Dokumenthanteringsplan för Samhällsnytta i Kil AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan för Samhällsnytta i Kil AB"

Transkript

1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Beslut Dkumenthanteringsplan för Samhällsnytta i Kil AB INLEDNING OMFATTNING OCH SYFTE En dkumenthanteringsplan ger blaget nödvändig kntrll ch överblick över sina allmänna handlingar, den underlättar arkivfunktinens arbete ch förbättrar allmänhetens möjligheter att söka ch ta del av infrmatin. I planen finns en översikt över blagets handlingar, hur de förvaras ch m ch när de får gallras samt när de ska överlämnas till arkivmyndigheten. Syftet med dkumenthanteringsplanen är att vara: hjälpmedel vid gallring/rensning hjälpmedel för kntret (bland annat med återsökning) styrmedel för kntret ch arkivet kntrllmedel för kmmunarkivet (vid leverans ch arkivering) INNEHÅLL OCH UPPLÄGG Dkumenthanteringsplanen innehåller handlingar sm ska bevaras ch gallringsbara handlingar. Planen lämnar ckså upplysningar m eventuella anmärkningar ch när handlingarna ska överlämnas till centralarkivet. GALLRING Om det till exempel står 2 år innebär det att två år ska förflyta efter sista anteckningen innan handlingen får gallras, 2012 års handlingar får alltså gallras tidigast den 1 januari Vid inaktualitet innebär att gallring kan ske så snart handlingarna förlrat sin betydelse för blaget, i regel efter krt tid. Dubbletter/kpir ska utrensas vid inaktualitet. Bevaras innebär att handlingen ska sparas för all framtid. Kils kmmun Pstadress Besöksadress Telefn Bankgir Bx 88 Kmmunhuset Fax Plusgir Kil Östra Trggatan 2D E-pst Org.nr Sida 1 av 5

2 Gallring ska verkställas regelbundet, gärna i början av året. Anledningen till att blaget behöver gallra sina handlingar är att begränsa tillväxten av allmänna handlingar, så att det blir möjligt att bevara de viktigaste handlingarna för framtiden. ERING I KOMMUNET Handlingar ska överlämnas till kmmunarkivet så snart de inte behövs ch senast inm 10 år. Handlingar sm överlämnas till kmmunarkivet ska vara rensade ch beslutad gallring genmförd. Handlingar sm ska bevaras ska finnas i pappersfrm. UPPDATERING AV PLANEN Planen måste hållas aktuell för att vara meningsfull. Arkivredgöraren är den sm i första hand tar initiativ till när åtgärder ska vidtas för att göra planen aktuell. En väl fungerande dkumenthanteringsplan ska helst uppdateras varje år. Så snart en ny arbetsrutin eller ett nytt system införs ska planen uppdateras. Handlingstyper sm inte längre är aktuella tas brt ch nya tillkmmer. Förslag till förändringar i dkumenthanteringsplanen ska göras i samarbete med arkivansvarig på kmmunen. Årlig revidering är ett krav samt vid behv däremellan. FÖRFATTNINGAR OCH REGLEMENTEN Dkumenthantering, arkivvård ch allmänhetens rätt att ta del av handlingar styrs av: Offentlighets- ch sekretesslagen (2009:400) Arkivlagen (1990:782) Kils kmmuns arkivreglemente, antaget av kmmunfullmäktige den 25 juni 2009, 74. Arkivreglementet mfattar även helägda kmmunala blag. Det anges ckså i ägardirektiven att kmmunens arkivreglemente gäller för blagets dkumenthantering. Sida 2 av 5

3 SAMHÄLLSNYTTA I KIL AB BOLAG: Samhällsnytta i Kil AB GILTIGHETSTID: Dkumenthanteringsplanen gäller från ch med HANDLINGSTYP FORMAT FÖRVARINGSPLATS BEVARAS/ GALLRAS ANMÄRKNINGAR TILL CENTRAL- Generella handlingar Stiftelseurkund Papper Närarkiv Bevaras 2 år Registreringsbevis från Blagsverket Papper Närarkiv Bevaras 2 år Aktiebk Papper Närarkiv Bevaras 2 år Ägardirektiv Papper Närarkiv Bevaras 2 år Blagsrdning Papper Närarkiv Bevaras 2 år Styrelsens arbetsrdning Papper Närarkiv Bevaras 2 år VD-instruktin Papper Närarkiv Bevaras 2 år Kallelser till styrelsemöten Digitalt W3D3 Gallras 2 år Prtkll från styrelsemöten Papper Kntrsrum Bevaras 2 år Kallelser till blagsstämmr Digitalt W3D3 Gallras 2 år Prtkll från blagsstämmr Papper Kntrsrum Bevaras 2 år Skrivelser från VD Papper Kntrsrum Bevaras 2 år Avtal Papper Närarkiv Gallras 2 år Diarieförs i W3D3, gallras 2 år efter att avtalstiden har gått ut Sida 3 av 5

4 HANDLINGSTYP FORMAT FÖRVARINGSPLATS BEVARAS/ GALLRAS Eknmihandlingar ANMÄRKNINGAR TILL CENTRAL- Budget Papper Närarkiv Bevaras Diarieförs i W3D3 2 år Årsbkslut Papper Närarkiv Bevaras Diarieförs i W3D3 2 år Årsbkslut kncern Papper Närarkiv Bevaras Diarieförs i W3D3 2 år Månadsrapprter Papper Närarkiv Bevaras 2 år Kncernsammanställning månadsrapprter Papper Närarkiv Bevaras 2 år Delårsrapprt Papper Närarkiv Bevaras Diarieförs i W3D3 2 år Delårsrapprt kncern Papper Närarkiv Bevaras Diarieförs i W3D3 2 år Köpebrev Papper Närarkiv Bevaras Diarieförs i W3D3 2 år Lånehandlingar Papper Närarkiv Bevaras Diarieförs i W3D3 2 år Attestreglemente Papper Närarkiv Bevaras Diarieförs i W3D3 2 år Fakturr (kund- ch leverantörs-) Digitalt Raindance Gallras 10 år Sida 4 av 5

5 HANDLINGSTYP FORMAT FÖRVARINGSPLATS BEVARAS/ GALLRAS Övriga handlingar Kurs- ch knferensinbjudningar Digitalt/Papper Server/Kntrsrum Gallras vid inaktualitet ANMÄRKNINGAR TILL CENTRAL- Inkmmande skrivelser av mindre Utgående skrivelser av mindre Digitalt/Papper Server/Kntrsrum Gallras 2 år Digitalt/Papper Server/Kntrsrum Gallras 2 år Prtkll från dtterblagen Digitalt W3D3 Gallras 5 år Diarieförs i W3D3, riginal finns på respektive blag Prtkll från kmmunfullmäktige Digitalt W3D3 Gallras 5 år Diarieförs i W3D3, riginal finns i kmmunhuset Skräppst (spam) E-pst sm klassas sm säkerhetsrisk Lggar för e-pst, Internet, telefni ch fax Ckiefiler, histryfiler/temprära internetfiler ch glbalfiler Elektrniska handlingar, pappershandlingar, e-pst ch sms av tillfällig (se RA-FS 1997:6) Digitalt/Papper Server/Kntrsrum Gallras vid inaktualitet Sida 5 av 5

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson 0554-191 87 lena.johansson@kil.se DOKUMENTPLAN 2012-10-15 Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Riktlinjer Dokumenthantering Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (15) Riktlinjer för dokumenthantering Kommunfullmäktiges beslut 143/12. 1. Offentlighetsprincipen

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av KF 1(12) Riktlinjer för dokumenthantering i c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-03-14 52 Riktlinjer 2 Innehåll Inledning.. 3 Varför registrera och diarieföra... 3 Registrator..

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer

Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen

Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz Lisa Åberg Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen Hallands hamnar, Halmstad, Halmstad Energi och Miljö AB, Destination Halmstad och Halmstad Näringslivs

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Miljönämnden

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Miljönämnden Dnr MN 1171/15 DOKUMENTHANTERINGSPLAN Miljönämnden Antagen av miljönämnden den 19 maj 2015, 65 Gäller från och med den 1 januari 2015 2015-05-19 MN dokumenthanteringsplan, dnr MN 1171/15 1(99) Inledning

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

Dokumenthanteringsplan 2014

Dokumenthanteringsplan 2014 Dokumenthanteringsplan 2014 Byggnadsnämnden Fastställd av Byggnadsnämnden 2014-01-22 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Historik byggnadsnämnden 3 Byggnadsnämndens verksamhet 4 Organisationsschema 4 Allmänhetens

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Högskolan i Kalmar Högskolan i Kalmar inspekterades av Riksarkivet den 26 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg hela arkivverksamheten

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2013-12-09

Servicenämnden handlingar 2013-12-09 Servicenämnden handlingar 2013-12-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2013-12-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Halmstad Arena Sammanträdesdatum

Läs mer

Riktlinjer för digital slutarkivering

Riktlinjer för digital slutarkivering Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Kommunstyrelsen (2013-06-05 107 ) Giltig fr.o.m. 2013-06-05 Dokumentansvarig Arkivföreståndare, Kommunledningsförvaltningen Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Älvstranden Utveckling AB Granskningsredogörelse 2013

Älvstranden Utveckling AB Granskningsredogörelse 2013 Älvstranden Utveckling AB Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning sid 5

Läs mer

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen Elin Adén MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062 Till Landstingsstyrelsen Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar Dokumenthanteringsplanen är ett stöd och ger generella riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer