel ska du i första hand kontakta Crawford & Company AB. Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i samband med skada, kan beslutet prövas av försäkringsgivaren, genom att försäkringstagaren kontaktar AmTrust Nordic AB, Grev Turegatan 14, Stockholm, tfn Vid klagomål kring hantering av ditt försäkringsärende kontakta AmTrust Nordic på ovanstående adress eller skriv till amtrustgroup.com 4

5 Om du fortfarande inte är nöjd, har du möjlighet att vända dig till: Konsumenternas Försäkringsbyrå, telefon för råd och vägledning, Allmänna reklamationsnämnden (ARN), tel , Allmän domstol Försäkringsavtalslagen Svensk lag gäller för försäkringen. De viktigaste bestämmelserna finns i försäkringsavtalslagen (2005:104). 5

6 Ersättningstabell Trygga Tänder Total Tandvårdsförsäkring Ersättningstabellen nedan visar de tandvårdsåtgärder som omfattas av Trygga Tänder Tandvårdsförsäkring. De tandvårdsåtgärder som anges i kolumnen Åtgärdskoder har hämtats från Förordningen om statligt tandvårdsstöd (2008:193) och utgör grunden för gällande försäkring. Som framgår i avsnitt 1 och 4 i de allmänna villkoren, ersätts den försäkrade endast för de behandlingar som ersätts av Försäkringskassan i enlighet med det statliga tandvårdsstödet och åtgärdskoderna i tabellen nedan, med undantag för Akut Tandvård utomlands. Du får ersättning med 100 procent för den avgift som en tandläkare debiterar den försäkrade, beroende på vilka tandvårdsåtgärder som utförs och upp till ett fastställt maxbelopp per försäkringsår och åtgärdskategori. Försäkringens omfattning, tillämpliga maxbelopp och begränsningar av antal tandvårdsåtgärder för varje åtgärdskategori framgår av ersättningstabellen nedan. Punkter 1 Åtgärdskategori Åtgärdskoder Årlig kontroll 101, 103, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116 Maximalt ersättningsbelopp per Begränsningar försäkringsår 750 kr 1 åtgärdskod per år 4.2 Årlig rengöring 201, 204, 205, kr 1 åtgärdskod per år 4.3 Diagnostik/Röntgen 121, 122, 123, 124, 125, 500 kr 126, 131, 132, 133, 134, 141, 161, 162, Behandling av sjukdom 301, 302, 303, 311, 312, kr 313, 314, 321, 322, 341, 342, 343, Fyllningar 701, 702, 703, 704, 705, kr 706, 707, Uttagningar och mindre 401, 402, 403, 404, 405, kr kirurgiska åtgärder 406, Rotkanal 501, 502, 503, 504, 522, kr 523, 541, Fasta proteser 601, 602, 603, 604, 800, kr 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 811, 812, 813, 814, Akut tandvård 103, 113, kr 500 kr per akut tandvårdsåtgärd 4.10 Behandling vid akut tandvård utomlands 1 Se dessa punkter i försäkringsvillkoren 2 Dessa åtgärdskoder definieras av TLV, se mer på kr kr per akut tandvårdsåtgärd 6

7 Allmänna villkor för Trygga Tänder Total Tandvårdsförsäkring Detta försäkringsavtal avseende Surely tandvårdsförsäkring består av dessa allmänna villkor, Försäkringsbrevet, ersättningstabellen samt andra eventuella bilagor. För försäkringsavtalet gäller även bestämmelserna i försäkringsavtalslagen (2005:104) och andra bestämmelser i svensk lag. Av Försäkringsbrevet framgår det försäkringsskydd som Du har valt. De allmänna villkoren, Försäkringsbrevet, ersättningstabellen och eventuella bilagor måste läsas tillsammans. Vänligen kontrollera dessa noga för att säkerställa att försäkringsskyddet överensstämmer med Dina önskemål. 1. Definitioner Begrepp i dessa försäkringsvillkor har den betydelse som framgår nedan. Definition av begrepp i singular skall, i tillämpliga fall, även omfatta begreppets pluralform och vice versa. Akut tandvård Akut smärta, akut infektion eller blödning som intygas av Tandläkare och som kräver omedelbar Behandling. Surely Surely Limited, org. nr , som förmedlar och administrerar Försäkringen i egenskap av anknuten Förmedlare till Försäkringsgivaren, AmTrust, har tillstånd att bedriva försäkringsförmedling avseende denna Försäkring i Sverige och står under tillsyn av Bank of England Prudential Regulation Authority (PRA). Bankkontot Det av Dig uppgivna bankkontot i en svensk bank från vilket Surely får dra premier som förfallit till betalning. Begynnelsedag Den i Försäkringsbrevet angivna dagen då Försäkringen tecknas. Behandling Tandvårdsåtgärd- eller tjänst som utförs eller övervakas av en Tandläkare enligt vad som anges i denna Försäkring, inklusive sådan åtgärd som tillhandahålls av tandhygienist i den mån detta omfattas av Försäkringen Du, Din, Ditt, Dina etc. Försäkringstagaren och/eller den Försäkrade enligt vad som anges i denna Försäkring. Förfallodag Den dag då premien dras från Ditt Kredit-/ Betalkort eller det Bankkonto som uppgivits i enlighet med försäkringsvillkoren eller förfallodag som framgår av faktura som utställts av Surely. Förfallodag för den första premien för Försäkringen är 14 dagar efter den dag då Surely avsände krav på premien och förfallodag för senare premieperiod är en månad från den dag då Surely avsände krav på premien. Försäkrad Person som omfattas av denna Försäkring och som är angiven i Försäkringsbrevet som en försäkrad person, förutsatt att personen har sin hemvist i Sverige och kraven för att erhålla Statligt Tandvårdsstöd är uppfyllda då tandvårdsåtgärderna påbörjas. Det innebär att den Försäkrade skall: 1. ha rätt till bosättningsbaserade förmåner enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110); eller 2. utan att sådan bosättning föreligger, ha rätt till förmåner som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april Försäkringen De handlingar som anger villkoren för försäkringen. De allmänna villkoren, Försäkringsbrevet och ersättningstabellen utgör en del av försäkringen, och så gör även varje tillägg eller bilaga som utfärdas för att ändra eller komplettera dessa handlingar. Försäkringsbrev Det dokument som Surely skickar till Dig vari Dina personliga uppgifter, premien som skall betalas och uppgifter om omfattningen av Ditt försäkringsskydd samt eventuella medförsäkrade anges. Försäkringsgivaren, AmTrust Försäkringsgivare för försäkringen är AmTrust Europe Limited, som i Sverige representeras av AmTrust Nordic AB, Grev Turegatan 14, Stockholm.. AmTrust Europe Limited är registrerat i England och Wales med nummer Säte: Market Square House, St James Street, Nottingham, NG1 6FG. Godkänd av Prudential Regulation Authority och reglerad av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority. Registreringsnumret för finansiella tjänster är Dessa uppgifter kan kontrolleras via registret för finansiella tjänster på eller genom att kontakta Financial Conduct Authority på AmTrust Europe Limited omfattas av engelska Financial Services Compensation Scheme: Financial Services Compensation Scheme, 7th Floor, Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, London E1 8BN, England. Försäkringstagare Den person som har ingått försäkringsavtalet och som skall betala premien och som i egenskap av Försäkrad omfattas av försäkringsskydd i enlighet med vad som anges i Försäkringen. Försäkringsår Varje tolv (12) månadsperiod som börjar på Begynnelsedagen eller relevant Årsdag. Karensperiod Den tidsperiod, som räknas från och med Begynnelsedagen, under vilken Du inte är berättigad till ersättning enligt denna Försäkring. 7

8 Kredit-/Betalkort Det kort som utfärdats av en bank och som uppgivits av Dig, från vilket Surely får dra premier som förfallit till betalning. Statligt Tandvårdsstöd (STS) Ersättning från Försäkringskassan till Tandläkare i form av allmänt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. Tandläkare (Vårdgivare) Vårdgivare som har rätt att få ersättning från Försäkringskassan genom att de, vad avser denna Försäkring, uppfyller kraven i 3 kap. lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, som innebär att vårdgivaren skall vara ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd eller, vid Akut Tandvård utomlands, utländsk tandläkare som enligt det landets lag uppfyller motsvarande krav. Årsdag Varje årsdag räknat från Begynnelsedagen. Åtgärdskod Tandvårdsåtgärder som framgår av referensprislistan enligt Tandvårds - och läkemedelsförmånsverket (TLV - referensprislista/). 2. Försäkringens omfattning Försäkringen gäller dygnet runt i Sverige. Försäkringen gäller även dygnet runt för Akut Tandvård utomlands i enlighet med bestämmelserna i Försäkringen. 3. Försäkringens syfte Försäkringen skall ersätta den Försäkrade för tandvårdskostnader som uppkommit på grund av en tandvårdsrelaterad Akut Tandvård, och/eller Behandling, som omfattas av Statligt Tandvårdsstöd (STS), i den utsträckning som framgår av avsnitt 4 och För varje åtgärdskategori nedan anges, för undvikande av missförstånd, Åtgärdskoder som är tillämpliga avseende Statligt Tandvårdsstöd (STS). Inga andra behandlingar än de som framgår i avsnitt i detta avsnitt och av ersättningstabellen omfattas av denna Försäkring. Följande åtgärdskategorier omfattas av Din Försäkring: 4.1 Åtgärdskategori Årlig kontroll (Åtgärdskod 101, 103, 107, 108, 111 till 116) Ersättning för dessa tandvårdsåtgärder är begränsad till en Åtgärdskod per Försäkringsår. Ersättning utbetalas upp till ett årligen fastställt maxbelopp som framgår av ersättningstabellen till denna Försäkring. 4.2 Åtgärdskategori Årlig rengöring (Åtgärdskod 201, 204, 205 och 206) Ersättning för dessa tandvårdsåtgärder är begränsad till en Åtgärdskod per Försäkringsår. Ersättning utbetalas upp till ett årligen fastställt maxbelopp som framgår av ersättningstabellen till denna Försäkring. 4.3 Åtgärdskategori Diagnostik/Röntgen (Åtgärdskod 121 till 126, 131 till 134 och 141, 161, 162 samt 163) Ersättning för denna åtgärdskategori utbetalas upp till ett årligen fastställt maxbelopp som framgår av Den Försäkrade ersätts endast för egna kostnader avseende Behandlingar som framgår av avsnitt och ersättningstabellen till denna Försäkring, men inte för kostnader som inte omfattas av denna Försäkring enligt avsnitt Försäkringsskydd Försäkringsskyddet omfattar den avgift som Tandläkare debiterar den Försäkrade för Behandling avseende åtgärd som framgår nedan och ersättningstabellen till denna Försäkring upp till ett fastställt maxbelopp per Försäkringsår och åtgärdskategori. Tillämpliga maxbelopp och begränsningar av antal tandvårdsåtgärder för varje åtgärdskategori framgår av ersättningstabellen till denna Försäkring Åtgärdskategori Behandling av sjukdom (Åtgärdskod 301 till 303, 311 till 314, 321, 322, 341 till 343 och 362) Ersättning för denna åtgärdskategori utbetalas upp till ett årligen fastställt maxbelopp som framgår av 4.5 Åtgärdskategori Fyllningar (Åtgärdskod 701 till 708) Ersättning för denna åtgärdskategori utbetalas upp till ett årligen fastställt maxbelopp som framgår av

9 4.6 Åtgärdskategori Uttagningar och mindre kirurgiska åtgärder (Åtgärdskod 401 till 407) Ersättning för denna åtgärdskategori utbetalas upp till ett årligen fastställt maxbelopp som framgår av 4.7 Åtgärdskategori Rotkanal (Åtgärdskod 501 till 504, 522, 523, 541 och 542) Ersättning för denna åtgärdskategori utbetalas upp till ett årligen fastställt maxbelopp som framgår av 4.8 Åtgärdskategori Fasta proteser (Åtgärdskod 601 till 604, 800 till 809 och 811 till 815) Ersättning för denna åtgärdskategori utbetalas upp till ett årligen fastställt maxbelopp som framgår av 4.9 Åtgärdskategori Akut Tandvård (Åtgärdskod 103, 113 och 521) Ersättning för denna åtgärdskategori utbetalas upp till ett maxbelopp per akut tandvårdsåtgärd, som inte får överstiga ett årligen fastställt maxbelopp, som framgår av Försäkringsskyddet omfattar endast det akuta tandvårdsbesöket och inte slutliga tandvårdsåtgärder, såsom exempelvis fyllningar, kronor, rotbehandling och andra långtidsbehandlingar eller långtidsprocedurer. Sådana Behandlingar ersätts inte som Akut Tandvård. Behandling enligt Åtgärdskod 103 eller 113, som är kompletterande till Behandling enligt Åtgärdskod 101, 111 eller 112, ersätts inte som Akut Tandvård. För detta försäkringsskydd tillämpas ingen Karensperiod Åtgärdskategori Akut Tandvård utomlands Akut Tandvård utomlands avser en situation som kräver omedelbar Behandling under tid då den Försäkrade befinner sig i annat land än Sverige och avser endast Behandling som är nödvändig för att lindra uppkommen tandskada till dess den akuta tandvårdssituationen är över. Ersättning för denna åtgärdskategori utbetalas upp till ett maxbelopp per akut tandvårdsåtgärd, som inte får överstiga ett årligen fastställt maxbelopp som framgår av Försäkringsskyddet omfattar endast det akuta tandvårdsbesöket för att lindra uppkommen tandskada och inte slutliga tandvårdsåtgärder, såsom exempelvis fyllningar, kronor, rotbehandling och andra långtidsbehandlingar eller långtidsprocedurer. Sådana Behandlingar ersätts inte som Akut Tandvård utomlands. För att ha rätt till ersättning för Akut Tandvård utomlands skall den Försäkrade i samband med skadeanmälan bifoga ett skriftligt intyg i original från den Tandläkare som utförde Behandlingen, i vilket det tydligt framgår att Behandlingen ifråga avser Akut Tandvård utomlands samt (vid annat språk än svenska eller engelska) en bestyrkt översättning av nämnda intyg, antingen till svenska eller till engelska. För detta försäkringsskydd tillämpas ingen Karensperiod. 5. Övriga bestämmelser 5.1 Behörighetskrav För att försäkringsskyddet skall gälla måste Du uppfylla åldersvillkoren som anges i Försäkringsbrevet då tandvårdsåtgärderna påbörjas. Du skall också ha din hemvist i Sverige. 6. Vad omfattas inte av denna Försäkring? Försäkringen omfattar inte följande: 6.1 All behandling som avser tandvårdsåtgärd som inte framgår av avsnitt eller ersättningstabellen 6.2 Behandling och material som är experimentella, oprövade eller som inte uppfyller kravet på god tandvårdsstandard 6.3 Behandling av tandskada som Du har vållat dig själv 6.4 Behandling av tandskada eller sjukdom som orsakats av Ditt brottsliga beteende 6.5 Tandskada eller invaliditet som har orsakats eller förvärrats av krig, invasion, terrorhandling eller militäraktivitet, eller vid arbete som utförs i armén, flottan eller flygvapnet, användning, utsläpp eller spridning av radioaktiva ämnen som direkt eller indirekt orsakar en 9

10 kärnreaktion eller strålning eller radioaktiv nedsmutsning, spridning eller användning av sjukdomsalstrande eller giftiga biologiska eller kemiska ämnen eller utsläpp av sjukdomsalstrande eller giftiga biologiska eller kemiska ämnen 6.6 Behandling som är rent kosmetisk (exempelvis tandblekning). Farmakologiprodukter och sådana som används för tandrengöring, såsom tandborste, tandkräm etc. 6.7 Behandling som inte anses nödvändig för fortsatt munhälsa 6.8 Behandling som sker utanför Sverige, med undantag för Akut Tandvård utomlands 6.9 All behandling för att ersätta en brygga, krona eller protes som är eller kan göras användbar enligt god tandvårdsstandard 6.10 All behandling för att ersätta en brygga, krona eller protes inom fem år från den ursprungliga monteringen. Följande fall omfattas dock av försäkringsskyddet: a. om bryggan, kronan eller protesen skadades så att den blev omöjlig att reparera då den var på plats i munnen, eller b. om bryggan, kronan eller protesen skadades till följd av en tandskada som omfattas av Försäkringen och som inte uttryckligen undantagits från Försäkringen 6.11 All Behandling som ersätts genom annan försäkring 6.12 All Behandling som inte betalats av den Försäkrade och som således har blivit till fullo ersatt genom det Statliga Tandvårdsstödet (STS) 6.13 Behandling som hänför sig till alla professionella sportskador och, förutom när munskydd bärs, behandling som hänför sig till följande amatörsporter: boxning, ishockey, rugby, kampsport och jakt 6.14 Behandling till följd av drog- eller alkoholpåverkan och/eller missbruk 6.15 Tandregleringsbehandlingar 6.16 All behandling för tänder som saknades då Försäkringen tecknades 7. Ikraftträdande och giltighetstid 7.1 Försäkringens ikraftträdande Din Försäkring gäller från kl (svensk tid) på Begynnelsedagen. 7.2 Försäkringens giltighetstid Denna Försäkrings giltighetstid är ett (1) år från Begynnelsedagen. Om avtalet inte sägs upp av Försäkringsgivaren eller Dig enligt avsnitt eller 9.5 eller upphör enligt 9.4, förnyas Försäkringen automatiskt med ett år i sänder på varje Årsdag fram till Årsdagen efter Du har fyllt 75 år. Då upphör denna Försäkring automatiskt. 8. Premie Premieperiod och det månatliga premiebeloppet som Du är skyldig att erlägga för denna Försäkring framgår av Försäkringsbrevet. Med undantag för den första premien, skall premien betalas i förskott, i svenska kronor, på varje Förfallodag. Den månatliga premien debiteras Kredit-/Betalkortet eller dras från Bankkontot på varje Förfallodag (autogiro). 9. Försäkringens upphörande 9.1 Ångerrätt Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås, dock tidigast då försäkringsvillkoren och information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler kommit Dig tillhanda. Meddelande att Du ångrar köpet skall skickas till: AmTrust Nordic AB, generalagent för Försäkringsgivaren, AmTrust Europe Limited Grev Turegatan Stockholm Tel E-post: Om Du frånträder avtalet inom ångerfristen kommer eventuella premier som Du har erlagt att betalas tillbaka till Dig. 9.2 Om Du vill säga upp denna Försäkring Du har rätt att när som helst säga upp denna Försäkring att genast upphöra. Meddelandet om uppsägning skall skickas till: AmTrust Nordic AB, generalagent för Försäkringsgivaren, AmTrust Europe Limited Grev Turegatan Stockholm Tel E-post: 10

11 Om Du säger upp denna Försäkring efter att ångerfristen enligt avsnitt 9.1 har löpt ut kommer eventuella premier som Du har erlagt inte att betalas tillbaka till Dig (med undantag för icke utnyttjad premie enligt avsnitt 9.7). 9.3 Om Försäkringsgivaren vill säga upp denna Försäkring Försäkringsgivarens rätt att säga upp Försäkringen framgår av bestämmelserna i försäkringsavtalslagen (2005:405). 9.4 När upphör denna Försäkring? På Årsdagen efter Du har fyllt 75 år När Du avlider 9.5 Vad händer om Du inte betalar en förfallen premie? Om Du inte betalar premien i rätt tid och dröjsmålet inte är av ringa betydelse, får Surely ta ut en påminnelseavgift och säga upp Försäkringen. Försäkringsskyddet upphör fjorton (14) dagar efter det att meddelande om uppsägning skickades till Dig, om inte premien betalas inom denna frist. Om Du inte har kunnat betala premien i rätt tid på grund av svår sjukdom, frihetsberövande, utebliven pension, utebliven lön från Din huvudsakliga anställning eller liknande hinder, får uppsägningen verkan tidigast en (1) vecka efter det att hindret fallit bort, dock senast tre (3) månader efter fristens utgång. Har Försäkringen sagts upp med giltig verkan enligt föregående stycke, träder Försäkringen åter i kraft (såvida inte dröjsmålet avser den första premien för Försäkringen) om utestående premiebelopp betalas inom tre (3) månader från utgången av den nyss nämnda fristen. Om Du inte betalar förfallna premier inom den ovan nämnda tidsperioden om tre (3) månader, är Försäkringsgivaren inte skyldig att betala ut försäkringsersättning under Försäkringen. 9.6 Vilken tid upphör försäkringsskyddet? Försäkringsskyddet upphör kl (svensk tid) den dag då Försäkringen upphör. 9.7 Vad händer med icke utnyttjad premie när försäkringsskyddet upphör? Om Du har betalat premien för en period efter det att försäkringsskyddet upphör kommer Surely att återbetala den. Om Du har en skuld till Surely när försäkringsskyddet upphör kommer Surely att be Dig att reglera denna skuld. 9.8 Vad är Dina rättigheter när försäkringsskyddet upphör? Giltiga anspråk på ersättning avseende försäkringsfall som inträffat innan försäkringsskyddet upphörde påverkas inte av en uppsägning. 10. Reglering av skada 10.1 Att framställa ett anspråk på ersättning Ett anspråk på ersättning skall anmälas så snart som möjligt, men allra senast tolv (12) månader efter det att skadan inträffade genom att Du fyller i en skadeanmälan. Sker skadeanmälan senare kan den försäkringsersättning som annars skulle ha betalats till Dig sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. All skadereglering sköts av Crawford & Company AB, som sköter handläggningen av Ditt ärende på uppdrag av Försäkringsgivaren. Din skadeanmälan ska skickas till: Crawford & Company AB Box SOLNA Tel E-post: För att kunna lämna in en ansökan och få ut ersättning, måste Du skicka in följande: 1. En ifylld och undertecknad skadeanmälan. 2. Kvitto eller liknande verifikation för Behandlingen. 3. Ett av nedanstående dokument, som måste innehålla fullständig information om samtliga datum för Behandling, Åtgärdskoder, eventuell erhållen ersättning enligt Statligt Tandvårdsstöd (STS), avgift som Tandläkare debiterat Dig samt Dina egna kostnader för Behandlingen per Åtgärdskod: journalutskrift, faktura/specifikation, tandvårdsfaktura, kontantfaktura, eller sammanställning av vård. Utan denna information kan inte Försäkringsgivaren betala ut någon ersättning. För försäkringsskydd avseende avsnitt 4.10 Akut Tandvård utomlands, skall Du även bifoga ett skriftligt intyg i original från den Tandläkare som utförde Behandlingen, i vilket det tydligt framgår att Behandlingen ifråga avser Akut Tandvård utomlands samt (vid annat språk än svenska eller engelska) en bestyrkt översättning av nämnda intyg, antingen till svenska eller till engelska. Du förlorar Din rätt till försäkringsersättning om Du inte väcker talan mot Försäkringsgivaren inom tre (3) år från det att Du fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio (10) år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. Har Du anmält skadan inom den tid som anges i föregående mening har Du alltid sex (6) månader på Dig att väcka talan sedan Du fått slutligt besked i ersättningsfrågan. 11

12 Du skall uppge ditt namn, adress och försäkringsnummer Hur betalas försäkringsersättningen? Försäkringsersättningen betalas till Bankkontot eller till ett av den Försäkrade anvisat bankkonto. Försäkringsersättningen utges i svenska kronor Vad händer om det finns en obetald premie? Förfallen premie får avräknas mot den försäkringsersättning som skall betalas ut. 11. Tillämplig lag Svensk lag gäller för denna Försäkring. Tvister som uppstår i anledning av denna Försäkring skall prövas av svensk domstol. 12. Personuppgifter Försäkringsgivaren kommer att behandla försäkringstagarens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204 (PuL). Syftet med behandlingen är fullgörandet av de avtalsenliga åtagandena mot försäkringstagaren. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalys, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och service i övrigt. Personuppgifterna kan komma behandlas av andra bolag som försäkringsgivaren samarbetar med för utförandet av det uppdrag försäkringsgivaren har från försäkringstagaren. Om du har gett oss ditt samtycke till att bli kontaktad i framtiden kan vi också använda dina personuppgifter för att erbjuda dig försäkringar som tillhandahålls av företag inom AmTrust grupp till vilken personuppgifter kan lämnas ut. Har försäkringstagaren några frågor om detta går det bra att kontakta amtrustgroup.com Enligt PuL har försäkringstagaren rätt att begära information om- och rättelse av de personuppgifter som behandlas. Försäkringstagaren kan därför kostnadsfritt ta del av de registrerade uppgifterna en gång per år. Sådan begäran framställs till personuppgiftsombudet på adress som framgår nedan och ska vara undertecknad av den sökande. Önskar försäkringstagaren begära rättelse av felaktig personuppgift, vänligen kontakta personuppgiftsombudet. 13. Om Du inte är nöjd 13.1 Ditt första steg Om Du tycker att Ditt skadeärende har handlagts fel av Crawford & Company kan Du ringa eller skriva till Crawford & Company. Kontaktuppgift till Crawford & Company är: Crawford & Company AB Box SOLNA Tel E-post: Ange alltid namn, adress och försäkringsnummer. Om Du har ett annat klagomål (exempelvis klagomål kring försäljning, premien, Surely s service eller omfattningen av Försäkringen) kan Du ringa eller skriva till AmTrust Nordic AB, Grev Turegatan 14, Stockholm ( ). E-post: Ange alltid namn, adress och försäkringsnummer Om Du fortfarande inte är nöjd Om Du fortfarande inte är nöjd har du möjlighet att vända Dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, Stockholm, tel , e-post för att får Ditt ärende prövat, vända dig till Personförsäkringsnämnden, Box 24067, Stockholm, tel , eller väcka talan vid allmän domstol. Du kan också få råd och vägledning av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, Stockholm, tel AmTrust Europe Limited, Market Square House, St James Street, Nottingham, NG1 6FG. Godkänd av Prudential Regulation Authority och reglerad av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority. Registreringsnumret för finansiella tjänster är Dessa uppgifter kan kontrolleras via registret för finansiella tjänster på eller genom att kontakta Financial Conduct Authority på

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag.

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Tandvårdsförsäkring Förebygga Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Detta produktblad innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren avseende

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVALIDITETSFÖRSÄKRING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVALIDITETSFÖRSÄKRING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVALIDITETSFÖRSÄKRING 1. Definitioner Begrepp i dessa försäkringsvillkor har den betydelse som framgår nedan. Definition av begrepp i singular skall, i tillämpliga fall, även omfatta

Läs mer

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka.

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka. Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Gällande från och med 2012-04-01 Vi, Aviva Insurance Limited (Aviva), utfärdar denna försäkring i samarbete med Phone House. Försäkringen vi erbjuder omfattar

Läs mer

INFORMATION OCH VILLKOR GÄLLANDE KREDITFÖRSÄKRING Information ersättning vid långtidssjukskrivning och dödsfall för dig mellan 18-64 år.

INFORMATION OCH VILLKOR GÄLLANDE KREDITFÖRSÄKRING Information ersättning vid långtidssjukskrivning och dödsfall för dig mellan 18-64 år. INFORMATION OCH VILLKOR GÄLLANDE KREDITFÖRSÄKRING Information ersättning vid långtidssjukskrivning och dödsfall för dig mellan 18-64 år. INLEDNING Finaref Kreditförsäkring är ett försäkringsskydd som kan

Läs mer

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring DinEl 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Administratör 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 1 1.1 Gruppavtalet 1 1.2 Försäkringsavtal

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Bo kvar

Hyresgästförsäkringen - Bo kvar Hyresgästförsäkringen - Bo kvar Villkor frivillig gruppförsäkring Hyresgästföreningen 2014-07-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering 3 Definitioner 3 1. Allmänna

Läs mer

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Om du ska teckna en försäkring är det viktigt att först läsa den här förköpsinformationen och att ta del av försäkringens

Läs mer

Anställd/arbetstagare: Person som är anställd mot betalning på en enskild firma eller i en organisation/bolag.

Anställd/arbetstagare: Person som är anställd mot betalning på en enskild firma eller i en organisation/bolag. Låneskydd Spring Finance Villkor frivillig gruppförsäkring Låneskydd vid dödsfall, tillfällig arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet Version 2015-02-10 1. Definitioner Anknuten försäkringsförmedlare:

Läs mer

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 PLUS BOLÅN Villkor gruppförsäkring Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring?

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare.

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25 Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. FÖRSÄKRINGSGIVARE BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559,

Läs mer

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2013-11-01 och tillsvidare. 1. Kort översikt av försäkringarna Låneskydd Omfattning Kvalificering Karens

Läs mer

Ansökan Betalskydd SEB:s MasterCard

Ansökan Betalskydd SEB:s MasterCard Ansökan Betalskydd SEB:s MasterCard Vänligen texta tydligt blanketten läses maskinellt. Kortnummer * * * * * * Enligt vår säkerhetspolicy ber vi dig endast fylla i de öppna fälten. Personuppgifter huvudkortsinnehavare

Läs mer

Enligt vår säkerhetspolicy ber vi dig endast fylla i de öppna fälten.

Enligt vår säkerhetspolicy ber vi dig endast fylla i de öppna fälten. Betalskydd Befintligt Eurocardkortnr * * * * * * Enligt vår säkerhetspolicy ber vi dig endast fylla i de öppna fälten. Personuppgifter huvudkortsinnehavare Efternamn Förnamn (tilltalsnamn) Personnr Mobiltelefonnr

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Lloyd s Insurance. V-SE-Inside-14-01-27 1

Lloyd s Insurance. V-SE-Inside-14-01-27 1 Lloyd s Insurance Härmed intygas att i enlighet med den auktorisering som beviljats undertecknad enligt Avtalet (vars nummer specificeras i Tillägget) av vissa Försäkringsgivare på Lloyds, vars definitiva

Läs mer

Omkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2014

Omkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2014 Omkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Försäkringsgivare...3

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband. Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för Inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2015

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för Inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2015 2/10 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor...3 Försäkringsgivare...3

Läs mer

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 IKANO Låneskydd -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 Försäkringsvillkoren gäller för den försäkring som du anslutit dig till i samband med ditt låneavtal med Ikano Bank AB (publ) (516406-0922,

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 VILLKOR Individuell försäkring Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Försäkringsavtalet 1 1.1 Allmänt gällande försäkringen 1 1.2 När försäkringen träder ikraft 1

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor GRF 13:02 Avbrott

Gruppförsäkringsvillkor GRF 13:02 Avbrott Gruppförsäkringsvillkor GRF 13:02 Avbrott Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1. Ordlista... 3 1.1 Ordlista Definitioner... 3 2. Allmänna bestämmelser... 4 2.1 Inledning allmänna

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer